Byla I-1067-0281/2009
Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo administracinėje byloje Nr.I-1067-18/2009

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Mefodija Povilaitienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo administracinėje byloje Nr.I-1067-18/2009,

Nustatė

2Pareiškėjams AB “City Service“, UAB “Antakalnio ūkis“, UAB “Karoliniškių būstas“, UAB “Lazdynų būstas“, UAB „Naujamiesčio būstas“, UAB “Namų priežiūros centras“, UAB “Pašilaita“, UAB “Viršuliškių būstas“, UAB “Vilko pėda“ atsisakius nuo skundo, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009-06-29 nutartimi buvo nutraukta administracinė byla Nr.I-1067-281/2009 dėl reikalavimo priteisti pareiškėjams iš atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos piniginę sumą turtinei žalai atlyginti.

3Vilniaus miesto savivaldybės administracija kreipėsi į teismą su prašymu priteisti iš pareiškėjų administracinėje byloje Nr.I-1067-18/2009 patirtas 5245 Lt bylinėjimosi išlaidas. Paaiškino, kad atsakovės patirtas išlaidas sudaro antstolių faktinių aplinkybių konstatavimo bei VĮ „Registrų centro“ suteiktos paslaugos.

4Prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo tenkintinas.

5LR ABTĮ įst. 44 str. 1 d. sakoma, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą, o 4 d. nurodoma, jog kai sprendimas priimtas atsakovo naudai, jis turi teisę reikalauti atlyginti: išlaidas, kurias turėjo rengdamas ir raštu pateikdamas teismui dokumentus; kitas išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje išlaidas už laiką, kol vyko procesas, bei dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas.

6LR ABTĮ 44 str. 6d. nurodoma, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas LR civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

7Teismui pateikti rašytiniai įrodymai – antstolių M.Dabkaus, I.Beliačic bei VĮ „Registrų išrašytos PVM sąskaitos-faktūros - patvirtina atsakovės patirtas 5245 Lt bylinėjimosi išlaidas.

8Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2008-09-25 nutartyje (adm. b. Nr.AS143– 375/2008) pažymėta, jog tuo atveju kai pareiškėjas atsisako skundo atsakovui geruoju jo nepatenkinus, iki tol, kol pareiškėjas atsisako skundo ir teismas nutraukia bylą, atsakovas gali būti ėmęsis aktyvių savo teisių gynybos veiksmų ir patyręs atitinkamų bylinėjimosi išlaidų. Situacija, kai tokios išlaidos būtų pagrįstos, tačiau nebūtų atlyginamos, nebūtų pateisinama teisingumo ir šalių procesinio lygiateisiškumo požiūriu, nes šios išlaidos patiriamos dėl pareiškėjo kreipimosi į teismą. Minėtoje nutartyje taip pat pažymėta, kad tokiu atveju, sprendžiant bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą, kai pareiškėjas atsisako skundo ne todėl, kad atsakovas geruoju jį patenkino, LR administracinių bylų teisenos įstatyme egzistuoja teisinio reguliavimo spraga, todėl, užpildant šią spragą, taikytina įstatymo analogija (LR ABTĮ 4 str. 6 d.). Pagal analogiją pirmiausia taikytinos tą patį teisės institutą, t. y. bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, reglamentuojančios normos.

9Pagal LR administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. 6 d., proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas. Skundo atsisakymas ir bylos nutraukimas pagal savo materialinį ir procesinį teisinį poveikį iš esmės prilygsta teismo sprendimui, priimtam atsakovo naudai, t. y. skundo netenkinimui. Pareiškėjui atsisakius savo reikalavimų ir teismui nutraukus bylą, teisė į teisminę gynybą laikoma realizuota, ir pareiškėjas su tapačiu reikalavimu niekada nebeturės teisės kreiptis į teismą. Analogiškos teisinės pasekmės iškyla ir įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo pareiškėjo skundas netenkinamas (LR ABTĮ 37 str. 2 d. 4 p., 101 str. 2 p.). Tiek pareiškėjui atsisakius skundo ne todėl, kad atsakovas geruoju jį patenkino, tiek teismui sprendimu atmetus pareiškėjo skundą, pareiškėjo materialinis teisinis reikalavimas atsakovui lieka nepatenkintas, o pareiškėjo procesinė teisinė galimybė dar sykį teisme iškelti tapatų klausimą prarandama.

10Esant tokiai teisinei bei faktinei situacijai, sprendžiama, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkintinas ir iš pareiškėjų AB “City Service“, UAB “Antakalnio ūkis“, UAB “Karoliniškių būstas“, UAB “Lazdynų būstas“, UAB „Naujamiesčio būstas“, UAB “Namų priežiūros centras“, UAB “Pašilaita“, UAB “Viršuliškių būstas“, UAB “Vilko pėda“ priteistina 5245 Lt atsakovės patirtoms bylinėjimosi išlaidoms atlyginti, t.y. po 582,78 Lt iš kiekvieno iš pareiškėjų.

11Vadovaudamasis LR administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. 1, 4 d., 45 str. 2, 3 d., teismas

Nutarė

12Atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos parašymą tenkinti.

13Priteisti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos naudai bylinėjimo išlaidoms atlyginti iš pareiškėjų atitinkamai: iš AB “City Service“ - 582,78 Lt (penkis šimtus aštuoniasdešimt du litus 78 cnt); iš UAB “Antakalnio ūkis“ - 582,78 Lt (penkis šimtus aštuoniasdešimt du litus 78 cnt); iš UAB “Karoliniškių būstas“ - 582,78 Lt (penkis šimtus aštuoniasdešimt du litus 78 cnt); iš UAB “Lazdynų būstas“ - 582,78 Lt (penkis šimtus aštuoniasdešimt du litus 78 cnt); iš UAB „Naujamiesčio būstas“ - 582,78 Lt (penkis šimtus aštuoniasdešimt du litus 78 cnt); iš UAB “Namų priežiūros centras“ - 582,78 Lt (penkis šimtus aštuoniasdešimt du litus 78 cnt); iš UAB “Pašilaita“ - 582,78 Lt (penkis šimtus aštuoniasdešimt du litus 78 cnt); iš UAB “Viršuliškių būstas“ - 582,78 Lt (penkis šimtus aštuoniasdešimt du litus 78 cnt); iš UAB “Vilko pėda“ - 582,78 Lt (penkis šimtus aštuoniasdešimt du litus 78 cnt).

14Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai