Byla e2-891-464/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės bankrutavusios kredito unijos ,,Vilniaus taupomoji kasa“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 7 d. nutarties, kuria sustabdytas civilinės bylos Nr. e2-714-881/2018 nagrinėjimas pagal ieškovės bankrutavusios kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ ieškinį atsakovams ERGO Insurance SE, veikiančiam per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, ir uždarajai akcinei bendrovei „Baltijos auditas“ dėl ataskaitos pripažinimo neteisinga ir negaliojančia bei žalos atlyginimo, išvadą teikianti institucija Turto vertinimo priežiūros tarnyba,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama: 1) pripažinti UAB ,,Baltijos auditas“ 2010-08-25 parengtą rinkos vertės nustatymo ataskaitą Nr. 10/08-25 neteisinga ir negaliojančia dėl prieštaravimo teisės aktų reikalavimams; 2) pripažinti neteisinga (netinkama) ataskaita ieškovei sukeltą žalą draudžiamuoju įvykiu pagal atsakovų UAB ,,Baltijos auditas“ ir ERGO Insurance SE, veikiančio per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, 2012-07-19 sudarytą turto ir verslo vertintojų profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutartį (draudimo liudijimo Nr. 710-670-100 270); 3) priteisti ieškovės naudai 672 990,04 Eur dydžio žalos atlyginimą, 86 886,01 Eur sumą priteisiant solidariai iš atsakovų, o 586 104,03 Eur – iš atsakovės UAB ,,Baltijos auditas; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Teismas, 2018-01-22 išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. e2-714-881/2018 iš esmės, nutarė sprendimo priėmimą ir paskelbimą atidėti 2018-02-20, o 2018-02-20 ir 2018-03-02 nutartimis dėl didelio teisėjos užimtumo kitose bylose sprendimo priėmimas ir paskelbimas buvo atidėtas iki 2018-03-07.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Vilniaus apygardos teismas 2018-03-07 priėmė nutartį, kuria atnaujino civilinės bylos Nr. e2-714-881/2018 pagal ieškovės BKU ,,Vilniaus taupomoji kasa“ ieškinį atsakovams ERGO Insurance SE, veikiančiam per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, ir UAB ,,Baltijos auditas“ nagrinėjimą iš esmės; sustabdė civilinę bylą Nr. e2-714-881/2017 iki Lietuvos apeliaciniame teisme bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-380-881/2018 pagal ieškovės BUAB ,,Nexus LT“ ieškinį atsakovams UAB ,,Baltijos auditas“, Š. G., byloje dalyvaujant tretiesiems asmenims ERGO Insurance SE, veikiančiam per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, M. I., KU ,,Nacionalinė kredito unija“ dėl ataskaitos pripažinimo neatitinkančia tikrovės ir žalos atlyginimo, taip pat iki bus išnagrinėta civilinė byla Nr. e2-2618-577/2018 pagal ieškovės BKU „Švyturio taupomoji kasa“ ieškinį atsakovams R. P., A. B., D. S., I. K., E. B., S. L., UAB „Baltijos auditas“ dėl žalos atlyginimo, byloje dalyvaujant tretiesiems asmenims UAB „Lorika“, M. L., ERGO Insurance SE, veikiančiam per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą.
 2. Teismas nurodė, kad tokio paties pobūdžio ieškiniai dėl žalos atlyginimo, kai neteisingos turto vertinimo ataskaitos pagrindu buvo išduoti itin didelės vertės kreditai, atsakovei UAB ,,Baltijos auditas“ yra pareikšti taip pat civilinėse bylose Nr. 2-380-881/2017 ir Nr. e2-2618-577/2018. Minėtose panašiose bylose, kuriose reikalavimai pareikšti tai pačiai atsakovei turto vertintojai UAB ,,Baltijos auditas“, esant tam pačiam teisiniam pagrindui ir panašiam faktiniam pagrindui pirmosios instancijos teismai yra priėmę priešingus sprendimus, kurie yra apskųsti apeliacine tvarka.
 3. Teismas padarė išvadą, kad nagrinėjamu atveju gali susidaryti situacija, kuomet tos pačios grandies teismas, išnagrinėjęs labai panašias savo turiniu ir pareikštų reikalavimų pobūdžiu bylas tai pačiai atsakovei, vertindamas tapačias aplinkybes, priims skirtingus sprendimus. Todėl siekdamas išvengti skirtingo tų pačių faktinių aplinkybių traktavimo pripažino esant tikslinga atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės ir sustabdyti šios bylos nagrinėjimą iki aukštesniųjų instancijų teismai išnagrinės minėtas civilines bylas (CPK 164 str. 4 p.).

7III. Atskirojo skundo argumentai

8

 1. Ieškovė BKU ,,Vilniaus taupomoji kasa“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018-03-07 nutartį dalyje, kuria nuspręsta civilinės bylos Nr. e2-714-881/2018 nagrinėjimą sustabdyti iki Lietuvos apeliaciniame teisme bus išnagrinėtos civilinės bylos Nr. 2-380-881/2018 ir Nr. e2-2618-577/2018; prašo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:
  1. Byla negali būti stabdoma nesant įstatymo nustatytų pagrindų. Jeigu civilinė byla sustabdoma ne dėl konkrečių įrodymų gavimo ar veiksmų atlikimo, tai toks bylos sustabdymas neatitinka teisinio apibrėžtumo reikalavimų, neužtikrina civilinio proceso intensyvumo ir gali pažeisti jo operatyvumą bei sąlygoti netinkamą Žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir Konvencija) 6 straipsnio 1 dalies įtvirtintos teisės į teismą įgyvendinimą.
  2. Tos pačios teismų grandies suformuota praktika nesaisto teisėjo. Vien skirtingų sprendimų panašaus pobūdžio bylose priėmimas negali būti laikomas pakankamu pagrindu sustabdyti bylą. Be to, ši aplinkybė nepatvirtina, kad teismas be kitos grandies teismo sprendimo negali nustatyti bylos nagrinėjimui ir atsakovų civilinės atsakomybės taikymui reikšmingų faktinių aplinkybių.

9Teisėja

konstatuoja:

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11

 1. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi civilinę bylą dėl ataskaitos pripažinimo neteisinga ir negaliojančia bei žalos atlyginimo sustabdė ne privalomuoju, o fakultatyviuoju pagrindu, t. y. remdamasis CPK 164 straipsnio 4 punktu, nurodęs, kad nagrinėjamai bylai gali turėti reikšmės ir kitose bylose, kurias nagrinėja Lietuvos apeliacinis teismas (civilinės bylos Nr. 2-380-881/2017 ir Nr. e2-2618-577/2018) įvertintos faktinės aplinkybės.
 2. Pagal CPK 1623 straipsnį bylos sustabdymas – procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, atlikimo sustabdymas neapibrėžtam terminui. Byla gali būti sustabdyta dėl įstatymuose numatytų objektyvių aplinkybių, kliudančių teismui išnagrinėti civilinę bylą ir nepriklausančių nuo dalyvaujančių byloje asmenų ar teismo valios, taip pat kitais atvejais, nors įstatymuose ir nenumatytais, tačiau kliudančiais teismui išnagrinėti bylą iš esmės. Teismų praktikoje ir teisės doktrinoje pripažįstama, kad civilinė byla CPK 164 straipsnio 4 punkto pagrindu gali būti sustabdyta tais atvejais, kai teismas pripažįsta, kad ją sustabdyti yra būtina.
 3. Tačiau nors bylos stabdymo šiuo teisiniu pagrindu klausimas įstatymo leidėjo paliktas išimtinai teismo diskrecijai, teismas susidariusią situaciją savo nuožiūra įvertina kartu atsižvelgdamas ir į proceso operatyvumo, ekonomiškumo principus.
 4. Nagrinėjamu atveju spręsdamas dėl poreikio sustabdyti bylą pirmosios instancijos teismas nesirėmė aplinkybe, kad jis pats negali nustatyti kokių nors reikšmingų šiam ginčui išspręsti faktų, nenurodė, kad tokie faktai yra nustatinėjami kitose bylose, dėl kurių ši byla buvo sustabdyta, bet motyvavo laikiną proceso sustabdymą išimtinai siekiu išvengti skirtingų sprendimų pirmosios instancijos teisme priėmimo panašiose savo turiniu bei pareikštais reikalavimais bylose.
 5. Tokia teismo pozicija stokoja pagrįstumo. Viena vertus, pritartina apeliantei, jog sprendžiant, ar yra pagrindas sustabdyti bylą pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą, turi būti išsiaiškinta, ar toks bylos stabdymas yra pateisinamas proceso trukmės ir intensyvumo aspektais, kad nebūtų pažeista asmens teisė į teismą pagal Konvencijos 6 straipsnio 1 dalį, o sprendimas dėl civilinės bylos sustabdymo turi būti aiškiai ir pagrįstai motyvuotas, kad šis atitiktų teisinio apibrėžtumo reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-12-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-573/2009).
 6. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nepagrįstas civilinės bylos sustabdymas nedera su Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies reikalavimais ir juos aiškinančia Europos žmogaus teisių teismo (toliau – ir EŽTT) praktika dėl teismo pareigos užtikrinti spartų procesą. Be pagrindo užtęsiamas bylos išnagrinėjimas neatitinka civilinio proceso tikslo kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių (CPK 2 str.), civilinio proceso koncentruotumo principo (CPK 7 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-12-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-455-611/2017).
 7. Teismas, spręsdamas dėl bylos sustabdymo pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą, kiekvienu atveju turi įsitikinti, kad, nesustabdžius bylos, nėra galimybės tinkamai ją išnagrinėti ir kad sustabdymas nevilkins bylos nagrinėjimo. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismas, spręsdamas dėl bylos sustabdymo fakultatyviuoju pagrindu, net formaliai esant įstatyme nurodytam bylos sustabdymo pagrindui, turi šį klausimą spręsti individualiai, atsižvelgdamas į kiekvienos konkrečios bylos aplinkybes, nes, sustabdžius bylą be pakankamo pagrindo, vilkinamas procesinių veiksmų atlikimas, gali būti pažeidžiami byloje dalyvaujančių asmenų interesai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-04-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-221/2008).
 8. EŽTT bylos stabdymo klausimu savo jurisprudencijoje yra nurodęs, kad nacionalinis teismas neatleistas nuo pareigos užtikrinti bylos nagrinėjimą per protingą laiką ir kiekvienu atveju sustabdydamas bylą tol, kol bus išspręsta kita byla, nacionalinis teismas privalo tinkamai nustatyti šių bylų tiesioginį ryšį (EŽTT 2015-09-03 sprendimas byloje Bekerman prieš Lichtenšteiną, peticijos Nr. 34459/10, par. 91).
 9. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodo, kad panašiose civilinėse bylose Nr. 2-380-881/2017 ir Nr. e2-2618-577/2018, kuriose reikalavimai pareikšti tai pačiai atsakovei, turto vertintojai UAB „Baltijos auditas“, esant tam pačiam teisiniam pagrindui (tapatiems kaip ir nagrinėjamoje byloje argumentams) bei panašiam faktiniam pagrindui, yra pakankamas pagrindas konstatuoti nagrinėjamos civilinės bylos sustabdymo būtinybę pagal CPK 164 straipsnio 4 punkte nurodytą pagrindą.
 10. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, kad civilinėje byloje Nr. 2-380-881/2017 ieškovė BUAB „Nexus LT“ pareiškė ieškinį atsakovams UAB „Baltijos auditas“, Š. G., byloje dalyvaujant tretiesiems asmenims ERGO Insurance SE, veikiančiam per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, M. I. bei KU „Nacionalinė kredito unija“, kuriuo prašė pripažinti UAB „Baltijos auditas“ 2010-08-30 atliktą žemės sklypo, esančio ( - ), turto vertinimo ataskaitą neteisinga ir neatitinkančia tikrovės ir iš atsakovų priteisti 155 212,56 Eur žalos atlyginimo bei procesines palūkanas. Vilniaus apygardos teismas 2017-06-09 sprendimu ieškinį tenkino iš dalies – ieškovei solidariai iš atsakovų priteisė 20 000 Eur dydžio žalos atlyginimą bei procesines palūkanas, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, o kitą ieškinio dalį atmetė. Lietuvos apeliacinis teismas 2018-06-19 nutartimi Nr. 2A-309-370/2018 panaikino Vilniaus apygardos teismo 2017-06-09 sprendimą ir bylą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo dėl neatskleistos bylos esmės.
 11. Civilinėje byloje Nr. e2-2618-577/2018 ieškovė BKU „Švyturio taupomoji kasa“ pareiškė ieškinį atsakovams R. P., A. B., D. S., I. K., E. B., S. L., UAB „Baltijos auditas“, byloje dalyvaujant tretiesiems asmenims UAB „Lorika“, M. L., ERGO Insurance SE, veikiančiam per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, kuriuo prašė pripažinti neteisinga ir negaliojančia UAB „Baltijos auditas“ 2010-04-27 parengtą žemės sklypo, esančio ( - ), rinkos vertės nustatymo ataskaitą ir priteisti solidariai iš atsakovų 85 660,97 Eur žalos atlyginimo bei procesines palūkanas. Vilniaus apygardos teismas 2018-01-12 sprendimu ieškinį tenkino iš dalies – ieškovei solidariai iš atsakovų I. K., E. B., S. L., A. B. ir D. S. priteisė 85 660,97 Eur dydžio žalos atlyginimą bei procesines palūkanas, skaičiuojamas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, o bylą dalyje dėl ieškinio reikalavimo pripažinti neteisinga ir negaliojančia UAB „Baltijos auditas“ 2010-04-27 parengtą nekilnojamojo turto įvertinimo ataskaitą nutraukė ir ieškinį atsakovės UAB „Baltijos auditas“ atžvilgiu atmetė. Minėtas teismo sprendimas apskųstas apeliacine tvarka.
 12. Nagrinėjamoje byloje ieškovė BKU „Vilniaus taupomoji kasa“ pareiškė ieškinį atsakovams ERGO Insurance SE, veikiančiam per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, ir UAB „Baltijos auditas“, kuriuo prašo pripažinti UAB ,,Baltijos auditas“ 2010-08-25 parengtą žemės sklypo, esančio ( - ), rinkos vertės nustatymo ataskaitą neteisinga ir negaliojančia, pripažinti šia ataskaita ieškovei sukeltą žalą draudžiamuoju įvykiu pagal atsakovų UAB ,,Baltijos auditas“ ir ERGO Insurance SE, veikiančio per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, 2012-07-19 sudarytą turto ir verslo vertintojų profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutartį ir priteisti ieškovės naudai 672 990,04 Eur dydžio žalos atlyginimą: 86 886,01 Eur sumą priteisiant solidariai iš atsakovų, 586 104,03 Eur – iš atsakovės UAB ,,Baltijos auditas“.
 13. Kaip matyti, nesutampa lyginamų bylų ieškinio dalykas ir pagrindas, o teismuose ginčijami skirtingi atsakovės UAB ,,Baltijos auditas“ veiksmai bei jos parengti dokumentai. Sprendžiant, ar tam tikri konstatuoti faktai, aplinkybės ar apeliacinės instancijos teismo išaiškinimai gali turėti lemiamos reikšmės nagrinėjamoje civilinėje byloje priimant pirmosios instancijos teismui procesinį sprendimą, atsižvelgtina į tai, koks yra įrodinėjimo dalykas visose civilinėse bylose – tai ieškovių patirta žala, t. y. civilinės atsakomybės sąlygų vertinimas, juolab kad ginčijamos skirtingos turto vertinimo ataskaitos, kurios parengtos dėl skirtingų nekilnojamojo turto objektų ir nustatyta skirtinga jų rinkos vertė. Kiekvienoje iš šių bylų atsakovo (ne)atlikti veiksmai yra / bus vertinami individualiai, kaip ir jo civilinės atsakomybės sąlygos kiekvienam iš ieškovų. Todėl ginčo baigtis vienoje iš bylų (tenkinamas, iš dalies tenkinamas ar atmetamas reikalavimas) anaiptol nereiškia tokio paties rezultato ir kitose bylose, todėl ir šiuo aspektu laukti, kaip kiti ginčai bus išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme, nėra nei tikslinga, nei ekonomiška.
 14. Dar viena aplinkybė, kurią reikėtų aptarti, yra tai, kad pirmosios instancijos teismas jau iš esmės išnagrinėjo bylą, t. y. įgyvendino joje įrodinėjimo procesą, išėjo į pasitarimų kambarį ir beliko tik atlikti įrodymų vertinimą ir priimti bei paskelbti sprendimą. Byloje surinkti įrodymai turi būti vertinami pagal vidinį teisėjo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaujantis įstatymais (CPK 185 str.), taip pat laikantis betarpiškumo principo reikalavimų tiriant bet kuriuos įrodymus (CPK 14 str.). Vadinasi, kitų teismų atliktas jų nagrinėtų faktinių aplinkybių vertinimas negali turėti lemiamos reikšmės konkretaus teisėjo priimamam sprendimui toje konkrečioje byloje, taigi dar ir dėl šios priežasties bylos sustabdymo institutas nebuvo teismo išaiškintas teisingai.

  12

 15. Antra vertus, iš esmės pritartina ir tokiai apeliantės pozicijai, kad tos pačios teismų grandies suformuota praktika (horizontalūs precedentai) tiek nesaisto teisėjo, kad visos panašios bylos turi būti sprendžiamos identiškai, o kartais tai net ir neįmanoma, jeigu kalbama apie žalos atlyginimo instituto taikymą. Vienoks ar kitoks minėtų bylų išnagrinėjimas tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismuose nelemtų vienareikšmiškos išvados dėl nagrinėjamos civilinės bylos išsprendimo ar civilinės atsakomybės sąlygų konstatavimo atsakovei UAB „Baltijos auditas“.
 16. Taigi vien skirtingų nuo jau priimtų pirmosios instancijos teisme, sprendimų panašaus pobūdžio bylose priėmimo galimybė negali būti laikoma pakankamu pagrindu sustabdyti bylą ir tuo paneigti prioritetinį tokioje situacijoje proceso operatyvumo principą. Kaip matyti iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų (CPK 179 str. 3 d.), Lietuvos apeliacinis teismas 2018-06-19 išnagrinėjo apeliacinį skundą civilinėje byloje Nr. Nr. 2-380-881/2017, panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą ir bylą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Dėl to civilinės bylos stabdymas skundžiamoje nutartyje nurodomu atveju aiškiai neatitiktų bylos išnagrinėjimo per įmanomai trumpiausią laiką reikalavimo, neproporcingai ir neapibrėžtai užvilkintų procesą, kurį inicijavo bankrutuojanti įmonė, ir taip pažeistų proceso tikslą kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių (CPK 2 str.), civilinio proceso koncentruotumo principą (CPK 7 str.). Atsižvelgiant ir į tai, nesutiktina su skundžiamoje nutartyje nurodomu motyvu, jog civilinės bylos sustabdymo būtinumą lemia siekis išvengti tų pačių faktinių aplinkybių kitokio aiškinimo.
 17. Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad vienodos Lietuvos teismų praktikos formavimą užtikrina ne apeliacinės instancijos teismai, o Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (CPK 4 str.), kuris nėra saistomas žemesnės instancijos teismų, įskaitant ir Lietuvos apeliacinio teismo priimtų procesinių sprendimų kaip precedentų, ir gali formuoti kitokius precedentus, kurie privalomi visiems teismams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-546-469/2016).
 18. Tai nustačius, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria nutarta civilinės bylos Nr. e2-714-881/2018 nagrinėjimą sustabdyti iki Lietuvos apeliaciniame teisme bus išnagrinėtos civilinės bylos Nr. 2-380-881/2018 ir Nr. e2-2618-577/2018, panaikintina (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).
 19. Bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas bus sprendžiamas priėmus galutinį sprendimą byloje pagal principą „pralaimėjęs moka“. Už tarpinių procesinių skundų padavimą bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-02-27 nutartis civilinėje byloje Nr.e3K-3-7-701/2018).

13Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

14Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 7 d. nutarties dalį, kuria sustabdytas civilinės bylos Nr. e2-714-881/2018 nagrinėjimas, panaikinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai