Byla 1-878-405/2019

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmų teisėja Nijolė Lisauskienė išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2M. V. (a. k. ( - ) gimęs ( - ) ., Lietuvos Respublikos pilietis, nesusituokęs, įgijęs profesinį išsilavinimą, dirbantis UAB „Sevika“, gyvenantis Š( - ) , neteistas, kaltinamas pagal LR BK 2811 str. 1 d.

3Teismas

Nustatė

4Kaltinamasis M. V. vairavo motorinę transporto priemonę būdamas neblaivus, kai jam nustatytas daugiau negu 1,5 promilių neblaivumas – 2019-04-20 apie 11.40 val. Švenčionių r. sav., kelio Vilnius – Švenčionys – Zarasai 79 km, neturėdamas teisės vairuoti transporto priemones, vairavo motorolerį „Meiduo MD50QT-9“, valst. Nr. 75ATN, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo kraujyje nustatytos 2,77 promilės alkoholio, tuo padarė nusikaltimą, numatytą LR BK 2811 str. 1 d.

5Ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 71-72) kaltinamasis M. V. prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, paaiškino, kad 2019-04-20 ryte, būdamas ( - ) . pas savo draugę, gėrė alų. Prieš pietus susipyko su drauge ir išvažiavo iš jos namų jam priklausančiu motoroleriu „Meiduo MD50QT-9“, valst. Nr. 75ATN. Važiuodamas Švenčionių r. sav. Cirkliškio sen., prie Modžiūnų k., neišlaikė pusiausvyros ir nuvažiavo į pakelės griovį. Atvykę policijos pareigūnai jam vieną kartą alkotesteriu patikrino blaivumą. Jam skaudėjo kaklą, todėl greitosios pagalbos automobiliu jis buvo nuvežtas į Švenčionių rajono ligoninę, kur jam paėmė kraują blaivumui nustatyti. Žinojo, kad vairavimas esant neblaiviam, užtraukia baudžiamąją atsakomybę. Labai gailisi, kad pasielgė neatsakingai. Teisės vairuoti transporto priemones neturi. Motoroleris priklauso jam, nes 2018-06-15 jį nusipirko iš E. M., turi pirkimo - pardavimo sutartį, tačiau savo vardu motorolerio dar neįregistravęs.

6Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė įrodyta ikiteisminio tyrimo metu duotais liudytojų R. S., G. B. parodymais, kitais byloje esančiais įrodymais.

7Liudytojas R. S., apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 60-61), paaiškino, kad 2019-04-20 nuo 9 val. dirbo pajėgose 5018 su vyriausiuoju patruliu G. B.. Apie 11.45val. iš Vilniaus aps. VPK OVS gavo pranešimą, kad maždaug dviejų kilometrų atstumu nuo Švenčionių m. link Vilniaus vyriškis, vairuodamas motorolerį, nuvažiavo nuo kelio. Apie 11.55 val. nuvykę į nurodytą vietą, esančią kelio Vilnius – Švenčionys – Zarasai 79 km, kairėje kelio pusėje griovyje rado gulintį motorolerį ir šalia sėdintį vairuotoją. Įvykio vietoje nustatė, kad 2019-04-20 11.40 val. kelio Vilnius– Švenčionys – Zarasai 79 kilometre M. V., pažeisdamas Kelių eismo taisyklių 14 p., nustatantį draudimą vairuoti transporto priemonę neblaiviems asmenims, vairavo mopedą „Meiduo MD50QT-9“, valst. Nr. 75ATN, būdamas neblaivus nuo alkoholio, nes tikrinimo metu nustatė, kad jo iškvėptame ore etilo alkoholio koncentracija 2,58 promilės, taip pat vairavo neturėdamas teisės vairuoti bet kokią transporto priemonę, nesuvaldęs motorolerio nuvažiavo nuo kelio ribų į dešinį pakelės griovį ir apvirto.

8Liudytojas G. B., apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 63-64), nurodė analogiškas aplinkybes kaip ir liudytojas R. S..

9Iš 2019-04-20 Neblaivumo nustatymo akte (b. l. 12) esančių duomenų nustatyta, kad 2019-04-20 11.55 val. alkotesteriu M. V. nustatytos 2,58 promilės etilo alkoholio iškvepiamame ore.

10Iš 2019-04-23 Valstybinės teismo medicinos tarnybos Toksikologijos laboratorijos specialisto išvadoje Nr. T-A 3415/2019(01) (b. l. 20) esančių duomenų nustatyta, kad M. V. kraujyje mažiausia etilo alkoholio koncentracija – 2,77 promilės.

11Iš 2019-04-20 Įvykio vietos ir kitų objektų apžiūros protokole (b. l. 21-29) esančių duomenų nustatyta, kad įvykio vieta – kelio Vilnius – Švenčionys – Zarasai 79 km. Įvykio vietoje apžiūrėtas motoroleris „Meiduo MD50QT-9“, valst. Nr. 75ATN.

12Iš kelių transporto priemonių registre (b. l. 31-32) esančių duomenų nustatyta, kad motoroleris „Meiduo MD50QT-9“, valst. Nr. 75ATN, registruotas E. M. vardu. Iš transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartyje (b. l. 33) esančių duomenų nustatyta, kad 2018-06-15 kaltinamasis M. V. iš E. M. įsigijo motorolerį „Meiduo MD50QT-9“, valst. Nr. 75ATN.

13Byloje pakankamai gauta objektyvių įrodymų, patvirtinančių, kad kaltinamasis 2019-04-20 apie 11.40 val. Švenčionių r. sav., kelio Vilnius – Švenčionys – Zarasai 79 km, vairavo transporto priemonę būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo kraujyje nustatytos 2,77 promilės, t. y. daugiau negu 1,5 promilės, alkoholio, todėl kaltinamojo veikoje yra nusikaltimo, numatyto BK 2811 str. 1 d., sudėtis.

14Skiriant bausmę kaltinamajam atsižvelgiama į jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę –prisipažino padaręs nusikaltimą ir nuoširdžiai gailisi jį padaręs, į tai, kad jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių byloje nėra, taip pat atsižvelgiama į kaltinamojo asmenybę – teisiamas pirmą kartą, dirba, buvo nubaustas administracine tvarka, ir manoma, kad yra pagrindas paskirti kaltinamajam prokuroro siūlomą bausmę – baudą. Atsižvelgiant į kaltinamojo asmenybę – anksčiau neteistas, buvo nubaustas administracine tvarka, dirba, manoma, kad yra pagrindas paskirti kaltinamajam mažesnę baudą nei BK 47 str. 3 d. 2 p. nustatytos baudos vidurkis. Byla baigiama teismo baudžiamuoju įsakymu, kaltinamasis kaltę pripažino, todėl paskirta bausmė sumažinama vienu trečdaliu (LR BK 641 str.).

15LR BK 67 str. 3 d. nustatytos baudžiamojo poveikio priemonės gali būti skiriamos kartu su bausme. Kaltinamasis nusikaltimą padarė vairuodamas transporto priemonę, todėl kaltinamajam paskiriama baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas naudotis specialia teise. Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamasis nebuvo nuteistas ar atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, nusikalstamą veiką padarė vairuodamas motorolerį ir tuo sukeldamas mažesnį pavojų, kaltinamajam uždraudžiama naudotis teise vairuoti kelių, oro ar vandens transporto priemones trumpesnį terminą nei BK 68 str. 2 d. nustatyto termino vidurkis.

16LR BK 72 str. 1, 2 d. nustatyta, kad turto konfiskavimas yra priverstinis neatlygintinas konfiskuotino bet kokio pavidalo turto, esančio pas kaltininką ar kitus asmenis, paėmimas valstybės nuosavybėn. Konfiskuotinu turtu laikomas Baudžiamuoju kodeksu uždraustos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas. Nusikalstamos veikos padarymo priemone laikoma transporto priemonė, jeigu ja kaltininkas naudojasi tam, kad sudarytų sau galimybę padaryti veiką ar palengvintų jos darymą (LAT nutartys bylose Nr. 2K-514/2007, 2K-339/2008, 2K-463/2011, 2K-205-628/2018). Kaltinamasis nusikalstamą veiką padarė vairuodamas motorolerį „Meiduo MD50QT-9“, valst. Nr. 75ATN, todėl ši transporto priemonė laikoma nusikalstamos veikos padarymo įrankiu. Iš transporto priemonės pirkimo - pardavimo sutartyje esančių duomenų nustatyta, kad motorolerį „Meiduo MD50QT-9“, valst. Nr. 75ATN, kurį vairuodamas kaltinamasis padarė nusikalstamą veiką ir kuris buvo nusikalstamos veikos padarymo priemone, savininkas yra kaltinamasis, pagal BK 72 str. 3 d., kaltininkui priklausantis konfiskuotinas turtas privalo būti konfiskuojamas visais atvejais, todėl motoroleris „Meiduo MD50QT-9“, valst. Nr. 75ATN, konfiskuojamas.

17Kaltinamajam paskirta kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti (b. l. 73-75) paliekama iki teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo.

18Nustatyta, kad Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 6-ojo skyriaus prokuroro 2019-05-08 nutarimu paskirtas laikinas nuosavybės teisės į motorolerį „Meiduo MD50QT-9“, valst. Nr. 75ATN, apribojimas iki 2019-06-08 (b. l. 36-42). Teismo baudžiamuoju įsakymu motoroleris konfiskuojamas, todėl kaltinamajam paskirtas laikinas nuosavybės teisės į motorolerį apribojimas pratęsiamas iki baudžiamojo įsakymo dalies dėl transporto priemonės konfiskavimo įvykdymo.

19Pagal LR BPK 103 str. 6 d., be proceso išlaidų, numatytų šio straipsnio 1-5 p., proceso išlaidomis gali būti ir kitos išlaidos, kurias ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras, teisėjas ar teismas pripažįsta proceso išlaidomis. LR BPK 105 str. 1 d. nustatyta, kad teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti išieškoti iš nuteistojo proceso išlaidas, išskyrus išlaidas, skirtas mokėti vertėjui. Vilniaus apskrities VPK tarnybiniame pranešime (b. l. 48-58) nurodoma, kad dėl motorolerio „Meiduo MD50QT-9“, valst. Nr. 75ATN, nuvežimo į saugojimo aikštelę ir jo saugojimo Vilniaus apskrities VPK patyrė 73,28 Eur dydžio išlaidas. Nustatyta, kad šios išlaidos susidarė dėl motorolerio, kurį vairuodamas kaltinamasis padarė nusikalstamą veiką, nuvežimo ir saugojimo, išlaidų dydis pagrįstas pateiktais dokumentais, todėl šios išlaidos pripažįstamos proceso išlaidomis ir priteisiamos iš kaltinamojo.

20Teismas, vadovaudamasis LR BPK 420-421 str.,

Nutarė

21M. V. pripažinti kaltu pagal LR BK 2811 str. 1 d. ir nubausti 90 (devyniasdešimties) MGL – 4500 (keturių tūkstančių penkių šimtų) Eur – dydžio bauda, pritaikius BK 641 str., paskirti 60 (šešiasdešimties) MGL – 3000 (trijų tūkstančių) Eur – dydžio baudą. Nustatyti baudos sumokėjimo terminą – šešis mėnesius.

22Paskirti M. V. baudžiamojo poveikio priemones – uždrausti dvejus metus naudotis teise vairuoti kelių, oro ar vandens transporto priemones ir konfiskuoti M. V. priklausančią transporto priemonę motorolerį „Meiduo MD50QT-9“, valst. Nr. 75ATN, saugomą M. V..

23Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 6-ojo skyriaus prokuroro 2019-05-08 nutarimu paskirtą laikiną nuosavybės teisės į motorolerį „Meiduo MD50QT-9“, valst. Nr. 75ATN, apribojimą pratęsti iki teismo baudžiamojo įsakymo dalies dėl transporto priemonės konfiskavimo įvykdymo.

24Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – palikti iki baudžiamojo įsakymo vykdymo pradžios.

25Išieškoti iš M. V. 73,28 Eur (septyniasdešimt tris eurus 28 ct) proceso išlaidų Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui.

26Kaltinamasis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per 14 d. nuo šio dokumento gavimo dienos turi teisę paduoti šiam teismui prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme. Jei kaltinamasis šia teise nepasinaudoja, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.

Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmų teisėja Nijolė... 2. M. V. (a. k. ( - ) gimęs ( - ) ., Lietuvos Respublikos pilietis,... 3. Teismas... 4. Kaltinamasis M. V. vairavo motorinę transporto priemonę būdamas neblaivus,... 5. Ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 71-72) kaltinamasis M. V. prisipažino padaręs... 6. Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė įrodyta ikiteisminio tyrimo metu... 7. Liudytojas R. S., apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 60-61),... 8. Liudytojas G. B., apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 63-64), nurodė... 9. Iš 2019-04-20 Neblaivumo nustatymo akte (b. l. 12) esančių duomenų... 10. Iš 2019-04-23 Valstybinės teismo medicinos tarnybos Toksikologijos... 11. Iš 2019-04-20 Įvykio vietos ir kitų objektų apžiūros protokole (b. l.... 12. Iš kelių transporto priemonių registre (b. l. 31-32) esančių duomenų... 13. Byloje pakankamai gauta objektyvių įrodymų, patvirtinančių, kad... 14. Skiriant bausmę kaltinamajam atsižvelgiama į jo atsakomybę lengvinančią... 15. LR BK 67 str. 3 d. nustatytos baudžiamojo poveikio priemonės gali būti... 16. LR BK 72 str. 1, 2 d. nustatyta, kad turto konfiskavimas yra priverstinis... 17. Kaltinamajam paskirta kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti... 18. Nustatyta, kad Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės... 19. Pagal LR BPK 103 str. 6 d., be proceso išlaidų, numatytų šio straipsnio 1-5... 20. Teismas, vadovaudamasis LR BPK 420-421 str.,... 21. M. V. pripažinti kaltu pagal LR BK 2811 str. 1 d. ir nubausti 90... 22. Paskirti M. V. baudžiamojo poveikio priemones – uždrausti dvejus metus... 23. Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 6-ojo... 24. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – palikti iki... 25. Išieškoti iš M. V. 73,28 Eur (septyniasdešimt tris eurus 28 ct) proceso... 26. Kaltinamasis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu,...