Byla e2A-542-253/2016
Dėl skolos, delspinigių, netesybų ir palūkanų priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Albinos Pupeikienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Žydrūno Bertašiaus, Alonos Romanovienės, sekretoriaujant Rimai Zigmantienei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui Viačeslavui Žarkovui (Viačeslav Žarkov), ir atsakovės atstovams K. V. bei A. J. (A. J.), viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB „Florencija“ ir atsakovės UAB „Klaipėdos alus“ apeliacinius skundus dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-12-10 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Florencija“ patikslintą ieškinį atsakovei UAB „Klaipėdos alus“ dėl sumokėto avanso priteisimo, nuostolių atlyginimo ir atsakovės UAB „Klaipėdos alus“ priešieškinį ieškovei UAB „Florencija“ dėl skolos, delspinigių, netesybų ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2ieškovė UAB „Florencija“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės UAB „Klaipėdos alus“ 10 715,95 Eur sumokėto avanso, 7 008,80 Eur nuostolių atlyginimo, 6 procentų dydžio metines palūkanas bei patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad 2014-10-04 ieškovė su atsakove sudarė prekių pirkimo–pardavimo sutartį, kurią pavadino Tiekimo sutartimi (toliau – Sutartis). Šia sutartimi susitarė, kad tiekėja (atsakovė) įsipareigoja nustatytais terminais parduoti pirkėjai (ieškovei) prekes (pusiau šviesų alų „Friedricho alus“), o pirkėja įsipareigoja priimti produkciją ir už ją sumokėti nustatytą pinigų sumą. Kadangi ieškovė neturėjo licencijos verstis didmenine ir mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir ją gavo tik 2014-12-18, atsakovė negalėjo tiekti ieškovei pagamintos produkcijos. Tačiau atsakovė nuo Sutarties pasirašymo dienos pradėjo teikti ieškovei PVM sąskaitas faktūras su reikalavimu jas apmokėti nors prekės nepagamino arba pagamintos negalėjo tiekti pirkėjai (ieškovei). Iki licencijos gavimo ieškovė kreipėsi į atsakovę telefonu su prašymu iki 2014-12-19 pagaminti ir pristatyti 60-90 l pusiau šviesaus alaus „Friedricho alus“, tačiau atsakovė atsisakė tiekti alų motyvuodama tuo, kad ieškovė dar nepadengė skolos, kuri jau susidarė pagal PVM sąskaitas faktūras Nr. 001, 002 ir 003. Vykdant sutarties sąlygas, ieškovė perdavė atsakovei 10 715,95 Eur avansą, tačiau ieškovei manant, kad atsakovė elgėsi nesąžiningai, nes nevykdė sutarties, 2014-12-29 ieškovė informavo atsakovę apie vienašališką sutarties nutraukimą. Kadangi sutartis buvo nutraukta, ieškovės nuomone, ji pagal CK 6.222 str. 1 d. turi teisę reikalauti grąžinti jai viską, ką ji yra perdavusi kitai šaliai vykdydama sutartį.

3Atsakovė UAB „Klaipėdos alus“ priešieškiniu prašė ieškovės vienašalį 2014-10-04 tiekimo sutarties nutraukimą pripažinti neteisėtu, nutraukti tiekimo sutartį, nutraukus sutartį taikyti restituciją ir grąžinti ieškovei (37 000 – 363) 36 637 Lt (10 610,81 Eur), atliekant įskaitymą iš priteistų iš ieškovės sumų, bei priteisti iš ieškovės 3 301,60 Eur skolą, 1 912,42 Eur delspinigių, 34 754,40 Eur netesybų, 2 525,73 Eur palūkanų ir 8,16 procentų metinių palūkanų. Nurodė, kad ieškovė kreipėsi į atsakovę su prašymu pagaminti ir parduoti atskiros rūšies alų „Fridricho alus“ su konkrečiais techniniais ir skoniniais parametrais. Ieškovė patikino atsakovę, jog įgis licenciją prekybai alkoholiniais gėrimais ir bus realiai pajėgi realizuoti po 4 tonas alaus per mėnesį. Šalys 2014-10-04 sudarė Sutartį, tačiau ieškovė neatsiėmė jai pagal specialų užsakymą pagaminto alaus, neįgijo licencijos ir neįvykdžiusi sutarties ją nutraukė vienašališkai, nereagavo į atsakovės raginimus vykdyti Sutartį, taip sutrikdydama atsakovės gamybinę-komercinę veiklą. Pasirašydamos sutartį šalys susitarė, kad ieškovė įsipareigoja nupirkti per vieną kalendorinį mėnesį 4 tonas alaus, o atsakovas jį pagaminti ir patiekti. Atsakovė iki galo įvykdė sutartinius įsipareigojimus ir nustatytu laiku buvo pagaminusi reikiamą kiekį alaus, tačiau ieškovė pažeidė sutartį ir pagaminto alaus nenupirko. Šalys sutartimi susitarė ir dėl netesybų, todėl atsakovė prašė jas priteisti.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-12-10 sprendimu ieškinį atmetė, o priešieškinį tenkino iš dalies: priteisė iš ieškovės UAB „Florencija“ 10 000 Eur netesybų atsakovės UAB „Klaipėdos alus“ naudai; priteisė iš ieškovės 100 Eur sumokėto žyminio mokesčio atsakovei bei 200 Eur žyminio mokesčio valstybei bei išsprendė klausimus dėl teismo taikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Teismas nustatė, kad pagal sudarytą Sutartį atsakovė (tiekėja) nepatiekė, o ieškovė (pirkėja) nenupirko nė vieno litro alaus, kaip buvo susitarę sutartimi. UAB „Florencija“ per du kartus išmokėjo A. J., atstovaujančiam UAB „Klaipėdos alus“, 10 715,94 Eur (37 000 Lt). Sudarydamos sutartį šalys neaptarė sąlygos, kad prekė bus tiekiama ieškovei, tik po to, kai ieškovė įgis licenciją. Teismas darė išvadą, kad ieškovė, užsiimanti verslu, sutarties sudarymo metu veikė savo rizika ir prisiėmė sau dėl licencijos gavimo, kylančią riziką. Konstatuota, jog sutartis šalims pradėjo galioti būtent jos pasirašymo dieną, t. y. nuo 2014‑10‑04. Nuo šios dienos tiekėjas turėjo pagrindą tikėtis sutarties vykdymo ir kainos už prekes pagal sutartį apmokėjimo. Atsižvelgdamas į CK 6.315 str., bei nustatęs, kad atsakovės atstovas A. J. atsisakė tiekti alų, kadangi ieškovė tuo laikotarpiu nebuvo iki galo sumokėjusi sutarties Priede Nr. 5 numatytos prekės kainos, taip, kaip tai buvo aptarta šalių ir būtent tokia tvarka kaip numatyta sutartyje, teismas darė išvadą, jos atsakovė turėjo teisę sustabdyti sutarties vykdymą. Ieškovė neįrodė aplinkybės, jog atsakovės pagaminta prekė neatitiko šalių sutartų kokybės reikalavimų. Teismas pripažino, kad pagal įrodymų visumą, labiau tikėtina, jog Sutartis tinkamai neįvykdyta būtent dėl ieškovės kaltės, kadangi atsakovė savo sutartinius įsipareigojimus buvo įvykdžiusi ir pagaminusi bei pasiruošusi tiekti tokį kiekį alaus, kokį, veikdama savo rizika, įsipareigojo nupirkti ieškovė, todėl ieškovė laikyta pažeidusia prievolę. Sutartyje šalys neaptarė klausimo dėl avanso, šaliai pažeidus sutartį, dėl to, vadovaudamasis CK 6.314 str. 6 d., nuostatomis, teismas ieškovės reikalavimą dėl sumokėto avanso grąžinimo atmetė. Teismas konstatavo, kad abi sutarties šalys nuo 2014 m. gruodžio mėn. nebeatliko jokių veiksmų, kurie galėtų būti pripažinti kaip sutarties vykdymas, todėl pripažino, kad tarp šalių susiklostę sutartiniai santykiai pagal Sutartį nutrūko 2014‑12-29 dėl to, kad ieškovė iš esmės pažeidė sutartį. Atsižvelgdamas į tai, kad prekės faktiškai pirkėjai patiektos nebuvo, nors ir dėl pirkėjos sutarties pažeidimo, teismas konstatavo, kad ieškovė neturi pareigos už jas apmokėti, nes skola iš šios pirkimo–pardavimo sutarties nesusidarė, todėl atsakovės reikalavimą dėl 3 301,60 Eur skolos ir 1 912,42 Eur delspinigių už prekes priteisimo atmetė. Teismas nustatė, kad atsakovė pagal sudarytą sutartį, pripažinus ieškovę pažeidusia sutartinę prievolę, įgijo teisę į 21 054 Eur dydžio netesybas, tačiau tokio dydžio netesybas laikė neproporcingomis bei neprotingai didelėmis ir netesybų sumą mažino 50 proc. – iki 10 000 Eur.

5Ieškovė UAB „Florencija“ pateikė apeliacinį skundą. Juo prašo ieškovės ieškinį tenkinti visiškai, atsakovės priešieškinį atmesti arba pakeisti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-12-09 sprendimą ir ieškovei iš atsakovės priteisti 2 027,34 Eur. Ieškovė teigia, kad šalys konkliudentiniais veiksmais susitarė, jog pirkimo-pardavimo sutarties galiojimas prasidės nuo pirkėjos licencijos gavimo. Nesant licencijos, ši pirkimo-pardavimo sutartis negalėjo įsigalioti. Sutartyje nėra jokių sąlygų apie pardavėjos pareigą iki sutarties pasirašymo pagaminti atitinkamą kiekį prekių, pirmo avanso (22 000 Lt) įmoka buvo atlikta 2014-10-27, o 8 tonos alaus buvo pagamintos iki sutarties pasirašymo. Pažymi, kad atsakovė yra verslininkė, alaus gamyba yra jos pajamų šaltinis, mažai tikėtina, kad atsakovė neturėjo kitų klientų ir kitų užsakymų, todėl teigti, jog atsakovė pagamino 8 tonas produkcijos pagal šalių ikisutartinius įsipareigojimus būtų teisiškai nepagrįsta. Ieškovė teigia, kad atsakovė sudarant sutartį suklaidino ieškovę apie parduodamos prekės kokybės rodiklį ir atsakovė negalėjo pateikti pagal pareikalavimą ieškovei prekės, kurios kokybės reikalavimus šalys aptarė pirkimo-pardavimo sutartyje (t. y. pusiau šviesų alų). Nesutinka kad atsakovė pagrįstai sustabdė sutarties vykdymą. Gavusi licenciją prekiauti alkoholiniais gėrimais, ieškovė jau žinojo, kad atsakovė neteiks jai prekės, be to, alaus spalva turėjo didelę reikšmę. Teismas nepagrįstai vertino, jog sutartis neįvykdyta dėl ieškovės kaltės, o atsakovė savo sutartinius įsipareigojimus buvo įvykdžiusi. Ieškovės manymu, nustačius, kad vieno mėnesio netesybų dydis sudaro 7 018 Eur, teismas viršijo atsakovės reikalavimo (5 792,40 Eur) ribą. Teigia, kad sumažinta 50 proc. teismo priteista netesybų suma sudarytų 8 688,60 Eur (5 792,40 Eur x 3 mėn./2). Pažymi, kad atsakovė jokių reikalavimų dėl kainos sumokėjimo nekėlė, o atsakovės reikalavimo dalį dėl skolos priteisimo (t. y. skirtumo tarp sumokėtų 37 000 Lt ir 48 000 Lt pagal Sutarties priedą Nr. 5) teismas atmetė, todėl 37 000 Lt sumokėto avanso priteisimas atsakovei, nesant atsakovės prašymo, yra neteisėtas. Mano, kad atmetus ieškovės reikalavimą dėl avanso grąžinimo, teismas privalėjo įskaityti pagal sutartį sumokėtus 10 715,94 Eur (37 000 Lt) į priteistas 8 688,60 Eur netesybas, todėl, iš dalies tenkindamas atsakovės priešieškinį, turėjo priteisti ieškovei iš atsakovės 2 027,34 Eur. Taip pat nurodo, kad netinkamai paskirstytos bylinėjimosi išlaidos.

6Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas advokatas Viačeslavas Žarkovas prašė tenkinti ieškovės apeliacinį skundą, o atsakovės apeliacinį skundą atmesti. Papildomai paaiškino, kad apeliacinio skundo reikalavimas yra ieškinį tenkinti, o priešieškinį atmesti, tačiau, jeigu apeliacinės instancijos teismas manys, kad ieškovė yra neteisi ir pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai išsprendė ginčą, ieškovė išdėstė savo poziciją dėl netesybų sumos apskaičiavimo bei ieškovės sumokėtų sumų įskaitymo atlikimo.

7Atsiliepimu atsakovė nesutinka su ieškovės apeliaciniu skundu. Teigia, kad ieškovė nenurodė apeliacijos pagrindų, apeliaciniame skunde pakartojo ieškinio motyvus, kurie pirmosios instancijos teismo buvo įvertinti, ir nenurodė, kuo pasireiškė pirmosios instancijos teismo netinkamas materialinės teisės normų taikymas ir aiškinimas.

8Atsakovė UAB „Klaipėdos alus“ taip pat pateikė apeliacinį skundą. Juo prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-12-10 sprendimą pakeisti, priteisiant iš UAB „Florencija“ 21 054 Eur netesybų UAB „Klaipėdos alus“ naudai, kitą sprendimo dalį paliekant nepakeistą. Atsakovės nuomone, ji neturėjo pareigos įrodinėti nuostolių dydį. Teismas nevertino nustatytų aplinkybių, kad dėl ieškovės sutartinių įsipareigojimų nevykdymo alaus gamybos procesas sutriko daugiau kaip 6 mėn., tai sukėlė atsakovei ypatingai nepalankias sąlygas gaminamo ir parduodamo alaus rinkoje. Teismo išvada dėl priteistinų netesybų dydžio mažinimo yra nepagrįsta ir neteisėta, kadangi neatitinka teismų praktikos bei byloje nustatytų aplinkybių, prieštarauja paties teismo nustatytai 50 proc. proporcijai bei sutarties šalių laisvės principui nustatyti netesybas.

9Teismo posėdyje atsakovės atstovas K. V. prašė atsakovės skundą tenkinti, o ieškovės skundą atmesti. Papildomai pažymėjo, kad nesutinka su skundžiamo sprendimo dalimi dėl netesybų, bylos šalys buvo verslo subjektai ir turėjo teisę susitarti dėl netesybų, buvo numatytos abipusės sankcijos. Rinkoje, kaip gamintoja, susiedama veiklą su vienu užsakovu, atsakovė apsiribojo ir prisiėmė didelę riziką. Nurodė, kad atsakovės gamybos procesas sutriko ilgam laikui.

10Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas A. J. atsakovės apeliacinį skundą palaikė. Papildomai paaiškino, kad alus buvo pagamintas pagal specialų užsakymą ir konkrečiu pavadinimu, dėl to iš esmės nepavyko juo prekiauti ir jis buvo sunaikintas (išpiltas).

11Atsiliepimu ieškovė prašo atsakovės apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas atmetė atsakovės priešieškinio reikalavimus ieškovės vienašališką 2014-10-04 tiekimo sutarties nutraukimą pripažinti neteisėtu bei nutraukti sutartį. Ieškovės nuomone, taip teismas sutiko su ieškovės vienašališku sutarties nutraukimu nuo 2014‑12‑29 bei su sutarties nutraukimo teisėtumu ir pagrįstumu. Kadangi sprendimo dalies, kuria atmesti atsakovės priešieškinio reikalavimai, atsakovė apeliaciniu skundu neskundžia, ieškovės manymu, atsakovė nepagrįstai prašo pakeisti sprendimo dalį, kuria atsakovei priteista 10 000 Eur netesybų. Taip pat nurodo, kad koreguoja duomenis apie ieškovės bylinėjimosi išlaidų struktūrą.

12Ieškovės apeliacinis skundas netenkintinas, atsakovės apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.). Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju apeliacinius skundus dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo pateikė abi šalys. Apeliaciniu skundu ieškovė UAB „Florencija“, iš esmės nesutikdama su pirmosios instancijos teismo sprendimu, prašo ieškovės ieškinį tenkinti visiškai, o atsakovės priešieškinį atmesti; be to, pasisakydama dėl teismo sprendimo dalies, kuria iš dalies tenkintas priešieškinis, nurodo, kad, ieškovės nuomone, sprendimu nustatytas netesybų skaičiavimas keistinas ir ieškovei iš atsakovės priteistina 2 027,34 Eur. Atsakovė UAB „Klaipėdos alus“ apeliaciniu skundu skundžia Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-12-10 sprendimo dalį dėl netesybų iš UAB „Florencija“ priteisimo atsakovės naudai, prašydama priteistą sumą padidinti iki 21 054 Eur.

14Nagrinėjamoje byloje ginčas tarp šalių iš esmės kilo iš sutartinių pirkimo-pardavimo teisinių santykių. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės, kad 2014-10-04 ieškovė UAB „Florencija“ (pirkėja) su atsakove UAB „Klaipėdos alus“ (tiekėja) sudarė Tiekimo sutartį Nr. 04.10.2014/1. Šia sutartimi atsakovė, kaip tiekėja, įsipareigojo nustatytais terminais parduoti pirkėjai (ieškovei) nuosavybėn prekes, o ieškovė, kaip pirkėja, įsipareigojo priimti produkciją ir už ją sumokėti nustatytą pinigų sumą. Perduodamų prekių pavadinimas, asortimentas, kiekybė, kainos apskaičiavimas, prekių išsiuntimo (perdavimo) tvarka ir terminai, prekių taros ir įpakavimo reikalavimai, taros grąžinimo tvarka ir terminai, perkamų prekių kainos mokėjimo terminai ir tvarka, taip pat prekių kokybę apibūdinantys reikalavimai ir techninės charakteristikos aptarti Sutarties 2014-10-04 sudarytuose prieduose Nr. 1-6. Juose nurodyta, kad priedai galioja nuo jų pasirašymo momento ir nuo to momento jie tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Sutarties priede Nr. 1 numatyta, kad tiekėja UAB „Klaipėdos alus“ įsipareigojo pagaminti, o pirkėja UAB „Florencija“ įsipareigojo nupirkti 4 mt pusiau šviesaus alaus „Friedricho alus“ per vieną kalendorinį mėnesį. Sutarties priede Nr. 5 šalys aptarė mokėjimo terminus ir tvarką bei susitarė, kad pirkėja sumoka 24 200 Lt sumą sutarties pasirašymo dieną ir ši suma lieka kaip užstatas už paskutinį prekių tiekimo mėnesį, o taip pat sumoka 24 200 Lt sutarties pasirašymo dieną ir iki kiekvieno einamojo mėnesio 5 dienos. Iš byloje esančių 2014-10-27 bei 2014-11-03 kasos išlaidų orderių nustatyta, kad UAB „Florencija“ per du kartus (22 000 Lt ir 15 000 Lt) išmokėjo UAB „Klaipėdos alus“ atstovaujančiam direktoriui A. J. iš viso 10 715,94 Eur (37 000 Lt) (t. 1, b. l. 87-88). Iš šalių paaiškinimų nustatyta, kad Sutartis 2014-12-29 vienašališkai nutraukta ieškovės iniciatyva.

15Ieškovė UAB „Florencija“ nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl ginčo Sutarties galiojimo pradžios ir apeliaciniame skunde teigia, kad nesant ieškovei išduotos licencijos verstis prekyba alkoholiniais gėrimais ginčo Sutartis negalėjo įsigalioti, dėl to, ieškovės nuomone, šalys konkliudentiniais veiksmais susitarė, kad pirkimo-pradavimo sutarties galiojimas prasidės nuo pirkėjos licencijos gavimo. Sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo), o šie įgyja reikalavimo teisę (CK 6.154 str. 1 d.). Vadovaujantis CK 6.305 str. 1 d., pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą). Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo momentas nėra siejamas su jos dalyko perdavimo momentu, tad ši sutartis yra konsensualinė ir laikoma sudaryta, kai šalys susitaria dėl esminių sutarties sąlygų (CK 6.162 str. 2 d.), o įstatymuose arba sutartyje numatytais atvejais šį susitarimą išreiškia atitinkama forma (CK 6.159 str.). Pardavėjo įsipareigojimas perduoti pirkėjui sutartimi sulygtą daiktą (prekę) ir pirkėjo pareiga sumokėti už jį nustatytą kainą yra esminės pirkimo–pardavimo sutarties sąlygos (CK 6.305 str. 1 d.) ir viena kitą atitinkančios sutarties šalių pareigos. Sutartis kaip sandorių rūšis saisto jos šalis ir turi joms privalomą įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.).

16Šiuo atveju UAB „Florencija“ ir UAB „Klaipėdos alus“ 2014-10-04 pasirašė rašytinę Tiekimo sutartį Nr. 04.10.2014/1 su jos priedais. Nagrinėjamu atveju akcentuotina tai, kad ginčo šalys yra verslo subjektai, ginčo sutartį sudarę pagal savo poreikius, versdamiesi kiekvieno jų vykdoma ekonomine veikla. Iš šalių pasirašytos ginčo Sutarties turinio matyti, kad šios sutarties pasirašymo dieną šalys buvo susitarusios dėl esminių sutarties sąlygų, ši sutartis nenuginčyta. Iš ieškovės patikslinto ieškinio duomenų bei rašytinių įrodymų byloje nustatyta, kad licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais UAB „Florencija“ išduota 2014-12-16, informacija apie tai 2014-12-18 pranešimu apie licencijos (leidimo) išdavimą VĮ „Registrų centras“ pateikta 2014‑12-22 (t. 1, b. l. 33, 85, 196). Iš bylos medžiagos, ieškovės atstovės O. S., tiek liudytojo N. S. (N. S.) paaiškinimų matyti, kad ginčo sutarties sudarymo metu ieškovė tokios licencijos neturėjo. Taigi ši aplinkybė ieškovei sutartinių įsipareigojimų prisiėmimo metu akivaizdžiai buvo žinoma. Tačiau Sutartyje šalys neaptarė ieškovės licencijos įgijimo laiko įtakos sutarties ir jos sąlygų galiojimui šalims. Šalys nenumatė sąlygų, kad prekė (alus) ieškovei bus teikiama ir ieškovė turės vykdyti mokėjimus atsakovei pagal Sutartį tik po to, kai ieškovė įgis licenciją. Priešingai, Sutarties priede Nr. 5 šalys susitarė dėl pirkėjos (ieškovės) mokėjimų tiekėjai sutarties pasirašymo dieną bei vėlesnių mokėjimų tvarkos, taip pat ir kitų sąlygų. Be to, iš byloje esančių rašytinių įrodymų – UAB „Klaipėdos alus“ 2014-10-05 ir 2014-11-10 išrašytų PVM sąskaitų faktūrų, taip pat ieškovės UAB „Florencija“ 2014-10-27 bei 2014-11-03 kasos išlaidų orderių – matyti, kad po pasirašymo dienos šalys Sutartį pradėjo vykdyti, t. y. nustatyta, kad iki ieškovės licencijos gavimo dienos minėtos sutarties pagrindu ieškovė UAB „Florencija“ atliko mokėjimus atsakovės UAB „Klaipėdos alus“ naudai iš viso 10 715,94 Eur (37 000 Lt) sumai. Minėtiems ieškovės skundo argumentams dėl Sutarties galiojimo pradžios prieštarauja ir ieškovės apeliaciniame skunde nurodytos aplinkybės dėl Sutartyje aptarto produkto (alaus) tiekimo, kadangi ieškovė skunde nurodo, jog 2014-12-14, t. y. dar iki licencijos gavimo, ieškovės atstovas telefonu kreipėsi, prašydamas atsakovės iki 2014-12-19 pagaminti ir pristatyti 60‑90 l pusiau šviesaus alaus „Friedricho alus“. Esant tokioms bylos aplinkybėms, vadovaujantis CK 6.193–6.195 str. reglamentuotomis sutarčių aiškinimo taisyklėmis, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad Sutartis šalims pradėjo galioti būtent jos pasirašymo dieną (nuo 2014‑10-04), o sutarties sudarymo metu ieškovė UAB „Florencija“ veikė savo rizika ir, prisiimdama sutartinius įsipareigojimus, sau prisiėmė ir dėl produkcijos realizavimui reikiamos licencijos gavimo kylančią riziką. Teisėjų kolegijos vertinimu, nėra pagrindo konstatuoti, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė sutarčių aiškinimo taisykles dėl šalių valios sudarant sutartį, dėl to ieškovės apeliacinio skundo argumentai dėl sutarties įsigaliojimo atmestini kaip nepagrįsti.

17Ieškovė UAB „Florencija“, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi, kuria atmesti ieškovės ieškinio reikalavimai, laikosi pozicijos, kad atsakovė UAB „Klaipėdos alus“ sutarties nevykdė ir ieškovė turėjo teisę vienašališkai nutraukti sutartį CK 6.217 str. 1 d. pagrindu. Patikslintame ieškinyje ieškovė nurodė, kad atsakovė atsisakė tiekti alų, motyvuojant tuo, jog ieškovė nepadengė skolos. Vadovaujantis CK 6.217 str. 1 d., šalis turi teisę nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas.

18Nustatyta, kad atsakovė UAB „Klaipėdos alus“ 2014-10-05 išrašė ieškovei UAB „Florencija“ išankstines PVM sąskaitas faktūras: 2014-10-05 PVM sąskaitą faktūrą Nr. 001 48 400 Lt sumai (nurodyta apmokėti iki 2014-10-10); 2014-11-10 PVM sąskaitą faktūrą Nr. 002 24 200 Lt sumai (nurodyta apmokėti iki 2014-11-15); taip pat 2014-12-15 sąskaitą faktūrą dėl 20 000 Lt netesybų (nurodyta apmokėti iki 2014-12-20) bei 2015-01-12 sąskaitą faktūrą dėl 5 797,10 Eur netesybų (nurodyta apmokėti iki 2015-01-17) (t. 1, b. l. 9-11). 2014-10-20 UAB „Klaipėdos alus“ priminimu informavo UAB „Florencija“ jog ši turi apmokėti 48 400 Lt skolą; 2014-12-12 UAB „Klaipėdos alus“ priminimu informavo UAB „Florencija“ iki 2014-12-17 apmokėti 11 400 Lt skolą; 2014-12-15 priminimu informavo UAB „Florencija“ apmokėti 24 200 Lt pagal 2014-11-10 išankstinę PVM sąskaitą faktūrą Nr. 002 (t. 1, b. l. 29-31). Nustatyta, kad ieškovė UAB „Florencija“ 2014-10-27 kasos išlaidų orderiu sumokėjo atsakovės UAB „Klaipėdos alus“ naudai 22 000 Lt pagal Sutartį Nr. 04.10.2014/1, o 2014-11-03 kasos išlaidų orderiu sumokėjo atsakovės UAB „Klaipėdos alus“ naudai 15 000 Lt pagal išankstinę PVM sąskaitą faktūrą Nr. 001.

19CK 6.315 str. 1-2 d. reglamentuoja, kad sutarčiai numatant, jog pirkėjas visą ar dalį kainos turi sumokėti iki daiktų perdavimo jam (išankstinis mokėjimas), tai pirkėjas kainą privalo sumokėti sutartyje nustatytu laiku, o pirkėjui iš anksto kainos nesumokėjus, pardavėjas turi teisę sustabdyti sutarties vykdymą. Kaip minėta, Sutarties priede Nr. 5 šalys susitarė dėl mokėjimo pagal Sutartį terminų ir tvarkos. Tuo tarpu Sutarties 8.3 punkte numatyta, kad pirkėjai vėluojant apmokėti pagal sutartą mokėjimų grafiką daugiau nei 10 dienų, tiekėjas turi teisę atsisakyti tiekti prekes, o sutarties vykdymas tęsiamas po apmokėjimo. Anksčiau nurodyti šalių veiksmai dėl mokėjimų pagal Sutartį patvirtina, kad sudariusi sutartį ieškovė vėlavo atlikti mokėjimus atsakovei pagal sutartą mokėjimų grafiką daugiau nei 10 dienų, o dalies Sutarties priedo Nr. 5 1 dalyje numatytų mokėjimų tinkamai neatliko, t. y. sutarto dydžio sumų nesumokėjo iki galo. Iš ieškovės nurodomo byloje pateikto šalių atstovų susirašinėjimo telefonu trumposiomis žinutėmis 2014 m. gruodžio mėnesį matyti, kad tarp šalių nesutarimas dėl prekių (alaus) pateikimo kilo dėl ieškovės netinkamo atsiskaitymo pagal Sutartį. Nustačius, kad atsakovė UAB „Klaipėdos alus“, kaip tiekėja, pagal galiojančią Sutartį nuo jos pasirašymo 2014-10-04 dienos turėjo pagrindą tikėtis sutarties vykdymo ir kainos už prekes sumokėjimo, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovei tinkamai neatliekant sutartinių mokėjimų atsakovė turėjo teisę sustabdyti sutarties vykdymą. Atsakovės pasinaudojimą šia teise nėra pagrindo vertinti kaip nesąžiningą CK 6.207 str. 3 d. prasme.

20Apeliantė UAB „Florencija“ nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog sutartis nebuvo įvykdyta dėl ieškovės kaltės, o atsakovė savo sutartinius įsipareigojimus buvo įvykdžiusi tinkamai. Ieškovė, remdamasi tyrimo protokolu Nr. 4469 Ch-1, teigia, kad atsakovės pagamintas alus pagal spalvinį rodiklį buvo per tamsus ir taip atsakovė faktiškai negalėjo pateikti pagal pareikalavimą ieškovei prekės, kurios kokybės reikalavimus šalys aptarė Sutartyje, o Sutartyje numatytas alaus spalvis neatitinka alaus skirstymo pagal spalvį teisinio reglamentavimo. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Klaipėdos teritorinio skyriaus tyrimo protokolas Nr. 4469 Ch-1 surašytas 2014-12-18, mėginius pristatė A. J. (t. 1, b. l. 102). Atsakovės atstovas A. J. byloje paaiškino, kad minėtame tyrimų protokole užfiksuotas tyrimas buvo atliktas savikontrolės tikslu, tikrinant alkoholio kiekį, o ne alaus šviesumą. Šie minėto tyrimo protokolo duomenys apie alus stiprumą pažymėti ir 2015-05-15 VMI prie LR Finansų ministerijos operatyvaus patikrinimo pažymoje 21.70-10) FR1042-4849.

21Ieškovė apeliaciniame skunde pažymi, kad alaus spalva turėjo didelę reikšmę. Pati ieškovė tiek patikslintame ieškinyje, tiek apeliaciniame skunde pažymėjo, kad pagamintą prekę atsakovė per ieškovę, kaip pavyzdį, pateikė į restoraną „Friedricho pasažas“ pagaminto alaus vartojimo savybėms išsiaiškinti. Iš byloje esančių UAB „Klaipėdos alus“ 2014-11-15 ir 2014-11-25 pirkėjai UAB „Friedricho pasažas“ išrašytų PVM sąskaitų faktūrų bei atsakovės priešieškinyje nurodytų aplinkybių matyti, kad atsakovė pateikė alų minėtai įmonei. Ieškovė skunde teigia, kad pateikė atsakovei apibendrintą lankytojų nuomonę dėl atsakovės pagamintos alaus rūšies „Friedricho alus“. Tačiau pažymėtina, kad Sutarties 9.1-9.2 punktuose numatytos pirkėjo teisės pareikalauti tiekėjo pašalinti produkcijos trūkumus, o taip pat atsisakyti priimti ir sumokėti už žemesnės nei sutarta rūšies produkciją. Sutarties priede Nr. 6 šalys numatė, jog jeigu pirkėjas įtaria alus techninių charakteristikų neatitikimą, tiekėjas privalo pakeisti partiją per 48 val. Tuo tarpu byloje nenustatyta, kad iš karto po Sutarties pasirašymo numatytais terminais ir tvarka ieškovė nepaėmė Sutartyje nustatyto atsakovės prekės kiekio dėl prekių neatitikimo konkrečioms Sutartyje aptartoms techninėms charakteristikoms, kaip tai numato Sutarties 9.2 punktas, ar šiuo aspektu atsakovei reiškė pretenzijas ir prašė pašalinti konkrečius, ieškovės nuomone esančius, prekių kokybės trūkumus, tokių įrodymų ieškovė nepateikė. Juo labiau, kad ieškovė nurodė, jog vėliau – 2014‑12‑14 kreipėsi į atsakovę dėl alaus pristatymo. Ieškovė neįrodė, kad ieškovės sutartinių įsipareigojimų netinkamą vykdymą po Sutarties pasirašymo lėmė tai, jog ji negavo pagal sutartį to, ko iš jos tikėjosi prekių kokybės aspektu.

22Apeliaciniame skunde ieškovė teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė ieškovės prašymą prijungti prie bylos ieškovės advokato surašytą 2015-11-20 pažymą, sudarytą remiantis oficialia informacija, ir yra pagrindas ją prijungti prie bylos. Teisėjų kolegija šiuos argumentus atmeta. Nenustačius minėto įrodymo sąsajumo su ieškovės įrodinėtinomis konkrečiomis aplinkybėmis, nėra pagrindo konstatuoti, kad pirmosios instancijos teismas šį įrodymą atsisakė priimti nepagrįstai. Nesant CPK 314 str. numatytų išimtinių aplinkybių naujiems įrodymams pateikti, teisėjų kolegija vertina, kad nėra pagrindo šį įrodymą prijungti prie bylos.

23Apeliantė UAB „Florencija“ pažymi, kad 8 tonos alaus buvo pagamintos iki sutarties pasirašymo ir kelia abejones dėl to, kad produkcija pagaminta pagal būtent Sutarties šalių ikisutartinius įsipareigojimus. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 str. reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Iš byloje esančių Fermentacijos ir brendimo žurnalo, misos gamybos žurnalo bei 2015-05-15 operatyvaus patikrinimo pažymos Nr. (21.70-10) FR1042-4849 duomenų matyti, kad atsakovė 2014 m. rugsėjo ir spalio mėnesiais atliko misos gamybą, bendras misos ruošimo kiekis sudarė 8 000 l, misos gamyba buvo atliekama alui pavadinimu „Fridricho alus“ (t. 1, b. l. 103-107, 110‑112). Iš liudytojo N. S. paaiškinimų byloje matyti, kad jis bendravo su atsakovės atstovu A. J. dėl alaus gamybos dar 2014 m. vasarą. Ieškovės atstovė O. S. nurodė, kad 2014 m. rugsėjo mėn. pabaigoje/spalio mėn. pradžioje buvo susitikusi ir bendravo su atsakovės atstovu. Atsakovės atstovas A. J. byloje nurodė, kad tokį kiekį (8 000 l) alaus pagamino, atsižvelgdamas į alaus gamybos laiką, jog būtų pasiruošęs vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir pristatyti reikiamą kiekį. Be to, Sutarties priede Nr. 5 sutarties pasirašymo dieną numatytas ir 24 200 Lt dydžio mokėjimas už prekes. Šių duomenų visuma sudaro pagrindą vertinti, kad atsakovė UAB „Klaipėdos alus“ buvo pasiruošusi ir pajėgi tiekti ieškovei sutartyje aptartą alaus kiekį, kurį ieškovė buvo įsipareigojusi nupirkti. Tačiau, kaip nustatyta bylos medžiaga, ieškovė Sutarties prieduose nustatyta tvarka ir terminais neatliko užsakymų bei taros pristatymo tiekėjai, tinkamai neatliko sutartinių mokėjimų, t. y. neatliko veiksmų atsakovės pagamintą produkciją priimti ir sumokėti už ją nustatytą kainą. Atsižvelgiant į tai bei į CPK 176, 185 str. nurodytas įrodymų tyrimo ir vertinimo taisykles, pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamą pagrindą daryti išvadą, jog ginčo Sutartis nebuvo tinkamai įvykdyta būtent dėl ieškovės kaltės.

24Šalys prievoles turi vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais (CK 6.38 str. 1 d., 6.256 str. 1 d.). Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai sutartį šaliai gali būti taikomos netesybos (CK 6.70 str., 6.245 str. 3 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Netesybos yra įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 str. 1 d.). Šiuo atveju už sutartinių prievolių netinkamą vykdymą ieškovei taikytina sutartinė civilinė atsakomybė. Esant tokioms aplinkybėms pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad atsakovė UAB „Klaipėdos alus“ turi reikalavimo teisę prašyti priteisti netesybas iš ieškovės.

25Nagrinėjamu atveju šalys patvirtina faktinę aplinkybę, kad faktiškai 2014‑10-04 Sutartis nutrūko 2014-12-29. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties neįvykdymo, bei netesybas (CK 6.221 str. 2 d.). Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad ginčo sutartis nutrūko ieškovei iš esmės pažeidus sutartį ir atsakovė UAB „Klaipėdos alus“ turi teisę reikalauti iš ieškovės netesybų už tris sutarties galiojimo mėnesius, kai sutartis buvo vykdoma netinkamai, t. y. 2014 m. spalio-gruodžio mėn. Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Klaipėdos alus“ nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi, kuria nustatytas atsakovei iš ieškovės priteistinų netesybų dydis. Atsakovės nuomone, teismas nepagrįstai sumažino bendrą nustatytų sutartinių netesybų dydį iki 10 000 Eur ir prašo netesybas padidinti iki pirmosios instancijos teismo iki sumažinimo nustatytos 21 054 Eur sumos.

26Šalių teisė susitarti dėl netesybų, be kita ko, ir dėl jų dydžio, yra CK 1.2 str. 1 d. bei CK 6.156 str. įtvirtinto sutarties laisvės principo išraiška. Tokiu susitarimu yra išreiškiama šalių suderinta valia nustatyti tam tikras priemones, skatinančias skolininką įvykdyti prievoles ir kompensuojančias kitai šaliai atsiradusius nuostolius dėl prievolės neįvykdymo ar jos netinkamo įvykdymo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2014-07-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2014; kt.).

27CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nuostatose numatytais pagrindais teismas gali sumažinti sutartyje šalių nustatytas netesybas, tačiau jos negali tapti mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo įvykdymo. Netesybų mažinimo ribos nustatymas nereiškia, kad netesybos turi sutapti su minimaliais nuostoliais ar įrodytais nuostoliais, nes tai paneigtų sutartinių netesybų, kaip sutartinės prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonės, reikšmę ir neatitiktų sutarčių laisvės principo. Nustatant, ar yra pagrindas pagal CK 6.73 ir CK 6.258 str. nuostatas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir sprendžiant dėl jų mažinimo apimties, vertintinas šalių sutartinių santykių pobūdis, prievolės pažeidimo aplinkybės ir kitos konkrečios bylos aplinkybės, vadovautinasi teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros.

28Teisėjų kolegija sutinka su atsakovės skundo argumentais, kad pirmosios instancijos teismas, vertindamas netesybas kaip neproporcingas ir neprotingai dideles, neatsižvelgė į aplinkybes, jog jos kildinamos iš sutartinių santykių, susiklosčiusių tarp šalių, kurios abi yra privatūs verslo subjektai, vykdantys ekonominę veiklą, turintys patirtį verslo bei derybų srityje, laisva valia pasirenkantys sutarties sąlygas ir galintys numatyti įsipareigojimų nevykdymo pasekmes. Nors skundžiamame sprendime pažymima, kad šalys veikė savo rizika, o ieškovė rodė iniciatyvą derėtis su atsakove dėl sutarties vykdymo, tačiau teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į aplinkybę, kad, sudarydamos Sutartį, nagrinėjamu atveju jos šalys numatė abipuses netesybas už netinkamą šalių prisiimtų įsipareigojimų vykdymą tiek pirkėjai, tiek tiekėjai, t. y. Sutarties 11‑12 punktuose bei priede Nr. 1 numatyti analogiški pirkėjos ir tiekėjos įsipareigojimai dėl netesybų sumokėjimo priešingai šaliai, jei pirkėja per kalendorinį mėnesį nepriima, o tiekėja nepateikia nustatyto prekių kiekio. Be to, ieškovė laiku ir tinkamai pagal sutartį nesumokėjo jau pirmųjų įmokų, kurių mokėjimas buvo numatytas sutarties pasirašymo dieną. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad šioje byloje nenustatyta pagrindo mažinti šalių valia nustatytas sutartines netesybas.

29Apeliantė UAB „Florencija“ pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, nustatydamas, jog vieno mėnesio netesybų dydis sudaro 7 018 Eur, viršijo atsakovės reikalavimo ribą. Su šiais argumentais teisėjų kolegija sutinka. 2014-10-04 sudarytos ginčo Sutarties 11 punkte numatyta, kad jeigu pirkėjas per kalendorinį mėnesį nepaima šioje sutartyje nustatyto prekės kiekio, mėnesio pabaigoje jai išrašoma PVM sąskaita faktūra likusiai sutarties sumai kaip netesybos, kaip nurodyta priede Nr. 1. Minėtame Sutarties priede Nr. 1 šalys aptarė, jog tuo atveju, jei pirkėjas negali priimti iš tiekėjo sutarto kiekio alaus, pirkėjas įsipareigoja sumokėti tiekėjui sumą, kurios ekvivalentas litais lygus nepriimto alaus kiekį padauginus iš sutartos alaus pardavimo kainos pirkėjui (kaina aprašyta priede Nr. 2). Sutarties priede Nr. 2 nustatyta alaus kaina už vieną litrą: 5 Lt plius PVM arba 1,45 Eur plius PVM; visa sutarties kaina sudaro 4 000 litrų x 5 Lt = 20 000 Lt plius PVM arba 4 000 litrų x 1,45 Eur = 5 800 plius PVM. Šiuo atveju atsakovės teisė į netesybas nustatyta už 2014 m. spalio-gruodžio mėn. laikotarpį. Įvertinus atsakovės UAB „Klaipėdos alus“ pareikšto priešieškinio reikalavimus matyti, kad atsakovė, prašydama priteisti netesybas, vieno mėnesio netesybų dydį nurodė 20 000 Lt. Papildomai pažymėtina, kad būtent tokį netesybų dydį (20 000 Lt) atsakovė nurodė ir 2014-12-15 ieškovei pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje Nr. 003. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad skundžiamame sprendime netinkamai nustatytas netesybų dydis, jis sudaro 17 377,20 Eur (5 792,40 Eur x 3 mėn.).

30Ieškovė UAB „Florencija“ apeliaciniame skunde laikosi pozicijos, kad atsakovė turi grąžinti ieškovei pagal ginčo Sutartį gautus pinigus (37 000 Lt), o atmetęs ieškovės reikalavimą dėl avanso grąžinimo, teismas privalėjo ieškovės pagal sutartį sumokėtą sumą įskaityti į atsakovei priteistas netesybas. CK 6.314 str. 6 d. numato, kad pirkėjui atsisakius priimti daiktus ir už juos sumokėti, pardavėjas gali savo nuožiūra reikalauti sumokėti kainą arba atsisakyti vykdyti sutartį. Kaip minėta anksčiau, nagrinėjamu atveju Sutarties 11 punkte šalys susitarė dėl atsakomybės už sutarties nevykdymą, kai pirkėjas nepriima sutartyje nustatyto prekės kiekio. Atsakovė priešieškinyje patvirtino, kad ieškovei, kaip pirkėjai, nenupirkus nustatyto kiekio prekių (alaus), jai turėtų būti taikoma būtent Sutarties 11 punkto sąlygoje nurodyta atsakomybė mokėti nenupirkto alaus vertės netesybas. Vadovaujantis CK 6.73 str. 1 d., jeigu nustatytos netesybos, kreditorius negali reikalauti iš skolininko kartu ir netesybų, ir realiai įvykdyti prievolę, išskyrus atvejus, kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Įvertinus šias Sutarties 11-12 punktų bei priedo Nr. 1 sąlygas matyti, kad sutartyje numatytas netesybų dydis už sutartinės prievolės tinkamą nevykdymą iš esmės prilygintas sutartinės prievolės vykdymo natūra kainai, tai suteikia pagrindą vertinti, kad šalys siekė tokias netesybas nustatyti kaip pakeičiančias prievolės vykdymą natūra.

31Ginčo Sutarties priede Nr. 5 nurodyta, kad dalies pirkėjos mokėtinų lėšų – 24 200 Lt – paskirtis – užstatas už paskutinį priekių teikimo mėnesį. Tačiau šalys neaptarė šios sumos grąžinimo klausimo, šaliai pažeidus sutartį. Sutarties priedo Nr. 5 1 dalyje numatyta, kad nurodytas sumas pirkėja iš esmės apmoka už prekes. Atsižvelgiant į šalių atstovų O. S. bei A. J. teismo posėdžių metu pirmosios instancijos teisme duotus paaiškinimus apie ieškovės pagal Sutartį atsakovei sumokėtų lėšų (37 000 Lt) vertinimą, perduota suma laikytina avansu, t. y. išankstiniu prekės kainos dalies sumokėjimu. CK 6.317 str. 1 d. numatyta pardavėjo pareiga pagal pirkimo–pardavimo sutartį perduoti daiktus pirkėjui nuosavybės teise. Vadovaujantis CK 6.315 str. 3 d., kai išankstinę įmoką gavęs pardavėjas nustatytu laiku neperduoda pirkėjui daiktų, šis turi teisę reikalauti, kad pardavėjas jam perduotų daiktus arba grąžintų sumokėtą sumą. Nors įvertinus nagrinėjamos bylos aplinkybes nustatyta, kad atsakovė ieškovei prekių neperdavė dėl netinkamo pačios ieškovės sutartinių įsipareigojimų vykdymo, tačiau faktiškai ieškovė nenupirko, o atsakovė nepardavė ieškovei nė vieno litro alaus, o šalys buvo susitarusios dėl pirkėjos atsakomybės už sutarties nevykdymą, kai ši nepriima sutartyje nustatyto prekės kiekio, netesybų forma. Esant tokioms aplinkybėms teisėjų kolegija daro išvadą, kad 10 715,94 Eur (37 000 Lt) suma pripažintina ieškovės atgautinomis iš atsakovės UAB „Klaipėdos alus“ lėšomis. Tačiau nagrinėjamu atveju matyti, kad šią ieškovės reikalavimo teisę atitiko atsakovės reikalavimo teisė į netesybų atlyginimą, taigi šalys turėjo viena kitai abipusių teisių ir pareigų, jų reikalavimai buvo priešpriešiniai, abiejų prievolių dalykas yra pinigai, tad reikalavimai vienarūšiai, ir egzistavo kitos CK 6.130 str. 1 d. numatytos įskaitymo sąlygos. Taigi 10 715,94 Eur (37 000 Lt) dydžio atsakovės turėta ieškovės sumokėta suma laikytina įskaityta į atsakovės reikalavimą dėl netesybų priteisimo. Matyti, kad tokia atsakovės pozicija dėl įskaitymo iš esmės išreikšta ir priešieškinio reikalavimuose. Esant tokioms aplinkybėms, įvertinus lėšų įskaitymą, ieškovės ieškinio reikalavimas dėl avanso grąžinimo atmestas pagrįstai, o atsakovei UAB „Klaipėdos alus“ iš ieškovės UAB „Florencija“ priteistina netesybų suma sudaro 6 661,26 Eur (17 377,20 Eur – 10 715,94 Eur).

32Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad ieškovės UAB „Florencija“ apeliacinio skundo materialiniai reikalavimai iš esmės netenkintini, o atsakovės UAB „Klaipėdos alus“ apeliacinis skundas, atsižvelgiant į atsakovės ginčytą sumą (21 054 – 10 000 = 11 054 Eur) ir pripažintą pagrįsta šio reikalavimo dalį (7 377,20 Eur), tenkintinas iš dalies (67 proc.). Išnagrinėjus abiejų šalių paduotus apeliacinius skundus, konstatuota, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės šalių ginčą išsprendė teisingai, tačiau neteisingai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias teismo teisę mažinti netesybas, bei neteisingai nustatė atsakovei priteistiną netesybų dydį. Atsižvelgus į atliktiną įskaitymą, skundžiamo sprendimo dalis dėl netesybų iš ieškovės priteisimo atsakovės naudai pakeistina, nustatant 6 661,26 Eur priteistiną netesybų sumą (CPK 326 str. 1 d. 3 p.). Taip pat iki minėtos sumos sumažintinas ieškovei taikytos laikinosios apsaugos priemonės – turto arešto – mastas.

33Atsakovės apeliacinį skundą tenkinus iš dalies ir pakeitus skundžiamo sprendimo dalį dėl priešieškinio reikalavimų, atsižvelgiant į bylos išnagrinėjimo rezultatą, taip pat pakeistinas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas tarp šalių (CPK 93 str. 5 d.). Atsakovė priešieškinyje nurodė, kad mokėtinas žyminis mokestis ir už priešieškinį yra 1 273 Eur ir sumokėjo 100 Eur žyminio mokesčio, likusios žyminio mokesčio dalies sumokėjimas Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015‑06-18 nutartimi atsakovei buvo atidėtas iki sprendimo priėmimo. Atsižvelgiant į tai, kad išnagrinėjus bylą iš esmės tenkinta 16 proc. atsakovės priešieškinio reikalavimų, žyminis mokestis pirmosios instancijos teisme paskirstytinas taip: iš ieškovės atsakovei priteistina 16 Eur šios sumokėto žyminio mokesčio (16 proc. nuo 100 Eur); atidėto žyminio mokesčio mokėjimas paskirstytinas taip: iš atsakovės valstybei priteistina 1 069,32 Eur (1 273 Eur – 16 proc.), iš ieškovės valstybei priteistina 203,68 Eur (1 273 Eur – 84 proc.) (CPK 84 str., 93 str. 2 d.).

34Ieškovė su apeliaciniu skundu pateikė rašytinius įrodymus apie turėtas 600 Eur išlaidas advokato teisinei pagalbai. CPK 98 str. 1 d., numato, kad dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti priteisimo šalis teismui raštu patiekia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Iš 2016‑01‑08 sąskaitos už teisines paslaugas Nr. VŽ/2016-01 duomenų nustatyta, kad šias išlaidas sudaro teisinė konsultacija ir apeliacinio skundo surašymas. Ši sąskaita apmokėta 2016-01-11 mokėjimo nurodymu. Atsiliepime į atsakovės apeliacinį skundą ieškovė nurodo, kad ieškovei teikiant duomenis apie bylinėjimosi išlaidas nebuvo žinoma, jog atsakovė pateiks apeliacinį skundą, dėl to ieškovė koreguoja duomenis apie ieškovės bylinėjimosi išlaidų struktūrą: teisinė konsultacija ir apeliacinio skundo surašymas – 300 Eur bei atsiliepimo į atsakovo apeliacinį skundą surašymas – 300 Eur. Ieškovė nurodytas 600 Eur bylinėjimosi išlaidas faktiškai patyrė iki atsiliepimo į atsakovės apeliacinį skundą pateikimo už konkrečias jų pagrindime nurodytas advokato teisines paslaugas. Ieškovės apeliacinį skundą atmetus, jos sumokėtas žyminis mokestis už apeliacinį skundą bei išlaidos advokato teisinei pagalbai už apeliacinio skundo parengimą iš priešingos šalies nepriteisintos. Ieškovė nepateikė įrodymų, kad turėjo bylinėjimosi išlaidų už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą. Taip pat iš ieškovės UAB „Florencija“ valstybei priteistina 150 Eur žyminio mokesčio, kurio sumokėjimas Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-01-12 nutartimi ieškovei atidėtas iki sprendimo (nutarties) priėmimo.

35Atsakovė UAB „Klaipėdos alus“ už apeliacinį skundą sumokėjo 100 Eur žyminio mokesčio, o 231,62 Eur žyminio mokesčio dalies sumokėjimas Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-01-15 nutartimi atsakovei atidėtas iki sprendimo (nutarties) priėmimo. Atsižvelgiant į tenkintų ir atmestų atsakovės apeliacinio skundo reikalavimų dalį, žyminio mokesčio mokėjimas paskirstytinas taip: atsakovei iš ieškovės priteistina 67 Eur jos sumokėto žyminio mokesčio (67 proc. nuo 100 Eur); atidėto žyminio mokesčio mokėjimas paskirstytinas taip: iš atsakovės valstybei priteistina 76,43 Eur (231,62 Eur – 67 proc.), iš ieškovės valstybei priteistina 155,19 Eur (231,62 Eur – 33 proc.) (CPK 80 str. 4 d., 84 str., 93 str. 2, 3 d.). Iš viso iš ieškovės UAB „Florencija“ valstybei priteistina 305,19 Eur (150 Eur + 155,19 Eur) žyminio mokesčio apeliacinės instancijos teisme.

36Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

37Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-12-10 sprendimą pakeisti:

38nurodyti, kad iš ieškovės UAB „Florencija“ atsakovės UAB „Klaipėdos alus“ naudai priteistina netesybų suma yra 6 661,26 Eur;

39sumažinti iš ieškovės UAB „Florencija“ atsakovei UAB „Klaipėdos alus“ priteistą žyminį mokestį iki 16 Eur;

40padidinti iš ieškovės UAB „Florencija“ valstybei priteistą žyminį mokestį iki 203,68 Eur;

41priteisti iš atsakovės UAB „Klaipėdos alus“ valstybei 1 069,32 Eur žyminio mokesčio;

42nurodyti, kad 2015-07-23 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi atsakovės reikalavimų įvykdymo užtikrinimui byloje taikytų laikinųjų apsaugos priemonių – ieškovės UAB „Florencija“, įmonės kodas 303386065, turto arešto mastas, sprendimui įsiteisėjus, sumažintinas iki 6 661,26 Eur ir laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

43Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

44Priteisti iš ieškovės UAB „Florencija“ atsakovei UAB „Klaipėdos alus“ 67 Eur sumokėto žyminio mokesčio už apeliacinį skundą.

45Priteisti iš ieškovės UAB „Florencija“ valstybei 305,19 Eur žyminio mokesčio apeliacinės instancijos teisme.

46Priteisti iš atsakovės UAB „Klaipėdos alus“ valstybei 76,43 Eur žyminio mokesčio apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovė UAB „Florencija“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės UAB... 3. Atsakovė UAB „Klaipėdos alus“ priešieškiniu prašė ieškovės... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-12-10 sprendimu ieškinį atmetė, o... 5. Ieškovė UAB „Florencija“ pateikė apeliacinį skundą. Juo prašo... 6. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas advokatas Viačeslavas Žarkovas... 7. Atsiliepimu atsakovė nesutinka su ieškovės apeliaciniu skundu. Teigia, kad... 8. Atsakovė UAB „Klaipėdos alus“ taip pat pateikė apeliacinį skundą. Juo... 9. Teismo posėdyje atsakovės atstovas K. V. prašė atsakovės skundą tenkinti,... 10. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas A. J. atsakovės apeliacinį skundą... 11. Atsiliepimu ieškovė prašo atsakovės apeliacinį skundą atmesti. Nurodo,... 12. Ieškovės apeliacinis skundas netenkintinas, atsakovės apeliacinis skundas... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų... 14. Nagrinėjamoje byloje ginčas tarp šalių iš esmės kilo iš sutartinių... 15. Ieškovė UAB „Florencija“ nesutinka su pirmosios instancijos teismo... 16. Šiuo atveju UAB „Florencija“ ir UAB „Klaipėdos alus“ 2014-10-04... 17. Ieškovė UAB „Florencija“, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo... 18. Nustatyta, kad atsakovė UAB „Klaipėdos alus“ 2014-10-05 išrašė... 19. CK 6.315 str. 1-2 d. reglamentuoja, kad sutarčiai numatant, jog pirkėjas... 20. Apeliantė UAB „Florencija“ nesutinka su pirmosios instancijos teismo... 21. Ieškovė apeliaciniame skunde pažymi, kad alaus spalva turėjo didelę... 22. Apeliaciniame skunde ieškovė teigia, kad pirmosios instancijos teismas... 23. Apeliantė UAB „Florencija“ pažymi, kad 8 tonos alaus buvo pagamintos iki... 24. Šalys prievoles turi vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 25. Nagrinėjamu atveju šalys patvirtina faktinę aplinkybę, kad faktiškai... 26. Šalių teisė susitarti dėl netesybų, be kita ko, ir dėl jų dydžio, yra... 27. CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nuostatose numatytais pagrindais teismas... 28. Teisėjų kolegija sutinka su atsakovės skundo argumentais, kad pirmosios... 29. Apeliantė UAB „Florencija“ pažymi, kad pirmosios instancijos teismas,... 30. Ieškovė UAB „Florencija“ apeliaciniame skunde laikosi pozicijos, kad... 31. Ginčo Sutarties priede Nr. 5 nurodyta, kad dalies pirkėjos mokėtinų lėšų... 32. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 33. Atsakovės apeliacinį skundą tenkinus iš dalies ir pakeitus skundžiamo... 34. Ieškovė su apeliaciniu skundu pateikė rašytinius įrodymus apie turėtas... 35. Atsakovė UAB „Klaipėdos alus“ už apeliacinį skundą sumokėjo 100 Eur... 36. Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326–331 straipsniais, teisėjų... 37. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-12-10 sprendimą pakeisti:... 38. nurodyti, kad iš ieškovės UAB „Florencija“ atsakovės UAB „Klaipėdos... 39. sumažinti iš ieškovės UAB „Florencija“ atsakovei UAB „Klaipėdos... 40. padidinti iš ieškovės UAB „Florencija“ valstybei priteistą žyminį... 41. priteisti iš atsakovės UAB „Klaipėdos alus“ valstybei 1 069,32 Eur... 42. nurodyti, kad 2015-07-23 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi atsakovės... 43. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 44. Priteisti iš ieškovės UAB „Florencija“ atsakovei UAB „Klaipėdos... 45. Priteisti iš ieškovės UAB „Florencija“ valstybei 305,19 Eur žyminio... 46. Priteisti iš atsakovės UAB „Klaipėdos alus“ valstybei 76,43 Eur žyminio...