Byla 2-136/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Audronės Jarackaitės ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „EBR Capital“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 3 d. nutarties, kuria iškelta uždarajai akcinei bendrovei ,,EBR Capital“ bankroto byla, civilinėje byloje Nr. B2-4259-450/2009 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Uostamiesčio langai“, akcinės bendrovės banko Snoras ieškinius atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,EBR Capital“, trečiasis asmuo individuali įmonė ,,Terra lucida“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Uostamiesčio langai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl bankroto bylos iškėlimo, prašydamas iškelti bankroto bylą UAB „EBR Capital“, administratoriumi paskirti UAB „Verslo administravimo kompanija“. Ieškovas nurodė, kad atliko atsakovui aliuminio lauko durų ir aliuminio stiklo vitrinos montavimo darbus, už kuriuos atsakovas liko skolingas 13 370,94 Lt. Atsakovas ignoruoja ieškovo raginimus grąžinti skolą, todėl galimai įmonė yra nemoki ir jai turėtų būti iškelta bankroto byla.

4Ieškovas AB bankas SNORAS ieškiniu taip pat prašė iškelti bankroto bylą UAB „EBR Capital“, administratoriumi skirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Nurodė, kad yra didžiausias UAB „EBR Capital“ kreditorius pagal 2007 m. balandžio 25 d. Kredito sutartį Nr. 031-02793 ir vėlesnius jos papildymus bei susitarimus, pagal kuriuos atsakovui buvo suteiktas kreditas, o atsakovas jo negrąžino, nemokėjo palūkanų ir delspinigių. Ieškovas nurodė, kad atsakovo skola pagal šią sutartį sudaro 2 474 019 Lt eurų, t. y. 8 572 475,84 Lt negrąžinta kredito suma, 16 745,97 eurų, t. y. 404 524,78 Lt palūkanų, 8 654,91 eurų, t. y. 9 957,55 Lt delspinigių, viso – 2 599 419,88 eurų, t. y. 9 066 989,88 Lt, iš šios sumos pradelsti įsipareigojimai sudaro 154 041,25 eurų, t. y. 533 752,93 Lt. Ieškovas taip pat nurodė, kad 2005 m. birželio 28 d. kredito sutartimi Nr. 031-02217,17 ir vėlesniais susitarimais atsakovui taip pat buvo suteiktas kreditas, tačiau jis netinkamai vykdė savo įsipareigojimus, ir atsakovo skola pagal šią sutartį sudaro 506 995,94 eurų, t. y. 1 756 740,94 Lt negrąžinto kredito, 16 706,46 eurų, t. y.

557 887,88 Lt palūkanų, 4 714,13 eurų, t. y. 16 334,46 Lt delspinigių, viso – 528 416,53 eurų, t. y.

61 830 963,27 Lt, iš šio sumos pradelsti įsipareigojimai sudaro 131 603,02 eurų, t. y. 456 004,46 Lt. Tokiu būdu bendra UAB „EBR Capital“ įsipareigojimų bankui suma sudaro 3 127 836,41 eurų, t. y. 10 837 953,16 Lt, o pradelsti įsipareigojimai sudaro 285 644,27 eurų, t. y. 989 757,40 Lt. Ieškovas pažymėjo, kad jam yra įkeista didžioji dalis atsakovo turto.

7Trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, IĮ „Terra lucida“ taip pat prašė iškelti atsakovui UAB ‚EBR Capital“ bankroto bylą, administratoriumi paskirti UAB „Bankroto administravimas“. Nurodė, kad atsakovas skolingas 29 690,72 Lt pagal 2009 m. balandžio 29 d. paprastąjį neprotestuotiną vekselį ir 2009 m. birželio 8 d. Klaipėdos m. 1 notarų biuro vykdomąjį įrašą bei 2009 m. birželio 9 d. antstolės L. Uniokaitės patvarkymą, ir iki šiol neatsiskaitė su trečiuoju asmeniu per nustatytus terminus.

8Vilniaus apygardos teismas 2009 m. lapkričio 3 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „EBR Capital“, įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Teismas nurodė, kad iš byloje esančio 2007 m. balanso ir kitų įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų, teismo gautų iš Juridinių asmenų registro matyti, kad įmonės turimo turto vertė 2007 m. pabaigoje sudarė 11 127 900 Lt, tuo tarpu per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 1 789 302 Lt, bendra įsipareigojimų suma siekė

99 681 581 Lt, įmonė per 2007 m. gavo 487 658 Lt grynojo pelno. Teismo manymu, nors šių rašytinių įrodymų formali analizė neleidžia teigti, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai viršija pusę turimo turto vertės, t. y. įmonė yra nemoki Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punkto prasme, tačiau turint omenyje, kad minėti finansinės atskaitomybės dokumentai atspindi įmonės padėtį 2007 m. pabaigoje, ir šiuo metu jau yra pradėję beveik du metai, per kuriuos įmonės turtinė padėtis galėjo pasikeisti, tuo tarpu ilgalaikiai įsipareigojimai, sudarę beveik 8 mln. litų, galimai yra pradelsti, teismas šiuos dokumentus vertino kritiškai, kaip neatspindinčius realios įmonės turtinės padėties. Teismas taip pat nurodė, kad kiti byloje esantys rašytiniai įrodymai leidžia spręsti, jog UAB ‚EBR Capital“ turtinė padėtis yra sunki, įmonė negali vykdyti priimtų turtinių įsipareigojimų tiek ieškovams bei trečiajam asmeniui, tiek valstybės institucijoms ir kitiems kreditoriams. Vien įsiskolinimas ieškovui AB bankas SNORAS pagal kreditavimo sutartis sudaro 3 127 836,41 eurų, t. y. 10 837 953,16 Lt, o pradelsti įsipareigojimai sudaro 285 644,27 eurų, t. y. 989 757,40 Lt, atsakovas jau ilgą laiką netinkamai vykdo savo sutartines prievoles ieškovui, t. y. nemoka kredito įmokų, palūkanų ir delspinigių, kas leidžia spręsti apie įmonės finansinius sunkumus. Nors iš Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus skyriaus 2009-06-08 rašto Nr. (21.1)-47-6286 matyti, kad bendrovė valstybės biudžetui nėra skolinga, tačiau iš VSDFV Vilniaus skyriaus 2009-06-09 rašto Nr. (8.31)3-41696 matyti, kad 2009 m. balandžio 1 dienai atsakovo skola VSDF biudžetui sudarė 13 941,62 Lt, įmonei už laikotarpį nuo 2009 m. sausio 15 d. iki 2009 m. balandžio 15 d. buvo priskaičiuota 162,60 Lt delspinigių už pavėluotą įmokų pervedimą, draudėjas nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki 2009 m. birželio 7 d. sumokėjo 23 563,18 Lt. Nors VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro duomenimis UAB „EBR Capital“ nuosavybės teise priklauso keli nekilnojamojo turto objektai – patalpos ir statiniai, esantys Klaipėdoje ir Vilniuje, Vingrių g. 25, tačiau visi šie objektai yra arba areštuoti, arba/ir įkeisti įvairių institucijų (antstolių, teismų) sprendimų pagrindu. Ieškovas AB bankas SNORAS pripažino ir pagrindė, kad didžioji dalis nekilnojamojo turto yra įkeista būtent bankui, siekiant užtikrinti kreditavimo sutarčių tinkamą vykdymą. 2007 m. UAB „EBR Capital“ metiniame pranešime nurodyta, kad įmonė pagal lizingo sutartis turi mokėti lizingo įmokas ir lizingo bendrovėms (UAB „SEB lizingas“). Teismo teigimu, iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ matyti, jog kituose teismuose yra nagrinėjama daug bylų, kuriose atsakovui pareikšti kitų kreditorių turtiniai reikalavimai (jų užtikrinimui taikomos laikinosios apsaugos priemonės atsakovo turtui), o tai taip pat rodo rimtus finansinius sunkumui. Iš ieškovo AB bankas SNORAS teismui pateikto 2009 m. kovo 31 d. UAB „EBR Capital“ balanso duomenų matyti, kad įmonės turto vertė sudarė 17 237 736 Lt, tuo tarpu per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 6 508 347 Lt, o bendra įsipareigojimų suma siekė 16 597 250 Lt, įmonė iki 2009 m. balandžio mėnesio jau buvo patyrusi 630 760 Lt nuostolį. Teismas nurodė, kad nors šio balanso duomenų formali analizė neleidžia teigti, jog įmonės įsipareigojimai viršija pusę turimo turto vertės, tačiau ir šis balansas vertintinas kritiškai, kaip neatspindintis realios įmonės padėties šiuo metu, kuri, kaip rodo kiti byloje esantys rašytiniai įrodymai, yra sunki, nes UAB ‚,EBR Capital“ nesugeba vykdyti stambių įsipareigojimų visai eiles kreditorių, priverstų ginti savo pažeistas teises teismine tvarka, inter alia, imtis kraštutinių priemonių ir prašyti bankroto bylos įmonei iškėlimo. Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas nepaneigė savo turtinės padėties komplikuotumo ir neįrodė mokumo bei gebėjimo vykdyti finansinius įsipareigojimus (nepaisant teismo pastangų išreikalauti įrodymus), nereagavo į teismo raginimus ir procesinius dokumentus, tuo tarpu didelius finansinius įsipareigojimus turinčių kreditorių teisės ir turtiniai interesai turi būti apsaugoti, teismas sprendė esant būtina iškelti įmonei bankroto bylą, juo labiau, kad teismui nėra pateikta duomenų apie galimą atsakovo turtinės padėties pasikeitimą ir jos pagerėjimo perspektyvas, atsakovas iki bankroto bylos iškėlimo nepasinaudojo galimybe atsiskaityti su kreditoriais ir taip sudaryti pagrindą atsisakyti jam kelti bankroto bylą (ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 4, 5 d., 10 str. 3 d. 1 p.).

10Atsakovas UAB ,,EBR Capital“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 3 d. nutartį panaikinti ir ieškinius dėl bankroto bylos UAB ,,EBR Capital“ iškėlimo atmesti. Skunde nurodo, kad teismas, nutardamas atsakovui iškelti bankroto bylą, vertino 2007 metų balanso ir kitus įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus, kurie neatspindi dabartinės įmonės finansinės situacijos. Teismas turėtų įvertinti kokį turtą įmonė valdo ir kokia jo vertė bankroto bylos iškėlimo momentu. Teismas, priimdamas nutartį, rėmėsi tik prielaidomis ir tikimybėmis, kurios yra nepagrįstos leistinais rašytiniais įrodymais. Laikini įmonės patiriami sunkumai nepripažįstami bankroto bylos iškėlimo pagrindu. Atsakovas nėra skolingas valstybės biudžetui. Tam tikro turto įkeitimas nesumažino įmonės turimo turto vertės, kadangi įkeitus turtą, jis automatiškai netampa įkaito turėtojo nuosavybe. Šiuo metu atsakovas turi laikinų finansinių sunkumų, kurie, tikėtina, artimiausiu metu bus išspręsti ir įmonė galės tinkamai įvykdyti visus savo įsipareigojimus kreditoriams. Remiantis atsakovo balansu už 2009 m. sausio 1 d. – 2009 m. rugsėjo 30 d. laikotarpį, atsakovo turto vertė – 16 311 710 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 7 087 026 Lt. Praėjusiais finansiniais metais atsakovo turto vertė buvo lygi 18 111 263 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 6 751 114 Lt. Atsižvelgiant į nurodytus duomenis akivaizdu, jog atsakovo įsipareigojimai neviršija pusės į jos balansą įrašytos turto vertės, t. y. įmonė nėra nemoki.

11Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

13Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Įmonių bankroto įstatymas (ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms. Pažymėtina ir tai, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog teismas, rengdamasis nagrinėti klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, turi būti aktyvus, nes to reikalauja viešasis interesas. Teismas nagrinėdamas bylas dėl bankroto bylos iškėlimo privalo aktyviai veikti ex officio. Pagal įstatymą jam suteiktos didesnės galimybės įtakoti bylos aplinkybių nustatymą (ĮBĮ 9 str. 2 d., 10 str. 1 d., CPK 159 str. 1 d., 179 str. 2 d.).

14Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalyje. Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Įmonės nemokumas gali būti nustatytas išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, kurie atsispindi finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose, turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę (įmonės balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita bei aiškinamasis raštas ir kiti įmonės finansinės veiklos rezultatus atspindintys dokumentai).

15Dėl jau minėtos teismo pareigos veikti aktyviai, spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, teismas turi vadovautis tiek prie pareiškimo iškelti bankroto bylą pridėtais dokumentais, tiek ir, prireikus, ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka teismo iniciatyva gautais duomenimis. Svarbu ir tai, kad teismas pasisakytų dėl įmonės nemokumo bankroto bylos iškėlimo metu. Tam reikalinga įvertinti įmonės finansinę būklę ne tik praeityje buvusiu laikotarpiu, apie kurį teismui yra pateikti įrodymai, bet ir įmonės finansinės būklės pokyčius iki bankroto bylos iškėlimo. Tik taip bus pasiektas bankroto proceso tikslas – pašalinti iš apyvartos tik nemokius rinkos dalyvius ir išsaugoti tuos rinkos dalyvius, kurie turėjo laikinų finansinių sunkumų.

16Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas apie atsakovo UAB ‚,EBR Capital“ nemokumą sprendė pagal duomenis apie jo įsiskolinimą socialinio draudimo fondo biudžetui, skolą ieškovams ir trečiajam asmeniui, kitiems kreditoriams, o byloje esančius įmonės 2007 m. ir 2009 m. kovo 31 d. balansus vertino kritiškai, nurodydamas, kad jie neatspindi realios įmonės turtinės padėties šiuo metu. Kaip jau minėta, įstatymas (ĮBĮ 2 str. 8 d.) įmonės nemokumą sieja su įmonės pradelstų įsipareigojimų sumos nustatymu, todėl konstatuoti įmonės nemokumą galima tada, kai pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Įmonės nemokumas gali būti nustatytas tik išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, atspindėtus finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose, turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę. Teismas neišsiaiškino įmonės pradelstų įsipareigojimų santykio su jos balansinio turto verte, kas yra lemiamas kriterijus, konstatuojant įmonės nemokumą kaip pagrindą bankroto bylai iškelti. Įmonės nemokumui nustatyti reikia dviejų juridinių faktų: a) įmonė nevykdo įsipareigojimų; b) pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Pradelstais įsipareigojimais laikomi tie, kuriems įvykdyti yra suėjęs terminas. Įstatymas nenustato jokio termino, kiek turi būti pradelsti įsiskolinimai, svarbu nustatyti, ar įsipareigojimai pradelsti ir ar pradelstų įsipareigojimų dalis viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. lapkričio 6 d. nutartis, priimta byloje Nr. 2-823/2008). Sprendžiant bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą, svarbu nustatyti bendrą įmonės pradelstų įsipareigojimų dydį ir jų santykį su įmonės balanse įrašyto turto verte (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. rugpjūčio 28 d. nutartis, priimta byloje Nr. 2-601/2008).

17Teisėjų kolegija, remdamasi nurodytomis aplinkybėmis sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias bankroto bylos iškėlimą, neišsiaiškino realios atsakovo finansinės padėties, todėl priėmė nepagrįstą įrodymais nutartį, kuria iškėlė bankroto bylą atsakovui UAB ‚,EBR Capital“.

18Apeliantas atskirajame skunde pripažįsta, kad šiuo metu įmonė turi laikinų finansinių sunkumų, kurie, tikėtina, artimiausiu metu bus išspręsti ir įmonė galės tinkamai įvykdyti visus savo įsipareigojimus kreditoriams. Tačiau atsakovas nenurodė konkrečių priemonių įmonės finansinei būklei pagerinti, kurios realiai pagrįstų atsiskaitymo su kreditoriais galimybes bei leistų daryti išvadą, jog egzistuoja tik trumpalaikiai finansiniai sunkumai, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį. Siekiant objektyviai įvertinti įmonės mokumą, būtina išanalizuoti ir įvertinti duomenis, liudijančius apie tinkamą įmonės funkcionavimą, gebėjimą tęsti komercinę veiklą. Byloje nesant pakankamai duomenų apie atsakovo įsipareigojimų ir skolų atsiskaitymo terminus, negalima spręsti apie pradelstų atsakovų įsipareigojimų (skolų) dydį, vertinti atsakovo finansinių sunkumų pobūdį (laikiną ar tęstinį), taip pat, neišsiaiškinus tikrosios atsakovo turto vertės, negalima konstatuoti įmonės mokumo ar nemokumo fakto. Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės, o pagal byloje esančius įrodymus (nėra skolininkų ir kreditorių sąrašų, duomenų apie atsiskaitymą su darbuotojais, be to, kaip matyti iš atsakovo apeliacinės instancijos teismui pateiktų duomenų – atsakovo 2009 m. rugsėjo 30 d. balanso, jis yra tik projektas) bylos negalima išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme, todėl skundžiama nutartis naikintina ir pirmosios instancijos teismui iš naujo perduotinas nagrinėti klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo (CPK 327 str. 1 d. 2 p., 337 str. 3 p., 338 str.).

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 3 punktu,

Nutarė

20Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 3 d. nutartį panaikinti ir perduoti bankroto bylos atsakovui UAB „EBR Capital“ iškėlimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas UAB „Uostamiesčio langai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl... 4. Ieškovas AB bankas SNORAS ieškiniu taip pat prašė iškelti bankroto bylą... 5. 57 887,88 Lt palūkanų, 4 714,13 eurų, t. y. 16 334,46 Lt delspinigių, viso... 6. 1 830 963,27 Lt, iš šio sumos pradelsti įsipareigojimai sudaro 131 603,02... 7. Trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, IĮ „Terra... 8. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. lapkričio 3 d. nutartimi iškėlė bankroto... 9. 9 681 581 Lt, įmonė per 2007 m. gavo 487 658 Lt grynojo pelno. Teismo manymu,... 10. Atsakovas UAB ,,EBR Capital“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos... 11. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 13. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 14. Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalyje.... 15. Dėl jau minėtos teismo pareigos veikti aktyviai, spręsdamas klausimą dėl... 16. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas apie atsakovo UAB ‚,EBR... 17. Teisėjų kolegija, remdamasi nurodytomis aplinkybėmis sprendžia, jog... 18. Apeliantas atskirajame skunde pripažįsta, kad šiuo metu įmonė turi... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 20. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 3 d. nutartį panaikinti ir...