Byla 2A-691-302/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų:

2Rasos Gudžiūnienės, Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Andžejaus Maciejevskio,

3sekretoriaujant Aurelijai Drevnickaitei,

4dalyvaujant ieškovo atstovui Andrejui Žindul,

5atsakovui R. S. ,

6viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo R. S. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010 m. birželio 29 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo akcinės bendrovės „Rytų skirstomieji tinklai“ (teisių perėmėjas - akcinė bendrovė „LESTO“) ieškinį atsakovui R. S. dėl žalos atlyginimo.

7Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

8Ieškovas AB „Rytų skirstomieji tinklai“ (teisių perėmėjas – AB „LESTO“) kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo R. S. 2 424,69 Lt už be apskaitos prietaisų sunaudotą elektros energiją, 160,00 Lt už elektros skaitiklio pakeitimą ir remontą bei 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad 2008-10-13 patikrinus atsakovo buto, esančio ( - ) , elektros apskaitą, nustatyta, kad yra pažeistos elektros skaitiklio gaubto plombos. Vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėmis buvo surašytas neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas, kuriame užfiksuota pažeidimo esmė ir surašytos name buvusių elektros prietaisų galios, taip pat buvo demontuotas skaitiklis. 2008-10-29 ieškovo sudarytai komisijai nutarus atlikti suvartotos elektros energijos perskaičiavimą už laikotarpį nuo paskutinio patikrinimo dienos (2008-01-21) iki akto surašymo dienos pagal bute rastų elektros prietaisų faktinę galią, vartotojas buvo įpareigotas atlyginti skaitiklio keitimo ir remonto išlaidas. Perskaičiavus nustatyta, kad neteisėtai naudojantis elektros energija ieškovui padaryta 2 424,69 Lt žalos. Nurodė, kad vartotojo kaltė dėl skaitiklio plombos pažeidimo preziumuojama.

9Atsakovas R. S. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad jis tuo metu bute nuolat negyveno, todėl nežino, kas galėjo pažeisti skaitiklio plombas. Už suvartotą elektrą mokėdavo apytikriai nurodydamas skaitiklio parodymus. Šiuo metu bute, esančiame Tolminkiemio g. 11-15, Vilniuje gyvena atsakovo R. S. sūnus, todėl elektros energijos suvartojimas padidėjo, šiuo metu įsiskolinimo nėra.

10Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2010 m. birželio 29 d. sprendimu ieškinį tenkino. Priteisė iš atsakovo R. S. ieškovui AB „Rytų skirstomieji tinklai“ skolą 2424,69 Lt už be apskaitos prietaisų suvartotą elektros energiją, 160,00 Lt išlaidų, viso 2584,69 Lt, penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 2584,69 Lt sumą, skaičiuojamas nuo 2009 m. sausio 7 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Teismas sprendimą motyvavo tuo, kad atsakovas R. S. pažeidė nustatytą tvarką, deklaruodamas elektros apskaitos prietaiso parodymus, nevykdė pareigos atsiskaityti už suvartotą elektros energiją kiekvieną mėnesį pagal elektros skaitiklio parodymus, nevykdė įsipareigojimo užtikrinti įvadinių įrenginių, apskaitos prietaisų ir plombų saugumą. Vadovaudamasis Civilinio kodekso 1.136 str. 2 dalimi, 1.137 str. , 6.1 - 6.5, 6.37, 6.210, 6.245, 6.245, 6.251, 6.263, 6.281 str. nuostatomis iš atsakovo R. S. priteisė ieškovui 2424,69 Lt skolą už be apskaitos prietaisų sunaudotą elektros energiją, 160 Lt nuostolių ir išlaidų dėl elektros skaitiklio remonto ir keitimo. Teismas atsakovo prieštaravimus laikė nepagrįstais, nepatvirtintais įrodymais, konstatuodamas nustatytas aplinkybes, kad atsakovas netinkamai vykdė įsipareigojimus, elektros energija buvo naudojama be apskaitos prietaisų, todėl privalo visiškai atlyginti ieškovui nuostolius ir atsiskaityti.

12Atsakovas Robertas Stanevičius apeliaciniu skundu prašo skundžiamą teismo sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, kad teismas, priimdamas sprendimą, pažeidė materialinės ir procesinės teisės normas.

13Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, kad teismas, priimdamas sprendimą, pažeidė procesinės teisės normas, netinkamai taikė Civilinio proceso kodekso 178 str. nurodydamas, kad atsakovo prieštaravimai yra nepagrįsti ir nepatvirtinti įrodymais. Teismas visiškai nevertino atsiliepime į ieškinį nurodytų itin svarbių aplinkybių, kad atsakovas elgėsi rūpestingai, apdairiai, nepažeisdamas tvarkingo elektros vartotojo elgesio standartų ir kad kelti atsakovo kaltės ir civilinės atsakomybės klausimo nėra jokio pagrindo.

14Teismas sprendime nurodydamas, kad ieškovas elektros apskaitos įrangos patikrinimą atliko 2008-10-08, suklydo, nes tiek ieškinyje, tiek neapskaityto elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akte nurodyta, kad patikrinimas atliktas 2008-10-13, tokiu būdu teismas iškreipė visos ginčo situaciją.

15Teismas ne tik neatidžiai ir neobjektyviai išnagrinėjo byloje esančius procesinius dokumentus, bet ir bylos nagrinėjimo metu neiškvietė liudytojų ir neišklausė jų parodymų, kas pažeidžia Civilinio proceso kodekso 177, 178, 180, 181, 183 str.

16Pasak apelianto, teismas nevertino itin svarbios aplinkybės, kad elektros apskaitos įrangos patikrinimas buvo atliktas tik po to, kai 2008-10-10 atsakovui nurašinėjant skaitiklio rodmenis, buvo pastebėta, kad nesisuka elektros skaitliuko diskas, kuris yra bendrojoje ir visiems prieinamoje vietoje (daugiabučio namo bendroje laiptinėje).

17Sprendžiant dėl civilinės atsakomybės taikymo, sprendime net nevertinti asmeniui tenkančios prievolės pobūdis, reikalaujamo iš jo rūpestingumo laipsnis ir kitos aplinkybės, o atsakovui nebuvo suteikta galimybė pateikti jo kaltę paneigiančių įrodymų.

18Apeliantas taip pat nurodo, kad teismas neatsižvelgė į atsiliepime į ieškinį nurodytas materialinės teisės normas, pateiktus įrodymus, jų išreikalavimo galimybes, netaikė materialinės teisės normų, kurias reikėjo taikyti, todėl jas pažeidė.

19Ieškovas AB LESTO atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas, sprendime nurodydamas apskaitos prietaiso patikrinimo dieną vietoje 2008-10-13 – 2008-10-08 – padarė rašymo apsirikimą, kuris neturi jokios įtakos sprendimo esmei, jis ištaisomas teismo ar dalyvaujančių byloje asmenų iniciatyva. .

20Apeliacinis skundas atmestinas.

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (LR CPK 320 str. 2 d.). Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė.

22Atsakovo apeliaciniame skunde keliamas klausimas dėl netinkamo materialinės teisės normų, procesinės teisės normų, reglamentuojančių įrodymų vertinimą, taikymo (Civilinio proceso kodekso 185 str.). Su šiais apeliacinio skundo argumentais kolegija nesutinka.

23Nustatyta, kad su atsakovu R. S. 1995 m. rugsėjo 26 d. pasirašyta elektros energijos tiekimo - vartojimo sutartis (b.l. 17). Pagal šios sutarties nuostatas vartotojas (atsakovas) įsipareigojo užtikrinti apskaitos prietaisų ir plombų saugumą, kas mėnesį deklaruoti ir mokėti pagal pateiktas sąskaitas už suvartotą elektros energiją. Atlikto patikrinimo metu 2008 m. spalio 13 d. nustatyta, jog yra pažeistos atsakovo R. S. butui (adresas Tolminkiemio g.11-15, Vilnius) priklausančio elektros skaitiklio gaubto plombos (b.l. 4). 2010 m. balandžio 19 d. surašytame ekspertizės akte dėl elektros skaitiklio tyrimo Nr.11 – 1476 (09 ) (b.l. 41-43), nustatyta, kad abi plombos, kuriomis buvo užplombuotas elektros skaitiklio gaubtas, po užspaudimo buvo mechaniškai pažeistos, pažeidžiant plastinės masės vientisumą. Plastinė masė buvo mechaniškai iškrapštyta iš plombavimo įgilinimų, tačiau vėliau pakartotinai puansonu nebeužspausta. Skaitiklio gaubtas buvo nuimamas, skaičiavimo mechanizmo skaičių būgnai buvo pašaliniu įrankiu priverstinai persukami. Ekspertas, remdamasis elektros skaitiklių tyrimo praktika, nurodė, jog esant tokiems būgnų įbrėžimams, skaičiavimo mechanizmas veikia.

24Civilinio kodekso 6.245 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Pagal Civilinio kodekso 6.256 straipsnio 1, 2 dalių nuostatas kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).

25Spręsdamas dėl žalos priteisimo, teismas privalo vadovautis CK normomis, kurių pagrindu atsiranda civilinė atsakomybė ir žalos padarymo metu galiojusiomis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėmis, kurių pagrindu nustatomas neapskaitinio elektros energijos vartojimo faktas ir apskaičiuojama žala. Taisyklių 6 punkte yra išaiškinta, kas yra neteisėtas elektros energijos naudojimas, o 6 punkto b papunktyje išskirtas vartotojas, kuris sugadina elektros apskaitos prietaisus ar apskaitos schemos elementus taip, kad sugadinimas matomas (pažeistas elektros skaitiklio stiklas, korpusas, gnybtų trinkelė ar pan., sugadintas matavimo transformatorius, bandymo gnybtynas, laidininkai ar kita; pažeistos ar nutrauktos plombos nuo elektros apskaitos prietaiso, elektros apskaitos schemos elemento, elektros apskaitos spintos ar kitų su elektros apskaita susijusių plombuojamųjų vietų, naudojamos mechaninės priemonės skaitiklio diskui stabdyti; pakeista elektros apskaitos prietaiso prijungimo schema ar pan.); c papunktyje išskirtas vartotojas, kuris kitaip paveikia elektros apskaitos prietaisą, apskaitos schemos elementus, klastoja elektros energijos apskaitos prietaiso ar apskaitos schemos elementų gamyklines ir (arba) operatoriaus uždėtas plombas ir per patikrinimą šios vartotojo veikos dėl jos slapto pobūdžio ar sąmoningo gadinimo negalima pamatyti (išorinio magnetinio lauko poveikis, elektros apskaitos prietaisų rodmenys atsukami atgal ar stabdomi specialiaisiais prietaisais, elektros apskaitos prietaisų, matavimo transformatorių falsifikavimas, elektros imtuvai prijungti prieš apskaitą arba be jos įrengiant paslėptą atvadą, ar pan.). Taisyklių 58 p. numato neteisėto elektros energijos vartojimo prevencijai elektros apskaitos prietaisų ir elektros apskaitos schemų elementų srovinės dalies plombavimo tvarką: privalomi yra gamintojo ir metrologinę patikrą atlikusios organizacijos plomba ant skaitiklio gaubto ir operatoriaus ar tiekėjo plombos ant kitų nurodytų elementų. Jei sutartyje su vartotoju nenustatyta kitaip, už elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemose naudojamos įrangos ir įtaisų bei visų plombų apsaugą atsako objekto ir (ar) įrenginių, kuriuose jie įrengti, savininkai arba nuomininkai (Taisyklių 62 p.). Taisyklių 64 punkte numatyta, kad elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemos elementų gadinimas, falsifikavimas, plombų pažeidimas ar be operatoriaus sutikimo išardymas, savavališkas elektros apskaitos schemos keitimas, siekiant sumažinti apskaitomos elektros energijos kiekį arba elektros skaitiklio rodmenis, kitoks elektros apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos schemos elementų paveikimas arba savavališkas elektros įrenginių prijungimas prie operatoriaus tinklo yra šių Taisyklių nuostatų pažeidimas, už kurį asmuo atsako įstatymų nustatyta tvarka; tokiam vartotojui taikomos ir kitos atitinkamos šių Taisyklių nuostatos.

26Taisyklių nuostatos faktiškai preziumuoja vartotojo kaltę, jeigu nustatoma, kad yra sugadinta elektros apskaitos prietaisai, pažeistos ar nutrauktos plombos ar nustatyti taisyklėse numatyti pažeidimai, kurie laikomi neteisėtu elektros energijos naudojimu. Tokiais atvejais paneigti preziumuojamą kaltę privalo vartotojas. Šią aplinkybę ne kartą yra nurodęs ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Apeliantas teigia, kad civilinę atsakomybę teismas taikė nesant vienos iš būtinųjų sąlygų – kaltės. Pagal CK 6.248 str. 1 dalį taikant civilinę atsakomybę skolininko kaltė preziumuojama, išskyrus įstatymo numatytus atvejus. Nagrinėjamu atveju tokia išimtis nenustatyta (LAT 2005-04-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-241/2005). Taigi ieškovas, prašydamas priteisti nuostolius, patirtus dėl neteisėto elektros energijos naudojimo, neprivalėjo įrodyti atsakovo kaltės. Įrodymus, paneigiančius jo kaltę, privalėjo pateikti atsakovas. Kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas, kad atsakovas nepateikė jo kaltę paneigiančių įrodymų, tinkamai paskirstė įrodinėjimo pareigą (CPK 12, 178, 182 str. 4 punktas), nes preziumuojamos pagal įstatymą aplinkybės (šiuo atveju preziumuojama kaltė pagal CK 6.248 str. 1 dalį) ieškovui įrodinėti nereikėjo ir pareiga jas paneigti tenka atsakovui.

27Apeliantas nurodo, kad teismas priteisdamas žalos atlyginimą visiškai nevertino tos aplinkybės, jog atsakovas pats pranešė apie elektros skaitiklio gedimą. Pažymėtina, kad tarp šalių nėra ginčo, jog ieškovas pranešė apie skaitiklio gedimą, t.y. tokią aplinkybę pripažino ieškovas, tačiau pranešimas, jog skaitiklis „nesisuka“ - nefiksuoja sunaudotos elektros energijos, neatleidžia atsakovo nuo pareigos atlyginti žalą, kuri padaryta naudojant elektros energiją ne dėl skaitiklio „nesisukimo“, o dėl kitų aukščiau minėtų skaitiklio pažeidimų, kurie pagal Taisyklių 64 p. prilyginami neapskaitinės elektros energijos vartojimui. Nors sprendime teismas šios aplinkybės neaptarė, tačiau dėl to sprendimas negali būti laikomas neteisėtu ar nepagrįstu.

28Apeliantas taip pat jokiais įrodymais nepagrindė savo teiginio, kad elektros apskaitos skaitiklis įrengtas laiptinėje – visiems prieinamoje vietoje, todėl jis negali būti atsakingas už skaitiklio pažeidimus. Kolegija sprendžia, jog nagrinėjamam ginčui, esant konstatuotam elektros energijos skaitiklio, kuriuo apskaitoma į atsakovo butą tiekiama elektros energija, gaubto plombų klastojimui, skaitiklio gaubto numeruoto plastikinio užrakto pažeidimui bei ant skaitiklio skaičiavimo mechanizmo skaičių būgnų esant užfiksuotiems pašaliniu įrankiu paliktiems pėdsakams (b.l. 41-45), Taisyklių 62 p. taikytas visiškai pagrįstai.

29Nepagrįstas apelianto argumentas, kad jam buvo užkirstas kelias įrodinėti savo kaltės nebuvimą. Nors atsiliepime į ieškinį jis prašė iškviesti ir apklausti liudytojais A. S. ir R. C. , tačiau nenurodė, kokias reikšmingas bylai aplinkybes šie liudytojai gali paliudyti (Civilinio proceso kodekso 190 str.). Apeliaciniame skunde apeliantas taip pat šių aplinkybių nenurodė ir neprašė iškviesti šių liudytojų į apeliacinės instancijos posėdį bei juos apklausti. Atsižvelgiant į tai, kad savo atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodė tokias aplinkybes, kad jis tik periodiškai gyveno bute, kuriam buto ieškovo tiekiama elektros energija, todėl galima būtų daryti išvadą, jog šie liudytojai buvo prašomi kviesti patvirtinant šią aplinkybę, bei taip pat atsiliepime nurodytą aplinkybę, kad tuo metu, kai buvo pakeistas skaitiklis, šiame bute nuolatinai apsigyveno jo sūnus, dėl ko žymiai padidėjo elektros energijos suvartojimas. Šios aplinkybės apie atsakovo ar jo šeimos narių gyvenimo bute periodiškumą Taisyklių 64 p. pažeidimui neturi visiškai jokios reikšmės, todėl netgi pripažinus tai, jog teismas neišsprendė atsakovo pareikšto prašymo dėl liudytojų iškvietimo ir apklausimo nekeičia priimto sprendimo esmės, nes atsakovo atsiliepime nurodytos minėtos aplinkybės nėra teisiškai reikšmingos sprendžiant ginčą nagrinėjamoje byloje.

30Taip pat kolegija nesutinka su apelianto argumentais, kad sprendimas yra pagrįstas tik prielaidomis ir samprotavimais, nes ginčijamame sprendime tokių apelianto nurodytų trūkumų nėra nustatyta ir jo cituojamos Aukščiausiojo teismo nutartys dėl netinkamo įrodymų vertinimo ar sprendimo pagrindimo tik samprotavimais ir prielaidomis, šiuo atveju negali būti taikomos apeliacinės instancijos teisme sprendžiant apie skundžiamo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą.

31Kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad atsakovui tinkamai nevykdant savo įsipareigojimų, prisiimtų pagal tarp šalių sudarytą elektros energijos tiekimo – vartojimo sutartį, naudojant elektros energiją be apskaitos prietaisų, ką patvirtina byloje atliktas ekspertizės aktas, o kiti į bylą pateikti įrodymai eksperto padarytų išvadų nepaneigia, jis privalo visiškai atlyginti ieškovui padarytus nuostolius ir su juo atsiskaityti.

32Pirmos instancijos teismas nustatė ir ištyrė visas reikšmingas ieškiniui aplinkybes ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Apeliacinio skundo motyvais naikinti apylinkės teismo sprendimą nėra pagrindo (Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 d. 1 p.).

33Atmetus apeliacinį skundą iš apelianto priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei, kurias sudaro išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu 5,70 Lt (Civilinio proceso kodekso 88 str. 1 d. 3 p.).

34Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

35Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010 m. birželio 29 d. sprendimą palikti nepakeistą.

36Priteisti iš R. S. , a.k. ( - ) gyv. ( - ), 5,70 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme valstybei (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Rasos Gudžiūnienės, Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir... 3. sekretoriaujant Aurelijai Drevnickaitei,... 4. dalyvaujant ieškovo atstovui Andrejui Žindul,... 5. atsakovui R. S. ,... 6. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo R. S.... 7. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 8. Ieškovas AB „Rytų skirstomieji tinklai“ (teisių perėmėjas – AB... 9. Atsakovas R. S. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad jis... 10. Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2010 m. birželio 29 d. sprendimu... 11. Teismas sprendimą motyvavo tuo, kad atsakovas R. S. pažeidė nustatytą... 12. Atsakovas Robertas Stanevičius apeliaciniu skundu prašo skundžiamą teismo... 13. Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, kad teismas, priimdamas sprendimą,... 14. Teismas sprendime nurodydamas, kad ieškovas elektros apskaitos įrangos... 15. Teismas ne tik neatidžiai ir neobjektyviai išnagrinėjo byloje esančius... 16. Pasak apelianto, teismas nevertino itin svarbios aplinkybės, kad elektros... 17. Sprendžiant dėl civilinės atsakomybės taikymo, sprendime net nevertinti... 18. Apeliantas taip pat nurodo, kad teismas neatsižvelgė į atsiliepime į... 19. Ieškovas AB LESTO atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundžiamą... 20. Apeliacinis skundas atmestinas.... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 22. Atsakovo apeliaciniame skunde keliamas klausimas dėl netinkamo materialinės... 23. Nustatyta, kad su atsakovu R. S. 1995 m. rugsėjo 26 d. pasirašyta elektros... 24. Civilinio kodekso 6.245 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad sutartinė civilinė... 25. Spręsdamas dėl žalos priteisimo, teismas privalo vadovautis CK normomis,... 26. Taisyklių nuostatos faktiškai preziumuoja vartotojo kaltę, jeigu nustatoma,... 27. Apeliantas nurodo, kad teismas priteisdamas žalos atlyginimą visiškai... 28. Apeliantas taip pat jokiais įrodymais nepagrindė savo teiginio, kad elektros... 29. Nepagrįstas apelianto argumentas, kad jam buvo užkirstas kelias įrodinėti... 30. Taip pat kolegija nesutinka su apelianto argumentais, kad sprendimas yra... 31. Kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą... 32. Pirmos instancijos teismas nustatė ir ištyrė visas reikšmingas ieškiniui... 33. Atmetus apeliacinį skundą iš apelianto priteistinos bylinėjimosi išlaidos... 34. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331... 35. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010 m. birželio 29 d. sprendimą... 36. Priteisti iš R. S. , a.k. ( - ) gyv. ( - ), 5,70 Lt bylinėjimosi išlaidų...