Byla 2SA-93-340/2010

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos T. Žukauskienės,

3kolegijos teisėjų H. Jaglinskio, A. Maciejevskio,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolės N. Š. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 1 d. nutarties, kuria skundas tenkintas, civilinėje byloje pagal pareiškėjos N. K. skundą dėl antstolės N. Š. veiksmų, suinteresuoti asmenys UAB „Senasis dvaras“, S. K.

5Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama patikrinti ir nustatyti antstolės N. Š. veiksmų, susijusių su sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB Swedbank, areštu, o taip pat su sąskaitoje esančių lėšų nurašymu, teisėtumą ir pagrįstumą; įpareigoti antstolę panaikinti sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB Swedbank, areštą ir grąžinti lėšas, kurios buvo nurašytos iš sąskaitos; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad skundžiamas antstolės veiksmas – sąskaitos areštas; lėšų, buvusių šioje sąskaitoje, nurašymas, o taip pat 2009-10-07 patvarkymas dėl arešto panaikinimo Nr. 33-903/2008 ta apimtimi, kuria atmestas prašymas dėl sąskaitos arešto panaikinimo. Taip pat skundžiamas antstolės neveikimas – nesikreipimas į Vilniaus m. 1 apylinkės teismą dėl sprendimo už akių vykdymo tvarkos išaiškinimo. Nurodė, kad 2009-10-06 norėdama nusiimti lėšas iš banko sąskaitos, sužinojo, kad sąskaita yra areštuota ir atitinkamos lėšos, buvusios sąskaitoje yra nurašytos, tarp jų ir 97,50 Lt dydžio išmoka vaikui. 2009-10-07 antstolė priėmė skundžiamą patvarkymą, kuriuo 2009-10-06 prašymą dėl arešto sąskaitai panaikinimo ir piniginių lėšų grąžinimo atmetė, leido išimti iš sąskaitos lėšas, kurias perveda socialinės paramos skyrius. Nurodė, jog antstolė privalėjo išsiaiškinti, ar teisėta nukreipti išieškojimą į pareiškėjos lėšas, prieš priimant patvarkymą dėl sąskaitos arešto; antstolė nenurodė fakto, ar kreipėsi dėl sprendimo išaiškinimo, ar kreipsis ateityje, ar pati pareiškėja turi realizuoti šią teisę. Antstolė nesilaikė nei CPK VI dalyje, nei Sprendimų vykdymo instrukcijoje numatytų reikalavimų ir laiku neįteikė patvarkymo apie sąskaitos areštą.

7Suinteresuotas asmuo UAB „Senasis dvaras“ atsiliepimu prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad sutuoktiniai pagal prievoles atsako solidariai, todėl antstolė pagrįstai vykdo išieškojimą iš asmeninio sutuoktinio turto. Pažymėjo, kad pati pareiškėja turi teisę kreiptis į teismą dėl sprendimo išaiškinimo.

8Antstolė N. Š. atsiliepimu į skundą prašė jį atmesti. Nurodė, kad 2009-05-15 buvo areštuotas S. K. asmeninės nuosavybės teise priklausantis turtas; 2009-09-30 – skolininko sutuoktinės N. K. banko sąskaitos. 2009-10-06 gautas N. K. prašymas panaikinti areštą jos sąskaitoms. 2009-10-07 buvo priimtas antstolio patvarkymas, kuriuo jos prašymas buvo patenkintas iš dalies ir leista išsiimti iš sąskaitos pinigines sumas, kurias perveda Visagino savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius, o 451,09 Lt saugoti antstolio depozitinėje sąskaitoje. Nurodė, jog 2009-11-30 kreipėsi į teismą su prašymu dėl teismo sprendimo ir jo vykdymo išaiškinimo, todėl nesutinka su pareiškėjos argumentu, kad ji skundžia antstolės neveikimą – nesikreipimą į teismą dėl vykdymo tvarkos išaiškinimo. Šioje byloje nebuvo kreiptasi į teismą anksčiau, kadangi buvo paskirta skolininkui priklausančių žemės sklypų ekspertizė, tačiau ekspertų išvada dar negauta. Nurodė, jog iš vykdomojoje byloje esančio teismo sprendimo akivaizdu, kad išieškoma prievolė atsirado iš sutarties, kuria buvo ketinama pirkti butą, esantį name ( - ), todėl prievolės pobūdis galimai susijęs su šeimos interesais. 2009-10-07 antstolio patvarkyme išsamiai išsiaiškinta, kad lėšos, kurios buvo įmokėtos į N. K. sąskaitą yra tos, kurias įmokėjo jos sutuoktinis S. K., t. y. kurias pagal CPK 667 str. ir CPK 739 str. leidžiama areštuoti. Pareiškėja painioja dvi sąvokas antstolio areštas bei antstolio vykdomas išieškojimas iš piniginių lėšų. Pažymėjo, kad antstolis nevykdė išieškojimo iš N. K., bet tik vadovaujantis CPK 667 str. areštavo sutuoktinės lėšas, kurios saugomos antstolio depozitinėje sąskaitoje iki teismas nustatys prievolės kilmę. CPK 624 str. numato, kad ne vėliau kaip per 10 dienų nuo tos dienos kurią pasibaigė terminas įvykdyti sprendimą, pradeda priverstinius vykdymo veiksmus. CPK nenumato, kad antstolis privalo pirma išsiaiškinti prievolės kilmę, o po to areštuoti skolininko ar jo sutuoktinio turtą. Atsižvelgiant į tai, kad prievolė pobūdis susijęs su buto šeimos būsto pirkimu, tenkinti šeimos interesams, prievolė turi būti laikoma bendra ir išieškoma solidariai iš kiekvieno iš sutuoktinių turto.

9Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2009-12-01 nutartimi pareiškėjos skundą tenkino; panaikino antstolės N. Š. 2009-09-30 patvarkymą areštuoti lėšas vykdymo išlaidų sumai ir pervesti jas saugoti į antstolio depozitinę sąskaitą; įpareigojo antstolę N. Š. grąžinti pareiškėjai N. K. jai priklausančias pinigines lėšas, esančias antstolės depozitinėje sąskaitoje; priteisė iš antstolės N. Š. pareiškėjos N. K. naudai 110 Lt bylinėjimosi išlaidų.

10Teismas nustatė, kad vykdydama Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2008-08-19 vykdomąjį raštą dėl skolos išieškojimo iš atsakovo S. K. ieškovo UAB „Senasis dvaras“ naudai, antstolė N. Š. 2009-09-30 patvarkymu areštavo pareiškėjos sąskaitoje esančias pinigines lėšas. 2009-10-07 priimtas patvarkymas dėl arešto panaikinimo, kuriuo nutarta 2009-10-06 pareiškėjos prašymą dėl arešto sąskaitai panaikinimo ir piniginių lėšų grąžinimo atmesti, leisti išimti iš sąskaitos lėšas, kurias perveda socialinės paramos skyrius, o 451,09 Lt saugoti antstolės depozitinėje sąskaitoje. Teismas konstatavo, jog pagal CPK 586 str. reglamentaciją, antstolis yra įgalintas atlikti tik tuos vykdymo veiksmus ir tik dėl tų asmenų, kurie kaip skolininkai yra nurodyti CPK 587 str. išvardytuose vykdomuosiuose dokumentuose. Vykdomasis raštas yra išduotas tik dėl vieno sutuoktinio – S. K.. Kreditorinės prievolės prigimties ir jos subjektinės sudėties nustatymas neįeina į antstolio įgalinimų apimtį. Teismas konstatavo, kad antstolė, priimdama patvarkymą nukreipti skolos išieškojimą į pareiškėjos N. K., kuri nenurodyta kaip skolininkė Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2008-08-19 vykdomajame rašte, turtą viršijo įstatyme jai nustatytą kompetenciją, t. y. nesilaikė įstatyme jai nustatyto reikalavimo atlikti vykdymo veiksmus tik vykdomojo dokumento nustatytose ribose. Teismas laikė, kad šiuo atveju antstolė pagal vykdymo proceso normas, reglamentuojančias išieškojimą, galėjo kreiptis į teismą nustatyti prievolės pobūdį, tačiau neišnaudojo procesinių galimybių klausimams dėl skolos išieškojimo iš pareiškėjos turto vykdymo proceso metu išaiškinti. 2009-11-30 antstolės kreipimasis į teismą dėl sprendimo išaiškinimo negali būti laikomas tinkamu ir savalaikiu siekimu nustatyti prievolės pobūdį. Po skundo gavimo antstolės atlikti procesiniai veiksmai, t. y. kreipimasis į teismą dėl sprendimo išaiškinimo, neturi teisinės reikšmės skundžiamų antstolio procesinių veiksmų vertinimo kontekste. Atmestas antstolės argumentas, kad prievolės pobūdis turėtų būti nustatytas tik atlikus areštuotų žemės sklypų vertinimą. Tokie antstolės motyvai nepagrįsti jokiomis įstatymo nuostatomis, tuo labiau, kad antstolė, negavusi turto vertinimo akto, kreipėsi į teismą dėl sprendimo išaiškinimo, siekiant nustatyti prievolės pobūdį.

11Atskiruoju skundu antstolė prašo Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2009-12-01 nutartį panaikinti ir skundą dėl antstolio veiksmų perduoti spręsti iš naujo. Apeliantės vertinimu, teismas netinkamai taikė ir aiškino tiek procesinės, tiek materialinės teisės normas, t. y. taikė tas teisės normas, kurių neturėjo taikyti, o netaikė tų, kuriomis turėjo vadovautis. Nurodo, jog teismas taikė CPK 586, 587 str. bei vadovavosi 2008-01-07 LAT nutartimi, kurie kalba apie išieškojimą iš skolininko sutuoktinio; pažymi, jog sutuoktinės lėšos buvo tik areštuotos. Apeliantės vertinimu, teismas ir pareiškėja painioja dvi sąvokas – sutuoktinio turto areštas, ką numato ir nurodo antstoliui atlikti CPK 667 str., bei išieškojimas iš sutuoktinio turto. Pažymi, kad nevykdė išieškojimo iš sutuoktinės turto, o tik areštavo pinigines lėšas; nenustatinėjo prievolės prigimties, kaip mano teismas. Pažymi, jog atsiliepime buvo nurodyta, kad CPK nenumato terminų, per kuriuos antstolis privalo kreiptis į teismą dėl teismo sprendimo vykdymo išaiškinimo; nebuvo kreiptasi į teismą anksčiau, kadangi buvo laukiama paskirtos skolininko turto ekspertizės išvadų. Teismas neteisingai suprato antstolio pasirinktą išieškojimo eigą vykdomojoje byloje ir neteisingai ją aiškino nutartyje. Pažymi, kad pagal CPK 593 str. ne tik antstolis, bet ir kiti asmenys gali kreiptis su pareiškimu į teismą. Nurodo, jog teismas pasisakė apie neteisėtus antstolės veiksmus apskritai areštuojant sutuoktinės lėšas, tačiau vėliau pats sau prieštaraudamas patenkino skundą iš dalies, panaikino 2009-09-30 patvarkymą dalyje tik dėl vykdymo išlaidų, tokiu būdu palikdamas areštą skolos sumai; įpareigojo antstolę grąžinti visas pinigines lėšas, priklausančias pareiškėjai, kurias sudaro ne tik vykdymo išlaidos, bet ir skolos suma. Pažymi, kad antstolis šioje byloje nėra suinteresuotas asmuo, jis yra valstybės įgaliotas asmuo; byloje nėra nagrinėjamas klausimas, susijęs su vykdymo išlaidomis, dėl kurių gali būti suinteresuotas antstolis, todėl nepagrįstai priteistos bylinėjimosi išlaidos.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB „Senasis dvaras“ prašo antstolės N. Š. skundą tenkinti. Nurodo, jog antstolė, neperžengusi savo kompetencijos ribų ir teisės aktų reikalavimų, teisėtai vykdė jai įstatymų pavestas funkcijas.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėja prašo antstolės atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą bei neteisėtą; priteisti bylinėjimosi išlaidas už atsiliepimo surašymą – 150 Lt. Pareiškėjos nuomone, teismas pagrįstai ir tinkamai pritaikė ir aiškino teisės normas, argumentuotai pasisakė dėl pareiškėjos teisių bei antstolės teisių ir pareigų, tinkamai pritaikė ir rėmėsi LAT nutartimis. Nurodo, jog patvarkymo pavadinimas pacituotas, kaip nurodžiusi pati antstolė; teismas rėmėsi 2009-09-30 patvarkymo esme, o ne jo pavadinimu.

14Nustatytu terminu daugiau atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

15Atskirasis skundas atmetamas.

16Teisėjų kolegija remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų, teisingai įvertino bylos aplinkybes, išaiškino ir pritaikė šį klausimą reglamentuojančias civilinio proceso normas.

17Teismo sprendimų vykdymas yra baigiamoji civilinio proceso stadija, kurios metu įgyvendinamas teismo sprendimas, o išieškotojas ir skolininkas realiai patiria teisinius ir turtinius teismo sprendimo padarinius. Vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos priverstinės teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko bei trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.), t. y. kartu jis turi nepažeisti ir skolininko bei kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Antstoliui suteikti įgaliojimai veikti vykdymo procese reiškia ir tai, kad jis privalo užtikrinti atskirų procesinių veiksmų ir visos vykdymo procedūros teisėtumą. Taigi anstolis vykdymo procese privalo veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus, bet koks veikimas viršijant kompetenciją (ultra vires) vertinamas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas. Antstolio veiklos ribas visų pirma apibrėžia antstoliui nustatyta tvarka pateiktas vykdomasis dokumentas, tarp jų – teismo sprendimo pagrindu išduotas vykdomasis raštas (CPK 587 str. 1 p.).

18Nagrinėjamu atveju vykdomojoje byloje Nr. 33-903/2008 pradėti vykdymo veiksmai, pateikus įsiteisėjusio Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2008-07-17 sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal UAB „Senasis dvaras“ ieškinį S. K. dėl delspinigių, palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo, pagrindu išduotą vykdomąjį raštą. Pagal CPK 648 str. 1 d. 4, 7 punktus vykdomajame rašte, be kitų privalomų rekvizitų, turi būti nurodyta su išieškojimu susijusi rezoliucinė sprendimo dalis pažodžiui ir pilnas išieškotojo bei skolininko pavadinimas ir jų adresai. Antstoliui pateiktame vykdomajame rašte Nr. 2-3016-619/2008 yra nurodytas tik vienas skolininkas, t. y. S. K.; nesant teismo sprendimo dėl S. K. sutuoktinės, vykdomasis dokumentas išieškoti iš jos asmeninio turto negalėjo būti išduotas.

19Kolegija nesutinka su apeliantės argumentais dėl CPK 667 str. taikymo, taip pat, jog teismas ir pareiškėja painioja dvi sąvokas – sutuoktinio turto areštas, ką numato ir nurodo antstoliui atlikti CPK 667 str., bei išieškojimas iš sutuoktinio turto.

20Kolegija pažymi, kad teismų praktikoje pripažįstama, jog prieš pradedant vykdyti išieškojimą pagal vykdomąjį dokumentą, kuriame kaip skolininkas nurodytas vienas iš sutuoktinių, antstoliui pagal prievolės teisinę prigimtį būtina išsiaiškinti, ar išieškojimas turi būti vykdomas iš bendro sutuoktinių turto, ar iš skolininko asmeninio turto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005-09-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-383/2005; 2005-10-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2005; 2009-05-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-248/2009 ir kt.). Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad 2009-09-30 patvarkymais (vykd. b.l. 100, 101) antstolė areštavo pareiškėjos sąskaitas banke vadovaudamasi CPK 675, 689 str. normų pagrindu, kaip skolininkės, nors ir nurodė, kad areštuojamos skolininko sutuoktinei priklausančios lėšos. Dėl galimybių iešieškoti iš bendro sutuoktinių turto turi nustatyti teismas, bet ne antstolis. Šis privalo veikti pagal CPK 667 straipsnyje nustatytus reikalavimus; to nepadarius, konstatuotinas antstolio veiksmų neteisėtumas.

21Pažymėtina, kad CPK 667 str. reglamentuoja skolininko fizinio asmens turto, kuris yra jo bendra su kitais asmenimis nuosavybė, dalies nustatymo klausimus. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo. Taigi aptariama CPK norma numato eiliškumą veiksmų, kuriuos turi atlikti antstolis, jeigu iškyla reikalas areštuoti ne tik skolininko turtą, bet ir jo dalį bendrojoje jungtinėje nuosavybėje: pirmiausia turtas areštuojamas, o po to imamasi veiksmų, siekiant nustatyti skolininko dalį bendrojoje nuosavybėje. Piniginių lėšų arešto atveju įstatymas išimties nenumato, kadangi ne tik skolininko, bet ir jo sutuoktinio sąskaitoje gali būti piniginių lėšų, kurios gali būti bendroji jungtinė skolininko ir jo sutuoktinio nuosavybė.

22Kaip minėta, antstolė areštavo pareiškėjos sąskaitas banke vadovaudamasi CPK 675, 689 str. normų pagrindu. Todėl negalima konstatuoti, jog antstolė vykdydama CPK 667 str. 1 d. reikalavimus aprašė ir areštavo skolininko sutuoktinės sąskaitas banke ir pasiūlė išieškotojui ar bendrosios nuosavybės dalyviams (pareiškėjai) kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko dalies, į kurią turi būti nukreiptas išieškojimas, nustatymo. Nagrinėjamu atveju antstolė pažeidė ir CPK 667 str. 1 d. numatytą veiksmų eiliškumą bei ne tik areštavo lėšas sąskaitoje, tačiau kaip matyti iš 2009-09-30 patvarkymų jas pervedė į savo depozitinę sąskaitą (vykd. b.l. 100, 101).

23Todėl kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, nenustatęs, kad antstolė vykdė veiksmus vadovaudamasi CPK 667 str., pagrįstai laikė, jog antstolė, priėmė patvarkymą nukreipti skolos išieškojimą į pareiškėjos N. K., kuri nenurodyta kaip skolininkė Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2008-08-19 vykdomajame rašte, turtą.

24Taip pat atsižvelgiant į išdėstytą, kolegija nepagrįstais laiko apeliantės argumentus, jog CPK nenumato terminų, per kuriuos antstolis privalo kreiptis į teismą dėl teismo sprendimo vykdymo išaiškinimo; nebuvo kreiptasi į teismą anksčiau, kadangi buvo laukiama paskirtos skolininko turto ekspertizės išvadų. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad 2009-11-30 antstolės kreipimasis į teismą dėl sprendimo išaiškinimo negali būti laikomas tinkamu ir savalaikiu siekimu nustatyti prievolės pobūdį. Kolegija dar kartą pažymi, kad teismų praktikoje pripažįstama, jog prieš pradedant vykdyti išieškojimą pagal vykdomąjį dokumentą, kuriame kaip skolininkas nurodytas vienas iš sutuoktinių, antstoliui pagal prievolės teisinę prigimtį būtina išsiaiškinti, ar išieškojimas turi būti vykdomas iš bendro sutuoktinių turto, ar iš skolininko asmeninio turto. Tai, kad CPK 624 str. numato, 10 dienų terminą, per kurį imamasi priverstinio vykdymo priemonių, nereiškia, jog šios priemonės gali būti taikomos pažeidžiant kitų asmenų interesus. Taip pat pažymėtina, jog antstolė 2008-09-18 išsiuntė skolinikui S. K. raginimą įvykdyti sprendimą, kuris skolininkui įteiktas 2008-09-22 (vykd. b.l. 22), tačiau jokie vykdymo veiksmai iki 2009-05-15 patvarkymo sustabdyti lėšų išmokėjimą (vykd. b.l. 30) bei 2009-05-15 turto arešto akto (vykd. b.l. 36-37) vykdomojoje byloje nebuvo atliekami.

25Esant tokioms aplinkybėms, pripažįstama, kad atskirajame skunde nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį. Todėl atskirasis skundas atmetamas, paliekant 2009-12-01 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo nutartį nepakeistą (CPK 337 str. 1 p.).

26Kaip matyti iš pareiškėjos skundo ji skundė antstolės veiksmus, susijusius su sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB Swedbank, areštu bei lėšų nurašymu. Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad antstolė 2009-09-30 priėmė du patvarkymus susijusius su lėšų šioje sąskaitoje areštu bei nurašymu (vykd. b.l. 100, 101). Iš bylos medžiagos negalima nustatyti, kurio iš patvarkymų pagrindu pareiškėjos lėšos buvo areštuotos bei nurašytos. Pirmosios instancijos teismas, tenkindamas pareiškėjos skundą, konstatavo visų antstolės veiksmų, susijusių su sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB Swedbank, areštu bei lėšų nurašymu neteisėtumą, todėl rezoliucinėje nutartyje nurodymas tik vieno iš patvarkymų – patvarkymas areštuoti lėšas vykdymo išlaidų sumai ir pervesti jas saugoti į antstolio depozitinę sąskaitą – laikytinas apsirikimu, kurį apeliacinės instancijos teismas ištaiso papildydamas nutarties rezoliucinę dalį nurodant, jog panaikinamas ir antstolės N. Š. 2009-09-30 patvarkymas areštuoti lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą.

27Dėl bylinėjimosi išlaidų

28CPK 443 str. 6 d. nustatyta, kad dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos bylose, išnagrinėtose ypatingosios teisenos tvarka, nėra atlyginamos. Tačiau ši CPK numato šios bendros taisyklės išimtį. Atsižvelgiant į byloje dalyvaujančių asmenų suinteresuotumą bylos baigtimi arba byloje dalyvaujančių asmenų interesams esant priešingiems, į tai, kieno interesas byloje buvo patenkintas, turėtos bylinėjimosi išlaidos jiems gali būti padalijamos proporcingai arba jų atlyginimas priteistas iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-04-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2006). Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju būtent dėl antstolės veiksmų tam tikro neteisėtumo pareiškėjos ir antstolės suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas, todėl bylinėjimosi išlaidos, priešingai negu nurodoma atskirajame skunde, iš antstolės turi būti priteisiamos. Atsižvelgiant į tai, kad apeliacinės instancijos teismas antstolės atskirąjį skundą atmetė, iš jos priteistinos pareiškėjos bylinėjimosi išlaidos, patirtos apeliacinės instancijos teisme. Pareiškėja pateikė įrodymus, kad patyrė 150 Lt išlaidų už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą (b.l. 70), šios išlaidos priteistinos iš antstolės N. Š..

29Iš apeliantės antstolės N. Š. valstybės naudai priteistinos procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos – 11,30 Lt (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

30Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 329, 331, 336, 337, 339 str., kolegija

Nutarė

31Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

32Papildyti nutarties rezoliucinę dalį nurodant, kad panaikinamas ir antstolės N. Š. 2009-09-30 patvarkymas areštuoti lėšas, esančias N. K. sąskaitoje ( - )AB Swedbank, ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą.

33Priteisti iš antstolės N. Š. 150 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt litų) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme pareiškėjos N. K. naudai. Priteisti iš antstolės N. Š. 11,30 Lt (vienuolika litų, 30 centų) pašto išlaidų apeliacinės instancijos teisme valstybės biudžetui, sumokamų banke į Surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos T. Žukauskienės,... 3. kolegijos teisėjų H. Jaglinskio, A. Maciejevskio,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolės 5. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama patikrinti ir nustatyti antstolės... 7. Suinteresuotas asmuo UAB „Senasis dvaras“ atsiliepimu prašė skundą... 8. Antstolė N. Š. atsiliepimu į skundą prašė jį... 9. Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2009-12-01 nutartimi pareiškėjos skundą... 10. Teismas nustatė, kad vykdydama Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2008-08-19... 11. Atskiruoju skundu antstolė prašo Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2009-12-01... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB „Senasis... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėja prašo antstolės atskirąjį... 14. Nustatytu terminu daugiau atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.... 15. Atskirasis skundas atmetamas.... 16. Teisėjų kolegija remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios... 17. Teismo sprendimų vykdymas yra baigiamoji civilinio proceso stadija, kurios... 18. Nagrinėjamu atveju vykdomojoje byloje Nr. 33-903/2008 pradėti vykdymo... 19. Kolegija nesutinka su apeliantės argumentais dėl CPK 667 str. taikymo, taip... 20. Kolegija pažymi, kad teismų praktikoje pripažįstama, jog prieš pradedant... 21. Pažymėtina, kad CPK 667 str. reglamentuoja skolininko fizinio asmens turto,... 22. Kaip minėta, antstolė areštavo pareiškėjos sąskaitas banke vadovaudamasi... 23. Todėl kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, nenustatęs, kad... 24. Taip pat atsižvelgiant į išdėstytą, kolegija nepagrįstais laiko... 25. Esant tokioms aplinkybėms, pripažįstama, kad atskirajame skunde nurodytos... 26. Kaip matyti iš pareiškėjos skundo ji skundė antstolės veiksmus, susijusius... 27. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 28. CPK 443 str. 6 d. nustatyta, kad dalyvaujančių byloje asmenų... 29. Iš apeliantės antstolės N. Š. valstybės naudai... 30. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 329, 331, 336,... 31. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 1 d. nutartį palikti... 32. Papildyti nutarties rezoliucinę dalį nurodant, kad panaikinamas ir antstolės... 33. Priteisti iš antstolės N. Š. 150 Lt (vieną šimtą...