Byla 2-382-943/2019
Dėl Šiaulių apygardos teismo 2018 m. lapkričio 26 d. nutarties, kuria atsisakyta patvirtinti taikos sutartį bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Initium Verum“ bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija Tamošiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi uždarosios akcinės bendrovės „Nailtex“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2018 m. gruodžio 10 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti apeliantės atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2018 m. lapkričio 26 d. nutarties, kuria atsisakyta patvirtinti taikos sutartį bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Initium Verum“ bankroto byloje,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Šiaulių apygardos teismas 2017 m. birželio 19 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Initium Verum“. Nutartis įsiteisėjo 2017 m. rugpjūčio 10 d.

62.

7BUAB „Initium Verum“ bankroto administratorė pateikė bankroto bylą nagrinėjančiam teismui prašymą patvirtinti patikslintą taikos sutartį. Šiaulių apygardos teismas 2018 m. lapkričio 26 d. nutartimi prašymo netenkino.

83.

9UAB „Nailtex“ (BUAB „Initium Verum“ kreditorė), nesutikdama su Šiaulių apygardos teismo 2018 m. lapkričio 26 d. nutartimi, pateikė dėl atskirąjį skundą.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

114.

12Šiaulių apygardos teismas 2018 m. gruodžio 10 d. nutartimi UAB „Nailtex“ atskirąjį skundą atsisakė priimti.

135.

14Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (toliau ir – CPK) ir Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ) nenumato galimybės skųsti teismo nutartį dėl taikos sutarties netvirtinimo, kadangi, teismo nuomone, tokia nutartimi nėra užkertama galimybė bankroto bylos tolesnei eigai.

15III. Atskirojo skundo argumentai

166.

17Atskiruoju skundu UAB „Nailtex“ prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2018 m. gruodžio 10 d. nutartį ir atskirojo skundo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

187.

19Atskirasis skundas grindžiamas argumentu, jog skundžiama teismo nutartis yra priimta neatsižvelgiant į Lietuvos apeliacinio teismo civilinėje byloje Nr. e2517-516/2018 suvienodintą praktiką dėl teisės skųsti nutartį, kuria atsisakoma tvirtinti taikos sutartį, ir konstatuota, kad tokia nutartis, kaip užkertanti kelią baigti bylą, gali būti skundžiama atskiruoju skundu.

Teismas

konstatuoja:

20IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

218.

22Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti atskirąjį skundą dėl nutarties, kuria nepatvirtinta bankroto byloje pasirašyta taikos sutartis, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas (CPK 320 ir 338 straipsniai).

239.

24Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas UAB „Nailtex“ atskirojo skundo dėl 2018 m. lapkričio 26 d. nutarties, kuria atsisakyta patvirtinti UAB „Initium Verum“ bankroto byloje sudarytą taikos sutartį, priėmimo klausimą, padarė išvadą, kad skundžiama teismo nutartis negali būti apeliacinio apskundimo objektu, kadangi tokia nutartimi nėra užkertama galimybė bankroto bylos tolesnei eigai.

2510.

26Apeliantė, kvestionuoja tokią pirmosios instancijos teismo išvadą ir mano, kad ji priimta nesilaikant Lietuvos apeliacinio teismo šiuo klausimu suformuotos praktikos.

2711.

28Lietuvos apeliacinis teismas vertindamas šioje byloje keliamą klausimą visų pirma pažymi, kad bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus ĮBĮ nustatytas išimtis (ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalis). ĮBĮ nereglamentuoja teismo nutarčių, kuriomis atsisakoma patvirtinti bankroto byloje sudarytas taikos sutartis, apskundimo tvarkos, todėl šis klausimas sprendžiamas pagal CPK nuostatas. Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį atskirai nuo teismo sprendimo galima skųsti pirmosios instancijos teismo nutartis tik CPK numatytais atvejais arba tuomet, kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Šios taisyklės taikymo sąlygas, nagrinėjant bylas, kilusias iš bankroto teisinių santykių, savo praktikoje formuoja Lietuvos apeliacinis teismas.

2912.

30Kaip teisingai nurodo apeliantė, Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija 2018 m. gegužės 14 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2-517-516/2018, siekdama suvienodinti iki tol buvusią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką dėl nutarties, kuria atsisakoma tvirtinti taikos sutartį, skundžiamumo, ir pripažindama, kad teismo nutartis, kuria atsisakoma tvirtinti šalių pateiktą taikos sutartį, užkerta kelią šalims baigti bylą jų pageidaujamu būdu, konstatavo, kad ši nutartis, kaip užkertanti kelią baigti bylą, gali būti skundžiama atskiruoju skundu.

3113.

32Teismų įstatymas nustato, kad žemesnės instancijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi aukštesnės instancijos teismų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose (Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalis). Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, 2007 m. spalio 24 d. nutarime byloje Nr. 26/07, yra pažymėjęs, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinta bendrosios kompetencijos teismų instancinė sistema turi funkcionuoti taip, jog būtų sudarytos prielaidos formuotis vienodai (nuosekliai, neprieštaringai) bendrosios kompetencijos teismų praktikai, kad tokios pat (analogiškos) bylos turi būti sprendžiamos taip pat, t. y. jos turi būti sprendžiamos ne sukuriant naujus teismo precedentus, konkuruojančius su esamais, bet paisant jau įtvirtintų.

3314.

34Sprendžiant dėl aiškios ir nusistovėjusios teismų praktikos būtina atsižvelgti į tai, kad pagal konstitucinę jurisprudenciją remtis teismų precedentais reikia itin apdairiai. Pabrėžtina, kad teismams sprendžiant bylas precedento galią turi tik tokie ankstesni teismų sprendimai, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, t. y. precedentas taikomas tik tose bylose, kurių faktinės aplinkybės yra tapačios arba labai panašios į tos bylos, kurioje buvo sukurtas precedentas, faktines aplinkybes ir kurioms turi būti taikoma ta pati teisė, kaip toje byloje, kurioje buvo sukurtas precedentas (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas). Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad nagrinėdamas bylas teismas teisės normas aiškina ir taiko ne a priori (lot. – iš anksto; nepatikrinus), o konkrečioje byloje, atsižvelgdamas į konkrečios bylos faktines aplinkybes ir šias siedamas su taikytina teisės norma. Dėl to kiekvienas teismo pateiktas teisės aiškinimas gali ir turi būti suprantamas ir aiškinamas tik konkrečios bylos kontekste (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-186/2009; kt.). Vertinant, kokie teismų sukurti precedentai laikytini aiškia ir nusistovėjusia praktika, turi būti atsižvelgta į tai, ar jie nėra pavieniai atvejai; ar nėra konkuruojančių precedentų; kokios instancijos teismai sukūrė precedentus; į precedentų sukūrimo laiką; sprendimo argumentacijos įtikinamumą; į sprendimus priėmusių teismų sudėtį (į tai, ar atitinkamą sprendimą priėmė vienas teisėjas, ar teisėjų kolegija, ar išplėstinė teisėjų kolegija, ar visa teismo (jo skyriaus) sudėtis); į tai, ar dėl kurio teismo sprendimo buvo pareikšta teisėjų atskirųjų nuomonių; į galimus reikšmingus pokyčius (socialinius, ekonominius ir kt.), įvykusius priėmus atitinkamą precedento reikšmę turintį teismo sprendimą, ir kt.

3515.

36Nagrinėjamu atveju cituojama Lietuvos apeliacinio teismo nutartis yra priimta sprendžiant analogišką klausimą kaip ir nagrinėjamoje byloje, t. y. vertinant atskirojo skundo dėl nutarties, kuria atsisakyta patvirtinti bankroto byloje pasirašytą taikos sutartį, priėmimo klausimą; nutartis, įvertinus tai, kad praktika dėl tokios nutarties skundžiamumo išsiskiria, priimta teisėjų kolegijos, kas rodo bendrą Lietuvos apeliacinio teismo poziciją sprendžiamu klausimu, nutartimi suformuotos praktikos nuosekliai laikomasi (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-286-186/2019) ir ji nėra pakeista.

3716.

38Remiantis nutartyje išdėstytais argumentais laikytina, kad atskirojo skundo dėl nutarties, kuria atsisakyta patvirtinti bankroto byloje pasirašytą taikos sutartį priėmimo klausimą vertinęs pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo Lietuvos apeliacinio teismo nagrinėjamu klausimu suformuotos praktikos, todėl Šiaulių apygardos teismo 2018 m. gruodžio 10 d. nutartis naikinama ir apeliantės UAB „Nailtex“ atskirojo skundo dėl Šiaulių apygardos teismo 2018 m. lapkričio 26 d. nutarties priėmimo klausimas perduodamas pirmosios instancijos teismui vertinti iš naujo.

39Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

40Šiaulių apygardos teismo 2018 m. gruodžio 10 d. nutartį panaikinti ir perduoti pirmosios instancijos teismui apeliantės uždarosios akcinės bendrovės „Nailtex“ atskirojo skundo dėl Šiaulių apygardos teismo 2018 m. lapkričio 26 d. nutarties priėmimo klausimą nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Šiaulių apygardos teismas 2017 m. birželio 19 d. nutartimi iškėlė... 6. 2.... 7. BUAB „Initium Verum“ bankroto administratorė pateikė bankroto bylą... 8. 3.... 9. UAB „Nailtex“ (BUAB „Initium Verum“ kreditorė), nesutikdama su... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 4.... 12. Šiaulių apygardos teismas 2018 m. gruodžio 10 d. nutartimi UAB „Nailtex“... 13. 5.... 14. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos civilinio... 15. III. Atskirojo skundo argumentai... 16. 6.... 17. Atskiruoju skundu UAB „Nailtex“ prašo panaikinti Šiaulių apygardos... 18. 7.... 19. Atskirasis skundas grindžiamas argumentu, jog skundžiama teismo nutartis yra... 20. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 21. 8.... 22. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 23. 9.... 24. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas UAB „Nailtex“ atskirojo skundo... 25. 10.... 26. Apeliantė, kvestionuoja tokią pirmosios instancijos teismo išvadą ir mano,... 27. 11.... 28. Lietuvos apeliacinis teismas vertindamas šioje byloje keliamą klausimą visų... 29. 12.... 30. Kaip teisingai nurodo apeliantė, Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų... 31. 13.... 32. Teismų įstatymas nustato, kad žemesnės instancijos teismai, priimdami... 33. 14.... 34. Sprendžiant dėl aiškios ir nusistovėjusios teismų praktikos būtina... 35. 15.... 36. Nagrinėjamu atveju cituojama Lietuvos apeliacinio teismo nutartis yra priimta... 37. 16.... 38. Remiantis nutartyje išdėstytais argumentais laikytina, kad atskirojo skundo... 39. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 40. Šiaulių apygardos teismo 2018 m. gruodžio 10 d. nutartį panaikinti ir...