Byla 2A-1471-273/2014
Dėl netesybų ir įpareigojimo perduoti dokumentus

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Evaldo Burzdiko, Virginijos Gudynienės, Izoldos Nėnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant Reginai Mockevičienei dalyvaujant ieškovui S. L., jo atstovui advokatui A. R., atsakovės UAB „Baltų burlaivis“ atstovams A. K., advokatui N. K.

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo S. L. atstovo advokato A. R. ir atsakovės UAB „Baltų burlaivis“ atstovo advokato N. K. apeliacinius skundus dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. vasario 24 d. sprendimo civilinėje byloje, pagal ieškovo S. L. ieškinį atsakovei UAB „Baltų burlaivis“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo ir atsakovės UAB „Baltų burlaivis“ priešieškinį ieškovui S. L. dėl netesybų ir įpareigojimo perduoti dokumentus,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4I. S. L. ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės UAB „Baltų burlaivis“ 56 444,44 Lt įsiskolinimo likutį, 20 544,68 Lt delspinigių, 5% dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas

5Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2007-01-03 ieškovas su atsakove sudarė Įrangos tiekimo sutartį Nr. 07-01-03/1. Pagal šią sutartį ieškovas įsipareigojo patiekti atsakovei technologinę įrangą alaus gamybai, ją sumontuoti ir paleisti veikti, o atsakovė - laiku atsiskaityti su ieškovu. Bendra sutarties kaina – 1 568 607,04 Lt. Ieškovas atliko savo įsipareigojimus: sumontavo technologinę įrangą ir ją paleido; atliktus darbus perdavė atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktais. Minėtų aktų pagrindu išrašė atsakovei PVM sąskaitas-faktūras sutarties kainos sumai ir pateikė apmokėjimui. 2008-12-15 ieškovas kreipėsi pretenzija į atsakovę prašydamas sumokėti skolą, tačiau atsakovė apmokėjo tik dalį pateiktų PVM sąskaitų –faktūrų.

6Atsakovė pateikė priešieškinį, kuriuo prašė priteisti iš ieškovo S. L. 85 645,00 Lt delspinigių dėl netinkamai įvykdytų įsipareigojimų pagal 2007-01-03 įrangos tiekimo sutartį Nr. 07-01-03/1, 6% metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo, įpareigoti ieškovą perduoti atsakovei su technologine įranga susijusią dokumentaciją, kurią jis turėjo perduoti pagal 2007-01-03 Įrangos tiekimo sutartį Nr. 07-01-03-/1: techninę bylą, naudojimosi instrukciją bei EB atitikties deklaraciją.

7Atsakovė nurodė, kad pagal šalių pasirašytą 2007-01-03 Įrangos tiekimo sutartį Nr. 07-01-03/1 ieškovas įsipareigojo atkrauti iki 2007-10-10, ją sumontuoti atsakovės patalpose ir paleisti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo įrangos pristatymo dienos. Atsakovei įranga buvo perduota 2008-01-21 turto priėmimo-perdavimo aktu, darbai turėjo būti atlikti iki 2008-02-20. Ieškovas darbų iki šiol neatliko ir neperdavė atsakovei dokumentacijos. 2008-11-04 turto perdavimo –priėmimo aktas nepasirašytas atsakovės vadovo, todėl atsakovė daro išvadą, kad įrangos dalis nesumontuota pas atsakovę, montažo ir paleidimo darbai neatlikti. Atsakovė su ieškovu 2010-08-02 sudarė Bendradarbiavimo sutartį Nr. 2010-08-02 dėl atsiradusių trūkumų šalinimo bendrai 71 441,54 Lt sumai. Šią sumą atsakovė laiko savo nuostoliais. Atsakovė dėl ieškovo netinkamai įvykdytų įsipareigojimų pagal Sutartį patyrė nuostolių negautų pajamų forma. Atsakovas su UAB „Vasaknų dvaras“ 2011 m. birželio 1 d. sudarė įrengimų nuomos sutartį Nr. 2011 06 10, pagal kurią turėjo išnuomoti UAB „Vasaknų dvaras“ alaus gaminimo įrangą 10 metų terminui. Nuomos sutartimi šalys buvo susitarę, jog pirmus metus nuomos mokestis bus 300,00 Lt plius PVM per mėnesį, pradedant nuomos mokestį mokėti nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d., o už antrus ir sekančius nuomos metus – 400,00 Lt plius PVM per mėnesį. Per dešimties metų nuomos sutarties terminą atsakovė turėjo gauti viso 44 700,00 Lt pajamų. Kadangi iki šiol ieškovas nėra įvykdęs savo įsipareigojimų pagal sutartį, todėl atsakovė negalėjo įvykdyti savo įsipareigojimų pagal nuomos sutartį, ir perduoti technologinę (alaus gaminimo) įrangą UAB „Vasaknų dvaras“ naudotis nuomos teise nuomos sutartyje nustatytu terminu. UAB „Vasaknų dvaras“ vienašališkai nutraukė nuomos sutartį, atsakovė negavo pajamų, kurias būtų gavusi, jei ieškovas būtų tinkamai vykdęs savo įsipareigojimus pagal sutartį.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Kauno apylinkės teismas 2014 m. vasario 24d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai, priešieškinį tenkino iš dalies. Priteisė ieškovui S. L., iš atsakovės UAB „Baltų burlaivis“ 56 441,44 Lt skolos, 20 544,68 Lt delspinigių, 5% dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme – 2012-11-12 – iki teismo sprendimo įvykdymo ir 7 319,19 Lt bylinėjimosi išlaidų. Į. S. L., įsiteisėjus teismo sprendimui per 10 dienų laikotarpį perduoti UAB „Baltų burlaivis“ techninę instrukciją. Neperdavus techninės instrukcijos, ieškovui S. L. skirti 10 000,00 Lt baudą. Priteisė atsakovei UAB „Baltų burlaivis“ iš ieškovo S. L. 1 966,00 Lt bylinėjimosi išlaidų. Kitoje dalyje priešieškinį atmetė.

10Teismas nustatė, kad 2007-01-03 atsakovė UAB „Baltų burlaivis“ (Užsakovas) ir ieškovas S. L. (Vykdytojas) sudarė Įrangos tiekimo sutartį Nr. 07-01-03/1 ir 2007-03-16 papildomą susitarimą Nr.1 prie sutarties (b.l.12-17, 28-30, 1 t.). Pagal šios sutarties punktą 1.1, ieškovas įsipareigojo patiekti atsakovei technologinę įrangą alaus gamybai pagal specifikaciją, nurodytą sutarties priede Nr.1. (Technologinės įrangos specifikacija, t.1, b.l.18-27), ją sumontuoti Užsakovo patalpose ir paleisti veikti. Atsakovė įsipareigojo laiku atsiskaityti su ieškovu - sutarties punktas 3.2.1. Bendra sutarties kaina – 1 568 607,04 Lt, t.y. 454 300 U. I. savo reikalavimui dėl 56 441,44 Lt atsakovės įsiskolinimo pagrįsti pateikė 2007 m. lapkričio mėn. 27 d., 2007 m. gruodžio 28 d., 2008 m. sausio 7 d., 2008 m. sausio 21 d., 2008 m. kovo 12 d., 2008 m. rugsėjo 5 d., 2008 m. spalio 29 d. atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktus, pasirašytus ieškovo ir atsakovės bei 2008 m. lapkričio 4 d. aktą, nepasirašytą atsakovės (t.1, b.l. 31-41). Šių atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktų pagrindu ieškovas pateikė išrašytas atsakovei PVM sąskaitas-faktūras. Teismas nurodė, kad atsakovė ieškovui nesumokėjo 56 441,44 Lt ( t.1, b.l. 54). Ieškovas 2008-12-15 pretenzija kreipėsi į atsakovę, prašydamas sumokėti skolą už technologinę įrangą pagal Įrangos pirkimo sutartį Nr. 07-01-03/1 per 30 dienų terminą (t.1, b.l.55). Teismas įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus, sprendė, kad ieškovas alaus gamybos liniją sumontavo, paleido į gamybą, priešingu atveju atsakovei nebūtų išduoti leidimai, pažymėjimai, licencija alaus gamybai, o įranga nebūtų išnuomota UAB „IDEA BEVERAGE“. Teismas nurodė, kad atsakovas pasirašė visas ieškovo pateiktas PVM sąskaitas - faktūras ir pateiktus darbų perdavimo –priėmimo aktus, išskyrus vieną aktą, surašytą 2008-11-04. Atsakovė teismo posėdyje nurodė, kad šis aktas nebuvo pasirašytas todėl, kad ieškovas neperdavė dokumentacijos, tačiau pačiame akte tokios pastabos neįrašė, nenurodė jokių tokio nepasirašymo priežasčių ir nepareiškė jokių pretenzijų dėl techninės dokumentacijos. Taip pat teismas nurodė, kad byloje nenustatyta, jog darbų perdavimo-priėmimo aktuose atsakovė būtų nurodžiusi darbų trūkumus, ar per protingą terminą reiškusi pretenzijas ieškovui. Teismas taip pat sprendė, kad byloje nenustatyta, jog atsakovė negalėjo naudotis instrukcija, ji nebuvo prieinama ir nėra duomenų, kad atsakovė būtų reiškusi pretenzija dėl neperduotos instrukcijos ar jos neprieinamumo. Teismo nuomone, atsakovė neįrodė, jog ieškovas kaltas dėl sugadintos įrangos. P. Į. tiekimo sąlygas, gauta įranga buvo sumontuota atsakovo patalpose. Teismas nurodė, kad byloje esantis 2008-12-15 ieškovo raštas atsakovei „Reikalavimai technologinės įrangos laikymui patalpose“ patvirtina, jog ieškovas buvo nurodęs kokiomis sąlygomis turi būti laikoma įranga, raštą gavo ir pasirašė atsakovės darbuotojas, o jau 2009-03-18 ieškovas surašė atsakovei aktą, iš kurio matyti, kad dėl neigiamos temperatūros dalis įrangos sugadinta, todėl atsakovė, o ne ieškovas turėjo pasirūpinti tinkamomis sąlygomis įrangai laikyti. Teismas taip pat nurodė, kad atsakovės prašymu byloje buvo skirta techninė ekspertizė dėl alaus gamybos linijos sumontavimo ir atitikimo Lietuvos Respublikos aktų reikalavimams. Teismas sprendė, kad atlikto audito išvadomis vadovautis negali, kadangi surašytas aktas neatitinka Teismo ekspertizės įstatymo 24 straipsnio nuostatų, audito išvadoje nurodyti duomenys neatitinka faktinių bylos aplinkybių, kadangi nurodyta, kad nepateikta dokumentacija, tačiau nagrinėjamoje civilinėje byloje ir jos priede dokumentacija pateikta. Taip pat, teismas nurodė, kad atliktas audito išvados neįrodo, kad atsakovas turėjo nuostolių. Alaus gamybos linija apžiūrėta paskyrus ekspertizę 2013-07-04 -2013-09-20. Bylos duomenimis alaus gamybos linija buvo sumontuota ir išbandyta 2008-07-22, o gavus leidimus ir licencijas veikė pilnai 2010 m., 2011 m., todėl specialistas apžiūrėdamas liniją užfiksavo duomenis apžiūros metu, bet ne alaus linijos paleidimo metu

11Teismas sprendė, kad atsakovės priešieškinis negali būti patenkintas visa apimtimi, kadangi byloje nustatyta, jog alaus gamybos linija veikia, gamina alų. Paskutinis būtinas leidimas alaus gamybai buvo išduotas 2011-06-15, o jau 2011-06-20 atsakovė išnuomojo alaus liniją UAB „IDEA BEVERAGE“, todėl teismas padarė išvadą, kad atsakovė negalėjo patirti nuostolių negautų pajamų forma 44 700,00 Lt sumoje, dėlto, kad negalėjo išnuomoti alaus gamybos linijos UAB „Vasaknų dvaras“ ir nurodė, kad nėra pagrindo spręsti, jog atsakovės paskaičiuoti ir prašomi priteisti 85 645,00 Lt delspinigių, yra minimalūs atsakovės nuostoliai. Byloje nekilo ginčas dėl techninės instrukcijos, ieškovas pripažino, kad jos atsakovei neperdavė, kitą dokumentaciją turi atsakovė. Teismo nuomone, byloje yra pakankamai įrodymų, kurie leidžia spręsti, kad kiekviena iš šalių turi savo aludarystės verslą (t.2, b.l. 34-42, 64-71; t.4, b.l. 97-101, 113-118, 120-126 4), šalys tarpusavyje nepakankamai bendradarbiavo, ginčijimasis tarpusavyje dėl techninės instrukcijos, (kuri pasiekiama internetiniu adresu http://www.zipbier.com), perdavimo ar neperdavimo yra formalus, kurios originalas yra ieškovo žinioje, ir turi būti perduota atsakovei. Ieškovas įpareigotinas per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos perduoti techninės instrukcijos originalą atsakovei, o įpareigojimo neįvykdžius, jam skirtina 10 000,00 Lt bauda. Teismas nurodė, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir nustatytais terminais. Teismo nuomone, ieškovas atliko darbus, todėl jam iš atsakovės priteisė 56441,44 Lt įsiskolinimą. P. Į. tiekimo sutarties punktą 6.3, šalys susitarė dėl 0,4% dydžio delspinigių nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną įsipareigojimo nevykdymo dieną. Tačiau teismas ieškovo prašymu priteisė sumažintus 0,2 % dydžio delspinigius - 20544,68 Lt (56441,44 Lt x 0,2 % ). Taip pat, teismas, atsižvelgdamas į bylos apimtį, sudėtingumą, teisinių paslaugų teikimo pobūdį, pripažino pagrįstomis ieškovo S. L. bylinėjimosi išlaidas 7319,19 Lt sumoje, taip pat pripažino pagrįstomis atsakovės bylinėjimosi išlaidas 1 966,00 Lt sumoje.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

13Apeliaciniu skundu ieškovo S. L. atstovas advokatas A. R. prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2014 m. vasario 24 d. sprendimo dalį, kuria teismas nusprendė įpareigoti S. L., įsiteisėjus teismo sprendimui per 10 dienų laikotarpį perduoti UAB „Baltų burlaivis“ techninę instrukciją, neperdavus techninės instrukcijos, S. L. skirti 10 000,00 Lt baudą, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

14Ieškovo atstovas nurodo, kad atsakovė dokumentacijos niekada nereikalavo pateikti, atitinkamai ieškovas niekada neatsisakė jos perduoti, todėl nėra atsakovės pažeistos teisės ir/ar teisėto intereso, kuris galėjo būti teismo ginamas įpareigojant ieškovą atlikti tam tikrus veiksmus. Ieškovas bylos nagrinėjimo metu teismui pareikalavus pateikė teismui ir atsakovei techninės dokumentacijos tinkamai patvirtintą nuorašą, t.y. konstatuotina, kad techninę dokumentaciją atsakovė gavo, nors tokios iki priešieškinio pateikimo teismui niekada nereikalavo. Dėl to nėra pagrindo teismo įpareigojimui ieškovo atžvilgiu perduoti atsakovei jau atsakovės turimą tiesiogiai iš ieškovo gautą techninę dokumentaciją, dėl kurios sudėties ir/ar turinio atsakovė nei bylos nagrinėjimo metu, nei iki šiol jokių pretenzijų ieškovui nepareiškė. Be to, kaip konstatavo teismas, ginčo techninė dokumentacija yra vieša. Jeigu teismas jau įpareigojo ieškovą perduoti atsakovei atitinkamą techninę dokumentaciją, tai teismas privalėjo aiškiai įvardinti ir išvardinti kokią konkrečią techninę dokumentaciją ieškovas privalo perduoti atsakovei. Šis ginčijamos sprendimo dalies trūkumas negali būti ištaisomas per teismo sprendimo išaiškinimo institutą.

15Apeliaciniu skundu atsakovės UAB „Baltų burlaivis“ atstovas advokatas N. K. prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2014 m. vasario 24 d. sprendimo dalį, kurioje buvo patenkintas ieškovo S. L. ieškinys ir kurioje buvo atmesti atsakovės UAB „Baltų burlaivis“ priešieškinio reikalavimą ir šioje dalyje priimti naują sprendimą–ieškovo S. L. ieškinio reikalavimus atmesti, o atsakovės UAB „Baltų burlaivis“ atmestus priešieškinio reikalavimus, patenkinti.

16Atsakovės atstovas nurodė, kad šioje byloje teismas turėjo nustatyti ne tik faktinę aplinkybę, kad atitinkami darbai buvo atlikti, bet ir faktinę aplinkybę, kad šie darbai buvo atlikti tinkamai. Iki šios dienos nėra pasirašytas 2008 m. lapkričio 4 d. turto perdavimo - priėmimo aktas pagal sutartį Nr. 07-01-03/1, taip pat nėra pasirašytas ir galutinis atliktų darbų priėmimo perdavimo aktas. Šių aktų atsakovas UAB „Baltų burlaivis" nepasirašė, kadangi ieškovo S. L. sumontuota alaus gaminimo įranga veikė netinkamai, nuolat gedo tai vienas, tai kitas įrangos komponentas, be to, atsakovui nebuvo perduoti visi su šia įranga susiję dokumentai. Nesant dokumento, patvirtinančio tinkamą darbų atlikimą pagal įrangos tiekimo sutartį, iš atsakovės UAB „Baltų burlaivis“ negalėjo būti priteista 56 441,44 Lt suma. Nepagrįstas pirmosios instancijos teismo argumentas, jog šalių sudarytos įrangos tiekimo sutarties nuostatos nenumatė galutinio darbų rezultato pridavimo. Tai, kad atlikus visus darbus pagal įrangos tiekimo sutartį turėjo būti pasirašomas galutinis atliktų darbų aktas, patvirtina sutarties 2.3.1.4 punktas. Galutiniu aktu turėjo būti užfiksuota, kad: 1) įranga yra sumontuota užsakovo patalpose; 2) užsakovui (atsakovui) yra perduota visa su technologine įranga susijusi dokumentacija; 3) technologinė įranga atitinka Sutarties priede Nr. 1 nurodytą specifikaciją; 4) technologinė įranga faktiškai veikia pagal technologinės įrangos gamintojo nustatytus parametrus. Akto, kuriame būtų užfiksuotos aukščiau nurodytos aplinkybės į byla pateikta nebuvo. Faktinę aplinkybę, jog darbai pagal įrangos tiekimo sutartį buvo atlikti netinkamai, patvirtino alaus gamybos įrangos, esančios UAB „Vasaknų dvaras“, techninės-technologinės ekspertizės išvados. Pirmosios instancijos teismas šiuo rašytiniu įrodymu nusprendė nesivadovauti, vien tik dėl formalių jo trūkumų, nors atitinkami ekspertizės išvadoje išsakyti teiginiai nebuvo paneigti jokiais kitais byloje buvusiais rašytiniais įrodymais. Pirmosios instancijos teismui buvo aiškios ekspertizės išvados, kad įranga veikia netinkamai ir yra neeksploatuotina, teismas neskyrė ir pakartotinės išvados. Dėl eksperto išvados pagrįstumo teismas taip pat neturėjo abejonių. Nepaisant to, kas nurodyta aukščiau, teismas nusprendė nesivadovauti byloje buvusia ekspertizės išvada vien tik dėl formalių jos turinio trūkumų, nors pačiame ekspertizės akte buvo aiškiai užfiksuota, kad įranga neveikia tinkamai ir yra neeksploatuotina.

17Apeliaciniame skunde nurodoma, kad 20 544,68 Lt netesybų priteisimas, nesant jokių įrodymų apie ieškovo S. L. patirtus nuostolius, leidžia ieškovui S. L. nepagrįstai praturtėti atsakovo UAB „Baltų burlaivis“ sąskaitą bei prieštarauja LR CK 1.5 str. įtvirtintiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Atsakovės nuomone, egzistuoja teisiniai pagrindai sumažinti sprendimu priteistus delspinigius.

18Pirmosios instancijos teismas atsakovo UAB „Baltų burlaivis“ priešieškinio reikalavimus dėl 85 645 Lt delspinigių priteisimo atmetė vadovaudamasis, argumentais, kad atsakovas UAB „Baltų burlaivis“ neįrodė, kad ieškovas S. L. yra kaltas dėl įrangos sugadinimo, alaus gamybos linija veikia, gamina alų. Atsakovė prašė priteisti netesybas pagal įrangos tiekimo sutarties 6.2 punktą, kuriame buvo įtvirtinta, kad vykdytojas (ieškovas) laiku nevykdydamas savo įsipareigojimų, numatytų šios sutarties 3.1.1 ir/ar 3.1.2 punktuose privalo mokėti delspinigius po 0,2 % nuo visos technologinės įrangos kainos už kiekvieną įsipareigojimo nevykdymo dieną. Remiantis sutarties 3.1.2 punktu, pagamintą, sutartyje numatytą technologinę įrangą vykdytojas (ieškovas) buvo įsipareigojęs atkrauti užsakovo (atsakovo) adresu ne vėliau kaip iki 2007 m. spalio 10 d., įrangos montažo ir paleidimo darbus pradėti 10 dienų laikotarpyje nuo įrangos pristatymo datos. Montažo ir paleidimo darbus atlikti ne vėliau kaip per 30 dienu nuo įrangos pristatymo dienos. Pagal sutarties 2.3.1.4 punktą technologinės įrangos montažo ir paleidimo darbai laikomi atliktais, kai 1) technologinė įranga yra faktiškai sumontuojama užsakovo (atsakovės) patalpose, 2) užsakovui (atsakovės) yra perduodama visa su technologine įranga susijusi dokumentacija, 3) technologinė įranga atitinka Sutarties priede Nr. 1 nurodytą specifikaciją ir 4) technologinė įranga faktiškai veikia pagal technologinės įrangos gamintojo nustatytus parametrus. Įrangos montažo ir paleidimo darbai laikomi atliktais, kai yra aukščiau nurodytų sąlygų visetas. Supakuota technologinė įranga atsakovui UAB „Baltų burlaivis“ buvo perduota 2008 m. sausio 21 d. Turto priėmimo-perdavimo aktu. Taigi, pagal sutarties 3.1.2 punktą montažo ir paleidimo darbai turėjo būti atlikti iki 2008 metu vasario 20 d. Deja, sutartyje nurodytu terminu montažo ir paleidimo darbai nebuvo atlikti. Iki šios dienos ieškovas nėra perdavęs visos su technologine įranga susijusios dokumentacijos. Atsakovė, prašydama priteisti iš ieškovo S. L. sutartines netesybas, apkritai neturėjo pareigos įrodyti jo patirtų nuostolių dydžio dėl ieškovo S. L. įsipareigojimų nevykdymo. Atsakovė, neturėdamas alaus gaminimo įrangos techninės dokumentacijos, negalėjo nei savo nuožiūra pasirinkti rangovų įrangos remonto darbams, kadangi niekas nesutikdavo remontuoti sudėtingos įrangos be jos dokumentų, nei savo nuožiūra disponuoti įranga, kadangi visiems asmenims, norintiems įranga naudotis buvo reikalinga jos naudojimosi instrukcija. Atsakovės direktorius A. K. tiek parengiamojo teismo posėdžio metu, kuris Kauno apylinkės teisme įvyko 2013 m. kovo 18 d., tiek teismo posėdžio metu, kuris Kauno apylinkės teisme įvyko 2014 m. sausio 14 d., aiškiai ir nedviprasmiškai nurodė, jog jis daug kartų prašė ieškovą S. L. perduoti jam visą su technologine įranga susijusią dokumentaciją, tačiau ieškovas S. L. vengė tą daryti. Taip pat teismo posėdyje UAB „Baltų burlaivis‘ direktorius A. K. nurodė, kad be atitinkamos dokumentacijos bendrovė UAB „Baltų burlaivis“ negali savo nuožiūra nei įrangos remontuoti nei ja disponuoti. Darbai pagal bendradarbiavimo sutartį buvo atliekami, kadangi ieškovas S. L., bandydamas įrangą, įrangos viduje paliko vandens, kuris užšalo ir sugadino įrangą. Pabrėžtina, jog ieškovui S. L. buvo žinoma, kokiose patalpose stovi įranga, todėl ieškovas S. L. turėjo pasirūpinti, kad po įrangos išbandymo joje neliktų vandens. Atitinkamų veiksmų neatlikęs, ieškovas S. L. pažeidė bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai, taigi atliko neteisėtus veiksmus. Akivaizdu, kad tarp atliktų neteisėtų veiksmų ir atsiradusių nuostolių yra tiesioginis priežastinis ryšys - įranga nebūtų sugedusi, jei ieškovas S. L. nebūtų joje palikęs vandens. Taip pat šioje situacijoje egzistuoja ir ieškovo S. L. kaltė dėl atsiradusių nuostolių. Iki šios dienos ieškovas S. L. nėra perdavęs atsakovei visos su technologine įranga susijusios dokumentacijos, taip pat, kad technologinė įranga neatitinka specifikacijos, neveikia tinkamai ir yra neeksploatuotina. Akivaizdu, kad esant tokiems neatitikimams atsakovė negalėjo vykdyti įsipareigojimų pagal 2011 m. birželio 1 d. įrengimų nuomos sutartį Nr. 2011-06-10, o nevykdydamas įsipareigojimų, atsakovė negalėjo gauti ir pajamų. Atsakovės teiginys, kad, nutraukus 2011 m. birželio 1 d. įrengimų nuomos sutartį Nr. 2011-06-10, jis negavo 44 700 Lt pajamų, buvo įrodytas byloje buvusiais rašytiniais įrodymais - 2011 m. birželio 1 d. įrengimų nuomos sutartimi Nr. 2011-06-10 bei 2011-08-15 pretenzija dėl netinkamo įsipareigojimų vykdymo pagal 2011-06-01 įrengimų nuomos sutartį. Dėl to, pirmosios instancijos teismui nebuvo jokių pagrindų aukščiau nurodytais dokumentais nesivadovauti. Pirmosios instancijos teismo akcentuojamos aplinkybės, kad 2011-06-20 tarp UAB „Baltų burlaivis“ ir UAB „IDEA BEVERAGE“ buvo sudaryta technologinių įrengimų nuomos sutartis Nr. 2011 06 20 bei, kad 2011-06-15 UAB „IDEA BEVERAGE" buvo išduotas maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas jokių būdu nepatvirtina, kad alaus gaminimo įranga, esant UAB „Baltų burlaivis“ ir UAB „Vasaknų dvaras“ sutartiniams santykiams, veikė tinkamai. Atsakovė dėl netinkamo ieškovo sutartinių įsipareigojimų vykdymo patyrė viso 116 141,54 Lt nuostolių. Tam, kad būtų kompensuoti nuostoliai bent minimaliai, pirmosios instancijos teismas turėjo priteisti atsakovės priešieškiniu reikalaujamus delspinigius. Priešieškiniu atsakovė reikalavo priteisti iš ieškovo 85 645 Lt delspinigių.

19Atsiliepime į atsakovės UAB „Baltų burlaivis“ apeliacinį skundą ieškovo S. L. atstovas advokatas A. R. prašo atsakovės apeliacinį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovo atstovas nurodo, kad ieškovas ginčo įrangos nemontavo ir jos nepaleidinėjo, tai darė ginčo įrangos gamintojo atstovai. Be to, atsakovė laikotarpiu nuo 2007-11-27 iki 2008-11-04 gavo visą užsakytą alaus gaminimo įrangą, visas jos sudedamąsias dalis pagal užsakytos alaus gaminimo įrangos specifikaciją bei alaus gaminimo įrangos montavimo ir paleidimo paslaugą, kaip kad tai buvo numatyta Įrangos tiekimo sutarties 2.1. punkte, nustatančiame Įrangos tiekimo sutarties kainą. Visi ieškovo atlikti darbai buvo atlikti tinkamai, o atsakovei perduotas turtas (įrengimai) atitiko specifikaciją. Ieškovas raštu pateikė teismui išsamius rašytinius nesutikimo su alaus gamybos įrangos, esančios UAB „Vasaknų dvaras“ techninės-technologinės ekspertizės išvadomis argumentus, kuriais paneigiamos eksperto išvados, dėl kurių jokių motyvuotų prieštaravimų nei atsakovės atstovai, nei ekspertas nepateikė. Ginčo dėl darbų rezultato (alaus gaminimo įrangos, jos montavimo ir paleidimo paslaugos) trūkumų nebuvo, atsakovės užsakyta ir ieškovo patiekta pilnos komplektacijos alaus gaminimo įranga buvo atsakovės priimta be kokių nors pretenzijų. Ieškovo paties iniciatyva per pus sumažintos ir tik už dalį pradelsto atsiskaityti su juo laikotarpį prašytos teismo priteisti sutartinės netesybos atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, ir teismas pagrįstai iš atsakovės, priteisė ieškovo naudai 20 544,68 Lt dydžio delspinigius. Šalys savo konkliudentiniais veiksmais ir sudarytais sandoriais po ginčo įrangos perdavimo atsakovui, t.y. po Bendradarbiavimo sutarties Nr. 2010-07-30 sudarymo ir jos vykdymo eiga, pakeitė Įrangos tiekimo sutarties sąlygą dėl įrangos techninės dokumentacijos perdavimo momento, kas patvirtina šalių susitarimą, jog įrangos techninė dokumentacija lieka pas ieškovą iki pareikalavimo. Atsakovė dokumentacijos niekada nereikalavo pateikti, atitinkamai ieškovas niekada neatsisakė jos perduoti, todėl nėra atsakovės pažeistos teisės ir/ar teisėto intereso, kuris galėjo būti teismo ginamas iš dalies tenkinant atsakovės priešieškinį ir teismo keliu įpareigojant ieškovą atlikti tam tikrus veiksmus. Atsakovė nebuvo užsakiusi kažkuo ypatingos ginčo Įrangos, t.y. atsakovės teiktas užsakymas įrangai nebuvo specialus, kaip kad klaidingai teigia atsakovė savo apeliaciniame skunde, nes ginčo įranga yra ta, kurią tik ir gamina jos gamintojas „Z. T. LTD“, todėl įrangos gamintojo interneto svetainėje http://www.zipbier.com viešai skelbiama ir laisvai prieinama techninė dokumentacija yra tinkama ginčo įrangai. Atitinkamai naudojimosi ginčo įranga instrukcija, priešingai nei teigia atsakovė, buvo parengta ir perduota atsakovei, kuria visada naudojosi įranga naudojantys asmenys - atsakovės samdomi aludariai. Ieškovas nurodo, kad Įrangos tiekimo sutarties 2.5 punktas aiškiai nustato, jog "<...> 2.5. Visa atsakomybė už Technologinės įrangos ar jos dalių išsaugojimą, atsitiktinio žuvimo rizika pereina Užsakovui nuo to momento, kai Technologinė įranga iškraunama Užsakovo nurodytose patalpose. <...>", o reikalavimai patalpoms, įskaitant jose būtiną palaikyti temperatūros lygi, atsakovei buvo pateikti raštu. Šių reikalavimų atsakovė nesilaikė, ginčo įrangą laikė minusinėje temperatūroje, dėl ko įranga ir buvo sugadinta, atsirado įvairių pažeidimų. Ne ieškovas, o pats atsakovas pažeidė pareigą būti tiek rūpestingam ir apdairiam, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina ir tuo pats sau sukėlė nuostolius.

20Atsiliepime į ieškovo S. L. apeliacinį skundą atsakovė UAB „Baltų burlaivis“ prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti, o atsakovės apeliacinį skundą tenkinti. Nurodo, kad ieškovas iki šios dienos neperdavęs ginčo įrangos techninės dokumentacijos, pažeidė savo įsipareigojimus pagal 2007 m. sausio 3 d. įrangos tiekimo sutartį Nr. 07-01-03/1. Dėl to, pirmosios instancijos teismas, gindamas atsakovės pažeistas teises ir interesus, pagrįstai įpareigojo ieškovą ginčo įrangos techninę dokumentaciją perduoti atsakovei. Atsakovė, neturėdamas alaus gaminimo įrangos techninės dokumentacijos, negalėjo nei savo nuožiūra pasirinkti rangovų įrangos remonto darbams, kadangi niekas nesutikdavo remontuoti sudėtingos įrangos be jos dokumentų, nei savo nuožiūra disponuoti įranga, kadangi visiems asmenims, norintiems įranga naudotis buvo reikalinga jos naudojimosi instrukcija. Dėl techninės dokumentacijos neperdavimo atsakovei buvo pažeistos atsakovės teisės ir teisėti interesai. Ieškovas į civilinę bylą buvo pateikęs dokumentus, susijusius su ginčo įranga, tačiau visi į bylą pateikti dokumentai buvo rusų kalba. Remiantis galiojančiu teisiniu reglamentavimu techninė dokumentacija turėjo būti pateikta lietuvių kalba. Ieškovas yra verslininkas, kaip matyti iš 2007 m. sausio 3 d. įrangos tiekimo sutarties Nr. 07-01-03/1 preambulės jis, sudarydamas sutartį, veikė pagal individualios veiklos pažymėjimą. Taigi, pačiam ieškovui turi būti labai gerai žinoma, kokią techninę dokumentaciją yra reikalinga perduoti su ginčo įranga, norint tinkamai įvykdyti 2007 m. sausio 3 d. įrangos tiekimo sutarties Nr. 07-01-03/1 nuostatas.

21IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas tai pat patikrino ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. (CPK 320 str.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

23Nustatyta, kad 2007-01-03 atsakovė UAB „Baltų burlaivis“ (Užsakovas) ir ieškovas S. L. (Vykdytojas) sudarė Įrangos tiekimo sutartį Nr. 07-01-03/1 ir 2007-03-16 papildomą susitarimą Nr.1 prie sutarties (b.l.12-17, 28-30, 1 t.). Pagal šios sutarties punktą 1.1, ieškovas įsipareigojo patiekti atsakovei technologinę įrangą alaus gamybai pagal specifikaciją, nurodytą sutarties priede Nr1. (Technologinės įrangos specifikacija, b.l.18-27, 1 t.), ją sumontuoti Užsakovo patalpose ir paleisti veikti. Atsakovė įsipareigojo laiku atsiskaityti su ieškovu - sutarties punktas 3.2.1. Bendra sutarties kaina – 1 568 607,04 Lt, t.y. 454 300 EUR.

24Byloje kilo ginčas dėl įsipareigojimų įvykdymo ir atsiskaitymo pagal 2007-01-03 Įrangos tiekimo sutartį Nr. 07-01-03/1.

25Pirmosios instancijos teismas tarp šalių sudarytą Įrangos tiekimo sutartį pagrįstai kvalifikavo rangos sutartimi. CK 6.662 straipsnio nuostatos numato, kad užsakovas, pastebėjęs nukrypimus nuo sutarties sąlygų, bloginančius darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, privalo nedelsdamas apie tai pranešti rangovui. Atliktų darbų priėmimas įforminamas aktu, kuriuo užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o rangovas - perdavęs atliktus darbus. Užsakovas, priimdamas atliktą darbą pastebėjęs darbų trūkumus, gali trūkumų faktu remtis tik tuo atveju, jeigu darbų priėmimo akte ar kitame dokumente, patvirtinančiame darbų priėmimą, tie trūkumai buvo aptarti. Jeigu sutartis nenustato ko kita, užsakovas, priėmęs darbą jo nepatikrinęs, netenka teisės remtis darbo trūkumų faktu, kurie galėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (akivaizdūs trūkumai) – CK 6.662 straipsnio 1-3 dalys, o nustatęs paslėptus trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo sutarties sąlygų po darbų priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (paslėpti trūkumai), taip pat jei jie rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos pranešti rangovui per protingą terminą po jų nustatymo (4 dalis).

26Atsakovė UAB „Baltų burlaivis“ apeliaciniame skunde nurodo, kad jai neatsirado pareiga sumokėti ieškovo prašomą priteisti 56 441, 44 Lt skolą, kadangi ieškovas darbus pagal Įrangos tiekimo sutartį atliko netinkamai, iki šiol nėra pasirašytas 2008 m. lapkričio 4 d. turto perdavimo-priėmimo aktas, taip pat nėra pasirašytas ir galutinis atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktas. Apelianto nuomone, minėtų aktų atsakovas UAB „Baltų burlaivis“ nepasirašė, kadangi ieškovo sumontuota alaus gaminimo įranga veikė netinkamai, nuolat gedo tai vienas, tai kitas įrangos komponentas, be to, atsakovui nebuvo perduoti visi su šia įranga susiję dokumentai.

27Šie apeliacinio skundo argumentai atmestini dėl sekančių aplinkybių. Į bylą yra pateikta 2007 m. lapkričio mėn. 27 d., 2007 m. gruodžio 28 d., 2008 m. sausio 7 d., 2008 m. sausio 21 d., 2008 m. kovo 12 d., 2008 m. rugsėjo 5 d., 2008 m. spalio 29 d. atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktai, pasirašyti ieškovo ir atsakovės bei 2008 m. lapkričio 4 d. aktas, nepasirašytas atsakovės (b.l. 31-41, 1 t.). Šalių pasirašyta sutartis nenumatė galutinio rezultato pridavimo, todėl atlikti darbai kiekvienas atskirai buvo perduodami pasirašant perdavimo priėmimo aktus, dėl to pirmosios instancijos teismas pagrįstai nesutiko su atsakovės argumentu, kad ieškovas nepridavė galutinio rezultato, kaip tai numato CK 6.662 straipsnio 2 dalis.

28ZIP įrangos gamintojo bendrovė ZIP T. L.. – (b.l. 30-31, 2 t.) patvirtina, kad įrangos montažo ir paleidimo darbai Vasaknų k., Antalieptės sen., Zarasų r., buvo pilnai atlikti, 2008-07-22 sumontuota alaus įranga buvo pilnai testuota su vandeniu, ir atliktas vienas bandomasis virimas gaminant alų.

29Iš 2010-07-30 bendradarbiavimo sutarties Nr. 2010-07-30, kurią ieškovas sudarė su UAB „Vasaknų dvaras“ matosi, kad ieškovas įsipareigojo parengti visą būtiną dokumentaciją alaus gamybos licencijos išėmimui (b.l.10-12, 2 t.), tokia licencija Nr. 12L-202 alaus gamybai (kodas pagal EB KN 2203) UAB „Vasaknų dvaras“ yra išduota 2010-11-30 (b.l. 89-96, 119, 4 t.).

30Zarasų rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2011-06-15 išdavė UAB "IDEA BEVERAGE" maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą. Tarnyba 2011-07-28 patikrino ginčo objektą ir nustatė, jog Vasaknų k., Antalieptės sen., Zarasų r., esanti įranga atitinka 2006-11-03 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. B1-625 patvirtintus specialiuosius reikalavimus ((b.l. 17, 18, 2 t.).

31Fotonuotraukos ir kompaktinis diskas iš viešai prieinamų internetinių šaltinių (oficialius UAB "Vasaknų dvaras" tinklalapis www.vasaknudvaras.lt) patvirtina, kad dvare verdamas alus, svečiai gali susipažinti su alaus gamyba ir padegustuoti šviežiai pagaminto Vasaknų dvaro alaus (b.l. 13, priedas Nr. 17 2 t. gale).

322011-06-20 technologinių įrengimų nuomos sutartis Nr. 2011 06 20, patvirtina, kad atsakovė nuo 2011-06-20 iki 2011-09-01 išnuomojo alaus įrangą UAB "IDEA BEVERAGE" (b.l.14-16, 2 t.).

332013-02-06 antstolio S. M. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas patvirtina, jog įranga pilnai sumontuota ir veikia (b.l. 78-92, 2t.)

34Byloje apklaustas liudytoju D. L., kuris dirbo UAB „Vasaknų dvaras“ aludariu (b.l. 76-77, 2 t.) patvirtino, jog alaus gamybos linija buvo sumontuota ir paleista 2008-07-27, paleidžiant liniją ir vėliau ją aptarnaujant buvo naudojamasi technine dokumentacija rusų kalba, linijos bandyme dalyvavo atsakovės UAB „Baltų burlaivis“ atstovas A. K.. Laikotarpyje nuo 2010-09-30 iki 2013 m. vasario mėn. įrangos sutrikimų nebuvo.

35Esant šiems įrodymams pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovas alaus gamybos liniją sumontavo, paleido į gamybą, priešingu atveju atsakovei nebūtų gauti leidimai, pažymėjimai, licencija alaus gamybai, o įranga nebūtų išnuomota UAB „IDEA BEVERAGE“.

36Be to, atsakovė pasirašė visas ieškovo pateiktas PVM sąskaitas – faktūras bendrai 1568607,04 Lt sumai (t.1, b.l. 42-53) ir pateiktus darbų perdavimo –priėmimo aktus, išskyrus vieną aktą, surašytą 2008-11-04 (t.1, b.l. 31-34). Pirmosios instancijos teisme atsakovės atstovai posėdyje nurodė, kad šis aktas nebuvo pasirašytas todėl, kad ieškovas neperdavė dokumentacijos, tačiau pačiame akte tokios pastabos neįrašė, nenurodė jokių tokio nepasirašymo priežasčių ir nepareiškė jokių pretenzijų dėl techninės dokumentacijos.

37Darbų perdavimo-priėmimo aktuose nėra nurodyta jokių darbų trūkumų, taip pat nėra byloje duomenų, kad atsakovė būtų reiškusi pretenzijas ieškovui dėl darbų trūkumų. Atsakovė, pasirašydama 2010-12-31 ir 2011-07-27 turto perdavimo-priėmimo aktus ( b.l. 25, 26, t. 2) patvirtino, kad ieškovo darbai atlikti tinkamai. Bendradarbiavimo sutarties 2.2.4 p. numatyta, kad galutinis atsiskaitymas atliekamas atlikus įrangos remonto darbus ir atlikus bandymus vandeniu. Atsakovės apeliacinio skundo argumentą, perdavimo-priėmimo 2008-11-04 akto nepasirašymą dėl neperduotos dokumentacijos, negalima pripažinti kaip atliktų darbų trūkumą, nes bylos duomenimis nustatyta, kad nuo 2008 metų liepos 27 d. alaus gamybos linija buvo sumontuota ir veikė.

38Ieškovas pripažino, kad techninės dokumentacijos (įrangos paso techninio aprašymo) atsakovei neperdavė, jos nuorašą (rusų kalba) pateikė į bylą, kuris prijungtas kaip atskiras priedas. Ieškovo teigimu, šalys buvo susitarę, kad ši dokumentacija lieka pas ieškovą, kadangi jis atliko įrangos aptarnavimą, o reikalui esant ja naudosis atsakovė. Byloje nenustatyta, kad atsakovė negalėjo naudotis instrukcija. Atsakovės teigimu, instrukcija turėjo būti pateikta lietuvių kalba, tačiau pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad šalys sutarties sąlygose nenumatė, kokia kalba turi būti pateikta gamintojo instrukcija, todėl spręstina, kad šalys neteikė reikšmės, kokia kalba ji bus pateikta. Be to, teismas pažymėjo, jog techninė dokumentacija instrukcija yra pasiekiama internetiniu adresu http://www.zipbier.com (atskiras priedas prie bylos). Esant šiems duomenims nėra pagrindo pripažinti techninės dokumentacijos neperdavimą, kaip atliktų darbų trūkumą.

39Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos išvada, kad atsakovas neįrodė, kad ieškovas yra kaltas dėl sugadintos įrangos. 2008-12-15 ieškovas raštu atsakovei nurodė, kokiomis sąlygomis turi būti laikoma įranga, nes ji buvo sumontuota atsakovo patalpose. 2009-03-18 ieškovas surašė atsakovei aktą, kad dėl neigiamos temperatūros dalis įrangos sugadinta (t.2, b.l. 32-33), todėl atsakovė, o ne ieškovas turėjo pasirūpinti tinkamomis sąlygomis įrangai laikyti.

40Byloje buvo paskirta techninė ekspertizė dėl alaus gamybos linijos sumontavimo ir atitikimo Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams, tačiau pirmosios instancijos teismas pagrįstai nesivadovavo šios ekspertizės išvadomis. Teismas sprendė, kad surašyta audito išvada neturi ekspertizės aktui privalomų dalių, alaus gamybos linija apžiūrėta 2013-07-04 – 2013-09-20. Alaus gamybos linija buvo sumontuota ir išbandyta 2008-07-22, o gavus leidimus ir licenzijas veikė pilnai 2010 ir 2011 metais, todėl specialistas apžiūrėdamas liniją užfiksavo duomenis apžiūros metu, bet ne alaus linijos paleidimo metu.

41Teisėjų kolegija sutinka pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad atsakovas neįrodė, kad alaus gamybos linija sumontuota netinkamai ir dėl to atsakovas turėjo nuostolių. Atsakovė nurodė, kad jos patirtus nuostolius sudaro 85 645 Lt delspinigių ir šis nuostolis atsirado dėl to, kad atsakovė buvo sudariusi įrangos nuomos sutartį su UAB „Vasaknų dvaras“ ir turėjo ją nutraukti dėl to, kad alaus gamybos linija neveikia. Tačiau pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad alaus gamybos linija veikia, gamina alų. Paskutinis būtinas leidimas alaus gamybai buvo išduotas 2011-06-15, o jau 2011-06-20 atsakovė išnuomojo alaus liniją UAB „IDEA BEVERAGE“, todėl negalėjo išnuomoti alaus gamybos linijos UAB „Vasaknų dvaras“ ir patirti nuostolių negautų pajamų forma 44700 Lt. Esant šiems duomenims atmestinas apeliacinio skundo argumentas, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė atsakovės priešieškinio reikalavimus dėl atsakovės patirtų nuostolių.

42Atsakovė apeliaciniame skunde nurodo, kad teismas sprendime konstatavo, jog S. L. nevykdė savo įsipareigojimo pagal sutartį perduoti atsakovei UAB „Baltų burlaivis“ su technologine įranga susijusios dokumentacijos, tačiau ieškovui dėl nesuprantamų priežasčių netaikė atsakomybės už netinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą, kaip tą numato Įrangos tiekimo sutarties 6.2 punktas. Tačiau 2007 m. sausio 3 d. Įrangos tiekimo sutarties 6.2 p. numatyta, kad vykdytojas laiku nevykdydamas savo sutartinių įsipareigojimų numatytų šios Sutarties 3.1.1. ir/ar 3.1.2 privalo mokėti delspinigius po 0,2 procento nuo visos Technologinės įrangos kainos už kiekvieną įsipareigojimo nevykdymo dieną. Sutarties 3.1.1. ir 3.1.2. punktais ieškovas neprisiėmė įsipareigojimų, susijusių su techninės dokumentacijos perdavimu, todėl jam negali kilti atsakomybė pagal Įrangos tiekimo sutarties 6.2 punktą.

43Atsakovas apeliaciniame skunde skundžia sprendimo dalį dėl pernelyg didelių delspinigių priteisimo. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas iš atsakovo UAB „Baltų burlaivis“ ieškovo S. L. naudai priteisė 20 544,68 Lt delspinigių, kas sudaro beveik pusę teismo priteistos įsiskolinimo sumos (56 441,44 Lt). Tokio dydžio netesybų priteisimas, apelianto nuomone, leidžia ieškovui S. L. nepagrįstai praturtėti atsakovo UAB „Baltų burlaivis“ sąskaita bei prieštarauja LR CK 1.5 str. įtvirtintiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams.

44Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta ( bauda, delspinigiai) ( CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Netesybų teisinė prigimtis yra dvejopa: jos yra prievolės užtikrinimo būdas, nes skatina skolininką įvykdyti prievolę: jos yra sutartinės civilinės atsakomybės forma. CK 6.71 - 6.75 straipsniuose, reglamentuojančiuose netesybas, baudinės netesybos nenumatytos. Netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita, todėl CK 6.73 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo vykdymo. CK 6.258 straipsnio 3 dalyje pakartota iš esmės ta pati nuostata. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamasi CK 1.5 straipsniu, teismas turi teisę mažinti sutartines netesybas. Šios teismo teisės prievolės šalys negali riboti ar panaikinti.

45Pagal 2007 m. sausio 3 d. Įrangos tiekimo sutarties Nr. 07-01-03/1 6.3 punktą šalys susitarė dėl 0,4 procentų dydžio delspinigių nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną įsipareigojimo nevykdymo dieną. Pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė, kad ieškovas prašo priteisti sumažintus 0,2 procentų dydžio delspinigius – 20544,68 Lt, jų dydžio pagrįstumo nesvarstė ir priteisė ieškovo prašomus priteisti 20544,68 Lt delspinigius, kas sudaro beveik pusę teismo priteistos įsiskolinimo sumos.

46Byloje nustatyta, kad pagal 2007 m. sausio 3 d. Įrangos tiekimo sutartį atsakovas UAB „Baltų burlaivis“ ieškovui S. L. yra sumokėjęs didžiąją dalį pinigų, t.y. 1 512 165,60 Lt, skolos likutis ieškovui sudaro tik 56 441,44 Lt. I. S. L. duomenų apie patirtus nuostolius dėl sutarties nevykdymo nepateikė. Teisėjų kolegija sprendžia, kad šioje konkrečioje byloje vadovaujantis LR CK 1.5 str. įtvirtintiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams yra pagrindas tinkamu netesybų dydžiu pripažinti 0,1 procento dydžio delspinigius ir priteistus delspinigius sumažinti iki 10272,34 Lt.

47Pirmosios instancijos teismas įpareigojo S. L. įsiteisėjus teismo sprendimui per 10 dienų laikotarpį perduoti UAB „Baltų burlaivis“ techninę instrukciją. Neperdavus techninės instrukcijos S. L. skirti 10 000 litų baudą.

48I. S. L. apeliaciniame skunde nurodo, kad po ginčo įrangos perdavimo atsakovui, t.y. po Bendradarbiavimo sutarties Nr. 2010-07-30 sudarymo ir jos vykdymo eiga pakeitė 2007-01-03 Įrangos tiekimo sutarties Nr. 07-01-03/1 sąlygą dėl įrangos sutarties perdavimo momento, kas patvirtina šalių susitarimą, jog įrangos techninė dokumentacija lieka pas ieškovą S. L. iki pareikalavimo. Apeliantas nurodo, kad atsakovas UAB „Baltų burlaivis“ dokumentacijos niekada nereikalavo pateikti, o ieškovas S. L. niekada neatsisakė jos perduoti, todėl apelianto nuomone, teismas nepagrįstai įpareigojo jį perduoti techninę dokumentaciją, o už dokumentacijos neperdavimą nusprendė skirti 10 000 litų baudą.

49Tarp šalių 2007 m. sausio 3 d. sudarytos Įrangos tiekimo sutarties Nr. 07-01-03/1 2.3.1.4. punkte reglamentuota, kad atlikus sutartyje nurodytus darbus užsakovui ( atsakovui UAB „Baltų burlaivis“ ) turi būti perduodama visa su technologine įranga susijusi dokumentacija. Ši sutartis nebuvo nei keista nei papildyta. 2007 m. kovo 16 d. papildomas susitarimas Nr. 1 prie Įrangos tiekimo sutarties Nr. 07-01-03/1 nepakeitė sutarties nuostatų dėl dokumentacijos, susijusios su technologine įranga perdavimo. Iš to seka, kad ieškovas S. L., atlikęs visus darbus pagal 2007 m. sausio 3 d. Įrangos tiekimo sutartį privalėjo perduoti atsakovui UAB „Baltų burlaivis“ visą su technologine įranga susijusią dokumentaciją. Neperduodamas ginčo įrangos techninės dokumentacijos atsakovui ieškovas S. L. pažeidė savo įsipareigojimus pagal 2007 m. sausio 3 d. Įrangos tiekimo sutartį, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai įpareigojo ieškovą S. L. ginčo įrangos techninę dokumentaciją perduoti atsakovui UAB „Baltų burlaivis“. N. S. L. nurodo, kad atsakovas niekada nereikalavo pateikti techninės dokumentacijos, tačiau ieškovo pareiga perduoti dokumentaciją yra reglamentuota Įrangos tiekimo sutartyje, be to, atsakovo UAB „Baltų burlaivis“ direktorius A. K. teismo posėdžiuose pirmosios instancijos teisme nurodė, kad jis daug kartų prašė ieškovą S. L. perduoti jam visą su technologine įranga susijusią dokumentaciją tačiau ieškovas S. L. vengė tai daryti.

50A. S. L. nurodo, kad iš ginčijamo teismo sprendimo motyvuojamosios ir rezoliucinės dalių nėra aišku kokią techninę dokumentaciją ieškovas privalo perduoti atsakovei UAB „Baltų burlaivis“, t.y. teismo sprendimas šioje dalyje yra visiškai neaiškus ir neįvykdomas. Tačiau šis apeliacinio skundo argumentas atmestinas. Tarp šalių 2007 m. sausio 3 d. sudarytos Įrangos tiekimo sutarties Nr. 07-01-03/1 2.3.1.4. punkte reglamentuota, kad atlikus sutartyje nurodytus darbus užsakovui ( atsakovui UAB „Baltų burlaivis“ ) turi būti perduodama visa su technologine įranga susijusi dokumentacija. Šalys tokio turinio sutartį pasirašė, todėl pačiam ieškovui S. L. turi būti žinoma, kad jis privalo perduoti techninę dokumentaciją, susijusią su technologine įranga. Esant šiems duomenims nėra pagrindo konstatuoti, kad teismo sprendimas nėra aiškus ir neįvykdomas.

51Skirdamas atsakovui 10 000 litų baudą teismas nurodė, jog vadovaujasi CPK 273 straipsnio 3 dalimi, kuri nustato, kad teismas sprendime nustato terminą, per kurį sprendimas turi būti įvykdytas, ir nurodo, kokio dydžio bauda atsakovui yra skiriama, jeigu jis per nustatytą terminą neįvykdys sprendimo ar nenutrauks nurodytų veiksmų. Tačiau pirmosios instancijos teismas paskirdamas atsakovui 10 000 litų baudą nesivadovavo CPK 271 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodyta, kad sprendimo įvykdymui užtikrinti mutatis mutandis taikomos šio Kodekso XI skyriaus penktojo skirsnio nuostatos ir bauda gali būti skiriama iki vieno tūkstančio litų už kiekvieną pažeidimo dieną. Esant šiam teisiniam reglamentavimui teismo sprendimo dalis, kuria atsakovui paskirta 10000 litų bauda keistina ir yra pagrindas atsakovui už kiekvieną pažeidimo dieną paskirti po 50 litų baudą.

52Aukščiau aptartų duomenų pagrindu, teisėjų kolegija sprendžia, kad keistinos pirmosios instancijos teismo sprendimo dalys dėl delspinigių priteisimo ir baudos paskyrimo. Kiti ieškovo S. L. ir atsakovės UAB „Baltų burlaivis“ apeliacinių skundų argumentai atmestini, kita skundžiamo teismo sprendimo dalis paliekama nepakeista. (CPK 326 str. 1 d. 3 p.).

53Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu

Nutarė

54Kauno apylinkės teismo 2014 m. vasario 24 d. sprendimą pakeisti.

55S. L. a.k. ( - ) priteistus iš UAB „Baltų burlaivis“ į.k. 135579661 20544,68 Lt (dvidešimt tūkstančių penkis šimtus keturiasdešimt keturis litus 68 ct) delspinigius sumažinti iki 10272,34 Lt (dešimt tūkstančių dviejų šimtų septyniasdešimt dviejų Lt 34 ct).

56Kauno apylinkės teismo 2014 m. vasario 24 d. sprendimo dalį, kuria neperdavus techninės instrukcijos, S. L. skirta 10 000 (dešimties tūkstančių) litų bauda pakeisti ir šią dalį išdėstyti taip: Neperdavus techninės instrukcijos už kiekvieną uždelstą dieną S. L. paskirti po 50 (penkiasdešimt) litų baudą.

57Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. I. S. L. ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės UAB „Baltų burlaivis“... 5. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2007-01-03 ieškovas su atsakove sudarė... 6. Atsakovė pateikė priešieškinį, kuriuo prašė priteisti iš ieškovo S. L.... 7. Atsakovė nurodė, kad pagal šalių pasirašytą 2007-01-03 Įrangos tiekimo... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Kauno apylinkės teismas 2014 m. vasario 24d. sprendimu ieškinį tenkino... 10. Teismas nustatė, kad 2007-01-03 atsakovė UAB „Baltų burlaivis“... 11. Teismas sprendė, kad atsakovės priešieškinis negali būti patenkintas visa... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 13. Apeliaciniu skundu ieškovo S. L. atstovas advokatas A. R. prašo panaikinti... 14. Ieškovo atstovas nurodo, kad atsakovė dokumentacijos niekada nereikalavo... 15. Apeliaciniu skundu atsakovės UAB „Baltų burlaivis“ atstovas advokatas N.... 16. Atsakovės atstovas nurodė, kad šioje byloje teismas turėjo nustatyti ne tik... 17. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad 20 544,68 Lt netesybų priteisimas, nesant... 18. Pirmosios instancijos teismas atsakovo UAB „Baltų burlaivis“... 19. Atsiliepime į atsakovės UAB „Baltų burlaivis“ apeliacinį skundą... 20. Atsiliepime į ieškovo S. L. apeliacinį skundą atsakovė UAB „Baltų... 21. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 22. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų,... 23. Nustatyta, kad 2007-01-03 atsakovė UAB „Baltų burlaivis“ (Užsakovas) ir... 24. Byloje kilo ginčas dėl įsipareigojimų įvykdymo ir atsiskaitymo pagal... 25. Pirmosios instancijos teismas tarp šalių sudarytą Įrangos tiekimo sutartį... 26. Atsakovė UAB „Baltų burlaivis“ apeliaciniame skunde nurodo, kad jai... 27. Šie apeliacinio skundo argumentai atmestini dėl sekančių aplinkybių. Į... 28. ZIP įrangos gamintojo bendrovė ZIP T. L.. – (b.l. 30-31, 2 t.) patvirtina,... 29. Iš 2010-07-30 bendradarbiavimo sutarties Nr. 2010-07-30, kurią ieškovas... 30. Zarasų rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2011-06-15 išdavė... 31. Fotonuotraukos ir kompaktinis diskas iš viešai prieinamų internetinių... 32. 2011-06-20 technologinių įrengimų nuomos sutartis Nr. 2011 06 20,... 33. 2013-02-06 antstolio S. M. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas... 34. Byloje apklaustas liudytoju D. L., kuris dirbo UAB „Vasaknų dvaras“... 35. Esant šiems įrodymams pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad... 36. Be to, atsakovė pasirašė visas ieškovo pateiktas PVM sąskaitas –... 37. Darbų perdavimo-priėmimo aktuose nėra nurodyta jokių darbų trūkumų, taip... 38. Ieškovas pripažino, kad techninės dokumentacijos (įrangos paso techninio... 39. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos išvada, kad atsakovas... 40. Byloje buvo paskirta techninė ekspertizė dėl alaus gamybos linijos... 41. Teisėjų kolegija sutinka pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad... 42. Atsakovė apeliaciniame skunde nurodo, kad teismas sprendime konstatavo, jog S.... 43. Atsakovas apeliaciniame skunde skundžia sprendimo dalį dėl pernelyg didelių... 44. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 45. Pagal 2007 m. sausio 3 d. Įrangos tiekimo sutarties Nr. 07-01-03/1 6.3 punktą... 46. Byloje nustatyta, kad pagal 2007 m. sausio 3 d. Įrangos tiekimo sutartį... 47. Pirmosios instancijos teismas įpareigojo S. L. įsiteisėjus teismo sprendimui... 48. I. S. L. apeliaciniame skunde nurodo, kad po ginčo įrangos perdavimo... 49. Tarp šalių 2007 m. sausio 3 d. sudarytos Įrangos tiekimo sutarties Nr.... 50. A. S. L. nurodo, kad iš ginčijamo teismo sprendimo motyvuojamosios ir... 51. Skirdamas atsakovui 10 000 litų baudą teismas nurodė, jog vadovaujasi CPK... 52. Aukščiau aptartų duomenų pagrindu, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 53. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 54. Kauno apylinkės teismo 2014 m. vasario 24 d. sprendimą pakeisti.... 55. S. L. a.k. ( - ) priteistus iš UAB „Baltų burlaivis“ į.k. 135579661... 56. Kauno apylinkės teismo 2014 m. vasario 24 d. sprendimo dalį, kuria neperdavus... 57. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą....