Byla 2-549-374/2016
Dėl baudos priteisimo, ir

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė, sekretoriaujant S. B., dalyvaujant ieškovo Mažeikių miškų urėdijos atstovui advokatui I. R., atsakovo UAB „Juodeliai“ atstovui advokatui V. R., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Mažeikių miškų urėdijos ieškinį atsakovui UAB „Juodeliai“ dėl baudos priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas Mažeikių miškų urėdija teismo prašo priteisti iš atsakovo UAB „Juodeliai" 7030,89 EUR baudą ieškovui VĮ Mažeikių miškų urėdija už 2014 m. gruodžio 08 d. Apvaliosios medienos pusmetinio pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 181400000219-P/14-7 ir už 2014 m. gruodžio 08 d. Apvaliosios medienos ilgalaikio pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 181400000205-1/14-2 nevykdymą bei visas bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovas UAB „Juodeliai“ su ieškiniu nesutinka, daliai reikalavimo prašo taikyti ieškinio senatį.

4Marijampolės rajono apylinkės teismas 2015-10-28 priėmė preliminarų sprendimą (b.l. 120-121), atsakovas 2015-11-20 pateikė prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo (b.l. 123-129), ieškovas 2015-12-14 pateikė atsiliepimą į atsakovo prieštaravimus (b.l. 136-140).

5Ieškinys tenkintinas.

6Nustatyta, kad 2014-12-08 ieškovas su atsakovu UAB „Juodeliai“ sudarė Apvaliosios medienos pusmetinė pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 181400000219-P/l4-7 (toliau – Sutartis Nr. 1), pagal kurią ieškovas VĮ Mažeikių miškų urėdija įsipareigojo 2015 m. pirmame pusmetyje parduoti atsakovui iš viso 5600,00 m3 įvairių matmenų apvaliosios medienos, o atsakovas įsipareigojo šią medieną nupirkti (b.l. 6-9). Ieškovas nurodo, kad savo įsipareigojimus pagal sutartį vykdė tinkamai, laiku paruošė reikiamą medienos kiekį ir apie tai informavo atsakovą, tačiau atsakovas savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė nepilnai. PJ-B Sm 2,4 m ilgio nupirko tik 976,43 m3 iš Sutartyje numatytų 1300,00 m3. Pagal aukščiau nurodytos Sutarties Nr. l, 2.6. punktą sutartinis kiekis mažinamas 5 proc. bendro Sutarties kiekio. (1300-65 = 1235,00 m3). PJ-B Sm 2,4 m ilgio nenupirko 258.57 m3. PJ-Lp Sm 2.4 m ilgio iš Sutartyje numatytų 1900,00 m3 (1900 - 95 = 1805,00 m3), nupirko tik 555.34 m3, nenupirko 1249.66 m3. Tokiu būdu atsakovas iš ieškovo nenupirko Sutartyje numatytos medienos už 6807,93 EUR (b.l. 28).

72014-12-08 su atsakovu UAB „Juodeliai“ buvo sudaryta Apvaliosios medienos ilgalaikė pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 181400000205-1/14-2 (toliau - Sutartis Nr. 2), pagal kurią ieškovas VĮ Mažeikių miškų urėdija įsipareigojo 2015 m. pirmame pusmetyje parduoti atsakovui iš viso 350,00 m3 PJ-D įvairių matmenų apvaliosios medienos, o atsakovas įsipareigojo šią medieną nupirkti (b.l. 14-16). Ieškovas savo įsipareigojimus pagal sutartį vykdė tinkamai, laiku paruošė reikiamą medienos kiekį ir apie tai informavo atsakovą, tačiau atsakovas savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė nepilnai. PJ-D rąstų nupirko tik 287,22 m3 iš Sutartyje numatytų 350,00 m3. Pagal aukščiau nurodytos Sutarties Nr. 2, 2.6. punktą sutartinis kiekis mažinamas 5 proc. bendro Sutarties kiekio. (350,00-17,50 = 332,50 m3). PJ-D rąstų nenupirko 45,28 m3. Tokiu būdu atsakovas iš ieškovo nenupirko Sutartyje numatytos medienos už 222,96 EUR (b.l. 28).

8Ieškovas teigia, kad Sutartyse Nr. 1 ir Nr. 2 yra numatyta sutarties šalių atsakomybė už netinkamą sutarčių vykdymą. Sutarties Nr. l, 6.2. punktas numato, kad jeigu pirkėjas (šiuo atveju atsakovas) neperka apvaliosios medienos sutartyje numatytais terminais ir kiekiais, šalis privalo mokėti kitai sutarties šaliai 10 procentų nuo neįvykdytos sandorio dalies vertės dydžio baudą. Tokia pat atsakomybė numatyta ir Sutarties Nr. 2, 6.2. punkte. Ieškovas nurodo, kad atsakovas netinkamai vykdė savo prievoles pagal su ieškovu sudarytas Sutartis Nr. l ir Nr. 2, todėl jam atsiranda pareiga sumokėti sutartyje numatytą baudą - 10 procentų nuo neįvykdytos sandorio dalies vertės. Dėl Sutarties Nr. l netinkamo vykdymo atsakovas privalo sumokėti 6807,93 EUR baudą, dėl Sutarties Nr. 2 netinkamo vykdymo - 222,96 EUR baudą. Atsakovui buvo pateikta 2015 m. spalio 09 d. Pretenzija dėl 10 procentų baudos sumokėjimo, tačiau atsakovas reikalaujamos baudos nesumokėjo (b.l. 28).

9Atsakovas UAB „Juiodeliai“ su ieškiniu nesutinka, prašo panaikinti preliminarų sprendimą ir ieškinį atmesti. Atsakovas nurodo, kad tarp šalių 2014-12-08 buvo pasirašyta Apvaliosios medienos pusmetinio pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 181400000219-P/14-7, kurios pagrindu ieškovas įsipareigojo paruošti sutartą medienos kiekį ir jį parduoti atsakovui, o atsakovas įsipareigojo jį nupirkti ir už jį atsiskaityti sutarta tvarka ir terminais. Šalys sutarties 1.1 punktu susitarė dėl medienos kiekių ir jos pateikimo terminų. Ieškovas sutarties 2.2 punktu įsipareigojo laikydamasis sutarties 1.1 punkto nuostatų ir terminų raštu informuoti pirkėją apie paruoštą pardavimui Medienos kiekį. Kaip matyti iš Sutarties 1.1 punkto ieškovas be kitos medienos sortimento per I ketvirtį įsipareigojo paruošti ir parduoti atsakovui 650 m3 PJ-B medienos ir 950 m3 PJ-Lp medienos. Bei atitinkamai II ketvirtį paruošti ir parduoti atsakovui 650 m3 PJ-B medienos ir 950 m3 PJ-Lp medienos. Šalys sutartimi susitarė, kad mediena teikiama ketvirčiais.

10Atsakovas nurodo, kad Sutarties 2.3 punktas numatė, kad pirkėjui nenupirkus pardavėjo pasiūlyto medienos kiekio per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos, sutartyje numatytas kiekis sumažinamas pardavėjo pasiūlytu ir nenupirktu medienos kiekiu. Taigi ieškovui pasiūlius tam tikrą medienos kiekį, o atsakovui jo nenupirkus, minėtu kiekiu yra mažinamas bendras numatytas parduoti medienos kiekis. Todėl atsakovo sutarties pažeidimas atsiranda praėjus sutarties 2.3 punkte nustatytam terminui.

11Šiuo atveju, atsakovo nuomone, terminų skaičiavimas yra svarbus tuo aspektu, kad ieškovas reikalauja priteisti iš atsakovo baudą, kaip netesybas už sutartinių įsipareigojimų pažeidimą. Atsakovo teigimu, LR CK 1.125 str. 5 d. nustato sutrumpintą šešių mėnesių terminą reikalavimams dėl netesybų pareikšti. Atsakovo nuomone, ieškovas reiškia reikalavimą dėl baudos priteisimo tiek už I, tiek ir už II ketvirčius, dėl ko ieškovo reikalavimas dėl baudos priteisimo už 2015 m. I ketvirtį pareikštas praleidus ieškinio senaties terminą.

12Atsakovas taip pat nurodo, kad per pirmą 2015 m. ketvirtį ieškovo pasiūlymai pirkti medieną teikti atitinkamai 2015-01-27, 2015-02-19, 2015-03-05, 2015-03-17 dienomis, todėl ieškovas savo pažeistas teises dėl sutartos sortimento medienos nenupirkimo per 2015 m. I ketvirtį galėjo ginti atitinkamai nuo minėtų pranešimų gavimo praėjus 5 darbo dienoms, tačiau ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo teisės atsiradimo dienos.

13Ieškovas ieškinį pareiškė 2015-10-21, t. y. pasibaigus ieškinio senaties terminui, todėl atsakovas prašo ieškovo ieškinio reikalavimui dėl baudos priteisimo už 2015 m. I ketvirtį taikyti ieškinio senatį.

14Atsakovas nurodo, kad pagal 2014-12-08 pasirašytą Apvaliosios medienos pusmetinio pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 181400000219-P/14-7 ieškovas iš atsakovo prašo baudos už nenupirkta PJ-B medieną ir PJ- B medieną. Pagal sutarties 1.1 punkto reikalavimus ieškovas per I ketvirtį įsipareigojo paruošti ir parduoti atsakovui 650 m3 PJ-B medienos ir 950 m3 PJ-Lp medienos. Per I ketvirtį nunupirktas/neparduotas PJ-Lp medienos kiekis sudaro 902,5 m3 (950 m3 -5 %) ir nenupirktas/neparduotas PJ-B medienos kiekis sudaro 314,21 m3 (turėjo nupirkti 650 m3- 5 %), nupirko 303,24 m3, nenupirktas kiekis 314,21 m3). Ieškovas dėl nenupirko/neparduotos PJ-B medienos kiekio prašo priteisti 1198,21 Eur sumą, ją apskaičiuodamas tokia tvarka: nenupirktas kiekis 258,57 m3 dauginant iš vidutinės svertinės kainos 46,34 Eur bei gautą sumą padauginus iš 10%.

15Atsakovas pažymi, kad per 2015 m. I ketvirtį nenupirktas/neparduotas PJ-B medienos kiekis sudaro 314,21 m3, tuo tarpu ieškovas prašo priteisti netesybas už 258,57 m3, todėl ieškovo reikalaujama netesybų suma už 2015 m. 1 ketvirtį ir sudaro 1198,21 Eur sumą. Ieškovas dėl nenupirko/neparduotos PJ-Lp medienos kiekio prašo priteisti 5609,72 Eur sumą, ją apskaičiuodamas tokia tvarka: nenupirktas kiekis 1249,66 m3 dauginant iš vidutinės svertinės kainos 44,89 Eur bei gautą sumą padauginus iš 10%. Atsakovo nuomone, netesybos už I ketvirtį dėl PJ-Lp medienos sudarytų atitinkamai 4051,32 Eur (902,5 m3 x 44,89 Eur x 10% = 4051,32 Eur).

16Todėl, atsakovo nuomone, ieškovo reikalavimams, pareikštiems pagal 2014-12-08 Apvaliosios medienos pusmetinio pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 181400000219-P/14-7 dėl 5249,53 Eur baudos (1198,21 Eur + 4051,32 Eur = 5249,53 Eur) priteisimo už 2015 m. I ketvirtį, taikytina ieškinio senatis ko atsakovas ir prašo, t. y. taikyti ieškinio senatį ir šioje dalyje ieškinio reikalavimus atmesti.

17Atsakovas analogiškai pasisako dėl ieškovo reikalavimo pagal 2014-12-08 Apvaliosios medienos ilgalaikio pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 181400000205-1/14-2. Minėtos sutarties pagrindu ieškovas prašo priteisti 222,96 Eur baudą už nenupirktą 45,28 m3 PJ-D rąstų kiekį. Atsakovas nurodo, kad ieškovas per 2015 m. I ketvirtį įsipareigojo paruoši ir atsakovui parduoti 175 m3 PJ-D medienos ir atitinkamai 2015 m. I ketvirtį - 175 m3. Per 2015 m. I ketvirtį nenupirktas/neparduotas PJ-D medienos kiekis sudaro 175 m3 o per 2015 m. II ketvirtį nupirktas PJ-D medienos kiekis sudaro 287,22 m3, vadinasi, atsakovo nuomone, ieškovas reikalaudamas priteisti 222,96 Eur baudą už nenupirktą 45,28 m3 PJ-D rąstų kiekį, reikalauja priteisti baudą už nenupirktą 2015 m. I ketvirčio medienos kiekį, kadangi per 2015 m. II ketvirtį buvo nupirkta visa ieškovo pasiūlyta mediena.

18Todėl, atsakovo nuomone, ieškovo reikalavimui dėl 222,96 Eur baudą už nenupirktą 45,28 m3 PJ-D rąstų kiekį, taikytina ieškinio senatis, kurią atsakovas prašo taikyti ir šioje dalyje ieškinio reikalavimą atmesti.

19Taigi, ieškinio reikalavimams dėl 5 472,49 Eur baudos priteisimo (5249,53 Eur + 222,96 Eur = 5 472,49 Eur) taikytina ieškinio senatis, kurią atsakovas ir prašo taikyti.

20Atsakovas taip pat pasisako dėl ieškinio reikalavimų, kurie, jo nuomone, turėtų būti atmestini ir dėl šių argumentų ir motyvų: ieškovas turi pareigą paruošti medieną pardavimui, tačiau, atsakovo teigimu, nors ieškovas ir atsiuntė pranešimus dėl dalies medienos paruošimo, jis faktiškai jos visos nebuvo paruošęs. Todėl atsakovas negali būti atsakingas už tai, kad nenupirko to, ko nebuvo paruošta pardavimui. Atsakovas pažymėjo, kad ieškovas neruošia medienos išimtinai atsakovui. Atsakovo nuomone, ieškovas mišką kerta bendra tvarka, po to nukirstą medieną rūšiuoja pagal sortimentus ir po to ją parduoda pagal sutartis. Kad mediena nebuvo paruošta, atsakovo nuomone, įrodo tas faktas, kad atsakovo nenupirkta mediena turėjo būti realizuota teisės aktų nustatyta tvarka, t. y. skelbiant nenupirktam atsakovo medienos kiekiui naujus viešus konkursus.Tačiau jokių aukcionų minėtam atsakovo nenupirktam medienos kiekiui paskelbta nebuvo, kas, atsakovo nuomone, ir įrodo, kad mediena nebuvo paruošta. Vadinasi, atsakovo teigimu, jam negali kilti jokia atsakomybė už tai, kad medienos neparuošė ieškovas.

21Atsakovas nurodo, kad ieškovas per 2015 m. I pusmetį turėjo paruošti PJ-B medienos ir jos pasiūlyti atsakovui pirkti viso 617,5 m3 (650 m3 - 5 %), tuo tarpu pasiūlė tik 330 m3, o atsakovas nupirko 303,29 m3, t. y. tokiu atveju nenupirktas kiekis sudarytų 26,71 m3. Todėl, atsakovo nuomone, tik už tokį kiekį ieškovas ir galėtų skaičiuoti baudą, kaip už nenupirktą kiekį. 2015 m. II ketvirtį ieškovas PJ-B medienos pasiūlė viso 380 m3, atsakovas per 2015 m. II ketvirtį nupirko 673,14 m3, tad, atsakovo teigimu, PJ-B atsakovas nupirko visą ieškovo pasiūlytą medieną.

22Per 2015 m. II ketvirtį ieškovas atsakovui pasiūlė nupirkti 420 m3 PJ-LP medienos, atsakovas nupirko 555,34 m3 medienos, tad ir vėl atsakovas per 2015 m. II ketvirtį nupirko visą ieškovo pasiūlytą PJ-LP medienos kiekį. Todėl kokiu pagrindu ieškovas iš atsakovo reikalauja priteisti 1558,40 Eur baudą už tariamai nenupirktą 347,16 m3 kiekį, kaip toks kiekis atsakovui pirkti nebuvo pasiūlytas, o kaip minėta atsakovui pareiga atsiranda tik po pasiūlymo pateikimo. Todėl, atsakovo nuomonme, ieškinio reikalavimas dėl 1558,40 Eur baudos priteisimo už tariamai nenupirktą 347,16 m3 kiekį atmestinas kaip nepagrįstas. Per 2015 m. II ketvirtį ieškovas atsakovui pasiūlė nupirkti 140 m3 PJ-D medienos, atsakovas nupirko 287,22 m3 medienos, tad ir šiuo atveju atsakovas visą pasiūlytą medienos kiekį nupirko.

23Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių, atsakovas įsitikinęs, kad ieškinys yra nepagrįstas, todėl netenkintinas.

24Ieškovas nesutinka su atsakovo prieštaravimais dėl žemiau išdėstytų motyvų. Ieškovo nuomone, tsakovas nepagrįstai prašo taikyti senatį ieškovo reikalavimams dėl baudos priteisimo už 2015m. I ketvirtį nenupirktą medieną, pateikdamas savo baudos paskaičiavimus, kas, anot atsakovo, sudarytų 5472,49 Eur. Ieškovas nesutinka su atsakovo prieštaravimuose nurodyta ieškinio senaties termino nustatymo pradžia. Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo pagal Apvaliosios medienos pusmetinės pirkimo-pardavimo sutarties 2014-12-08 Nr. 181400000219-P/14-7 (toliau - Pusmetinė sutartis) ir Apvaliosios medienos ilgalaikės pirkimo-pardavimo sutarties 2014-12-08 Nr. 181400000205-1/14-2 (toliau - Ilgalaikė sutartis), (kartu Pusmetinė sutartis ir Ilgalaikė sutartis vadinamos Sutartimis) 6.2 punktą paskaičiuotas netesybas už laikotarpį nuo 2015-01-01 iki 2015-08-29. Ieškovas pažymėjo, kad Sutarčių 2.2. ir 2.3. punktuose reglamentuota medienos pardavimo tvarka, o netesybos už nenupirktą medienos kiekį pagal Sutartis reglamentuota Sutarčių 6.2 punkte, kuriame numatyta, jeigu nenuperka arba pardavėjas neparduoda sutartyje numatyto medienos kiekio, Sutarties sąlygų nesilaikanti šalis privalo mokėti kitai Sutarties šaliai 10 procentų neįvykdytos sandorio dalies vertės dydžio baudą, išskyrus atvejus, kai sutartyje likęs parduoti atskirų sortimentų ar kirtimo atliekų kiekis mažesnis kaip 25 m3, taip pat kai sutarties vykdymas neįmanomas dėl force majeure sąlygų.

25Ieškovas nurodo, jog CK 1.127 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Pagal Pusmetinės sutarties 9.6 punktą sutartis galioja iki 2015-06-30. Raštišku šalių susitarimu sutarties galiojimas gali būti pratęstas iki 60 kalendorinių dienų. Sutartis pagal tiekimo apimtis laikoma įvykdyta, kai pardavėjas pateikia pirkėjui bendrą sutartyje numatytą Medienos kiekį pagal sortimentus. Pagal Pusmetinės Sutarties 2015-06-30 Priedą Nr.4 Sutarties galiojimo terminas buvo pratęstas iki 2015-08-29 (b.l. 13).

26Analogiškai pagal Ilgametės sutarties 9.6 punktą sutartis galioja iki 2024-12-31. Raštišku šalių susitarimu sutarties galiojimas gali būti pratęstas iki 60 kalendorinių dienų. Sutartis pagal tiekimo apimtis laikoma įvykdyta, kai pardavėjas pateikia pirkėjui bendrą sutartyje numatytą Medienos kiekį pagal sortimentus. Pagal Ilgametės Sutarties 2015-06-30 Priedą Nr.2A šalys susitarė dėl 2015 m. I pusmečio galiojimo laiko pratęsimo iki 60 kalendorinių dienų nenupirktam medienos kiekiui iki 2015-08-29 (b.l. 105).

27Atsižvelgiant į Ilgametės ir Pusmetinės sutarties 6.2 punkto, 9.6 punkto bei Pusmetinės Sutarties 2015-06-30 Priedo Nr. 4 ir Ilgametės Sutarties 2015-06-30 Priedo Nr. 2A nuostatas, šalių sutarimu galutinis Sutartyse numatytos 2015 metų I pusmetį medienos tiekimo terminas buvo numatytas 2015-08-29. Ši data laikytina ieškinio senaties termino pradžia netesyboms pagal Ilgametę ir Pusmetinę sutartį už nenupirktą medieną per 2015-01-01 – 2015-08-29 laikotarpį pareikšti.

28Ieškovas pažymėjo, kad atsakovas savo iniciatyva paprašė pagal Sutartis 2015 metų I ketvirčio lapuočių apvaliosios medienos kiekius (pjautinieji rąstai lapuočių smulkūs (toliau -PJ-LP-Sm); pjautinieji rąstai beržo smulkūs (toliau - PJ-B-Sm); pjautinieji rąstai drebulės (toliau - PJ-D)) sumažinti ir paskaičiuoti 10 procentų netesybas (b.l. 107). Tuo pačiu raštu atsakovas paprašė 2015 metų spygliuočių apvaliosios medienos kiekį pagal Sutartis perkelti 2015 metų II ketvirčiui.

29Sutartyse medienos tiekimo terminai nurodomi ketvirčiais. Tačiau kaip matyti iš aukščiau aptartų Sutarčių nuostatų, atsakovo 2015-04-10 rašto Nr.429 bei vadovaujantis civilinėje teisėje visuotinai pripažįstamais sutarties šalių bendradarbiavimo ir kooperavimosi principais, medienos tiekimo terminai Sutarčių vykdymo eigoje gali būti šalių keičiami, atsižvelgiant į Sutarčių 9.6 punkte nustatytą maksimalų Sutarties vykdymo pratęsimo terminą. Nagrinėjamu atveju tai ir buvo padaryta.

30Ieškovas nurodo, kad pagal Pusmetinę sutartį susitarta parduoti: 2015 m. I ktv. PJ-B-Sm 650 m3, PJ-LP-Sm 950 m3, 2015m. II ktv. PJ-LP-Sm 650 m3 ir PJ-B-Sm 950 m3. Pagal teismui su ieškiniu pateiktą lentelę „VĮ Mažeikių miškų urėdijos 2015 metų I pusmečio apvaliosios medienos pardavimas pagal 2014-12-08 pusmetinę sutartį Nr. 181400000219-P/14-7“ atsakovui buvo parduota: 2015 m. I ktv. (01-03 mėn.) PJ-B-Sm 303,29 m3, o 2015 m. II ktv. (05-06 mėn.) PJ-LP-Sm 555,34 m3 ir PJ-B-Sm 673,14 m3 medienos. Tokiu būdu, 2015 m. II ketvirtį ieškovas pardavė, o atsakovas nupirko 2015 m. I ketvirčio dalį PJ-B-Sm 23,14 m3 medienos kiekio, už kurį baudos priteisimo ieškovas nereikalauja.

31Ieškovo teigimu, pagal Ilgalaikę sutartį susitarta parduoti: 2015 m. I ktv. PJ-D 175 m3, 2015 m. II ktv. PJ-D 175 m3. Pagal vėlesnį Ilgalaikės sutarties pakeitimą 2015-06-30 Priedą 2A PJ-D B, C kokybės klasių 4,8 m ilgio 191,07 m3 per 2015 m. I pusmetį nenupirktas kiekis sutartas nupirkti iki 2015-08-29. Pagal teismui su ieškiniu pateiktą lentelę „VĮ Mažeikių miškų urėdijos 2015 metų I pusmečio apvaliosios medienos pardavimas pagal 2014-12-08 ilgalaikę sutartį Nr. 181400000205-1/14-2" atsakovui buvo parduota: 2015 m. II ktv. (05-06 mėn.) PJ-D 158,93 m3, o 2015 m. III ktv. (08 mėn.) PJ-D 128,29 m3. Pratęsus Ilgalaikės sutarties medienos tiekimo terminus 2015 m. rugpjūčio mėn., ieškovas pardavė, o atsakovas nupirko 2015 m. I ketvirčio dalį PJ-D 128,29 m3medienos kiekio už kurį baudos priteisimo ieškovas taip pat nereikalauja.

32Ieškovas nurodo, kad jis ieškinio senaties termino reikalavimui dėl netesybų priteisimo pareikšti nepraleido, kadangi ieškinį teismui pateikė 2015 m. spalio 21 d. per pusantro mėnesio nuo ieškinio senaties termino pradžios, t.y. nuo 2015-08-29, pasibaigus Sutarčių vykdymo terminui.

33Ieškovas nurodo, kad atsakovas nepagrįstai teigia, kad jis nors ir buvo informuotas apie paruoštą pardavimui medienos kiekį, tačiau, atsakovo teigimu, ieškovas šio kiekio faktiškai nebuvo paruošęs. Ieškovas pateikė rašytinius įrodymus, patvirtinančius, kad vykdydamas Sutartis 2015-01-01- 2015-03-31 atsakovui buvo pagaminęs PJ-B-Sm, 2,4 ilgio, PJ-LP-Sm, 2,4 m ilgio ir PJ-D, B ir C kokybės klasės, Vd ir St stambumo 4,9 ilgio medienos. Pagal Likučių miško sandėlyje 2015 m. sausio 1 d. ataskaitą ieškovas buvo pagaminęs ir sandėlyje turėjo PJ-B-Sm 9,18 m3, PJ-LP-Sm 677,83 m3, PJ-D 491,45 m3. Pagal Likučių miško sandėlyje 2015 m. vasario 1 d. ataskaitą ieškovas buvo pagaminęs ir sandėlyje turėjo PJ-B-Sm 260,28 m3, PJ-LP-Sm 498,71 m3, PJ-D 426,06 m3. Pagal Likučių miško sandėlyje 2015 m. kovo 1 d. ataskaitą ieškovas buvo pagaminęs ir sandėlyje turėjo PJ-B-Sm 425,59 m3, PJ-LP-Sm 594,49 m3, PJ-D 595,88 m3. Pagal Likučių miško sandėlyje 2015m. balandžio 1 d. ataskaitą ieškovas buvo pagaminęs ir sandėlyje turėjo PJ-B-Sm 424,43 m3, PJ-LP-Sm 840,81 m3, PJ-D 506,39 m3.(b.l. 141-144). Pagaminti atskiri medienos sortimentų kiekiai pagal sutartį buvo pasiūlyti atsakovui, išsiunčiant Pranešimus apie paruoštą parduoti medieną. Ieškovui pasiūlytų kiekių nenupirkus jie buvo realizuojami kitiems medienos pirkėjams mažmeninėje prekyboje (b.l. 145-146).

34Atsakovas, pasisakydamas dėl baudos dydžio prieštaravimuose nurodo, kad ieškovas reikalauja pernelyg didelių baudinių netesybų, kurios turėtų būti teismo mažinamos. Su tokia nuostata ieškovas nesutinka. Ieškovas pažymėjo, kad medienos pardavimas vykdomas vadovaujantis Prekybos mediena taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2005 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. Dl-327 (201l m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. Dl-984 redakcija, V.Ž. 2011, Nr.158-7480), (toliau - Taisyklės), kurios nustato valstybiniuose miškuose pagamintos apvaliosios medienos ir miško kirtimo atliekų pirkimo ir pardavimo organizavimo, prekybos sutarčių sudarymo ir atsiskaitymo už Medieną tvarką. Netesybų dydis - 10 procentų neįvykdytos sandorio dalies vertės dydžio yra reglamentuotas Taisyklių 56 punkte ir perkeltas į Taisyklių Prieduose Nr. l, Nr. 2, Nr. 3 pateiktų pavyzdinių sutarčių 6.2 punktą.

35Kaip jau minėta ieškovo ir atsakovo pasirašytų Sutarčių 6.2 punkte nustatyta, jeigu nenuperka arba pardavėjas neparduoda sutartyje numatyto medienos kiekio, Sutarties sąlygų nesilaikanti šalis privalo mokėti kitai Sutarties šaliai 10 procentų neįvykdytos sandorio dalies vertės dydžio baudą, išskyrus atvejus, kai sutartyje likęs parduoti atskirų sortimentų ar kirtimo atliekų kiekis mažesnis kaip 25 m3, taip pat kai sutarties vykdymas neįmanomas dėl force majeure sąlygų.

36Nors pagal CK nuostatas ir cituojamą teismų praktiką, ieškovas ir neprivalo įrodinėti nuostolių, tačiau pažymi, kad iš pateikiamos su šiuo atsiliepimu Materialinių vertybių (paslaugų) išlaidų mažmenininkams suvestinė ataskaitos matyti, kad dėl to, jog atsakovas nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų, nenupirko šalių Sutartyse numatytos medienos rūšies atitinkamo kiekio už Sutartyje numatytą kainą, ieškovas visą medieną buvo priverstas parduoti mažesnėmis kainomis. Pusmetinėje sutartyje PJ-B nustatyta kaina 46,34 EUR, laikotarpiu 2015-01-01 - 2015-03-31 parduota už 46,03 EUR; PJ-LP sutartinė kaina - 44,89 EUR, parduota už 44,81 EUR. Ilgalaikėje sutartyje PJ-D B klasės, St, 4,9m sutartinė kaina 57,54 EUR, parduota už 57,25 EUR; PJ-D B klasės, Vd, 4,9m sutartinė kaina 55,39 EUR, parduota už 55,12 EUR; PJ-D C klasės, St, 4,9m sutartinė kaina 48,31 EUR, parduota už 48,04 EUR; PJ-D C klasės, Vd, 4,9m sutartinė kaina 47,08 EUR, parduota už 46,84 EUR.

37Ieškovas taip pat pasisako dėl atsakovo prieštaravimuose nurodytų teiginių, kad teismas turėtų spręsti netesybų mažinimo klausimą. Ieškovas nurodo, kad LAT Civilinių bylų skyriaus 2013 m. sausio 3 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-71/2013 teisėjų kolegija pažymėjo, kad jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis).

38Ieškovas mano, kad šiuo atveju Taisyklėmis reglamentuotas netesybų dydis nėra per didelis ir teismas neturėtų jo mažinti. Ieškovas, vykdydamas medienos pardavimą pusmetiniuose bei ilgalaikiuose pardavimuose, planuoja parduodamą medienos kiekį bei gaunamas pajamas. Medienos pardavimo sutartis sudaro su aukcioną laimėjusiais pirkėjais. Ieškovas patyrė nuostolių, t.y. negavo pajamų, kurias iš anksto numatė gauti, pagrįstai tikėjosi jas gauti esant normaliai veiklai, o jų negavo dėl to, kad atsakovas neįvykdė Sutarties.

39CK 6.256 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai jos patirtus nuostolius, sumokėti netesybas. CK 6.71 straipsnio 1 dalyje pateikta netesybų apibrėžtis – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Pagal CK 6.75 straipsnio nuostatas, jeigu skolininkas ginčija savo pareigą mokėti netesybas motyvuodamas tuo, kad prievolę įvykdė, tai jis privalo įrodyti, kad ją įvykdė tinkamai. Kasacinio teismo jurisprudencijoje, kuri aktuali ir nagrinėjamu atveju, esant pareikštam reikalavimui priteisti netesybas baudos forma, išaiškinta, kad netesybos yra išvestinė prievolė iš pagrindinės, t. y. ji gali atsirasti tik tada, kai skolininkas neįvykdo arba netinkamai įvykdo pagrindinę prievolę. Teismas, nagrinėdamas bylą pagal ieškovo reikalavimą priteisti delspinigius, turi aiškintis ne tik aplinkybes, susijusias su netesybų (delspinigių) nustatymu, jų dydžiu ir kt., bet pirmiausia turi nustatyti, ar pagrindinė prievolė, kurios įvykdymui užtikrinti nustatytos netesybos, yra galiojanti, ar skolininkas tinkamai įvykdė pagrindinę prievolę, ar nėra ginčo dėl pagrindinės prievolės, ir kitas reikšmingas aplinkybes. Civilinėje byloje dėl delspinigių priteisimo aplinkybės, susijusios su pagrindinės prievolės įvykdymu, įeina į įrodinėjimo dalyko sudėtį (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. kovo 3 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Vilniaus energija“ v. M. P., bylos Nr. 3K-3-131-687/2016; 2014 m. balandžio 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje N. P. ir kt. G. A., R. A., bylos Nr. 3K-3-213/2014; išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį, priimtą civilinėje byloje J. N. v. T. M., V. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007).

40Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta ( bauda, delspinigiai) ( CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Netesybų teisinė prigimtis yra dvejopa: jos yra prievolės užtikrinimo būdas, nes skatina skolininką įvykdyti prievolę: jos yra sutartinės civilinės atsakomybės forma. CK 6.71 - 6.75 straipsniuose, reglamentuojančiuose netesybas, baudinės netesybos nenumatytos. Netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita, todėl CK 6.73 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo vykdymo. CK 6.258 straipsnio 3 dalyje pakartota iš esmės ta pati nuostata. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamasi CK 1.5 straipsniu, teismas turi teisę mažinti sutartines netesybas. Šios teismo teisės prievolės šalys negali riboti ar panaikinti (Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1471-273/2014).

41Nagrinėjamuoju atveju ginčo dėl to, kad atsakovas netinkamai vykdė sutarčių sąlygas, t.y. nenupirko visos pagal sutartis medienos, nėra. Atsakovas ginčija ieškovo teisę į ieškinio pareiškimą dėl praleisto ieškininės senaties termino.

42Abi šiuo atveju aptariamos sutartys pasirašytos 2014-12-08: Apvaliosios medienos pusmetinės pirkimo-pardavimo sutarties 2014-12-08 Nr. 181400000219-P/14-7 (toliau - Pusmetinė sutartis) ir Apvaliosios medienos ilgalaikės pirkimo-pardavimo sutarties 2014-12-08 Nr. 181400000205-1/14-2 (toliau - Ilgalaikė sutartis). Sutarčių 6.2 punkte nustatyta, jeigu nenuperka arba pardavėjas neparduoda sutartyje numatyto medienos kiekio, Sutarties sąlygų nesilaikanti šalis privalo mokėti kitai Sutarties šaliai 10 procentų neįvykdytos sandorio dalies vertės dydžio baudą, išskyrus atvejus, kai sutartyje likęs parduoti atskirų sortimentų ar kirtimo atliekų kiekis mažesnis kaip 25 m3, taip pat kai sutarties vykdymas neįmanomas dėl force majeure sąlygų.

43Ieškovo teigimu, Ilgametės ir Pusmetinės sutarties 6.2 punkto, 9.6 punkto bei Pusmetinės Sutarties 2015-06-30 Priedo Nr. 4 ir Ilgametės Sutarties 2015-06-30 Priedo Nr. 2A nuostatas, šalių sutarimu galutinis Sutartyse numatytos 2015 metų I pusmetį medienos tiekimo terminas buvo numatytas 2015-08-29. Ši data laikytina ieškinio senaties termino pradžia netesyboms pagal Ilgametę ir Pusmetinę sutartį už nenupirktą medieną per 2015-01-01 – 2015-08-29 laikotarpį pareikšti.

44Atsakovas teigia, kad pagal 2014-12-08 pasirašytą Apvaliosios medienos pusmetinio pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 181400000219-P/14-7 ieškovas iš atsakovo prašo baudos už nenupirktą PJ-B medieną ir PJ- B medieną. Atsakovo nuomone, šios sutarties priedu Nr. 4 (b.l. 13), pratęstas sutarties galiojimo terminas iki 2015-08-29, taikomas tik šiame priede nenupirktam medienos kiekiui: PJ-E-Sm 2,4 m ilgio 226,57 m3; PJ-P-Sm 2,4 m ilgio 567,86 m3; TR-E-D 2,4 m ilgio 28,36 m3. Atsakovo teigimu, ši mediena nupirkta, ieškovas pretenzijų dėl šios medienos nereiškia ir už ją baudos neprašo.

45Nustatyta, kad Apvaliosios medienos pusmetinio pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 181400000219-P/14-7 1.1 punkte aptartas patiekiamos pardavimui medienos sortimentas (b.l. 6), o 9.6 p. nustatyta, kad sutartis galioja iki 2015-06-30. Sutarties priedu Nr. 4 aptartas sutarties galiojimo laiko pratęsimas iki 60 kalendorinių dienų nenupirktam medienos kiekiui: PJ-E-Sm 2,4 m ilgio 226,57 m3; PJ-P-Sm 2,4 m ilgio 567,86 m3; TR-E-D 2,4 m ilgio 28,36 m, ir to pagrindu pakeičiamas 9.6 puntas įrašant sutarties galiojimą iki 2015-08-29.

46Šalys nesutaria dėl sutarties 9.6 punkto aiškinimo. Teismas sutinka su atsakovo nuomone. Minėtos sutarties priedu Nr. 4 aptartas termino pratęsimas konkrečios medienos sortimentui ir kiekiui, ko pagrindu pratęstas sutarties galiojimo terminas 60 kalendorinių dienų, tuo pačiu pakeičiant sutarties 9.6 p. Todėl spręstina, kad sutarties galiojimas pratęstas tik priede Nr. 4 numatyto medienos kiekio pirkimui. Šią aplinkybę patvirtina ir ieškovo atsakovui siųsta pretenzija dėl 10 procentų baudos sumokėjimo (b.l. 28), kurioje nurodoma, kad bauda skaičiuojama pagal pusmetinę sutartį už nenupirktą medieną: PJ-LP-Sm ir PJ-B-Sm (b.l. 28).

47Ilgalaikės sutarties priedu Nr. 2A (b.l. 105) pratęstas sutarties dalies – 2015 metams - galiojimas iki 2015-08-29 atitinkamos medienos sortimento ir kiekio pirkimui. Atsakovas nurodo, kad sutartyje numatyta medienos pirkimo tvarka – ketvirčiais, todėl ir ieškinio senaties terminas skaičiuotinas nuo momento, kada baigiasi ketvirčio pirkimo apmokėjimo terminas (15 kalendorinių dienų po medienos pirkimo dokumentų išrašymo dienos, sutarties 5.1 p.), o ne nuo sutarties pasibaigimo dienos. Teismas nesutinka su šia atsakovo nuomone. Sutarčių 5 dalyse numatyta atsiskaitymo tvarka, o bauda skaičiuojama pagal sutarčių 6 dalį „Šalių turtinė atsakomybė“. Šios dalies 6.2 p. numatyta bauda, skaičiuojama už visą neparduotą sutartyje numatytą medienos kiekį, o ne kiekį ketvirčiais atskirai. Vadinasi, sutartyse numatytas baudos skaičiavimas nepriklauso nuo ketvirčio pabaigos ar ketvirtyje parduoto medienos kiekio.

48Pagal pretenziją Ilgalaike sutartimi sutartos įsigyti medienos atsakovas nenupirko sutarties priede Nr. 2A numatytos medienos PJ-D (b.l. 28). Vadinasi, šioje dalyje Ilgalaikės sutarties galiojimo terminas – 2015-08-29.

49Ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės pažeidimo, tai yra nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos (CK 1.127 straipsnio 1 dalis). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką ieškinio senaties termino pradžios momento nustatymas yra fakto klausimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2008; 2008 m. liepos 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-398/2008; kt.), todėl svarbus bylos aplinkybių ir ieškovo galėjimo (turėjimo) suvokti apie jos pažeistas teises, įvertinimas. Kasacinės teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad ieškinio senaties termino eigos pradžia įstatymo siejama ne su teisės pažeidimu (objektyviuoju momentu), bet su asmens sužinojimu ar turėjimu sužinoti apie savo teisės pažeidimą (subjektyviuoju momentu), nes asmuo gali įgyvendinti teisę ginti savo pažeistą teisę tik žinodamas, kad ši pažeista. Sužinojimo apie teisės pažeidimą momentu laikytina diena, kada asmuo faktiškai suvokia, kad jo teisė ar įstatymo saugomas interesas yra pažeisti. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-447/2008).

50Ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas). CK 1.127 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad CK 1.127 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendroji taisyklė, pagal kurią teisės į ieškinį atsiradimo momentas nustatomas taikant tiek subjektyvųjį kriterijų – subjektinės teisės turėtojo suvokimą, kad jo teisė pažeista, tiek objektyvųjį kriterijų – turėjimą sužinoti apie savo teisės pažeidimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. Š. v. V. Š., bylos Nr. 3K-3-180/2010). Teismas, siekdamas tinkamai nustatyti ieškinio senaties termino pradžią, visų pirma turi nustatyti teisės pažeidimo momentą, kuris yra pradinis etapas, nustatant konkrečią ieškinio senaties eigos pradžios datą pagal subjektyvųjį momentą. Sužinojimo apie teisės pažeidimą momentu laikytina diena, kada asmuo faktiškai suvokia, kad jo teisė ar įstatymo saugomas interesas yra pažeisti. Kai asmuo nurodo, kad apie savo teisės pažeidimą sužinojo ne pažeidimo dieną, o vėliau, teismas turi įvertinti, ar šis apie savo pažeistą teisę sužinojo ne vėliau, negu analogiškoje situacijoje turėjo sužinoti apdairiai ir rūpestingai su savo teisėmis besielgiantis asmuo. Be to, teismas turi atsižvelgti į teisės pažeidimo nustatymo sudėtingumą, atsakovo veiksmų ar neveikimo įtaką ieškovo subjektyviam susiklosčiusios situacijos vertinimui, kitas konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 1 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Kirstnė“ ir kt. v. UAB „Medicinos bankas“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-317/2008).

51Nagrinėjamuoju atveju, ir pagal Pusmetinę sutartį ir pagal Ilgalaikę sutartį ieškovas senaties terminų nepažeidė. Kaip minėta, pagal Pusmetinę sutartį ieškinio senaties terminas skaičiuotinas nuo sutarties galiojimo termino pasibaigimo, t.y. nuo 2015-06-30 (b.l. 9). Ilgalaikės sutarties – nuo 2015-08-29 (b.l. 105). Ieškinys teismui pareikštas 2015-10-23 (b.l. 2), t.y. nepraėjus 6 mėnesiams, todėl spręstina, kad ieškovas ieškinio senaties terminų nepraleido.

52Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai sutartį šaliai gali būti taikomos netesybos (CK 6.73, 6.258 straipsniai). Tokia galimybė skatina skolininką laiku ir tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus. Sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kuriuos reikalauti atlyginti kreditorius turi teisę neįrodinėdamas jų dydžio. Už prievolės įvykdymo termino praleidimą gali būti nustatomos netesybos, skaičiuojamos už kiekvieną termino praleidimo dieną, savaitę, mėnesį ir t. t. (CK 6.71 straipsnio 3 dalis). Šalims sutartyje nustačius, kad už esminį Sutarties pažeidimą mokamos netesybos, joms ši nuostata yra privaloma (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Teismai, spręsdami sutartyje nustatytų netesybų priteisimo klausimą, taip pat privalo vadovautis šalių sutarties nuostatomis. Kartu pažymėtina, kad, atsižvelgiant į tai, jog netesybos yra nukreiptos į minimalių kreditoriaus nuostolių atlyginimą, kreditoriui negali būti leidžiama piktnaudžiauti savo teise ir pasipelnyti kitos šalies sąskaita, todėl įstatymo teismui suteikta teisė kontroliuoti šalių interesų pusiausvyrą ir tais atvejais, kai jos susitaria dėl netesybų dydžio. Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatas sutartimi nustatytos netesybos teismo gali būti mažinamos dviem pagrindais: jeigu netesybos neprotingai didelės arba jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės. Nurodytose teisės normose nustatytos teismo teisės mažinti netesybas ribos – netesybos negali būti sumažintos tiek, kad taptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas netesybas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turėtų vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių statusą, turtinę padėtį, sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, sutarties šalių interesų pusiausvyrą ir kt.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; kt.).

53Atsakovas 2015-04-10 raštu Nr. 429 pripažino, kad neįvykdė visų savo įsipareigojimų pagal ginčo sutartis, prašo nenupirktos medienos kiekį iš 2015 m. I ketvirčio perkelti į 2015 m. II ketvirtį ir paskaičiuoti 10 procentų netesybas (b.l. 107). Ieškovas 2015-10-09 pateikė atsakovui pretenziją dėl baudos sumokėjimo ir joje konkrečiai nurodė nenupirktos medienos kiekius bei baudos sumas (b.l. 28). Atsakovas pretenzijos neginčijo, baudos nesumokėjo.

54Atsakovas nurodo, kad ieškovas patirtų nuostolių neįrodė, todėl netesybos (bauda) yra nepagrįsta. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; kt). Taigi šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma, ir įpareigoja sutartį pažeidusią šalį sumokėti kitai šaliai sutartas netesybas, o šiai nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio.

55Atsakovas prašo sumažinti priteistinos baudos dydį. Ieškovas su tokiu prašymu kategoriškai nesutinka.

56Teismo teisė mažinti netesybas CK nustatyta expressis verbis. Teismo teisė mažinti palūkanas kyla iš CK 6.37 straipsnio 3 dalies nuostatų, pagal kurias šalių susitarimas dėl palūkanų privalo neprieštarauti įstatymams ir sąžiningumo bei protingumo principams. Netesybos gali būti sumažintos, kai jos neprotingai didelės arba kai pagrindinė prievolė iš dalies įvykdyta. Palūkanos mažinamos, kai jos prieštarauja įstatymams arba sąžiningumo, protingumo principams. Teismas, mažindamas tiek netesybas, tiek palūkanas, pirmiausia tiria netesybų ar palūkanų santykį su nuostoliais bei atsižvelgia į kitas, įtakos turinčias aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 8 d. Netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo Lietuvoje Aukščiausiojo Teismo praktikoje apžvalga Nr. AC-37-1. 37, p. 424-452)

57Bendroji taisyklė dėl netesybų mažinimo yra ta, kad šalių susitarimas dėl netesybų yra galiojantis ir vykdytinas, tačiau jeigu netesybos yra akivaizdžiai per didelės, neproporcingos, jų dydis prieštarauja protingumo, sąžiningumo principams, sąžiningai verslo praktikai ir suteikia galimybę nepagrįstai praturtėti vienai šaliai bei pažeidžia teisėtus kitos šalies interesus, jos gali būti sumažintos iki protingos sumos. CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jeigu netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Netesybos nemažinamos, kai jos jau sumokėtos. Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje pripažįstama, kad teismas turi ne tik teisę, bet ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės.

58CK 6.251 straipsnyje, reglamentuojančiame visiško nuostolių atlyginimo principą, nustatytus kriterijus: atsakomybės prigimtį, šalių turtinę padėtį, šalių tarpusavio santykius, ar visiškai nuostolių atlyginimas nesukurs nepriimtinų ar sunkių padarinių. Netesybų mažinimas taip pat gali būti nulemtas siekio įgyvendinti neteisėto praturtėjimo prevenciją arba siekio užtikrinti viešosios tvarkos apsaugą. Be to, teismas, spręsdamas dėl netesybų dydžio, atsižvelgia į skolininko turtinę padėtį (tačiau sunki atsakovo turtinė padėtis neatleidžia atsakovo nuo prievolės vykdymo[82]), skolininko elgesį ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 8 d. Netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo Lietuvoje Aukščiausiojo Teismo praktikoje apžvalga Nr. AC-37-1. 37, p. 424-452).

59Atsakovas ginčo sutarčių dalyje dėl baudų neginčija. Jo nuomone, ieškovo prašomos priteisti baudos yra aiškiai per didelės, ieškovas neįrodė savo patirtų nuostolių dėl atsakovo įsipareigojimų dėl sutarties neįvykdymo. Atsakovas remiasi LR CK 6.73 str. nuostatomis, nurodydamas, kad netesybų teisinė prigimtis yra dvejopa: jos yra prievolės užtikrinimo būdas, nes skatina skolininką įvykdyti prievolę: jos yra sutartinės civilinės atsakomybės forma. CK 6.71 - 6.75 straipsniuose, reglamentuojančiuose netesybas, baudinės netesybos nenumatytos. Netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita, todėl CK 6.73 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo vykdymo. CK 6.258 straipsnio 3 dalyje pakartota iš esmės ta pati nuostata. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamasi CK 1.5 straipsniu, atsakovo nuomone, teismas turi teisę mažinti sutartines netesybas.

60Teismas nagrinėjamuoju atveju nenustatė, kad ieškovo prašomos priteisti baudos dydis yra akivaizdžiai per didelis, neproporcingas, jos dydis prieštarauja protingumo, sąžiningumo principams, sąžiningai verslo praktikai ir suteikia galimybę nepagrįstai praturtėti vienai šaliai bei pažeidžia teisėtus kitos šalies interesus. Dėl aukščiau nurodytų motyvų, ieškinys laikytinas pagrįstu ir įrodytu. Dėl šios priežasties 2015-10-28 preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistu (CPK 430 str. 6 d.).

61Kiti teismo posėdžio metu šalių nurodyti motyvai nenagrinėtini, kaip neturintys esminės reikšmės bylai.

62Ieškinį patenkinus, iš atsakovo ieškovo naudai papildomai priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 460 Eur advokato atstovavimo išlaidų (b.l. 148-149, 182-184), 105,46 Eur žyminis mokestis (b.l.117) bei teismo pašto išlaidos valstybei (CPK 93, 96, 98 str.).

63Vadovaudamasis CPK 42, 178, 270, 430 str., teismas

Nutarė

64Marijampolės rajono apylinkės teismo 2015-10-28 preliminarų sprendimą palikti nepakeistą:

65Ieškinį tenkinti.

66Priteisti iš atsakovo UAB “Juodeliai”, juridinio asmens kodas ( - ), ( - ), ieškovui VĮ Mažeikių miškų urėdija, juridinio asmens kodas ( - ),, ( - ), a.s. LT67 4010 0407 0007 0195, AB DNB bankas, banko kodas 40100, 7030,89 Eur (septynis tūkstančius trisdešimt eurų 89 ct) baudą, bylinėjimosi išlaidas: 105,46 Eur (vieną šimtą penkis eurus 46 ct) žyminio mokesčio, 460 Eur (keturis šimtus šešiasdešimt eurų) advokato atstovavimo išlaidų.

67Priteisti iš atsakovo UAB “Juodeliai”, juridinio asmens kodas ( - ), ( - ), 6,14 Eur (šešis eurus 14 ct) teismo pašto išlaidų valstybei.

68Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta... 2. Ieškovas Mažeikių miškų urėdija teismo prašo priteisti iš atsakovo UAB... 3. Atsakovas UAB „Juodeliai“ su ieškiniu nesutinka, daliai reikalavimo prašo... 4. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2015-10-28 priėmė preliminarų... 5. Ieškinys tenkintinas.... 6. Nustatyta, kad 2014-12-08 ieškovas su atsakovu UAB „Juodeliai“ sudarė... 7. 2014-12-08 su atsakovu UAB „Juodeliai“ buvo sudaryta Apvaliosios medienos... 8. Ieškovas teigia, kad Sutartyse Nr. 1 ir Nr. 2 yra numatyta sutarties šalių... 9. Atsakovas UAB „Juiodeliai“ su ieškiniu nesutinka, prašo panaikinti... 10. Atsakovas nurodo, kad Sutarties 2.3 punktas numatė, kad pirkėjui nenupirkus... 11. Šiuo atveju, atsakovo nuomone, terminų skaičiavimas yra svarbus tuo aspektu,... 12. Atsakovas taip pat nurodo, kad per pirmą 2015 m. ketvirtį ieškovo... 13. Ieškovas ieškinį pareiškė 2015-10-21, t. y. pasibaigus ieškinio senaties... 14. Atsakovas nurodo, kad pagal 2014-12-08 pasirašytą Apvaliosios medienos... 15. Atsakovas pažymi, kad per 2015 m. I ketvirtį nenupirktas/neparduotas PJ-B... 16. Todėl, atsakovo nuomone, ieškovo reikalavimams, pareikštiems pagal... 17. Atsakovas analogiškai pasisako dėl ieškovo reikalavimo pagal 2014-12-08... 18. Todėl, atsakovo nuomone, ieškovo reikalavimui dėl 222,96 Eur baudą už... 19. Taigi, ieškinio reikalavimams dėl 5 472,49 Eur baudos priteisimo (5249,53 Eur... 20. Atsakovas taip pat pasisako dėl ieškinio reikalavimų, kurie, jo nuomone,... 21. Atsakovas nurodo, kad ieškovas per 2015 m. I pusmetį turėjo paruošti PJ-B... 22. Per 2015 m. II ketvirtį ieškovas atsakovui pasiūlė nupirkti 420 m3 PJ-LP... 23. Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių, atsakovas įsitikinęs, kad ieškinys... 24. Ieškovas nesutinka su atsakovo prieštaravimais dėl žemiau išdėstytų... 25. Ieškovas nurodo, jog CK 1.127 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad ieškinio... 26. Analogiškai pagal Ilgametės sutarties 9.6 punktą sutartis galioja iki... 27. Atsižvelgiant į Ilgametės ir Pusmetinės sutarties 6.2 punkto, 9.6 punkto... 28. Ieškovas pažymėjo, kad atsakovas savo iniciatyva paprašė pagal Sutartis... 29. Sutartyse medienos tiekimo terminai nurodomi ketvirčiais. Tačiau kaip matyti... 30. Ieškovas nurodo, kad pagal Pusmetinę sutartį susitarta parduoti: 2015 m. I... 31. Ieškovo teigimu, pagal Ilgalaikę sutartį susitarta parduoti: 2015 m. I ktv.... 32. Ieškovas nurodo, kad jis ieškinio senaties termino reikalavimui dėl... 33. Ieškovas nurodo, kad atsakovas nepagrįstai teigia, kad jis nors ir buvo... 34. Atsakovas, pasisakydamas dėl baudos dydžio prieštaravimuose nurodo, kad... 35. Kaip jau minėta ieškovo ir atsakovo pasirašytų Sutarčių 6.2 punkte... 36. Nors pagal CK nuostatas ir cituojamą teismų praktiką, ieškovas ir neprivalo... 37. Ieškovas taip pat pasisako dėl atsakovo prieštaravimuose nurodytų... 38. Ieškovas mano, kad šiuo atveju Taisyklėmis reglamentuotas netesybų dydis... 39. CK 6.256 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad asmuo, neįvykdęs ar netinkamai... 40. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 41. Nagrinėjamuoju atveju ginčo dėl to, kad atsakovas netinkamai vykdė... 42. Abi šiuo atveju aptariamos sutartys pasirašytos 2014-12-08: Apvaliosios... 43. Ieškovo teigimu, Ilgametės ir Pusmetinės sutarties 6.2 punkto, 9.6 punkto... 44. Atsakovas teigia, kad pagal 2014-12-08 pasirašytą Apvaliosios medienos... 45. Nustatyta, kad Apvaliosios medienos pusmetinio pirkimo-pardavimo sutarties Nr.... 46. Šalys nesutaria dėl sutarties 9.6 punkto aiškinimo. Teismas sutinka su... 47. Ilgalaikės sutarties priedu Nr. 2A (b.l. 105) pratęstas sutarties dalies –... 48. Pagal pretenziją Ilgalaike sutartimi sutartos įsigyti medienos atsakovas... 49. Ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės pažeidimo, tai yra nuo... 50. Ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo taikomas... 51. Nagrinėjamuoju atveju, ir pagal Pusmetinę sutartį ir pagal Ilgalaikę... 52. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 53. Atsakovas 2015-04-10 raštu Nr. 429 pripažino, kad neįvykdė visų savo... 54. Atsakovas nurodo, kad ieškovas patirtų nuostolių neįrodė, todėl netesybos... 55. Atsakovas prašo sumažinti priteistinos baudos dydį. Ieškovas su tokiu... 56. Teismo teisė mažinti netesybas CK nustatyta expressis verbis. Teismo teisė... 57. Bendroji taisyklė dėl netesybų mažinimo yra ta, kad šalių susitarimas... 58. CK 6.251 straipsnyje, reglamentuojančiame visiško nuostolių atlyginimo... 59. Atsakovas ginčo sutarčių dalyje dėl baudų neginčija. Jo nuomone, ieškovo... 60. Teismas nagrinėjamuoju atveju nenustatė, kad ieškovo prašomos priteisti... 61. Kiti teismo posėdžio metu šalių nurodyti motyvai nenagrinėtini, kaip... 62. Ieškinį patenkinus, iš atsakovo ieškovo naudai papildomai priteistinos... 63. Vadovaudamasis CPK 42, 178, 270, 430 str., teismas... 64. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2015-10-28 preliminarų sprendimą... 65. Ieškinį tenkinti.... 66. Priteisti iš atsakovo UAB “Juodeliai”, juridinio asmens kodas ( - ), ( -... 67. Priteisti iš atsakovo UAB “Juodeliai”, juridinio asmens kodas ( - ), ( -... 68. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...