Byla 2-15-664/2011

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėja Irena Vapsvienė, sekretoriaujant Zitai Stankevičienei, dalyvaujant ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ atstovui Juzefui Kurilai, atsakovo UAB „Visagino būstas“ atstovui advokatei N. K., atsakovui A. L., tretiesiems asmenims V. L. ir V. V., vertėjoms Irmai Vavinskienei, Janinai Damanskienei, teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovams UAB „Visagino būstas“ ir A. L. dėl žalos atlyginimo,-

Nustatė

2Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ nurodo, jog pagal Būsto draudimo liudijimą serija LD Nr. ( - ), tarp AB „Lietuvos draudimas“ ir V. V., draudimo laikotarpiui nuo 2009-05-31 iki 2010-05-30 buvo apdraustas butas adresu ( - ), Visagine, bendrai draudimo sumai-82490 Lt. 2009 10 05 ieškovo apdraustas butas, esantis Visagine, ( - ), priklausantis V. V. buvo aplietas vandeniu. Remiantis AB „Lietuvos draudimo“ 2009-10-08 turto sunaikinimo, sugadinimo aktu, AB „Lietuvos draudimo“ 2009-10-09 paskaičiuota, jog buto užliejimo vandeniu metu padaryta žala 3345,00 Lt. sumai, ši pinigų suma buvo pervesta draudėjui (trečiajam asmeniui) V. V.. Ieškovas nurodo, jog sumokėjęs draudiminę išmoką turi regreso teisę į žalos padarymo kaltininkus. Ieškovas nurodo, jog žala atsirado dėl aplaidaus pastatą ( - ), Visagine, administruojančios įmonės UAB “Visagino būstas“ veikimo ir neveikimo bei neteisėtų atsakovo A. L., gyvenančio adresu ( - ), Visagine, veiksmų.

3Ieškovas nurodo, jog vandens prasiskverbimo židinys buvo pastato techniniame aukšte. Techniniame aukšte esančius pastato įrenginius eksploatuoja ir prižiūri atsakovas UAB „Visagino būstas". P. P. eksploatavimo išlaidų ir paslaugų apmokėjimo sutartį ( Ip.) UAB „Visagino būstas" privalėjo eksploatuoti, remontuoti ir prižiūrėti pastatą, jo inžinierinę įrangą, bendro naudojimo vietas. Atsakovo neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, kad jis pažeidė sutartinius įsipareigojimus, buvo aplaidus, nepakankamai rūpestingas juos vykdydamas. Vadovaujantis CK 6.256 str. 4d. civilinei atsakomybei atsirasti kaltės nustatyti nereikia. Savo prievoles UAB „Visagino būstas" privalėjo vykdyti apdairiai, sąžiningai ir tik patalpų savininkų interesais. Be to, atsakovas UAB „Visagino būstas“ netinkamai vykdė pareigą užtikrinti, jog į pastato techninį aukštą, kuriame yra administratoriaus prižiūrimi pastato bendro naudojimo inžinieriniai tinklai (kurie yra laikytini padidinto pavojaus šaltiniu), nepatektų pašaliniai asmenys.

4Į techninį aukštą neteisėtai patekęs atsakovas A. L. pastato techniniame aukšte savavališkai, pažeisdamas teisės aktų reikalavimus, įsivedė bei eksploatavo neleistinus įrenginius, taisė santechnikos įrenginius. Tai patvirtina tą faktą, jog pastato administratorius netinkamai vykdė jo prižiūrimų pastato objektų kontrolę. Vykdydamas jam priklausančias reguliarias pastato ir juose esančių bendro naudojimo įrenginių apžiūras, UAB „Visagino būstas" privalėjo imtis priemonių, jog tokie savavališki T I K R A : įrenginiai būtų pašalinti, jog į techninį aukštą galėtų patekti tik UAB „Visagino būstas" darbuotojai, įspėti namo gyventojus dėl neteisėtų veiksmų. To nepadaręs, UAB „Visagino būstas" prisiėmė galimą riziką dėl trečiųjų asmenų neteisėtų veiksmų. Tinkamos kontrolės nebuvimas buvo netiesioginiame, bet teisiškai raiškingame priežastiniame ryšyje su žalos atsiradimu, kas yra pagrindas civilinei atsakomybei kilti.

5Kaip nustatyta atsakovo UAB „Visagino būstas“ atliktų patikrinimų akte, buto Nr. 12 užpylimo priežastimi buvo ne techniškai netvarkingas nuorinimo bakelis ( nes dėl lašelinio pratekėjimo dviejų butų užpylimas nebūtų įmanomas), o vienkartinis vandens išmetimas didele srove, atsakovui A. L. savavališkai atsukus oro surinkimo bakelio ventilį. Dieną iki užpylimo ( 2009 10 05) UAB „Visagino būstas" gavo paraišką, jog A. L. bute nešyla radiatoriai prie stovo. Dėl darbo krūvio UAB „Visagino būstas" darbuotojai neturėjo galimybės atvykti pašalinti gedimą, todėl A. L. savo jėgomis bandė pašalinti gedimus šildymo sistemoje. Atsakovas A. L. atsuko ventilį, o vandeniui didele srove ėmus tekėti, stengdamasis jį sustabdyti, bandė įsukti aklę. Dokumentaliai yra užfiksuota, jog į įvykio vietą atvykus avarinės tarnybos darbuotojams, techniniame aukšte buvo rastas A. L., bandantis įsukti aklę, šią aklę, šalindami avarijos pasekmes įsuko UAB „Visagino būstas“ avarinės tarnybos darbuotojai.

6Taip pat techniniame aukšte buvo savavališkai, pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, įvesti iš A. L. priklausančio buto kabeliai. Raktus nuo techninės patalpos turėjo tik A. L. ir UAB „Visagino būstas".

7Vandens išsiliejimo mechanizmas (sistemos nuorinimas buvo vykdomas ne per lanksčią žarną, dėl ko vandens srovės kryptis nebuvo kontroliuojama), patvirtina, jog sistemos nuorinimą vykdė asmuo, neturintis specialių žinių šioje srityje.

8Šie įrodymai patvirtina, jog užpylimas įvyko savavališkai tvarkant atsakovui A. L. techninėje patalpose esančius santechnikos įrenginius. Jo kaltė pasireiškia tuo, jog neturėdamas reikiamos kvalifikacijos, specialiųjų žinių, savavališkai vykdė remonto darbus, kurių metu padaryta žala. A. L. nesielgė apdairai ir rūpestingai, kad nebūtų daroma žala trečiųjų asmenų turtui.

9Dėl išdėstytų motyvų, ieškovas reiškia atsakovams reikalavimą atlyginti žalą solidariai, kadangi žala buvo padaryta jų bendrais veiksmais.

10Atsakovo UAB „Visagino būstas" civilinė atsakomybė žalos padarymo metu buvo drausta AB „Lietuvos draudimas", sutartyje numatyta 1000 Lt frančizė, t.y. nuostolio dalis, kurią privalo atlyginti pats draudėjas. Todėl atsakovo UAB „ Visagino" būstas" atsakomybė galima tik dėl 1000Lt. Atsakovo A. L. atžvilgiu ieškovas palaiko ieškinio reikalavimus 3345 Lt sumai.

11Ieškovas prašo teismo: 1) priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Visagino būstas" ir A. L. ieškovo AB Lietuvos draudimas" naudai 1000 Lt žalos atlyginimą, 5 % palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 66 Lt-žyminio mokesčio; 2) priteisti iš A. L. ieškovo AB „Lietuvos draudimas" naudai 2345 Lt žalos atlyginimo, 34 Lt žyminį mokestį, 5% metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Atsakovas UAB „Visagino būstas“ nurodo, jog su pateiktu ieškiniu dalyje dėl žalos priteisimo iš UAB „Visagino būstas“ nesutinka ir nurodo, jog UAB „Visagino būstas“ yra netinkamas atsakovas.

13Sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius ( CK 6.245 str. 3 d.) .

14Civilinė atsakomybė netaikoma, taip pat asmuo gali būti visiškai ar iš dalies atleistas nuo civilinės atsakomybės dėl trečiojo asmens veiksmų ( CK 6.253 str. l d,).

15UAB „Visagino būstas" yra daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės Visagino mieste administratorius, paskirtas 2004 m. rugsėjo 14d. Visagino administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮV-506 „Dėl daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus skyrimo".

16P. D. namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų (patvirtintų Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. ĮV-505) 4 punktą „pagrindinis administratoriaus uždavinys - įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo naudojimu ir priežiūra".

17Be to, pagal įstatus UAB „Visagino būstas" veiklos tikslai: gyvenamųjų namų jų inžinerinių T I K R A : įrenginių, esančių bendro naudojimo vietose, eksploatacija ir bendro naudojimo vietų priežiūra.

18Pagal 2004-05-13 Pastato eksploatavimo išlaidų ir paslaugų apmokėjimo sutarties Nr. 12, sudarytos su buto, esančio ( - ) Visagine savininku V. V. ir 2004-05-11 Pastato eksploatavimo išlaidų ir paslaugų apmokėjimo sutarties Nr. 15, sudarytos su savininkais V. L. ir A. L., p. l UAB „ Visagino būstas'' eksploatuoja, remontuoja ir prižiūri pastatą, jo inžinerinę {ranga, bendro naudojimo vietas ir šalia jų esančias teritorijas, išveža šiukšles ir parengia namą sezonui pagal gyvenamųjų namų eksploatavimo taisykles, kuriose nurodama eksploatavimo darbų ir paslaugų nomenklatūra ir apimtis.

19Pagal nurodytų sutarčių p. 6, pagal LR CK 4.83 str. 3 d., buto savininkas (naudotojas) bendro naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ir kitaip tvarkyti.

20Pagal sutarties p.7 Butų ir kitų patalpų savininkai pagal LR CK 4.83 str. 5 d. privalo leisti įgaliotiems asmenims remontuoti ar kitaip tvarkyti jo bute ir kitose patalpose esančią bendrojo naudojimo mechaninę, elektros, techninę ir kitokia įrangą.

21Todėl atsakovas UAB „Visagino būstas“ mano, jog atsakovas A. L. buvo tinkamai informuotas, kad neturi savavališkai įrenginių pašalinti nei savo bute, nei gyvenamojo namo bendro naudojimo vietose ( pastato techniniame aukšte).

22Faktas, kad buto Nr. ( - ) savininkai savavališkai atsuko ir užsuko ventilius, esančius techniniame aukšte, patvirtintas ir UAB „Visagino būstas" 2009-10-07 Akte Nr. 43-35, kuriame nustatyta, kad 5 ir 15 butų savininkų veiksmai užsukant ir atsukant šildymo sistemą ir buvo priežastimi, dėl ko buvo užlieti ( - ) ir ( - ) butai, 2009-11-24 Apžiūros akte Nr. 43-413 bei liudytojų parodymais.

23A. L. pažeidė 2004-05-11 Pastato eksploatavimo išlaidų ir paslaugų apmokėjimo sutarties Nr. 15 p. 7. Jis privalo laiku pakviesti UAB „Visagino būstas" darbuotojus apžiūrėti bendro naudojimo įrangą ir suteikti galimybę padaryti remontą. Jis to nepadarė, bet

Nutarė

24viską sutvarkyti pats, todėl jo netinkamas elgesys yra priežastiniame ryšyje su žala padaryta buto Nr. 12 ,esančio ( - ) Visagine savininkui.

25Atsakovas UAB „Visagino būstas“ nesutinka su ieškovų motyvu, kad UAB „Visagino būstas" netinkamai vykdė jo prižiūrimų pastato objektų kontrolę. UAB „Visagino būstas" neturi galimybės kontroliuoti Visagino miesto gyvenamojo namo buto savininkų veiksmus ir neturi įsipareigojimų saugoti gyvenamojo namo patalpą techniniame aukšte.

26Gyvenamojo namo nuolatinė priežiūra ( eksploatavimas) — namo būklės nuolatinis stebėjimas, pastato pagrindinių konstrukcijų ( sienų cokolio, stogo ir kt.), mechaninio patvarumo palaikymas, smulkių defektų šalinimas, bendro naudojimo inžinerinių sistemų saugaus naudojimo užtikrinimas, jų profilaktika, derinimas, paruošimas šildymo sezonui, gaisrinės saugos palaikymas, bendrojo naudojimo patalpų valymas, namų priskirtos teritorijos tvarkymas ( STR 1.12.05:2002 „ Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir įgyvendinimo tvarka")

27Ieškovas nepateikė teismui įrodymų, kad UAB „Visagino būstas" būtų atlikusi kokius nors neteisėtus veiksmus ( veikimą ar neveikimą) arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai, kuriais būtų padaryta žala buto Nr. ( - ), esančio ( - ) Visagine savininkui.

28Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmens turtui privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (LR CK 6.263 str. l d., 2 d.). kitokių konstrukcijų sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), net ir nesant jo kaltės, jeigu neįrodo, kad žala atsirado dėl nenugalimos jėgos arba nukentėjusio asmens tyčios ar didelio neatsargumo .

29Atsakovas A. L. ir jo sutuoktinė tretysis asmuo V. L. yra buto Nr. ( - ) namo ( - ), Visagine, savininkai ir jiems bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė - techninė ir kitokia įranga.( LR CK 4.82 str. l d.)

30CK 6.1015 str. nustato, kad jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui išmokėjusiam draudimo išmoką pereina teisė reikalauti išmokėtos sumos iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Subrogacija netaikoma draudimo nuo nelaimingų atsitikimų draudimo ligos atveju, civilinės atsakomybės draudimo atveju, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais.

31Atsakovas UAB „Visagino būstas“ pažymi, kad kai draudėjas ir atsakingas už žalą asmuo yra tas pats, subrogacija negalima CK 6.1015 str., l d. pagrindu; tokiu atveju draudimo apsauga galioja interesui, kuris apdraustas pagal draudimo sutartį.

32UAB „Visagino būstas" 2008-12-11 sudarė su ieškovu bendrosios civilinės atsakomybės T I K R A : draudimo sutartis laikotarpiui nuo 2009-01-30 iki 2010-01-30.

33Tokiu būdu ieškovas yra UAB „Visagino būstas" draudikas pagal 2008-12-11 Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutartį ir negali reikalauti iš savo draudėjų (UAB „Visagino būstas") žalos atlyginimo pagal CK 6.1015 str.

34Atsakovas A. L. nurodo, jog su pateiktu ieškiniu dalyje dėl žalos priteisimo iš atsakovo A. L. ieškovo naudai, nesutinka, o su ieškinio dalimi UAB „Visagino būstas" atžvilgiu sutinka. Atsakovas nurodo, jog sutinka, kad šildymo sistemos bakelis buvo netvarkingas, iš jo tekėjo vanduo, ir tai atsakovo nuomone ir buvo užliejimo priežastimi. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad bakelio pratekėjimas avarijos dieną buvo tik lašelinis ir toks lašelinis pratekėjimas negalėjo nieko užlieti. Praėjus 1,5 mėnesio darytas eksperimentas to neįrodo. Aplinkybės avarijos dieną buvo kitokios, nes iš ventilio tekėjo, o ne lašėjo vanduo, jokios aklės apskritai nebuvo, o 2009-11-24 d. galėjo būti kitokiu stiprumu užsuktas ventilis, arba ventilis galėjo būti pakeistas nauju. Atsakovas mano, jog tai, kad jis turėjo raktą nuo techninės šildymo sistemos patalpos, nėra jo kaltės įrodymas. Atsakovas nėra neteisėtas šio rakto turėtojas. UAB „Visagino būstas" darbuotojai šį raktą atsakovui davė prieš 15 metų, kad lietaus atveju esant pratekėjimo iš palėpes jis galėtų surasti patekėjimo vietą. Į techninį aukštą, kuriame yra pratekėjęs bakelis, galima patekti ir iš kitos laiptinės. Todėl nuomonė, kad tik atsakovas A. L. galėjau patekti į techninį aukštą neteisinga.

352009-10-05 nuo 11 iki 12 val. UAB „Visagino būstas" įjungė name adresu ( - ) šildymą, tačiau visuose butuose mano laiptinėje šildymas visiškai neveikė. Dėl to atsakovas kreipėsi į UAB „Visagino būstas" dispečerinę ir po to išvažiavo į garažą remontuoti mašiną ir garaže išbuvo iki 18.30 val. Tai gali patvirtinti V. L. ir liudytojas A. A., gyv. ( - ), Visaginas. 16.00 val. šildymo sistema veikė visame name, tai patvirtina šildymo sistemos skaitiklio duomenys. Iki 12.00 val. šildymo sistemos skaitiklio rodmenys nesikeitė, nuo 13.00 iki 16.00 val. šildymo sistemos skaitiklio parodymų skirtumas 3 valandas iš eilės sudarė vidutiniškai 1,96 m3/val., nuo 16.00 iki 17.00 val. šildymo sistemos skaitiklio parodymų skirtumas sudarė 2.23 m3/val., o nuo 17.00 iki 19.00 val. šildymo sistemos skaitiklio parodymų skirtumas 3 valandas iš eilės sudarė vidutiniškai 2.56 m3/val., o po pratekėjimo sustabdymo sistemos skaitiklio parodymų skirtumas sudarė vidutiniškai 2,51 m3/val. Atsakovas grįžo iš garažo apie 18.45 val. Apie 19.00 val. atėjo kaimynė iš 12 buto O. V. ir pranešė, kad į jos butą iš viršaus, t.y iš atsakovo buto teka vanduo. Atsakovas pamatęs, kad jo svetainėje iš viršaus teka vanduo, jis nuėjo pažiūrėti į techninį aukštą išsiaiškinti iš kur teka. Pamatęs, kad iš bakelio plona srove teka vanduo paprašė O. V. iškviesti UAB „Visagino būstas" avarinę tarnybą. Atvykę santechnikai negalėjo pašalinti pratekėjimo, nes su savimi neturėjo aklės, kad įsukti jį į praleidžiantį vandenį ventilį. Kad kuo greičiau pašalinti pratekėjimą atsakovas nurodo pasiūlęs paieškoti aklę pas save, suradus aklę ją atidavė santechnikams, jie šią aklę įsuko į ventilį, pratekėjimas sustojo.

362009-10-07 UAB „Visagino būstas" akte nurodyta, kad 2009-10-06 d. UAB „Visagino būstas" specialistai apžiūrėjo šildymo sistemos įrangą ir jokių pastabų dėl bakelių aklių neturėjo. Tai rodo, kad aklės visiškai tenkino UAB „Visagino būstas" specialistus. Namas yra 1986 metų statybos, UAB „Visagino būstas" nepateikė įrodymų, kad 24 metus naudojo tik vienas ir tuos pačias akles. UAB „Visagino būstas" privalo vykdyti namo šildymo sistemos priežiūrą, kiekvieną vasarą atlieka šildymo sistemos bandymus, todėl jeigu aklė buvo ne „tokia kokias naudoja UAB „Visagino būstas" galėjo ir turėjo ją pakeisti.

37Su argumentu, kad viena iš tų aklių buvo atsakovo rankose atsakovas nesutinka. Atvykus santechnikams atsakovas juos sutiko 5 aukšto laiptinės aikštelėje ir jo rankose buvo tik žibintuvėlis.

38Su teiginiu, kad sistemos nuorinimą atliko neturintis reikiamos kvalifikacijos asmuo atsakovas nesutinka. Nėra jokių įrodymų, išskyrus prielaidas, kad kažkas atliko sistemos nuorinimą. Tai turėjo atlikti UAB „Visagino būstas" darbuotojai iš karto po šildymo sistemos įjungimo, tačiau jie to nedarė, todėl savo pareigas tinkamai įjungti šildymą atliko aplaidžiai. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad vandenį iš bakelio paleidau atsakovas.

39Tretysis asmuo V. V. teismo posėdyje nurodė, jog pagal Būsto draudimo liudijimą serija LD Nr. ( - ), tarp AB „Lietuvos draudimas“ ir V. V., draudimo laikotarpiui nuo 2009-05-31 iki 2010-05-30 buvo apdraustas V. V. priklausantis butas adresu ( - ), Visagine, 2009 10 05 butas, esantis Visagine, ( - ), priklausantis V. V. buvo aplietas vandeniu. Apie T I K R A : tai, jog butas yra aplitas, V. V. sužinojo iš žmonos, kadangi pats tą dieną namo grįžo labai vėlai. AB „Lietuvos draudimas“ apskaičiavo nuostolius ir remiantis draudimo sutartimi V. V. sumokėjo 3345,00 Lt. draudiminės išmokos.

40Tretysis asmuo V. L. teismui pateiktame atsiliepime ir teismo posėdyje nurodė, jog su ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškiniu dalyje dėl žalos priteisimo iš atsakovo A. L., nesutinka. Tretysis asmuo V. L. nurodė, jog ieškovo ieškinys dalyje dėl žalos išieškojimo iš atsakovo A. L. pagrįstas vien tik gausiais melagingais spėjimais. V. L. parodė, kad ji yra atsakovo A. L. žmona, jie gyvena adresu ( - ). 2009 m. spalio 5 d. buvo įjungta šildymo sistema name, adresu ( - ), Visagine. Įjungus šildymo sistemą jų bute nešilo dalis radiatorių. Tuomet apie 15 val. ji išėjo pasivaikščioti su vaiku į kiemą ir prie ( - ), Visagine, gyvenamojo namo sutiko santechniką V. K., kuriam pasakė apie tai, jog nešylą dalis radiatorių, šis pasakė, kad tai remonto darbų, kurių metu buvo keičiami radiatoriai bute ( - ), Visagine, pasekmė ir tuojau viską sutvarkys. Apie 17 val. V. L. pastebėjo, jog radiatoriai sušilo. Telefonu apie tai V. L. pranešė vyrui A. L., kuris tuo metu buvo garaže. Apie 19 val. namo iš garažo grįžo vyras A. L. ir jie sėdo vakarieniauti. Jiems vakarieniaujant į duris paskambino, V. L. atidarė duris ir pamatė ten stovinčią kaimynę O. V. iš buto Nr. ( - ). O. V. pasakė, jog L. juos užpilynėja vandeniu. Vyras A. L. pasižiūrėjo ir pamatė, kad tikrai jų bute iš viršuje esančio techninio aukšto sunkiasi vanduo, kuris greičiausiai pakliuvo ir į O. V. butą esantį apačioje. Tuomet vyras A. L. paėmė turimą raktą nuo namo techninio aukšto ir nuėjo pažiūrėti, kas ten vyksta. Raktas nuo namo techninio aukšto pas L. yra jau seniai, šį raktą jiems davė buvusi namo administratorė N. Z.. Grįžęs iš namo techninio aukšto vyras A. L. liepė kviesti avarinę tarnybą. O. V. išėjo į namus kviesti avarinės tarnybos. Vėliau jie visi trys: O. V., V. L. ir A. L. laukė kolidoriuje avarinės tarnybos. Avarinės tarnybos darbuotojai atvažiavo palyginus greitai. Tuomet vyras A. L. kartu su jais nuėjo į techninį aukštą. Prieš tai, santechnikai užėjo į jų butą Nr. 12 ir apžiūrėję vietas kur bėgo vanduo, pasakė, kad viską aprašys. Taip pat UAB „Visagino būstas“ darbuotojai buvo užėję apžiūrėti užliejimo pasekmių ir 2009-10-06. Tretysis asmuo V. L. nurodo, jog UAB „Visagino būstas“ darbuotojų tvirtinimas, jog atvykus avariniai tarnybai atsakovas A. L. buvo techniniame aukšte, yra tikras melas ir šmeižtas, atsakovas A. L. buvo penkto aukšto laiptinėje, o ne techninio aukšto patalpose.

41Teismo posėdyje liudytoja apklaustas O. V. parodė, kad ji gyvena adresu ( - ), Visagine, kartu su vyru V. V.. 2009-10-05 ji grįžo iš darbo ir pamatė, kad bute palei sieną bėga vanduo iš viršutinio aukšto. O. V. nuėjo į virš jos esantį butą Nr. ( - ), pas L. ir informavo, kad į jos butą bėga vanduo. V. L. nurodė, kad ir pas ją bėga vanduo ir pasiūlė kviesti avarinę tarnybą. O. V. iškvietė avarinę ir sėmė vandenį bute. Ką tuo metu darė A. L., V. V. nurodo nemačiusi. Kur buvo A. L. kai atvyko avarinės tarnybos darbuotojai-O. V. nežino, pasakyti negali.

42Teismo posėdyje liudytoju apklaustas A. F. parodė, kad jis dirba UAB „Visagino būstas“ santechniku. 2009 m. spalio mėnesio pradžioje, tiksliai darbar laiko neatsimena, jis kartu su kitu UAB „Visagino būstas“ santechniku V. K., pagal UAB „Visagino būstas“ nustatytą grafiką, įjungė šildymo sistemą ( - ), Visagine, gyvenamajame name. Įjungus šildymo sistemą buvo palaukta gal 10 min. ar pakils slėgis. Patikrinus, jog slėgio rodmenys yra normalūs, jie su V. K. išėjo įjunginėti šildymo sistemos į šalia esantį gyvenamąjį namą. Liudytojas A. F. paaiškino, kad sistemos nuorinimo jie nedarė. Gyvenamojo namo ( - ), Visagine, nuorinimo sistema randasi viršutiniame techniniame aukšte, ten A. F. ir V. K. nelipo, ir nuorinimo neatliko, kadangi prieš mėnesį iki šildymo sistemos paleidimo, pagal patvirtintą ir nustatytą tvarką ir grafiką, gyvenamojo namo ( - ), visa šildymo sistema buvo patikrinta, nuorinimo darbai buvo atlikti, taip pat buvo patikrinta ar šildymo sistema užpildyta vandeniu. Taip pat liudytojas nurodė, jog nei tą dieną, nei kitą dieną UAB „Visagino būstas“ dispečeris jo asmeniškai neinformavo, apie tai, jog gyvenamojo namo ( - ), Visagine, nešyla radiatoriai.

43Teismo posėdtje liudytoju apklaustas V. K. parodė, kad jis dirba UAB “Visagino būstas” santechniku. 2009 m. spalio mėnesio pradžioje, tiksliai dabar laiko neatsimena, jis kartu su kitu UAB „Visagino būstas“ santechniku A. F., pagal UAB „Visagino būstas“ nustatytą grafiką, įjungė šildymo sistemą ( - ), Visagine, gyvenamajame name apie 11-12 val.. Buvo paleista šildymo sistema ir atidarytas vandens T I K R A : padavimas. Buvo atidarytos armatūros 3 ir 4 sklendės. Įjungus šildymo sistemą buvo palaukta gal 10-15 min. Stebinti monometro parodymus dėl spaudimo. Patikrinus, jog slėgio rodmenys yra normalūs, nustatė visus būtinus parametrus ir su A. F. išėjo. Visi parametrai buvo užfiksuoti žurnale. V. K. nurodo, jog namo techniniame aukšte techninė apžiūra buvo daryta vasarą, 2009-10-05 techniniame aukšte nebuvo, tačiau buvo techniniame aukšte dvi savaites prieš, tikrino šildymo sistemą ir visis ventiliai bei aklės buvo savo vietose, vanduo niekur netekėjo. Liudytojas nurodo, jog jei paleidus šildymo sistemą ant ventilių nebūtų aklės, tai pajungimo metu manometrai būtų parodę vandens išmetimą, tuomet vandens padavimas būtų atjungtas ir atliktas patikrinimas, tuomet užliejimo nebūtų įvykęs. Tačiau vandens paleidimo (šildymo sistemos) metu manometras jokių nukrypimų nuo normos nerodė. Taip pat liudytojas V. K. nurodė, jog tą dieną daugiau adresu ( - ), Visagine, nuvykęs dėl šildymo sistemos nebuvo, jokių darbų neatlikinėjo. Taip pat liudytojas nurodė, jog jokių remonto darbų jis ( - ), Visagine, bute neatlikinėjo. Prašant minėto buto savininkui I. G., 2009 m. pavasarį, po šildymo sistemos atjungimo, kažkur tai balandžio mėnesio pabaigoje, buvo atjungtas stovas, nes buto savininkas ketino keisti radiatorių, kadangi iš jo tekėjo vanduo. Po valandos laiko stovas buvo pajungtas.

44Teismo posėdyje liudytoja apklausta N. Z. parodė, kad ji dirba UAB „Visagino būstas“ jau 22 metai, namų techninės priežiūros vadybininke. Nuo 2009 m. lapkričio 24 dienos ji tapo ir namo, adresu ( - ), Visagine, administratore. Kadangi gyvenamojo namo, adresu ( - ), Visagine, administratore ji tapo tik 2009 m. lapkritį, todėl apie 2009 m. spalio mėnesio 5 d. įvykį, kurio metu buvo vandeniu užlieti butai, nieko paaiškinti negali. Taip pat N. Z. nurodė, jog ji niekada nedavė nei A. L., nei kitiems gyvenamojo namo ( - ), Visagine, gyventojams raktų nuo namo techninio aukšto.

45Teismo posėdyje liudytoju apklaustas I. G. parodė, kad jis gyvena adresu ( - ), Visagine. I. G. parodė, kad jis pažįsta atsakovą A. L., kadangi jis yra jo kaimynas. I. G. paaiškino, kad apie tai, jog 2009 m. spalio 5 d. buvo vandeniu užlieti keli namo, adresu ( - ), butai, sužinojo tik 2009 m. spalio 65 d., kai buvo įjungtas šildymas. Apie patį įvykį nieko paaiškinti negali, nes nieko nežino. Taip pat liudytojas paaiškino, kad jis 2009 m. balandžio mėnesį, tikslios dienos neatsimena, darė remontą savo bute, adresu ( - ), Visagine. Remonto darymo metu jis keitė vieną radiatorių esantį buto hole. Keičiant radiatorių buto būtina atjungti jį nuo šildymo sistemos, t.y. užsukti bendrą namo šildymo sistemą. Tai padaryti jis paprašė UAB „Visagino būstas“ santechnikus, aptarnaujančius jų namą, kuriuos sutiko lauke prie gyvenamojo namo. Santechnikai sutartu laiku atvyko ir atjungė ,t.y. užsuko šildymo sistemą, o po valandos, kai I. G. pakeitė radiatorių-šildymo sistemą vėl pajungė. Remonto darbus I. G. atliko pats, A. L. jam nepadėjo, santechnikai tik jo prašymu užsuko, o vėliau (po valandos) atsuko šildymo sistemą. I. G. nurodo, jog pas jį 2009 m. spalio 3 d. santechnikai atvykę nebuvo ir jokių remonto darbų neatlikinėjo.

46Teismo posėdyje liudytoju apklaustas P. M. parodė, kad jis dirba UAB „Visagino būstas“ šaltkalviu-remontininku. 2009 m. spalio 5 dieną, vakare, tikslios valandos jis neprisimena, buvo gautas pranešimas, kad vandeniu yra užliejamas butas, adresu ( - ), Visagine. Apie avariją pranešė buto Nr. ( - ) savininkai. P. M. kartu su UAB „Visagino būstas“ santechniku V. L. atvykę į įvykio vietą iš karto nuėjo į ( - ), Visagine, butą, kadangi avarinę tarnybą kvietė būtent šio buto savininkas. Apžiūrėjus butą Nr. ( - ) ir nustačius, kad vanduo užliejo butą iš viršaus, buvo bandyta patekti į buto Nr. ( - ) patalpas, tačiau į minėtą butą įeiti neleido savininkai. Tuomet P. M. ir V. L. užlipo į namo viršutiniame aukšte esantį techninį aukštą. Įėjimo į techninio aukšto duris jie rado atrakintas, o techninio aukšto patalpose buvo rastas A. L., kuris rankose laikė instrumentą ir bandė sukti, tiksliau suko šildymo sistemos ventilį. A. L. pasakė, kad jis šalina gedimus, Šalia oro surinkimo bakelio, šone buvo didelė vandens bala, o iš A. L. sukamo ventilio lašėjo vanduo, ne bėgo, o lašėjo. Įsižiūrėjus geriau P. M. pamatė, kad A. L. bando naudodamas netinkamas priemones izoliuoti vandens tekėjimą ir užsukti ventilio aklę. UAB „Visagino būstas“ darbuotojai A. L. paaiškino, kad naudodamas tokias priemones blogai užsuks, paėmė iš A. L. rankų instrumentą, aklę ir naudodami savo „skočiu“ užsuko aklę. P. M. paaiškino, kad ant oro surinkimo bakelio buvo uždėtas UAB „Visagino būstas“ ventilis, tačiau ventilio aklė buvo ne UAB „Visagino būstas“. UAB „Visagino būstas“ darbuotojai ant ventilio užsuko A. L. turėtą aklę, o kur dingo UAB „Visagino T I K R A : būstas“ aklė, liudytojas nežino, jos nematė. Liudytojas P. M. paaiškino, kad šildymo sistemą yra užpildyta vandeniu, yra po slėgiu, spaudimu, esant ventiliui užsuktam (uždarytam) viskas būna tvarkoje, tik atsukus ventilį nuo esamo sistemoje slėgio vanduo yra išmetamas laukan. Jei ventilius būtų atsuktas, iš jo pastoviai tekėtų vanduo. Šildymo sistema yra visuomet užpildyta vandeniu, kad nerūdytų vamzdžiai ir radiatoriai. Skirtumas yra tik tame, jog pajungus šildymo sistemą sistemoje esantis vanduo ima cirkuliuoti, o šildymo sistemos neįjungus jis ten stovi, niekas iš sistemos vandens nenuleidžia, tik nevyksta cirkuliacija. Ir net nepaleidus šildymo sistemos, jei ventilius būtų atsuktas ir iki šildymo sistemos pajungimo, vanduo būtų bėgęs. Kadangi jokių nusiskundimų iki tol nebuvo, akivaizdu, jog ventilius buvo užsuktas, o jį atsukus, ėmė bėgti vanduo.

47Teismo posėdyje liudytoju apklaustas S. P. parodė, kad jis dirba VĮ „Visagino energija“ eksploatacijos įrenginių meistru. 2009 m. lapkričio mėnesį, remiantis tarp UAB „Visagino būstas“ ir VĮ „Visagino energija“ sudaryta bendradarbiavimo sutartimi, jis, kaip nepriklausomas specialistas, besispecializuojantis apskaitos įrenginių tyrimuose, turintį nemažą patirtį šioje srityje, buvo pakviestas dalyvauti komisijoje, tyrusioje namo, adresu ( - ), techniniame aukšte esantis oro surinkimo bakelių nuleidimo ventilius, siekiant nustatyti dviejų butų ( - ) ir ( - ) butų užliejimo priežastis. Apžiūrėjus buvo padaryta pagrįsta išvada, jog ( - ), ( - ) butų užliejimo priežastimi galėjo būti oro surinkimo bakelio nr. 2 trumpalaikis ventilio atidarymas, kurio metu išsiliejo didelis kiekis vandens iš šildymo sistemos ant grindų techniniame aukšte, tam tikru laikotarpiu. Jokių ventilio defektų nustatyta nebuvo. Jei būtų ventilio defektas ir dėl to būti lašėjęs ar bėgęs vanduo, tai būtų buvę nustatyta, nes būtų akivaizdžiai matyti: būti šlapia izoliacija ir nuo vandens deformuota. Tuo tarpu po ventiliu esanti izoliacija buvo sausa, ant jos buvo net dulkių sluoksnis, jokių vandens lašėjimo per ventilių požymių nebuvo. Vienintelė ir akivaizdi vandens ištekėjimo iš šildymo sistemos priežastis buvo ventilio atidarymas (atsukimas), kažkas bandė nuorinti. Apžiūros aktas buvo sustatytas 2009-11-24 ir komisijos narių pasirašytas. Aktą pasirašė ir S. P., kadangi jis pilnai sutiko su komisijos padarytomis išvadomis.

48Teismo posėdyje liudytoju apklausta L. L. parodė, kad ji dirba UAB “Visagino būstas” inžinieriumi-santechniku. 2009-10-05 buvo paduotas šildymas į visus namus Visagino mieste, tame tarpe ir namo ( - ), Visagine, laikotarpyje nuo 11 val. Iki 12 val. Apie 13 val. Į UAB “Visagino būstas” kreipėsi gyvenamojo namo ( - ), buto Nr. ( - ) savininkas A. L. ir pasakė, kad ne visuose kambariuose yra šildymas. L. L. informavo A. L., kad jei santechnikai suspės, tai ateis ir nuorins radiatorius, tačiau tą dieną santechnikai nesuspėjo nueiti į minėtą namą, kadangi užtruko pajunginėdami šildymą kitiems namams. Apie 19 val. 10 min. Buvo gautas iškvietimas iš gyvenamojo namo ( - ), buto Nr. ( - ) buto, kad vandeniu užliejamas butas. Nuvykus avarinės tarnybos darbuotojams L. ir M., šie techniniame aukšte rado A. L., kuris darė ten kažkokius tai darbus. Santechnikai informavo, jog techniniame aukšte lašalinis tekėjimas, o pas A. L. rankose buvo aklė ir pastarasis bandė ją už sukti. Atvykę avarinės tarnybos darbuotojai pašalino avariją. Kaip nurodo liudytoja, jai nebuvo žinoma, kad A. L. turi raktus nuo namo techninio aukšto, šiam asmeniui oficialiai jokie techninio aukšto raktai buvo išduodami. Papildomai teismo posėdyje apklausta Liudytoja L. L. parodė, kad ji buvo užėjusi į butus ( - ), Visagine, bute Nr. ( - ) ir bute Nr. ( - ) po avarijos, jos buvo apžiūrėjusi.

49Teismo posėdyje liudytoju apklaustas V. L. parodė, kad jis dirba UAB “Visagino būstas” santechniku. 2009-10-05 vakare, tikslios valandos neatsimena, buvo gautas iškvietimas , apie tai, jog užlietas vandeniu butas, adresu ( - ), Visagine. Nuvykus su avarinės tarnybos darbuotoju santechniku P. M. nurodytu adresu, buvo rastos atrakintos ir atidarytos namo techninio aukšto durys. Techninio aukšto patalpose buvo rastas pašalinis asmuo A. L., kuris buvo šalia ventilio iš kurio lašėjo vanduo. Šiek tiek toliau nuo tos vietos, apie metrą šone, matėsi nemaža vandens bala, o iš ventilio tik lašėjo. Ant šio ventilio nebuvo aklės. Tuo tarpu A. L. norėjo pastatyti aklę ant ventilio, aklė nebuvo UAB “Visagino būstas” naudojama standartinė aklė, tai buvo aklė, kurią galima nusipirkti parduotuvėse. A. L. sakė, kad nori nuorinti stovą. Liudytojo manymu A. L. norėdamas nuorinti stovą atsuko ventilių ir tuomet vanduo, esantis po spaudimu ištekėjo didele srove, todėl atvykus šone matėsi vandens bala, o vėliau nusprendė uždėti aklę, siekdamas sustabdyti vandens lašėjimą. A. L. bandė pastatyti aklę su klijais, bet jam nesisekė, tuomet, T I K R A : siekdami lokalizuoti vandens pratekėjimą UAB “Visagino būstas” darbuotojai paėmė iš jo turimą aklę ir su linu įsuko aklę. Standartinės UAB “Visagino būstas” aklės niekur nesimatė. Liudytojas nurodo, jog aklė negalėjo trūkti, kadangi ji yra plieninė.

50Teismo posėdyje liudytoju apklausta T. K. parodė, kad ji dirba UAB „Visagino būstas“ vyresniosios namų techninės priežiūros vadybininke. 2009-11-24 T. K. dalyvavo sudarytoje komisijoje, dėl gyvenamojo namo ( - ), Visagine, įvykusios 2009-10-05 avarijos, kurios metu buvo užlietas butas Nr. ( - ), priežasties nustatymo, kurio metu komisija apžiūrėjo ( - ), Visagine, techniniame aukšte esančius oro surinkimo bakelių ventilius. Buvo nustatyta, jog ( - ), Visagine butų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) užliejimo priežastimi galėjo būti oro surinkimo bakelio Nr. 2 trumpalaikis ventilio atidarymas, kurio metu akimirksniu išsiliejo vanduo iš šildymo sistemos ant grindų techniniame aukšte, laikotarpiu nuo 14.15 iki 19.15 val. Manoma, kad ventilio atsidarymą įtakojo tretysis asmuo, turintis galimybę pateikti į patalpas. Kadangi techninio aukšto patalpų spyna nepažeista, o raktą turėjo 15 buto savininkas (A. L.), darytina prielaida, kad šio buto savininkas turėjo tokią galimybę. Komisija nustatė, kad dvi aklės buvo uždėtos ne standartinės UAB “Visagino būstas” naudojamos aklės. Iš kur pas A. L. raktai nuo techninio aukšto liudytoja nurodo nežinanti, raktais gyventojams nėra išduodami. Liudytoja nurodo, jog Taip pat liudytoja nurodo, jog 2009 m. vasarą, tikslios datos ji neprisimena, ( - ), Visagine, namo buto Nr. ( - ) savininkai keitė šildymo sistemos mazgą, tiksliau radiatorių, todėl sistemoje greičiausiai, buvo likę nemažas oro kiekis. 2009-10-05 buvo pajungta šildymo sistema visiems Visagino miesto namams, tame tarpe ir ( - ), Visagine. Savavališkai ventilį atsukęs asmuo, siekdamas nuorinti vamzdžius, šios aplinkybės greičiausiai nežinojo ir nepagalvojo, jog labai ilgai nuorinėti ir atsukinėti po truputį ir ilgai laukti kol pasirodys vanduo. Jei ventilį atidaryti staigiai-bus staigus didelio kiekio vandens išstumimas. Pagal išbėgusio vandens trajektoriją ir kiekį akivaizdu, jog buvo staigus didelio vandens kiekio išstumimas, nuo vandens lašėjimo tiek vandens negalėjo pribėgti. Be to, lašėjimas iš ventilio būtų akivaizdžiai matomas izoliacijos, kuri nuo drėgmės deformuotusi. Tuo tarpu komisijai apžiūrinti buvo nustatyta, jog izoliacinė medžiaga nėra deformuota.

51Teismo posėdyje liudytoja apklausta V. D. parodė, kad ji dirba UAB “Visagino būstas” technine vadove. 2009-10-06 apie 8 valandą ryto atvykusi į darbą ji perskaitė avarinių iškvietimų žurnale padarytus įrašus, tame tarpe ir 2009-10-05 apie 19 val. 10 min. iškvietimą į ( - ), Visagine. Vėliau į UAB “Visagino būstas” kreipėsi ( - ), Visagine savininkas nurodydamas, jog jam būtinas aktas ir įvykį, kurį jis privalo pateikti draudimo kompanijai.2009-410-07 buvo sustatytas aktas apie įvykį. Kadangi liudytojai V. D. pasirodė, jog minėtas aktas nėra išsamus ir nebuvo techniškai gerai surašytas, V. D. iniciavo pakartotinį patikrinimą, pasikvietus specialistus iš VĮ “Visagino energija” ir nepriklausomus specialistus. Šiame patikrinime dalyvavo ir atsakovas A. L., kuris kartu diskutavo, dalyvavo atliekant apžiūrą techniniame aukšte, tačiau paprašius leisti apžiūrėti jo butą Nr. ( - ), to padaryti komisijai neleido. Kodėl atsakovui A. L. nebuvo duota pasirašyti 2009-11-24 akte liudytoja sakosi nežinanti, pasirašė tik komisijos nariai.

52Teismo posėdyje liudytoju apklaustas S. G. parodė, kad ankščiau dirbo VĮ “Visagino energija”, šilumos tiekimo inžinieriumi, šiuo metu užsiima individualia veikla.2009 m. Lapkričio mėnesį, dabar tikslios datos neatsimena, jis dalyvavo UAB “Visagino būstas” sudarytoje komisijoje, dėl gyvenamojo namo ( - ), Visagine, įvykusios 2009-10-05 avarijos, kurios metu buvo užlietas butas Nr. 12, priežasties nustatymo, kurio metu komisija apžiūrėjo ( - ), Visagine, techniniame aukšte esančius oro surinkimo bakelių ventilius. Liudytojas nurodo, jog jis turi atestatą - projektavimas, šilumos vamzdžių aukšto slėgio tiekimas, katilinių, garų tiekimo aukštu spaudimu. Komisija atvyko į ( - ), Visagine, techninį aukštą, kur buvo atliktas patikrinimas, užfiksuotas laikas ir lašėjimo greitis,. Buvo nustatyta, jog jei vanduo būtų lašėjęs, negalėjo būti užlietas butas, esantis net ketvirtame aukšte. Kartu su komisija buvo ir ( - ), Visagine, buto Nr. 15 savininkas A. L., tačiau jis nieko nesakė. Liudytojas nurodo, jog pilnai sutiko su padaryta išvada, todėl 2009-11-24 aktą pasirašė.

53Teismo posėdyje liudytoju apklaustas G. A. parodė, kad jis jau seniai pažįsta A. L. ir su juo bendrauja, kadangi jie abu turi garažus Visagino miesto garažų kooperatyve „Elektronas“. G. A. priklauso garažas nr. 336, o A. L. garažas Nr. 327. Liudytojas G. A. parodė, kad 2009 m. spalio 5 d. T I K R A : jis nuo apie 17 val. iki 18 val. 30 min. buvo garažų kooperatyve „Elektronas“, kur remontavo automobilį ir matė,. Jog garaže yra ir jo kaimynas A. L., kuris kelis kartus buvo pas jį užėjęs į garažą. Apie 18 val. 30 min. G. A. savo automobiliu parvežė A. L. iki namų.

54Teismo posėdyje liudytoju apklaustas A. A. parodė, kad atsakovą A. L. jis pažįsta jau seniai, jie kartu yra garažų, esančių Visagino miesto gražų kooperatyvo „Elektronas“ savininkai. 2009 m. rudenį, tikslios datos A. A. jau neatsimena, A. L., būdamas garažų kooperatyvo „Elektronas“ teritorijoje jam papasakojo, kad prieš mėnesį laiko jo butą ir kaimyno butą užliejo vandeniu. Kas užliejo ir kodėl, kokia užliejimo priežastis, A. L. nepasakojo, paprasčiausia užsiminė, kad jį užliejo vandeniu ir viskas. Kada tiksliai buvo užlietas A. L. priklausantis butas ir ar minėtą dieną A. L. buvo garažų kooperatyvo „Elektronas“ teritorijoje, A. A. nežino, todėl nieko pasakyti negali. A. A. nurodo, jog jis dažnai būna garažuose, kur turi garažą Nr. 327, kartais garažų teritorijoje mato ir A. L., tačiau kokiomis dienomis ir valandomis jį matė būtent 2009 m. spalio mėnesį, pasakyti negali, nes nefiksavo. Daugiau nieko paaiškinti negali.

55Ieškinys tenkintinas iš dalies.

56Analizuojant bylos medžiagą nustatyta, kad atsakovas UAB „Visagino būstas“ yra daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės Visagino mieste administratorius, paskirtas 2004 09 14 Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮV-506 „Dėl daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus skyrimo“ (I t., b.l. 93). Pagal UAB „Visagino būstas“ įstatus, šios įmonės veiklos tikslai: gyvenamųjų namų ir jų inžinierinių įrenginių, esančių bendro naudojimo vietose, eksploatacija ir bendro naudojimo vietų priežiūra (I t., b.l. 84-92). Ieškovas UAB „Visagino būstas“ yra gyvenamojo namo adresu ( - ), Visagine, administratorius (b.l.93).

57Pagal 2004-05-11 ir 2004-05-13 atsakovo UAB „Visagino būstas“ su gyvenamųjų namų ( - ), Visagine, butų Nr. 12 ir Nr. 15 savininkais (atsakovu A. L. ir trečiuoju asmeniu V. V.) sudarytas Pastato eksploatavimo išlaidų ir paslaugų apmokėjimo sutartis (I t., b.l. 48-49), UAB „Visagino būstas“ eksploatuoja, remontuoja ir prižiūri šiuos pastatus, jų inžinierinę įrangą, bendro naudojimo vietas ir šalia jų esančias teritorijas (Sutarties 1 p.). Remiantis 2005-06-08 Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮV-320 patvirtinto „Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės (bendrojo naudojimo objektų ir bendrosios inžinierinės įrangos) eksploatavimo darbų sąrašo“ 5 p. Bendrojo naudojimo objektams priskirtina bendroji inžinierinė įranga-daugiabučio namo vandentiekio, kanalizacijos, dujų, šilumos, elektros, telekomunikacijų ir rodmenų tinklai, vamzdynai ir angos, šildymo radiatoriais, elektros skydinės, liftai, televizijos kolektyvinės antenos ir kabeliai, šilumos mazgai, karšto vandens ruošimo įrenginiai, katilinės ir kita bendrojo naudojimo inžinierinė įranga bendrojo naudojimo patalpose ir konstrukcijose (5.3.p.p.) (III t., b.l. 9-10). Remiantis 2004-09-14 Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮV-505 patvirtintais „Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų 5.3. p. administratorius organizuoja namo bendrojo naudojimo objektų techninę priežiūrą, avarijų lokalizavimą ir likvidavimą, namui priskirto žemės sklypo priežiūrą (I t., b.l. 87-92).

582008-12-11 tarp UAB „Visagino būstas“ ir AB „Lietuvos draudimas“ buvo sudaryta Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutartis serija LD Nr. ( - ), remiantis kuria laikotarpiui nuo 2009-01-630 iki 2010-01-29 draudėjas UAB „Visagino būstas“ apdraudė savo veiklos civilinę atsakomybę ir produkto civilinę atsakomybę 100.000 Lt. sumai visam sutarties galiojimo laikotarpiui su besąlygine išskaita (Franšize)-1000 Lt. sumai (I t., b.l. 50, 51). Remiantis minėta sutartimi, draudimo objektu yra draudėjo turtiniai interesai, susiję su Draudėjo civiline atsakomybe trečiajam asmeniui už žalą, kilusią dėl draudėjo valdomų patalpų, dėl pastatų, teritorijos, želdinių, administruojamų UAB „Visagino būstas“, priežiūros darbų, įskaitant bendro naudojimo ploto valymo darbus Visagino mieste bei draudėjo suteikta paslauga (I t., b.l. 51). AB „Lietuvos draudimo“ Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo taisyklių Nr. 054 (2007-01-31 redakcija, galioja nuo 2007-03-01) (su kuriomis, kaip nurodoma Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutartyje serija LD Nr. ( - ), pasirašydama sutartį susipažino UAB „Visagino būstas“ direktorė L. S.)7.2. punkte įtvirtinta, jog kai sutartyje nurodyta besąlyginė išskaita, apskaičiuota draudimo išmoka mažinama besąlyginės išskaitos suma, jeigu draudimo sutartimi nenustatyta kitaip. III dalies Draudimo apsaugos papildomos T I K R A : sąlygos draudimo apsaugos papildoma sąlyga Nr. 064-1, civilinės atsakomybės draudimas 5.3. punkte nurodyta, jog jeigu draudimo sutartyje yra numatyta besąlyginė išskaita ji išskaitoma kiekvienąkart iš dėl vieno draudiminio įvykio apskaičiuotos draudimo išmokos (I t., b.b.l. 105-112).

59Remiantis UAB „Visagino būstas“ avarinių iškvietimų registracijos žurnalo išrašu, 2009-10-05 apie 19 val. 10 min. buvo gautas pranešimas iš ( - ) buto savininkų apie tai, jog butas yra užliejamas vandeniu iš viršaus (I t., b.l. 10-11, 32). Remiantis UAB „Visagino būstas“ avarinių iškvietimų registracijos žurnalo išrašu padarytu avarinės tarnybos darbuotojų (M. ir L.) ) įrašas, apie tai, jog ( - ) ir ( - ) butuose dalinai užlietos kambario lubos ir sienos.

60Gyvenamojo namo ( - ), Visagine, buto Nr. ( - ) savininkas yra V. V. (I t., b.l. 48), buto nr. 15 savininkai yra V. L. ir A. L. (I t., b.l. 49).

61P. B. draudimo liudijimą serija LD Nr. ( - ), tarp AB „Lietuvos draudimas“ ir V. V., draudimo laikotarpiui nuo 2009-05-31 iki 2010-05-30 buvo apdraustas butas adresu ( - ), Visagine, bendrai draudimo sumai-82490 Lt. (I t., b.l. 12-13), remiantis AB „Lietuvos draudimo 2009-10-08 turto sunaikinimo, sugadinimo aktu (I t., b.l. 14-17), AB „Lietuvos draudimo“ 2009-10-09 paskaičiuota buto užliejimo vandeniu metu padaryta žala ( I t., b.l. 21) ir ją įvertinus 3345,00 Lt. sumai (I t., b.l. 18), ši pinigų suma buvo pervesta draudėjui V. V. (I t., b.l. 19-20).

62Kadangi AB „Lietuvos draudimas“ 2009-10-08 Turto sunaikinimo, sugadinimo akte, grafoje „numanomas dėl įvykio atsakingas asmuo“ nurodyti: UAB „Visagino būstas“ ir ( - ), butų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) savininkai (I t., b.l. 14-15), 2009-12-21 AB „Lietuvos draudimas“ pateikė UAB „Visagino būstas“ pretenziją dėl 3345,00 Lt. išmokėjimo regreso tvarka (I t., b.l. 3), o 2009-11-10 pretenzijas Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) 836,25 Lt. sumai pateikė V. L. ir A. L., gyvenantiems ( - )-15, Visagine (II t., b.l. 114,115). Į 2009-11-10 pretenzijas Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), A. L. ir V. L. pateikė AB „Lietuvos draudimas“ raštą, kuriame nurodė, jog: „kategoriškai neigiame tik bet savo dalyvavimą bet kokiose darbuose techniniame aukšte“ atsukant ar užsukant šildymo sistemą“ 2009-10-05, o net ir paprasčiausią savo buvimą techniniame aukšte 2009 metų bėgyje iki pratekėjimo atsiradimo bute 2009-10-05 19 val. 05 min( 3 p.) (I t., b.l. 4-5);

632009-10-07 UAB „Visagino būstas“ aktu Nr. 43-354, butų adresu ( - ), Visagine. Nr. ( - ) ir ( - ) užpylimo priežasčiai nustatyti, nustatyta, jog ( - ) , Visagine, butų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) (atsakovas A. L.)savininkų veiksmai užsukant ir atsukant šildymo sistemą ir buvo priežastimis, dėl ko buvo užlietu ( - ) ir ( - ) butai (I t., b.l. 8). Vadovaujantis 2009-11-20 įsakymu nr. 2-188 UAB „Visagino būstas“ sudaryta komisija iš UAB „Visagino būstas“ ir VĮ „Visagino energija“ specialistų ir atestuoto specialisto, šilumos tiekimo inžinieriaus S. G. (II t., b.l. 68-71), gyvenamojo namo ( - ), Visagine, techniniame aukšte esančių oro surinkimo bakelių nuleidimo ventilių techniniai apžiūrai ir 2009-11-24 UAB „Visagino būstas“ apžiūros akte Nr. 43-413, konstatuota, jog ( - ), Visagine butų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) užliejimo priežastimi galėjo būti oro surinkimo bakelio Nr. 2 trumpalaikis ventilio atidarymas, kurio metu akimirksniu išsiliejo vanduo iš šildymo sistemos ant grindų techniniame aukšte, laikotarpiu nuo 14.15 iki 19.15 val. Manoma, kad ventilio atsidarymą įtakojo tretysis asmuo, turintis galimybę pateikti į patalpas. Kadangi techninio aukšto patalpų spyna nepažeista, o raktą turėjo 15 buto savininkas (A. L.), darytina prielaida, kad šio buto savininkas turėjo tokią galimybę (I t., b.l. 6-7).

64Remiantis 2006-11-21 UAB „Visagino būstas“ direktoriaus įsakymu Nr. 2-2163 patvirtinta pastato šildymo ir karšto vandens sistemos veikimo ir naudojimo, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatacijos) instrukcija (II t., b.l. 19-30), kuri panaikinta 2010-09-10 įsakymu Nr. 2-162 (III t., b.l. 41) 9.3. p. nuostatomis, prižiūrint pastato šildymo ir karšto vandens sistemą, kartą per savaitę prižiūrėtojas privalo užtikrinti, kad šilumos punkte nebūtų laikomi kokie nors pašaliniai daiktai, kad šilumos punkto durys būtų rakinamos, kad patalpos raktai būtų nustatytoje vietoje ir išduodami atsakingiems asmenims, kad įeiti į šilumos punktą nesusijusiems asmenims su jo priežiūra būtų leidžiama tik lydint juos atsakingam už šilumos ūkį darbuotojui. Remiantis ir 2009-02-25 UAB „Visagino būstas“ direktorės įsakymu Nr. 2-33 patvirtinta Šilumos punktų eksploatavimo instrukcija (III t., b.l. 36-9),, kurios 37 p. numatyta, jog šilumos punkto patalpos, kuriuose nėra nuolat aptarnaujančių darbuotojų, turi būti užrakintos, raktas turi būti laikomas tiksliai nustatytoje vietoje. Įeiti į T I K R A : šilumos punktą draudžiama pašalinimas asmenims, nesusijusiems su šilumos punkto eksploatacija ir remontu, o 28 p. numatyta, jog periodiškai vieną kartą per savaitę šilumos punktą aptarnaujantys darbuotojai turi atlikti punkto apėjimą, surašyti parametrus ir aptiktus defektus į operatyvinį šilumos punkto žurnalą. Iš teismui pateiktų nurodymų - užduočių matyti, UAB „Visagino būstas“ atlikti priežiūros ir remonto darbai ( - ), Visagine, techniniame aukšte, I-II rūsiuose ir pastogėje (II t., b.l. 72-101):

DataAtlikti darbaiRezultatai
2009-03-24Šildymo sistemos apžiūra, karšto ir šaltovandens tiekimo vamzdžių.Defektų nėra
2009-03-04Šildymo, karšto ir šalto vandens ir kanalizacijosSistemos apžiūraDefektų neaptikta
2009-04-20Santechninės įrangos, riebokšliųužkamšymas ventiliams, prasukimas 
2009-05-05Šildymo sistemos, ventilių apžiūrarūsiuose ir pastogėse.Pratekėjimų neaptikta
2009-05-29Šildymo sistemos apžiūra rūsiuose, pastogėsePratekėjimų neaptikta
2009-06-11Lietaus ir buitinės kanalizacijossistemų santechninių įrenginių apžiūra,techninėje pastogėje I,II; šildymo ir karštovandens tiekimo ventilių apžiūra.Pastabų nėra
2009-06-23Karšto vandens tiekimo reguliavimaspagal temperatūrinius vandens išeigos parametrus. Santechninių įrenginių apžiūra techniniamerūsyje I, II ir techninėje pastogėje I,II. 
2009-07-01Profilaktinė apžiūra šildymo ir karštovandens sistemų.Pratekėjimų irdefektų nėra.
2009-07-10Šildymo sistemos profilaktinis remontas š/mazge, ventilių sutepimas, sklendžių užkamšimas,sutepimas grafitiniu tepalu.Šildymo sistemos apžiūra I-II rūsiuose ir pastogėje.Pratekėjimų neaptikta
2009-07-17Profilaktinis remontas pastogėje, štokų prasukimas. 
2009-07-20Santechninių įrenginių profilaktinis remontas, šilumos sistemos 2 pastogėje, ventilių sutepimas 
2009-08-05Šildymo sistemos profilaktinė apžiūra pastogėseir rūsiuose.Pratekėjimų neaptikta
2009-08-19Šildymo sistemos profilaktinė apžiūra pastogėseir rūsiuose.Pratekėjimų neaptikta
2009-09-23Šildymo sistemos profilaktinė apžiūra pastogėseir rūsiuose.Pratekėjimų neaptikta
2009-09-14Šildymo ir karšto vandens sistemų apžiūra rūsyjeir pastogėjeDefektų neaptikta

65Iš teismui pateikto 2009-07-20 Vamzdynų bandymų hidrauliniu slėgiu akto Nr. 41-63A, matyti, jog buvo atliktas karšto vandens, šildymo sistemų, šilumos punktų adresu ( - ) vamzdynų hidrauliniai bandymai, kurio metu nustatyta, jog per vamzdynų, armatūros ir prietaisų sujungimus vandens pratekėjimų nepastebėta (III t., b.l. 31). Remiantis 2009-10-02 UAB „Visagino būstas“ Pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui akte Nr. 44-42 , padaryta išvada, jog pastato, adresu ( - ), Visagine, šilumos įrenginiai paruošti 2009-2010 metų šildymo sezonui (III t., b.l. 32).

66Iš teismui pateiktų atsakovo A. L. fotonuotraukų matyti, jog gyvenamojo namo ( - ), Visagine, durys į techninį aukštą yra užrakintos ( III t., b.l. 16-18).

67Nagrinėjamoje byloje, atsižvelgiant į joje sprendžiamo ginčo pobūdį, taikytinos subrogacijos taisyklės. Pagal CK 6.1015 straipsnio 1 dalį draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens, jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita. CK 6.1015 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, nustatančių draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius. Taigi žalos padarymo draudėjo turtui atveju draudikui perėjusi reikalavimo teisė įgyvendinama pagal T I K R A : deliktinę civilinę atsakomybę reglamentuojančias CK šeštosios knygos III dalies XXII skyriaus normas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. vasario 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „If draudimas“ v. V. J., bylos Nr. 3K-3-116/2005; 2007 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Lietuvos draudimas“ v. UAB „Riviva“, bylos Nr. 3K-3-554/2007). Nagrinėjamoje byloje, atsižvelgiant į joje nagrinėjamo ginčo pobūdį, taikytinos subrogacijos, o ne regreso taisyklės.

68Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 6.263 str. įtvirtintomis nuostatomis, kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksamis (neveikimu) nepadarytų kitam asmens žalos. Įstatymų numatytais atvejais asmuo privalo atlyginti dėl kito asmens veiksmų atsiradusią žalą arba savo valdomų daiktų padarytą žalą.

69Žala (nuostoliai) civilinės atsakomybės atveju gali būti turto sugadinimas. Ją patvirtina turtui pataisyti reikalingos lėšos, kurios gali būti išlaidos, jeigu remontas jau atliktas, arba būsimo remonto kaštai (sąnaudos), jeigu remontas dar neatliktas. R. B. draudimo liudijimu serija LD Nr. ( - ), butas, adresu ( - ), Visagine, priklausantis V. V. laikotarpiui nuo 2009-05-31 iki 2010-05-30 buvo apdrautastas AB “Lietuvos draudimas” atkūriamąja draudimo verte 226 000 litų sumai (b.l. 12-13), vadovaujantis AB “Lietuvos draudimo” turto sunaikinimo, sugadinimo aktu 2009-10-08 konstatvus padarytos žalą užliejus butą faktą (I t., b.l. 14-15) bei Turto sunaikinimo ir sugadinimo akto priede užfiksavus padarytus buto apgadinimus (b.l. 1617), 2009-10-09 paskaičiuota 2009-10-05 įvykio, kurio metu aplietas butas ( - ), Visagine nuostolio suma ir lokalinė sąmata -3.345 litų sumai (I t., b.l. 18, 20, 21), kuri išmokėta buto savininkui V. V. 2009-10-13 (I t., b.l. 19). Proceso šalys padarytos žalos fakto, padarytos žalos mąsto ir išmokėto ieškovo AB “Lietuvos Draudimo” sumos draudikui V. V., neginčija ir pripažįsta. Tokiu būdu, ieškovo pateikti įrodymai įrodo, padarytos žalos faktą (jog 2009-10-05 ( - ), Visagine, butas, galiojant šio buto draudimui, buvo aplietas vandeniu iš virš šio buto esančių patalpų) žalos dydį ir jo išmokėjimo draudikui (trečiajam asmeniui) V. V. pagrįstumą. Nei atsakovo UAB “Visagino būstas” atstovas advokatė N. K., nei atsakovas A. L. ar jo atstovas advokatas N. S. nei dokumentų, kuriais nustatyta ir apskaičiuota padaryta žala (nuostoliai), nei ieškovo AB “Lietuvos draudimas” V. V. išmokėtos sumos dydžio - neginčijo. Ginčo dėl žalos dydžio ir jos išmokėjimo pagrįstumo-nėra.

70CK 6.266 straipsnyje nustatyta, kad žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo CK 6.270 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės.

71Pagal šią teisės normą objekto savininkas (valdytojas) privalo atlyginti žalą net ir nesant jo kaltės, jeigu neįrodo, kad žala atsirado dėl nenugalimos jėgos arba nukentėjusiojo asmens tyčios ar didelio neatsargumo. Ši teisės norma taikoma ir tokiu kaip nagrinėjamos bylos atveju, kai dėl vandentiekio avarijos pastato viršutinio aukšto patalpose yra užliejamas ir sužalojamas pastato žemesniame aukšte esantis turtas. Kai asmuo už padarytą žalą atsako net ir nesant jo kaltės, reiškiantis reikalavimą dėl žalos atlyginimo asmuo privalo įrodyti likusias deliktinės atsakomybės taikymo sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, žalą, priežastinį ryšį (CK 6.246, 6.247, 6.249 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teimso Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-12-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-554/2007).

72CK 6.247 straipsnyje nustatyta, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatas.

73Pagal teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. B. v. Vilniaus universiteto Santariškių klinikos, bylos Nr. 3K-3-556/2005; 2006 m. spalio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. T. ir kt. v. Lietuvos Respublika ir kt., bylos Nr. 3K-3-518/2006; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. B. ir kt. v. Daugiabučio namo savininkų bendrija „Medvėgalis“, bylos Nr. 3K-7-345/2007) priežastinio ryšio nustatymo civilinėje byloje procesą sąlygiškai galima padalyti į du etapus: T I K R A :

74Pirma, nustatomas faktinis priežastinis ryšys, kai sprendžiama, ar žalingi padariniai kyla iš neteisėtų veiksmų, t. y. nustatoma, ar žalingi padariniai būtų atsiradę, jeigu nebūtų buvę neteisėto veiksmo.

75Antra, nustatomas teisinis priežastinis ryšys, kai sprendžiama, ar padariniai teisiškai nėra pernelyg nutolę nuo neteisėto veiksmo. Tam, kad būtų konstatuotas priežastinio ryšio buvimas ar nebuvimas, būtina visapusiškai analizuoti atsakovo veiksmus ir bylos faktines aplinkybes. Priežastinis ryšys, kaip civilinės teisės pažeidimo sudėties elementas, yra teisinė, o ne techninė kategorija. Yra ar ne priežastinis ryšys sprendžia teismas, visapusiškai įvertinęs visas bylos aplinkybes.

76Neleistina sutapatinti techninę gedimo priežastį ir teisinį priežastinį ryšį, būtina vertinti priežastinio ryšio buvimą ar nebuvimą visų bylos aplinkybių kontekste.

77Civilinėje atsakomybėje priežastinis ryšys ? tai ryšys tarp neteisėtų veiksmų kaip priežasties ir žalos arba nuostolių, kurie turi būti šios priežasties pasekmė. Civilinės atsakomybės sąlyga yra būtinas priežasties ir pasekmių ryšys. Priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos turi būti teisiškai reikšmingas, aiškus, konkretus, egzistuoti objektyviai ir turi būti įrodytas.

78Remiantis 2004-05-11 “Pastato eksploatavimo išlaidų ir paslaugų apmokėjimo” sutarties Nr. ( - ), sudarytos tarp UAB “Visagino būstas” ir buto adresu ( - ), Visagine bendrasavininkų: V. L. ir A. L. (I t., b.l. 49), bei 2004-05-13 “Pastato eksploatavimo išlaidų ir paslaugų apmokėjimo” sutarties Nr. 12, sudarytos tarp UAB “Visagino būstas” ir buto adresu ( - ), Visagine, savininko V. V. (I t., b.l. 48) 1 p., UAB “Visagino būstas” yra įmonė, kuri eksploatuoja, remontuoja ir prižiūri pastatą, jo inžinierinę įrangą, bendrojo naudojimo vietas ir šalia jų esančias teritorijas, išveža šiukšles ir parengia namą sezonui pagal gyvenamųjų namo eksploatavimo taisykles, kuriose nurodoma eksploatavimo darbų ir paslaugų nomenklatūra ir apimtis.

79Remiantis 2004-05-11 “Pastato eksploatavimo išlaidų ir paslaugų apmokėjimo” sutarties Nr. ( - ), sudarytos tarp UAB “Visagino būstas” ir buto adresu Draugystės 13-15, Visagine bendrasavininkų: V. L. ir A. L. ( I t., b.l. 49), 6 p., buto savininkai pagal Lietuvos Respublikos CK 4.83 str. 3 d. bendro naudojimo objektus privalo valyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ir kitaip tvarkyti.

80Lietuvos Respublikos CK 4.83 str. 1 d. įtvirtinta nuostata, buto ir kitų patralpų savininkas (naudotojas) turi teisę naudotis gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektais pagal jų funkcinę paskirtį, nepažeisdamas kitų patalpų savininkų (naudotojų) teisių ir teisėtų interesų.

812005-06-08 Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮV-320 patvirtintose “Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės (bendrojo naudojimo objektų ir bendrosios inžinierinės įrangos) eksploatavimo darbų sąrašo 5 p. (III t., b.l. 9-10). nurodoma, jog bendrojo naudojimo objektai yra:5.1 bendrosios konstrukcijos; 5.2. bendroji inžinierinė įranga bendrojo naudojimo patalpose ar konstrukcijose; 5.3. bendrojo naudojimo patalpos.

82Ieškovas AB “Lietuvos Draudimas” ieškinyje nurodo, jog atsakovo UAB “Visagino būstas” neteisėti veiksmai, ko pasekoje (t.y. priežastiniame ryšyje) atsirado žala, buvo atsakovo kaip pastato administratoriaus aplaidumas. Atsakovo aplaidumas pasireiškė tuo, jog namo gyventojai patys užsukinėjo ir atsukinėjo šildymo sistemos ventilius, o pastato administratorius UAB “Visagino būstas” neįspėjo gyventojų apie tokių veiksmų neleistinumą bei nesiėmė priemonių, jog tokie atvejai nepasikartotų. Atsakovas neinformavo pastato savininkų apie netvarką pastato techniniame aukšte bei galimas žalingas pasekmes ir nesiėmė priemonių šiai netvarkai pašalinti. Pastato administratorius, sudaręs galimybę pateikti įtechninę patalpą pašaliniams asmenims, prisiėmė galimą riziką dėl žalos, padarytos šių asmenų neteisėtais veiksmais.

83Remiantis 2006-11-21 UAB „Visagino būstas“ direktoriaus įsakymu Nr. 2-2163 patvirtinta pastato šildymo ir karšto vandens sistemos veikimo ir naudojimo, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatacijos) instrukcija (II t., b.l. 19-30), kuri panaikinta 2010-09-10 įsakymu Nr. 2-162 (III t., b.l. 41) 9.3. p. nuostatomis, prižiūrint pastato šildymo ir karšto vandens sistemą, kartą per savaitę prižiūrėtojas privalo užtikrinti, kad šilumos punkte nebūtų laikomi kokie nors pašaliniai daiktai, kad šilumos punkto durys būtų rakinamos, kad patalpos raktai būtų nustatytoje vietoje ir išduodami atsakingiems asmenims, kad įeiti į šilumos punktą nesusijusiems asmenims su jo priežiūra būtų leidžiama tik lydint juos atsakingam už šilumos ūkį darbuotojui. Remiantis ir 2009-02-25 UAB „Visagino būstas“ direktorės įsakymu Nr. 2-33 patvirtinta Šilumos punktų eksploatavimo instrukcija (III t., b.l. 36-9), kurios 37 p. T I K R A : numatyta, jog šilumos punkto patalpos, kuriuose nėra nuolat aptarnaujančių darbuotojų, turi būti užrakintos, raktas turi būti laikomas tiksliai nustatytoje vietoje. Įeiti į šilumos punktą draudžiama pašalinimas asmenims, nesusijusiems su šilumos punkto eksploatacija ir remontu.

84Kaip matyti iš bylos medžiagos šilumos punktą eksploatuojanti organizacija UAB “Visagino būstas”, netinkamai vykdė 2006-11-21 UAB „Visagino būstas“ direktoriaus įsakymu Nr. 2-2163 patvirtinta pastato šildymo ir karšto vandens sistemos veikimo ir naudojimo, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatacijos) instrukcijos ir 2009-02-25 UAB „Visagino būstas“ direktorės įsakymu Nr. 2-33 patvirtinta Šilumos punktų eksploatavimo instrukcijos reikalavimus, Nors iš bylos medžiagos matyti, jog techninio aukšto durys buvo rakinamos, laikomos užrakintomis, tačiau raktą ir galimybę netrukdomai pateikti į techninį aukštą turėjo ir ne UAB “Visagino būstas” darbuotojas-atsakovas A. L., kuris ne kartą, pažeisdamas 2009-02-25 Instrukcijos 37 p. lankėsi šilumos punkte, neturėdamas administratoriaus UAB “Visagino būsto” leidimo ir jo neinformavęs. Kaip nurodo atsakovas UAB “Visagino būstas” iki įvykio 2009-10-05, jis jokių duomenų, apie tai, jog atsakovas A. L. neteisėtai lankosi techniniame aukšte esančiame šilumos punkte, turi nuo šios patalpos raktus, neturėjo, tačiau atsižvelgiant į tai, jog UAB “Visagino būstas” darbuotojai, vykdydami savo tiesiogines pareigas (remiantis teismui pateiktais dokumentais apie atliktu remonto ir patikrinimo darbus atliktus namo techniniame aukšte) ne kartą lankėsi minėto namo techniniame aukšte, negalėjo nepastebėti A. L. pravestų ir techninio aukšto patalpa einančių kabelinės televizijos laidų, patvirtinančių, jog į techninį aukštą patenka ne tik namą eksploatuojančios organizacijos darbuotojai bei galėjo ir turėjo imtis priemonių užkirsti kelią neteisėtiems veiksmams-neteisėtu atsakovo A. L. ar kitų asmenų pateikimui į technines patalpas. Teismas sutinka su ieškovo UAB “Lietuvos draudimas” išsakyta nuostata, jog esant tokiai situacijai, pastato administratorius privalėjo įspėti gyventojus dėl tokių veiksmų neleistinumo bei imtis priemonių jog tokie atvejai nepasikartotų. Tokie veiksmai, kai į techninę patalpą gali pateikti pašaliniais asmenys, savavališkai įrengti ten įrenginius (tiesti kabelius), turėti laisvą priėjimą prie santechnikos įrenginių, negali būti vertinami kaip administratoriaus veiksmai, atitinkantys namo gyventojų interesus, nes kelia grėsmę namo gyventojų saugumui ir jų turtui.

85Tačiau tik po šio įvykio buvo imtasi priemonių šiems pažeidimams pašalinti (iš atsakovo A. L. paimtas raktas, pakeista techninio aukšto įėjimo durų spyna).

86Lietuvos Respublikos CPK 7 str. 2 d. ir 178 str., įtvirtintos nuostatos numato šalių pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atskirtumus.

87Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 197 str. 2 d. įtvirtinta nuostata, dokumentai, išduoti valstybės ir savivaldybių institucijų, patvirtinti kitų valstybės įgaliotų asmenų neviršijant jiems nustatytos kompetencijos bei laikantis atitinkamiems dokumentams keliamų formos reikalavimų, laikomi oficialiais rašytiniais įrodymais ir turi didesnę įrodomąją galią.

88Nors atsakovas A. L. nurodo, jog “atsakovo UAB “Visagino būstas” prielaida, jog žala padaryta dėl vienkartinio staigaus vandens išsiliejimo – atsakovui A. L. savavališkai atsukus ventilį nėra pagrįsta įrodymais, o pats UAB “Visagino būstas” aktas dėl užpylimo priežasčių yra pagrįstas prielaidomis, išvadas pateikė asmenys, neturintys specialių ekspertinių žinių”, tačiau atsakovas nepateikė teismui jokių faktinių duomenų (specialistų išvadų, pažymų, ekspertų aktų ir kt.), paneigiančių UAB “Visagino būstas” 2009-10-07 akte Nr. 43-354, 2009-11-24 akte Nr. 43-413 išdėstytus faktus, jog žalos atsiradimo tiesiogine priežastimi tapo neteisėti trečiojo asmens A. L. veiksmai – neteisėtas patekimas į namo techninio aukšto patalpas ir oro surinkimo bakelio, esančio techniniame aukšte, ventilio atsukimu (nusukimu). Teismas neturi pagrindo nesutikti su tokia išvada ar abejoti šiuos aktus surašiusių asmens profesialumu (specialių žinių stygiumi): 2009-10-07 UAB “Visagino būstas” akte Nr. 43-354 padaryta išvada, jog Draugystės 13-12 ir 15, Visagine, butų užliejimo priežastimis buvo šio namo buto Nr. 15 veiksmai užsukant ir atsukant šildymo sistemą. Aktą pasirašė Santechninių sistemų eksploatavimo inžinierė L. L., Vidinių santechnikos tinklų ir įrenginių santechnikai V. K. ir V. L., šaltkalvis-remontininkas-P. M.; (I t., b.l. 5); 2009-11-24 UAB “Visagino būstas” apžiūros aktu Nr. 43-413 nustatyta, jog techniniame aukšte ant vertikalaus oro surinkimo bakelio Nr. 2, esančio virš buto Nr. 15 uždėta aklė, neatitinkanti UAB “Visagino būstas” naudojamų aklių bei padaryta išvada, jog buto užliejimo priežastimi galėjo būti oro surinkimo bakelio Nr. 2 trumpalaikis ventilio atidarymas, kurio metu akimirksniu T I K R A : išsiliejo vanduo iš šildymo sistemos ant grindų techniniame aukšte, laikotarpiu nuo 14 val. 15 min. iki 19 val. 10 min. manoma, kad ventilio atidarymą įtakojo 15 buto savininkas (atsakovas A. L.), turėjęs galimybę pateikti į patalpas. Aktą pasirašė techninė vadovė V. D., Santechninių sistemų eksploatavimo inžinierė L. L., vyresnioji namų priežiūros vadybininkė T. K., VĮ “:Visagino energija” IT įrenginių baro eksploatavimo meistras S. P., šilumos tiekimo inžinierius S. G. (I t., b.l. 6-7); avarinių iškvietimų 2009-10-05 registracijos žurnalo pateiktą išraše nurodoma, jog 19 val. 10 min. atvykus į iškvietimą, gyvenamojo namo Draugystės 13, Visagine, techninio aukšto durys jau buvo atidarytos. Techniniame aukšte netvarkingas nuorinimo ventilis. Buvo įsukta aklė. Pagal penkto aukšto butų savininkų elgesį manoma, kad jie užsiminėjo techniniame aukšte santechnikos įrangos darbais savavališkai (I t., b.l. 32).

89Atsakovo teiginys, jog 2009-10-05 UAB “Visagino būstas” darbuotojai netinkamai administravo pastatą, kad šildymo sistemos nuorinimo bakelis buvo netvarkingas, iš jo tekėjo vanduo aklės iš viso nebuvo, ir dėl šio įrenginio trūkumo padaryta žala, yra nepagrįstas jokiais objektyviais įrodymais ir negali būti sietinas vertinant atsakovo UAB “Visagino būstas” veiksmus dėl 2009-10-05 įvykusios avarijos. Ventilio aklė buvo įsukta 2009-10-05 pagal iškvietimą atvykusių avarinės tarnybos darbuotojų jau po pranešimo, apie buto, adresu Draugystės 13-12, Visagine, užliejimo (po įvykio), likviduojant avarijos pasekmes. Žalos atsiradimo (buto užliejimo) priežastimi, kaip nustatyta teismui pateiktais ir jokiais įrodymais nepaneigtais dokumentais, buvo ventilio atsukimas, o ne nekokybiškos aklės įsukimas.

90Teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, t.y. UAB “Visagino būstas” operatyvinio šilumos punkto žurnalo 2009-03-24 iki 2009-09-14 įrašus dėl šildymo ir karšto vandens sistemų apžiūros namo ( - ), Visagine (II t., b.l. 72-101), kuriame nurodyta, jog jokių defektų ir pratekėjimų nerasta; 2009-07-20 Vamzdynų bandymų hidrauliniu slėgiu akto Nr. 41-63A, iš kurio matyti, jog buvo atliktas karšto vandens, šildymo sistemų, šilumos punktų adresu ( - ) vamzdynų hidrauliniai bandymai, kurio metu nustatyta, jog per vamzdynų, armatūros ir prietaisų sujungimus vandens pratekėjimų nepastebėta (III t., b.l. 31); 2009-10-02 UAB „Visagino būstas“ Pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui aktą Nr. 44-42 ,kuriame padaryta išvada, jog pastato, adresu ( - ), Visagine, šilumos įrenginiai paruošti 2009-2010 metų šildymo sezonui (III t., b.l. 32); 2009-10-07 UAB „Visagino būstas“ aktą Nr. 43-354, butų adresu ( - ), Visagine, Nr. 15 ir 12 užpylimo priežasčiai nustatyti, 2009-11-24 UAB „Visagino būstas“ apžiūros akte Nr. 43-413(I t., b.l. 6-7), pateiktomis išvadomis, bei atsižvelgdamas į tai, jog atsakovas nepateikė teismui jokių, savo atsikirtimus (jog užliejimo priežastimi buvo netvarkingas nuorinimo bakelis bei iš jo tekėjo vanduo) pagrindžiančių įrodymų, todėl šis atsakovo argumentas atmestinas kaip nepagrįstas.

91Teismas, išanalizavęs ir įvertinęs pateiktus dokumentus: 2009-10-07 aktą Nr. 43-354, 2009-11-24 aktą Nr. 43-413, avarinių iškvietimų registracijos žurnalo pateiktą išrašą, 2009-10-08 turto sunaikinimo, sugadinimo aktą, kurie byloje yra leistini įrodymai, nes nėra byloje duomenų, jog jie surašyti netinkamai, arba juose konstatuotos aplinkybės, kurias paneigia kiti įrodymai, o taip pat 2010-10-05 į įvykio vieta nuvykusių avarinės tarnybos darbuotojų V. L. ir P. M. teisminio bylos nagrinėjimo metu duotus parodymus, vadovaudamasis tikimybių pusiausviros principu, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, daro pagrįstą išvadą, jog 2010-10-05 trečiojo asmens V. V. buto, adresu Draugystės 13-12, Visagine, patalpos buvo užpiltos iš gyvenamojo namo ( - ), Visagine, viršutiniame esančių techninio aukšto patalpų, į kurias neteisėtai, savavališkai, patekęs atsakovas A. L., savavališkai atsuko oro surinkimo bakelių nuleidimo ventilį, ko pasekoje išsiliejo vanduo iš šildymo sistemos ant grindų techniniame aukšte, o vėliau pro atsakovbo A. L. buto, adresu ( - )-15, Visagine, patalpas, pateko į butą, adresu ( - ), Visagine.

92Nors atsakovas asmuo A. L. kategoriškai nesutikdamas su minėtuose dokumentuose išdėstytais faktais, nurodė, kad buto, adresu ( - ), Visagine patalpos, galėjo būti užpiltos dėl nekokybiško UAB “Visagino būstas” darbuotojų darbo 2009-10-05 paleidžiant šildymo sistemą, defektinio ventilio buvimą ant nuorinimo bakelio, tačiau šiems savo argumentams pagrįsti jis nepateikė jokių įrodymų, iš kurių galima būtų spręsti apie tokios užpylimo priežasties buvimą, arba bent jau būtų galima daryti tokias prielaidas ir teismui spręsti, jog atsakovo UAB “Visagino būstas” pateiktuose dokumentuose (2009-10-07 akte Nr. 43-354, 2009-11-24 akte Nr. 43-413, avarinių iškvietimų registracijos žurnalo pateiktame išraše), ieškovo pateiktame 2009-10-08 turto T I K R A : sunaikinimo, sugadinimo akte, užfiksuoti duomenys dėl avarijos kilimo priežasties yra nepakankami daryti minėtai išvadai apie buto užpylimo priežastį. Šie atsakovo A. L. argumentai prieštarauja ne tik teismo posėdžio metu ištirtiems rašytiniams įrodymams, bet ir teismo posėdžio metu liudytojais apklaustų asmenų: A. F., V. K., S. G., V. D., T. K. parodymams.

93Atsakovo A. L. teismui pateiktos nuotraukos (I t., b.l. 35, 36, 37, 38, 125-130) su atsakovo asmeniškai padarytais brėžiniais su galimu defektinio ventilio pratekėjimo kryptimi, negali būti vertintini ir pripažįstami kaip įrodymai byloje, kadangi nuotraukos kaip nurodo atsakovas- darytos 2009-10-16, 2009-11-06 ir 2010-03-05 metu, t.y. po avarijos padarinių likvidavimo, iš pateiktų nuotraukų neaišku kokie bakeliai ir ventiliai juose vaizduojami (remiantis 2009-11-24 apžiūros aktu Nr. 43-413 techniniame aukšte yra keturi vertikalūs oro surinkimo bakeliai), nuotraukose yra paties atsakovo padaryti brėžiniai, pagrįsti ne faktiniais duomenis, o galimomis prielaidomis.

94Nors atsakovas A. L. iš pradžių teisminio posėdžio metu tvirtino, jog jis 2009-10-05 nei iki avarijos, nei avarijos metu nei atvykus avarinės tarnybos darbuotojams likviduoti avarijos pasekmes, nebuvo gyvenamojo namo techniniame aukšte (Tai patvirtino ir AB „Lietuvos draudimas“ raštą, kuriame nurodė, jog: „kategoriškai neigiame tik bet savo dalyvavimą bet kokiose darbuose techniniame aukšte“ atsukant ar užsukant šildymo sistemą“ 2009-10-05, o net ir paprasčiausią savo buvimą techniniame aukšte 2009 metų bėgyje iki pratekėjimo atsiradimo bute 2009-10-05 19 val. 05 min( 3 p.) (I t., b.l. 4-5), tačiau vėliau teisminio bylos nagrinėjimo metu ir pateiktame atsiliepime į patikslintą ieškininį pareiškimą jau nurodė, jog 2010-10-05 pasinaudodamas turimu raktu nuo techninio aukšto, jis du kartus (iki avarinės tarnybos atvykimo ir avarinės tarnybos darbuotojams atvykus jau kartu su darbuotojais) buvo namo techninio aukšto patalpose. Kaip matyti, atsakovo A. L. parodymai nėra nuoseklūs, atsakovas juos keičia, be to šie A. L. parodymai prieštarauja teisminio bylos nagrinėjimo metu surinktuose ir patikrintuose rašytiniuose įrodymuose 2009-10-07 akte Nr. 43-354, 2009-11-24 akte Nr. 43-413, avarinių iškvietimų registracijos žurnalo pateiktame išraše, ieškovo pateiktame 2009-10-08 turto sunaikinimo, sugadinimo akte užfiksuotiems duomenims, taip pat teismo posėdyje liudytojais apklaustų į įvykio vietą atvykusių UAB “Visagino būstas” avarinės tarnybos darbuotojų V. L. ir P. M. parodymams (kurie nurodė, jog atvykus ( - ), Visagine, techninio aukšto durys buvo atrakintos, ant oro surinkimo bakelio ventilio nebuvo aklės, iš jo lašėjo vanduo, kiek toliau matėsi didelė vandens bala ant grindų, o šalia bakelio su ventilio akle rankoje buvo rastas A. L., kuris pasak liudytojų bandė prie ventilio prisukti aklę. Kadangi UAB “Visagino būstas” standartinės aklės, buvusios ant minėto ventilio niekur nebuvo, siekiant užkirsti kelią tolimesniam vandens pratekėjimui buvo paimta aklė iš A. L. ir užsukta ant ventilio), bei paties atsakovo A. L. 2009-12-04 AB “Lietuvos draudimas” pateiktame prašyme išdėstytais duomenimis (I t., b.l. 4), kuriame atsakovas A. L. nurodo kiek kartų jis 2009-10-05 lankėsi gyvenamojo namo techniniame aukšte.

95Nei ieškovas, nei kiti proceso dalyviai nepateikė teismui jokių duomenų, patvirtinančių ieškovo nurodytas aplinkybes, jog kiti gyvenamojo namo ( - ), Visagine, gyventojai sistemingai, t.y. ne vieną kartą, per tam tikrą laikotarpį, savavališkai užsukinėjo ir atsukinėjo šildymo sistemos ventilius, kaip tai teigia ieškovas bei duomenų, jog atsakovas UAB “Visagino būstas” tai žinojo. Ieškovo nurodytame UAB “Visagino būstas” 2009-10-07 tyrimo akte dėl 2009-10-05 įvykio, nurodomos nustatytos 2009-10-05 įvykio (buto užliejimo priežasties) aplinkybės, konstatuojant vienetinį, o ne pasikartojantį, savavališko techniniame aukšte esančių ventilių užsukimą ir atsukimą bei namo gyventojų atliktą savavališką kitų santechnikos įrenginių atskirų detalių pakeitimą.

96Atsakovo A. L. teismui pateiktos nuotraukos, kuriuose užfiksuota, jog į namo ( - ) techninio aukšto patalpas yra keli įėjimai, t.y. dar vienos durys, kurios kaip matyti iš pateiktų nuotraukų (III t., b.l. 16-18) ir remiantis atsakovo A. L. ir jo atstovo paaiškinimais yra užrakintos, negali būti vertinamos kaip įrodymas, patvirtinantis faktą, jog ne atsakovas A. L., o kažkas kitas galėjo taip pat patekti į techninio aukšto patalpas ir atsukti ventilį. Ši atsakovo A. L. ir jo atstovo pateikta prielaida nėra pagrįsta jokiais įrodymais. Be to atsakovo teiginys, jog 2009-10-05 nuo 13 val. Iki 18:30 val. Jis negalėjo atlikti neteisėtų veiksmų gyvenamojo namo ( - ), Visagine, techniniame aukšte, sukėlusių buto užliejimą, kadangi buvo garažų kooperatyve “Elektronas” laikotarpyje nuo 13 val. Iki 18 val. 30 min., nėra pagrįstas jokiais objektyviais įrodymais. Trečiojo asmens V. L. parodymai apie tai, kada iš namų išvyko jos vyras A. L., negali būti pripažinti objektyviais ir pagrįstais įrodymais, kadangi tretysis asmuo yra suinteresuotas bylos T I K R A : baigtimi. Teismo posėdyje liudytoju apklaustas A. A. nurodė, jog negali patvirtinti fakto, kad 200910-05 jis matė atsakovą A. L. garažų kooperatyve “Elektronas”, o teismo posėdyje liudytoju apklaustas G. A. nurodo, jog matė 2009-10-05 atsakovą A. L. garažų kooperatyve “Elektronas”, tačiau pats garažų kooperatyve “Elektronas” 2009-10-05 jis buvo tik laikotarpyje nuo 17 val. Iki 18 val. 30 min. ( I t., b.l. 44). Tuo tarpu 2009-11-24 UAB „Visagino būstas“ apžiūros akte Nr. 43-413, konstatuota, jog ( - ), Visagine butų Nr. 12 ir Nr. 15 užliejimo priežastimi galėjo būti oro surinkimo bakelio Nr. 2 trumpalaikis ventilio atidarymas, kurio metu akimirksniu išsiliejo vanduo iš šildymo sistemos ant grindų techniniame aukšte, laikotarpiu nuo 14.15 iki 19.15 val. (I t., b.l. 6-7).

97Civilinė atsakomybė atsiranda, neįvykdžius įstatyme ar sutartyje nustatytos pareigos, kai dėl to kilo žala arba tai sudarė sąlygas žalai atsirasti ar padidėti, t.y. tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos yra priežastinis ryšys. Priežastinis ryšys gali būti tiesioginis, kai dėl teisinę pareigą pažeidusio asmens veiksmų žala atsiranda tiesiogiai. Jis gali būti netiesioginis, kai asmens veiksmais tiesiogiai nepadarytas neigiamas turtinis poveikis, bet sudarytos sąlygos žalai atsirasti. Žala gali atsirasti dėl kelių asmenų neteisėtų veiksmų, todėl teismas, nagrinėdamas reikalavimą atlyginti žalą, turi nustatyti priežastinį ryšį tarp kiekvieno asmens neteisėtų veiksmų, sąlygojusių žalos atsiradimą ir tų veiksmų pasekmių(nutartys 2003-09-03 Nr. 3K-3-764/2003).

98Pagrindinės įrodymų ir įrodinėjimo taisyklės yra suformuluotos CPK 176-185 straipsniuose. Teismas, vertindamas byloje esančius įrodymus bei jų pakankamumą vienokioms ar kitokioms teisinėms išvadoms daryti, privalo vadovautis šiuose straipsniuose suformuluotomis įrodinėjimo taisyklėmis. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra pripažinta, kad civiliniame procese įrodymų pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu. Išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad įrodymų pakankamumo klausimas konkrečioje civilinėje byloje turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į bylos kategoriją, jos pobūdį ir kitas svarbias aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999-03-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-31/1999, kat. 32; 2004-10-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-513/2004, kat. 2.4.3.7; 2005-03-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-147/2005, kat. 114.11; 121.21; 128.2 ir kt.).

99Taigi, teismo sprendimas laikomas pagristu, jeigu teismo išvados atitinka nustatyta tvarka ir įstatymo nustatytomis priemonėmis konstatuotas turinčias reikšmės bylai aplinkybes. CPK 185 straipsnis reikalauja, kad teismas pateikiamą įrodymų vertinimą grįstų savo vidiniu įsitikinimu, visapusišku ir objektyviu visų bylos aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Šios įrodymų vertinimo taisyklės nustato teismo pareigą teisiškai vertinti bylos aplinkybes remiantis tikrai nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, o ne prielaidomis. Tai reiškia, kad vieno ar kito bylai reikšmingo fakto buvimas ar nebuvimas ir teisinis to fakto vertinimas gali būti konstatuojami tada, kai tokioms išvadoms pakanka byloje esančių įrodymų.

100Remiantis išdėstytu, teismo nustatytų faktinių aplinkybių ir surinktų įrodymų pagrindu visapusiškai išanalizavus atsakovo UAB “Visagino būstas” ir atsakovo A. L. veiksmus iki 2009-10-05 žalos atsiradimo ir po jos, darytina pagrįsta išvada, jog tiesioginiame priežastiniame ryšyje su atsiradusia žala, užliejant butą, adresu Draugystės 13-12, Visagine, buvo neteisėti tyčiniai atsakovo A. L. veiksmai, pasireiškę neteisėtu oro surinkimo bakelio, esančio techniniame aukšte, ventilio atsukimu, sukėlusiu vandens išsiliejimą. Konstatuotina, jog žalingi padariniai nebūtų atsiradę, jei nebūtų neteisto veiksmo (CPK 185 str.).

101Nors atsakovas UAB “Visagino būstas” teigia, jog apie tai, jog atsakovas A. L. neteisėtai lankosi techniniame aukšte esančiame šilumos punkte, turi nuo šios patalpos raktus, atsakovas UAB “Visagino būstas” duomenų iki įvykio, neturėjo, tačiau atsižvelgiant į tai, jog UAB “Visagino būstas” darbuotojai ne kartą lankėsi minėto namo techniniame aukšte, negalėjo nepastebėti A. L. pravestų ir techninio aukšto patalpa einančių kabelinės televizijos laidų, patvirtinančių, jog į techninį aukštą patenka ne tik namą eksploatuojančios organizacijos darbuotojai bei galėjo ir turėjo imtis priemonių užkirsti kelią neteisėtiems veiksmams-neteisėtu atsakovo A. L. ar kitų asmenų pateikimui į technines patalpas. Esant tokiai situacijai pastato administratorius UAB T I K R A : “Visagino būstas” privalėjo įspėti gyventojus dėl tokių veiksmų neleistinumo bei imtis priemonių jog tokie atvejai nepasikartotų. Teismas daro išvadą, jog atsakovas UAB “Visagino būstas”, kaip namo ( - ), Visagine, administratoriaus, atsakingas už vidaus šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų patikimą, ekonomišką ir saugią eksploataciją, būdamas šio namo techninio aukšto, iš kurio patalpų buvo užlietas butas, adresu ( - ), Visagine, ir tuo padaryta žala, valdytojas, nebuvo pakankamai rūpestingas ir nesiėmė jokių aktyvių veiksmų, užkirsti kelią tretiesiems asmenims patekti į techninio aukšto patalpas bei jose atlikti neteisėtus veiksmus (užsukti ar atsukti šildymo sistemos ventilius ir kt.), kas sąlygojo žalos atsiradimą.

102Dėl UAB “Visagino būstas” civilinės atsakomybės draudimo sutarties.

103Atsakovas UAB „Visagino būstas“ nurodo, jog UAB „Visagino būstas" 2008-12-11 sudarė su ieškovu bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutartis laikotarpiui nuo 2009-01-30 iki 2010-01-30. Kadangi draudėjas ir atsakingas už žalą asmuo yra tas pats, subrogacija negalima Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.1015 str., l d. Pagrindu, tokiu atveju draudimo apsauga galioja interesui, kuris apdraustas pagal draudimo sutartį. Tokiu būdu ieškovas yra UAB „Visagino būstas" draudikas pagal 2008-12-11 Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutartį ir negali reikalauti iš savo draudėjų (UAB „Visagino būstas") žalos atlyginimo pagal CK 6.1015 str.

104Teisminio bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog 2008-12-11 tarp UAB „Visagino būstas“ ir AB „Lietuvos draudimas“ buvo sudaryta Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutartis serija LD Nr. ( - ), remiantis kuria laikotarpiui nuo 2009-01-630 iki 2010-01-29 draudėjas UAB „Visagino būstas“ apdraudė savo veiklos civilinę atsakomybę ir produkto civilinę atsakomybę 100.000 Lt. sumai visam sutarties galiojimo laikotarpiui su besąlygine išskaita (Franšize)-1000 Lt. sumai (I t., b.l. 50, 51). Remiantis minėta sutartimi, draudimo objektu yra draudėjo turtiniai interesai, susiję su Draudėjo civiline atsakomybe trečiajam asmeniui už žalą, kilusią dėl draudėjo valdomų patalpų, dėl pastatų, teritorijos, želdinių, administruojamų UAB „Visagino būstas“, priežiūros darbų, įskaitant bendro naudojimo ploto valymo darbus Visagino mieste bei draudėjo suteikta paslauga (I t., b.l. 51). AB „Lietuvos draudimo“ Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo taisyklių Nr. 054 (2007-01-31 redakcija, galioja nuo 2007-03-01) (su kuriomis, kaip nurodoma Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutartyje serija LD Nr. ( - ), pasirašydama sutartį susipažino UAB „Visagino būstas“ direktorė L. S.)7.2. punkte įtvirtinta, jog kai sutartyje nurodyta besąlyginė išskaita, apskaičiuota draudimo išmoka mažinama besąlyginės išskaitos suma, jeigu draudimo sutartimi nenustatyta kitaip. III dalies Draudimo apsaugos papildomos sąlygos draudimo apsaugos papildoma sąlyga Nr. 064-1, civilinės atsakomybės draudimas 5.3. punkte nurodyta, jog jeigu draudimo sutartyje yra numatyta besąlyginė išskaita ji išskaitoma kiekvienąkart iš dėl vieno draudiminio įvykio apskaičiuotos draudimo išmokos (I t., b.b.l. 105-112). Todėl 2008-12-11 tarp UAB „Visagino būstas“ ir AB „Lietuvos draudimas“ sudarytoje Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutartyje serija LD Nr. ( - ), numatyta 1000 Lt frančizė, yra ta nuostolio dalis, kurią privalo atlyginti pats draudėjas, t.y atsakovas UAB „Visagino būstas“.

105Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. numato, kad atsakovas privalo mokėti ieškovui 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme –2010-02-22, o atsakovo A. L. patraukimo atsakovu byloje dienos- 2010-10-27 (II t., b.l. 112), iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

106Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, taip pat iš antrosios šalies yra priteistinos ir pašto išlaidos valstybės naudai (Lietuvos Respublikos CPK 88 str., 93 str., 96 str.).

107Ieškovo patirtos išlaidos yra 100 Lt. sumokėto žyminio mokesčio (I t., b.l. 1).

108Ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas solidariai netenkintinas, nes solidaraus bylinėjimosi išlaidų išieškojimo civilinio proceso įstatymas nenumato.

109Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., 6.1015 str., 6.263 str., 6.266 str., 6.274 str., CPK 176-185 str., 259-260 str. str., 263 str., 268 str., 270 str.,- n u s p r e n d ž i a :

110Ieškinį tenkinti iš dalies.

111Priteisti solidariai iš atsakovų A. L. ir UAB „Visagino būstas“ 1000 Lt. (vieną tūkstantį litų) žalos atlyginimą, penkis procentus metinių palūkanų nuo priteistos - 1000 Lt. sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos -2010-02-22 iki teismo T I K R A : sprendimo visiško įvykdymo ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ naudai.

112Priteisti iš atsakovo A. L. 2345 Lt (du tūkstančius tris šimtus keturiasdešimt penkis litus) žalos atlyginimo, penkis procentus metinių palūkanų nuo priteistos - 2345 Lt. sumos nuo bylos (atsakovo atžvilgiu) iškėlimo teisme dienos -2010-10-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ naudai.

113Priteisti iš atsakovo UAB „Visagino būstas“ 33,50 Lt. (trisdešimt tris litus 50 ct.), o iš atsakovo A. L. 66,50 Lt. (šešiasdešimt šešis litus 50 ct.) žyminio mokesčio ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ naudai.

114Priteisti iš atsakovo UAB „Visagino būstas“ ir atsakovo A. L. po 47,92 Lt. (keturiasdešimt septynis litus 92 ct.) pašto išlaidų valstybės naudai.

115Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti apeliacine tvarka skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, paduodant skundą Visagino miesto apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėja Irena Vapsvienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ nurodo, jog pagal Būsto draudimo... 3. Ieškovas nurodo, jog vandens prasiskverbimo židinys buvo pastato techniniame... 4. Į techninį aukštą neteisėtai patekęs atsakovas A. L. pastato techniniame... 5. Kaip nustatyta atsakovo UAB „Visagino būstas“ atliktų patikrinimų akte,... 6. Taip pat techniniame aukšte buvo savavališkai, pažeidžiant teisės aktų... 7. Vandens išsiliejimo mechanizmas (sistemos nuorinimas buvo vykdomas ne per... 8. Šie įrodymai patvirtina, jog užpylimas įvyko savavališkai tvarkant... 9. Dėl išdėstytų motyvų, ieškovas reiškia atsakovams reikalavimą atlyginti... 10. Atsakovo UAB „Visagino būstas" civilinė atsakomybė žalos padarymo metu... 11. Ieškovas prašo teismo: 1) priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Visagino... 12. Atsakovas UAB „Visagino būstas“ nurodo, jog su pateiktu ieškiniu dalyje... 13. Sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl... 14. Civilinė atsakomybė netaikoma, taip pat asmuo gali būti visiškai ar iš... 15. UAB „Visagino būstas" yra daugiabučių namų butų ir kitų patalpų... 16. P. D. namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės... 17. Be to, pagal įstatus UAB „Visagino būstas" veiklos tikslai: gyvenamųjų... 18. Pagal 2004-05-13 Pastato eksploatavimo išlaidų ir paslaugų apmokėjimo... 19. Pagal nurodytų sutarčių p. 6, pagal LR CK 4.83 str. 3 d., buto savininkas... 20. Pagal sutarties p.7 Butų ir kitų patalpų savininkai pagal LR CK 4.83 str. 5... 21. Todėl atsakovas UAB „Visagino būstas“ mano, jog atsakovas A. L. buvo... 22. Faktas, kad buto Nr. ( - ) savininkai savavališkai atsuko ir užsuko... 23. A. L. pažeidė 2004-05-11 Pastato eksploatavimo išlaidų ir paslaugų... 24. viską sutvarkyti pats, todėl jo netinkamas elgesys yra priežastiniame... 25. Atsakovas UAB „Visagino būstas“ nesutinka su ieškovų motyvu, kad UAB... 26. Gyvenamojo namo nuolatinė priežiūra ( eksploatavimas) — namo būklės... 27. Ieškovas nepateikė teismui įrodymų, kad UAB „Visagino būstas" būtų... 28. Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo... 29. Atsakovas A. L. ir jo sutuoktinė tretysis asmuo V. L. yra buto Nr. ( - ) namo... 30. CK 6.1015 str. nustato, kad jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita,... 31. Atsakovas UAB „Visagino būstas“ pažymi, kad kai draudėjas ir atsakingas... 32. UAB „Visagino būstas" 2008-12-11 sudarė su ieškovu bendrosios civilinės... 33. Tokiu būdu ieškovas yra UAB „Visagino būstas" draudikas pagal 2008-12-11... 34. Atsakovas A. L. nurodo, jog su pateiktu ieškiniu dalyje dėl žalos priteisimo... 35. 2009-10-05 nuo 11 iki 12 val. UAB „Visagino būstas" įjungė name adresu ( -... 36. 2009-10-07 UAB „Visagino būstas" akte nurodyta, kad 2009-10-06 d. UAB... 37. Su argumentu, kad viena iš tų aklių buvo atsakovo rankose atsakovas... 38. Su teiginiu, kad sistemos nuorinimą atliko neturintis reikiamos kvalifikacijos... 39. Tretysis asmuo V. V. teismo posėdyje nurodė, jog pagal Būsto draudimo... 40. Tretysis asmuo V. L. teismui pateiktame atsiliepime ir teismo posėdyje... 41. Teismo posėdyje liudytoja apklaustas O. V. parodė, kad ji gyvena adresu ( -... 42. Teismo posėdyje liudytoju apklaustas A. F. parodė, kad jis dirba UAB... 43. Teismo posėdtje liudytoju apklaustas V. K. parodė, kad jis dirba UAB... 44. Teismo posėdyje liudytoja apklausta N. Z. parodė, kad ji dirba UAB... 45. Teismo posėdyje liudytoju apklaustas I. G. parodė, kad jis gyvena adresu ( -... 46. Teismo posėdyje liudytoju apklaustas P. M. parodė, kad jis dirba UAB... 47. Teismo posėdyje liudytoju apklaustas S. P. parodė, kad jis dirba VĮ... 48. Teismo posėdyje liudytoju apklausta L. L. parodė, kad ji dirba UAB... 49. Teismo posėdyje liudytoju apklaustas V. L. parodė, kad jis dirba UAB... 50. Teismo posėdyje liudytoju apklausta T. K. parodė, kad ji dirba UAB... 51. Teismo posėdyje liudytoja apklausta V. D. parodė, kad ji dirba UAB... 52. Teismo posėdyje liudytoju apklaustas S. G. parodė, kad ankščiau dirbo VĮ... 53. Teismo posėdyje liudytoju apklaustas G. A. parodė, kad jis jau seniai... 54. Teismo posėdyje liudytoju apklaustas A. A. parodė, kad atsakovą A. L. jis... 55. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 56. Analizuojant bylos medžiagą nustatyta, kad atsakovas UAB „Visagino... 57. Pagal 2004-05-11 ir 2004-05-13 atsakovo UAB „Visagino būstas“ su... 58. 2008-12-11 tarp UAB „Visagino būstas“ ir AB „Lietuvos draudimas“ buvo... 59. Remiantis UAB „Visagino būstas“ avarinių iškvietimų registracijos... 60. Gyvenamojo namo ( - ), Visagine, buto Nr. ( - ) savininkas yra V. V. (I t.,... 61. P. B. draudimo liudijimą serija LD Nr. ( - ), tarp AB „Lietuvos draudimas“... 62. Kadangi AB „Lietuvos draudimas“ 2009-10-08 Turto sunaikinimo, sugadinimo... 63. 2009-10-07 UAB „Visagino būstas“ aktu Nr. 43-354, butų adresu ( - ),... 64. Remiantis 2006-11-21 UAB „Visagino būstas“ direktoriaus įsakymu Nr.... 65. Iš teismui pateikto 2009-07-20 Vamzdynų bandymų hidrauliniu slėgiu akto Nr.... 66. Iš teismui pateiktų atsakovo A. L. fotonuotraukų matyti, jog gyvenamojo namo... 67. Nagrinėjamoje byloje, atsižvelgiant į joje sprendžiamo ginčo pobūdį,... 68. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 6.263 str. įtvirtintomis nuostatomis,... 69. Žala (nuostoliai) civilinės atsakomybės atveju gali būti turto sugadinimas.... 70. CK 6.266 straipsnyje nustatyta, kad žalą, padarytą dėl pastatų, statinių,... 71. Pagal šią teisės normą objekto savininkas (valdytojas) privalo atlyginti... 72. CK 6.247 straipsnyje nustatyta, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie... 73. Pagal teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų... 74. Pirma, nustatomas faktinis priežastinis ryšys, kai sprendžiama, ar žalingi... 75. Antra, nustatomas teisinis priežastinis ryšys, kai sprendžiama, ar... 76. Neleistina sutapatinti techninę gedimo priežastį ir teisinį priežastinį... 77. Civilinėje atsakomybėje priežastinis ryšys ? tai ryšys tarp neteisėtų... 78. Remiantis 2004-05-11 “Pastato eksploatavimo išlaidų ir paslaugų... 79. Remiantis 2004-05-11 “Pastato eksploatavimo išlaidų ir paslaugų... 80. Lietuvos Respublikos CK 4.83 str. 1 d. įtvirtinta nuostata, buto ir kitų... 81. 2005-06-08 Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.... 82. Ieškovas AB “Lietuvos Draudimas” ieškinyje nurodo, jog atsakovo UAB... 83. Remiantis 2006-11-21 UAB „Visagino būstas“ direktoriaus įsakymu Nr.... 84. Kaip matyti iš bylos medžiagos šilumos punktą eksploatuojanti organizacija... 85. Tačiau tik po šio įvykio buvo imtasi priemonių šiems pažeidimams... 86. Lietuvos Respublikos CPK 7 str. 2 d. ir 178 str., įtvirtintos nuostatos numato... 87. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 197 str. 2 d. įtvirtinta nuostata,... 88. Nors atsakovas A. L. nurodo, jog “atsakovo UAB “Visagino būstas”... 89. Atsakovo teiginys, jog 2009-10-05 UAB “Visagino būstas” darbuotojai... 90. Teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, t.y. UAB “Visagino... 91. Teismas, išanalizavęs ir įvertinęs pateiktus dokumentus: 2009-10-07 aktą... 92. Nors atsakovas asmuo A. L. kategoriškai nesutikdamas su minėtuose... 93. Atsakovo A. L. teismui pateiktos nuotraukos (I t., b.l. 35, 36, 37, 38,... 94. Nors atsakovas A. L. iš pradžių teisminio posėdžio metu tvirtino, jog jis... 95. Nei ieškovas, nei kiti proceso dalyviai nepateikė teismui jokių duomenų,... 96. Atsakovo A. L. teismui pateiktos nuotraukos, kuriuose užfiksuota, jog į namo... 97. Civilinė atsakomybė atsiranda, neįvykdžius įstatyme ar sutartyje... 98. Pagrindinės įrodymų ir įrodinėjimo taisyklės yra suformuluotos CPK... 99. Taigi, teismo sprendimas laikomas pagristu, jeigu teismo išvados atitinka... 100. Remiantis išdėstytu, teismo nustatytų faktinių aplinkybių ir surinktų... 101. Nors atsakovas UAB “Visagino būstas” teigia, jog apie tai, jog atsakovas... 102. Dėl UAB “Visagino būstas” civilinės atsakomybės draudimo sutarties.... 103. Atsakovas UAB „Visagino būstas“ nurodo, jog UAB „Visagino būstas"... 104. Teisminio bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog 2008-12-11 tarp UAB... 105. Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. numato, kad atsakovas... 106. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 107. Ieškovo patirtos išlaidos yra 100 Lt. sumokėto žyminio mokesčio (I t.,... 108. Ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas... 109. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1... 110. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 111. Priteisti solidariai iš atsakovų A. L. ir UAB „Visagino būstas“ 1000 Lt.... 112. Priteisti iš atsakovo A. L. 2345 Lt (du tūkstančius tris šimtus... 113. Priteisti iš atsakovo UAB „Visagino būstas“ 33,50 Lt. (trisdešimt tris... 114. Priteisti iš atsakovo UAB „Visagino būstas“ ir atsakovo A. L. po 47,92... 115. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti apeliacine tvarka...