Byla 3K-3-554/2007

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Juozo Šerkšno (kolegijos pirmininkas), Algio Norkūno ir Antano Simniškio (pranešėjas), rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ kasacinį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2006 m. gruodžio 14 d. sprendimo ir Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 17 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovams uždarai akcinei bendrovei „Riviva“, kooperatinei bendrovei „Alytaus prekyba“, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Akompus“, dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Lietuvos draudimas“ prašė priteisti solidariai iš atsakovų 15 434 Lt žalos atlyginimo ir 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo. Ieškovas nurodė, kad 2005 m. birželio 11 d. buvo aplietas ieškovo draudėjo UAB „Akompus“ turtas, esantis Alytuje, Vilniaus g. 11; vanduo prasiskverbė iš šio namo antro aukšto patalpų, kuriose buvo netvarkingi santechnikos įrenginiai (trūko vandens pritekėjimo į kriauklę žarnelė). Dėl padarytos žalos draudėjui ieškovas išmokėjo 15 434 Lt draudimo išmoką. Ieškovo nuomone, už padarytą žalą yra atsakingas tiek atsakovas UAB „Riviva“, kuris priimdamas nuomai turtą nesielgė kaip apdairus ir rūpestingas nuomininkas: patalpų perdavimo aktas pasirašytas nebuvo, nebuvo tinkamai apžiūrėti, patikrinti, išbandyti patalpoje esantys santechnikos įrenginiai, tiek ir šių patalpų savininkas – atsakovas KB „Alytaus prekyba“, kuris taip pat nesielgė kaip apdairus bei rūpestingas nuomotojas: nepareikalavo surašyti patalpų perdavimo akto, sutartyje nebuvo užfiksuota santechnikos įrangos techninė būklė.

5II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė

6Alytaus rajono apylinkės teismas 2006 m. gruodžio 14 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nustatė, kad 2005 m. birželio 11 d. buvo užlietas trečiajam asmeniui UAB „Akompus“ priklausantis turtas, esantis Alytuje, Vilniaus g. 11, apdraustas AB „Lietuvos draudimas“. 2005 m. birželio 13 d. apžiūros aktu pripažinta, kad draudiminis įvykis įvyko dėl vandentiekio avarijos viršutinio aukšto patalpose, trūkus vandens pritekėjimo į kriauklę žarnelei. Trečiajam asmeniui UAB „Akompus“ pagal draudimo sutartį paskaičiuota ir išmokėta 15 434 Lt draudimo išmoka. Viršutinio aukšto patalpų savininkas – atsakovas KB „Alytaus prekyba“, o patalpų nuomininkas – atsakovas UAB „Riviva“. Teismas konstatavo, kad ginčo dėl žalos dydžio nėra. Atkreipęs dėmesį į tai, kad 2006 m. birželio 13 d. apžiūros akte nuostolių atsiradimo priežastimi nurodyta vandentiekio avarija, trūkus vandens pritekėjimo į kriauklę žarnelei, o kitokių priežastinį ryšį patvirtinančių įrodymų ieškovas nepateikė, bei pažymėjęs, kad tiriant vandentiekio avarijos priežastis atsakovai nedalyvavo, teismas konstatavo, kad neaišku, dėl kokios priežasties trūko vandens pritekėjimo į kriauklę žarnelė – ar dėl mechaninio poveikio, gamintojo defekto, ar kitų priežasčių, kurių įrodymui galėjo būti reikalingos net specialios žinios. Teismas sprendė, kad ieškovas nepakankamai ištyrė draudiminio įvykio priežastis ir aplinkybes, nepagrindė savo ieškininio reikalavimo ir neįrodė priežastinio ryšio tarp atsakovų veiksmų (neveikimo) ir atsiradusių nuostolių, o priežastinio ryšio nebuvimas visais atvejais atleidžia asmenį nuo pareigos atlyginti žalą.

7Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi ieškovo apeliacinį skundą, 2007 m. balandžio 17 d. nutartimi Alytaus rajono apylinkės teismo 2006 m. gruodžio 14 d. sprendimą paliko nepakeistą. Kolegija, iš esmės sutikusi su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais, konstatavo, kad iš atsakovo KB „Alytaus prekyba“ pateiktų patalpų nuomos sutarties ir šios sutarties priedo matyti, jog atsakovas UAB „Riviva“ nuo 2005 m. birželio 7 d. išsinuomojo ir perėmė iš atsakovo KB „Alytaus prekyba“ kavinės „Meda“ patalpas, esančias Alytuje, Vilniaus g. 11. Kolegijos vertinimu, atsakovo UAB „Riviva“ pateiktame perdavimo–priėmimo akte nurodyta perdavimo data – 2005 m. birželio 13 d. – yra neteisinga. Anot kolegijos, atsakovui KB „Alytaus prekyba“ perdavus 2005 m. birželio 7 d. patalpas su kavinės įranga nuomininkui atsakovui UAB „Riviva“, negalima pripažinti, kad atsakovas KB „Alytaus prekyba“ yra atsakingas už 2005 m. birželio 11 d. užlietas patalpas (CK 6.485 straipsnio 1, 5 dalys). Dėl to, kolegijos nuomone, solidari abiejų atsakovų atsakomybė negalima. Kolegija taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad atsakovų atstovai nedalyvavo surašant 2005 m. birželio 13 d. apžiūros aktą, nebuvo supažindinti su ieškovo atliktu nuostolių bei draudimo išmokos apskaičiavimu, taigi negalėjo pateikti įrodymų apie įvykio kilimo priežastis ir savo nekaltumą.

8III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai

9Kasaciniu skundu ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ prašo panaikinti Alytaus rajono apylinkės teismo 2006 m. gruodžio 14 d. sprendimą bei Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 17 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – priteisti iš atsakovo UAB „Riviva“ 15 434 Lt žalos atlyginimo. Kasaciniame skunde nurodoma, kad kasatorius sutinka su apeliacinės instancijos teismo išvada, jog atsakovo, patalpų nuomotojo KB „Alytaus prekyba“ solidari atsakomybė už padarytą žalą negalima. Kasatoriaus nuomone, spręsdami atsakovo UAB „Riviva“ atsakomybės klausimą, teismai neteisingai aiškino ir taikė CK 6.266 straipsnį, pagal kurį skolininku gali būti ne tik objekto savininkas, bet jo valdytojas, kuriuo turi būti laikomas asmuo, kuriam daiktinės ar prievolinės teisės pagrindu pavesta eksploatuoti, prižiūrėti ar tvarkyti objektą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-365/2005). Kasatorius pažymi, kad įrenginio savininko (valdytojo) kaltė yra preziumuojama; pats įrenginio gedimo faktas, dėl kurio išsiliejo vanduo ir buvo padaryta žala, sudaro pagrindą savininko (valdytojo) civilinei atsakomybei kilti. Anot kasatoriaus, kadangi įrenginio savininko (valdytojo) kaltė yra preziumuojama, tai jis privalo įrodyti aplinkybes, kurios jį atleistų nuo atsakomybės, ir kadangi tokių aplinkybių atsakovas UAB „Riviva“ neįrodė, tai iš jo priteistinas žalos atlyginimas. Kasatoriaus teigimu, teismai neteisingai paskirstė įrodinėjimo naštą, įpareigodami ieškovą ištirti, dėl kokios priežasties atsirado įrenginio trūkumas.

10Atsiliepime į kasacinį skundą atsakovas UAB „Riviva“ nurodo, kad kasacinis skundas yra atmestinas. Atsakovo teigimu, ieškovas neįrodė priežastinio ryšio tarp padarytų nuostolių ir atsakovų kaltų veiksmų (neveikimo), o bylą nagrinėję teismai pagrįstai padarė išvadas, kad ieškovas nepakankamai ištyrė draudiminio įvykio priežastis bei aplinkybes. Atsakovo nuomone, ieškovas nepateikė svarių ir neginčijamų įrodymų apie tai, kad atsiradusios žalos priežastis yra būtent vandentiekio avarija kavinės „Meda“ patalpose, esančiose namo Alytuje, Vilniaus g. 11, antrame aukšte. Be to, atsiliepime pažymima, kad atsakovų atstovai nedalyvavo ieškovui surašant 2005 m. birželio 13 d. apžiūros aktą, nebuvo supažindinti su ieškovo atliktų nuostolių bei draudimo išmokos apskaičiavimu.

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės

132005 m. birželio 11 d. buvo užlietas trečiajam asmeniui UAB „Akompus“ priklausantis turtas, esantis Alytuje, Vilniaus g. 11, apdraustas AB „Lietuvos draudimas“. 2005 m. birželio 13 d. apžiūros aktu pripažinta, kad draudiminis įvykis įvyko dėl vandentiekio avarijos viršutinio aukšto patalpose, trūkus vandens pritekėjimo į kriauklę žarnelei. Trečiajam asmeniui UAB „Akompus“ pagal draudimo sutartį apskaičiuota ir išmokėta 15 434 Lt draudimo išmoka. Viršutinio aukšto patalpų savininkas – atsakovas KB „Alytaus prekyba“, o patalpų nuomininkas – atsakovas UAB „Riviva“, šias patalpas perėmęs nuo 2005 m. birželio 7 d.

14V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

15Pagal CPK 353 straipsnio 1 dalį kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio skundo ribų, patikrina apskųstus sprendimus ir (ar) nutartis teisės taikymo aspektu; kasacinis teismas yra saistomas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nustatytų aplinkybių. Tai reiškia, kad kasacinis teismas sprendžia tik teisės, o ne fakto klausimus.

16Pagal CK 6.1015 straipsnio 1 dalį draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens, jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita. CK 6.1015 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, nustatančių draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius. Taigi žalos padarymo draudėjo turtui atveju draudikui perėjusi reikalavimo teisė įgyvendinama pagal deliktinę civilinę atsakomybę reglamentuojančias CK normas. Nagrinėjamoje byloje, atsižvelgiant į joje nagrinėjamo ginčo pobūdį, taikytinos subrogacijos, o ne regreso taisyklės.

17CK 6.266 straipsnyje nustatyta, kad žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo CK 6.270 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės. Pagal šią teisės normą objekto savininkas (valdytojas) privalo atlyginti žalą net ir nesant jo kaltės, jeigu neįrodo, kad žala atsirado dėl nenugalimos jėgos arba nukentėjusiojo asmens tyčios ar didelio neatsargumo. Ši teisės norma taikoma ir tokiu kaip nagrinėjamos bylos atveju, kai dėl vandentiekio avarijos pastato viršutinio aukšto patalpose yra užliejamas ir sužalojamas pastato žemesniame aukšte esantis turtas. Kai asmuo už padarytą žalą atsako net ir nesant jo kaltės, reiškiantis reikalavimą dėl žalos atlyginimo asmuo privalo įrodyti likusias deliktinės atsakomybės taikymo sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, žalą, priežastinį ryšį (CK 6.246, 6.247, 6.249 straipsniai). Nagrinėjamoje byloje teismai netaikė CK 6.266 straipsnio ir nepagrįstai sprendė, kad tokiu kaip nagrinėjamos bylos atveju kaltė yra būtina civilinės deliktinės atsakomybės sąlyga, dėl to yra teisinis pagrindas konstatuoti, kad bylą nagrinėję teismai netinkamai taikė materialinės teisės normas.

18CK 6.247 straipsnyje nustatyta, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatas. Pagal teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. Berželionytė v. Vilniaus universiteto Santariškių klinikos, bylos Nr. 3K-3-556/2005; 2006 m. spalio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. Tranas ir kt. v. Lietuvos Respublika ir kt., bylos Nr. 3K-3-518/2006; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. Bumbulienė ir kt. v. Daugiabučio namo savininkų bendrija „Medvėgalis“, bylos Nr. 3K-7-345/2007) priežastinio ryšio nustatymo civilinėje byloje procesą sąlygiškai galima padalyti į du etapus. Pirma, nustatomas faktinis priežastinis ryšys, kai sprendžiama, ar žalingi padariniai kyla iš neteisėtų veiksmų, t. y. nustatoma, ar žalingi padariniai būtų atsiradę, jeigu nebūtų buvę neteisėto veiksmo. Antra, nustatomas teisinis priežastinis ryšys, kai sprendžiama, ar padariniai teisiškai nėra pernelyg nutolę nuo neteisėto veiksmo. Tam, kad būtų konstatuotas priežastinio ryšio buvimas ar nebuvimas, būtina visapusiškai analizuoti atsakovo veiksmus ir bylos faktines aplinkybes. Priežastinis ryšys, kaip civilinės teisės pažeidimo sudėties elementas, yra teisinė, o ne techninė kategorija. Yra ar ne priežastinis ryšys sprendžia teismas, visapusiškai įvertinęs visas bylos aplinkybes. Nagrinėjamoje byloje priimtas apeliacinės instancijos teismo nutarties turinys leidžia teigti, kad apeliacinės instancijos teismas neleistinai sutapatino techninę gedimo priežastį ir teisinį priežastinį ryšį, nevertino priežastinio ryšio buvimo ar nebuvimo visų bylos aplinkybių kontekste, todėl negalima pripažinti, kad apeliacinės instancijos teismo išvados dėl priežastinio ryšio atitinka teisinį reglamentavimą.

19Nustatyti pažeidimai yra teisinis pagrindas naikinti apskųstą apeliacinės instancijos teismo nutartį (CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punktas, 359 straipsnio 3 dalis). Byla grąžintina apeliacinės instancijos teismui iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.

20Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 362 straipsniu,

Nutarė

21Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 17 d. nutartį panaikinti. Perduoti bylą apeliacinės instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

22Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Lietuvos draudimas“ prašė priteisti solidariai iš... 5. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė... 6. Alytaus rajono apylinkės teismas 2006 m. gruodžio 14 d. sprendimu ieškinį... 7. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 8. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 9. Kasaciniu skundu ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ prašo panaikinti... 10. Atsiliepime į kasacinį skundą atsakovas UAB „Riviva“ nurodo, kad... 11. Teisėjų kolegija... 12. IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės... 13. 2005 m. birželio 11 d. buvo užlietas trečiajam asmeniui UAB „Akompus“... 14. V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 15. Pagal CPK 353 straipsnio 1 dalį kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio... 16. Pagal CK 6.1015 straipsnio 1 dalį draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką,... 17. CK 6.266 straipsnyje nustatyta, kad žalą, padarytą dėl pastatų, statinių,... 18. CK 6.247 straipsnyje nustatyta, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie... 19. Nustatyti pažeidimai yra teisinis pagrindas naikinti apskųstą apeliacinės... 20. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 21. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m.... 22. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...