Byla 2-590-286/2014
Dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1Ignalinos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Rimkus, susipažinęs su B. S. ir Z. S. pareiškimu dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,

Nustatė

2B. S. ir Z. S. kreipėsi į teismą su prašymu nustatyti du juridinę reikšmę turinčius faktus: 1) 2004-2006 metais atliekant gyvenamojo namo su kavine, esančio ( - ), rekonstrukciją, buvo palikti seni pamatai, panaudota dalis senų statybinių medžiagų (lentų) namo mansardos įrengimui; 2) rekonstruojant namą su kavine, esantį ( - ), buvo panaudotos asmeninės pareiškėjų asmeninės lėšos 54376,52 Lt, įskaitant senus pamatus ir senas statybines medžiagas, kurias reikalinga įtraukti į šio namo su kavine rekonstrukcijos apskaitą tam, kad būtų įrodyta lėšos iš Ignalinos darbo biržos ir UAB ( - )yra nesusijusios su namo mansardos įrengimu.

3Teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų, t. y. kai pareiškėjas dokumentų neturi, jie neišlikę ir atitinkamose valstybės institucijose jų nėra (CPK 445 straipsnis).

4Pareiškime nurodyta, kad prašomus nustatyti faktus patvirtina prie pareiškimo pridedami dokumentai. Be to, iš pridėto Utenos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2014-02-28 atsisakymo Nr. (25.14)-4.2-128 nagrinėti B. S. ir Z. S. pareiškimą įtraukti į apskaitą 52615,52 Lt asmeninių lėšų gyvenamojo namo su kavine, esančio ( - ), remontą ir rekonstrukciją seka, kad tarp pareiškėjų ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos yra kilęs mokestinis ginčas ir kad gyvenamojo namo su kavine, esančio ( - ), remontui ir rekonstrukcijai panaudotų lėšų vertinimo klausimas jau išspręstas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010-04-08 sprendimu administracinėje byloje Nr. A442 - 590/2010. Utenos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atsisakymo pareiškėjai įstatymo nustatyta tvarka neskundė. Vilniau apygardos administracinio teismo 2014-02-03 nutartyje administracinėje byloje Nr. 1-5977-580/2014 taip pat nurodyta, kad galutinį mokesčių administratoriaus sprendimą, priimtą baigus mokestinį patikrinimą, pareiškėjai turi teisę apskųsti.

5Tokiu būdu, teismas konstatuoja, kad CPK 445 straipsnyje išvardintų sąlygų, kurios reikalingos juridinę reikšmę turintiems faktams nustatyti, nėra, todėl pareiškimas negali būti priimtas.

6Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 137 straipsniais, teisėjas

Nutarė

7Atsisakyti priimti B. S. ir Z. S. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo.

8Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui per Ignalinos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai