Byla 2-241-544/2008
Dėl 3390,34 Lt skolos priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė, sekretoriaujant Loretai Talžūnienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Rimvydui Jasevičiui, atsakovo atstovui advokatui Viliui Malinauskui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-241-544-08 pagal ieškovo BUAB ,,Dailistus“ ieškinį atsakovui UAB „Litmaxas“, esant trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, L. G., dėl 3395,34 Lt skolos priteisimo pagal rangos sutartį ir atsakovo priešieškinį ieškovui dėl 3390,34 Lt skolos priteisimo, ir

Nustatė

3Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 3395,34 Lt skolą už atliktus rangos darbus, 6% procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovo bankroto administratorius, susipažinęs su perduotais dokumentais, nustatė, kad ieškovas atsakovui atliko darbų už 20 377,72 Lt, už kuriuos atsakovas atsiskaitė tik iš dalies ir liko 3395,34 Lt. Šios skolos nesutinka sumokėti, nurodydamas, kad, atsižvelgiant į 2007-09-25 žodinį atsakovo direktoriaus L. G. pareiškimą, buvo įvykdytas priešpriešinių reikalavimų įskaitymas pagal 2007-09-01 PVM sąskaitas faktūras Nr. LIT 000021 ir 0000022, išrašytas pagal tos pačios rangos sutarties sąlygas. Mano, kad šis įskaitymas neteisėtas, nes 2007-09-01 PVM sąskaitų faktūrų ieškovas nėra gavęs, jos nėra apskaitytos ieškovo finansinėje apskaitoje, o apie įskaitymą nebuvo pranešta iki bylos iškėlimo teisme. Tretysis asmuo L. G. užskaitos atlikimo metu buvo atsakovo direktorius bei ieškovo darbų vykdytojas, todėl galima daryti išvadą, kad užskaitą atliko pats su savimi (CK 6.1, 6.37, 6.38, 6.210, 6.681 str.).

4Atsakovas prašė ieškinį atmesti, nes ieškovui neskolingas. Tuo pačiu metu ieškovas atsakovui buvo skolingas 4806,34 Lt, o atsakovas ieškovui – 4811,34 Lt pagal 2007-09-01 dvi PVM sąskaitas faktūras, tarp šalių buvo geri santykiai, todėl 2007-09-25 ieškovo atstovui L. G. davus žodinį sutikimą dėl tarpusavio skolų įskaitymo, 2007-10-23 buvo atliktas priešpriešinių reikalavimų įsiskolinimų įskaitymas, kuriam pakako vienos prievolės šalies pareiškimo (CK 6.131 str.). Atsakovas minėtas dvi sąskaitas faktūras buvo įtraukęs į buhalterinę apskaitą ir atliko užskaitą pagal CK reikalavimus. Ieškovo argumentus, kad nėra gavęs minėtų sąskaitų siūlė atmesti, nes sąskaitas pasirašė įgaliotas ieškovo atstovas L. G., todėl atsakovui nekilo abejonių, kad tarpusavio įskaitymas bus įvykdytas.

5Priešieškiniu atsakovas prašo priteisti iš ieškovo 3390,34 Lt skolą pagal minėtos 2007-07-30 rangos sutarties sąlygas už ieškovui suteiktų pastolių nuomą, nes šalys sutartyje buvo sutarusios, jog pastolių nuomos kaina bus išskaičiuota iš atliktų rangos darbų vertės. Dvi 2007-09-01 dienos PVM sąskaitos faktūros buvo įteiktos pasirašytinai ieškovo įgaliotam asmeniui L. G. Atsakovas minėtas sąskaitas įtraukė į buhalterinę apskaitą, o ieškovas jų gavimą neigia. Tačiau atsakovas neatsako už ieškovo įmonės dokumentų išsaugojimą. Sąskaitos iki šiol neapmokėtos, o atsakovas, būdamas įsitikinęs, kad atlikta užskaita teisėtai, nustatytu terminu šiai sumai kreditorinio reikalavimo ieškovo administratoriui nepateikė.

6Ieškovas atsiliepime į priešieškinį prašo jį atmesti, nes ieškovas yra bankrutuojanti įmonė ir kreditorinių reikalavimų pareiškimo jai tvarką reglamentuoja ĮBĮ. Jo 11 str. 10 p. numatyta, kad įmonės administratorius pagal kreditorių pareikštus reikalavimus, patikslintus pagal įmonės finansinės apskaitos dokumentus, sudaro visų kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir pateikia teismui tvirtinti. Atsakovas ieškovui pretenzijas pareiškė ne bankroto byloje, į ieškovo administratorių su kreditoriniu reikalavimu nesikreipė, tuo pažeidė ĮBĮ 21 str. 1 p. Priešieškinio reikalavimas priteisti skolą iš ieškovo paneigia, jog buvo atliktas tarpusavio priešpriešinių reikalavimų įskaitymas, ir prieštarauja atsiliepimo į ieškinį argumentams dėl teisėtai atliktos užskaitos. Atsakovo direktoriaus L. G. niekas neįgaliojo veikti ieškovo vardu atliekant įskaitymus, jis negalėjo pats su savimi susitarti atlikti įskaitymą, tuo labiau, kad PVM sąskaitos faktūros ieškovui nebuvo perduotos.

7Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, L. G., atsiliepimo nėra pateikęs, į teismo posėdį neatvyko, apie jo laiką ir vietą pranešta nustatyta tvarka (b. l. 69, 73–75).

8Ieškinys tenkintinas visiškai, priešieškinis – iš dalies.

9Byloje esančių įrodymų visuma nustatyta, kad 2007-07-30 tarp šalių buvo sudaryta rangos sutartis Nr. 07/07/30, pagal kurią 2007-08 mėnesį ieškovas atliko rangos darbus atsakovo gamybinėse patalpose, esančiose Naujoji Vilnia, Pramonės 49, už 20 377,72 Lt (b. l. 6–8, 35–40). 2007-08-31 ieškovas atsakovui pateikė PVM sąskaitą faktūrą 20 377,72 Lt už minėtus darbus, kurią atsakovas turėjo apmokėti iki 2007-09-20 (b. l. 9). Atsakovas 2007-09-20 sumokėjo 15 566,38 Lt (b. l. 10) bei 1416 Lt suma skola buvo sumažinta atlikus įskaitymą su 2007-05-11 PVM sąskaita faktūra LIT Nr. 0000007 (b. l. 11, 25). Atsakovas nepripažįsta ieškinio dėl likusios 3395,34 Lt skolos priteisimo atsikirsdamas tuo, kad minėta skola yra padengta 2007-09-25 žodiniu L. G. sutikimu 2007-10-23 atlikus įskaitymą su 2007-09-01 PVM sąskaitomis faktūromis LIT Nr. 0000021 ir 0000022, kurios buvo išrašytos minėtos rangos sutarties 17.4 ir 27 p. pagrindais 3390,34 Lt sumai ir kurių apmokėjimo terminas buvo iki 2007-09-30 (b. l. 22–25), t. y. teigia, kad, įskaičius buvusį priešpriešinį reikalavimą, ieškovui neskolingas. Tačiau, kadangi ieškovas pareiškė ieškinį įskaitymą ginčydamas ir jam iškelta bankroto byla, tai pateikė priešieškinį prašydamas minėtą 3390,34 Lt skolą pagal minėtas dvi sąskaitas priteisti.

10Darytina išvada, kad ieškovo teisiniai ir faktiniai ieškinio argumentai pagrįsti ir teisėti. Ieškovas įrodė, kad 2007-10-23 atsakovo atliktas 3395,34 Lt priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas neteisėtas, laikytinas negaliojančiu ir niekiniu dėl šių motyvų. Panevėžio apygardos teismo 2007-10-19 nutartimi UAB „Dailistus“ iškelta bankroto byla, jos administratoriumi paskirtas Laimonas Tamošaitis, o jį nušalinus nuo pareigų – UAB „Bakrotera“ (b. l. 16, 48–50). Rangos sutarties, PVM sąskaitų faktūrų, kitų finansinės apskaitos dokumentų duomenimis įrodyta, kad pagal 2007-07-30 tarp šalių sudarytą rangos sutartį Nr. 07/07/30 ieškovas 2007-08 mėnesį atliko rangos darbus atsakovo gamybinėse patalpose iš viso už 20 377,72 Lt (b. l. 6–8, 35–40), tačiau atsakovas pagal ieškovo 2007-08-31 pateiktas PVM sąskaitas faktūras 20 377,72 Lt už minėtus darbus šalių sulygtu terminu iki 2007-09-20 atsiskaitė tik iš dalies (b. l. 9, 10) ir liko skolingas 3395,34 Lt (b. l. 10, 11, 25). Byloje neginčijama, kad rangos sutarties darbai buvo atlikti tinkamai ir užsakovo yra priimti. Todėl užsakovas (atsakovas) pažeidė sutartinę bei CK 6.644 str. 1 d., 6.677 str., 6.687 str., 6.681 str. 1 d. numatytą pareigą atsiskaityti su ieškovu. Šalys iš esmės neginčija skolų vienai kitai atsiradimo teisinio pagrindo, teisėtumo ir dydžių. Aplinkybę, kad atsakovas iki bankroto bylos ieškovui iškėlimo nebuvo atlikęs tarpusavio skolinių prievolių įskaitymo pagal įstatyme numatytus reikalavimus, patvirtina byloje esantys įrodymai, kurių iš esmės dalyvaujantys byloje asmenys neginčija.

11Pagal CK 6.130 str. 1 d., 6.131 str. 1 d., viena prievolės šalis gali savo valia įskaityti priešpriešinį vienarūšį reikalavimą, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. Įstatyme įtvirtinta ir teismų praktikoje pripažįstama, kad priešpriešinio vienarūšio reikalavimo įskaitymas yra vienašalis sandoris ir kita šalis negali šio pareiškimo ginčyti motyvuodama tuo, kad ji nedavė sutikimo. Tačiau apie įskaitymą kokia nors forma, jei sutartyje nenumatyta ko kita, turi būti informuojama kita šalis (pvz., LAT CBS 2006-12-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2006, kat. 35.4; 40.2 ir kt.). Ieškovas nagrinėjamoje byloje neigia, kad 2007-10-23 buvo atliktas priešpriešinis reikalavimo įskaitymas, nes atsakovas, nepateikė ieškovui jokios formos pareiškimo apie įskaitymą, ieškovui nebuvo įteiktos sąskaitos, pagal kurias įskaitymas atliktas. Kiekviena šalis turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 178 str.). Atsakovas neįrodė, kad iki 2007-11-20 pranešimo gavimo (b. l. 13) kokia nors forma yra informavęs ieškovą apie priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą. Ieškovo veiksmai iki ieškinio pareiškimo nuosekliai rodo, kad jis neturėjo jokios informacijos apie atsakovo nurodytus veiksmus dėl prievolių įskaitymo, o atsakovas pripažįsta, kad iš jo ieškovui nebuvo raštiško pareiškimo apie padarytą prievolės įskaitymą. Tai reiškia, kad nebuvo tinkamo pranešimo apie priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą ieškovui, todėl tai negalėjo sukelti CK 6.130 str. 1 d. nustatytų padarinių – prievolės pabaigos. Juridinio asmens sandorius sudaro jo organai (CK 2.81 str.), todėl dėl priešpriešinio reikalavimo įskaitymo gali nuspręsti tokius įgaliojimus turintys įmonės valdymo organai ar jų įgalioti kiti asmenys. Šiuo atveju šalys pripažįsta, kad atitinkamus įgalinimus turinčių jų atstovų raštiško skolų suderinimo ir įskaitymo akto, pareiškimo ar kitokio dokumento, patvirtinančio įskaitymą, sudaryta nebuvo. Atsakovo nurodomas 2007-09-25 dienos tuo metu buvusio direktoriaus L. G. žodinis sutikimas dėl tarpusavio įskaitymo negali būti pripažįstamas tinkamu CK 6.131 str. 1 d. reikalaujamu pareiškimu dėl prievolių įskaitymo tiek dėl netinkamos žodinės formos, tiek dėl to, kad jis, būdamas darbų vykdytoju, veikti ieškovo vardu šioje srityje neturėjo įgalinimų, o 2007-10-23 įskaitymo dieną nebebuvo ir atsakovo administracijos vadovu, nes nuo 2007-10-05 šias pareigas pradėjo eiti T. J. (b. l. 56–58, 65–61).

12CK 6.140 straipsnis reglamentuoja įskaitymą, kai skolininkas tampa nemokus. Tokiu atveju kreditoriai gali įskaityti savo reikalavimus, nors jų terminas ir nesuėjęs, jeigu įstatymai nenustato ko kito. Įmonei iškėlus bankroto bylą, įmonės ir kreditorių santykius reguliuoja ĮBĮ. Nors šio įskaitymo dieną nutartis iškelti bankroto bylą ieškovui nebuvo įsiteisėjusi, o ĮBĮ 10 str. 7 d. 3 p. numatė, kad tik įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą draudžiamas įskaitymas, tačiau šią teisės normą aiškinant sistemiškai su Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 9 str. 1 d. 3 p. bei atsižvelgiant į teismų praktiką šiuo klausimu, darytina išvada, kad iškėlus įmonei bankroto bylą, šios įmonės kreditorių ir skolininkų savitarpio reikalavimai negali būti įskaitomi, nes įskaitymas yra vienas iš prievolių įvykdymo būdų, todėl tai prieštarautų bankroto procedūros tikslui lygiai apsaugoti visų kreditorių interesus ir ĮBĮ 35 str. nuostatoms dėl kreditorių reikalavimų eilės ir tvarkos (CK 6-osios knygos komentaras, psl. 180, LAT CBS 2001-03-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-95-20001 ir kt.). Joks kreditorius negali turėti privilegijos iš anksto patenkinti kreditorinius reikalavimus, nes tai reikštų proporcingumo principo, jog visi tos pačios eilės kreditoriai turi vienodas teises į savo reikalavimų tenkinimą, pažeidimą. Kadangi šalys buvo verslo įmonės, tai pagal CK 2.4 str. privalėjo tvarkyti savo turtą ir visa kita, kas susiję su jo verslu ar profesine veikla, taip pat saugoti dokumentus ir kitą informaciją apie savo turtą, verslą ar profesinę veiklą taip, kad kiekvienas turintis teisinį interesą asmuo bet kada galėtų gauti visapusišką informaciją apie to asmens turtines teises ir pareigas. Komercinės veiklos specifika reikalauja, jog komercinės veiklos subjektai savo valią dėl sutarties sudarymo išreikštų operatyviai ir nedviprasmiškai. Sąžiningo verslo kriterijai reikalauja, kad ūkinės veiklos subjektas savo veiksmais neklaidintų verslo partnerių. Kadangi įstatymai įpareigoja šalis prievoles vykdyti bendradarbiaujant vienai su kita, t. y. įtvirtina šalių pareigą kooperuotis (CK 6.38 str. 3 d., 6.200 str. 2 d.), tai atsakovo nepranešimas ieškovui apie prievolės įskaitymą vertintinas ir kaip šios pareigos pažeidimas.

13CK 2.87 str. 1–3 d. numato, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, būti lojalus juridiniam organui, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams. Ginčijama ieškovo suma įskaityta 2007-10-23, t. y. po to, kai 2007-09-03 UAB „Dailistus“ direktorius H. A. jau buvo įspėtas apie galimą bankroto bylos iškėlimą, kai 2007-10-02 jau buvo inicijuotas bankroto bylos iškėlimas ir kai 2007-10-19 teismo nutartimi jau buvo iškelta bankroto byla ir prieš pat jos įsiteisėjimą bei šia nutartimi taikius areštą ieškovo turtui ir tą pačią dieną areštą įregistravus viešame registre. Registre nurodyta, kad areštas taikomas dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovui (bankroto bylos Nr. B2-110-278-2008, 1 t., b. l. 2–4, 49–50, 53–54). Tretiesiems asmenims turto areštas sukelia teisinių padarinių nuo turto arešto įregistravimo registre (Turto arešto aktų registro statymo 4 str. 1 d.). Šio registro duomenys yra vieši ir su jais gali susipažinti kiekvienas asmuo. Įstatymu preziumuojama, jog turto arešto duomenys yra žinomi kiekvienam asmeniui, jeigu turto arešto aktas yra įregistruotas turto arešto aktų registre (to paties įstatymo 5 str. 2 d.). Dėl šių aplinkybių laikytina, jog apie ieškovui dėl bankroto taikomas laikinąsias apsaugos priemones, įregistruotas nustatyta tvarka 2007-10-19, žinojo kiekvienas asmuo, jų tarpe – ir UAB „Litmaxas“, tuo labiau, kad bylos tretysis asmuo L. G. pas ieškovą UAB „Dailistus“ nuo 2006-09-29 dirbo darbų vykdytoju (b. l. 56–58), o nuo 2007-09-19 iki 2007-10-05 – UAB „Litmaxas“ vadovu (b. l. 65–61). Todėl, esant nustatytoms tokioms aplinkybėms, atsakovo atliktas vienašališkas įskaitymas, kurio pagrindu atsakovas įgijo nepagrįstą pranašumą prieš kitus kreditorius lyginant su tvarka, nustatyta Įmonių bankroto įstatymo 35 str., laikytinas nesąžiningu ir neteisėtu.

14Pagal ĮBĮ 11 str. 3 d. 8 p., 14, 23 p. (2001-03-20 ĮBĮ Nr. IX-216) administratorius, gindamas kreditorių interesus, gali pareikšti ieškinius įmonės bankroto bylą nagrinėjančiame teisme dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais, gali juos ginčyti CK nustatytais sandorių negaliojimo pagrindais, jų tarpe – ir CK 1.80 str., CK 6.66 bei kitais pagrindais, taip pat imtis priemonių išieškoti skolas iš skolininkų, siekiant ginti visų kreditorių, bankrutuojančios įmonės teises ir interesus (LAT CBS teisėjų kolegija 2004-11-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-636/2004). Šis ieškinys atsakovui pareikštas minėtais pagrindais. Šiuo atveju atsižvelgiama į tai, kad byloje yra viešas interesas ir jį ginant turi būti remiamasi faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis rėmėsi ieškovas (faktiniu ieškinio pagrindu), o ieškovo teisės gintinos taikant ginčo santykiui kvalifikuoti tinkančias teisės normas.

15Dėl išdėstyto, UAB „Litmaxas“, gavęs ieškovo turto dalį pažeidžiant įstatymų normas, kitų įmonės kreditorių teises, bankrutuojančios įmonės interesus, šį turtą privalo grąžinti ieškovui bei sumokėti įstatymo nustatytas palūkanas. Išieškotos sumos įskaitomas į bendrą ieškovės turto masę ir naudotinas visų kreditorių reikalavimams tenkinti.

16Atsakovo priešieškinio ieškovui dydis 3390,34 Lt ir teisinis pagrindas yra įrodytas 2007-09-01 PVM sąskaitų faktūrų LIT Nr. 0000021 ir 0000022 duomenimis bei minėtos nenuginčytos rangos sutarties 17.4 ir 27 p. numatytomis sąlygomis (b. l. 22–25, 35–38). Šių aplinkybių ieškovas neginčijo ir šiuos duomenis paneigiančių įrodymų nepateikė. Ieškovo atsileipime į priešieškinį nurodyti argumentai vertintini pagrįstais tik iš dalies. Ieškovas teisingai nurodo, kad bankroto byloje patvirtintų kreditorinių reikalavimų apimtys, jų pagrįstumas tikrinami ir tikslinami nagrinėjant bankroto bylą. Kadangi ĮBĮ 10 str. 7 d. 3 p. įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą draudžiama vykdyti įskaitymus, tai teismas negali atlikti šalių vienarūšių reikalavimų įskaitymo ir ieškovui iš atsakovo priteisti tik įsiskolinimų skirtumą. Šia prasme priešieškinis tenkinamas iš dalies. Tačiau, padarius virš minėtą išvadą apie 2007-10-23 įskaitymo neteisėtumą ir aukščiau nustatytas aplinkybes, atsakovui iš ieškovo 3390,34 Lt skolos suma priteistina dėl šių motyvų. Ieškovas teisingai nurodo, kad atsakovas, kaip ieškovo kreditorius, savo finansinius reikalavimus turėjo pareikšti UAB „Dailistus“ bankroto byloje, o bankroto bylos Nr. B2-110-278-08 duomenys patvirtina, kad atsakovas nei teismo nutartyje nustatytu terminu, nei vėliau administratoriui savo reikalavimų nepateikė ir jie bankroto byloje nepatvirtinti. Tačiau iš kitos pusės, atsakovas neturėjo pagrįsto pagrindo manyti, kad jo direktorius ir ieškovo darbų vykdytojas L. G. neperduos pasirašytinai gautų minėtų dviejų 2007-09-01 PVM sąskaitų faktūrų ieškovui (b. l. 14–15) ir taip jos liks neįtrauktos į ieškovo finansinę apskaitą, o bendrovės administratorius, nežinodamas apie atsakovą kaip kreditorių, jam nepraneš apie teismo nustatytą terminą pareikšti kreditorinius reikalavimus bendrovei. Jei minėtos sąskaitos būtų buvę perduotos ieškovui, atsižvelgiant į minėtos rangos sutarties 17.4 p. punktą, jų išrašymas ir pateikimas ieškovui būtų galėję reikšti ir prievolės dalies pabaigą įskaitymu, nes tam buvo ankstesnis rangos sutartyje numatytas finansinis teisinis pagrindas. Tačiau minėti dokumentai ieškovui nebuvo perduoti, bylos tretysis asmuo L. G. buvo abiejų šalių darbuotojas, todėl galėjo veikti esant interesų konfliktui arba vadovautis tik savo interesais. Todėl, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, kurios galutinai paaiškėjo bylą išnagrinėjus iš esmės, į teisingumo ir sąžiningumo principus, darytina išvada, kad atsakovui iš ieškovo 3390,34 Lt priešieškinio suma priteistina. Minėtos bankroto įstatymo nuostatos draudžia vykdyti prievolės ir išieškoti skolas, tačiau ne jas priteisti iš bankrutavusios įmonės. Atsakovas turi teisę kreiptis į bankroto bylą nagrinėjantį teismą, kad šis atsakovą su šioje byloje priteista 3390,34 Lt skola įtrauktų į BUAB „Dailistus“ bankroto bylą kaip kreditorių.

17Kadangi ieškinys ir priešieškinis, kurių kaina beveik vienoda, iš esmės tenkinami bei atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, žyminis mokestis paliekamas kiekvienos iš šalių išlaidomis, o išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, priteisiamos po lygiai iš abiejų šalių (CPK 83 str. 1 d. 8 p., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 2 d., 96 str. 3 d., b. l. 2, ).

18Vadovaudamasi išdėstytu ir LR CPK 259 str., 263 str., 265 str., 269 str.

Nutarė

20Ieškinį tenkinti visiškai, priešieškinį – iš dalies.

21Priteisti iš atsakovo UAB „Litmaxas“ (į. k. 300629786, buveinė – Stoties g. 10, Panevėžys, a. s. Nr. LT69 7044 0600 0581 5752 AB SEB bankas):

22– ieškovui BUAB „Dailistus“ (į. k. 3000 92927, buveinė – Beržų g. 44, Panevėžys, a. s. Nr. LT54 7010 1000 0446 7092 AB Ūkio bankas) – 3395 (tris tūkstančius tris šimtus devyniasdešimt penkis) Lt 34 ct skolos pagal rangos sutartį, 6% metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos atsakovui iškėlimo teisme (2008-03-18) ir iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

23Priteisti iš ieškovo BUAB „Dailistus“ (į. k. 3000 92927, buveinė – Beržų g. 44, Panevėžys, a. s. Nr. LT54 7010 1000 0446 7092 AB Ūkio bankas):

24 – atsakovui UAB „Litmaxas“ (į. k. 300629786, buveinė – Stoties g. 10, Panevėžys, a. s. Nr. LT69 7044 0600 0581 5752 AB SEB bankas) – 3390 (tris tūkstančius tris šimtus devyniasdešimt) Lt 34 ct skolos.

25Likusioje dalyje priešieškinį atmesti.

26Priteisti iš BUAB „Dailistus“ ir UAB „Litmaxas“ į valstybės biudžetą po 13 (trylika) Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

27Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 3395,34 Lt skolą už atliktus rangos... 4. Atsakovas prašė ieškinį atmesti, nes ieškovui neskolingas. Tuo pačiu metu... 5. Priešieškiniu atsakovas prašo priteisti iš ieškovo 3390,34 Lt skolą pagal... 6. Ieškovas atsiliepime į priešieškinį prašo jį atmesti, nes ieškovas yra... 7. Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, 8. Ieškinys tenkintinas visiškai, priešieškinis – iš dalies.... 9. Byloje esančių įrodymų visuma nustatyta, kad 2007-07-30 tarp šalių buvo... 10. Darytina išvada, kad ieškovo teisiniai ir faktiniai ieškinio argumentai... 11. Pagal CK 6.130 str. 1 d., 6.131 str. 1 d., viena prievolės šalis gali savo... 12. CK 6.140 straipsnis reglamentuoja įskaitymą, kai skolininkas tampa nemokus.... 13. CK 2.87 str. 1–3 d. numato, kad juridinio asmens valdymo organo narys... 14. Pagal ĮBĮ 11 str. 3 d. 8 p., 14, 23 p. (2001-03-20... 15. Dėl išdėstyto, UAB „Litmaxas“, gavęs ieškovo turto dalį pažeidžiant... 16. Atsakovo priešieškinio ieškovui dydis 3390,34 Lt ir teisinis pagrindas yra... 17. Kadangi ieškinys ir priešieškinis, kurių kaina beveik vienoda, iš esmės... 18. Vadovaudamasi išdėstytu ir LR CPK 259 str., 263 str., 265 str., 269 str.... 20. Ieškinį tenkinti visiškai, priešieškinį – iš dalies.... 21. Priteisti iš atsakovo UAB „Litmaxas“ (į. k. 300629786, buveinė –... 22. – ieškovui BUAB „Dailistus“ (į. k. 3000 92927, buveinė – Beržų g.... 23. Priteisti iš ieškovo BUAB „Dailistus“ (į. k. 3000 92927, buveinė –... 24. – atsakovui UAB „Litmaxas“ (į. k. 300629786, buveinė – Stoties g.... 25. Likusioje dalyje priešieškinį atmesti.... 26. Priteisti iš BUAB „Dailistus“ ir UAB „Litmaxas“ į valstybės... 27. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...