Byla 2-17-445/2016
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto – sodybvietės buvimo fakto nustatymo

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Dalis Žilionis, sekretoriaujant Reginai Tertelytei, dalyvaujant pareiškėjai A. D. K., suinteresuoto asmens Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos atstovui Vaidui Miliauskui, teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto – sodybvietės buvimo fakto nustatymo,

Nustatė

2Pareiškėja gyvenamosios sodybos atstatymo tikslu prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad D. A. K. nuosavybės teise priklausančiame 0.2900 ha žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) ( - ) Varėnos r.sav., buvo seneliams Š. P. ir L. P. priklausiusi sodyba.

3Pareiškėja nurodo, kad 2008 m. liepos 30 d. žemės sklypo dovanojimo sutarties (notarinio reg. Nr. D2-1741) pagrindu iš savo motinos J. Č. įgijo nuosavybėn 0,29 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastr. adr. ( - ) ( - ) Varėnos r. sav. Nurodytą turtą dovanojimo būdu gavo iš savo motinos J. Č., kuriai šioje vietoje, jos buvusios sodybos ribose buvo atkurtos nuosavybės teisės į žemę (Alytaus apskrities viršininko sprendimo, 2003-01-13, Nr. 38-15865 pagrindu). Mano motinai nuosavybės teisės į žemę atkurtos toje pačioje vietoje, kur iki nacionalizacijos buvo ir jos šeimai priklausiusi sodyba. Paminėtina, kad nuosavybės teisė į 0,29 ha žemės sklypą atkurta ribose, kurios atitinka iki žemės nacionalizacijos buvusias jos tėvų S. P. ir L. P. (P.), o vėliau J. Č. Bižų kaime turėtos sodybos namų valdos sklypo ribas. Kad S. P. ir L. P. turėjo žemės ir sodybą Bižų kaime, patvirtina 2015-08-10 Alytaus apskrities archyvo pažyma dėl namų valdos Nr. (7.11)A-547 ir priedas su duomenimis apie turėtus pastatus, kitą turtą, šeimą .

4Dovanojimo būdu gauto žemės sklypo naudojimo paskirtis -žemės ūkio paskirties. Tačiau šis sklypas buvo naudojamas sodybos su visais pastatais (tvartu, svirnu, lauko virtuve) reikmėms. Aptariame sklype gyvenamasis namas su ūkio pastatais buvo pastatytas 1936 m. Mano motina, J. Č. sodyboje gyveno iki jos ištrėmimo į vietinę tremtį 1954 metais, kuomet jos šeima buvo perkelta į kitą rajoną. 1970 m. motina, J. Č. grįžo gyventi į Dzūkiją. Tačiau ji iš Bižų kaimo, persikėlė gyventi į Druskininkus. Todėl laikui bėgant jos šeimai priklausiusios sodybos pastatai esantys ( - ) sunyko. Padovanotame žemės sklype yra išlikę tik gyvenamojo namo pamatai, kiemo rūsys (statytas akmens pagrindu) ir šalia esantis sodas, apsodintas obelų vaismedžiais. Iš nurodyta matyti, kad man padovanota žemė buvo naudojama pastatų eksploatacijai, sodui, daržui bei kitoms sodybos reikmėms. Atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę ir motinai J. Č. kreipusis dėl nuosavybės teisių atstatymo, nurodyto žemės sklypo paskirtis buvo išskirta į žemės ūkio, nepaisant to, kad tame žemės sklype ilgą laiką yra buvusi mano motinos šeimai priklausiusi sodyba, išlikę gyvenamojo namo pamatai. Yra išlikę aiškiai matomi gyvenamojo namo pamatai, rūsys, sodas. Paminėtina, kad motina, J. Č. prieš sklypą padovanodama mano nuosavybėn, ketino buvusią sodybą atstatyti. 2005 metais J. Č. kreipėsi į Varėnos rajono savivaldybę dėl statinių (gyvenamojo namo, tvarto, svirno, lauko virtuvės) projektavimų sąlygų. Nors iki galo statybą leidžiantys dokumentai nebuvo paruošti, iš pridedamų dokumentų (statinio projektavimo sąlygų sąvado Nr. SPS 62/06 , 2005-11-30 komisijos išvados dėl buvusių sodybų saugomose teritorijose atkūrimo galimybių akto , specialiųjų projektavimo sąlygų statinio architektūrai formuoti ir statybos sklypui tvarkyti Nr. 64/06, Varėnos priešgaisrinės tarnybos rašto dėl projektavimo sąlygų , elektros energijos vartotojų ir gamintojų elektros įrenginių prijungimo paraiškos ir techninių sąlygų , Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento išvados , Dzūkijos nacionalinio parko direkcijos rašto) matyti, kad buvo leista atkurti sodybą buvusios sodybvietės vietoje, pagal buvusios sodybos pamatų liekanas. Vėliau žemės sklypą 2008-07-30 dovanojimo sutartimi padovanojus man, A. D. K., sodybos pastatus statyti leidžiančių dokumentų nepavyksta gauti iki šiol. Buvusios sodybos vietą patvirtina ir pridedama ortofotografinė nuotrauka su koordinatėmis. Nors 2015-08-10 Alytaus apskrities archyvo pažymoje nurodoma, kad Bižų kaimo 1955-1957 m. ūkinėse knygose S. ir L. P. pavardės neįrašytos, kaip minėta iš pridedamos 1952 m. ūkinės knygos ir įrašų juose matyti, kad J. Č. tėvai, Š. ir L. P. Bižų kaime turėjo sodybą su gyvenamuoju namu ir ūkiniais pastatais.

5Atsižvelgiant į turimus archyvinius dokumentus, sodybos buvimo vieta gali būti nustatyta tik nustačius juridinę reikšmę turintį faktą, kad man priklausančiame 0, 29 ha žemės sklype buvo sodyba. Kadangi pastatų statybos dokumentai, patys pastatai nėra išlikę, žemės sklype nėra įregistruota statiniai, o nuosavybės teise priklausantis sklypas yra žemės ūkio paskirties žemės, negaliu gauti statybos leidimo. Nustačius juridinę reikšmę turintį faktą, būtų galimybė nustatyta tvarka gauti leidimą atstatyti sodybą, buvusioje jos vietoje. Pagal galiojančius teisės aktus, buvusioje sodybvietėje galima atstatyti buvusias sodybas, todėl ir siekiu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad šiuo metu suformuotame žemės ūkio paskirties sklype buvo sodyba.

6Kadangi šiuo metu sodybos buvimo vietą patvirtinančių dokumentų, išskyrus 1952 m. ūkinės knygos įrašus, nėra išlikę, atsižvelgiant į buvusios sodybos vietoje esančias sodybvietės liekanas ir esantį teisinį reglamentavimą dėl sodybvietės juridinio fakto nustatymo, siekia, kad sodybvietės (sodybos) buvimo faktas būtų nustatytas teismine tvarka.

7Suinteresuotas asmuo Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija atsiliepimu į pareiškimą neprieštarauja dėl prašomo juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Suinteresuotas asmuo nurodo, kad pareiškėjos nuosavybės teisėmis valdomas žemės sklypas patenka į Ūlos kraštovaizdžio draustinį.

8Suinteresuotas asmuo Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪ ministerijos Varėnos skyrius atsiliepimu į pareiškimą palieka spręsti klausimą teismo nuožiūra.

9Suinteresuotas asmuo Varėnos rajono savivaldybės administracija neprieštarauja dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, jeigu pareiškėja pateiks tai patvirtinančius įrodymus, o teismas juos pripažins tinkamais ir pagrįstais.

10Suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos pateiktu atsiliepimu į pareiškimą prašė teismą priimti sprendimą remiantis surinktais ir ištirtais įrodymais.

11Pareiškėja palaikė pareiškimą ir prašė tenkinti.Ji nurodė, kad jos motinai J. Č. apie 90 m. amžiaus. Buvusios sodybos savininkai buvo seneliai. Nuosavybės teisės į žemė buvo atkurtos. Gyvenamasis namas buvo statytas apie 1936 m., o gyventa iki 1953 m., kol priverstinai buvo perkelti gyventi į kitą vietą Lietuvoje. Grįžę jau apsigyveno Druskininkų m. Išlikę sodybos liekanos : akmeninio rūsio dalis, namo pamatų dalis, obelys. Motina padovanojo žemės sklypą, į kurį atkurtos nuosavybės teisės.

12Suinteresuoto asmens Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos atstovas nurodė, kad nurodomos sodybos vieta yra Ūlos kraštovaizdžio draustinyje. Komisijos pateikta išvada yra tik tikėtina.

13Pareiškimas tenkintinas.

142015-03-27 Nekilnojamojo turto registro išrašu patvirtinama, kad pareiškėjai A. D. K. nuosavybės teise priklauso 0.2900 ha žemės ūkio plotas, žemės ūkio paskirties, įgytas pagal 2008-07-30 notariškai patvirtintą dovanojimo sutartį (b. l. 22).

152008-07-30 dovaojimo sutartimi J. Č. padovanojo A. D. K. 0.2900 ha žemės sklypą, esantį ( - ) Varėnos r.sav. Žemės sklypo paskirtis – žemės ūkio. Kadastro duomenys fiksuoti 1993-12-11. Specialios naudojimo sąlygos : kraštovaizdžio draustinis. Nacionaliniai ir regioniniai parkai. Juridinis pagrindas: apskrities viršininko sprendimas 2003-01-13 ( b.l. 14-18).

16Alytaus apskrities archyvo 2015-08-10 pažymoje „Dėl namų valdos“ nurodytos Varėnos rajono Rodukos apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto dokumentų archyvinio fondo Bižų kaimo 1952-1954 m. ūkinės knygos dėl L. ir Š. P. (taip dokumente) turėto nekilnojamojo turto. Šeimos galva nurodytas P. Š.: žemė – 1 ha, 0.20 ariamos, šienaujamos pievos – 15. Pastatų pavadinimas: gyv.namas, daržinė, kluonas. 1955-1957 m. ūkinėse knygose S. ir L. P. pavardės neįrašytos (b.l. 19-21). Daugiau dokumentų apie Bižų kaime turėtus pastatus archyve saugomuose fonduose nerasta.

17Pagal A. D. Č. gimimo liudijimą, jos tėvas A. Č., o motina J. Č. ( b.l. 12).

18Pagal santuokos liudijimą Č. A. D. 1975-06-27 sudarė santuoką su L. K. ir pakeitė pavardę į K. ( b.l. 11).

19Pagal pateiktą P. J., gim. ( - ), gimimo liudijimo įrašus, kos tėvas – P. Š., o motina P. L. ( b.l. 7).

20Pagal santuokos liudijimą P. J. 1949-04-19 sudarė santuoką su A. Č. ir pakeitė pavardę į Č. (b.l. 13).

21Šiais įrodymais nustatytas giminystės ryšys tarp pareiškėjos A. D. K. ir J. Č. bei Š. P. ir L. P..

222005-11-30 Varėnos rajono savivaldybės komisijos akte nurodyta, kad 2004-07-08 Varėnos rajono savivaldybės potvarkiu Nr.MV-78 „Dėl komisijos sudarymo“ ir 2004-09-15 potvarkiu Nr.MV-90 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės mero 2004-07-08 dienos potvarkiu Nr.MV-78 „Dėl komisijos sudarymo“ sudarytos komisijos papildymo“ , skirta teikti išvadas dėl buvusių sodybų saugomose teritorijose atkūrimo galimybių, komisija apžiūrėjo Bižų kaime J. Č. valdomą 0.29 ha žemės sklypą ir susipažino su pateiktais dokumentais. Komisija nustatė, kad sklype yra išlikę buvusiai sodybai būdingų požymių, kaip statinio pamatų liekanos su rūsiu po dalimi pastato (tikėtina gyvenamojo namo), sodų liekanos – 2 senos kriaušsė, keletas obelų, alyvų krūmai. Komisija pateikė išvadą, kad leisti J. Č. atstatyti buvusią sodybą ( b.l. 9-10).

232006-04-07 Varėnos rajono savivaldybė išdavė statinio projektavimo sąlygų sąvadą J. Č. dėl sodybos atstatymo Bižų k.Marcinkonių sen. Varėnos r.( b.l. 24-27).

24Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Varėnos priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba 2006-03-17 pateikė sąlygas dėl J. Č. buvusios sodybos atstatymo Bižų k.Varėnos r. ( b.l. 28).

252006-03-17 AB Rytų skirstomųjų tinklų Alytaus regiono Varėnos skyrius pateikė technines sąlygas dėl elektros montavimo darbų atlikimo ( b.l. 30).

26Pagal CPK 445 straipsnį teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų. Vadovaujantis šia ir kitomis CPK XXVI skyriaus, reglamentuojančio juridinio fakto nustatymą, nuostatomis, kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridinis; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali gauti kitokia, t. y. ne teismo, tvarka dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą. Šios įstatymo nuostatos yra imperatyviosios, todėl, kai nėra bent vienos iš nurodytų sąlygų, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nepriklauso teismo kompetencijai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjos B. S. pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-273/2011; 2011 m. lapkričio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjo R. P. ir kt. pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-403/2011; 2012 m. spalio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjo D. V. ir kt. pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-443/2012; kt.).

27Byloje nustatytos aplinkybės, kad sodybos Bižų k.Varėnos r. savininkais buvo pareiškėjos seneliai ( Š. P. ir L. P.), todėl nesant sandorio dėl turto perleidimo, toks juridinę reikšmę turintis faktas gali būti nustatytas tik buvusių savininkų vardu. Taigi nėra išlikę pastatų statybos dokumentai, patys pastatai, kaip daiktai, nėra išlikę pilnumoje, žemės sklype nėra įregistruoti statiniai, o nuosavybės teise priklausantis sklypas yra žemės ūkio paskirties žemės, todėl pareiškėja negali teisės aktų nustatyta tvarka gauti statybos leidimą.

28Asmens kreipimasis į teismą su prašymu nustatyti tam tikrą faktą lemia, kad pareiškėjas žino (arba bent turi žinoti), kokia materialioji teisė šiam faktui suteikia juridinę reikšmę ir kokių jo asmeninių ar turtinių teisių gali dėl to fakto atsirasti. Prašomas nustatyti faktas siejamas su turtinių teisių, nustatytų Saugomų teritorijų įstatyme, atsiradimu.

29Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punkte įtvirtinta bendro pobūdžio taisyklė, kad gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose draudžiama statyti su draustinio steigimo tikslais nesusijusius statinius, tačiau ta pati įstatymo nuostata minėtam statybų draustiniuose draudimui turi ir tam tikrų statybos esamose ir buvusiose sodybose išlygų. Įstatymų leidėjas nurodo tris savarankiškus būdus, kaip yra patvirtinamas buvusios sodybos faktas, suteikiantis teisę statyti saugomoje teritorijoje: 1) statinių ir (ar) sodų fizinių liekanų buvimas; 2) tos teritorijos planai, žemėlapiai ir panašūs dokumentai, kuriuose pažymėta buvusi sodyba; 3) sodybos buvimo juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas teismo sprendimu, kai nėra išlikę nei archyvinių, nei grafinių sodybos buvimo dokumentų. Sodybos buvimo faktas, kaip suteikiantis galimybę vykdyti statybas draustinio teritorijoje, gali būti patvirtintas vienu iš nurodytų trijų būdų. Turinčio juridinę reikšmę fakto nustatymas yra vienas iš būdų draustinio teritorijoje buvusios sodybos faktui patvirtinti tuo atveju, kai egzistuoja viso CPK 444 str. 1 d. bei 445 str. nustatytos sąlygos.

30Remiantis teismų praktika juridinis faktas, jog sodyba – gyvenamasis namas su priklausiniais – buvo pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, gali būti nustatomas, kai konstatuojama, jog yra išlikę buvusių statinių ir (ar ) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. K. v. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas ir kt.; bylos Nr. 3K-3-259/2008), t. y. sodybos buvimo faktas visų pirma siejamas su gyvenamojo namo sklype buvimu. Kad yra išlikę buvusių statinių ir (ar ) sodų liekanų, patvirtina 2005-11-30 Varėnos rajono savivaldybės komisijos išvada.

31CPK 197 str. 2 d. numato, kad dokumentai, išduoti valstybės ir savivaldybių institucijų, patvirtinti kitų valstybės įgaliotų asmenų neviršijant jiems nustatytos kompetencijos bei laikantis atitinkamiems dokumentams keliamų formos reikalavimų, laikomi oficialiaisiais rašytiniais įrodymais ir turi didesnę įrodomąją galią. Aplinkybės, nurodytos oficialiuose rašytiniuose įrodymuose, laikomos visiškai įrodytomis, iki jos bus paneigtos kitais byloje esančiais, išskyrus liudytojų parodymus, įrodymais. Draudimas panaudoti liudytojų parodymus netaikomas, jeigu tai prieštarautų sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principams. Oficialiųjų rašytinių įrodymų įrodomoji galia įstatymais gali būti suteikta ir kitiems dokumentams.

32Nagrinėjamu atveju minėta komisijos išvada nėra paneigta kitais byloje pateiktais įrodymais.

33Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad pagrindinis sodybos atitinkamame žemės sklype elementas yra gyvenamasis pastatas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras v. Molėtų rajono savivaldybės administracija ir kt.; bylos Nr. 3K-3-179/2009; 2008 m. gegužės 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. K. v. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas ir kt.; bylos Nr. 3K-3-259/2008, 2007 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. V. v. Labanoro regioninio parko direkcija ir kt.; bylos Nr. 3K-3-373/2007 ir kt.).

34Alytaus apskrities archyvo 2015-08-10 pažymoje „Dėl namų valdos“ nurodytos Varėnos rajono Rodukos apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto dokumentų archyvinio fondo Bižų kaimo 1952-1954 m. ūkinės knygos dėl L. ir Š. P. (taip dokumente) turėto nekilnojamojo turto, kuriame nurodyta šeimos galva P. Š., turintis namą. Taigi aplinkybė, kad Š. P. šeima turėjo gyvenamąjį namą Bižų k.Varėnos r., įrodyta, nes nėra pateikta įrodymų, paneigiančių tokias aplinkybes.

35Teismas daro išvadą, kad pareiškėjos prašymas gyvenamosios sodybos atstatymo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjai nuosavybės teise priklausančiame 0,2900 ha žemės sklype, esančiame Bižų k.Varėnos r., buvo pareiškėjos seneliams Š. P. ir L. P., priklausiusi sodyba (gyvenamasis namas ir ūkiniai pastatai), neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

36Saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 d. 8 p. įtvirtinta bendro pobūdžio taisyklė, kad gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose draudžiama statyti su draustinio steigimo tikslais nesusijusius statinius, tačiau ta pati įstatymo nuostata minėtam statybų draustiniuose draudimui turi ir tam tikrų statybos esamose ir buvusiose sodybose išlygų. Įstatymų leidėjas nurodo tris savarankiškus būdus, kaip yra patvirtinamas buvusios sodybos faktas, suteikiantis teisę statyti saugomoje teritorijoje: 1) statinių ir (ar) sodų fizinių liekanų buvimas; 2) tos teritorijos planai, žemėlapiai ir panašūs dokumentai, kuriuose pažymėta buvusi sodyba; 3) sodybos buvimo juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas teismo sprendimu, kai nėra išlikę nei archyvinių, nei grafinių sodybos buvimo dokumentų. Sodybos buvimo faktas, kaip suteikiantis galimybę vykdyti statybas draustinio teritorijoje, gali būti patvirtintas vienu iš nurodytų trijų būdų.

37Pareiškėja nurodo, kad sodybos buvimo faktą patvirtina išlikę pastatų pamatų liekanos (komisijos išvada), Alytaus apskrities archyvo pažyma apie senelių turėtą gyv. namą ir ūkio pastatus. Darytina išvada, kad ištirtų įrodymų visuma sudaro pagrindą pareiškėjos pareiškimą patenkinti.

38Pagal LR CPK 176 str. 1 d. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimo. Civiliniame procese įrodymų pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu. Išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo. Bylose dėl faktų, turinčių juridinę reikšmę, nustatymo įrodinėjimo ypatumą lemia tai, kad šiose bylose yra naudojami netiesioginiai įrodymai ( dalinai patvirtinantys aplinkybes), nes jeigu pareiškėjai turėtų tiesioginių prašomą faktą patvirtinančių įrodymų, tai jam apskritai nereikėtų kreiptis į teismą (CPK 445 str.). Šioje byloje susidariusi tokia situacija, kad egzistuoja duomenys apie gyvenamojo namo ir ūkinių pastatų Š. P. vardu buvimą tik 1952-1954 m. laikotarpiu, t.y. nėra pakankamai archyvinių duomenų nuo pastatų pastatymo momento iki jų dalinio išnykimo.

39Prašomą nustatyti faktą pareiškėja sieja su teisės atstatyti sodybą įgijimu, todėl nagrinėjamoje byloje prašomas nustatyti faktas siejamas su turtinių teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme, atsiradimu, prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas sukels pareiškėjai teisinius padarinius.

40Vadovaudamasis LR Civilinio proceso kodekso 442 str. 1 p., 443 str.1 d., 444 str.2 d. 9 p., 445 str., 448 str., teismas

Nutarė

41Pareiškimą tenkinti.

42Gyvenamosios sodybos atstatymo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad Danguolei A. K., a.k. ( - ) nuosavybės teise priklausančiame 0.2900 ha žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) Mardasavo k.v., esančiame Bižų kaime Marcinkonių seniūnijoje, Varėnos rajono savivaldybėje, buvo jos seneliams Š. P. ir L. P. ( archyviniame dokumente nurodyta L. ir Š. P.) priklausiusi sodyba – Varėnos rajono Rodukos apylinkės Bižų kaime (gyvenamasis namas ir ūkio pastatai).

43Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant Varėnos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Dalis Žilionis, sekretoriaujant... 2. Pareiškėja gyvenamosios sodybos atstatymo tikslu prašo nustatyti juridinę... 3. Pareiškėja nurodo, kad 2008 m. liepos 30 d. žemės sklypo dovanojimo... 4. Dovanojimo būdu gauto žemės sklypo naudojimo paskirtis -žemės ūkio... 5. Atsižvelgiant į turimus archyvinius dokumentus, sodybos buvimo vieta gali... 6. Kadangi šiuo metu sodybos buvimo vietą patvirtinančių dokumentų, išskyrus... 7. Suinteresuotas asmuo Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio... 8. Suinteresuotas asmuo Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪ ministerijos... 9. Suinteresuotas asmuo Varėnos rajono savivaldybės administracija... 10. Suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija... 11. Pareiškėja palaikė pareiškimą ir prašė tenkinti.Ji nurodė, kad jos... 12. Suinteresuoto asmens Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio... 13. Pareiškimas tenkintinas.... 14. 2015-03-27 Nekilnojamojo turto registro išrašu patvirtinama, kad... 15. 2008-07-30 dovaojimo sutartimi J. Č. padovanojo A. D. K. 0.2900 ha žemės... 16. Alytaus apskrities archyvo 2015-08-10 pažymoje „Dėl namų valdos“... 17. Pagal A. D. Č. gimimo liudijimą, jos tėvas A. Č., o motina J. Č. ( b.l.... 18. Pagal santuokos liudijimą Č. A. D. 1975-06-27 sudarė santuoką su L. K. ir... 19. Pagal pateiktą P. J., gim. ( - ), gimimo liudijimo įrašus, kos tėvas – P.... 20. Pagal santuokos liudijimą P. J. 1949-04-19 sudarė santuoką su A. Č. ir... 21. Šiais įrodymais nustatytas giminystės ryšys tarp pareiškėjos A. D. K. ir... 22. 2005-11-30 Varėnos rajono savivaldybės komisijos akte nurodyta, kad... 23. 2006-04-07 Varėnos rajono savivaldybė išdavė statinio projektavimo sąlygų... 24. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Varėnos... 25. 2006-03-17 AB Rytų skirstomųjų tinklų Alytaus regiono Varėnos skyrius... 26. Pagal CPK 445 straipsnį teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus... 27. Byloje nustatytos aplinkybės, kad sodybos Bižų k.Varėnos r. savininkais... 28. Asmens kreipimasis į teismą su prašymu nustatyti tam tikrą faktą lemia,... 29. Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punkte įtvirtinta... 30. Remiantis teismų praktika juridinis faktas, jog sodyba – gyvenamasis namas... 31. CPK 197 str. 2 d. numato, kad dokumentai, išduoti valstybės ir savivaldybių... 32. Nagrinėjamu atveju minėta komisijos išvada nėra paneigta kitais byloje... 33. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad... 34. Alytaus apskrities archyvo 2015-08-10 pažymoje „Dėl namų valdos“... 35. Teismas daro išvadą, kad pareiškėjos prašymas gyvenamosios sodybos... 36. Saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 d. 8 p. įtvirtinta bendro pobūdžio... 37. Pareiškėja nurodo, kad sodybos buvimo faktą patvirtina išlikę pastatų... 38. Pagal LR CPK 176 str. 1 d. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje... 39. Prašomą nustatyti faktą pareiškėja sieja su teisės atstatyti sodybą... 40. Vadovaudamasis LR Civilinio proceso kodekso 442 str. 1 p., 443 str.1 d., 444... 41. Pareiškimą tenkinti.... 42. Gyvenamosios sodybos atstatymo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį... 43. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...