Byla 2-862-823/2017
Dėl Šiaulių apygardos teismo 2017 m. vasario 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-82-440/2017 dalies, kuria teismas išbraukė pareiškėją iš bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Sadovalis“ kreditorių sąrašo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Godos Ambrasaitės - Balynienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Virginijos Čekanauskaitės ir Dalios Kačinskienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos bankrutavusios akcinės bendrovės Ūkio banko atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2017 m. vasario 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-82-440/2017 dalies, kuria teismas išbraukė pareiškėją iš bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Sadovalis“ kreditorių sąrašo, ir

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė
 1. BUAB „Sadovalis“ bankroto administratorė UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ kreipėsi į teismą, prašydama iš BUAB „Sadovalis“ kreditorių sąrašo išbraukti BAB Ūkio banką.
 2. Nurodė, kad Lietuvos apeliaciniam teismui 2016 m. gruodžio 9 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-806-186/2016 pripažinus 2007 m. gegužės 2 d., 2009 m. gruodžio 29 d. ir 2009 m. spalio 30 d. sandorius niekiniais išnyko pagrindas, kuriuo remiantis BAB Ūkio bankas buvo įtraukta į BUAB „Sadovalis“ kreditorių sąrašą.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Šiaulių apygardos teismas 2017 m. vasario 10 d. nutartimi išbraukė iš BUAB „Sadovalis“ kreditorių sąrašo BAB Ūkio banką su 1 729 559,66 EUR kreditoriniu reikalavimu.
 2. Teismas nustatė, kad, iškėlus UAB „Sadovalis“ bankroto bylą, AB Ūkio bankas kreipėsi į BUAB „Sadovalis“ bankroto administratorę dėl 1 729 559,66 EUR kreditorinio reikalavimo patvirtinimo bei paaiškino, kad UAB „Sadovalis“ 2009 m. spalio 30 d. laidavimo sutartimi Nr. 2007/08-L1-270 užtikrino UAB „Rekolas“ įsipareigojimus AB Ūkio bankui pagal 2007 m. kovo 29 d. kredito sutartį Nr. 2007/08-270. Bankroto administratorė neginčijo šio AB Ūkio banko pareikšto reikalavimo, todėl reikalavimas buvo patvirtintas 2014 m. rugsėjo 22 d. teismo nutartimi.
 3. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. gruodžio 9 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-806-186/2016 pripažino niekine ir negaliojančia nuo sudarymo momento 2009 m. spalio 30 d. laidavimo sutartį Nr. 2007/08-L1-270. Šis teismo sprendimas yra įsiteisėjęs. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 18 straipsnyje įtvirtintu teismo sprendimo privalomumo principu, įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Išnykus teisiniam pagrindui, kuriuo remiantis BAB Ūkio bankas pripažinta BUAB „Sadovalis“ kreditore, prašymas BAB Ūkio banką išbraukti iš BUAB „Sadovalis“ kreditorių sąrašo yra pagrįstas bei tenkintinas.
 4. Teismas nurodė, kad ta aplinkybė, jog kasacinis teismas šiuo metu nargrinėja kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 9 d. sprendimo savaime nepanaikina teismo sprendimo privalomumo, kadangi teismo sprendimo vykdymas nėra sustabdytas įstatymų nustatyta tvarka, t. y. remiantis CPK 363 straipsniu.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. BAB Ūkio bankas atskiruoju skundu prašo Šiaulių apygardos teismo 2017 m. vasario 9 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-82-440/2017 dalį, kuria teismas išbraukė BAB Ūkio banką iš BUAB „Sadovalis“ kreditorių sąrašo su 1 729 559,66 EUR dydžio kreditoriniu reikalavimu, panaikinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas nepagrįstai neatsižvelgė į aplinkybę, kad Lietuvos Aukščiausiajame Teisme yra nagrinėjamas kasacinis skundas dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 9 d. sprendimo. Šiuo metu vyksta vienintelio BUAB „Sadovalis“ priklausančio nekilnojamojo turto realizavimo procesas. Teismui ginčijama nutartimi išbraukus BAB Ūkio banką iš BUAB „Sadovalis“ kreditorių sąrašo kol nėra priimtas galutinis ir neskundžiamas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimas dėl sandorių ginčijimo, sukuriama situacija, kuomet vienintelis BUAB „Sadovalis“ priklausantis turtas gali būti realizuotas, o gautos lėšos paskirstytos kreditoriams, dėl ko BAB Ūkio bankas, net laimėjusi ginčą Lietuvos Aukščiausiajame Teisme, neturės galimybės pasidengti bent dalies savo reikalavimų ir įgyvendinti savo, kaip kreditorės, teises.
  2. Lietuvos Aukščiausiajam Teismui tenkinus kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 9 d. sprendimo panaikinimo, neliktų teisinio pagrindo išbraukti BAB Ūkio banką iš BUAB „Sadovalis“ kreditorių sąrašo ir BAB Ūkio bankas turėtų būti grąžinta į padėtį, kurioje buvo iki įsiteisėjant ginčijamai nutarčiai. Turtas tuo metu jau gali būti parduotas ir lėšos paskirstytos kitiems BUAB „Sadovalis“ kreditoriams. Tai lemtų papildomus teisinius ginčus dėl lėšų susigrąžinimo, o tai neatitiktų civilinio proceso operatyvumo, koncentruotumo ir ekonomiškumo principų. Taip pat padidėtų bylinėjimosi apimtys bei laikotarpis, per kurį būtų išnagrinėta BUAB „Sadovalis“ bankroto byla.
 2. Atsiliepimu į BAB Ūkio banko atskirąjį skundą BUAB „Sadovalis“ bankroto administratorė UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ prašo BAB Ūkio banko atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:
  1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. spalio 16 d. konsultacijoje Nr. A3-92 išaiškinta, kad kasacinio skundo padavimo bei šio skundo priėmimo faktas pats savaime nedaro įtakos kasacine tvarka skundžiamo teismo sprendimo ar nutarties teisinei galiai, taigi ir nesustabdo šio sprendimo ar nutarties vykdymo.
  2. Nei su skundu Šiaulių apygardos teismui, nei su skundu Lietuvos apeliaciniam teismui pareiškėja nepateikė įrodymų, kad kasacinis teismas būtų priėmęs nutartį sustabdyti ginčijamo sprendimo vykdymą iki bus išnagrinėtas kasacinis skundas ar yra kitokių priežasčių, dėl ko turėtų būti nukrypstama nuo formuojamos teismų praktikos bei įstatymo normų ir įsiteisėjęs Lietuvos apeliacinio teismo sprendimas galėtų būti nevykdomas.

3VI. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4

 1. Apeliacinėje byloje keliamas klausimas, ar pagrįstai pirmosios instancijos teismas išbraukė bankrutuojančios įmonės kreditorę iš kreditorių sąrašo, vadovaudamasis įsiteisėjusiu teismo sprendimu, dėl kurio paduotas ir nagrinėjamas kasacinis skundas.
 2. Byloje nustatyta, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 9 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-806-186/2016 pripažinta negaliojančia nuo sudarymo momento 2009 m. spalio 30 d. laidavimo sutartis Nr. 2007/08-L1-270, kurios pagrindu buvo patvirtintas apeliantės kreditorinis reikalavimas BUAB „Sadovalis“ bankroto byloje. Lietuvos Aukščiausiajame Teisme šiuo metu yra nagrinėjama civilinė byla pagal trečiojo asmens notarės V. K. kasacinį skundą ir BAB Ūkio banko prisidėjimą prie kasacinio skundo dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 9 d. sprendimo.
 3. Remiantis CPK 182 straipsnio 2 punktu ir 279 straipsnio 4 dalimi įsiteisėjęs teismo sprendimas šalims ir kitiems byloje dalyvavusiems asmenims įgyja prejudicinę ir res judicata galią. Tuo atveju, kai teismas priima baigiamąjį aktą byloje ir šis aktas įsiteisėja, jis nebegali būti kvestionuojamas kitose bylose. Ši pamatinė proceso teisės taisyklė galioja ir sprendžiant klausimą dėl kreditorių reikalavimų tikslinimo įmonės bankroto byloje. Jei įsiteisėjusiu teismo baigiamuoju aktu po kreditoriaus reikalavimo įmonės bankroto byloje patvirtinimo paneigiamas skolininko prievolės kreditoriui faktas, bankroto bylą nagrinėjantis teisėjas atlieka tik formalų procesinį veiksmą – nutartimi išbraukia bankrutuojančios įmonės kreditorių iš bankrutuojančios įmonės kreditorių sąrašo (žr. mutatis mutandis (su atitinkamais pakeitimais) Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 19 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-555-381/2016). Toks procesinis veiksmas savo esme yra įsiteisėjusio teismo procesinio sprendimo, kuriuo paneigta skolininko prievolė kreditoriui, vykdymas.
 4. Kasacinio skundo padavimas bei jo priėmimas nagrinėti kasaciniame teisme pats savaime nestabdo skundžiamo teismo sprendimo ar nutarties vykdymo. Skundžiamo sprendimo ar nutarties vykdymas tol, kol byla bus išnagrinėta kasacine tvarka, gali būti sustabdytas tik teisėjų atrankos kolegijos, teisėjų kolegijos, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus ar teismo plenarinės sesijos sprendimu (CPK 363 straipsnio 1 dalis). Taigi, atsiliepime į atskirąjį skundą pagrįstai pažymima, kad kasacinio skundo dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 9 d. sprendimo nagrinėjimo faktas pats savaime negalėjo būti pagrindu kreditorės reikalavimo tikslinimo klausimą sprendžiančiam teismui atsisakyti išbraukti apeliantę iš BUAB „Sadovalis“ kreditorių sąrašo, t. y. vykdyti įsiteisėjusį Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 9 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2A-806-186/2016.
 5. Nesutikdama su ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartimi apeliantė akcentuoja teisinius padarinius, kurie galėtų kilti, jei kasacinio teismo procesiniu sprendimu Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 9 d. sprendimas būtų panaikintas. Tačiau kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad įsiteisėjusio teismo procesinio sprendimo neteisėtumas pagal įstatymą nėra preziumuojamas, o apeliantės nurodomi galimi teisiniai padariniai nėra negrįžtami ir nepateisina įsiteisėjusio teismo procesinio sprendimo nevykdymo. Apeliantės nurodoma būsimos kasacinio teismo nutarties galimo neįvykdymo grėsmė galėtų būti reikšminga sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kasacinio teismo nagrinėjamoje byloje, tačiau, kaip nustatyta byloje, tokios priemonės kasacinio teismo taikytos nebuvo.
 6. Kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad, BUAB „Sadovalis“ prievolei apeliantei esant paneigtai įsiteisėjusiu Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 9 d. sprendimu (o ne ginčijama teismo nutartimi, kuria atliktas tik formalus apeliantės išbraukimo iš kreditorių sąrašo veiksmas pagal įsiteisėjusį teismo procesinį sprendimą), apeliantės dalyvavimas BUAB „Sadovalis“ bankroto procedūrose iki kasacinio teismo procesinio sprendimo priėmimo nėra teisiškai pagrįstas ir gali sukelti analogiškas apeliantės nurodomoms teisines pasekmes (ginčus dėl bankroto procedūrų metu priimtų sprendimų teisėtumo, bankroto procedūrų užsitęsimą) tuo atveju, jei kasacinis skundas dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 9 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2A-806-186/2016 bus atmestas.
 7. Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus teisėjų kolegija sprendžia, kad ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta bei pagrįsta, atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ją keisti arba naikinti.

5Vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

6Šiaulių apygardos teismo 2017 m. vasario 10 d. nutarties dalį, kuria teismas išbraukė pareiškėją BAB Ūkio banką iš BUAB „Sadovalis“ kreditorių sąrašo, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai