Byla 2S-618-560/2013
Dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 13 d. nutarties, kuria atmestas atsakovo R. T. prašymas atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Dainius Rinkevičius, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo R. T. atskirąjį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 13 d. nutarties, kuria atmestas atsakovo R. T. prašymas atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Vilniaus rajono apylinkės teismas 2012-10-10 sprendimu patenkino ieškovo R. S. ieškinį atsakovui R. T. dėl skolos priteisimo ir priteisė iš atsakovo R. T. ieškovui R. S. 2 500 USD skolos, 5 proc. dydžio procesines palūkanas.

4Atsakovas R. T. 2012-12-11 pateikė teismui apeliacinį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012-10-10 sprendimo, kartu prašant atnaujinti apeliacinio skundo pateikimo terminą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus rajono apylinkės teismas 2012-12-13 nutartimi atsisakė priimti atsakovo R. T. pareiškimą dėl termino paduoti apeliacinį skundą atnaujinimo. Teismas nurodė, kad skundžiamas sprendimas yra įsiteisėjęs, yra išduotas vykdomasis raštas. Pažymėjo, kad atsakovo nurodomu adresu procesinių dokumentų atsakovui įteikti nepavyko. Kadangi atsakovas tuo metu niekur nedirbo, todėl dokumentai atsakovui buvo įteikti viešo paskelbimo būdu. Teismas nenustatė, kad atsakovas terminą būtų praleidęs dėl svarbių priežasčių, todėl atsisakė priimti atsakovo pareiškimą dėl termino paduoti apeliacinį skundą atnaujinimo.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Atsakovas R. T. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012-12-13 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atnaujinti terminą apeliaciniam skundui pateikti ir priimti R. T. apeliacinį skundą. Nurodo, kad terminas apeliaciniam skundui paduoti praleistas dėl svarbių priežasčių, kadangi atsakovas nebuvo tinkamai informuotas apie bylos nagrinėjimą pirmosios instancijos teisme ir jam nebuvo įteiktas pirmos instancijos teismo sprendimas. To neužtikrino pirmosios instancijos teismas, o skundžiamoje nutartyje CPK nuostatų aiškinimas pažeidžia atsakovo teisę į teisingą teismą. Pažymi, kad apie procesą atsakovas nebuvo informuotas ne dėl jo kaltės, o dėl AB „Lietuvos paštas“ darbuotojų kaltės, kurie nesugebėjo rasti atsakovo gyvenamosios vietos adreso bei nebandė įteikti siunčiamų dokumentų. Tą patvirtina ir tas faktas, kad antstolės siųsti dokumentai atsakovui buvo įteikti iš pirmo karto. Apelianto teigimu, byloje nebuvo pagrindo procesinius dokumentus jam įteikti viešo paskelbimo būdų, kadangi teismui buvo žinoma atsakovo gyvenamoji vieta, kur procesiniai dokumentai jam nebuvo įteikti tik dėl teismo pasitelktų trečiųjų asmenų klaidos. Be to, byloje nėra duomenų, kad teismas bandė skirti kuratorių. Dėl šių aplinkybių atsakovas nebuvo tinkamai informuotas apie teismo posėdžio vietą ir laiką, todėl jam buvo užkirstas kelias įgyvendinti savo teisę būti išklausytam. Pažymi, kad atsakovas apie šią bylą sužinojo tik 2012-11-30 ir ėmėsi neatidėliotinų veiksmų, pateikiant apeliacinį skundą, kas rodo, kad atsakovo procesinis elgesys nuo pat sužinojimo apie šią bylą yra sąžiningas. Dėl šių aplinkybių atsakovas mano, kad yra pagrindas atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas tenkintinas.

11Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012-12-13 nutartis naikintina, praleistas terminas pateikti apeliacinį skundą atnaujintinas, o apeliacinio skundo priėmimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos bei atskirojo skundo medžiagą, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl praleisto termino atnaujinimo, neteisingai išaiškino ir pritaikė šį klausimą reglamentuojančias civilinio proceso normas, neatsižvelgė į visas svarbias aplinkybes, todėl nepagrįstai atsisakė atnaujinti praleistą terminą apeliaciniam skundui pateikti, kas sudaro pagrindą panaikinti skundžiamą nutartį.

13Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad skundžiamos nutarties rezoliucinėje dalyje pirmosios instancijos teismas nurodė, jog atsisako priimti atsakovo R. T. pareiškimą dėl termino paduoti apeliacinį skundą atnaujinimo. Tačiau įvertinus skundžiamos nutarties motyvus, atskirąjį skundą nagrinėjantis teismas laiko, kad skundžiama nutartimi teismas iš esmės atsisakė atnaujinti terminą apeliaciniam skundui pateikti.

14CPK 307 str. 1-2 dalyse numatyta, kad apeliacinis skundas gali būti paduotas per 30 dienų nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo dienos; apeliacinio skundo padavimo terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. Šioje civilinėje byloje teismo sprendimas priimtas 2012-10-10, o apeliacinis skundas teismui pateiktas 2012-12-11, t.y. kiek daugiau nei mėnesį praleidus įstatymo nustatytą terminą.

15Byloje esantys duomenys patvirtina, kad procesiniai dokumentai, siųsti A. T. nurodomu adresu – ( - ), atsakovui nebuvo įteikti (korespondencijos grąžinimo žymose nurodyta, kad adresatas nežinomas bei kad adresatas nerastas), todėl procesiniai dokumentai atsakovui buvo įteikti viešo paskelbimo būdu (LR CPK 130 str.), paskelbiant atitinkamą informaciją specialiame interneto puslapyje. Atsakovui nepateikus procesinių dokumentų, pirmosios instancijos teismas bylą išnagrinėjo iš esmės bei priėmė sprendimą. Kaip seka iš apelianto paaiškinimų, apie šią civilinę bylą jis sužinojo tik 2012-11-30, gavus antstolės raginimą vykdyti pirmos instancijos teismo sprendimą. Apie vykusį teisminį procesą jis anksčiau nežinojo.

16Remiantis CPK 117 str. 1 d., už oficialų procesinių dokumentų įteikimą yra atsakingas teismas. Taigi teismas, būdamas atsakingas už procesinių dokumentų įteikimą, turi diskrecijos teisę, įvertinęs konkrečią situaciją, spręsti, kokiu būdu tikslingiausia įteikti procesinius dokumentus, taip, be kita ko, užtikrindamas proceso operatyvumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-06-26 nutartis c.b. Nr. 3K-3-313/2009; 2007-04-20 nutartis c.b. Nr. 3K-3-183/2007). Kaip minėta, nagrinėjamoje byloje paštu siunčiamų dokumentų neįteikus atsakovui bei teismui nustačius, kad atsakovas niekur nedirba, pirmosios instancijos teismas pasirinko procesinius dokumentus įteikti viešo paskelbimo būdu. Toks teismo procesinis sprendimas neprieštarauja LR CPK 130 str. 1 d. nuostatoms. Vis tik apeliacinės instancijos teismas mano, kad pirmosios instancijos teismas turėjo kompleksiškai taikyti LR CPK nuostatas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, atsižvelgti į LR CPK 124 str. 4 d. nuostatas, pagal kurias procesiniai dokumentai įteikiami viešo paskelbimo būdu tik tuo atveju, kai nėra galimybės arba nepavyksta procesinius dokumentus dalyvaujančiam byloje asmeniui įteikti asmeniškai ir nėra galimybės arba nepavyksta procesinius dokumentus įteikti kartu su adresatu gyvenantiems pilnamečiams šeimos nariams, o jei jų nėra – darbovietės administracijos, ir imtis priemonių, kad procesiniai dokumentai realiai būtų įteikti atsakovui, t.y. procesinius dokumentus įteikti per antstolį, kadangi, kaip seka iš bylos duomenų, raginimas vykdyti teismo sprendimą antstolio buvo įteiktas būtent tuo atsakovo gyvenamosios vietos adresu, kuris buvo žinomas teismui. Byloje nėra jokių objektyvių įrodymų, jog atsakovas vengė priimti teismo siųstus procesinius dokumentus, todėl konstatuotina, kad dėl objektyvių priežasčių apeliantas nežinojo apie jo atžvilgiu vykstančią civilinę bylą, todėl negalėjo tinkamai pasinaudoti jam suteikta teise gintis nuo pareikštų reikalavimų, taip pat laiku paduoti apeliacinį skundą. Atskirąjį skundą nagrinėjantis teismas atsižvelgia ir į tai, kad terminas apeliaciniam skundui paduoti praleistas nežymiai, apelianto veiksmai (sužinojus apie priimtą sprendimą), parengiant apeliacinį skundą, buvo neatidėliotini, dėl ko nėra pagrindo konstatuoti, kad atsakovas piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis ar kad elgėsi nesąžiningai, siekiant užvilkinti bylos nagrinėjimą. Taip pat atsižvelgtina ir į tai, kad pareikštu ieškiniu buvo reikalaujama priteisti skolą pagal 1993-07-15 paskolos sutartį (t.y. sudarytą prieš beveik 20 metų), todėl, teismo vertinimu, byloje būtina išklausyti ir kitą pusę. Priešingu atveju tai prieštarautų teisingumo, protingumo, sąžiningumo principams. Remiantis aukščiau išdėstytu, konstatuotina, kad apeliantas terminą apeliaciniam skundui paduoti praleido dėl svarbių priežasčių, kadangi realiai nežinojo apie vykstančią civilinę bylą, o pirmosios instancijos teismo procesinis sprendimas atmesti apelianto prašymą atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti yra nepagrįstas bei naikintinas. Apelianto prašymas atnaujinti terminą apeliaciniam skundui pateikti tenkintinas ir šis terminas atnaujintinas.

17Byloje yra pridėtas R. T. apeliacinis skundas, tačiau byloje nėra pateikti šio skundo priedai – pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, voko, kuriuo buvo siųstas antstolės J. B. raginimas, kopija, žyminio mokesčio kvitas, kita, todėl byla grąžintina pirmosios instancijos teismui pareikšto apeliacinio skundo priėmimo klausimui išnagrinėti.

18Apeliantas R. T. pateikė prašymą priteisti iš ieškovo 1 050 Lt atstovavimo išlaidų. Instancine tvarka tikrinant pirmosios instancijos teismo nutarties dėl atsisakymo atnaujinti procesinį terminą, nėra sprendžiamas pareikštų reikalavimų (apeliacinio skundo) pagrįstumas iš esmės, todėl apelianto prašymas priteisti jo patirtas bylinėjimosi išlaidas šioje bylos stadijoje netenkintinas. Pažymėtina, kad bylinėjimosi išlaidas teismas turi paskirstyti išnagrinėjus bylą iš esmės.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 307 straipsniu, 336 straipsniu, 337 straipsnio 2, 3 punktais, 339 straipsniu,

Nutarė

20Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 13 d. nutartį panaikinti.

21Atnaujinti R. T. praleistą terminą apeliaciniam skundui paduoti.

22Apeliacinio skundo priėmimo klausimą perduoti nagrinėti iš naujo tam pačiam pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Dainius... 2. I. Ginčo esmė... 3. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2012-10-10 sprendimu patenkino ieškovo R.... 4. Atsakovas R. T. 2012-12-11 pateikė teismui apeliacinį skundą dėl Vilniaus... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2012-12-13 nutartimi atsisakė priimti... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Atsakovas R. T. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus... 9. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 10. Atskirasis skundas tenkintinas.... 11. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012-12-13 nutartis naikintina, praleistas... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 13. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad skundžiamos nutarties rezoliucinėje... 14. CPK 307 str. 1-2 dalyse numatyta, kad apeliacinis skundas gali būti paduotas... 15. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad procesiniai dokumentai, siųsti A. T.... 16. Remiantis CPK 117 str. 1 d., už oficialų procesinių dokumentų įteikimą... 17. Byloje yra pridėtas R. T. apeliacinis skundas, tačiau byloje nėra pateikti... 18. Apeliantas R. T. pateikė prašymą priteisti iš ieškovo 1 050 Lt atstovavimo... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 307... 20. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 13 d. nutartį panaikinti.... 21. Atnaujinti R. T. praleistą terminą apeliaciniam skundui paduoti.... 22. Apeliacinio skundo priėmimo klausimą perduoti nagrinėti iš naujo tam...