Byla 2S-1302-159/2011

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininkės teisėjos Eugenijos Morkūnienės, teisėjų Aušros Maškevičienės ir Alvydo Žerlausko, kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo įkeisto daikto savininko E. D. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo Hipotekos skyriaus 2011-02-23 nutarties, kuria areštuotas įkeistas nekilnojamasis daiktas, civilinėje byloje pagal kreditoriaus Nordea Bank Finland Plc (AB), veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo, skolininkas E. D..

2Teisėjų kolegija

Nustatė

32011-01-12 Klaipėdos miesto apylinkės teismo Hipotekos skyriuje gautas kreditoriaus Nordea Bank Finland Plc (AB), veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, pareiškimas dėl priverstinio skolos išieškojimo. Jame kreditorius nurodo, kad skolininkas nevykdo prievolės pagal 2008-07-28 paskolos sutartį Nr. BK 08/07/74S su vėlesniu jos pakeitimu. Prievolės pagal kredito sutartį įvykdymo užtikrinimui hipotekos lakštu įkeistas E. D. nuosavybės teise priklausantis 0,2470 ha žemės sklypas, unikalus ( - ). Kreditorius nurodė negrąžintos skolos dydį: 112 349,24 eurų negrąžinto kredito, 1 897,23 eurų nesumokėtų palūkanų, 748,90 eurų nesumokėtų įsipareigojimo nevykdymo palūkanų, iš viso 114 995,37 eurai ir kreditoriaus sumokėtas 133 Lt žyminis mokestis. Kreditorius prašė pradėti priverstinį skolos išieškojimą ir areštuoti hipotekos lakštu įkeistą turtą (b. l. 3–4).

4Klaipėdos miesto apylinkės teismo Hipotekos skyriaus 2011-02-23 nutartimi kreditoriaus Nordea Bank Finland Plc (AB), veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, pareiškimas tenkintas. Areštuotas įkeistas daiktas – 0,2470 ha žemės sklypas, unikalus ( - ), nuosavybės teise priklausantis E. D.. Skolininkas ir įkeisto daikto savininkas E. D. įspėtas, kad negrąžinus skolos per vieną mėnesį nuo nutarties įteikimo dienos įkeistas daiktas bus parduotas iš varžytynių. Pavedė įkeisto daikto savininką E. D. saugoti įkeistą daiktą, uždraudė perleisti daiktą, įkeisti, išnuomoti ar kitokiomis teisėmis apsunkinti, parduoti ar naikinti daiktus, kurie yra šio daikto priklausiniai, reikalauti padalyti šiuos daiktus ar atskirti priklausinius nuo šių daiktų (b. l. 49–50).

5Atskiruoju skundu skolininkas ir įkeistų daiktų savininkas E. D. prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo Hipotekos skyriaus 2011-02-23 nutartį. Nurodo, kad kreditorius prašė areštuoti jam priklausantį 258,60 kv. m dydžio pastatą – namą, esantį ( - ), teismas areštavo ne šį turtą, bet 0,2470 ha žemės sklypą, esantį ( - ). Apeliantas teigia, kad negavo jokio raštiško kreditoriaus pranešimo ar įspėjimo apie sutarties nutraukimą. Su banku buvo sutarta, kad laikinai dėl finansinių sunkumų keletą mėnesių mokėjimus sustabdys, iki susiras darbą (b. l. 68).

6Kreditorius Nordea Bank Finland Plc (AB), veikiantis per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą, iš skolininko priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad teismas nagrinėjantis hipotekos kreditoriaus prašymą dėl priverstinio skolos išieškojimo, privalo informuoti skolininką ne apie tai, jog yra gautas kreditoriaus prašymas, o apie jau priimtą nutartį areštuoti skolininkui priklausantį turtą. Teismas priėmęs nutartį atliko visus veiksmus. Taip pat teismas priimdamas nutartį neperžengė kreditoriaus pateikto pareiškimo ribų ir areštavo konkretų kreditoriaus pareiškime nurodytą skolininkui nuosavybės teise priklausantį turtą – 0,2470 ha žemės sklypą, esantį( - ). Skolininkas netinkamai vykdė sutartines prievoles ir skolingas kreditoriui. Dėl to, kreditorius skolininkui pateikė pranešimą apie kredito sutarties nutraukimą (b. l. 70–74).

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Iš bylos duomenų nustatyta, kad Nordea Bank Finland Plc (AB), veikiantis per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, ir E. D. 2008-07-28 sudarė kredito sutartį Nr. 08/07/74S su vėlesniu jos pakeitimu, prievolės įvykdymas užtikrintas hipoteka ir įkeitimu. Skolininkas nevykdė sutartyje nustatytų įsipareigojimų, nustatytu laiku nemokėjo įmokų, todėl bankas sutartį nutraukė. Pagal hipotekos lakštą Nr. 03/1/2008/0009829 2008-07-31, įregistruotą Klaipėdos miesto apylinkės teismo Hipotekos skyriuje, skolininko E. D. prievolės pagal 2008-07-28 kredito sutartį Nr. 08/07/74S su vėlesniu jos pakeitimu dėl kredito suteikimo užtikrinimui įkeistas skolininkui E. D. nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas – 0,2470 ha žemės sklypas, unikalus ( - ).

9Hipotekos kreditoriaus teisė gauti savo reikalavimo patenkinimą iš įkeisto turto atsiranda, jeigu įkeitimo sutartyje nustatytu terminu skolininkas nevykdo prievolės grąžinti skolą arba tokią prievolę įvykdo ne iki galo (CK 4.192 str. 1 d., 4.216 str.). Pasirašydamos hipotekos lakštą Nr. 03/1/2008/0009829, šalys susitarė, jog hipotekos kreditorius turi teisę reikalauti patenkinti hipoteka apsaugotą reikalavimą, jei skolininkas nesilaikys 2008-07-28 kredito sutartyje Nr. 08/07/74S su vėlesniu jos pakeitimu nustatytų terminų ir sąlygų. Hipotekos sutarties šalys susitarė pagrindinės prievolės įvykdymą užtikrinti įkeičiamu daiktu, todėl, skolininkui neįvykdžius hipoteka užtikrintos prievolės, išieškojimas visų pirma nukreipiamas į įkeistus daiktus. Kreditorius Nordea Bank Finland Plc (AB), veikiantis per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, tokią teisę įgijo, nes skolininkas neįvykdė kreditoriaus reikalavimo grąžinti suteiktą kreditą. Hipotekos kreditorius, įgyvendindamas savo teisę kreiptis dėl skolos išieškojimo ir patenkinti savo reikalavimą iš įkeistų daiktų, teisėtai ir pagrįstai kreipėsi į hipotekos teisėją dėl skolos išieškojimo (CK 4.192 str.).

10Apeliantas atskirąjį skundą grindžia argumentu, kad nebuvo kreditoriaus informuotas apie kredito sutarties nutraukimą. Tačiau tokie atskirojo skundo argumentai nepagrįsti. Iš bylos medžiagos matyti, kad kreditorius tinkamai informavo skolininką apie sutarties nutraukimą. Kreditorius 2010-12-07 skolininkui siuntė pranešimą apie 2008-07-28 sutarties nutraukimą skolininko kredito sutartyje nurodytu gyvenamosios vietos adresu. Tačiau skolininkas iki nurodyto termino skolos nesumokėjo, dėl to kreditorius įgijo teisę vienašališkai nutraukti 2008-07-28 kredito sutartį. Sutarties šalys privalo bendradarbiauti (CK 6.200 str. 2 d.) ir savo teises įgyvendinti sąžiningai (CK 6.158 str. 1 d., 6.200 str. 1 d.). Dėl to negali būti pateisinamas sutarties šalies elgesys, kai šalis vengia priimti sutarta tvarka siunčiamą pranešimą, nepranešusi pakeičia gyvenamąją vietą, neinformavusi kitos šalies ilgam laikui išvyksta ir pan. Įstatyme konkretizuota šalių sąžiningumo ir bendradarbiavimo pareiga nustatant, kad fizinis asmuo privalo raštu pranešti kreditoriams apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimą. Jeigu asmuo šios pareigos neįvykdo, kreditoriai turi teisę siųsti pranešimus bei atlikti kitus veiksmus paskutinėje jiems žinomoje asmens gyvenamojoje vietoje (CK 2.17 str. 3 d.). Dėl šių priežasčių darytina išvada, kad kreditorius tinkamai informavo skolininką apie sutarties nutraukimą.

11Apeliantui taip pat išaiškintina, kad bylose dėl hipotekos ar įkeitimo įregistravimo, hipotekos ar įkeitimo pakeitimo ir baigimo, jos perleidimo įregistravimo, išregistravimo, Hipotekos registre esančių duomenų pakeitimo, pareiškimus dėl priverstinio skolos išieškojimo bei kitų iš hipotekos ar įkeitimo atsirandančių santykių hipotekos teisėjas nagrinėja CPK XXXVI skyriuje bei Civiliniame kodekse nustatyta tvarka (CPK 542 str. 1 d.). Nagrinėdamas kreditoriaus pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo, hipotekos teisėjas neanalizuoja aplinkybių, susijusių su prievolės neįvykdymu paskolos sutartyje nustatytu terminu, nesprendžia tarp šalių kilusio ginčo dėl netinkamo sutarties vykdymo ar nutraukimo, skolos dydžio, tik konstatuoja, jog hipoteka užtikrinta prievolė nėra įvykdyta, ir vadovaudamasis CPK 558 str. 1 d. areštuoja įkeistą turtą, skolininkui per 1 mėnesį negrąžinus skolos, vadovaudamasis CPK 558 str. 2 d. – nutaria už skolą parduoti iš varžytynių įkeistus daiktus preziumuodamas, kad hipotekos lakšte esantys duomenys yra teisingi. Nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikta įrodymų apie tai, jog skolininkas tinkamai ir laiku vykdė savo sutartines prievoles, todėl teisėjų kolegija daro išvadą, kad hipotekos teisėjo nutartis priimta laikantis minėtų teisės normų reikalavimų.

12Esant nurodytoms aplinkybėms teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino procesinės teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią atskirojo skundo argumentais keisti ar naikinti nėra pagrindo, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

13Kreditorius Nordea Bank Finland Plc (AB), veikiantis per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, prašo iš skolininko priteisti 1 890,63 Lt patirtas išlaidas už advokato suteiktas teisines paslaugas ir pateikė įrodymus, patvirtinančius patirtų išlaidų dydį (b. l. 90–92). Iš PVM sąskaitos faktūros MAQS Nr. 1–0653 ir teisinių paslaugų ataskaitos matyti, kad advokatas

14E. Langys kreditoriui teikė teisines paslaugas: surašė atsiliepimą į skolininko atskirąjį skundą, kreditorius sumokėjo 1 890,63 Lt advokatui už suteiktas teisines paslaugas (b. l. 92). Teisėjų kolegija, įvertinusi advokato kreditoriui suteiktų teisinių paslaugų apimtį, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, mano, kad yra pagrindas kreditoriaus prašomas priteisti išlaidas sumažinti iki 800 Lt (Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę paslaugą (paslaugas) maksimalaus dydžio 2 p., 8.15 p., 11 p.).

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais,

Nutarė

16Klaipėdos miesto apylinkės teismo Hipotekos skyriaus 2011 m. vasario 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

17Priteisti iš skolininko ir įkeisto daikto savininko E. D., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 800 Lt už advokato suteiktas teisines paslaugas kreditoriui Nordea Bank Finland Plc (AB), veikiančiam per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, buveinės adresas Didžioji g. 18/2, Vilnius, įmonės kodas 112025592, atsiskaitomosios sąskaitos ( - ), Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, banko kodas 21400.

Proceso dalyviai