Byla 2A-888/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Audronės Jarackaitės (kolegijos primininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Omnitel“ prašymą dėl sustabdymo vykdymo dalies Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 28 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje 2A-888/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Omnitel“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „Lietuvos paštas“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, tretieji asmenys - uždaroji akcinė bendrovė „Bitė Lietuva“ ir uždaroji akcinė bendrovė „TELE2”,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Omnitel“ padavė Vilniaus apygardos teismui ieškinį ir patikslintą ieškinį, prašydamas panaikinti atsakovo AB „Lietuvos paštas“ priimtą sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo paskelbimo pirmajai mobiliojo ryšio paslaugų pirkimo Nr. 90439 objekto daliai, kuriuo trečiojo asmens UAB „Bitė Lietuva“ pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, įpareigoti atsakovą iš naujo svarstyti tiekėjų pasiūlymus ir sudaryti naują preliminarių pasiūlymų eilę pirmajai pirkimo Nr. 90439 objekto daliai, taip pat taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti tolimesnes viešojo pirkimo procedūras bei uždrausti atsakovui sudaryti mobiliojo ryšio paslaugų pirkimo sutartį su atsakovo sprendimu laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju, o tuo atveju, jei sutartis jau sudaryta - uždrausti atsakovui ir laimėjusiam tiekėjui vykdyti sudarytą sutartį bei atlikti kitus veiksmus, susijusius su paslaugų teikimu atsakovui (t. 1, b. l. 1-8). Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 18 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino iš dalies, sustabdė AB „Lietuvos paštas“ vykdomas mobiliojo ryšio paslaugų pirmosios pirkimo dalies pirkimo procedūras ir uždraudė atsakovui AB „Lietuvos paštas“ sudaryti pirkimo sutartį su ginčijamu atsakovo sprendimu paskelbtu laimėtoju UAB „Bitė Lietuva“ iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo, įpareigojo ieškovą UAB „Omnitel“ nuo šios nutarties priėmimo dienos, kol galios šia nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, tačiau ne ilgiau nei iki pirkimo sutarties sudarymo, teikti atsakovui mobiliojo ryšio paslaugas už įkainius, nurodytus ieškovo pasiūlyme atsakovui viešajame pirkime Nr. 09439 (t. 1, b. l. 123-127).

3Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 28 d. sprendimu atmetė ieškovo UAB „Omnitel“ ieškinį, priteisė iš ieškovo UAB „Omnitel“ 3000 Lt advokato pagalbos išlaidų atsakovo AB „Lietuvos paštas“ ir 3000 Lt advokato pagalbos išlaidų trečiojo asmens UAB „Bitė Lietuva“ naudai, panaikino Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 18 d. nutartimi šioje byloje pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, nustatė, kad sprendimo dalis dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo vykdytina skubiai (t. 1, b. l. 251-257). UAB „Omnitel“ pateikė Lietuvos apeliaciniam teismui apeliacinį skundą dėl šio teismo sprendimo (t. 2, b. l. 12-22).

42011 m. vasario 1 d. Vilniaus apygardos teisme gautas ieškovo UAB „Omnitel“ prašymas pakeisti sprendimo vykdymo tvarką, nustatant, kad sprendimo dalis panaikinti laikinąsias apsaugos priemones vykdoma sprendimui įsiteisėjus (t. 1, b. l. 261-262). Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 7 d. nutartimi netenkintas šis ieškovo prašymas (t. 1, b. l. 267-268). UAB „Omnitel“ pateikė Lietuvos apeliaciniam teismui atskirąjį skundą dėl šios teismo nutarties (Lietuvos apeliacinio teismo civilinė byla Nr. 2-1215/2011).

5Apeliantas UAB „Omnitel“ pateikė Lietuvos apeliaciniam teismui prašymą dėl sprendimo dalies vykdymo sustabdymo, prašydamas sustabdyti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 28 d. sprendimo dalies dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo vykdymą, kol bus išnagrinėtas apelianto (ieškovo) apeliacinis skundas apeliacine tvarka (t. 2, b. l. 8-10). Nurodo, kad ginčijamu Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 28 d. sprendimu teismas nustatė, jog sprendimo dalis dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo vykdoma skubiai. Šiuo atveju minėtos sprendimo dalies vykdymas turi būti sustabdytas, kadangi sprendimas panaikinti laikinąją apsaugos priemonę vykdomas tik įsiteisėjus priimtam sprendimui, o galiojant specialiųjų teisės normų viršenybės prieš bendrąsias teisės normas principui, pirmosios instancijos teismas neturi teisinio pagrindo sprendimą panaikinti laikinąsias apsaugos priemones leisti vykdyti skubiai. Be to, nesustabdžius sprendimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo skubaus vykdymo, atsakovui toliau tęsiant mobiliojo ryšio paslaugų pirkimą, sudarant mobiliojo ryšio paslaugų pirkimo sutartį ir pradėjus ją vykdyti su trečiuoju asmeniu – UAB „Bitė Lietuva“, būtų apsunkintas įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymas tuo atveju, jeigu būtų patenkintas apelianto apeliacinis skundas, taip būtų pažeista apelianto teisė sudaryti su atsakovu sutartį, kadangi išliktų grėsmė, jog, viešajam pirkimui pasibaigus pirkimo sutarties sudarymu, apeliantas prarastų galimybę sudaryti šią sutartį su perkančiąja organizacija, dėl ko patirtų nuostolius, negautų atitinkamo pelno iš teikiamų paslaugų. Apelianto teigimu, sprendimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo skubaus vykdymo sustabdymas, nesąlygotų viešojo intereso pažeidimo.

6Atsiliepimu į apelianto prašymą tretysis asmuo UAB „Bitė Lietuva“ prašo atmesti šį prašymą. Nurodo, kad apelianto prašymas dėl sprendimo dalies vykdymo sustabdymo yra nepagrįstas ir jo patenkinimas pažeistų CPK reglamentuotą sprendimo skubaus vykdymo tvarką bei šio instituto paskirtį (CPK 273 str.), kadangi CPK nenumato apeliacinės instancijos teismo teisės sustabdyti pirmosios instancijos teismo sprendimo vykdymą. Prašymu pirmosios instancijos teismui dėl sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo, apeliaciniu skundu ir prašymu Lietuvos apeliaciniam teismui dėl sprendimo dalies vykdymo sustabdymo –apeliantas prašo pakeisti tą patį pirmosios instancijos teismo sprendimą – panaikinti sprendimo rezoliucinės dalies nuostatą, motyvuodamas jos neteisėtumu. Taigi apelianto prašymas dėl sprendimo dalies vykdymo sustabdymo yra apeliacinio skundo, kuriuo ginčijamas pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumas ir teisėtumas, dalis, ir jo argumentai turės būti ištirti, nagrinėjant apeliacinį skundą. Teismui manant, jog šis apelianto prašymas yra dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apeliacinėje byloje, tretysis asmuo nesutinka su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, kadangi šioje byloje nėra laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindų, o jų taikymas pažeistų CPK 144 straipsnį ir Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 95 straipsnio 5 dalies nuostatas. apeliantas neįrodė, jog, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, kiltų sunkumų, įvykdant teismo sprendimą. Trečiojo asmens teigimu, nurodytos laikinosios apsaugos priemonės neturi įtakos apelianto teisės į gynybą įgyvendinimui, o laikinųjų apsaugos priemonių skubus panaikinimas ir netaikymas užtikrina viešąjį interesą, atitinka ekonomiškumo principą ir šalių interesų pusiausvyrą.

7Atsiliepimu į apelianto prašymą atsakovas AB „Lietuvos paštas“ prašo atmesti šį prašymą. Nurodo, kad po Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 8 d. sprendimo, vadovaudamasi imperatyviomis VPĮ nuostatomis, AB „Lietuvos paštas“ atnaujino pirkimo procedūras, 2011 m. kovo 8 d. sudarė su UAB „Bitė Lietuva“ Mobiliojo ryšio paslaugų pirkimo sutartį Nr. 11/Psp-619001-662, kuri pateikta teismui kartu su atsiliepimu į apelianto prašymą. Kadangi apelianto prašymo tikslas yra laikinųjų apsaugos priemonių galiojimas šioje civilinėje byloje, nesant pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nėra pagrindo tenkinti apelianto prašymą, nes, net ir patenkinus šį prašymą, toks teismo procesinis sprendimas neturėtų jokių teisinių pasekmių ieškovo ir atsakovo teisiniams santykiams. Atsakovo teigimu, nėra teisinio pagrindo tokio prašymo pateikimui (CPK 282 str. 1 d.), o apeliantas remiasi tais pačiais argumentais, teikdamas tris neteisėtus procesinius dokumentus, siekdamas to paties tikslo; be to, vykdyto viešojo pirkimo objektas – mobilaus ryšio paslaugos, todėl nėra pagrindo abejoti, kad, net ir ieškovui palankaus sprendimo atveju, teismo sprendimo įvykdymas taptų neįmanomas ar jo įvykdymas pasunkėtų; mobiliojo ryšio paslaugos yra perkamos nuolat, todėl atsakovo poreikis joms yra pastovus.

8Prašymas netenkintinas.

9Teismas, dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). CPK 145 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose, ir kurių nesiėmus, teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK 145 str. 1 d. 13 p.). VPĮ yra numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, kuris taikytinas, kai perkančioji organizacija gauna tiekėjo pretenziją arba teismui pateikiamas tiekėjo ieškinys (VPĮ 94 str. 3 d., 95 str. 3 d.). Būtent šios laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 18 d. nutartimi ir panaikintos šio teismo 2011 m. kovo 8 d. sprendimu. CPK 284 straipsnio 1 dalyje numatyta teismo teisė, dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ir savo iniciatyva, atsižvelgiant į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Vadovaujantis šia CPK nuostata, negalima atidėti ar išdėstyti skubiai vykdytino sprendimo ar jo dalies įvykdymo, juolab kad CPK nenumato ir tokios laikinosios apsaugos priemonės - apeliacine tvarka skundžiamo sprendimo vykdymo sustabdymo (CPK 145 str., 302 str., 303-339 str.).

10Be to, pagal VPĮ 7 straipsnio 2 dalies 1 punktą, viešasis pirkimas laikomas pasibaigusiu, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis), arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas. Bylos duomenimis nustatyta, kad apeliantas UAB „Omnitel“, teikdamas prašymą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 28 d. sprendimo dalies vykdymo sustabdymo, siekė, kad būtų sustabdytas skubus vykdymas panaikinimo laikinųjų apsaugos priemonių, kuriomis sustabdytos AB „Lietuvos paštas“ vykdomas mobiliojo ryšio paslaugų pirmosios pirkimo dalies pirkimo procedūros ir uždrausta atsakovui AB „Lietuvos paštas“ sudaryti pirkimo sutartį su ginčijamu atsakovo sprendimu paskelbtu laimėtoju UAB „Bitė Lietuva“, iki bus išnagrinėtas apeliacinis skundas Lietuvos apeliaciniame teisme. Atsakovas AB „Lietuvos paštas“ atsiliepime į ieškovo prašymą nurodė, kad AB „Lietuvos paštas“ po minėto sprendimo priėmimo atnaujino pirkimo procedūras, o 2011 m. kovo 8 d. sudarė su UAB „Bitė Lietuva“ Mobiliojo ryšio paslaugų pirkimo sutartį Nr. 11/Psp-619001-662. Šias aplinkybes patvirtina teismui pateikta 2011 m. kovo 8 d. Mobiliojo ryšio paslaugų pirkimo sutartis Nr. 11/Psp-619001-662.

11Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, jog atsakovo paskelbtų mobiliojo ryšio paslaugų pirmosios pirkimo dalies pirkimas yra pasibaigęs, o tuo pačiu yra pasibaigusios ir šio pirkimo procedūros, pasiekus šio pirkimo tikslą – sudarius Mobiliojo ryšio paslaugų pirkimo sutartį su laimėtoju pripažintu dalyviu. Taigi nagrinėjamu atveju neliko laikinųjų apsaugos priemonių (pirkimo procedūrų sustabdymo) taikymo objekto.

12Dėl pasakyto nėra pagrindo tenkinti ieškovo prašymo sustabdyti sprendimo dalies dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo skubaus vykdymo (CPK 144 str., 148 str., 284 str. 1 d., 302 str.).

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 148, 302 straipsniais,

Nutarė

15Netenkinti UAB „Omnitel“ prašymo dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 28 d. sprendimo dalies vykdymo sustabdymo.

Proceso dalyviai
Ryšiai