Byla 2A-888/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Vyto Miliaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Nijolės Piškinaitės, sekretoriaujant Galinai Lavrinovič, Jūratei Česnulevičienei, dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei Ingai Karulaitytei - Kvainauskienei, atsakovo atstovui advokatui Justui Čobotui, trečiojo asmens atstovui advokatui Egidijui Langiui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Omnitel“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 28 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2131-823/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Omnitel“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „Lietuvos paštas“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje, uždarosios akcinės bendrovės „Bitė Lietuva“, „TELE2“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ginčas byloje kilo dėl atsakovo AB „Lietuvos paštas“ vykdomo mobiliojo ryšio paslaugų pirkimo Nr. 90439.

52010 m. rugpjūčio 25 d. raštu Nr. 7-7857 atsakovas paskelbė pasiūlymų eilę pirmajai pirkimo objekto daliai (t. y. mobiliojo ryšio paslaugoms įsigyti): I vietoje – UAB „Bitė Lietuva“, pasiūlymo kaina – 00,0000 Lt, II vietoje – UAB „Omnitel“, pasiūlymo kaina – 0,0048 Lt, III vietoje – UAB „TELE2“, pasiūlymo kaina – 14747,52 Lt. Pirmosios pirkimo objekto dalies laimėtoju paskelbta UAB „Bitė Lietuva“.

6Ieškovas UAB „Omnitel“ kreipėsi į teismą, ieškiniu ir patikslintu ieškiniu prašydamas panaikinti atsakovo AB „Lietuvos paštas“ priimtą sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo paskelbimo pirmajai mobiliojo ryšio paslaugų pirkimo Nr. 90439 objekto daliai, kuriuo UAB „Bitė Lietuva“ pasiūlymas pripažintas laimėjusiu ir įpareigoti AB „Lietuvos paštas“ iš naujo svarstyti tiekėjų pasiūlymus bei sudaryti naują preliminarią pasiūlymų eilę pirmajai pirkimo daliai. Ieškovo nuomone, atsakovas, pripažindamas UAB „Bitė Lietuva“ konkurso laimėtoju, nesilaikė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir VPĮ) 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto reikalavimų, pažeidė AB „Lietuvos paštas“ paskelbto mobiliojo ryšio paslaugų supaprastintų skelbiamų derybų būdu pirkimo sąlygų (toliau – ir Pirkimo sąlygos) nuostatas, pirkimo dalyvių lygiateisiškumo, skaidrumo principų reikalavimus. Ieškovo nuomone, atsižvelgiant į tai, kad pasiūlymo kaina turėjo būti pateikiama elektroniniu būdu per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (toliau – ir CVP IS), teikiant tokį pasiūlymą reikia laikytis ir CVP IS priemonių naudojimo taisyklių, kurios tampa sudėtine pirkimo dokumentų dalimi. CVP IS priemonėmis negalima įvesti kainos/įkainių, kurių reikšmė lygi nuliui ar neigiama, taigi atsakovui reikalaujant kainą pateikti elektroniniu būdu CVP IS pasiūlymo lango eilutėje, tiekėjas privalėjo pateikti kainą, atitinkančią CVP IS reikalavimus, t. y. kaina turėjo būti išreikšta teigiama reikšme. Pirmosios pirkimo objekto dalies laimėtoju pripažinta UAB „Bitė Lietuva“ pateikė pasiūlymą, kurio bendra kaina yra lygi 00,0000 Lt, o tai neatitinka CVP IS reikalavimų. Be to, kadangi CVP IS 0,00 Lt suma gali būti gaunama tik suapvalinus kainą, t. y. kai po kablelio eina didesni skaičiai nei nulis, tiekėjui CVP IS pateiktus suapvalintą kainą iki 0,00 Lt, pasiūlymo formoje, kurioje kaina įvedama didesniu tikslumu, po kablelio turėtų matytis sveiki skaičiai. UAB „Bitė Lietuva“ užpildytoje pasiūlymo formoje nurodoma kaina – 00,0000 Lt, nors akivaizdu, kad CVP IS tokios kainos nebūtų galima įvesti. Taigi UAB „Bitė Lietuva“ CVP IS sistemoje nurodė kitokią pasiūlymo kainą negu pasiūlymo formoje. Ieškovo manymu, trečiojo asmens UAB „Bitė Lietuva“ veiksmai liudija jo nesąžiningumą ir manipuliavimą pirkimo sąlygomis. UAB „Bitė Lietuva“ suvokė arba, taikant bonus pater familias elgesio standartą ir įvertinus elementarių matematikos žinių išmanymo poreikį, turėjo suvokti CVP IS pateikiamos kainos apvalinimo pritaikomumą ir tuo pasinaudojo. Atsakovui Pirkimo sąlygose įvardinus reikalavimą pateikti bendrą pasiūlymo kainą per CVP IS, kurioje kaina gali būti pateikta tik teigiama reikšme, šio reikalavimo po pasiūlymų pateikimo atsakovas negali keisti ir aiškinti, kad toks reikalavimas vertinant tiekėjų pasiūlymus nėra taikomas. Atsakovas, toleruodamas trečiojo asmens pasiūlymo neatitikimą Pirkimo sąlygoms, pažeidė VPĮ reikalavimus, sudarė pagrindą išvadai apie trečiajam asmeniui taikytą nepagrįstą prioritetą, tuo pažeisdamas VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus lygiateisiškumo bei skaidrumo principus, kurių pažeidimas prilyginamas imperatyviųjų teisės normų pažeidimui.

7Atsakovas ir tretysis asmuo UAB „Bitė Lietuva“ su ieškiniu nesutiko.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 28 d. sprendimu ieškovo UAB „Omnitel“ ieškinį atmetė. Nurodė, kad nei viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai, nei šio konkretaus pirkimo sąlygos nenumato draudimo tiekėjams pateikti pasiūlymo su nuline kainos reikšme. Dėl šios priežasties teismas manė, kad nėra pagrindo konstatuoti, jog UAB „Bitė Lietuva“ pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygų reikalavimų. Ta aplinkybė, kad UAB „Bitė Lietuva“ pasiūlymo formoje yra nurodyta viena pasiūlymo kaina, o CVP IS kita (nes pasiūlymo formoje nurodytos kainos suvesti į sistemą nėra galimybės), neleidžia daryti išvados, kad buvo pateikti alternatyvūs pasiūlymai, nes pasiūlymo kaina yra laikytina tik ta kaina, kuri nurodyta pasiūlymo formoje. Pažymėjo, kad ieškovui nepavykus suvesti savo pasiūlymo kainos (laikant, kad ieškovas norėjo pasiūlyti nulinę kainą), pagal VPĮ 24 str. 2 d. 15 p. ir pirkimo sąlygų 9.1-9.5 punktus ieškovui kilo pareiga kreiptis į perkančiąją organizaciją dėl pirkimo sąlygų išaiškinimo, tačiau ieškovas to nepadarė ir prisiėmė pirkimo sąlygų netinkamo aiškinimo riziką.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Ieškovas pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 28 d. sprendimo. Apeliaciniu skundu prašo skundžiamą nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškinį patenkinti. Taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas. Šiuos prašymus grindžia tokiais argumentais:

121. Perkančioji organizacija pasirinko viešuosius pirkimus vykdyti CVP IS priemonėmis, todėl CVP IS nurodymai, įskaitytinai ir nurodymas įvesti didesnę kainą nei 0,00 Lt, laikytini pirkimų sąlygomis. Tai lemia, kad pirkimų sąlygose buvo numatytas 0,00 Lt kainos draudimas ir perkančioji organizacija turėjo į tai atsižvelgti vertindama UAB „Bitė Lietuva“ pasiūlymą.

132. UAB „Bitė Lietuva“ pažeidė pirkimo sąlygų 12.11 punktą, nes pateikė alternatyvų pasiūlymą t. y. į CVP IS suvedė vieną kainą (tai pirmas pasiūlymas), o į pasiūlymo formą įrašė kitą kainą (tai alternatyvus pasiūlymas). Minėta sąlyga draudžia tiekėjams teikti alternatyvius pasiūlymus.

143. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovas turėjo kreiptis dėl pirkimo sąlygų išaiškinimo, nes CVP IS aiškiai ir nedviprasmiškai nurodo, jog pasiūlymo kaina negali būti nulinė.

15Tretysis asmuo UAB „Bitė Lietuva“ pateikė atsiliepimą į ieškovo apeliacinį skundą. Atsiliepimu prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Šį prašymą grindžia tokiais argumentais:

161. Pirkimo dokumentais yra laikytini tik tie su konkrečiu pirkimu susiję dokumentai ir duomenys, kuriuose perkančiosios organizacijos valia ir sprendimu yra nustatytos konkretaus pirkimo sąlygos, todėl CVP IS sistemos nustatymai, pranešimai ir techninės savybės nelaikytinos sudėtine pirkimo dokumentų dalimi. Be to, atsakovas pirkimo sąlygų 12.6, 13.1 ir 16.10 punktuose nustatė, kad kainos bus vertinamos pagal pasiūlymo formose , o ne CVP IS pateiktas kainas.

172. Tretysis asmuo pateikė tik vieną kainos pasiūlymą pasiūlymo formoje, parengtoje pagal Pirkimo sąlygų 2 priedą. Kainų įvedimas į CVP IS buvo tik techninė priemonė pateikti pasiūlymą ir negali būti vertinamas kaip alternatyvus kainos pasiūlymas.

183. Pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė ir ištyrė bylai reikšmingas aplinkybes bei dėl to priėmė teisėtą ir pagrįstą skundžiamą sprendimą.

19Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškovo apeliacinį skundą. Atsiliepimu prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Šį prašymą grindė iš esmės tapačiais argumentais kaip ir tretysis asmuo. Taip pat nurodė, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė ir ištyrė bylai reikšmingas aplinkybes bei dėl to priėmė teisėtą ir pagrįstą skundžiamą sprendimą.

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Apeliacinis skundas netenkintinas.

22Ginčas kildinamas iš viešųjų pirkimų.

23Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas, atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką reglamentuoja Viešųjų pirkimų įstatymas (toliau – VPĮ), kurio paskirtis – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais, sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 str. 2 d.). VPĮ įpareigoja perkančiąją organizaciją užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str. 1 d.). Tuo užtikrinama, kad viešųjų pirkimų konkurso tikslai bus pasiekti, o konkurso procedūroje bus išvengta nesąžiningos konkurencijos prielaidų. Tam, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nusipirktų tai, ko reikia, perkančiosios organizacijos pateikiami pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs ir be dviprasmybių (VPĮ 24 str.). Sprendžiant ginčą svarbu nustatyti, ar atsakovas laikėsi visų šių VPĮ įstatymo nuostatų ir ar perkančiosios organizacijos pateikiamų pirkimo dokumentų sąlygos dėl pasiūlymo kainos pateikimo ir vertinimo buvo tikslios, aiškios ir be dviprasmybių.

24Dėl Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos

25Pirkimo sąlygų 1.2 punkte (b. l. 12, t. 1) yra nurodyta, kad pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu, pirkėjo generalinio direktoriaus 2008 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 1-494 patvirtintu ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbtu Akcinės bendrovės Lietuvos pašto prekių, darbų ir paslaugų pirkimo tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei pirkimo sąlygomis.

26Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 21 d. nustato, kad pirkimo dokumentai yra perkančiosios organizacijos raštu pateikiami tiekėjams dokumentai ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys, apibūdinantys perkamą objektą ir pirkimo sąlygas: skelbimas, kvietimas, techninė specifikacija, aprašomieji dokumentai, pirkimo sutarties projektas, kiti dokumentai ir dokumentų paaiškinimai (patikslinimai). Tai reiškia, kad pirkimo dokumentais laikytini tik tie su konkrečiu pirkimu susiję dokumentai ir duomenys, kuriuose perkančiosios organizacijos valia ir sprendimu yra nustatytos konkretaus pirkimo sąlygos. Savo esme CVP IS nėra pirkimo dokumentų sudedamoji dalis. Jos, kaip techninės priemonės, paskirtis užtikrinti viešojo pirkimo organizavimą panaudojant elektronines priemones, t. y. suformuoti pasiūlymą elektroninių technologijų pagalba. Nustatymai minėtoje CVP IS, kad įvesta suma turi būti didesnė už 0, nėra įvesti perkančiosios organizacijos ryšium su minėtu pirkimu. Tokio pobūdžio nustatymai charakterizuoja CVP IS technines galimybes, akivaizdu, kad vykdydamas viešąjį pirkimą elektroniniu būdu atsakovas nesiekė perkelti šios sistemos techninės reikšmės į viešojo pirkimo sąlygas, nes pirkimo sąlygose yra nedviprasmiškai pasakyta, kad kainos įvertinamos pagal pasiūlymų formą (Pirkimo sąlygų 2 priedas). Taigi CVP IS techninės charakteristikos nėra viešuosius pirkimus reglamentuojantis aktas, t. y. nėra sudedamoji pirkimo dalis, taip pat CVP IS savo paskirtimi nėra sistema užtikrinti, kad nebūtų įvestas nulinis pirkimo pasiūlymas.

27Išaiškintina, kad, remiantis VPĮ 24 str. nuostatomis, ieškovui nepavykus pateikti pasiūlymo (t. y. nepavykus suvesti nulinės kainos į CVP IS), jis turėjo teisę kreiptis į perkančiąją organizaciją išaiškinimo dėl atitinkamų pirkimo sąlygų bei dokumentų pateikimo tvarkos.

28Dėl tiekėjo teisės pateikti nulinės reikšmės pasiūlymo kainą

29Akcinės bendrovės Lietuvos pašto mobiliojo ryšio paslaugų supaprastintų skelbiamų derybų būdu pirkimo sąlygose aiškiai ir nedviprasmiškai yra nustatyta, kad minėtas pirkimas atliekamas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik minėtos CVP IS priemonėmis (Bendrųjų nuostatų 1.7 p.). Pasiūlymo kaina turi būti patiekiama elektroniniu būdu CVP IS pasiūlymo lango eilutėje ,,Prisegti dokumentai“, prisegant užpildytą pirkimo sąlygų 2 priedą (Pirminių pasiūlymų rengimas, pateikimas, keitimas 12.6 p.). Tiekėjo teikiamą CVP IS priemonėmis pasiūlymą sudaro žemiau nurodytų skanuotų dokumentų elektroninėje formoje visuma: užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimų sąlygų 2 priedą (Pirminio pasiūlymo turinio 13.1 ir 13.1.1. p.). Taigi priešingai negu teigia apeliantas, pirkimo sąlygose nėra tokio reikalavimo, kad pirkimo kaina turi būti nurodyta CVP IS atitinkamoje eilutėje ir kad kaina negali būti nulinė ar mažesnė už nulį. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pirkimo sąlygose nėra jokių nuostatų tiesiogiai įtvirtinančių nulinės kainos draudimą bei kad atsakovas šiame pirkime nenustatė minimalios kainos ribos. Jeigu apeliantas turėjo abejonių dėl CVP IS įtvirtinto draudimo pateikti nulinę pirkimo kainą jis turėjo kreiptis į perkančiąją organizaciją dėl dokumento išaiškinimo. Be to, teisės aktai nenumato draudimo tiekėjams siūlyti nulinę ar net neigiamą paslaugų kainą, ką patvirtina ir teismų praktika (Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 17 d. civilinė byla Nr. 2-1040-232/2009).

30Apeliantas teigia, kad UAB ,,Bitė Lietuva“ pateikė alternatyvius kainų pasiūlymus ir kad pirmosios instancijos teismas, aiškindamas nuostatas dėl tiekėjų pasiūlymų vertinimo, nepagrįstai prioritetą suteikė pasiūlymo kainai, nurodytai prisegtoje pasiūlymo formoje.

31Kaip minėta pirkimo sąlygų 12.6 ir 16.10 nedviprasmiškai nustato, kad kaina turi būti pateikiama elektroniniu būdu CVP IS pasiūlymo lango eilutėje ,,Prisegti dokumentai“, prisegant užpildytą pirkimo sąlygų 2 priedą, būtent šio dokumento pagrindu atliekamas pateikto pasiūlymo vertimas, o ne CVP IS eilutėje nurodyta kaina. Taigi atsakovas, nustatydamas pirkimo sąlygas, nustatė prioritetą kainai, nustatytai užpildytoje formoje, o ne CVP IS langelyje nurodytai kainai, kuri iš esmės sutampa su kaina, nurodyta formoje. Šia prasme yra reikšminga ir Viešųjų pirkimų tarnybos nuomonė, kad tiekėjo pasiūlyme, teikiama CVP IS priemonėmis perkančiajai organizacijai, naršyklėje nurodomos kainos tikslumas yra apribotas dviem skaitmenimis po kablelio. Kai bendra pasiūlymo kaina pasiūlymų vertinimui litais CVP IS priemonėmis naršyklėje nurodyta 0,00, o pasiūlymo kaina litais prie jo prisegtoje užpildytoje pasiūlymo formoje yra nurodyta 0,0000, perkančioji organizacija pasiūlymą vertinti turi taip, kaip nustatyta pirkimo dokumentuose ir perkančiosios organizacijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse. Kadangi perkančioji organizacija pirkimo sąlygų 13.11 ir 16.10 punktuose nustatė, kad tiek pirminis tiekėjo teikiamas pasiūlymas, tiek galutinis tiekėjo teikiamas pasiūlymas turi būti patiekti pagal pirkimo sąlygų 2 priede pateiktą formą, pasiūlymo kaina, nurodyta betarpiškai interneto naršyklėje, negali būti alternatyva kainai, pateiktai sąlygų 2 priede (b. l. 156-157, t. 1).

32Dėl pirkimo dalyvių lygios galimybės siūlyti kainas

33Nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas, kad pirmosios instancijos teismas suteikė prioritetą pasiūlymų kainoms nurodytoms prisegtoje pasiūlymų formoje ir tokiu būdu suteikė nepagrįstą prioritetą vienam iš tiekėjų, nes tokiu būdu buvo vertinami visi pateikti pasiūlymai, tame tarpe ir apelianto pasiūlymas. Pirkimo sąlygų atitinkamuose punktuose buvo konkrečiai nurodyta, kokiu būdu bus vertinamos šiame pirkime pateiktos kainos.

34Be to, ieškovas turėjo teisę kreiptis į perkančiąją organizaciją prašydamas arba pašalinti technines kliūtis, trukdančias jam teikti siūlymą arba gauti paaiškinimų dėl konkrečios pirkimo problemos. Apeliantas nurodo, kad jis taip pat norėjęs siūlyti nulinę kainą, tačiau to padaryti neleido CVP IS techninės galimybės. Tačiau pagal minėtas siūlomas technines galimybes įvedus pasiūlymą mažesnį negu 0,0000 šis skaičius apvalinimas iki 0,00. Akivaizdu, kad ieškovas tokio siūlymo neteikė. Kaip minėta, pirkimo sąlygose buvo nurodyta, kad bus vertinamas pasiūlymas formoje parengtoje pagal pirkimo sąlygų 2 priedą, kurioje apeliantas nurodė 0,0048 Lt kainą.

35Taigi nėra pagrindo tvirtinti, kad vykdant pirkimo procedūras buvo pažeisti VPĮ 3 str. 1 d. įvirtinti lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principai, nes tiek ieškovo, tiek ir UAB ,,Bitė Lietuva“ pasiūlymai buvo vertinami pagal kainą, nurodytą užpildytose formose, o ne pagal kainą, nurodytą CVP IS ,,Pasiūlymų kainos“.

36Remiantis visomis šioje nutartyje išdėstytomis aplinkybėmis, darytina išvada, kad Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 28 d. sprendimas yra teisėtas bei pagrįstas. Dėl šios priežasties nėra pagrindo jo naikinti apeliaciniame skunde nurodytais motyvais.

37Kiti apeliaciniame skunde ir atsiliepimuose į jį nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

38Dėl bylinėjimosi išlaidų

39Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.). Teisėjų kolegija pažymi, kad šioje proceso stadijoje sprendžiamas klausimas tik dėl atstovavimo išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme. Sprendžiant šį klausimą vadovaujamasi Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) nuostatomis. Kadangi ieškovo apeliacinis skundas netenkintinas, tenkinti jo skunde išdėstytą prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo nėra teisinio pagrindo. Atsakovas AB „Lietuvos paštas“ pateikė prašymą priteisti iš ieškovo 4 000 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidų, patirtų dėl bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka, bei 17 771,88 Lt už teisines paslaugas, suteiktas atsakovui pagal sutartį dėl teisinių paslaugų teikimo. Pateikė išlaidas patvirtinančius duomenis (CPK 98 str. 1 d., 302 str.). Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovo AB „Lietuvos paštas“ atstovas apeliacinio proceso stadijoje atliko šiuos veiksmus: rengė ir pateikė atsiliepimą į UAB „Omnitel“ apeliacinį skundą, rengė ir pateikė atsiliepimą į ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, rengė ir pateikė atsiliepimą į ieškovo atskirąjį skundą, atstovas dalyvavo apeliacinės instancijos teismo posėdyje. Dėl šios priežasties, remiantis Rekomendacijų 8.11, 8.15, 8.16, 8.18 punktais, atsakovui priteistina 1 816 Lt bylinėjimosi išlaidų. Tretysis asmuo atsakovo pusėje UAB „Bitė Lietuva“ pateikė prašymą priteisti iš ieškovo 6 397,88 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidų, patirtų dėl bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka, bei pateikė išlaidas patvirtinančius duomenis (CPK 98 str. 1 d., 302 str.). Iš bylos medžiagos matyti, kad trečiojo asmens atsakovo pusėje UAB „Bitė Lietuva“ atstovas apeliacinio proceso stadijoje atliko šiuos veiksmus: rengė ir pateikė atsiliepimą į UAB „Omnitel“ apeliacinį skundą, rengė ir pateikė atsiliepimą į ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, rengė ir pateikė patikslintą atsiliepimą į ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, rengė ir pateikė atsiliepimą į ieškovo atskirąjį skundą, atstovas dalyvavo apeliacinės instancijos teismo posėdyje. Remiantis Rekomendacijų 8.11, 8.15, 8.16, 8.18 punktais, trečiajam asmeniui priteistina 1 912 Lt bylinėjimosi išlaidų.

40Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 236 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

41Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

42Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Omnitel“ ( - ) atsakovo akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ ( - ) naudai 1 816 Lt (tūkstantį aštuonis šimtus šešiolika litų) bylinėjimosi išlaidų.

43Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Omnitel“ ( - ) trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Bitė Lietuva“ ( - ) naudai 1 912 Lt (tūkstantį devynis šimtus dvylika litų) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ginčas byloje kilo dėl atsakovo AB „Lietuvos paštas“ vykdomo mobiliojo... 5. 2010 m. rugpjūčio 25 d. raštu Nr. 7-7857 atsakovas paskelbė pasiūlymų... 6. Ieškovas UAB „Omnitel“ kreipėsi į teismą, ieškiniu ir patikslintu... 7. Atsakovas ir tretysis asmuo UAB „Bitė Lietuva“ su ieškiniu nesutiko.... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 28 d. sprendimu ieškovo UAB... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Ieškovas pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m.... 12. 1. Perkančioji organizacija pasirinko viešuosius pirkimus vykdyti CVP IS... 13. 2. UAB „Bitė Lietuva“ pažeidė pirkimo sąlygų 12.11 punktą, nes... 14. 3. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovas turėjo kreiptis dėl pirkimo... 15. Tretysis asmuo UAB „Bitė Lietuva“ pateikė atsiliepimą į ieškovo... 16. 1. Pirkimo dokumentais yra laikytini tik tie su konkrečiu pirkimu susiję... 17. 2. Tretysis asmuo pateikė tik vieną kainos pasiūlymą pasiūlymo formoje,... 18. 3. Pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė ir ištyrė bylai... 19. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškovo apeliacinį skundą. Atsiliepimu... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 21. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 22. Ginčas kildinamas iš viešųjų pirkimų.... 23. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas,... 24. Dėl Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos... 25. Pirkimo sąlygų 1.2 punkte (b. l. 12, t. 1) yra nurodyta, kad pirkimas... 26. Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 21 d. nustato, kad pirkimo dokumentai yra... 27. Išaiškintina, kad, remiantis VPĮ 24 str. nuostatomis, ieškovui nepavykus... 28. Dėl tiekėjo teisės pateikti nulinės reikšmės pasiūlymo kainą... 29. Akcinės bendrovės Lietuvos pašto mobiliojo ryšio paslaugų supaprastintų... 30. Apeliantas teigia, kad UAB ,,Bitė Lietuva“ pateikė alternatyvius kainų... 31. Kaip minėta pirkimo sąlygų 12.6 ir 16.10 nedviprasmiškai nustato, kad kaina... 32. Dėl pirkimo dalyvių lygios galimybės siūlyti kainas... 33. Nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas, kad pirmosios instancijos teismas... 34. Be to, ieškovas turėjo teisę kreiptis į perkančiąją organizaciją... 35. Taigi nėra pagrindo tvirtinti, kad vykdant pirkimo procedūras buvo pažeisti... 36. Remiantis visomis šioje nutartyje išdėstytomis aplinkybėmis, darytina... 37. Kiti apeliaciniame skunde ir atsiliepimuose į jį nurodyti argumentai neturi... 38. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 39. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 40. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 236 straipsnio 1... 41. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 42. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Omnitel“ ( - )... 43. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Omnitel“ ( - )...