Byla e2A-1527-854/2020

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Giedrės Čėsnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Andriaus Veriko ir Renatos Volodko,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (ieškovo) „Vanta 2“ EOOD apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. balandžio 22 d. sprendimo už akių civilinėje byloje pagal ieškovas „Vanta 2“ EOOD ieškinį uždarajai atsakovei akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Emilė“ dėl UAB „Emilė“ 2012 m. spalio 24 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo įkeisti kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“ UAB „Emilė“ priklausantį turtą pripažinimo negaliojančiu, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, bankrutavusi kooperatinė bendrovė kredito unija (toliau - BKB KU) „Vilniaus taupomoji kasa“, UAB „EDS INVEST“, bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė (toliau – BUAB) „Construction Ace“, antstolis D. K., notaras E. N., L. M., V. Ž., V. C.

3Apeliacinės instancijos teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovas „Vanta 2“ EOOD kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti negaliojančiu UAB „Emilė“ 2012 m. spalio 24 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą įkeisti kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“ UAB „Emilė“ priklausantį turtą: 1) administracinę patalpą, unikalus Nr. ( - ), esančią adresu ( - ); 2) administracinę patalpą, unikalus Nr. ( - ), esančią adresu ( - ); 3) administracinę patalpą, unikalus Nr. ( - ), esančią adresu ( - ).

71.1.

8Ieškovas nurodė, kad jis nuo 2011 m. birželio 16 d. iki 2013 m. balandžio 4 d., vėliau nuo 2013 m. balandžio 29 d. iki ieškinio pareiškimo dienos yra atsakovės UAB „Emilė“ vienintelis akcininkas. Ieškovo vadovė nuo 2010 m. rugsėjo 29 d. iki 2013 m. liepos 23 d. buvo L. M., o nuo 2013 m. liepos 24 d. V. C. 2012 m. spalio 31 d. trečiasis asmuo BUAB „Construction Ace“ sudarė su trečiuoju asmeniu BKB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ kredito sutartį Nr. ( - ), pagal kuria skolininkei suteiktas 6 500 000 Lt (1 013 670,06 EUR) kreditas. Skolininkės prievolės, kylančios iš kreditavimo sutarties, įvykdymo užtikrinimui 2012 m. lapkričio 5 d. hipotekos sandoriu buvo įkeistas atsakovės nekilnojamas turtas, nurodytas 1 punkte.

91.2.

10Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-2365-614/2020 2020 m. vasario 19 d. UAB “EDS INVEST” pateikė atsakovės 2012 m. spalio 24 d. visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą Nr. ( - ), kuriuo buvo nuspręsta leisti atsakove įkeisti turtą BUAB „Construction Ace“ paskolos grąžinimo užtikrinimui. Ieškovas, susipažinęs su šio protokolo turiniu, tvirtina, kad protokolas galimai yra suklastotas, nes jis niekada nebuvo priėmęs sprendimo tokį leidimą duoti.

111.3.

12Ieškovas teigia, kad protokole minimas V. Ž. niekada ieškovo nebuvo paskirtas eiti atsakovės direktoriaus pareigas. Ginčijamame protokole nurodyta, kad sprendimo priėmimo dieną, t. y. 2012 m. spalio 24 d., atsakovės akcininkai yra L. M. ir ieškovas, tačiau vienintelis atsakovės akcininkas jau nuo 2011 m. birželio 16 d. yra tik ieškovas, valdantis 100 procentų atsakovės akcijų. Protokolą pasirašė ne ieškovo vadovė V. C., galimai ir ne L. M..

132.

14Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

153.

16Trečiasis asmuo notaras E. N. prašė bylą nagrinėti iš esmės teismo nuožiūra. Atsiliepdamas į ieškinį notaras pažymėjo, kad hipotekos sandoris nėra teismo sprendimu panaikintas ir yra teisėtas bei galiojantis. Atsižvelgiant į tai, kad skolininkas BUAB „Construction Ace“ bankrutavo ir dėl to nebuvo įvykdyti skolininko minėta paskolos sutartimi prisiimti skoliniai įsipareigojimai, kreditorius su prašymu kreipėsi į notarą dėl vykdomojo įrašo atlikimo pagal hipotekos sandorį. Notaras, vadovaudamasis teisės aktais, patikrino kreditoriaus prašyme pateiktų duomenų atitiktį Hipotekos registro duomenims bei nustačius, jog kreditoriaus prašyme nurodyti duomenys atitinka Hipotekos registre nurodytus duomenis, priėmė kreditoriaus prašymą, o suėjus įstatymų nustatytam terminui pagal nurodytą hipotekos sandorį 2016 m. gegužės 23 d. atliko vykdomąjį įrašą, reg. Nr. 4476. Vykdomojo įrašo ieškovas neginčija.

174.

18Trečiasis asmuo V. Ž. nurodė su ieškinio reikalavimais nesutinkantis ir teigė, kad ginčijamas visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas sandorių sudarymui nebuvo reikalingas. Paaiškino, kad:

194.1.

20Vilniaus apygardos teismo 2018-03-12 nuosprendžiu, priimtu baudžiamojoje byloje Nr. 1-37-211/2018, kuris įsiteisėjo jį peržiūrėjus Lietuvos apeliacinio teismo 2018-06-18 nutartimi, priimta baudžiamojoje byloje Nr. 1A-290-518/2018, yra konstatuotos šios su ieškovu ir UAB „Emilė“ veikla susijusios bei nagrinėjamai bylai reikšmingos faktinės aplinkybės: buvęs UAB „Emilė“ vadovas V. Ž. į šias pareigas buvo priimtas kaip nominalus vadovas, UAB „Emilė“ veikloje turėjęs vykdyti kitų asmenų nurodymus; bendrovei UAB „Emilė“ realiai vadovavo S. R., nors oficialiai įgalinimų vadovauti šiai bendrovei jis neturėjo; UAB „Emilė“ akcininko – šios bylos ieškovo – akcijos nuo 2010-09-09 buvo perleistos L. M., kuri yra S. R. motina; L. M. jai priklausiusias ieškovo akcijas 2013-07-12 perleido E. R., kuris yra L. M. vaikaitis ir S. R. sūnus. Teismai taip pat konstatavo, kad S. R. turėjo galimybę naudotis ieškovo vardu. L. M., apklausta ikiteisminio tyrimo metu, nieko konkretaus dėl „Vanta 2“ EOOD akcijų pirkimo nenurodė, duomenų, kad ji realiai vadovavo bendrovės ūkinei-finansinei veiklai, byloje nėra.

214.2.

222016-07-20 Lietuvos teismo ekspertizės specialisto išvados Nr. 11-1473 (16) pagrindu nustatyta, jog V. C. nepasirašė 2012-09-26 sprendimo priimti V. Ž. eiti UAB „Emilė“ direktoriaus pareigas, taip pat V. C. nepasirašė ir 2014-04-11 susirinkimo protokolo, kuriuo V. Ž. buvo atšauktas iš vadovo pareigų, o UAB „Emilė“ vadove paskirta G. K.. Minėta ekspertize taip pat nustatyta, kad V. C. nepasirašė ir 2015-06-03 UAB „Emilė“ vienintelio akcininko sprendimo, kuriuo iš UAB „Emilė“ vadovės pareigų buvo atšaukta G. K. ir nauju direktoriumi buvo paskirtas I. M. V. Taigi, kaip nustatyta Baudžiamojoje byloje, mažiausiai trys iš eilės Juridinių asmenų registre registruoti UAB „Emilė“ vadovai į šias pareigas buvo paskirti suklastotų visuotinių akcininkų sprendimų pagrindu.

234.3.

24Baudžiamojoje byloje Nr. 1-37-211/2018 apklausta V. C. patvirtino, kad po „Vanta 2“ EOOD akcijų pardavimo 2010-09-09 nieko bendro su šia įmone neturėjo, jokių dokumentų, susijusių su šia įmone, nepasirašinėjo ir apie UAB „Emilė“ akcijų pirkimą iš UAB „Prospera Vilnius“ nieko nėra girdėjusi, atitinkamai ir nėra paskyrusi 2011-06-16 D. K. į direktoriaus pareigas.

254.4.

26V. C., veikdama „VANTA 2“ EOOD vardu, negalėjo priimti ir nepriėmė, nepasirašė ir nedėjo jokio antspaudo ant 2011-12-20 UAB „Emilė“ vienintelio akcininko sprendimo, kuriuo buvo patvirtinta UAB „Emilė“ nauja įstatų redakcija.

274.5.

28Lietuvos apeliacinis teismas, civilinėje byloje Nr. e2A-473-302/2019 sprendęs civilinį ginčą tarp UAB „Emilė“ ir jos buvusio vadovo V. Ž. dėl tariamo atsakovės lėšų pasisavinimo, 2019-02-05 nutartimi konstatavo, kad V. Ž. nuo 2012-09-26 iki 2014-04-14 ėjo UAB „Emilė“ de jure vadovo pareigas; Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje atliekamame ikiteisminiame tyrime Nr. 06-01-11011-13 būtent S. R., o ne V. Ž. yra pareikšti įtarimai dėl apgaulingos UAB „Emilė“, UAB „Construction ACE“ bei kitų įmonių buhalterinės apskaitos organizavimo, dokumentų klastojimo ir kitos nelegalios veikos, o tai taip pat patvirtina aplinkybę, jog būtent S. R. buvo faktinis bendrovės vadovas, kuris ir disponavo bendrovės dokumentais; V. Ž. savarankiškų sprendimų dėl bendrovės lėšų panaudojimo nepriiminėjo ir bendrovės lėšomis nedisponavo, realiai bendrovei vadovavo kiti asmenys, kurie faktiškai ir buvo atsakingi už bendrovės turtą, ir kurių nurodymais vadovaudamasis V. Ž. pasirašinėdavo jam pateiktus dokumentus bei iš bendrovės sąskaitų paimdavo grynuosius pinigus, kuriuos vėliau perduodavo faktiniam bendrovės vadovui S. R. ar jo aplinkos žmonėms.

294.6.

30Ieškovui ir atsakovei sudarius pagrindą tretiesiems asmenims tikėti, jog V. Ž. yra atsakovės bendrovės vadovu bei savo veiksmais ne kartą patvirtinus V. Ž. sudarytų sandorių galiojimą, būtent ieškovui ir atsakovei tenka atsakomybė už tokius veiksmus bei nesudaro pagrindo atsakovės atleisti nuo sutartinių pareigų vykdymo vien todėl, kad atsakovei (ir ieškovui) buvo nenaudinga grąžinti paskolų, užtikrintų hipotekos sandoriais.

314.7.

32Ieškovas teigia, kad ginčijamas akcininkų susirinkimo protokolas pripažintinas negaliojančiu, nes prieštarauja juridinio asmens teisnumui, kadangi ieškovas nėra priėmęs sprendimo dėl atsakovo turto įkeitimo. Tačiau įstatai, kuriais vadovaudamasis ieškovas grindžia savo poziciją (o būtent įstatų 13 straipsnio 17 punktas, 15 straipsnio 10 – 13 punktai, kuriose nurodoma, kad sprendimui dėl ilgalaikio turto įkeitimo, kurio balansinė vertė yra didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, turi būti gautas visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas) yra negaliojantys, nes nėra patvirtinti VĮ Registrų centre kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 1 punkto bei 4 straipsnio 10 punkto nuostatos. UAB „Emilė“ vienintelis akcininkas, šios bylos ieškovas, nebuvo priėmęs sprendimo keisti UAB „Emilė“ bendrovės įstatų ir atitinkamai tuometiniam UAB „Emilė“ vadovui D. K. nebuvo suteikęs įgaliojimų pasirašyti įstatų teksto. Pripažinus ginčui netaikytinas 2011-12-20 redakcijos UAB „Emilė“ įstatų nuostatas, turi būti vadovaujamasi 2011-05-12 redakcijos UAB „Emilė“ įstatų (VĮ Registrų centre registruoti 2011-05-20) nuostatomis, konkrečiai 7.7 punktu, kuris nustatė, kad Bendrovės vadovo sprendimai perleisti, išnuomoti ar įkeisti Bendrovės ilgalaikį turtą, taip pat laiduoti ar garantuoti kitų subjektų prievoles priimami vienasmeniškai.

335.

34Trečiasis asmuo UAB „EDS INVEST“ atsiliepime į ieškinį pašė bylą nutraukti arba ieškinį atmesti.

355.1.

36Aiškino, kad ieškinys yra nenagrinėtinas teisme, kadangi jo išnagrinėjimas nesukels materialinių teisinių padarinių. Ieškinys grindžiamas tuo, kad ieškovas nėra priėmęs atsakovo akcininko sprendimo dėl Turto įkeitimo, o Vilniaus apygardos teisme civilinėje byloje Nr. e2-2365-614/2020 pateiktas 2012 m. spalio 24 d. visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo Nr. ( - ) originalas yra suklastotas. Pagal tokį ieškovo nurodytą ieškinio pagrindą laikytina, kad nėra ginčo objekto. Tuo atveju, jeigu ieškovo prielaidos apie atsakovo akcininkų sprendimo klastojimą yra teisingos, tai reikštų, kad ginčo akcininkų sprendimas nebuvo priimtas, t. y. neegzistuoja. Atitinkamai - ieškovo nepriimto akcininko sprendimo pripažinimas negaliojančiu nesukeltų teisinių pasekmių.

375.2.

38Ieškovo nurodomos tariamai pažeistos teisės turėtų būti ginamos ginčijant hipotekos sandorį, kuriam ieškovas nurodo nedavęs pritarimo, kadangi materialinės teisines pasekmes, kurių iš tikrųjų siekia ieškovas, sukeltų tik turto hipotekos panaikinimas. Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. e2- 2365-614/2020 pagal UAB „Emilė“ ieškinį dėl Turto hipotekos pripažinimo negaliojančia. UAB “EDS INVEST” ir BKB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ toje byloje yra atsakovais. Ieškinys grindžiamas tuo, kad UAB „Emilė“ taip pat nurodo, kad Turto hipotekai nebuvo gautas akcininko (t. y. ieškovo šioje byloje) pritarimas, o 2012 m. spalio 24 d. visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo Nr. 12/10/2 originalas yra suklastotas. Kadangi būtent Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2- 2365-614/2020 bus nuspręsta dėl Turto hipotekos galiojimo, ieškovas siekdamas apginti savo tariamai pažeistas teises turėtų įstoti į Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. e2- 2365-614/2020.

395.3.

40Ieškinys pareikštas ieškovo, atsakovės bei juos valdančių asmenų tikslu pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. sustabdytas išieškojimas iš hipoteka įkeisto turto. Be to, trečiojo asmens teigimu, ginčo šalys, piktnaudžiaudamos civiliniu procesu taip pat sieks, kad byla būtų išspręsta atsakovei pripažinus ieškinį arba ginčo šalims sudarius taikos sutartį, tokiu būdu siekiant sukurti formalią prejudiciją tolimesniems teisminiams procesams.

416.

42Kiti tretieji asmenys atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

43II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

447.

45Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. balandžio 22 d. sprendimu už akių ieškovo ieškinį atmetė, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.137 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 10 dalimi nusprendęs jog nėra pagrindo ginti ieškovo teisių.

468.

47Teismo nurodė, kad iš ieškovo pateiktų Vilniaus apygardos teismo 2018-10-16 teismo sprendimo 15, 17 punktų (civilinė byla Nr.e2-1101-275/2018), Lietuvos apeliacinio teismo 2019-02-05 nutarties 22, 36 punktų (civilinė byla Nr.e2A-473-302/2019), Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 spalio 24 d. nutarties byloje Nr. e2K-3-309-403/2019 35, 43, 45 punktų nustatė, jog faktinis UAB „Emilė“ vadovas buvo S. R., kuris disponavo buhalteriniais bendrovės dokumentais. Iš įsiteisėjusių teismo sprendimų ir trečiųjų asmenų procesinių dokumentų nustatė, kad ieškovo „Vanta 2“ EOOD akcijos priklausė S. R. motinai L. M., kurios 2013-07-12 perleistos S. R. sūnui E. R. Iš dalyvaujančių byloje asmenų pateiktų procesinių dokumentų, LITEKO duomenų bazės nustatė, kad hipotekos sandoriu įkeistas turtas yra perleistas, parduodamas, negrąžinus paskolos.

489.

49Teismas pažymėjo, kad UAB „Emilė“ yra bendrovė, kurios akcininkas ieškovas, kurio akcijos priklauso atsakovo faktinio vadovo S. R. artimiems giminaičiams – motinai L. M., o vėliau sūnui E. R.

5010.

51Teismas sprendė, kad ieškovas ieškiniu siekia ne apginti akcininko teises, o turi sieki ateityje panaikinti bendrovės, kaip juridinio asmens, sudarytą hipotekos sandorį. Teismas pažymėjo, kad ieškinys yra pareikštas akcininko juridiniam asmeniui, kuris prieš 8 metus įkeitė hipotekos sandoriu turtą, nors apie hipoteką ieškovui ir atsakovei žinomą prieš 8 metus, siekiant užginčyti sandorį, susigrąžinti turtą, abiejų bylos šalių interesai sutampa. Teismas nurodė, jog tai reiškia, kad šalys dirbtinai siekia pozityvaus rezultato, ieškovas siekia susikurti prielaidą pareikšti ieškiniui, pažeidžiant trečiųjų asmenų teises. Teismas nurodė, jog ieškovui niekas netrukdė nuslėpti ginčijamą akcininkų susirinkimo protokolą, teigti, kad nieko nežinojo, nes teismų sprendimais nustatyta, kad faktinis atsakovo vadovas buvo S. R., kuris disponavo buhalteriniais bendrovės dokumentais, o ieškovo akcijos priklausė jo mamai, o vėliau perleistos buvo jo sūnui. Teismas padarė išvadą, kad ieškovas, kaip akcininkas, pareikšdamas ieškinį po 8 metų po hipotekos sandorio sudarymo piktnaudžiauja teise, nes akcininkų susirinkimo nutarimo panaikinimas yra tik prielaidos sukūrimas ginčyti juridinio asmens atsakovės UAB „Emilė“ sudarytam hipotekos sandoriui, pažeidžiant trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus. Teismas sprendė, kad tai yra piktnaudžiavimas teise, nes ieškovas ir atsakovė yra iškėlę ginčą dėl bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimo, siekdami išvengti prievolės įvykdymo tretiesiems asmenims, kai vienas iš trečiųjų asmenų yra tinkamai įvykdęs prievolę, siekia, kad sutarties šalys tinkamai įvykdytų prievolinius įsipareigojimus. Teismas konstatavo, kad siekis išvengti prievolės įvykdymo, apsimetant, kad prieš 8 metus bendrovė hipotekos įkeitimą nekilnojamojo turto sudarė pažeidžiant įstatymus, ginčijant akcininkų susirinkimo protokolą, kai bendrovės akcininką atstovauja ir faktinį bendrovės vadovą atstovaują artimi giminaičiai, yra piktnaudžiavimas civiliniu procesu.

52III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

5311.

54Ieškovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. balandžio 22 d. sprendimą už akių ir grąžinti civilinę bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

5511.1.

56Pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės. Teismo sprendimas yra paremtas tik deklaratyviu pasisakymu apie ieškovo piktnaudžiavimą teise, nors ieškovas savo teise nepiktnaudžiauja ir teisme pareiškė reikalavimą, kurį teismas privalėjo išnagrinėti ir pasisakyti dėl ieškovo reikalavimo teisėtumo bei pagrįstumo. Tokių motyvų teismas nenurodė, vadovavosi išskirtinai su byla nesusijusiomis faktinėmis aplinkybėmis, kurios nepaneigia ieškovo reikalavimo teisėtumo. Be to, taikė ir ieškinio senaties institutą, nors šalies prašymo taikyti ieškinio senatį nebuvo. Pirmosios instancijos teismo sprendimas labiau panašus į viešai eskaluojamų aplinkybių santrauką, tačiau ne į procesinį sprendimą, kuriuo motyvuotai yra atmetamas ieškovo reikalavimas. Tokio procesinio sprendimo paleidimas į apyvartą yra ydingas, kadangi sukuria prielaidą abejoti teismo kompetencija, taip pat yra pagrindas abejoti teismo nešališkumu bei aiškiai parodo išankstinę suformuotą teismo nuomonę.

5711.2.

58Pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės ir nepasisakė dėl ieškovo reikalavimo pagrįstumo bei teisėtumo. Ieškovas ieškinyje pareiškė reikalavimą pripažinti visuotinio akcininkų susirinkimo protokole užfiksuotą sprendimą leisti įkeisti turtą kito asmens prievolės įvykdymo užtikrinimui negaliojančiu CK 1.82 straipsnyje įtvirtintais sandorių negaliojimo pagrindais. Tuo tarpu teismas sprendime nenurodė jokių motyvų, dėl kurių ieškovo reikalavimas pripažinti sprendimą negaliojančiu CK 1.82 straipsnio pagrindu yra netenkinamas.

5911.3.

60Ieškovas savo pažeistas teises gina nuo to momento, kai sužinojo apie ginčijamą sprendimą, t. y. nuo 2020 m. vasario 19 d. Ieškovas nelaiko savo veiksmų piktnaudžiavimu teise, kadangi šiuo metu yra išvaržomas atsakovės turtas, o tokio turto išvaržymo pagrindas yra ieškovo manymu negaliojantis sandoris, kurį ir prašomą pripažinti negaliojančiu. CK 1.126 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad ieškinio senatį teismas taiko tik tuo atveju, kai ginčo šalis reikalauja, tačiau šiuo atveju teismas ieškinio senatį taikė savarankiškai, akcentuodamas, kad ieškovas reikalavimą reiškia po 8 metų nuo momento, kai sandoris buvo išviešintas.

6111.4.

62Be to, pirmosios instancijos teismas pasisakė dėl trečiųjų asmenų teisių ir pareigų, nors šie asmenys nebuvo įtraukti į civilinės bylos nagrinėjimą – teismo sprendime yra minimas S. R., E. R., bei aprašomi šių asmenų atlikti veiksmai, nors šie asmenys nėra įtraukti į civilinės bylos nagrinėjimą trečiųjų asmenų procesiniu statusu. Be to, nėra aišku, kaip šie asmenys yra susiję su ieškovo reikalavimo pagrįstumu, kadangi teismas nėra pasisakęs dėl sandorio negaliojimo pagrindų, įtvirtintų CK 1.82 straipsnyje, buvimo arba nebuvimo.

6312.

64Atsakovė atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą nurodo iš esmės sutinkanti su apeliaciniu skundu, kuriuo prašoma teismo sprendimą už akių panaikinti, kadangi liko neatskleista bylos esmė. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

6512.1.

66Pirmosios instancijos teismas sprendime už akių nurodė iš esmės du ieškinio atmetimo pagrindus – CK 1.137 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą draudimą piktnaudžiauti teise, taip pat ne kartą akcentavo, kad hipotekos sandoris buvo išviešintas dar 2012 m. lapkričio 5 d., todėl ieškovas turėjo galimybę sužinoti apie sandorį anksčiau ir reikalavimą pareikšti ne po 8 metų.

6712.2.

68Teismas sprendime nenurodė jokių motyvų, dėl kurių ieškovo reikalavimas pripažinti sprendimą negaliojančiu CK 1.82 straipsnio pagrindu yra netenkinamas, nors būtent toks buvo ieškovo reikalavimas.

6912.3.

70Teismas šioje civilinėje byloje pasisakė dėl trečiųjų asmenų teisių ir pareigų, nors šie asmenys nebuvo įtraukti į civilinės bylos nagrinėjimą – teismo sprendime yra minimas S. R., E. R., bei aprašomi šių asmenų atlikti veiksmai, nors šie asmenys nėra įtraukti į civilinės bylos nagrinėjimą trečiaisiais asmenimis. Taip pat iš teismo sprendimo turinio lieka neaišku, kaip šie asmenys yra susiję su ieškovo reikalavimo pagrįstumu, kadangi teismas nėra pasisakęs dėl sandorio negaliojimo pagrindų, įtvirtintų CK 1.82 straipsnyje egzistavimo.

7112.4.

72Ieškovo reikalavimas yra atmestas nemotyvuotai, remiantis vien deklaratyviais teiginiais, kurie, be kita ko, nėra civilinio proceso tvarka byloje nustatytos faktinės aplinkybės, o tik viešuose žiniasklaidos šaltiniuose skelbiamų įvairių autorių nuomonių apibendrinimas.

7313.

74Trečiasis asmuo byloje L. M. nurodė su apeliaciniu skundu sutinkanti.

7513.1.

76Atsiliepime į apeliacinį skundą aiškino sutinkanti su tuo, kad teismas neatskleidė bylos esmės, kadangi nepasisakė dėl sandorio negaliojimo pagrindų egzistavimo šioje civilinėje byloje. Teismo sprendime nėra nurodyti teisiniai motyvai, susiję su ieškovo reikalavimu pripažinti 2012 m. spalio 24 d. protokole užfiksuotą sprendimą negaliojančiu. Teismas nenurodė pagrindų, kuriais rėmėsi, atmesdamas Ieškovo reikalavimą.

7713.2.

78Teismas šioje civilinėje byloje ieškovo prašymo dėl teismo ekspertizės skyrimo nenagrinėjo, t. y. byloje nenustatyta, ar 2012 m. spalio 24 d. protokolas yra suklastotas. Teismas netikrino įrodymų turinio, neįsitikino, kad yra pagrindas sprendimui atmesti ieškinį priimti.

7913.3.

80Teismas savarankiškai taikė ieškinio senatį, nors jo vaidmuo tokio pobūdžio ginče pasyvus.

8113.4.

82Teismas sprendime pasisakė dėl trečiųjų asmenų S. R., E. R. teisių ir pareigų, nors jie į bylą trečiaisiais asmenimis neįtraukti.

8314.

84UAB „EDS INVEST“ atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą prašė jį atmesti.

8514.1.

86Pažymėjo, kad, ieškovui teigiant, jog minimas atsakovės akcininko sprendimas yra suklastotas, atitinkamo ieškovo ieškinio išnagrinėjimas teisme nesukeltų jokių materialinių teisinių padarinių. Jeigu ieškovo prielaidos apie atsakovės akcininkų sprendimo klastojimą yra teisingos, tai reiškia, kad šioje byloje ginčijamas akcininkų sprendimas neegzistuoja. Atitinkamai, neegzistuojančio akcininko sprendimo pripažinimas negaliojančiu nesukeltų teisinių padarinių, todėl negali būti ginčo objektu.

8714.2.

88Atkreipė dėmesį į tai, kad byloje yra pateikti duomenys ir dokumentai, patvirtinantys, jog pagal atsakovės turto įkeitimo dieną galiojusius jos įstatus atitinkamam sandoriui sudaryti nebuvo būtinas atsakovės akcininko sprendimas.

8914.3.

90Tikrasis ieškovo ketinimas yra panaikinti atsakovės sudarytą hipotekos sandorį, kuriuo jos turtas buvo įkeistas BKB KU „Vilniaus taupomoji kasa“. Šio sandorio galiojimas yra sprendžiamas Vilniaus apygardos teisme (civilinės bylos Nr. e2-2365-614/2020), dėl to, siekiant nuginčyti minėtą atsakovės sandorį, ieškovui reikėtų įstoti į nurodytą bylą.

9114.4.

92Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime pagrįstai ir teisėtai konstatavo, kad ieškovo pateiktas ieškinys prieštarauja CK 1.137 straipsnio 2 daliai, kadangi ieškovas siekia apginti ne savo kaip atsakovės akcininko teises, o nuginčyti atsakovės sudarytą hipotekos sandorį.

9314.5.

94Pirmosios instancijos teismas netaikė ieškinio senaties, kaip tą nurodo ieškovas. Teismas akcentavo, kad tariamai suklastotas sandoris priimtas prieš 8 metus, išviešintas Hipotekos registre. Šią aplinkybę teismas įvertino kaip dar vieną faktą, keliantį abejonių dėl ieškovo sąžiningumo, tačiau ne kaip pagrindą taikyti ieškinio senatį.

9514.6.

96Skundžiamame sprendime pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl trečiųjų asmenų teisių ir interesų. Teismas tik atkreipė dėmesį į faktus, rodančius, kad ieškovo akcijos priklausė S. R. motinai L. M., kuri šias akcijas 2013 m. liepos 12 d. perleido S. R. sūnui E. R. Teismas, remdamasis šiomis aplinkybėmis, padarė pagrįstą išvadą, jog atsakovės netiesioginiai akcininkai buvo S. R. artimi giminaičiai (motina L. M. ir sūnus E. R.), o pats S. R., vadovaujantis byloje pateiktais įrodymais, buvo faktinis atsakovės vadovas.

9714.7.

98Ieškinys tebuvo priemonė, kuria siekta pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti vykdomą išieškojimą iš turto, kuris buvo įkeistas hipotekos sandoriu. Pati atsakovė yra inicijavusi eilę civilinių bylų, kurių tikslas buvo pritaikyti analogiškas laikinąsias apsaugos priemones ir vilkti teisėtai vykdomą išieškojimą. Dėl daugybės nepagrįstai reiškiamų skundų, nušalinimų atsakovei jau yra skirta ne viena bauda.

9915.

100Kiti tretieji asmenys atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikė. Apeliacinės instancijos teismas

konstatuoja:

101IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir

102išvados

10316.

104Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar nustatytoms faktinėms aplinkybėms teisingai taikė materialiosios teisės normas, ar nepažeidė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso teisės normų. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas, ir, neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1, 2 dalys).

10517.

106Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs apeliacinį skundą, absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose, nenustatė, taip pat nenustatė ir pagrindų peržengti apeliacinio skundo ribas.

10718.

108Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo sprendimo už akių, kuriuo, rašytinio proceso tvarka formaliai įvertinus į bylą pateiktus įrodymus, buvo atmestas ieškovo ieškinys dėl visuotinio įmonės akcininkų susirinkimo sprendimo negaliojimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

10919.

110Ieškovas apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės ir nenurodė jokių motyvų, dėl kurių ieškovo reikalavimas pripažinti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą negaliojančiu ieškovo nurodomu pagrindu (įtvirtintu CK 1.82 straipsnyje) netenkintas. Be to, apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas savarankiškai taikė ieškinio senatį ieškovo pareikštam reikalavimui, taip pat sprendime pasisakė dėl į bylą neįtrauktų asmenų – S. R. ir E. R., teisių ir pareigų. Ieškovo argumentus iš esmės palaiko ir atsiliepimą į apeliacinį skundą pateikusi atsakovė, taip pat trečiasis asmuo L. M. Trečiasis asmuo UAB „EDS INVEST“ prašė teismo priimtą sprendimą už akių palikti nepakeistą, teigdamas, kad byla nutrauktina, nes ieškinio išnagrinėjimas teisme nesukeltų jokių materialinių teisinių padarinių, nes pagal atsakovės turto įkeitimo dieną galiojusius jos įstatus tokiam sandoriui sudaryti nebuvo būtinas atsakovės akcininko sprendimas, ieškinys tebuvo dar viena priemonė sustabdyti išieškojimą iš atsakovės turto, įkeisto hipoteka, kuri ginčijama kitoje byloje, pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime pagrįstai ir teisėtai konstatavo, kad ieškovo pateiktas ieškinys prieštarauja CK 1.137 straipsnio 2 daliai, nes šios bylos šalys ir su jomis susiję asmenys veikia nesąžiningai ir piktnaudžiauja teise, o teismo argumentai dėl to, jog nuo sandorio sudarymo ir jo išviešinimo praėjo daugiau nei 8 metai, kaip ir argumentai, kad įmonės yra susijusios per S. R., faktiškai kontroliavusį įmones, bei jo artimuosius giminaičius, tik patvirtina ginčo šalių nesąžiningumą, tačiau nereiškia, kad teismas taikė ieškinio senatį ar kokia nors apimtimi nagrinėjo į bylą neįtrauktų S. R. ir E. R. teises ir pareigas. Atsižvelgiant į tai, apeliacinio teismo teisėjų kolegija pasisako dėl apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį faktinių ir teisinių argumentų.

11120.

112Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad teisė į teismą turi būti įgyvendinama laikantis įstatyme nustatytos tvarkos. Asmuo, kuris kreipiasi į teismą siekdamas civilinių teisių gynybos, be kita ko, turi nurodyti, kokių materialiųjų teisinių padarinių jis siekia, t. y. suformuluoti ieškinio dalyką (CPK 135 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Dėl to tais atvejais, kai asmuo kreipiasi į teismą su reikalavimu, kurio patenkinimas nesukelia materialiųjų teisinių padarinių, teismas, priklausomai nuo procesinės situacijos, turi arba nustatyti terminą ieškinio trūkumams pašalinti, įpareigodamas asmenį suformuluoti ieškinio dalyką, arba atsisakyti priimti tokį reikalavimą, kaip nenagrinėtiną teisme (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas), arba nutraukti civilinę bylą tuo pačiu pagrindu (CPK 293 straipsnio 1 dalies 1 punktas), jeigu ji jau iškelta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. rugsėjo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2013). Apeliacinio teismo teisėjų kolegija pažymi, kad byloje nėra duomenų, jog pirmosios instancijos teismas, priėmęs ieškovo ieškinį nagrinėti, vėliau proceso metu būtų vertinęs, ar yra pagrindas bylą nutraukti trečiųjų asmenų V. Ž. ir UAB „EDS INVEST“ nurodytais motyvais. Teismas nesiaiškino ir netyrė jų nurodytų aplinkybių dėl ginčijamo visuotinio atsakovės akcininkų susirinkimo sprendimo būtinumo hipotekos sandoriui sudaryti. Tuo tarpu į klausimą, ar byloje pareikštas reikalavimas nagrinėtinas iš esmės, t. y. ar jis gali daryti įtaką ieškovo teisinei padėčiai, ar jo nagrinėjimas iš esmės sukels jam materialiuosius teisinius padarinius, turėjo būti atsakyta pirmosios instancijos teisme, surinkus, ištyrus ir įvertinus įrodymus, kuriais tretieji asmenys V. Ž. ir UAB „EDS INVEST“ grindė aptartus argumentus. Apeliacinės instancijos teismas šio proceso teisės normų pažeidimo ištaisyti nagrinėjamu atveju negali, nes byloje surinkti įrodymai dėl ginčo sprendimo metu galiojusios atsakovo įstatų redakcijos tam nepakankami.

11321.

114Kasacinio teismo praktikoje taip pat yra pažymėta, kad ginčas privalo būti išspręstas pagal ieškovo pareikštus reikalavimus, teismas negali pats nei suformuluoti už ieškovą ieškinio dalyko ir pagrindo, nei, spręsdamas bylas, pakeisti ieškinio dalyko ar faktinio pagrindo arba taikyti alternatyvius pažeistų teisių gynimo būdus, išskyrus tik tam tikras įstatyme nustatytas išimtis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-46-687/2020; 2017 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-429-701/2017). Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškinyje yra aiškiai apibrėžtas šios bylos nagrinėjimo dalykas, taip pat bylos nagrinėjimo ribos. Ieškovas, atsakovės akcininkas, byloje pareiškė reikalavimą dėl atsakovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo pripažinimo negaliojančiu, teigdamas, kad šis prieštarauja juridinio asmens teisnumui, o protokolas, kuriame jis užfiksuotas, yra suklastotas, jame nėra išreikšta tikroji ieškovo, atsakovės akcininko, valia. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentais, jog tokio reikalavimo pagrįstumui įvertinti būtinų aplinkybių pirmosios instancijos teismas nevertino ir netyrė, a priori sprendęs, kad bylos šalys yra nesąžiningos. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad tokią išvadą pirmosios instancijos teismas galėjo padaryti, t. y. nuspręsti, kad ieškovas piktnaudžiauja subjektine teise, ir dėl atsisakyti ją ginti CK 1.137 straipsnio 3 dalies pagrindu, tik iš esmės išnagrinėjęs bylą pagal ieškovo pareikštą ieškinį. Teisėjų kolegija sutinka, kad faktiškai nesprendęs esant ar nesant pagrindą pripažinti ieškiniu ginčijamą atsakovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą negaliojančiu ieškovo nurodytais pagrindais, nenurodęs jokių su tuo susijusių ieškinio atmetimo motyvų, pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės. Apeliacinės instancijos teismas negali pašalinti nustatytų pažeidimų, nes ginčui išspręsti būtina tirti aplinkybes, kurios nebuvo tirtos pirmosios instancijos teisme.

11522.

116Pagal CK 1.124 straipsnio 1 dalį ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį. Ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti, jeigu ginčo šalis reikalauja taikyti ieškinio senatį ir jeigu teismas praleisto termino neatnaujina (CK 1.126 straipsnio 2 dalis, 1.131 straipsnio 1, 2 dalys). Įvertinęs skundžiamo sprendimo už akių turinį, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad nors teismas konstatavo, jog pareikšdamas ieškinį po 8 metų nuo hipotekos sandorio sudarymo ieškovas piktnaudžiauja teise, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo teigti, kad pirmosios instancijos teismas šioje byloje taikė ieškinio senaties institutą, kadangi ieškinį teismas skundžiamu sprendimu už akių atmetė ne dėl senaties.

11723.

118Teisėjų kolegija taip pat nesutinka, jog skundžiamas sprendimas naikintinas dėl absoliučių negaliojimo pagrindų, įtvirtintų CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkte. Nėra pakankamo pagrindo išvadai, kad skundžiamame sprendime pirmosios instancijos teismas nusprendė dėl S. R. ir E. R., kurie į bylą nebuvo įtraukti, teisių ir pareigų. Šių asmenų sąsajas su bylos dalyviais teismas aptarė vadovaudamasis kituose teismo procesuose priimtų sprendimų turiniu, tačiau jokių savarankiškų išvadų, kurios turėtų įtakos nurodytų fizinių asmenų teisėms ar pareigoms, skundžiamame sprendime teismas nepadarė. Dėl būtinybės traukti šiuos asmenis į procesą pagal ieškovo pareikštą ieškinį, pirmosios instancijos teismas turėtų spręsti, įvertinęs nagrinėjamos bylos ribas, taip pat nagrinėjant bylą iš esmės surinktų šalių argumentus pagrindžiančių ir paneigiančių įrodymų, dėl kurių turės pasisakyti priimdamas sprendimą, turinį.

11924.

120CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas panaikina apskųstą teismo sprendimą ir perduoda bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, jeigu neatskleista bylos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme. Atsižvelgdama į šioje nutartyje nurodytas aplinkybes, darydama išvada, jog nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, byloje kilus realiam ginčui, formaliai įvertinęs į bylą pateiktus įrodymus rašytinio proceso tvarka priimtu sprendimu už akių, nesiėmė priemonių, kad būtų tinkamai išnagrinėti šalių argumentai ir įvertintas pareikšto ieškinio pagrįstumas, teisėjų kolegija sprendžia, jog šioje byloje nėra galimas teisingas reikalavimo dėl visuotinio atsakovės akcininkų susirinkimo pripažinimo negaliojančiu pagrįstumo klausimo išsprendimas apeliacinės instancijos teisme, nes atsižvelgus į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį, akivaizdu, kad jų aiškinimasis ir vertinimas reikštų bylos nagrinėjimą apeliacinės instancijos teisme iš naujo, o tai neatitinka apeliacijos paskirties (patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą) bei apriboja šalių teisę į apeliaciją. Nesant galimybės pašalinti šiuos trūkumus apeliacinės instancijos teisme, skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas už akių naikintinas ir byla grąžintina nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui (CPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą naikinant ir bylą grąžinant nagrinėti iš naujo, apeliacinės instancijos teismas bylinėjimosi išlaidų nepaskirsto, tai turės atlikti bylą iš naujo išnagrinėjęs pirmosios instancijos teismas.

121Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

122ieškovo apeliacinį skundą patenkinti.

123Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. balandžio 22 d. sprendimą už akių ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto... 3. Apeliacinės instancijos teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovas „Vanta 2“ EOOD kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 7. 1.1.... 8. Ieškovas nurodė, kad jis nuo 2011 m. birželio 16 d. iki 2013 m. balandžio 4... 9. 1.2.... 10. Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr.... 11. 1.3.... 12. Ieškovas teigia, kad protokole minimas V. Ž. niekada ieškovo nebuvo... 13. 2.... 14. Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 15. 3.... 16. Trečiasis asmuo notaras E. N. prašė bylą nagrinėti iš esmės teismo... 17. 4.... 18. Trečiasis asmuo V. Ž. nurodė su ieškinio reikalavimais nesutinkantis ir... 19. 4.1.... 20. Vilniaus apygardos teismo 2018-03-12 nuosprendžiu, priimtu baudžiamojoje... 21. 4.2.... 22. 2016-07-20 Lietuvos teismo ekspertizės specialisto išvados Nr. 11-1473 (16)... 23. 4.3.... 24. Baudžiamojoje byloje Nr. 1-37-211/2018 apklausta V. C. patvirtino, kad po... 25. 4.4.... 26. V. C., veikdama „VANTA 2“ EOOD vardu, negalėjo priimti ir nepriėmė,... 27. 4.5.... 28. Lietuvos apeliacinis teismas, civilinėje byloje Nr. e2A-473-302/2019 sprendęs... 29. 4.6.... 30. Ieškovui ir atsakovei sudarius pagrindą tretiesiems asmenims tikėti, jog V.... 31. 4.7.... 32. Ieškovas teigia, kad ginčijamas akcininkų susirinkimo protokolas... 33. 5.... 34. Trečiasis asmuo UAB „EDS INVEST“ atsiliepime į ieškinį pašė bylą... 35. 5.1.... 36. Aiškino, kad ieškinys yra nenagrinėtinas teisme, kadangi jo išnagrinėjimas... 37. 5.2.... 38. Ieškovo nurodomos tariamai pažeistos teisės turėtų būti ginamos... 39. 5.3.... 40. Ieškinys pareikštas ieškovo, atsakovės bei juos valdančių asmenų tikslu... 41. 6.... 42. Kiti tretieji asmenys atsiliepimų į ieškinį nepateikė.... 43. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 44. 7.... 45. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. balandžio 22 d. sprendimu už akių... 46. 8.... 47. Teismo nurodė, kad iš ieškovo pateiktų Vilniaus apygardos teismo 2018-10-16... 48. 9.... 49. Teismas pažymėjo, kad UAB „Emilė“ yra bendrovė, kurios akcininkas... 50. 10.... 51. Teismas sprendė, kad ieškovas ieškiniu siekia ne apginti akcininko teises, o... 52. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 53. 11.... 54. Ieškovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 55. 11.1.... 56. Pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės. Teismo sprendimas yra... 57. 11.2.... 58. Pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės ir nepasisakė dėl... 59. 11.3.... 60. Ieškovas savo pažeistas teises gina nuo to momento, kai sužinojo apie... 61. 11.4.... 62. Be to, pirmosios instancijos teismas pasisakė dėl trečiųjų asmenų teisių... 63. 12.... 64. Atsakovė atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą nurodo iš esmės... 65. 12.1.... 66. Pirmosios instancijos teismas sprendime už akių nurodė iš esmės du... 67. 12.2.... 68. Teismas sprendime nenurodė jokių motyvų, dėl kurių ieškovo reikalavimas... 69. 12.3.... 70. Teismas šioje civilinėje byloje pasisakė dėl trečiųjų asmenų teisių ir... 71. 12.4.... 72. Ieškovo reikalavimas yra atmestas nemotyvuotai, remiantis vien deklaratyviais... 73. 13.... 74. Trečiasis asmuo byloje L. M. nurodė su apeliaciniu skundu sutinkanti.... 75. 13.1.... 76. Atsiliepime į apeliacinį skundą aiškino sutinkanti su tuo, kad teismas... 77. 13.2.... 78. Teismas šioje civilinėje byloje ieškovo prašymo dėl teismo ekspertizės... 79. 13.3.... 80. Teismas savarankiškai taikė ieškinio senatį, nors jo vaidmuo tokio... 81. 13.4.... 82. Teismas sprendime pasisakė dėl trečiųjų asmenų S. R., E. R. teisių ir... 83. 14.... 84. UAB „EDS INVEST“ atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą prašė jį... 85. 14.1.... 86. Pažymėjo, kad, ieškovui teigiant, jog minimas atsakovės akcininko... 87. 14.2.... 88. Atkreipė dėmesį į tai, kad byloje yra pateikti duomenys ir dokumentai,... 89. 14.3.... 90. Tikrasis ieškovo ketinimas yra panaikinti atsakovės sudarytą hipotekos... 91. 14.4.... 92. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime pagrįstai ir teisėtai... 93. 14.5.... 94. Pirmosios instancijos teismas netaikė ieškinio senaties, kaip tą nurodo... 95. 14.6.... 96. Skundžiamame sprendime pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl... 97. 14.7.... 98. Ieškinys tebuvo priemonė, kuria siekta pritaikyti laikinąsias apsaugos... 99. 15.... 100. Kiti tretieji asmenys atsiliepimų į apeliacinį skundą... 101. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 102. išvados... 103. 16.... 104. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų... 105. 17.... 106. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs apeliacinį skundą,... 107. 18.... 108. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo sprendimo už akių,... 109. 19.... 110. Ieškovas apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas... 111. 20.... 112. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad teisė į teismą turi... 113. 21.... 114. Kasacinio teismo praktikoje taip pat yra pažymėta, kad ginčas privalo būti... 115. 22.... 116. Pagal CK 1.124 straipsnio 1 dalį ieškinio senatis – tai įstatymų... 117. 23.... 118. Teisėjų kolegija taip pat nesutinka, jog skundžiamas sprendimas naikintinas... 119. 24.... 120. CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad apeliacinės instancijos... 121. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 122. ieškovo apeliacinį skundą patenkinti.... 123. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. balandžio 22 d....