Byla 2A-509-343/2017
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintauto Koriagino, Algimanto Kukalio, Rūtos Palubinskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės Z. B. apeliacinį skundą dėl Kėdainių rajono apylinkės teismo 2016 m. spalio 28 d. sprendimo civilinėje byloje Nr.2-1652-836/2016 pagal ieškovo S. Ž. ieškinį atsakovei Z. B. dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Ieškovas S. Ž. dokumentinio proceso tvarka kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašė priteisti iš atsakovės Z. B. 2 316,96 Eur skolą, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškinyje nurodė, kad jis su atsakove Z. B. 2007 10 14 sudarė rangos sutartį, pagal kurią atsakovė (rangovas) įsipareigojo atlikti darbus pagal ieškovo (užsakovas) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatus ieškovui. Pagal minėtos sutarties 4.3 punktą ieškovas įsipareigojo per 10 kalendorinių dienų atsakovei pervesti 6 000 Lt (1 737,72Eur) užmokestį už darbą. Vykdydamas įsipareigojimą, jis 2007 10 26 pervedė atsakovei 8000Lt (2 316,96 Eur), nes tuo metu turėjo pinigų ir manė, kad, pervesdamas didesnę sumą, nei sutarta sutartyje, motyvuos atsakovę anksčiau pradėti darbus. Pinigus pervedė į atsakovės nurodytą sąskaitą. Atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų atlikti darbus nevykdė, slapstosi, neatsiliepia telefonu, keičia jo numerius. Šiuo metu atsakovė Z. B. skolinga ieškovui 2 316,96 Eur, nes neįvykdė įsipareigojimų pagal 2007 m. spalio 14 d. rangos sutartį.
 3. Kėdainių rajono apylinkės teismo 2016 m. balandžio 20 d. preliminariu sprendimu ieškovo reikalavimai buvo patenkinti, iš atsakovės Z. B. buvo priteista 2316,96 Eur skola, 5 (penkių) procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2016 04 12 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 35Eur žyminis mokestis ieškovo S. Ž. naudai.
 4. Atsakovė Z. B. pateikė prieštaravimus dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus sprendimo. Ji prašė panaikinti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2016 04 20 preliminarų sprendimą ir ieškinį atmesti, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, paskirti ieškovui 5792,00 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, atlyginti atsakovės nuostolius.
 5. Nurodė, kad 2007 m., dirbdama pagal individualios veiklos pažymą, kartu su statybininkų brigada atliko statybos darbus. 2007 m. spalio 14 d. su ieškovu sudarė rangos sutartį, kurioje įsipareigojo paruošti ir uždengti ieškovui priklausančio namo, esančio ( - ) stogą. Darbus pradėti įsipareigojo ne vėliau kaip 2007 m. spalio 15 d. Taip pat įsipareigojo atlikti ir papildomus darbus (skliautų, kamino mūrijimas, gegnių perstatymas, lietvamzdžių pritvirtinimas). Ieškovas įsipareigojo per 10 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo, apmokėti jai 30 % sutartyje numatytos 20 000 Lt sumos, kurią sutarė už atliktus darbus, tai sudarė 6 000 Lt (1 737,72 Eur.). Ieškovas, dvi dienas uždelsdamas vykdyti sutartinius įsipareigojimus, 2007 10 26 pervedė jai 8 000 Lt (2316,96 Eur). Rangos sutartyje nustatytu laiku ji pradėjo darbus, kuriuos baigė 2007 m. gruodžio mėn. pabaigoje, tai galėtų paliudyti kartu su ja dirbę darbuotojai. Baigus darbus, ieškovas vengė su ja atsiskaityti, vis dirbtinai „sukurdamas broką", kurio ji neatsisakė taisyti, bet net įvykdžius visas ieškovo užgaidas, jis su ja neatsiskaitė, t. y. ją apgavo. Jai nusibodo iš ieškovo reikalauti uždirbtų pinigų ir ji jų nebereikalavo. Šiuo metu ieškovas jai yra skolingas 3 475,44 Eur.
 6. Reikšdamas ieškinį, ieškovas piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis, nes, žinodamas, kad ji jau 4 metus gyvena Švedijoje, bandė neteisėtai praturtėti atsakovės sąskaita, klaidindamas teismą, žinodamas, kad nustatyta tvarka ieškiniai nenagrinėjami, jei atsakovas gyvena užsienyje, trukdo teismo darbą, siekia ją terorizuoti, sudaryti kuo didesnius nepatogumus, priversti gaišti laiką ir leisti pinigus betiksliam bylinėjimuisi. Procesinės teisės, kurias, dalyvaujantis byloje asmuo įgyvendina pažeisdamas kitų asmenų teises, negali teismo būti pripažįstamos ar ginamos. Teismas, nustatęs, kad savo procesinėmis teisėmis asmuo piktnaudžiauja, privalo ex officio šalinti tokius neteisėtus veiksmus ir jų pasekmes.
 7. Atsakovei gyvenant užsienyje, teismas negali priimti teisingo sprendimo dokumentinio proceso tvarka vien tik vadovaudamasis ieškovo pateiktais rašytiniais įrodymais, todėl preliminarus teismo sprendimas naikintinas, o ieškinys atmestinas, iš ieškovo atsakovei priteistinos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos.
 8. Ieškovas S. Ž. atsiliepime į atsakovės prieštaravimus prašė bylą nagrinėti pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles ir preliminarų sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų pagal rangos sutartį nevykdė, slapstosi, neatsiliepia telefonu, keičia jo numerius. Tik gavus atsakovės prieštaravimus paaiškėjo, kad ji slapstosi užsienyje. Šiuo metu atsakovė Z. B. skolinga ieškovui S. Ž. 2 316,96 Eur, nes neįvykdė įsipareigojimų pagal 2007 m. spalio 14 d. rangos sutartį. Atsakovė, piknaudžiaudama teise, pateikė teismui prieštaravimus, kurie niekuo nepagrįsti, visumoje sunkiai paaiškinami loginiu ir teisiniu požiūriu, prieštarauja žmogaus sveikam protui, logikai.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

 1. Kėdainių rajono apylinkės teismas 2016 m. spalio 28 d. galutiniu sprendimu 2016 m. balandžio 20 d. preliminarų sprendimą paliko nepakeistu.
 2. Sprendime teismas nurodė, kad byloje nustatyta, jog tarp ieškovo S. Ž. ir atsakovės Z. B. 2007 10 14 buvo pasirašyta rangos sutartis, kurios pagrindu atsakovė įsipareigojo uždengti stogą, paruošti dengimui namo stogą su apšiltinimu, garažo – be apšiltinimo, įeina kraigas, vėjalentės, kamino apskardinimas, apkalimai, atsakovė taip pat įsipareigojo atlikti ir papildomus darbus – skliautų mūrijimas, kamino mūrijimas, gegnių perstatymas, lietvamzdžių pritvirtinimas, o ieškovas įsipareigojo, pasirašius sutartį, per 10 kalendorinių dienų sumokėti atsakovei 6 000 Lt (1 737,72 Eur), o už visą atliktą darbą pagal abiejų šalių pasirašytą perdavimo – priėmimo aktą per 2 kalendorines dienas sumokėti atsakovei apie 20 000 Lt (5792,40 Eur), iš kurių avansu išmokama 6 000 Lt (1 737,72 Eur).
 3. Iš mokėjimo nurodymo matyti, kad ieškovas 2007 10 26 atsakovei pervedė 8 000 Lt (2316,96 Eur). Atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė.
 4. 2007 m. spalio 14 d. tarp ieškovo ir atsakovės sudarytos rangos sutarties pagrindu, atsirado statybos rangos teisiniai santykiai, kuriuos reglamentuoja Civilinio kodekso XXXIII skyriaus pirmojo skirsnio ir trečiojo skirsnio nuostatos. Kadangi užsakovas S. Ž. gyvenamojo namo stogą dengė savo reikmėms, o rangovė Z. B. užsiėmė statybos verslu (dirbo pagal individualios veiklos vykdymo pažymą; liudytojai parodė, kad atsakovė turėjo savo darbininkus ir vykdė statybos darbus keliuose objektuose), teismas sprendė, kad ši statybos rangos sutartis kartu yra ir vartojimo sutartis, kuriai taip pat taikomos Civilinio kodekso XXXIII skyriaus antrojo skirsnio nuostatos.
 5. Atsakovė prieštaravimuose nurodė, kad ji sutartyje nustatytu laiku pradėjo darbus, kuriuos baigė 2007 m. gruodžio mėn. pabaigoje. Baigus darbus, ieškovas vengė su ja atsiskaityti, vis dirbtinai ,,sukurdamas broką“, kurio ji neatsisakė taisyti, bet net įvykdžius visas ieškovo užgaidas, jis su ja neatsiskaitė. Taip pat atsakovė nurodė, kad jai nusibodo iš ieškovo reikalauti uždirbtų pinigų ir ji dėl jų nebesikreipė į ieškovą. Teismo posėdžio metu tiek ieškovas, tiek liudytojai nurodė, kad atsakovės darbininkai dirbo tik dvi – tris dienas, o po to ji su darbininkais išvyko. Atsakovės argumentai, kad ji darbus baigė 2007m. gruodžio mėn. pabaigoje yra nepagrįsti, nes ji su darbininkais išvyko daug anksčiau, kadangi pagal sutartį darbai turėjo būti pradėti ne vėliau kaip iki 2007 10 15.
 6. Be to, liudytojai teismo posėdžio metu nurodė, kad atsakovė išvyko nepabaigus pradėtų darbų, o jos darbininkų pradėti daryti darbai buvo atlikti nekokybiškai. Liudytojams R. G., P. P., A. K. reikėjo ištaisyti atsakovės darbininkų atliktus darbus. Liudytojai R. G., P. P., A. K., G. M. teismo posėdžio metu parodė, kad namo, esančio ( - ) stogo dengimo darbus, kurie buvo numatyti 2007 10 14 rangos sutartyje, atliko būtent jie, o ne atsakovė Z. B. ir jos darbuotojai. G. M. darė apšiltinimą, A. K. padėjo skardinti stogą, dėjo lietvamzdžius, darė pastogės pakalimus, R. G. mūrijo skliautus ir kaminus, P. P. dėjo skardas, stoglangius.
 7. Atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, teismas darė išvadą, kad darbus, kuriuos atsakovė įsipareigojo atlikti pagal 2007 10 14 rangos sutartį, atliko teismo posėdžio metu apklausti liudytojai, o ne atsakovė ar jos darbuotojai, todėl atsakovės prieštaravimuose nurodytus teiginius, kad ji darbus pagal 2007 10 14 rangos sutartį baigė, o ieškovas ją apgavo nesumokėdamas jai už atliktus darbus, vertino nepagrįstais ir neįrodytais.
 8. Atsakovė teismui, kaip įrodymą, pateikė S. Ž. 2007 10 24 išrašytą sąskaitą – faktūrą Serija ZBA Nr. 0001, kuri, atsakovės teigimu, įrodo, kad ieškovas dvi dienas uždelsdamas vykdyti sutartinius įsipareigojimus pagal 2007 10 14 sudarytą rangos sutartį, 2007 10 26 pervedė jai 8 000 Lt (2316,96 Eur) ne kaip avansinę įmoką, o kaip užmokestį už jau atliktus darbus. 2007 10 24 sąskaita – faktūra Serija ZBA Nr. 0001 yra pasirašyta tik atsakovės Z. B., o ieškovo S. Ž. parašo nėra, teismo posėdžio metu ieškovas S. Ž. nurodė, kad minėtą sąskaitą faktūrą mato pirmą kartą, todėl teismas darė išvadą, kad aplinkybės rodo, jog minėta sąskaita - faktūra ieškovui S. Ž. nebuvo pateikta. Teismas pažymėjo, kad rangos sutarties 4.4 punkte 6 000 Lt suma šalių yra įvardinta kaip avansas.
 9. Ieškovas teismui pateikė 2007 10 26 mokėjimo nurodymą, iš kurio matyti, kad 2007 10 26 jis 8 000 Lt (2 316,96 Eur) pervedė atsakovei Z. B., mokėjimo paskirtyje nurodyta ,,už atliktus darbus“. Ieškovas teismo posėdžio metu nurodė, kad jis padarė klaidą ir klaidingai nurodė mokėjimo paskirtį, nes buvo pervesti pinigai ne už atliktus darbus, o avansas. Teismas, įvertinęs visas bylos aplinkybes, tai, kad atsakovė sutartų darbų pagal rangos sutartį neatliko, ką patvirtino ir liudytojai teismo posėdžio metu, sprendė, kad 8 000 Lt (2 316,96 Eur) sumą ieškovas pervedė atsakovei kaip avansą.
 10. Įvertinęs atsakovės argumentus, išdėstytus prieštaravimuose, teismas sprendė, kad jie yra nepagrįsti ir nesudarantys pagrindo naikinti preliminarų sprendimą bei atmesti ieškovo ieškinį. Kadangi atsakovė Z. B. 2007 10 14 rangos sutartyje numatytų darbų praktiškai neatliko, o jos darbuotojų pradėti daryti stogo dengimo darbai buvo atlikti nekokybiškai, todėl ieškovas turėjo samdyti naujus darbininkus, kad būtų ištaisytas atsakovės darbuotojų padarytas darbų brokas ir būtų atlikti stogo dengimo darbai, todėl ieškovo reikalavimą iš atsakovės priteisti visą sumokėtą 8 000 Lt (2 316,96 Eur) avansą teismas tenkino, o taip pat tenkino reikalavimą priteisti mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško sprendimo įvykdymo.

  6

 11. Atsakovė prašė ieškovui paskirti 5 792,00 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Teismas tokį atsakovės prašymą atmetė, nes sprendė, kad ieškinys yra pagrįstas, teismas nenustatė aplinkybių, kad ieškovas piktnaudžiautų procesinėmis teisėmis.

  7

8III. Apeliacinio skundo argumentai

9

 1. Atsakovė Z. B. apeliaciniame skunde prašo Kėdainių rajono apylinkės teismo 2016 m. spalio 28 d. sprendimą, 2016 m. balandžio 26 d. preliminarų sprendimą panaikinti ir priimti naują – ieškinį atmesti. Nurodo šiuos argumentus:
  1. rangos sutartyje nustatytu laiku pradėjo darbus, kuriuos baigė 2007 m, gruodžio mėn. pabaigoje. Tai galėtų paliudyti su ja dirbę darbuotojai. Apie atliekamus ir atliktus darbus žino aštuoni žmonės, tai A. B., E. B., A. Ž. ir jo tėtis, kuris jau miręs, P. R., taip pat darbininkai Marius, Romas, Audrius, kurių pavardžių neatsimena, nes praėjo devyneri metai;
  2. ieškovas su ja neatsiskaitė, jai nusibodo iš jo reikalauti uždirbtų pinigų ir ji jų nebeieškojo, nes bylinėjimosi išlaidos buvo ne jos kišenei;
  3. teismas jai priteisė sumokėti ieškovui menamą skolą.
 2. Ieškovas atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad su skundu nesutinka, prašo jį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Kad atsakovė neįvykdė savo įsipareigojimų teisme patvirtino liudytojai R. G., P. P., G. M., A. K.. Atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kad įvykdė įsipareigojimus pagal rangos sutartį, todėl jos teiginys, kad jo sumokėta 2 316,96 Eur suma yra menama skola, neįrodytas

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).
 2. Byloje kilo ginčas dėl atsakovės pareigos grąžinti avansą neatlikus statybos rangos darbų. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad tarp šalių buvo sudaryta rašytinė statybos rangos sutartis dėl stogo dengimo ir kt. susijusių darbų, ieškovui sumokėjus avansą, kas buvo numatyta rangos sutartyje, atsakovei neatlikus rangos sutartyje numatytų darbų, ieškinį patenkino. Apeliantė prašo panaikinti teismo sprendimą ir ieškinį atmesti, kadangi ji darbus atliko ir todėl avanso sugrąžinti neturi pareigos.
 3. Apeliantė teigia, kad darbus, sutartus 2007 m. spalio 14 d. rangos sutartyje, atliko 2007 m. pabaigoje ir todėl neturi pareigos grąžinti avansą. Nurodo, jog aplinkybę, kad darbus atliko ji ir tai žino gali paliudyti 7 liudytojai: A. B., E. B., A. Ž., P. R., taip pat darbininkai M. , R., A., kurių pavardžių neatsimena, nes praėjo devyneri metai. Teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovė neįrodė, jog ji įvykdė rangos sutartį, sudarytą su ieškovu. Pirma, byla jau išnagrinėta ir atsakovė neprašė teismo apklausti jos nurodomus liudytojus. Antra, kaip nurodo pati apeliantė trijų liudytojų ji žino tik vardus, todėl akivaizdu, jog ji net neidentifikuoja konkrečių žmonių. Trečia, apklausti liudytojų ji neprašo net ir apeliacinės instancijos teisme. Ketvirta, atsakovė pateikė tik sąskaitą-faktūrą serija ZBA Nr. 0001 8 000 Lt sumai, tačiau joje nėra ieškovo parašo, sąskaita išrašyta 2007 10 24, o jos numeris yra tik pirmas. Atkreiptinas dėmesys, jog ši sąskaita nebuvo pateikta su prieštaravimais 2016 05 16, o tik 2016 07 27. Nurodytos aplinkybės kelia abejonių dėl jos išrašymo laiko. Kitokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad ji atliko rangos darbus, atsakovė nenurodo.
 4. Įvertinusi anksčiau nurodytus argumentus, teisėjų kolegija daro išvadą, kad yra nepagrįstas apeliacinio skundo teiginys, kad teismas priteisė sumokėti menamą skolą, t.y. ieškovas įrodė, kad pinigus sumokėjo atsakovei, o atsakovė neįrodė, kad atliko darbus.
 5. Apeliantė skunde taip pat nurodo, jog ieškovas su ja neatsiskaitė, jai nusibodo iš jo reikalauti uždirbtų pinigų ir ji jų nebeieškojo, nes bylinėjimosi išlaidos buvo ne jos kišenei. Šis argumentas nepatvirtina aplinkybės, kad ji atliko rangos darbus. Šalys paaiškino, kad sutarta darbų kaina buvo apie 20 000 Lt. Ieškovas jai sumokėjo 8 000 Lt. Todėl neįtikėtina, kad ji neieškojo didesnės dalies pinigų, t.y. 12 000 Lt. Kita vertus, atsakovė nepateikė jokių įrodymų apie savo tuometinę finansinę padėtį, t.y. ji neįrodė, kad bylinėjimosi išlaidos buvo ne jos kišenei. Pažymėtina, jog atsakovė galėjo pasinaudoti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos paslaugomis.
 6. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Be to, atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010). Apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams ir todėl jų nekartoja.
 7. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą sprendimą, kurį apeliacinio skundo motyvais naikinti nėra pagrindo, todėl apeliacinis skundas atmetamas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).
 8. Atmetus apeliacinį skundą iš atsakovės ieškovui priteistina 30 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias ieškovas turėjo apeliacinės instancijos teisme advokato pagalbai surašant atsiliepimą į apeliacinį skundą apmokėti CPK 93 straipsnio 1 dalies pagrindu ( šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies).
 9. Apeliacinį skundą atmetus, iš atsakovės valstybei priteistinos 6,94 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu CPK 96 straipsnio 2 dalies pagrindu.

11Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

12Apeliacinį skundą atmesti.

13Kėdainių rajono apylinkės teismo 2016 m. spalio 28 d. galutinį sprendimą palikti nepakeistą.

14Priteisti iš atsakovės Z. B. (fizinio asmens kodas ( - ) 30 Eur bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme ieškovui S. Ž. (fizinio asmens kodas ( - )

15Priteisti papildomai iš atsakovės Z. B. 6,94 Eur išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų siuntimu, valstybei (mokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), įmokos kodas 5660).

16Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Ryšiai