Byla 2-1605/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Marytės Mitkuvienės ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus V. K. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. kovo 31 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti kreditoriaus V. K. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. kovo 17 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-115-368/2011 pagal ieškovo akcinės bendrovės „Kanapa“ direktoriaus V. K. ieškinį atsakovui AB „Kanapa“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje nagrinėjami klausimai, susiję su bankroto bylos iškėlimu, kreditorinių reikalavimų tvirtinimu.

5Šiaulių apygardos teismas 2009 m. birželio 10 d. nutartimi iškėlė AB „Kanapa“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Tytus“.

6Šiaulių apygardos teismas 2011 m. kovo 17 d. nutartimi, priimta žodinio proceso tvarka, patvirtino BAB „Kanapa“ kreditoriaus R. B. 1 310 780 Lt kreditorinį reikalavimą. Teismas, šį kreditorinį reikalavimą, rėmėsi Šiaulių apygardos teismo 2010 m. kovo 18 d. sprendimu, kuriuo R. B. iš BAB „Kanapa“ priteista 1 310 000 Lt ir Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 21 d. nutartimi, priimta apeliacine tvarka išnagrinėjus šalių apeliacinius skundus, kuria pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktas nepakeistas, o R. B. iš BAB „Kanapa“ priteista 780 Lt advokato pagalbos išlaidų.

7Atsakovo kreditorius V. K. 2011 m. kovo 30 d. paduotu atskiruoju skundu prašė panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2011 m. kovo 17 d. nutartį dėl BAB „Kanapa“ kreditoriaus R. B. kreditorinio reikalavimo patvirtinimo ir prašė išspręsti klausimą iš esmės – R. B. prašymą dėl 1 310 780,00 Lt kreditorinio reikalavimo atmesti.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Šiaulių apygardos teismas 2011 m. kovo 31 d. nutartimi atsisakė priimti kreditoriaus V. K. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. kovo 17 d. nutarties ir grąžino jį padavusiam asmeniui. Teismas pažymėjo, kad kreditorius V. K. skundžiamą nutartį gavo 2011 m. kovo 22 d., tačiau Šiaulių apygardos teisme atskirasis skundas gautas 2011 m. kovo 30 d., t.y. nors ir nežymiai, tačiau praleidus LR CPK 335 straipsnyje nustatytą skundžiamos nutarties apskundimo terminą. Be to iš atskirojo skundo turinio matyti, kad skundas surašytas 2011 m. kovo 30 d. Teismas nurodė, kad V. K. nepateikė teismui prašymo atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti, ir kad nėra teisinio pagrindo atnaujinti terminą, todėl atskirasis skundas nepriimtinas ir grąžintinas jį padavusiam asmeniui.

10III. Atskirojo skundo argumentai

11Atskiruoju skundu kreditorius V. K. prašo atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti, panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2011 m. kovo 31 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – priimti 2011 m. kovo 30 d. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 kovo 17 d. nutarties. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

121) Pateikiant atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. kovo 17 d. nutarties ir praleidus vienos dienos terminą, per klaidą buvo manoma, kad atskirasis skundas paduotas laiku. Dėl to nebuvo prašoma atnaujinti terminą, praleistą dėl svarbios priežasties, atskirajam skundui paduoti.

132) Skundžiama nutartis buvo gauta 2011 m. kovo 22 d., kai dar nebuvo apsispręsta apskųsti kasacine tvarka Šiaulių apygardos teismo 2010 m. kovo 18 d. sprendimą ir Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 21 d. nutartį. Apsisprendimas buvo priimtas paskutinę skundžiamos nutarties apskundimo dieną, todėl 7 dienų terminas atskirajam skundui paduoti yra praleistas dėl svarbių priežasčių.

14Atsiliepimo į kreditoriaus V. K. atskirąjį skundą negauta.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti apelianto – atsakovo kreditoriaus atskirąjį skundą, paduotą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties patvirtinti atsakovo kito kreditoriaus kreditorinį reikalavimą, praleidus terminą skundui paduoti viena diena.

17CPK 75 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymų nustatytam ar teismo paskirtam jiems atlikti terminui. Procesiniai dokumentai, paduoti pasibaigus tam terminui, grąžinami juos padavusiems asmenims. CPK 78 straipsnyje nustatyta, kad asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas (straipsnio 1 dalis); paduodant pareiškimą dėl termino atnaujinimo, kartu turi būti atliekamas procesinis veiksmas (paduodamas skundas, dokumentai ar atliekami kiti veiksmai), kuriam atlikti praleistas terminas (straipsnio 3 dalis); pareiškimas dėl termino atnaujinimo turi būti motyvuotas; prie pareiškimo turi būti pridedami įrodymai, pagrindžiantys praleisto termino atnaujinimo būtinumą (straipsnio 4 dalis). Pagal CPK 335 straipsnį atskirieji skundai paduodami per tą teismą, kurio nutartis yra skundžiama, per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos. Jeigu skundžiama teismo nutartis šio Kodekso nustatyta tvarka priimta rašytinio proceso tvarka, atskirasis skundas gali būti paduodamas per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos. CPK 338 straipsnyje nustatyta, kad atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šiame skirsnyje numatytas išimtis. Terminas atskirajam skundui paduoti negali būti atnaujintas, jeigu nuo skundžiamos nutarties priėmimo praėjo daugiau kaip šeši mėnesiai (CPK 307 str. 3 d., 338 str.).

18Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad CPK 335 straipsnyje įtvirtintas trumpas teismo nutarties apskundimo terminas yra ne tik proceso koncentruotumo principo (CPK 7 straipsnis) išraiška, bet ir reikalavimas byloje dalyvaujantiems asmenims operatyviai įgyvendinti jų teises (šiuo atveju – teisę į apeliaciją) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. gruodžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1232/2003). CPK 335 straipsnyje nustatytas septynių dienų terminas atskiriesiems skundams nėra naikinamasis. Šiam terminui pasibaigus, savaime neišnyksta asmens procesinė teisė skųsti sau nepalankią teismo nutartį atskiruoju skundu, nes tuo atveju, jeigu CPK 78, 307 straipsniuose nustatyta tvarka praleistas terminas atskirajam skundui paduoti atnaujinamas (CPK 302, 338 straipsniai), nurodyta teisė gali būti įgyvendinama. Pagal CPK 78 straipsnio 1 dalį, 307 straipsnio 2 dalį praleistas terminas gali būti atnaujinamas, jeigu teismas pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 18 d. nutarti, civilinėje byloje Nr. 3K-3-548/2004). Europos Tarybos Ministrų komiteto 1995 m. vasario 7 d. rekomendacijų Nr. R/95/5 nuostata, kad šalims iš principo turi būti garantuota teisė skųsti pirmosios instancijos teismo sprendimus, orientuoja įstatymų leidėjus į tai, jog būtų sukurti įstatymai, kurie užtikrintų realią galimybę apskųsti teismo sprendimą. Siekis sukurti įstatymus, užtikrinančius realią galimybę apskųsti teismo sprendimą, kartu reiškia tai, kad teismas nepagrįstai neturi paneigti šios galimybės, kai apeliacinis skundas paduotas praleidus įstatyme nustatytą terminą, tačiau dėl svarbių priežasčių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. vasario 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-50/2007; 2007 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-110/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-393/2007). Sprendžiant, ar asmuo prarado teisę apskųsti teismo nutartį dėl įstatyme nustatytos apskundimo procedūros nesilaikymo, būtina įvertinti ne tik tai, ar terminas praleistas nedaug, bet ir pažeidimą lėmusias aplinkybes, t. y. ar termino apeliaciniam skundui paduoti praleidimą lėmė netinkamas naudojimasis procesinėmis teisėmis, ar įvykusi klaida ir kitos panašaus pobūdžio aplinkybės. Jeigu apeliacinio apskundimo padavimo terminas yra praleistas nedaug ir tik dėl tokios atsitiktinio pobūdžio aplinkybės kaip klaida, tai iš esmės sąžiningai besielgiantis proceso dalyvis vienos pagrindinių procesinių teisių – teisės apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą ar nutartį apeliacine tvarka – neturėtų prarasti. Priešinga išvada prieštarautų teisingumo ir protingumo kriterijams (CPK 3 straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-40/2007). Jeigu terminas praleistas daug, o šalies nurodomos priežastys negali pateisinti tokio ilgo praleidimo laikotarpio, pagrindo atnaujinti terminą nėra, nes termino atnaujinimas tokiomis aplinkybėmis prieštarautų įstatymų leidėjo ketinimui ir normų, reglamentuojančių procesinius terminus, tikslams (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. sausio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. V. v. Ukmergės rajono Pabaisko žemės ūkio bendrovės likvidacinės komisijos nariai, bylos Nr. 3K-3-169/2003). Iš esmės sąžiningai procesiškai besielgiantis proceso dalyvis, praleidęs terminą apeliaciniam skundui paduoti, tačiau nurodęs termino praleidimo priežastis ir pateikęs įrodymus, neturėtų prarasti vienos pagrindinių teisių – teisės apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą apeliacine tvarka; kitu atveju tai prieštarautų teisingumo ir protingumo kriterijams (CPK 3 straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-191/2009).

19Šios kasacinio teismo praktikoje suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo taisyklės nereiškia, kad teismas kiekvienu atveju turėtų atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti, jei terminas praleistas nežymiai, pavyzdžiui, viena diena. Priešingu atveju įstatymų leidėjo įtvirtinta nuostata dėl termino procesiniam veiksmui atlikti trukmės nustatymo taptų butaforinė, kadangi teismas, net ir nesant svarbių priežasčių, t. y. nesivadovaudamas įstatymu, galėtų jį atnaujinti. Tai neatitiktų protingumo principo, sudarytų sąlygas toleruoti galimai nesąžiningų asmenų nepagrįstai ilgai užtrukusį neveikimą, paneigtų procesinio termino paskirtį.

20Kolegijos nuomone, tuo atveju, kai atskirąjį skundą dėl teismo nutarties, kuria patvirtintas kreditorinis reikalavimas bankroto byloje pagal įsiteisėjusį teismo sprendimą kitoje civilinėje byloje, paduoda kitas bankrutuojančios įmonės kreditorius ir praleidžia terminą skundui paduoti bent viena diena bei nenurodo svarbių priežasčių, dėl kurių praleistas terminas galėtų būti atnaujintas, teismas atskirąjį skundą turėtų atsisakyti priimti ir nenagrinėti jo iš esmės. Tokia išvada darytina ne tiek dėl to, jog terminas skundui paduoti praleistas ne dėl svarbių priežasčių ir negalima ignoruoti įstatymo leidėjo valios dėl nustatyto termino trukmės nustatymo bei jo atnaujinimo pagrindų, kiek dėl to, jog atsakovo bankroto bylą nagrinėjantis teismas, tvirtindamas kreditorinį reikalavimą bankroto byloje pagal kitoje byloje išspręstą bylą, iš esmės atlieka tik formalų procesinį veiksmą, t. y. priima procesinį sprendimą, atitinkantį kitoje byloje priimtą įsiteisėjusį sprendimą.

21Nagrinėjamu atveju apeliantas pripažino, kad Šiaulių apygardos teismo 2011 m. kovo 17 d. nutartį jis gavo 2011 m. kovo 22 d. (b.l. 32). Atskirąjį skundą apeliantas padavė teismui 2010 m. kovo 30 d., t. y. viena diena praleidęs skundo padavimo terminą (CPK 335 str.). Apelianto nurodyta aplinkybė, kad jis terminą praleido, nes nebuvo apsisprendęs, ar paduoti kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 21 d. nutarties civ. byloje Nr. 2-128/2011, negali būti laikoma svarbia priežastimi, dėl kurios būtų galima atnaujinti skundo padavimo terminą. Nepagrįstai ilgai užtrukęs dalyvaujančio byloje asmens svarstymas, ar skųsti vieną arba kitą teismo procesinį sprendimą, jeigu dėl to nesilaikoma proceso įstatyme nustatyto termino procesiniam veiksmui atlikti, nepateisina termino praleidimo ir nesudaro pagrindo jo atnaujinti. Juo labiau, kad apelianto skundžiama nutartimi bankroto bylą nagrinėjantis pirmosios instancijos teismas išsprendė klausimą, kurį buvo išsprendę pirmosios bei apeliacinės instancijos teismai ir teismo procesinis sprendimas šiuo klausimu įsiteisėjo, t. y. įgijo res judicata galią (Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. vasario 21 d. nutartimi civ. byloje Nr. 2-128/2011 paliko nepakeistą Šiaulių apygardos teismo 2010 m. kovo 18 d. sprendimą, kuriuo R. B. iš BAB „Kanapa“ priteista 1 310 000 Lt bei priteisė R. B. iš BAB „Kanapa“ 780 Lt advokato pagalbos išlaidų apeliacinės instancijos teisme atlyginimo, b.l. 18-24). Tuo atveju, jeigu dėl šios apeliacinės instancijos teismo nutarties būtų paduotas kasacinis skundas ar atnaujintas procesas byloje, ir kasacine tvarka ar po proceso atnaujinimo išnagrinėjus bylą būtų pakeistas teismo procesinis sprendimas joje, būtų galima patikslinti bankroto byloje patvirtintą R. B. kreditorinį reikalavimą 1 310 780 Lt sumai (ĮBĮ 26 str. 1 d.). Iš teismų informacinėje sistemoje Liteko esančių duomenų matyti, kad kasacinis skundas dėl apeliacinės instancijos teismo nutarties kol kas nėra paduotas.

22Apeliantui neįrodžius, kad terminą atskirajam skundui paduoti jis praleido dėl svarbių priežasčių, taip pat įvertinus tai, jog ginčas dėl kreditorinio reikalavimo dydžio yra išspręstas kitoje byloje ir teismo procesinis sprendimas joje yra įsiteisėjęs, nėra pagrindo atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui paduoti. Todėl pirmosios instancijos teismo nutartis atskirojo skundo argumentais paliktina nepakeista.

23Vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

24Šiaulių apygardos teismo 2011 m. kovo 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje nagrinėjami klausimai, susiję su bankroto bylos iškėlimu,... 5. Šiaulių apygardos teismas 2009 m. birželio 10 d. nutartimi iškėlė AB... 6. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. kovo 17 d. nutartimi, priimta žodinio... 7. Atsakovo kreditorius V. K. 2011 m. kovo 30 d. paduotu atskiruoju skundu prašė... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. kovo 31 d. nutartimi atsisakė priimti... 10. III. Atskirojo skundo argumentai... 11. Atskiruoju skundu kreditorius V. K. prašo atnaujinti terminą atskirajam... 12. 1) Pateikiant atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. kovo... 13. 2) Skundžiama nutartis buvo gauta 2011 m. kovo 22 d., kai dar nebuvo... 14. Atsiliepimo į kreditoriaus V. K. atskirąjį skundą negauta.... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 16. Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė... 17. CPK 75 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teisė atlikti procesinius veiksmus... 18. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad CPK 335 straipsnyje įtvirtintas... 19. Šios kasacinio teismo praktikoje suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo... 20. Kolegijos nuomone, tuo atveju, kai atskirąjį skundą dėl teismo nutarties,... 21. Nagrinėjamu atveju apeliantas pripažino, kad Šiaulių apygardos teismo 2011... 22. Apeliantui neįrodžius, kad terminą atskirajam skundui paduoti jis praleido... 23. Vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija... 24. Šiaulių apygardos teismo 2011 m. kovo 31 d. nutartį palikti nepakeistą....