Byla e2-913-901/2017
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Laura Spalvienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo bankrutavusios UAB „Valentino langai“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Mindas“, ieškinį atsakovui V. P. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovo bankrutavusios UAB „Valentino langai“ bankroto administratorius prašo priteisti iš atsakovo V. P. 4927,13 Eur žalos ir 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui ieškinys su priedais įteiktas asmeniškai, tačiau jis per teismo nustatytą terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį, jokių prieštaravimų ieškinio reikalavimams ar prašymų teismui neteikė, bylos procesui buvo abejingas. Atsakovui įteiktame pranešime dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo buvo išaiškinta, kad nepateikus atsiliepimo į ieškinį, gali būti priimtas sprendimas už akių. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 142 str. 4 d., 285 str. 1 d., nesant atsakovo prašymo nepriimti sprendimo už akių, o ieškovui prašant priimti tokį sprendimą, priimtinas sprendimas už akių.

4Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas (CPK 285 str. 2 d.).

5Bylos duomenimis nustatyta, kad 2016 m. balandžio 11 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi iškelta bankroto byla UAB „Valentino langai“ ir bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Mindas“. Įmonės valdymo organai įpareigoti per 10 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus, o administratorius įpareigotas perimti visus dokumentus ir perduodamą turtą. Teismo nutartis įsiteisėjo 2016-04-21, tačiau įmonės direktorius ir vienintelis akcininkas V. P. per teismo nustatytą laikotarpį bankroto administratoriui neperdavė dalies bendrovės turto – šilumos punkto 100 kw galios modulinio įrenginio, likutinė vertė 3573,25 Eur, automobilių Combo, likutinė vertė 579,29 Eur, bei Mercedes Benz 207 (( - ) likutinė vertė 1228,16 Eur, ir kitą MIT, likutinė vertė 125,72 Eur. Administratorius reikalavo atsakovo perduoti materialų turtą arba pateikti paaiškinimus dėl ko turtas negali būti perduotas. 2016-05-05 ir 2016-05-06 aiškinamuose raštuose nebuvo aiškiai nurodyta, dėl ko turtas neišsaugotas ir neperduotas administratoriui, tik nurodyta, kad automobilis Opel Combo išregistruotas 2013-09-17, šilumos punktas tariamai paliktas bendrovei persikrausčius į kitas patalpas. Taigi bankrutavusios bendrovės vadovas neišsaugojo UAB „Valentino langai“ 2016 m. balandžio 22 dienai priklausiusio turto už 4927,13 Eur (šilumos punkto, automobilio Mercedes Benz 207 ir kito MIT).

6Bankroto bylą iškėlęs teismas yra patvirtinęs patikslintus BUAB „Valentino langai“ kreditorinius reikalavimus 79 118,95 Eur sumai. 2016 m. rugpjūčio 9 d. ntuartimi BUAB „Valentino langai“ pripažinta bankrutavusia ir likviduotina dėl bankroto.

7Įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis su juridiniu asmeniu yra specifinis - grindžiamas pasitikėjimu ir lojalumu. Įstatyme įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 2.87 str. 1 d.); būti jam lojalus ir laikytis konfidencialumo (CK 2.87 str. 2 d.); vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (CK 2.87 str. 3 d.) ir kt. Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą Jeigu įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar kituose norminiuose aktuose nurodytas pareigas, tai jis privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 2.87 str. 7 d.).

8Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad įmonės vadovo civilinė atsakomybė gali atsirasti tiek įmonei, kai įmonės vadovas veikia priešingai įmonės interesams, tiek tretiesiems asmenims, kai įmonės vadovas pažeidžia apribojimus, nustatančius tam tikras tokių asmenų garantijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-05-25 nutartis civ. b. Nr. 3K-7-266/2006). Kiekvienu atveju, taikant deliktinę atsakomybę, būtina nustatyti visus būtinus tam elementus: neteisėtą juridinio asmens vadovo veiką, žalos padarymo faktą, priežastinį ryšį tarp neteisėtos veikos ir atsiradusios žalos, ir juridinio asmens vadovo kaltę. Įmonės vadovo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškinį pareiškęs asmuo neprivalo jos įrodinėti. Bendrovės vadovas gali šią prezumpciją paneigti, pateikdamas įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo kaltės nėra (CPK 178 str.).

9Iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad V. P., nuo 2010-08-30 būdamas UAB „Valentino langai“ direktoriumi ir vieninteliu akcininku, įmonės turtu ir jo apskaita tinkamai nesirūpino, nepasirūpino, kad būtų pažymėta balanse apie išregistruotą įmonės turtą, neperdavė bankroto administratoriui viso turto, tuo pažeisdamas pareigą veikti kreditorių bei įmonės interesais bei nedaryti jai žalos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-20 nutartis civ. b. Nr. 3K-7-444/2009, 2009-11-30 nutartis civ. b. Nr. 3K-3-528/2009, 2010-07-20 nutartis civ. b. Nr. 3K-3-334/2010).

10Atsakovui laiku atlikus jam teisės aktais priskirtas pareigas rūpestingai, kreditoriniai reikalavimai galėjo būti patenkinti, o ieškovas būtų galėjęs visiškai ar bent iš dalies atsiskaityti su kreditoriais, todėl galima konstatuoti, kad yra atsakovo neveikimo ir atsiradusios žalos priežastinis ryšys. Atsakovas nepateikė įrodymų, paneigiančių jo kaltę dėl žalos atsiradimo, todėl kaltės prezumpcija byloje nenuginčyta (CPK 178 str.).

11Iš byloje esančių rašytinių ir teismo ištirtų įrodymų, nurodytų aplinkybių nustatyta, kad atsakovas nepateikė bankroto adminsitratoriui viso bankrutavusios bendrovės turto balanse esančio turto, todėl atsakovui taikytina deliktinė civilinė atsakomybė (CK 6.245 str. 4 d.), ir iš atsakovo ieškovui priteistina 4927,13 Eur žalos (CK 6.249 str.).

12Vadovaujantis CK 6.37 str., 6.210 str. 2 d., ieškovui iš atsakovo taip pat priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Ieškovas nuo bylinėjimosi išlaidų yra atleistas (CPK 83 str. 1d. 8 p.), todėl iš atsakovo valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 110,86 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 82 str., 96 str. 1 d.).

14Proceisnių dokumentų siuntimi išlaidos iš atsakovo nepriteistinos, nes neviršija rekomenduojamų priteisti dydžių (CPK 92 str., 93 str.).

15Teismas, remdamasis išdėstytu ir CPK 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str.,

Nutarė

16ieškinį tenkinti.

17Priteisti iš atsakovo V. P., a.k. ( - ) ieškovui BUAB „Valentino langai“, į.k. 142178665, 4927,13 Eur (keturis tūkstančius devynis šimtus dvidešimt septynis eurus, 13 euro centus) žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 4927,13 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-11-29) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

18Priteisti valstybei atsakovo V. P., a.k. ( - ) 110,86 Eur žyminio mokesčio.

19Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Šis terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių. Prašymas atnaujinti praleistą pareiškimo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo sprendimo už akių priėmimo dienos.

20Ieškovas per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Laura Spalvienė, rašytinio... 2. Ieškovo bankrutavusios UAB „Valentino langai“ bankroto administratorius... 3. Atsakovui ieškinys su priedais įteiktas asmeniškai, tačiau jis per teismo... 4. Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas (CPK 285... 5. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2016 m. balandžio 11 d. Klaipėdos apygardos... 6. Bankroto bylą iškėlęs teismas yra patvirtinęs patikslintus BUAB... 7. Įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis... 8. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad įmonės vadovo civilinė... 9. Iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad V. P., nuo 2010-08-30... 10. Atsakovui laiku atlikus jam teisės aktais priskirtas pareigas rūpestingai,... 11. Iš byloje esančių rašytinių ir teismo ištirtų įrodymų, nurodytų... 12. Vadovaujantis CK 6.37 str., 6.210 str. 2 d., ieškovui iš atsakovo taip pat... 13. Ieškovas nuo bylinėjimosi išlaidų yra atleistas (CPK 83 str. 1d. 8 p.),... 14. Proceisnių dokumentų siuntimi išlaidos iš atsakovo nepriteistinos, nes... 15. Teismas, remdamasis išdėstytu ir CPK 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str.,... 16. ieškinį tenkinti.... 17. Priteisti iš atsakovo V. P., a.k. ( - ) ieškovui BUAB „Valentino langai“,... 18. Priteisti valstybei atsakovo V. P., a.k. ( - ) 110,86 Eur žyminio mokesčio.... 19. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 20. Ieškovas per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi...