Byla e2-319-390/2016
Dėl skolos priteisimo, sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Algimantas Kukalis, sekretoriaujant Eglei Zajančauskaitei, dalyvaujant ieškovės UAB „Medicinos bankas“ atstovui Vytautui Pivoriūnui, atsakovo S. L. atstovei advokato padėjėjai Žanai Vašcovai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Medicinos bankas“ ieškinį atsakovams S. L., V. L., tretiesiems asmenims UAB „Heraldija“, UAB „Heraldijos statyba“, E. L., notarei R. I. dėl skolos priteisimo, sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, ir

Nustatė

2Ieškovė UAB „Medicinos bankas“ (toliau – ieškovė) 2013-11-13 patikslintu ieškiniu prašo pripažinti negaliojančiu 2012-10-19 Kauno m. 17-ojo notaro biuro notarės R. I. patvirtintą paveldėjimo teisių dovanojimo sandorį, kuriuo mirusio K. L. įpėdinis sūnus S. L. padovanojo V. L. paveldėjimo teises ir leisti ieškovei į paveldėtą turtą nukreipti išieškojimą. Savo reikalavimo teisę ieškovė grindė 2008-01-30 paprastuoju neprotestuotinu vekseliu (VEK_47731), 2008-02-29 paprastuoju neprotestuotinu vekseliu (VEK_50809), 2008-05-26 paprastuoju neprotestuotinu vekseliu (VTEK_67131), 2008-06-13 paprastuoju neprotestuotinu vekseliu (VEK_70648), 2008-06-13 paprastuoju neprotestuotinu vekseliu (VEK_70668), 2008-06-13 paprastuoju neprotestuotinu vekseliu (VEK_70689), 2008-06-13 paprastuoju neprotestuotinu vekseliu (VEK_70708), 2008-06-28 paprastuoju neprotestuotinu vekseliu (VEK_72708), juose notaro atliktais vykdomaisiais įrašais bei 2009-01-30 Kauno m. apylinkės teismo sprendimu patvirtinta S. ir E. L. sutartimi dėl santuokos nutraukimo pasekmių.

32014-08-22 ieškovė pateikė pareiškimą dėl ieškinio dalyko pakeitimo (papildomo reikalavimo pareiškimo), t. y. papildomo reikalavimo priteisti iš atsakovo S. L. įsiskolinimą pagal Vekselius, ir 2014-08-21 patikslintą ieškinį. Ieškovė nurodo, kad papildomas reikalavimas reiškiamas po Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-05-28 nutarties išaiškinimo, kad 2009-01-30 Kauno m. apylinkės teismo sprendime dėl E. ir S. L. santuokos nutraukimo nenurodyta išieškotina suma, todėl nėra galimybės vykdomajame rašte nurodyti skolos dydį, nors buvę sutuoktiniai yra solidarieji skolininkai kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ atžvilgiu pagal vekselius.

4Ieškovė 2014-08-21 patikslintu ieškiniu prašo:

  1. pripažinti negaliojančiu 2012-10-19 Kauno m. 17-ojo notaro biuro notarės R. I. patvirtintą paveldėjimo teisių dovanojimo sandorį, kuriuo mirusio K. L. įpėdinis sūnus S. L. padovanojo V. L. paveldėjimo teises į 1/2 šio turto: buto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Kaune; 1800/2774 dalies žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), pastatų: unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ); kitų statinių unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), Kaune; žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Kaune; pastato - gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Kaune; žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), pastato: unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ); kitų statinių, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), Kaune; buto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Kaune; buto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Kaune; buto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Kaune; žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Kauno r. sav.; žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Kauno r. sav.; ir leisti kreditoriui UAB „Medicinos bankas“ į šį turtą nukreipti įsiskolinimo pagal UAB „Heraldijos statyba“ įgytus vekselius: VEK_47731, VEK_50809, VEK_67131, VEK_72708 bei pagal UAB „Heraldija“ įgytus vekselius: VEK_70648, VEK_70668, VEK_70689, VEK_70708, išieškojimą;
  2. priteisti ieškovės naudai iš solidaraus skolininko S. L. 709 074,51 Lt skolą pagal iš UAB „Heraldijos statyba“ įgytus vekselius: VEK_47731, VEK_50809, VEK_67131, VEK_72708 bei pagal iš UAB „Heraldija“ įgytus vekselius: VEK_70648, VEK_70668, VEK_70689, VEK 70708;
  3. priteisti 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos ir nesumokėtos sumos, skaičiuojant nuo bylos teisme iškėlimo iki visiško skolos padengimo.

5Ieškovė nurodė, kad ji su UAB „Heraldijos statyba“ sudarė keturias paprastųjų neprotestuotinų vekselių pirkimo–pardavimo sutartis: 2008-01-30 VEK_47731, vekselio suma – 100 000 Lt, apmokėjimo data - 2008-07-24; 2008-02-29 VEK_50809, vekselio suma – 100 000 Lt, apmokėjimo data - 2008-08-22; 2008-05-26 VEK_67131, vekselio suma – 100 000 Lt, apmokėjimo data - 2008-11-20 ir 2008-06-28 VEK_72708, vekselio suma – 100 000 Lt, apmokėjimo data - 2008- 12-22, bendrai 400 000 Lt sumai (toliau - vekseliai). Taip pat ieškovė su UAB „Heraldija“ 2008-06-13 sudarė keturias paprastųjų neprotestuotinų vekselių pirkimo–pardavimo sutartis: VEK_70648, vekselio suma – 50 000 Lt, apmokėjimo data - 2008-09-11; VEK_70668, vekselio suma – 50 000 Lt, apmokėjimo data - 2008-10-09; VEK_70689, vekselio suma – 50 000 Lt, apmokėjimo data - 2008-11-12; VEK_70708, vekselio suma – 50 000 Lt, apmokėjimo data - 2008-12-11 (toliau - vekseliai). Prievolių užtikrinimui, be kitų laiduotojų, visus Vekselius asmeniškai laidavo tretysis asmuo E. L., tuo metu buvusi atsakovo S. L. sutuoktine. Nei UAB „Heraldijos statyba“, nei UAB „Heraldija“ aukščiau nurodytų Vekselių nepadengė ir iki šiol nėra apmokėjusi. Skolininkams nevykdant įsipareigojimų, ieškovė kreipėsi dėl vykdomųjų įrašų Vekseliuose atlikimo. 2008-10-28 notarė M. Č. Vekseliuose padarė vykdomuosius įrašus, kuriais nurodoma, kad yra reikalaujama išieškoti iš solidarių skolininkų ir laiduotojų. Vykdomųjų įrašų pagrindu ieškovė kreipėsi priverstinio išieškojimo į antstolę A. A.. Vykdymo procese iš UAB „Heraldija“ ir solidarių skolininkų gautos lėšos padengė tik nedidelį dalį įsiskolinimo. Skolos padengimas iš BUAB „Heraldijos statyba“ vykdomas bankroto procese, tačiau įmonė neturi pakankamai turto padengti įsiskolinimą pagal vekselius ieškovei. Šią aplinkybę patvirtina 2011-04-12 ieškovės pareiškimo dėl finansinių reikalavimų UAB „Heraldijos statyba“ bankroto byloje (kuriame nurodytas reikalavimo dydis ir įsiskolinimo pagrindai) ir BUAB „Heraldijos statyba“ likvidavimo akto projekto duomenys, iš kurių matyti, kad įmonė negalės padengti vekselius ir šis ieškovės finansinis reikalavimas liks netenkintas. 2009-01-30 Kauno apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-01184-221/2009 buvo patenkintas sutuoktinių S. ir E. L. pareiškimas dėl santuokos nutraukimo bei patvirtinta pareiškėjų sudaryta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Remiantis pareiškėjų (sutuoktinių) sudaryta ir teismo sprendimu patvirtinta sutartimi, buvę sutuoktiniai yra solidarūs skolininkai ieškovės atžvilgiu pagal UAB „Heraldija“ ir BUAB „Heraldijos statyba“ išrašytus vekselius. 2013-11-04 dienai nepadengtos skolos dydis bendrai pagal visus neapmokėtus vekselius yra 709 074,51 Lt. 2013 m. gegužės mėn. ieškovei tapo žinoma, kad 2012-12-03 Nekilnojamojo turto registre buvo užregistruoti juridiniai faktai - V. L. nuosavybės teisė į šiuos nekilnojamojo turto objektus (toliau - ginčo turtas): butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), Kaune; 1800/2774 dalį žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), pastatus: unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ); kitus statinius unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), Kaune; žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), Kaune; pastatą - gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), Kaune; žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), pastatą: unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ); kitus statinius, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), Kaune; butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), Kaune; butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), Kaune; butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), Kaune; žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), Kauno r. sav.; žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), Kauno r. sav. Ieškovė sužinojo, kad dalį, t. y. 1/2 ginčo turto, V. L. paveldėjo paveldėjimo teisių dovanojimo sutarties pagrindu, t. y., kad mirusio K. L. įpėdinis sūnus S. L. 2012-10-19 Kauno m. 17-ojo notaro biuro notarės R. I. patvirtinta paveldėjimo teisių dovanojimo sutartimi, reg. Nr. IR-7105, perleido V. L. savo paveldėjimo teises.

6Ieškinio reikalavimas dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu reiškiamas actio Pauliana pagrindu. Ieškovė turi galiojančią reikalavimo teisę į abu solidarius skolininkus E. L. ir S. L. ir ją turėjo ginčijamų sandorių sudarymo metu, t. y. 2012-10-19. 2008-10-28 notarė M. C. vekseliuose padarė vykdomuosius įrašus, kuriais yra reikalaujama išieškoti iš solidarių skolininkų ir jų laiduotojų. Dalyje dėl išieškojimo iš UAB „Heraldija“, UAB „Heraldijos statyba“ ir E. L. solidarios atsakomybės ir įpareigojimo padengti įsiskolinimą pagal vekselius, vykdomieji įrašai yra galiojantys, neginčijami ir vykdytini. Visų šių vekselių ir juose atliktų vykdomųjų įrašų kopijos buvo pateiktos santuokos nutraukimo byloje (c. b. Nr. 2-01184-221/2009), kurioje 2009-01-30 Kauno apylinkės teismo įsiteisėjusiu sprendimu yra patvirtintas sutuoktinių S. ir E. L. susitarimas dėl solidarios atsakomybės pagal vekselius. Ieškovė mano, kadangi įsiteisėjusiu teismo sprendimu patvirtintas sutuoktinių susitarimas, t. y. prievolės laiduoti pagal vekselius solidarus pobūdis, todėl po santuokos nutraukimo buvę sutuoktiniai išlieka solidariais skolininkais pagal teismo sprendimą, kuris įgijo res judicata galią. Vekseliuose notarės atlikti įrašai laiduotojos E. L. atžvilgiu yra galiojantys ir vykdytini. Atsakovas buvo nesąžiningas ir ginčijamas sandoris pažeidė ieškovės teises. Visų vekselių ir juose atliktų vykdomųjų įrašų kopijos buvo pateiktos santuokos nutraukimo byloje, todėl S. L., 2012-10-19 sudarydamas paveldėjimo teisių dovanojimo sutartį, žinojo apie solidarinę prievolę atsakyti ir dengti įsiskolinimą ieškovei pagal vekselius. Apie tai, kad skola iki šiol nėra padengta, atsakovui yra žinoma, nes kitoje civilinėje byloje Nr. 2-745-390/2013 jis ginčija savo asmeninį laidavimą vekseliuose, remiantis tuo, kad vekselyje jo parašas buvo padarytas kito asmens, bet ne jo paties. Ši byla pagal S. L. ieškinį dėl vekselių pripažinimo dalyje negaliojančiais nėra išnagrinėta. Teigiama, kad bendra ginčo turto vidutinė rinkos vertė yra 1 562 193 Lt. Atsakovas paveldėjimo teisės dovanojimo sutartimi perleido turtines teises į 1/2 ginčo turtą, jo turtinė padėtis tokiu būdu pablogėjo 781 096,5 Lt (1 562 193 Lt/2). Kito turto, į kurį galėtų būti nukreiptas išieškojimas 2012-08-21 atsakovas neturėjo, tačiau jau 2012-10-19 sudarė paveldėjimo teisės dovanojimo sutartį ir neatlygintinai perleido savo turtines (paveldėjimo) teises. 2012-10-19 sudarydamas paveldėjimo teisių neatlygintiną dovanojimo sutartį, atsakovas žinojo, kad tokiu sandoriu jis iš esmės pablogina savo turtinę padėtį ir užkerta ieškovei galimybę nukreipti išieškojimą į jo paveldėtą turtą.

7Atsiliepime į ieškinį atsakovas S. L. prašo ieškovės ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas nurodo, kad ieškovė neįrodė, jog atsakovas S. L. turėjo ir išreiškė savo valią laiduoti pagal konkrečius ieškovės ieškinyje nurodytus vekselius, kad atsakovas teisės aktų nustatyta tvarka ir reikalaujama forma prisiėmė solidarią atsakomybę laiduoti pagal ieškinyje nurodytus konkrečius vekselius. Teigia, kad Kauno miesto apylinkės teismo 2009-01-30 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-01184-221/2009 nebuvo konstatuotas atsakovo S. L. teisių ir pareigų atsiradimas pagal ieškovės nurodytus vekselius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2014-05-28 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2014 išaiškino, kad Kauno miesto apylinkės teismo 2009-01-30 sprendime nebuvo nustatinėjamas S. L. „skolos faktas ir dydis, prievolės įvykdymo terminai, kt.“ Todėl laikytina, kad S. L. neišreiškė valios būti laiduotoju pagal ieškinyje nurodytus vekselius. Atsiliepime nurodoma, kad atsakovas S. L. iš tiesų yra pasirašęs vekselių kaip laiduotojas UAB „Medicinos bankas“ naudai, vieno iš jų kopija yra Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-745-390/2013 (2006-11-14 VEK_39509), tačiau pasirašydamas sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, S. L. turėjo omenyje būtent tuos vekselius, kuriuos jis iš tiesų yra pasirašęs, o ne tuos vekselius, kuriuose jo (ir kitos laiduotojos E. J.) parašai yra suklastoti. Juolab, kad nutraukiant santuoką S. L. net nežinojo apie suklastotų vekselių egzistavimą, iš kurių šioje byloje ieškovė kildina S. L. pareigą apmokėti vekselius, todėl ir negalėjo išreikšti sąmoningos valios pagal juos laiduoti. Tvirtina, kad ieškovė nepateikė įrodymų, kurie leistų daryti pagrįstą išvadą apie tai, kad S. L., vykstant santuokos nutraukimo bylai, žinojo apie suklastotų vekselių egzistavimą ir todėl galėjo sąmoningai pareikšti savo valią būti laiduotoju pagal tuos vekselius. Atsakovas S. L. santuokos nutraukimo byloje dalyvavo be atstovo, jis neturi aukštojo išsilavinimo, todėl natūralu ir akivaizdu, kad pagal savo asmenines savybes bei esant aplinkybei, kad jis iš tiesų buvo pasirašęs vekselių, jis buvo įsitikinęs, kad sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių yra kalbama apie tuos vekselius, kuriuos jis iš tikrųjų yra pasirašęs. Jei S. L. būtų turėjęs valią laiduoti ieškovės nurodytuose vekseliuose, tada nebūtų buvę tikslo klastoti S. L. parašų šiuose vekseliuose. Lietuvos teismo ekspertizės centro ekspertizės 2013-03-20 aktas Nr. 11-2854 (12) patvirtina, kad S. L. parašai yra suklastoti ne tik vekseliuose, bet ir 2008-01-23 Sutikime gauti ir naudotis informacija (civilinės bylos Nr.2-745-390/2013, t 2, b. l. 17). Santuokos nutraukimo bylos nagrinėjimo metu S. L. taip pat neturėjo jokio suinteresuotumo ir motyvo būti laiduotoju pagal ieškovės nurodytus vekselius, nes S. L. su sutuoktine E. L. buvo itin įtemptuose santykiuose dar nuo 2006 m. Santuoka tarp sutuoktinių oficialiai buvo nutraukta pačioje 2009 m. pradžioje, kadangi E. L., būdama santuokoje su S. L., 2007 m. pagimdė vaiką nuo kito vyro; santuoka buvo nutraukta po to, kai teisme buvo nuginčyta S. L. tėvystė. Be to, pagal vekselius gauti pinigai nebuvo perduoti atsakovui, taip pat šie pinigai nebuvo panaudoti atsakovo poreikiams. Ieškovė nenurodė aplinkybės ir nepateikė įrodymų apie tai, kad pagal ieškinyje nurodytus vekselius įmonėms UAB „Heraldija“ ir UAB „Heraldijos statyba“ išmokėti pinigai buvo panaudoti S. L. reikmėms. Ieškovė nėra pateikusi į bylą pakankamai kitų rašytinių dokumentų, leidžiančių daryti pagrįstą išvadą, kad šių dokumentų visumą galima būtų pripažinti S. L. sudarytomis laidavimo sutartimis konkrečiuose vekseliuose (t. y. nėra dokumentų, kuriuose būtų užfiksuoti būtini visi laidavimo sutarties elementai: subjektai, jų valia ir valios išreiškimas, sandorio turinys ir forma ir nėra pagrįsta, kad šių dokumentų visumą galima pagrįstai laikyti vienu, o ne atskirais ir nesusijusiais dokumentais). Be to, ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad šiais dokumentais šalys būtų apsikeitę, tam kad sutartis būtų laikoma sudaryta CK 1.73 straipsnio 2 dalies prasme. Net ir įrodžius, kad atsakovas S. L. yra išreiškęs valią laiduoti, reikia įrodyti ir pagrįsti esant ir kitus privalomus laidavimo sutarties elementus. Kadangi dėl S. ir E. L. santuokos nutraukimo sprendime nebuvo nustatinėjamos tokiems reikalavimams išspręsti reikšmingos aplinkybės: skolos faktas ir dydis, prievolės įvykdymo terminai, kt. (t. y. privalomi laidavimo sutarties elementai), todėl ieškinyje nurodyti teiginiai apie atsakovo S. L. laidavimo sutarčių sudarymo konkrečiuose vekseliuose akivaizdžiai prieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimui. Kadangi ieškovė neįrodė savo neabejotinos ir galiojančios reikalavimo teisės į atsakovą S. L. (kaip į skolininką), todėl atsakovo S. L. negalima laikyti nesąžininga sandorio šalimi, taip pat laikytina, kad ginčijamas sandoris nepažeidė ieškovės interesų.

8Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė V. L. ( t 1., b. l. 127-128) prašo ieškovės ieškinį atmesti. Nurodo, kad ji priimdama iš savo sūnaus dovaną buvo sąžininga, o ieškovė reikšdama ieškinį neturi galiojančios ir vykdytinos reikalavimo teisės į atsakovą S. L..

9Nagrinėjant bylą 2016-03-23 teismo posėdyje ieškovės atstovas pateikė pareiškimą dėl ieškinio dalyko patikslinimo, t. y. reikalavimo dalyje, kurioje ieškovė prašė iš atsakovo priteisti 709 074,51 Lt (kas atitinka 205 362,17 Eur) skolos ir 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos ir nesumokėtos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško skolos padengimo. Pareiškimu ieškovė patikslinusi ieškinio dalyką, prašo: priteisti 196 511,06 Eur skolos ir 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; atsisako ieškinio dalies dėl 8 851,11 Eur priteisimo. Ieškovė nurodo, kad nuo 2013-11-04 iki 2016-03-22 skolos pagal neapmokėtus buvo nežymiai padengtos antstoliui vykdant išieškojimą iš vekselių davėjų ir kitų laiduotojų. Ieškovė taip pat nusprendė nereikalauti patirtų išieškojimo pagal vekselius išlaidų iš atsakovo S. L., dėl to iš dalies pasikeitė ieškovės reikalavimo teisės į atsakovą apimtis.

10Patikslintas ieškinys atmestinas.

11Nagrinėjamoje byloje ieškovė patikslino ieškinio dalyką ir prašo iš atsakovo S. L. priteisti 196 511,06 Eur skolą bei 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei palaiko kitus patikslintame ieškinyje išdėstytus reikalavimus. Teismas atsižvelgdamas į tokią ieškovės atstovo poziciją ir nagrinėja bylą. Kaip matyti iš patikslinto ieškinio faktinio pagrindo, kad ieškovė ieškinį reiškia Actio Pauliana pagrindu prašydama pripažinti negaliojančiu: 1) 2012-10-19 Kauno m. 17-ojo notaro biuro notarės R. I. patvirtintą paveldėjimo teisių dovanojimo sandorį, kuriuo mirusio K. L. įpėdinis sūnus S. L. padovanojo V. L. paveldėjimo teises į 1/2 šio turto: buto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Kaune; 1800/2774 dalies žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), pastatų: unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ); kitų statinių unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), Kaune; žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Kaune; pastato - gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Kaune; žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), pastato: unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ); kitų statinių, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), Kaune; buto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Kaune; buto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Kaune; buto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Kaune; žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Kauno r. sav.; žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Kauno r. sav.; ir leisti kreditoriui UAB „Medicinos bankas“ į šį turtą nukreipti įsiskolinimo pagal UAB „Heraldijos statyba“ įgytus vekselius: VEK_47731, VEK_50809, VEK_67131, VEK_72708 bei pagal UAB „Heraldija“ įgytus vekselius: VEK_70648, VEK_70668, VEK_70689, VEK_70708, išieškojimą; 2) priteisti ieškovės naudai iš solidaraus skolininko S. L. 196 511,06 Eur skolą pagal iš UAB „Heraldijos statyba“ įgytus vekselius: VEK_47731, VEK_50809, VEK_67131, VEK_72708 bei pagal iš UAB „Heraldija“ įgytus vekselius: VEK_70648, VEK_70668, VEK_70689, VEK 70708; 3) priteisti 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos ir nesumokėtos sumos, skaičiuojant nuo bylos teisme iškėlimo iki visiško skolos padengimo.

12Nagrinėjamoje byloje ieškovė įrodinėja, kad atsakovas S. L. pagal 2009-01-30 Kauno apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-01184- 221/2009 patenkintą sutuoktinių S. ir E. L. pareiškimą dėl santuokos nutraukimo bei patvirtinta pareiškėjų sudarytą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, o taip pat pagal jo atžvilgiu išduotus UAB „Heraldija“ ir BUAB „Heraldijos statyba“ išrašytus vekselius, yra solidarus skolininkas. Ieškovė tai teikdama prašo priteisti iš atsakovo skolą bei iš dalies pripažinti negaliojančiais paveldėjimo teisių dovanojimo sandorį. Atsakovas atsikirtinėja, kad jis neprisiėmė laiduotojo atsakomybės pagal vekselius ir santuokos nutraukimo byloje patvirtinant santuokos nutraukimo pasekmių sutartį. Teigia, kad tokios aplinkybės jau yra nustatytos įsiteisėjusiais teismų sprendimais, todėl ieškovė neįrodė savo neabejotinos ir galiojančios reikalavimo teisės.

13Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje pabrėžiama, kad teismai taikydami actio Pauliana institutą, kaip vieną išimtinių sandorių negaliojimo atvejų, turi užtikrinti kreditoriaus, skolininko ir jo turtą įsigijusio trečiojo asmens interesų pusiausvyrą. Atsižvelgdamas į tai, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nuosekliai plėtojamoje praktikoje yra išskyręs tokias būtinas actio Pauliana ieškinio taikymo sąlygas: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 4) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 5) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas. Be šių sąlygų, taip pat skiriami du šio instituto taikymo ypatumai: 1) actio Pauliana atveju taikomas vienerių metų ieškinio senaties terminas; 2) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje AB DnB Nord bankas v. A. M. ir kt., bylos Nr. 3K-P-311/2012). Šiame nutarime taip pat akcentuota, kad sandorį pripažinti negaliojančiu actio Pauliana pagrindu bei taikyti jo teisinius padarinius galima tik esant pirmiau nurodytų sąlygų visetui, t. y. nenustačius bent vienos nurodytų sąlygų egzistavimo, nėra pagrindo taikyti CK 6.66 straipsnio ir pripažinti sandorį negaliojančiu bei taikyti kitus padarinius ( Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus 2014m. spalio 15d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-429/2014 ).

14Teismo vertinimu, sprendžiant tarp šalių ginčą šioje byloje, visų pirma reikšminga nustatyti ar ieškovė turi neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę atsakovui S. L. ir šio fakto tikrumui patikrinti, reikia įvertinti jau byloje esančius įrodymus ir kitais įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais konstatuotas aplinkybes ( CPK 182 straipsnio 2 punktas).

15Byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2-745-390/2013 pagal ieškovo S. L. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Medicinos bankas“, tretiesiems asmenims G. J., E. J., uždarajai akcinei bendrovei „Heraldija“, uždarajai akcinei bendrovei „Heraldijos statyba“, E. L., N. L., A. P., D. P., V. L., Kauno m. 27-ojo notarų biuro notarei M. Č., antstolei A. A. dėl vekselių pripažinimo negaliojančiais ir vykdomųjų įrašų panaikinimo, 2013m. liepos 8d. priėmė sprendimą ir ieškovo patikslintą ieškinį patenkino. Teismas pripažino negaliojančiais dalyje dėl S. L. (a.k. ( - )) laidavimo UAB „Medicinos bankas“ turimus UAB „Heraldija“ ir UAB „Heraldijos statyba“ išduotus vekselius: 2008-01-30 paprastąjį neprotestuotiną vekselį (VEK 47731), 2008-02-29 paprastąjį neprotestuotiną vekselį (VEK 50809), 2008-05-26 paprastąjį neprotestuotiną vekselį (VEK 67131), 2008-06-13 paprastąjį neprotestuotiną vekselį (VEK 70648), 2008-06-13 paprastąjį neprotestuotiną vekselį (VEK 70668), 2008-06-13 paprastąjį neprotestuotiną vekselį (VEK 70689), 2008-06-13 paprastąjį neprotestuotiną vekselį (VEK 70708), 2008-06-28 paprastąjį neprotestuotiną vekselį (VEK 72708) nuo jų išrašymo momento. Teismas taip pat panaikino Kauno miesto 27-ojo notarų biuro notarės M. Č. vykdomuosius įrašus: 2008-10-28 vykdomąjį įrašą Nr. MČ-3144, 2008-10-03 vykdomąjį įrašą Nr. MČ-2732, 2008-09-17 vykdomąjį įrašą Nr. MČ-2484, 2008-09-17 vykdomąjį įrašą Nr. MČ-2482, 2008-11-27 vykdomąjį įrašą Nr. MČ-3459, 2008-12-31 vykdomąjį įrašą Nr. MČ-3760, 2008-12-08 vykdomąjį įrašą Nr. MČ-3538, 2009-01-12 vykdomąjį įrašą Nr. MČ-68 dalyje dėl solidariosios skolos ir palūkanų išieškojimo iš S. L.. Nustatyta, kad dėl šio teismo sprendimo atsakovė UAB „Medicinos bankas“, o nagrinėjamoje byloje ieškovė pateikė apeliacinį skundą. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija išnagrinėjusi ieškovės apeliacinį skundą 2015m. rugpjūčio 31d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2013m. liepos 8d. sprendimą paliko nepakeistą pilnoje apimtyje. Šis teismo sprendimas yra įsiteisėjęs ( CPK 18 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija savo nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-824-302/2015 nustatė ypač reikšmingus faktus šiai nagrinėjamai bylai. Teisėjų kolegija analizuodama apeliantės, atsakovės UAB „Medicinos bankas“, o nagrinėjamoje bylos ieškovė apeliacinio skundo argumentus dėl Kauno apygardos 2013m. liepos 8d. sprendimo bei vertindama atsakovo S. L. ir E. L. santuokos nutraukimo bylos medžiagą nustatė, kad ieškovo S. L. ir trečiojo asmens E. L. santuoka nutraukta įsiteisėjusiu Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. sausio 30 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-01184-221/2009. Šioje civilinėje byloje buvo patvirtinta buvusių sutuoktinių sudaryta ir teismui pateikta tvirtinti sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kurioje nurodyta, kad tiek S. L., tiek E. L. yra kreditoriaus UAB Medicinos banko solidarūs skolininkai ir nutraukę santuoką įsipareigoja UAB Medicinos bankui skolas pagal vekselius grąžinti solidariai iki visiško savo prievolių įvykdymo kreditoriui. Kolegija nustatė, kad civilinėje byloje Nr. 2-01184-221/2009 buvo pateikti ir ginčo vekseliai, civilinės bylos nagrinėjime dalyvavo UAB Medicinos banko atstovas. Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį į aplinkybę, kad vekselius į bylą pateikė ieškovas kartu su buvusia sutuoktine kartu, teismui nustačius terminą pareiškimo dėl santuokos nutraukimo trūkumams šalinti ir pasiūlius į bylą pateikti įrodymus, patvirtinančius laidavimą. Santuokos nutraukimo byloje UAB Medicinos bankas nepareiškė reikalavimo priteisti iš pareiškėjų siekiamas išieškoti lėšas, todėl teismo sprendime nebuvo nustatinėjamos tokiems reikalavimams išspręsti reikšmingos aplinkybės: skolos faktas ir dydis, prievolės įvykdymo terminai ir t.t. Teisėjų kolegija nustačiusi aptartas aplinkybes ir įvertinusi tokią susidariusią situaciją akcentavo, kad buvusiai sutuoktinei pateikus vekselius į bylą, ieškovas tiesiog pasirašė patikslintą pareiškimą dėl santuokos nutraukimo ir su teikiamais teismui vekseliais, nekilus dėl jų jokio ginčo, net nesusipažino, nors aišku, jog tokią pareigą bet kuriuo atveju turėjo. Teisėjų kolegija šio klausimo sprendimo kontekste pastebėjo, kad Kauno miesto apylinkės teismo 2009m. sausio 30 d. sprendimo nei motyvuojamoje dalyje, nei rezoliucinėje dalyje nėra išvardinti konkretūs vekseliai, nėra nurodyta iš S. L. bei E. L. išieškotina suma pagal vekselius, nėra nustatyta, ar sutuoktiniai yra solidariai atsakingi kreditoriui dėl to, kad kiekvienas iš jų pasirašė vekseliuose, kaip laiduotojas, ar dėl to, kad vekseliuose kaip laiduotojas pasirašė vienas iš sutuoktinių. Taip pat teisėjų kolegija savo nutartyje pažymėjo, kad ieškovas, o nagrinėjamoje byloje atsakovas S. L. ir jo buvusi sutuoktinė už UAB „Heraldija“ ir UAB „Heraldijos statyba“ išrašytus vekselius laidavo ne kartą. Kolegija nustatė, kad ieškovas, o nagrinėjamoje byloje atsakovas S. L. su patikslintu ieškiniu į bylą yra pateikęs 2006-11-14 paprastąjį vekselį VEK_39509 UAB Medicinos banko naudai. Šio vekselio jis neginčija ir tuo yra paaiškinamas apeliaciniame skunde nurodomas argumentas, jog pats ieškovas kitose bylose yra prisipažinęs, jog pasirašinėjo vekselius. Kolegija patvirtino, kad akivaizdu, jog ta aplinkybė, kad ieškovas atsakovo naudai buvo pasirašęs kitus vekselius, nesuponuoja išvados, jog ieškovas buvo išreiškęs valią laiduoti ir už šioje byloje ginčijamus vekselius. Galiausiai teisėjų kolegija įvertinusi nustatytas aplinkybes savo nutartyje sprendė ir darė išvadą, kad būtų nepagrįsta teigti, jog santuokos nutraukimo byloje ieškovas buvo aiškiai išreiškęs savo valią būti laiduotoju pagal nagrinėjamoje byloje ginčijamus vekselius.

16Teismas nagrinėjamoje byloje turėdamas tokius duomenis ir įsiteisėjusiais procesiniais teismo sprendimais nustatytus faktus daro išvadą, kad ieškovė neturi neabejotinos ir galiojančios reikalavimo teisės atsakovui S. L. reikšti reikalavimą actio Pauliana pagrindu dėl skolos priteisimo bei kelti kitus šioje byloje pareikštus ieškinio reikalavimus. Teismo nuomone, nenustačius šios aptartos pagrindinės actio Pauliana taikymo sąlygos, kitų šio instituto sąlygų nagrinėjimas ir nustatymas netikslingas ir taptų beprasmis. Ieškovė pateiktais į bylą rašytiniais paaiškinimais ( t 3., b. l. 5-12) įrodinėjo ieškinio aplinkybes, kurios jau yra iš esmės nustatytos ir įvertintos priimtuose teismų procesiniuose sprendimuose nagrinėjant civilines bylas Nr. 2-01184-221/2009, Nr. 2-745-390/2013, 2A-824-302/2015. Teismas sprendžia, kad ieškovės šiuose paaiškinimuose nurodytos aplinkybės esant jau aukščiau sprendime pateiktai motyvacijai ir padarytoms išvadoms, nesudaro pagrindo ieškovės pareikštam ieškiniui tenkinti.

17Dėl nurodyto ieškovės ieškinys atmestinas, kaip nepagrįstas, pilnoje apimtyje ( CK 6. 66 straipsnis).

18Atmetus ieškovės ieškinį iš jos priteistinos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei ( CPK 96 straipsnio 2 dalis, CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Iš ieškovės valstybei priteistinos išlaidos sudaro 22,20 Eur.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259–270 straipsniais, teismas,

Nutarė

20Patikslintą ieškinį atmesti.

21Iš ieškovės UAB „Medicinos bankas“ į/k 112027077 priteisti valstybei 22,20 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

22Sprendimas nuo jo priėmimo per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Algimantas Kukalis, sekretoriaujant Eglei... 2. Ieškovė UAB „Medicinos bankas“ (toliau – ieškovė) 2013-11-13... 3. 2014-08-22 ieškovė pateikė pareiškimą dėl ieškinio dalyko pakeitimo... 4. Ieškovė 2014-08-21 patikslintu ieškiniu prašo:
  1. ... 5. Ieškovė nurodė, kad ji su UAB „Heraldijos statyba“ sudarė keturias... 6. Ieškinio reikalavimas dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu reiškiamas... 7. Atsiliepime į ieškinį atsakovas S. L. prašo ieškovės ieškinį atmesti... 8. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė V. L. ( t 1., b. l. 127-128)... 9. Nagrinėjant bylą 2016-03-23 teismo posėdyje ieškovės atstovas pateikė... 10. Patikslintas ieškinys atmestinas.... 11. Nagrinėjamoje byloje ieškovė patikslino ieškinio dalyką ir prašo iš... 12. Nagrinėjamoje byloje ieškovė įrodinėja, kad atsakovas S. L. pagal... 13. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje... 14. Teismo vertinimu, sprendžiant tarp šalių ginčą šioje byloje, visų pirma... 15. Byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr.... 16. Teismas nagrinėjamoje byloje turėdamas tokius duomenis ir įsiteisėjusiais... 17. Dėl nurodyto ieškovės ieškinys atmestinas, kaip nepagrįstas, pilnoje... 18. Atmetus ieškovės ieškinį iš jos priteistinos bylinėjimosi išlaidos,... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259–270 straipsniais, teismas,... 20. Patikslintą ieškinį atmesti.... 21. Iš ieškovės UAB „Medicinos bankas“ į/k 112027077 priteisti valstybei... 22. Sprendimas nuo jo priėmimo per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos...