Byla 1-188-496/2014
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir susipažinusi su ikiteisminio tyrimo medžiaga Nr. 67-1-258-14, kurioje

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Valčiukienė, išnagrinėjusi Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokurorės pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir susipažinusi su ikiteisminio tyrimo medžiaga Nr. 67-1-258-14, kurioje

2A. R., a. k. ( - ) gimęs ( - ) Kelmės rajone, lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio išsilavinimo, išsituokęs, bedarbis, gyvenantis ( - ), deklaruota gyvenama vieta – ta pati, neteistas,

3kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 164 str.,

Nustatė

4Kaltinamasis A. R., žinodamas apie pareigą pagal 2008 m. balandžio 24 d. Kelmės rajono apylinkės teismo sprendimą mokėti lėšas, t.y. po 200 Lt kas mėnesį dukros K. R., gim. 1991 m., dukros A. R., gim. 2001 m. ir sūnaus A. R., gim. 2004 m. išlaikymui iki jų pilnametystės, nuo 2008 m. balandžio 24 d. iki 2008 m. liepos 31 d., nuo 2009 m. liepos 1 d. iki 2010 m. vasario 1 d., nuo 2010 m. liepos 22 d. iki 2010 m. spalio 1 d. ir nuo 2012 m. rugpjūčio 31 d. iki 2012 m. lapkričio 30 d. nemokėjo lėšų vaikų išlaikymui. Kaltinamasis A. R., kai jam buvo pranešta apie įtarimą padarius Lietuvos Respublikos BK 164 str. numatytą veiką, kaltę pripažino ir paaiškino (b. l. 39, 42, 47), kad su R. R. susituokė 1985-10-19. Kartu su R. R. santuokos metu susilaukė penkių vaikų: sūnų M. R., gim. 1986 m., D. R., gim. 1987 m., A. R., gim. 2004 m., dukrų K. R., gim. 1991 m. ir A. R., gim. 2001 m. 2008 m. balandžio 24 d. Kelmės rajono apylinkės teismo sprendimu santuoka su R. R. buvo nutraukta ir jam paskirta mokėti išmokas po 200 Lt kas mėnesį nepilnamečių vaikų K. R., A. R. ir A. R. išlaikymui. Po santuokos nutraukimo kreipėsi į Kelmės rajono apylinkės teismą dėl tėvystės nuginčijimo, kadangi nepripažino tėvystės dėl A. R. ir A. R., tačiau Kelmės rajono apylinkės teismo sprendimu buvo pripažintas A. R. ir A. R. tėvu, sprendimas neginčijamas. Su žmona R. R. negyvena nuo 2000 m. Po santuokos nutraukimo niekur nedirba. Šiuo metu nepamena, kuriuo laikotarpiu, buvo registruotas Kelmės darbo biržoje, buvo mokama 350 Lt socialinė pašalpa. Galimai nuo 2008 m. gaudavo invalidumo pensiją iš Sodros, iš kurios buvo atskaitoma iš pradžių po 300, po to 180 Lt alimentams už vaikų išlaikymą. Pinigai buvo pervedami R. R.. Šiuo metu neprisimena, kokį laikotarpį buvo nedarbingas ir kokį laikotarpį buvo mokama invalidumo pensija. Iš invalidumo pensijos buvo nuskaitomos išmokos už vaikų išlaikymą. Pats asmeniškai A., A. ir K. jokių daiktų, mokyklos reikmenų nėra nupirkęs, yra tik kelis kartus davęs po 5 Lt, nupirkęs saldainių. Apklaustas papildomai parodė, kad kaltu prisipažįsta visiškai ir parodo, kad susipažinęs su gauta pažyma iš Sodros, patvirtina, kad duomenys, nurodyti pažymoje, yra teisingi. 2014 m. balandžio 25 d. pateiktame pranešime apie įtarimą nurodytais laikotarpiais vaikų, t.y. K., A. ir A. išlaikymui pagal Kelmės rajono apylinkės teismo sprendimą paskirtos sumos, t.y. po 200 Lt nemokėjo, nes neturėjo darbo. Be to, gydytojai yra nustatę, kad negali dirbti sunkių darbų, yra išduota pažyma, tačiau nuo 2009 m. birželio mėn. 15 d. invalidumas nėra išduotas. Kadangi niekur nedirba, todėl ir negali savo vaikams skirti tiek lėšų, kiek yra priteisęs teismas. Kaltinamojo A. R. kaltė įrodyta. Nukentėjusioji R. R. parodė (b. l. 15), kad 2008 m., tikslios datos nepamena, su A. R. nutraukė santuoką ir kartu nuo tada nebegyvena. Susituokė 1985 m. Santuokoje su A. R. susilaukė penkių vaikų: M. R. (28 m. amžiaus), D. R. (26 m. amžiaus), K. R. (22 m. amžiaus), A. R. (12 m. amžiaus), A. R. (10 m. amžiaus). Nepilnamečiai vaikai gyvena su ja. Po skyrybų su A. R. Kelmės rajono apylinkės teismo sprendimu A. R. buvo priteista mokėti po 200 Lt vaikų, t.y. A. R., A. R. ir K. R., išlaikymui, iš viso 600 Lt, kol vaikams sueis pilnametystė. Tačiau A. R. Kelmės rajono apylinkės teismo sprendimą vykdė apie metus laiko, po to nuo 2009 m., tikslios datos nepamena, pinigų nemokėjo. A. R. vengė mokėti alimentus, dėl to 2010 m. pradžioje kreipėsi į Garantinį vaikų išlaikymo fondą, dėl išmokos už nepilnamečių vaikų A. R. ir A. R. išlaikymą gavimo. Už laikotarpį nuo 2010 m. vasario mėn. iki šios dienos kas mėnesį buvo mokomos išmokos po 195 Lt už abiejų vaikų išlaikymą. Minėtą laikotarpį, t.y. nuo 2010 m. vasario mėn. iki šios dienos, A. R. vaikų išlaikymui po 200 Lt pinigų nemokėjo. A. R. vaikams mokyklinių reikmenų, rūbų ir kitų būtinų daiktų niekada nėra nupirkęs. Vieną kartą per Kalėdas buvo atnešęs vaikams po dovanėlę. Ji nenori, kad A. R. lankytųsi, nes dažnai būna neblaivus. Vaikų išlaikymo fondo administracijos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus pavaduotoja, atliekanti direktoriaus funkcijas kreipėsi į Telšių AVPK Kelmės rajono PK su prašymu pradėti ikiteisminį tyrimą (b. l. 5-7).

5Nukentėjusioji R. R. kreipėsi į garantinį ir vaikų išlaikymo fondus su prašymais išmokai iš vaikų išlaikymo fondo gauti (b. l. 8, 9).

6Iš antstolio Tomo Ubarto pažymos apie priteistų lėšų vaikui išlaikyti mokėjimą (b. l. 10) matyti, kad laikotarpiu nuo 2009 m. lapkričio mėn. iki 2010 m. sausio mėn. A. R. ir A. R. išlaikymui ir A. R. buvo išieškota 0,00 Lt.

7Garantinio ir vaikų išlaikymo fondų administracijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus sprendimais (b. l. 11, 12) buvo nuspręsta A. R. ir A. R. nuo 2010 m. vasario 25 d. kiekvieną mėnesį mokėti po 195 Lt didžio išmokas iš Vaikų išlaikymo fondo, kol atsiras Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo fondo įstatyme nustatyti pagrindai sustabdyti arba nutraukti išmokų iš Vaikų išlaikymo fondo mokėjimą.

8Kelmės rajono apylinkės teismo 2008 m. balandžio 24 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-63-496/2008 (b. l. 24-25) nutraukus santuoką tarp A. R. ir R. R. iš A. R. priteista nepilnamečių vaikų K. R., A. R. ir A. R. išlaikymui po 200 Lt kas mėnesį iki vaikų pilnametystės.

9Šiaulių apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-306-372/2013 (b. l. 16-20) A. R. skundas dėl Kelmės rajono apylinkės teismo 2013 m. sausio 10 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo A. R. ieškinį atsakovei R. R., institucija, duodanti išvadą byloje, Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, dėl tėvystės nuginčijimo atmestas.

10Iš alimentų įsiskolinimo paskaičiavimo lentelės (b. l. 28-29) matyti, kad kaltinamojo A. R. išlaikymo įsiskolinimas už laikotarpį iki 2014 metų balandžio 1 d. yra 18110,15 Lt.

11Šiaulių teritorinės darbo biržos Kelmės skyriaus pažymoje dėl bedarbio registravimo laikotarpiu ir nedarbo draudimo išmokų mokėjimo (b. l. 31) nurodomas A. R. įsiregistravimo darbo biržoje laikotarpiai.

12Iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos šalių skyriaus pažymos apie asmeniui priskaičiuotas ir išmokėtas išmokas (b. l. 43-44) matyti, kad 2007 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gegužės 31 d. iš A. R. išlaikymo išieškota už 1994,85 Lt.

13Iš Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbingumo lygio pažymos DL-1 Nr. 0306949 (b. l. 45) matyti, jog. laikotarpiu nuo 2008 m. birželio 15 d. iki 2009 m. birželio 14 d. A. R. buvo nustatytas 55,5 proc. darbingumo lygis.

14Iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos medicininio pažymėjimo (b. l. 48) matyti, kad laikotarpiu nuo 2013 m. sausio 11 d. iki 2014 m. sausio 11 d. A. R. buvo atleistas nuo sunkaus fizinio darbo.

15Aptartais įrodymais nustatyta, kad kaltinamasis A. R., žinodamas apie pareigą pagal 2008 m. balandžio 24 d. Kelmės rajono apylinkės teismo sprendimą mokėti lėšas, t.y. po 200 Lt kas mėnesį dukros K. R., gim. 1991 m., dukros A. R., gim. 2001 m. ir sūnaus A. R., gim. 2004 m. išlaikymui iki jų pilnametystės, nereguliariai mokėjo lėšas nepilnamečių vaikų išlaikymui, kaltinime nurodytais laikotarpiais darbo neieškojo, todėl jo veika atitinka Lietuvos Respublikos BK 164 str.

16Kaltinamojo A. R. atsakomybę lengvinančių bei atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta (Lietuvos Respublikos BK 59 str., 60 str.).

17Kaltinamasis A. R. padarė nesunkų nusikaltimą, kaltę pripažino, neprieštarauja, kad procesas būtų baigtas teismo baudžiamuoju įsakymu, sutinka su prokurorės siūloma bausmės rūšimi, prašo sumažinti jos dydį, kadangi negali dirbti sunkių darbų dėl sveikatos (b. l. 64). Kaltinamasis yra neteistas (b. l. 51), baustas administracine tvarka (b. l. 52-55), nedirba (56, 57-58). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, jam skirtina prokurorės siūloma bausmė - viešųjų darbų bausmė (Lietuvos Respublikos BK 46 str. 1 d., 2 d., 3 d. ir 54 str.). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 str., kaltinamajam paskirta viešųjų darbų bausmė mažintina vienu trečdaliu.

18Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (b. l. 49-50) – paliktina galioti ir panaikintina įsiteisėjus teismo baudžiamajam įsakymui.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 420 str. 1 d. 1 p., 421 str., teismas

Nutarė

20A. R. pripažinti kaltu padarius Lietuvos Respublikos BK 164 str. numatytą nusikaltimą ir nuteisti 1 (vienerių) metų viešųjų darbų bausme, įpareigojant neatlygintinai dirbti 40 (keturiasdešimt) valandų per mėnesį visuomenės labui.

21Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 str., bausmę sumažinti 1/3 (vienu trečdaliu) ir nustatyti galutinę 8 (aštuonių) mėnesių viešųjų darbų bausmę, įpareigojant neatlygintinai dirbti 40 (keturiasdešimt) valandų per mėnesį visuomenės labui.

22Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – palikti galioti ir panaikinti įsiteisėjus teismo baudžiamajam įsakymui.

23Išaiškinti A. R., kad nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per keturiolika dienų nuo šio dokumento gavimo jis turi teisę paduoti teismui prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme. Jei jis šia teise nepasinaudoja, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.

Ryšiai
1. Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Valčiukienė, išnagrinėjusi... 2. A. R., a. k. ( - ) gimęs ( - ) Kelmės rajone, lietuvis, Lietuvos Respublikos... 3. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 164 str.,... 4. Kaltinamasis A. R., žinodamas apie pareigą pagal 2008 m. balandžio 24 d.... 5. Nukentėjusioji R. R. kreipėsi į garantinį ir vaikų išlaikymo fondus su... 6. Iš antstolio Tomo Ubarto pažymos apie priteistų lėšų vaikui išlaikyti... 7. Garantinio ir vaikų išlaikymo fondų administracijos prie Socialinės... 8. Kelmės rajono apylinkės teismo 2008 m. balandžio 24 d. sprendimu civilinėje... 9. Šiaulių apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-306-372/2013 (b.... 10. Iš alimentų įsiskolinimo paskaičiavimo lentelės (b. l. 28-29) matyti, kad... 11. Šiaulių teritorinės darbo biržos Kelmės skyriaus pažymoje dėl bedarbio... 12. Iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos šalių skyriaus pažymos... 13. Iš Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir... 14. Iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos medicininio... 15. Aptartais įrodymais nustatyta, kad kaltinamasis A. R., žinodamas apie... 16. Kaltinamojo A. R. atsakomybę lengvinančių bei atsakomybę sunkinančių... 17. Kaltinamasis A. R. padarė nesunkų nusikaltimą, kaltę pripažino,... 18. Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (b. l. 49-50) –... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 420 str. 1 d. 1 p., 421 str., teismas... 20. A. R. pripažinti kaltu padarius Lietuvos Respublikos BK 164 str. numatytą... 21. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 str., bausmę sumažinti 1/3 (vienu... 22. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – palikti... 23. Išaiškinti A. R., kad nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju...