Byla 2A-1892-275/2014
Dėl įsiskolinimo priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės J. P. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 30 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Vilniaus energija” ieškinį atsakovei J. P. dėl įsiskolinimo priteisimo.

2Teisėja

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti 1 613, 04 Lt skolą už patiektą šilumos energiją, 109,29 Lt materialiųjų palūkanų, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad UAB „Vilniaus energija“ tiekė butui, esančiam ( - ), centralizuotą šilumą ir karštą vandenį. Šio buto savininkė J. P.. Už tiektą šildymą ir karštą vandenį nuo 2008-10-01 iki 2011-10-31 atsakovė yra skolinga ieškovui. Atsakovės globėjas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog dar 2008-10-14 ieškovas buvo informuotas ir pateikti dokumentai dėl panaikinimo visiškai parūdijusio ir netinkamo naudotis bute gyvatuko vonioje. Buvo pateiktas darbų aktas, projektas suderintas. Nuo 2008-10-06 nebėra bute gyvatuko vonioje, todėl nėra mokama už gyvatuką, visos kitos paslaugos už šildymą yra mokamos. Prašė ieškinį atmesti.

5II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. gegužės 3 d. sprendimu ieškovo ieškinį tenkino visiškai. Priteisė iš atsakovės J. P. 1 613, 04 Lt skolos už suteiktas paslaugas, 109,29 Lt materialiųjų palūkanų, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2011-09-21 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos bei 594,80 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Vilniaus energija“ naudai. Priteisė iš atsakovės J. P. 43,18 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Pažymėjo, jog vonios šildymo prietaiso atjungimo metu galiojusių Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003-06-30 įsakymu Nr. 4-258, 250-264 p. nustatė specialią tvarką, kurios laikantis atsakovė turėjo atsijungti gyvatuką nuo bendros namo energijos tiekimo visam namui sistemos. Kadangi atsakovės atstovas nepateikė į bylą įrodymų, jog minėtos atsijungimo tvarkos laikėsi, taip pat nepateikė duomenų, jog buvo kreiptasi į savivaldybę su prašymu dėl vonios šildymo prietaiso atjungimo, ar šilumos tiekėjas išdavė projektavimo sąlygas, atjungimo nuo karšto vandens temperatūros palaikymo sistemos klausimo nei su savivaldybe, nei su namo bendrasavininkais teisės aktų nustatyta tvarka nederino, padarė išvadą, jog atsakovas savavališkai atsijungė vonios šildymo prietaisą nuo bendros sistemos, todėl ieškovas pagrįstai paskaičiavo įsiskolinimą atsakovui.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

8Atsakovė su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 20 d. sprendimu nesutinka, prašo jį panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti, apeliacinį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, į posėdį kviesti UAB „Vilniaus energijos“ generalinį vadovą, nes galimas taikus susitarimas, priteisti bylinėjimosi išlaidas, taikyti senaties terminą. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

91. Prašo bylą apeliacine tvarka nagrinėti žodinio proceso tvarka, nes apeliantės atstovas tik nuo tada, kai apeliantei suteikta globa, gali tinkamai ir teisėtai dalyvauti byloje. Teismas neišsprendė 2013-12-04 prašymo stabdyti bylą, teisėja šališka, nes atsisakė kviesti UAB „Vilniaus energija“ generalinį vadovą.

102. Teismo sprendimas negaliojantis, nes teisėja taikė tik iki 2007 m. galiojančius įstatymus.

113. Pastato valdytojas DNSB – 73 patvirtino darbų atliktų darbų atitikimą paprastojo remonto aprašui, todėl nėra jokio gyvatuko mokesčio.

124. Praleistas senaties terminas ieškiniui pateikti, o ieškovas neprašė jo atnaujinti.

135. Apeliantas negalėjo atvykti į teismo posėdį, todėl teismas neturėjo teisės priimti sprendimo be atsakovo globėjo.

14Ieškovas su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad apeliantė ir jos globėjas atjungimo nuo karšto vandens temperatūros palaikymo sistemos klausimo nei su savivaldybe, nei su namo bendrasavininkais teisės aktų nustatyta tvarka nederino. Vonios šildytuvo uždarymas neatjungia atsakovo nuo karšto vandens cirkuliacinės sistemos. Namo įvadinis skaitiklis skaičiuoja suvartotą šilumos energiją, neskirstydamas jos pagal tai, kaip ji buvo panaudota (šildymui ar karštam vandeniui ruošti/cirkuliuoti), todėl šilumos energijos pasiskirstymas apskaičiuojamas pagal specialią formulę. Nepaisant to, kad atsakovas užsuko vonios šildytuvą, karšto vandens cirkuliacija vis tiek vyksta, todėl ieškovas paskaičiavo, kokia šilumos energijos dalis atiteko karšto vandens cirkuliacijai ir išskyrė ją į atskirą eilutę. Apeliantė skunde nenurodė, kokias konkrečiai reikšmingas aplinkybes gali paaiškinti jos prašomas iškviesti ieškovo vadovas. Teismas nepažeidė atsakovės teisių, atmesdamas jos globėjo prašymą stabdyti bylą neapibrėžtam terminui iki pagerės apeliantės sveikata. Apeliantės atstovas nepateikė įrodymų apie tai, kad negalėjo atvykti į posėdį dėl ūmaus atsakovės sveikatos pablogėjimo ar kitos svarbios priežasties.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Skundas atmestinas.

17Byloje pagal ieškovo ieškinį 2011-12-30 buvo priimtas sprendimas už akių, kuriuo reikalavimai patenkinti ir priteista iš atsakovės 1613, 04 Lt skola , 109,29 Lt palūkanos, 5 procentų palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos. Ieškovės 2012 -01-17 pateiktas pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo buvo patenkintas Vilniaus apygardos teismo 2012-05-23 nutartimi ir bylos nagrinėjimas atnaujintas. 2012-06-19 apylinkės teismo nutartimi byla buvo sustabdyta iki bus paskirtas atsakovės atstovas pagal įstatymą. Atsakovės atstovas 2013-08-06 pateikė byloje atsiliepimą į ieškinį, 2013-10-07, 2013-10-16 bylą nagrinėjant parengiamuosiuose posėdžiuose dalyvavo atsakovės atstovas V. R.. Jis nurodo, kad tik po globos jo motinai, atsakovei J. P. paskyrimo jis galėjo tinkamai ją atstovauti byloje, todėl prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Prašymas atmestinas, nes atsakovės atstovas dalyvavo parengiamuosiuose teismo posėdžiuose ir nepateikė įrodymų, jog buvo svarbios priežastys, dėl kurių jis negalėjo dalyvauti kituose teismo posėdžiuose po to, kai buvo paskirtas atsakovės globėju. Atstovui nenurodžius kitų argumentų dėl bylos nagrinėjimo žodine tvarka būtinumo, šis prašymas netenkinamas.

18Apeliaciniame skunde nurodyta, kad pagal atstovo pateiktą 2013-12-04 prašymą dėl bylos sustabdymo teismas 2013-12-04 priėmė protokolinę nutartį, atmetė šį prašymą motyvuodamas tuo, kad prieš tai vykęs teismo posėdis buvo atidėtas suteikiant atsakovės atstovui galimybę pasirūpinti tinkamu atstovavimu, tačiau atstovas neapsinaudojo teismo pasiūlymu. Apeliaciniame skunde nenurodyti argumentai, dėl kurių buvo būtinas bylos sustabdymas. Pripažintina, kad prašymas dėl bylos sustabdymo buvo atmestas pagrįstai.

19Teismas tenkino ieškovo reikalavimus, padaręs išvadą, kad atsakovė gavo šildymo ir karšto vandens tiekimo paslaugas, bet nevykdė savo pareigos atsiskaityti už suteiktas paslaugas, nurodė įstatymo normas, kuriomis vadovavosi, tenkindamas ieškinį – CK 4.86 straipsnio 1 dalis, 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.189 straipsnio 1 dalis, 6.261 straipsnio 1 dalis, 6.383 straipsnio 1 dalis, 6.384 straipsnio 1 dalis, 6.388 straipsnio 1 dalis. Apeliacinio skundo teiginys, kad teisėja taikė tik 2007 metais galiojusius įstatymus nepagrįstas, nes nurodytos teisės normos nebuvo keičiamos nuo jų priėmimo 2000-07-18 įstatymu Nr. VIII-1864 iki teismo sprendimo priėmimo šioje byloje.

20Pirmosios instancijos teismo išvada, jog atsakovė nesilaikė atsijungimo nuo bendros šildymo sistemos tvarkos, nes nesikreipė į savivaldybę su prašymu dėl vonios šildymo prietaiso atjungimo, kad šilumos tiekėjas nebuvo išdavęs projektavimo sąlygų dėl atjungimo, pagrįsta, nes atsakovė šiuos atjungimo veiksmus atliko iki 2008-10-06, iki nebuvo pripažinta, jog Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003-06-30 įsakymu Nr. 4-258 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių (( toliau tekste - Taisyklių) (2008 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 4-617 redakcija)) 250 punktas ta apimtimi, kiek nustato pareigą gauti projektavimo sąlygų sąvadą siekiant atjungti įrenginius, 251–254 punktai, taip pat 255 punktas ta apimtimi, kiek nustato pareigą atitinkamus įrenginių atjungimo darbus atlikti pagal išduotas projektavimo sąlygas, 256 punktas, taip pat 257 punktas ta apimtimi, kiek nustato pareigą rekonstravimo darbus atlikti vadovaujantis Taisyklių 175–184 punktuose nustatyta tvarka, prieštaravo Šilumos ūkio įstatymo 29 straipsnio 1 daliai (tiek, kiek nustatyta, kad buto (butų) ir kitų patalpų šildymo būdas keičiamas Statybos įstatymo nustatyta tvarka), Statybos įstatymo (2010 m. liepos 2 d. įstatymo Nr. XI-992 redakcija) 20 straipsnio 11 daliai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ (2010 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1415 redakcija) 1.2.18 punktui. 2013 01 17 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimu buvo pripažinta, kad Taisyklių punktai tam tikra apimtimi prieštarauja įstatymams. Kadangi nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog atsakovė nederino atjungimo su namo bendrasavininkiais, byloje nepateikti įrodymai, kad atsakovės bute vonios šildymo atjungimas nuo bendros šildymo sistemos neprieštaravo bendrasavininkių interesams, teismo išvada, kad jai priskaičiuoti mokėjimai už šildymą pagrįstai, nebuvo paneigta. Ta aplinkybė , kad atsijungimo nuo bendros šildymo sistemos metu atsakovė nesilaikė Taisyklėse nustatytų reikalavimų atsijungimui, buvo įrodyta.

21Taisyklių 259 p. redakcijoje, kuri keista 2009 06 16 įsakymu Nr. 1-95 (nuo2009 06 21) nustatyta, kad baigęs Taisyklių 255 punkte nurodytus darbus, daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkas – buitinis šilumos vartotojas privalo gauti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą-pažymą bei teisės akte (Taisyklių 1 priedo 32 punktas )nustatyta tvarka gauti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos, rekonstruotų dėl atjungimo, įrenginių bei buto ar kitų patalpų šilumos vartojimo įrenginių jungčių su pastato šildymo ar karšto vandens sistema išardymo, kito pasirinkto šilumnešio ar energijos rūšies tiekimo ir (ar) kitų įrenginių ir statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktą ir jų kopijas pateikti šilumos tiekėjui ir kito pasirinkto šilumnešio ar energijos rūšies tiekėjui. Taisyklių 260 p. numatė, jog buto ar kitų patalpų šilumos įrenginiai atjungiami dalyvaujant pastato Valdytojo (Administratoriaus) ir šilumos tiekėjo įgaliotiems atstovams. Baigus buto ar kitų patalpų šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo įrenginių atjungimo darbus, buto ar kitų patalpų savininkas, pastato Valdytojas (Administratorius) ir šilumos tiekėjas pasirašo jų atjungimo aktą. Šių reikalavimų nesilaikė atsakovė, todėl nebuvo pagrindo pripažinti, kad ir vėliau, po jos atsijungimo galiojusių Taisyklių reikalavimai nebuvo pažeisti atsakovei toliau naudojantis bendra namo šildymo sistema.

22LR Energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „ Dėl šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo buvo patvirtintos naujos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, kurios galioja ir šiuo metu, jų 124 punkte (keista 2011 07 20 įsakymu Nr. 1-191 (nuo 2011 07 29) numatyta, kad daugiabučio namo sekcijos (bloko), buto ar kitos patalpos, kurių šilumos vartojimo įrenginiai pripažįstami atjungti, savininkų – buitinių šilumos vartotojų, su šilumos tiekėjais sudarytos šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartys laikomos pakeistomis pagal Taisyklių 107.1.4 ir 108.1.5 punktų nuostatas nuo Taisyklių122 punkte nurodyto akto surašymo dienos. Šiuo atveju butų ir kitų patalpų savininkai su šilumos tiekėju sudaro šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis dėl šilumos vartojimo daugiabučio namo bendrosioms reikmėms tenkinti. Iki butų ir kitų patalpų savininkai, kurių šilumos vartojimo įrenginiai pripažįstami atjungti, savininkai – buitiniai šilumos vartotojai, ir šilumos tiekėjai sudaro šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis dėl šilumos vartojimo daugiabučio namo bendrosioms reikmėms tenkinti pagal šalių individualiai aptartas sąlygas nuo Taisyklių 122 punkte nurodyto akto pasirašymo momento taikomos šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinės sąlygos (Taisyklių 1 priedo 15punktas). Butų ir kitų patalpų, kurių šilumos įrenginiai pripažįstami atjungti, savininkai – buitiniai šilumos vartotojai, daugiabučio namo bendrosioms reikmėms tenkinti šilumos tiekėjui kiekvieną mėnesį apmoka už jiems tenkančią sunaudotos pastato bendrosioms reikmėms šilumos dalį, ją nustačius vadovaujantis teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 59, 60, 61, 63, 64, 65 punktai) nustatyta tvarka.

23Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė... 2. Teisėja... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti 1 613, 04 Lt skolą už... 5. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. gegužės 3 d. sprendimu ieškovo... 7. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 8. Atsakovė su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 20 d.... 9. 1. Prašo bylą apeliacine tvarka nagrinėti žodinio proceso tvarka, nes... 10. 2. Teismo sprendimas negaliojantis, nes teisėja taikė tik iki 2007 m.... 11. 3. Pastato valdytojas DNSB – 73 patvirtino darbų atliktų darbų atitikimą... 12. 4. Praleistas senaties terminas ieškiniui pateikti, o ieškovas neprašė jo... 13. 5. Apeliantas negalėjo atvykti į teismo posėdį, todėl teismas neturėjo... 14. Ieškovas su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jį atmesti bei priteisti... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Skundas atmestinas.... 17. Byloje pagal ieškovo ieškinį 2011-12-30 buvo priimtas sprendimas už akių,... 18. Apeliaciniame skunde nurodyta, kad pagal atstovo pateiktą 2013-12-04 prašymą... 19. Teismas tenkino ieškovo reikalavimus, padaręs išvadą, kad atsakovė gavo... 20. Pirmosios instancijos teismo išvada, jog atsakovė nesilaikė atsijungimo nuo... 21. Taisyklių 259 p. redakcijoje, kuri keista 2009 06 16 įsakymu Nr. 1-95... 22. LR Energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „ Dėl... 23. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 24. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 30 d. sprendimą palikti...