Byla 2A-2138-340/2016
Dėl skolos už šilumos energiją ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės J. P., kurią atstovauja globėjas V. P., apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 6 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Vilniaus energija“ ieškinį atsakovei J. P., kurią atstovauja globėjas V. P., dėl skolos už šilumos energiją ir palūkanų priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas prašė priteisti iš atsakovės 678,89 Eur skolos, 78,72 Eur palūkanų ir 5 proc. metinių palūkanų (b. l. 2-6). Iškėlus civilinę bylą, ieškovas atsisakė nuo ieškinio dalies dėl 214,63 Eur skolos priteisimo, todėl civilinės bylos dalis dėl nurodytos skolos priteisimo Vilniaus miesto teismo 2016 m. vasario 19 d. nutartimi nutraukta (b. l. 41). 2016 m. kovo 23 d. parengiamojo teismo posėdžio metu ieškovas patikslino savo reikalavimus ir prašė priteisti iš atsakovės 296,37 Eur skolos, 78,72 Eur palūkanų ir 5 procentų procesines palūkanas. Ieškovas nurodė, kad jis tiekia centralizuotą šilumą ir karštą vandenį buitinėms reikmėms butui, esančiam ( - ), kuris nuosavybės teise priklauso atsakovei (b. l. 46). Pasak ieškovo, atsakovė nevisiškai atsiskaitė už laikotarpiu nuo 2011 m. lapkričio 1 d. iki 2015 m. spalio 31 d. patiektą šilumos energiją.

5Atsakovė, kurią atstovauja globėjas V. P., su ieškiniu nesutiko (b. l. 24-26). Nurodė, kad ieškinys neatitinka Civilinio proceso kodekso 111, 118, 135 ir 137 straipsniuose nustatytų reikalavimų, be to, ieškinys yra pateiktas netinkamo ieškovo. Atsakovės teigimu, visi įrodymai, pagrindžiantys jos argumentus, yra Lietuvos teismų informacinėje sistemoje (kitose bylose).

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. balandžio 6 d. sprendimu ieškinį tenkino: priteisė ieškovui UAB „Vilniaus energija“ iš atsakovės J. P. 296,37 Eur skolos, 78,72 Eur palūkanų ir 5 proc. metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisė ieškovui UAB „Vilniaus energija“ iš atsakovės J. P. 131,14 Eur bylinėjimosi išlaidų (b. l. 49-51). Nagrinėjamu atveju teismas nenustatė akivaizdaus pateikto ieškinio neatitikimo CPK 111, 118, 135 ir 137 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, pažymėjo, jog atsakovė taip pat nepateikė jokių tai patvirtinančių įrodymų (CPK 12, 178 straipsniai). Pasak teismo, atsakovė neįrodinėjo, kad jai nuosavybės teisėmis priklausančiam butui ieškovas aptariamu laikotarpiu neteikė šilumos energijos ir (ar) karšto vandens bei (ar) savo pareigas vykdė netinkamai, taip pat atsakovė neįrodinėjo, kad šilumos energiją tiekė kitas tiekėjas, todėl teismas atmetė kaip nepagrįstus - neįrodytus atsakovės argumentus, kuriais apeliuojama į netinkamą ieškovą. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 31 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2A-1892-275/2014, konstatuota, jog atsakovė nesilaikė atsijungimo nuo bendros šildymo sistemos tvarkos, nes nesikreipė į savivaldybę dėl vonios šildymo prietaiso atjungimo, šilumos tiekėjas nebuvo išdavęs projektavimo sąlygų dėl atjungimo, atsakovė nederino atjungimo su namo bendrasavininkiais, todėl atsakovei kyla pareiga apmokėti už ieškovo tiekiamą šilumą ir karštą vandenį. Byloje nepaneigta, jog nurodyto buto šilumos įrenginiai prijungti prie ieškovo šilumos tiekimo tinklų, todėl vadovaudamasis Civilinio kodekso 1.171 ir 6.384 straipsniais, Šilumos ūkio įstatymo 19 straipsnio 5 dalimi, teismas laikė, kad ieškovas žodžiu ir konkliudentiniais veiksmais sudarė su atsakove neterminuotą šilumos pirkimo-pardavimo sutartį pagal Vyriausybės nustatytas šilumos pirkimo-pardavimo sutarties standartines sąlygas. Atsižvelgiant į tai, atsakovei atsirado pareiga mokėti ieškovui už tiekiamą šilumos energiją įstatymų, Vyriausybės bei Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimų nustatyta tvarka ir tarifais. Teismas nustatė, kad atsakovė nevisiškai atsiskaitė už ieškovo patiektą šilumos energiją, skolos dydžio iš esmės neginčijo, todėl padarė išvadą, kad ieškinys pagrįstas ir tenkintinas.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Apeliaciniu skundu atsakovė J. P., kurią atstovauja globėjas V. P., prašo pripažinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 6 d. sprendimą neteisėtu, inicijuoti teisės aktų prieštaravimų išaiškinimą Konstituciniame teisme, sujungti į vieną ankstesnes bylas tarp ieškovo ir atsakovės dėl „gyvatuko“, bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, nes bus teikiami papildomi paaiškinimai bei dokumentai. Skunde nurodė, kad nėra aišku, kokiu pagrindu ieškovas tiekia centralizuotą šilumą ir karštą vandenį atsakovei priklausančiam butui, kadangi nėra jokios sutarties bei vartotojo sutikimo. Pažymėjo, kad neturi jokių skolų, byloje lyginami skirtingi mokesčiai už šilumą ir už „gyvatuką“. Pasak apeliantės, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 31 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2A-1892-275/2014, konstatuota, kad atsakovė tinkamai informavo ir laikėsi atsijungimo nuo bendros šildymo sistemos tvarkos, kreipėsi į savivaldybę dėl vonios šildymo prietaiso atjungimo, tačiau ieškovas neišduoda projektavimo sąlygų dėl atjungimo. Atsakovei nekyla pareiga mokėti už „gyvatuką“, kurio seniai nėra.

10Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Vilniaus energija“ prašė skundą atmesti ir palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą; priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas (b. l. 62-64). Nurodė, kad sutartis su ieškovu yra laikoma sudaryta nuo buto savininko įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo tinklų. Ankstesnius ginčus nagrinėję teismai priėmė kardinaliai priešingas išvadas nei nurodė apeliantė. Teismo konstatuotas neteisėto atsijungimo nuo bendros šildymos sistemos faktas bei mokesčių skaičiavimo pagrįstumas, šioje byloje neginčytinas bei nenagrinėtinas, laikytina, jog atsakovė yra neteisėtai atjungusi šilumos įrenginius („gyvatuką“) nuo bendros šildymo sistemos, o mokesčiai jos atžvilgiu yra apskaičiuojami tinkamai ir pagrįstai.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai.

12Apeliacinis skundas atmetamas.

13Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalimis, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių skundžiamo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta. Teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai įvertino nagrinėjamos bylos faktines aplinkybes, tinkamai išaiškino bei pritaikė materialinės teisės normas reguliuojančias šalių teisinį santykį, nepažeidė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos nuostatų, taip pat tinkamai aiškino ir taikė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančias procesinės teisės normas, paskirstė tarp šalių įrodinėjimo naštą (CPK 176, 185 str.). Sprendimas teisėtas ir pagrįstas ( CPK 263 str.).

14Byloje nustatyta, kad UAB „Vilniaus energija“ tiekia centralizuotą šilumos energiją daugiabučiam gyvenamajam namui, esančiam ( - ). Atsakovei J. P. nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ). Atsakovei priklausančio buto įrengimai prijungti prie pastato bendrų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų, todėl jai tenka pareiga mokėti už ieškovo tiekiamą šilumos energiją Lietuvos Respublikos teisės aktų, Vyriausybės ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimų nustatyta tvarka ir tarifais.

15Byloje kilo ginčas dėl apmokėjimo už nurodytam butui tiektą šilumą ir karštą vandenį laikotarpiu nuo 2011 m. lapkričio 1 d. iki 2015 m. spalio 31 d. (b. l. 7-8). Iškėlus civilinę bylą, ieškovas atsisakė nuo ieškinio dalies dėl 214,63 Eur skolos priteisimo, todėl civilinės bylos dalis dėl nurodytos skolos priteisimo Vilniaus miesto teismo 2016 m. vasario 19 d. nutartimi nutraukta (b. l. 41). 2016 m. kovo 23 d. parengiamojo teismo posėdžio metu ieškovas patikslino savo reikalavimus ir prašė priteisti iš atsakovės 296,37 Eur skolos, 78,72 Eur palūkanų ir 5 procentų procesines palūkanas. Pasak ieškovo, atsakovė nevisiškai atsiskaitė už laikotarpiu nuo 2011 m. lapkričio 1 d. iki 2015 m. spalio 31 d. patiektą šilumos energiją.

16Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. balandžio 6 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai. Savo sprendimą teismas motyvavo tuo, kad atsakovė neįrodė, jog jai nuosavybės teisėmis priklausančiam butui ieškovas aptariamu laikotarpiu neteikė šilumos energijos ir (ar) karšto vandens bei (ar) savo pareigas vykdė netinkamai, taip pat, kad šilumos energiją tiekė kitas tiekėjas. Teismas nurodė, jog atsakovei atsirado pareiga mokėti ieškovui už tiekiamą šilumos energiją įstatymų, Vyriausybės bei Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimų nustatyta tvarka ir tarifais. Kadangi atsakovė skolos dydžio iš esmės neginčijo, teismas padarė išvadą, kad ieškinys pagrįstas ir tenkintinas.

17Nesutikdama su minėtu pirmosios instancijos teismo sprendimu, apeliantė skunde nurodė, jog nėra aišku, kokiu pagrindu ieškovas tiekia centralizuotą šilumą ir karštą vandenį atsakovei priklausančiam butui, kadangi nėra pasirašyta jokios sutarties bei nebuvo vartotojo sutikimo.

18Pažymėtina, jog vadovaujantis CK 6.384 straipsnio 1 dalimi, jeigu pagal sutartį abonentas yra fizinis asmuo – vartotojas, naudojantis energiją savo buitinėms reikmėms, tai sutartis laikoma sudaryta nuo vartotojo įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo tinklų. Kasacinis teismas savo formuojamoje praktikoje taip pat yra pažymėjęs, jog vartotojo įrenginius prijungus prie energijos tiekimo tinklų, atsiranda energijos tiekimo–vartojimo teisiniai santykiai, šalių valia gauti ir tiekti energiją įgyvendinama konkliudentiniais veiksmais, t. y. energijos tiekėjo ir buitinio vartotojo sutartis gali būti sudaroma konkliudentiniais veiksmais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-154/2012; 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-419/2012;kt.). Teismas nurodo apeliantei, kad tokiu būdu sudarytos sutarties sąlygos yra nustatytos bei viešai paskelbtos Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-173 patvirtintame Šilumos pirkimo – pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų apraše. Sutiktina, jog apeliantė su ieškovu gali sudaryti šilumos pirkimo-pardavimo sutartį individualiomis sąlygomis, tačiau byloje nėra įrodymų, kad tokia sutartis su atsakove yra sudaryta ar atsakovė būtų kreipusis į ieškovą dėl jos sudarymo. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog tarp UAB „Vilniaus energija“ ir atsakovės J. P. yra sudaryta šilumos energijos pirkimo-pardavimo sutartis pagal standartines sąlygas, todėl atmeta kaip nepagrįstą apeliacinio skundo argumentą, jog tarp atsakovės ir ieškovo nėra pasirašyta jokia sutartis.

19Skunde apeliantė nurodė, jog ji neturi jokių skolų, o byloje lyginami skirtingi mokesčiai už šilumą ir už „gyvatuką“. Pasak apeliantės, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 31 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2A-1892-275/2014, konstatuota, kad atsakovė tinkamai informavo ir laikėsi atsijungimo nuo bendros šildymo sistemos tvarkos, kreipėsi į savivaldybę dėl vonios šildymo prietaiso atjungimo, tačiau ieškovas neišduoda projektavimo sąlygų dėl atjungimo. Apeliacinės instancijos teismas su tokiais apeliantės argumentais nesutinka.

20Vadovaujantis CPK 178 str., šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio Kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Šioje įstatymo normoje įtvirtinta bendroji įrodinėjimo pareiga – ji nustatyta tam asmeniui, kuris teigia, o ne tam, kuris neigia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K–3–398/2007; 2008 m. rugsėjo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-440/2008; kt.). Skunde nurodydama, jog neturi skolų ieškovui, apeliantė nepateikė šį teiginius pagrindžiančių aplinkybių ar įrodymų. Iš byloje esančių rašytinių duomenų nustatyta, jog ieškovas savo reikalavimą atsakovės J. P. atžvilgiu grindė mokesčių paskaičiavimo pažyma, kuri patvirtina apie atsakovės skolas (b. l. 7-8). Minėtą mokesčių paskaičiavimo pažymą paneigiančių įrodymų apeliantė nepateikė, todėl apeliacinės instancijos teismas nemato pagrindo, kodėl minėtų įrodymų pirmosios instancijos teismas negalėjo remtis. Be to, akcentuotina ir tai, jog bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme ieškovas ne kartą tikslino savo reikalavimą ir žymiai sumažino prašomą priteisti skolos sumą.

21Apeliuodama į iš jos priteistą skolą, apeliantė skunde rėmėsi Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 31 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1892-275/2014 ir joje nustatytomis aplinkybėmis. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su ieškovo atsiliepime į apeliacinį skundą nurodytomis aplinkybėmis, kad procesiniame sprendime, kuriuo remiasi apeliantė, nurodomos kardinaliai priešingos išvados, nei atsakovė nurodo skunde. Susipažinus su Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2A-1892-275/2014 priimta 2014 m. gruodžio 31 d. nutartimi matyti, jog joje teismas konstatavo, kad atsakovė nesilaikė atsijungimo nuo bendros šildymo sistemos tvarkos, nes nesikreipė į savivaldybę su prašymu dėl vonios šildymo prietaiso atjungimo, taip pat, kad šilumos tiekėjas nebuvo išdavęs projektavimo sąlygų dėl atjungimo. Dėl išdėstytų aplinkybių atmestini kaip neįrodyti apeliantės teiginiai, jog ji tinkamai informavo ir laikėsi atsijungimo nuo bendros šildymo sistemos tvarkos, kreipėsi į savivaldybę dėl vonios šildymo prietaiso atjungimo, tačiau ieškovas neišduoda projektavimo sąlygų dėl atjungimo.

22Teismas pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (LAT CBS teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011).Teismas sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl atskirai dėl jų nepasisako.

23Apibendrinus nustatytas aplinkybes, išdėstytus argumentus, konstatuotina, jog apeliantė neįrodė aplinkybių, kuriomis grindžia savo apeliacinį skundą, todėl apeliacinės instancijos teismas atsakovės apeliacinį skundą atmeta kaip nepagrįstą, palikdamas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 6 d. sprendimą nepakeistą.

24Ieškovas apeliacinės instancijos teisme patyrė 175,22 Eur išlaidų už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą, todėl šios išlaidos priteistinos iš atsakovės (b. l. 67-69).

25Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepaskirstytinos bylos dalyviams, nes šios išlaidos yra mažesnės negu minimalus į valstybės biudžetą priteistinas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas (Civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 6 dalis).

26Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

27Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.

28Priteisti iš atsakovės J. P., a.k. ( - ) ieškovui UAB „Vilniaus energija“, į. k. 111760831, 175,22 Eur išlaidų už advokato pagalbą apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė teismo posėdyje... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovės 678,89 Eur skolos, 78,72 Eur... 5. Atsakovė, kurią atstovauja globėjas V. P., su ieškiniu nesutiko (b. l.... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. balandžio 6 d. sprendimu ieškinį... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Apeliaciniu skundu atsakovė J. P., kurią atstovauja globėjas V. P., prašo... 10. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Vilniaus energija“... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai.... 12. Apeliacinis skundas atmetamas.... 13. Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalimis, bylos nagrinėjimo... 14. Byloje nustatyta, kad UAB „Vilniaus energija“ tiekia centralizuotą... 15. Byloje kilo ginčas dėl apmokėjimo už nurodytam butui tiektą šilumą ir... 16. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. balandžio 6 d. sprendimu ieškinį... 17. Nesutikdama su minėtu pirmosios instancijos teismo sprendimu, apeliantė... 18. Pažymėtina, jog vadovaujantis CK 6.384 straipsnio 1 dalimi, jeigu pagal... 19. Skunde apeliantė nurodė, jog ji neturi jokių skolų, o byloje lyginami... 20. Vadovaujantis CPK 178 str., šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia... 21. Apeliuodama į iš jos priteistą skolą, apeliantė skunde rėmėsi Vilniaus... 22. Teismas pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo... 23. Apibendrinus nustatytas aplinkybes, išdėstytus argumentus, konstatuotina, jog... 24. Ieškovas apeliacinės instancijos teisme patyrė 175,22 Eur išlaidų už... 25. Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu,... 26. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325... 27. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 6 d. sprendimą palikti... 28. Priteisti iš atsakovės J. P., a.k. ( - ) ieškovui UAB „Vilniaus...