Byla e2-1665-790/2018
Dėl sprendimo įtraukti į nepatikimų tiekėjų sąrašą panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,EKOBANA“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 4 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „EKOBANA“ ieškinį atsakovėms Gynybos resursų agentūrai prie Krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos kariuomenei dėl sprendimo įtraukti į nepatikimų tiekėjų sąrašą panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė UAB „EKOBANA“ padavė ieškinį, prašydama panaikinti Gynybos ir resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos 2018 m. liepos 27 d. sprendimą „Dėl įtraukimo į nepatikimų tiekėjų sąrašą“ Nr. S-596. Nurodė, kad dalyvavo Lietuvos kariuomenės vykdytame viešajame pirkime „Generatorių 100 kW ir 200 kW pirkimo atviras konkursas“ ir buvo paskelbta pirkimo laimėtoja, o su ja 2017 m. rugpjūčio 17 d. sudaryta „Prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartis Nr. KPS-255“. Ieškovė gavo perkančiosios organizacijos 2018 m. birželio 11 d. raštą dėl vienašališko sutarties nutraukimo. Ieškovė nurodė, kad skundžiamas sprendimas nepagrįstas ir neteisėtas, nes sudaryta viešojo pirkimo sutartis nutraukta ne dėl esminio sutarties pažeidimo, ieškovė nutraukiant viešojo pirkimo sutartį nebuvo informuota apie tai, jog bus taikoma ir papildoma sankcija – įtraukimas į nepatikimų tiekėjų sąrašą, dėl to ieškovė neginčijo viešojo pirkimo sutarties nutraukimo teisėtumo.

72.

8Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Gynybos ir resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos 2018 m. liepos 27 d. sprendimo „Dėl įtraukimo į nepatikimų tiekėjų sąrašą“ Nr. S-596 galiojimą, įpareigojant atsakovę Lietuvos kariuomenę apie šių laikinųjų apsaugos priemonių taikymą paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Ieškovė prašymą motyvavo tuo, kad siekia sumažinti galimos itin neigiamos žalos, kurią ji patirtų, dydį. Ieškovei esant įtrauktai į sąrašą, ji iš kitų viešųjų pirkimų galės būti pašalinama bent 3 metų laikotarpį. Tai reiškia, kad visą šį laikotarpį ji, tikėtina, negalės gauti ir vykdyti užsakymų iš viešojo sektoriaus subjektų. Jau dabar ieškovė dalyvauja viešuosiuose pirkimuose, kurių vertė sudaro beveik 26,5 mln. Eur. Todėl akivaizdu, kad tai yra itin reikšmingas pajamų dydis. Tačiau egzistuoja visiškai reali tikimybė, kad vėliau (kai bus priimtas ieškovei palankus teismo sprendimas) ji neturės galimybės sudaryti sutarčių dėl tų viešųjų pirkimų, iš kurių buvo pašalinta, kadangi sudarius sutartis pirkimai bus laikomi pasibaigusiais. Ieškovei neleidžiant toliau dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, juose bus sumažinta konkurencija, tai reiškia, kad tokiu būdu galimai didės pasiūlymų kainos, o perkančiosios organizacijos dėl to patirs nuostolius.

93.

10Atsakovė Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos prašė ieškovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti. Nurodė, kad skundžiamas raštas informacinis, juo ieškovė informuojama apie įtraukimą į nepatikimų tiekėjų sąrašą, tačiau šis raštas negali būti laikomas sprendimu dėl ieškovės įtraukimo į sąrašą. Todėl negalima sustabdyti šio rašto galiojimo. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu ieškovė siekia tų pačių teisinių pasekmių, kaip ir galutiniu teismo sprendimu.

114.

12Atsakovė Lietuvos kariuomenė prašė ieškovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti. Nurodė, kad ieškovė siekia apginti išskirtinai privatų interesą dalyvauti viešuosiuose pirkimuose ir vykdyti pelningą veiklą, tačiau nesieja prašymo su Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 144 straipsnio 1 dalyje nurodytomis laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygomis. Įvertinus viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo terminus, nemanytina, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir priėmus ieškovei palankų teismo sprendimą, ieškovė negalėtų dalyvauti viešuosiuose pirkimuose 3 metus. Ieškovės nurodoma bendra pateiktų pasiūlymų kituose viešuosiuose pirkimuose suma negali būti laikoma galima žala dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo, nes ieškovės pasiūlymai nebūtinai būtų pripažinti laimėjusiais. Šiuo atveju egzistuoja aiškus viešasis interesas apsaugoti perkančiąsias organizacijas nuo sutarčių sudarymo su nekokybiškas paslaugas / prekes teikiančiais asmenimis. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 46 straipsnio 5 dalis numato galimybę nepašalinti tiekėjų tik išimtiniais atvejais, kai būtina užtikrinti viešojo intereso apsaugą. Atsakovė taip pat nurodė, kad jos vienašalis 2017 m. rugpjūčio 17 d. sutarties nutraukimas dėl esminio jos pažeidimo yra galiojantis.

13II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

145.

15Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartimi netenkino ieškovės UAB „EKOBANA“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

166.

17Teismas, atsižvelgęs į ieškovės ieškiniu pateiktų reikalavimų bei prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių esmę, pažymėjo, kad ieškovė neįrodė, jog šios priemonės yra būtinos bei realiai gali užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Priešingai, šių laikinųjų priemonių taikymas sukeltų iš esmės tapačias pasekmes, kaip ir vieno iš ieškinio reikalavimų patenkinimas, tai neatitinka laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslų bei paskirties.

187.

19Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju ieškovė, prašydama sustabdyti informacijos apie ją kaip nepatikimą tiekėją skelbimą, siekia ginti savo privatų interesą. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemonės, galimai nepatikimam tiekėjui sudaroma galimybė nevaržomai dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, sudaryti sutartis, kurios taip pat gali būti netinkamai vykdomos. Tokiu būdu galima grėsmė ne tik perkančiųjų organizacijų tinkamam viešųjų pirkimų įvykdymui, bet ir viešojo intereso, t. y. visuomenės suinteresuotumo efektyviu ir teisės aktų reikalavimus atitinkančiu viešųjų pirkimų procedūrų vykdymu, pažeidimui. Tuo tarpu ieškovė, esant palankiam jos atžvilgiu sprendimui, turės teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo ir taip apginti pažeistas teises. Taigi, teismas konstatavo, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės sukeltų didesnių neigiamų pasekmių, nei jų netaikius (CPK 4237 straipsnio 1 dalis). Teismas pažymėjo, kad nors ieškovei ir yra apribotos galimybės dalyvauti kituose viešuosiuose pirkimuose, ji gali vykdyti ūkinę – komercinę veiklą ir konkuruoti privačiame sektoriuje. Todėl šiuo atveju teismas sprendė, kad laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas atitinka ekonomiškumo bei proporcingumo principus.

20III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

218.

22Atskirajame skunde ieškovė prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – sustabdyti Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos 2018 m. liepos 27 d. sprendimo „Dėl įtraukimo į nepatikimų tiekėjų sąrašą“ Nr. S-596 galiojimą ir įpareigoti atsakovę Lietuvos kariuomenę apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymą paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

238.1.

24Kasacinio teismo praktika patvirtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis (kaip ir nurodė ieškovė) yra užkirsti kelią žalai atsirasti bei didėti. Ieškinyje pateikta motyvacija ir įrodymai pagrindžia, kad laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis šiuo konkrečiu atveju yra išvengti žalos, kuri kils, jei teismas laikinųjų apsaugos priemonių nepritaikys. Lietuvos teismų praktika patvirtina, kad tam tikrais atvejais ieškinio reikalavimas gali sutapti su laikinosiomis apsaugos priemonėmis.

258.2.

26Teismas turėjo įvertinti, kokią žalą laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sukeltų atsakovėms ir/arba viešajam interesui, ir kokią žalą laikinųjų apsaugos priemonių nepritaikymas sukeltų ieškovei.

278.3.

28Ieškovė pateikė konkrečius įrodymus, kad viešųjų pirkimų, kuriuose dalyvauja, vertė yra 26,5 mln. Eur, ir kurie pagrindžia, kad ieškovė patirs itin didelius neigiamus padarinius, jei laikinosios apsaugos priemonės nebus pritaikytos. Teismas neatsižvelgė, kad žalos dydis yra labai didelis, todėl laikinųjų apsaugos priemonių nepritaikymas neatitinka ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų.

298.4.

30Teismas niekaip nepagrindė ir nenurodė, kaip laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas pažeistų viešąjį interesą. Teismas neatsižvelgė, kad iš viešųjų pirkimų pašalinus itin didelį subjektą, viešųjų pirkimų rinka taptų itin koncentruota, sumažėtų konkurencija, o dėl to itin padidėtų perkančiosioms organizacijoms teikiamų pasiūlymų kainos. Tai neatitinka viešojo intereso bei VPĮ įtvirtinto racionalaus lėšų panaudojimo imperatyvo.

318.5.

32Ieškovės nuomone, viešojo intereso neatitinka situacija, kai nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, o vėliau ieškovei laimėjus bylą, ji galėtų reikalauti žalos atlyginimo iš atsakovių, nors vietoje to teismas galėtų pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones ir ieškovė galėtų konkuruoti viešuosiuose pirkimuose. Tokiu būdu atsakovės galimai išvengtų žalos atlyginimo prievolės. Teismas šiuo konkrečiu atveju turėtų suteikti prioritetą normalios ūkinės veiklos vykdymui (sudarant viešojo pirkimo sutartis), o ne tolesniam bylinėjimuisi tarp šalių.

339.

34Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

359.1

36Laikinosios apsaugos priemonės, kurios iš esmės sutampa su ieškinio reikalavimais, neturi būti taikomos, nes jų taikymu išsprendžiamas ieškovo keliamas ginčas jo naudai. Šiuo atveju, ieškinio išsprendimas ieškovės naudai sukeltų pasekmes, kad ieškovė būtų pašalinta iš nepatikimų tiekėjų sąrašo, tačiau lygiai tokių pat pasekmių ieškovė siekia ir pareikšdama prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

379.2

38Ieškovė teismui nepateikė detalių galimos žalos skaičiavimų, o nurodo tik hipotetinį galimos 26,5 mln. Eur žalos dydį, išvardindama visus viešuosius pirkimus, kuriuose dalyvauja. Tačiau dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose nereiškia jų laimėjimo.

399.3

40Atsakovė atkreipia dėmesį, kad ieškovės buvimas nepatikimų tiekėjų sąraše nereiškia visiško jos eliminavimo iš viešųjų pirkimų procedūrų. Vadovaujantis VPĮ nuostatomis, ieškovė gali dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose net ir būdama nepatikimų tiekėjų sąraše.

4110.

42Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė Lietuvos kariuomenė prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

4310.1

44Laikinosios apsaugos priemonės taikomos tik būsimo galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti, tačiau nėra skirtos žalai pagal kitas būsimas ieškovo civilines prievoles sumažinti. Ieškovė nepateikė duomenų, kad atsakovė vengtų vykdyti ieškovei palankų teismo sprendimą. Tokio tipo bylose teismai yra nurodę, kad žala atlyginama ginant savo pažeistas teises per žalos atlyginimo institutą, o ne preventyviai taikant laikinąsias apsaugos priemones.

4510.2

46Ieškovės nurodoma kilsianti žala nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių gali atsirasti jai galimai nelaimėjus viešųjų pirkimų kitų perkančiųjų organizacijų vykdomose viešųjų pirkimų procedūrose, tačiau ne tarp ieškovės ir atsakovės, todėl ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones motyvuojamas iš esmės teisiniais santykiais, kurie nėra kilę konkrečioje byloje ir jų atsakovė savo veiksmais ar neveikimu paveikti negali.

4710.3

48Ieškovė nepateikė teismui įrodymų, kuriose srityse ji turi reikšmingą rinkos dalį arba įrodymus, kad subjektų, galinčių veikti nurodytose srityse, skaičius yra nedidelis, todėl jos nedalyvavimas viešųjų pirkimų procedūrose lemtų iš esmės konkurencinės aplinkos pasikeitimą.

4910.4

50Atskirojo skundo argumentas, kad teismas nenurodė, koks viešasis interesas būtų pažeistas pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, nepagrįstas. Teismas nutartyje nurodė, kad galima grėsmė viešojo intereso, t. y. visuomenės suinteresuotumo efektyviu ir teisės aktų reikalavimus atitinkančiu viešųjų pirkimų procedūrų vykdymu, pažeidimui.

5110.5

52Atsakovė pažymėjo, kad ne laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas lemia galimos žalos atsiradimą, o sprendimas įtraukti ieškovę į nepatikimų tiekėjų sąrašą.

53Teismas

konstatuoja:

IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5411.

55Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįsta ir teisėta. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis apeliantės atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 straipsniai). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl civilinė byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų.

5612.

57VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punkte įtvirtintas tiekėjų pašalinimo iš vykdomų viešųjų pirkimų pagrindas – kai tiekėjas yra netinkamai įvykdęs pirkimo sutartį ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis. Perkančioji organizacija gali nepašalinti tiekėjo šiuo pagrindu iš pirkimo procedūros tik išimtiniais atvejais, kai būtina užtikrinti viešojo intereso apsaugą, įskaitant visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugą (VPĮ 46 straipsnio 5 dalis). Be to, perkančioji organizacija nepašalina tiekėjo iš pirkimo procedūros, jei tiekėjas ėmėsi tam tikrų VPĮ 46 straipsnio 8 dalyje numatytų priemonių savo patikimumui įrodyti ir perkančioji organizacija jas įvertina kaip pakankamas.

5813.

59Tiekėjas, manydamas, kad perkančioji organizacija nepagrįstai nutraukė pirkimo sutartį dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo, turi teisę pareikšti ieškinį per 30 dienų nuo pirkimo sutarties nutraukimo (VPĮ 102 straipsnio 4 dalis). Tuo atveju, jeigu tiekėjas nesikreipė į teismą, ginčydamas pirkimo sutarties nutraukimą, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punkte įtvirtintas 3 metų terminas skaičiuojamas nuo termino ginčyti sutarties nutraukimą pasibaigimo, o tuo atveju, jeigu tiekėjas teisme ginčijo pirkimo sutarties nutraukimą, terminas skaičiuojamas nuo teismo sprendimo, kuriuo netenkintas tiekėjo reikalavimas, įsiteisėjimo (VPĮ 91 straipsnio 2 dalis).

6014.

61Tiekėjų pašalinimą iš vykdomų viešųjų pirkimų VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punkte įtvirtintu pagrindu užtikrina VPĮ 91 straipsnio 1 dalyje numatyta pareiga perkančiosioms organizacijoms ne vėliau kaip per 10 dienų Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbti informaciją apie netinkamai pirkimo sutartis įvykdžiusius tiekėjus, kai sutartis nutraukta dėl esminio jos pažeidimo.

6215.

63Atsakovė Lietuvos kariuomenė su ieškove 2017 m. rugpjūčio 17 d. buvo sudariusi prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartį, kuri atsakovės 2018 m. birželio 11 d. raštu buvo nutraukta dėl esminio jos pažeidimo. Gynybos ir resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos 2018 m. liepos 27 d. raštu informavo ieškovę, kad ji įtraukta į nepatikimų tiekėjų sąrašą. Ieškovė nesutinka su sprendimu įtraukti ją į nepatikimų tiekėjų sąrašą ir prašo tokį sprendimą panaikinti. Kartu ieškovė prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti Gynybos ir resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos 2018 m. liepos 27 d. sprendimo galiojimą, įpareigojant atsakovę Lietuvos kariuomenę apie šių laikinųjų apsaugos priemonių taikymą paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

6416.

65Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

6617.

67Būsimo teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar apskritai netektų prasmės ir tokiais atvejais, kai bylos teisminio nagrinėjimo metu netaikius laikinųjų apsaugos priemonių būtų padaryta neatitaisoma ar sunkiai atitaisoma žala asmens turtiniams ar neturtiniams interesams bei nebūtų užkirstas kelias tokiems interesams pažeisti.

6818.

69Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad ieškovė neįrodė, jog laikinosios apsaugos priemonės šiuo atveju yra būtinos bei realiai gali užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą.

7019.

71Iš tiesų, ieškovei esant įtrauktai į nepatikimų tiekėjų sąrašą ir dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose, perkančiosios organizacijos turės spręsti dėl ieškovės pašalinimo iš viešųjų pirkimų VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punkte įtvirtintu pagrindu (išskyrus VPĮ nustatytas išimtis).

7220.

73Tačiau, teismo vertinimu, ieškovė neįrodė, kad dėl tokių teisinių pasekmių taikymo bylos nagrinėjimo metu jai galimai kilsiantys neigiami padariniai bus neatitaisomi ar sunkiai atitaisomi. Ieškovė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą grindžia jos galimybėms dalyvauti viešuosiuose pirkimuose ir gauti pelną iš viešojo pirkimo sutarčių vykdymo. Tačiau ieškovei palankaus teismo sprendimo atveju dėl galimai neteisėto sprendimo įtraukti ją į nepatikimų tiekėjų sąrašą ir tokio sprendimo teisinių padarinių kilusi turtinė žala galės būti atlyginama įstatymų nustatyta tvarka. Atsakovės šioje byloje yra viešieji juridiniai asmenys, todėl negalima spręsti, kad tokios turtinės žalos atlyginimas ieškovei (įrodžius civilinės atsakomybės sąlygas) būtų ženkliai apsunkintas ar neįmanomas. Kita vertus, ieškovė galimą didelę žalą netaikius laikinųjų apsaugos priemonių grindžia bendra jos pateiktų pasiūlymų kituose viešuosiuose pirkimuose suma, tačiau, kaip teisingai nurodė atsakovės, tokia suma negali būti laikoma potencialia žala dėl skundžiamo sprendimo galiojimo, nes ieškovės pasiūlymai nebūtinai būtų pripažinti laimėjusiais.

7421.

75Dėl išdėstytų argumentų apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai vertino, jog šiuo atveju ieškovė neįrodė laikinųjų apsaugos priemonių būtinumo būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui, t. y. kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių būtų padaryta neatitaisoma ar sunkiai atitaisoma žala ieškovės interesams.

7622.

77Viešųjų pirkimų srityje laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas sprendžiamas vadovaujantis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (CPK 4237straipsnio 1 dalis). Todėl kiekvienu atveju būtina pasverti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo įtaką šių principų įgyvendinimui.

7823.

79Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliante, kad pirmosios instancijos teismas nepagrindė ir nenurodė, kaip laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas pažeistų viešąjį interesą. Iš pirmosios instancijos teismo nutarties matyti, kad teismas įvertino, jog taikius laikinąsias apsaugos priemones yra galima grėsmė ne tik perkančiųjų organizacijų tinkamam viešųjų pirkimų įvykdymui, bet ir viešojo intereso, t. y. visuomenės suinteresuotumo efektyviu ir teisės aktų reikalavimus atitinkančiu viešųjų pirkimų procedūrų vykdymu, pažeidimui. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tokie pirmosios instancijos teismo argumentai pagrįsti.

8024.

81VPĮ 46 straipsnyje įtvirtintais tiekėjų pašalinimo iš vykdomų viešųjų pirkimų pagrindais siekiama viešojo intereso užtikrinimo – apsaugoti perkančiąsias organizacijas nuo sutarčių sudarymo su netinkamai pirkimo sutartis vykdžiusiais, todėl nepatikimais, tiekėjais. Taikius ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones ir vėliau teismui priėmus ieškovei nepalankų teismo sprendimą, šis viešasis interesas nukentėtų, nes perkančiosios organizacijos neturėtų informacijos apie ieškovės galimą nepatikimumą, kiltų grėsmė, kad su ieškove sudarytos pirkimų sutartys nebūtų tinkamai vykdomos. Taigi, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas turėtų neigiamų pasekmių viešajam interesui ir VPĮ įtvirtinto teisinio reguliavimo efektyvumui.

8225.

83Nesutiktina su apeliante, kad teismas nepagrįstai neįvertino, jog iš viešųjų pirkimų pašalinus ieškovę, viešųjų pirkimų rinka taptų itin koncentruota, sumažėtų konkurencija, o dėl to itin padidėtų perkančiosioms organizacijoms teikiamų pasiūlymų kainos. Ieškovė nepateikė teismui įrodymų, kuriose srityse ji turi reikšmingą rinkos dalį arba įrodymų, kad subjektų, galinčių veikti nurodytose srityse, skaičius yra nedidelis, todėl ieškovės nedalyvavimas viešųjų pirkimų procedūrose lemtų iš esmės pasikeitusią konkurencinę aplinką.

8426.

85Pirmosios instancijos teismas, svarstydamas dėl ekonomiškumo, efektyvumo, proporcingumo principų įgyvendinimo, pagrįstai atsižvelgė, kad laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas ir skundžiamo atsakovės sprendimo galiojimas niekaip neįtakoja ieškovės galimybių vykdyti kitą ūkinę – komercinę veiklą ir konkuruoti privačiame sektoriuje. Be to, šiuo aspektu papildomai pažymėtina, kad VPĮ 46 straipsnyje įtvirtinta tiekėjų pašalinimo pasekmė gali būti netaikoma atsižvelgiant į paties tiekėjo teigiamą elgesį, nes VPĮ 46 straipsnio 8 dalis tiekėjui sudaro galimybę įrodyti, jog jis ėmėsi šioje įstatymo nuostatoje numatytų priemonių tam, kad būtų atkurtas jo patikimumas.

8627.

87Taigi, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimą įtaką ekonomiškumo, efektyvumo, proporcingumo principams, viešajam interesui bei pagrįstai sprendė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės viršytų jų teikiamą naudą.

8828.

89Pažymėtina ir tai, kad ieškovės prašomos laikinosios apsaugos priemonės sukeliamomis pasekmėmis prilygsta ieškovei palankaus teismo sprendimo dėl ginčo esmės priėmimui. Viešųjų pirkimų byloms išnagrinėti proceso įstatymas nustato trumpus terminus, todėl, įvertinus prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamas pasekmes, tikslinga teisinio rezultato byloje sulaukti tokių priemonių netaikant.

9029.

91Kartu pažymėtina, kad savo pobūdžiu labai panašiose bylose Lietuvos apeliacinis teismas laikinųjų apsaugos priemonių netaiko (pvz., 2018 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-540-302/2018).

9230.

93Remdamasis pirmiau nurodytomis teisinėmis ir faktinėmis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pakankamo pagrindo naikinti ar keisti teisingą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliktina nepakeista.

94Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

95Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė UAB „EKOBANA“ padavė ieškinį, prašydama panaikinti Gynybos ir... 7. 2.... 8. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 9. 3.... 10. Atsakovė Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos prašė... 11. 4.... 12. Atsakovė Lietuvos kariuomenė prašė ieškovės prašymo dėl laikinųjų... 13. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. 5.... 15. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartimi netenkino ieškovės... 16. 6.... 17. Teismas, atsižvelgęs į ieškovės ieškiniu pateiktų reikalavimų bei... 18. 7.... 19. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju ieškovė, prašydama sustabdyti... 20. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 21. 8.... 22. Atskirajame skunde ieškovė prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018... 23. 8.1.... 24. Kasacinio teismo praktika patvirtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių... 25. 8.2.... 26. Teismas turėjo įvertinti, kokią žalą laikinųjų apsaugos priemonių... 27. 8.3.... 28. Ieškovė pateikė konkrečius įrodymus, kad viešųjų pirkimų, kuriuose... 29. 8.4.... 30. Teismas niekaip nepagrindė ir nenurodė, kaip laikinųjų apsaugos priemonių... 31. 8.5.... 32. Ieškovės nuomone, viešojo intereso neatitinka situacija, kai nepritaikius... 33. 9.... 34. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė Gynybos resursų agentūra prie... 35. 9.1... 36. Laikinosios apsaugos priemonės, kurios iš esmės sutampa su ieškinio... 37. 9.2... 38. Ieškovė teismui nepateikė detalių galimos žalos skaičiavimų, o nurodo... 39. 9.3... 40. Atsakovė atkreipia dėmesį, kad ieškovės buvimas nepatikimų tiekėjų... 41. 10.... 42. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė Lietuvos kariuomenė prašo... 43. 10.1... 44. Laikinosios apsaugos priemonės taikomos tik būsimo galimai palankaus teismo... 45. 10.2... 46. Ieškovės nurodoma kilsianti žala nepritaikius laikinųjų apsaugos... 47. 10.3... 48. Ieškovė nepateikė teismui įrodymų, kuriose srityse ji turi reikšmingą... 49. 10.4... 50. Atskirojo skundo argumentas, kad teismas nenurodė, koks viešasis interesas... 51. 10.5... 52. Atsakovė pažymėjo, kad ne laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas lemia... 53. Teismas... 54. 11.... 55. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 56. 12.... 57. VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punkte įtvirtintas tiekėjų pašalinimo iš... 58. 13.... 59. Tiekėjas, manydamas, kad perkančioji organizacija nepagrįstai nutraukė... 60. 14.... 61. Tiekėjų pašalinimą iš vykdomų viešųjų pirkimų VPĮ 46 straipsnio 4... 62. 15.... 63. Atsakovė Lietuvos kariuomenė su ieškove 2017 m. rugpjūčio 17 d. buvo... 64. 16.... 65. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 66. 17.... 67. Būsimo teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar apskritai netektų prasmės... 68. 18.... 69. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 70. 19.... 71. Iš tiesų, ieškovei esant įtrauktai į nepatikimų tiekėjų sąrašą ir... 72. 20.... 73. Tačiau, teismo vertinimu, ieškovė neįrodė, kad dėl tokių teisinių... 74. 21.... 75. Dėl išdėstytų argumentų apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad... 76. 22.... 77. Viešųjų pirkimų srityje laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas... 78. 23.... 79. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliante, kad pirmosios... 80. 24.... 81. VPĮ 46 straipsnyje įtvirtintais tiekėjų pašalinimo iš vykdomų viešųjų... 82. 25.... 83. Nesutiktina su apeliante, kad teismas nepagrįstai neįvertino, jog iš... 84. 26.... 85. Pirmosios instancijos teismas, svarstydamas dėl ekonomiškumo, efektyvumo,... 86. 27.... 87. Taigi, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino... 88. 28.... 89. Pažymėtina ir tai, kad ieškovės prašomos laikinosios apsaugos priemonės... 90. 29.... 91. Kartu pažymėtina, kad savo pobūdžiu labai panašiose bylose Lietuvos... 92. 30.... 93. Remdamasis pirmiau nurodytomis teisinėmis ir faktinėmis aplinkybėmis,... 94. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 95. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartį palikti nepakeistą....