Byla e2A-254-553/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Dalios Kačinskienės ir Aldonos Tilindienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „Medicinos įrangos sprendimai“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Linų“ vaistinė apeliacinius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. gegužės 28 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „Medicinos įrangos sprendimai“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Linų“ vaistinės ieškinius atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai dėl viešo negyvenamųjų patalpų nuomos konkurso pripažinimo neteisėtu, tretieji asmenys Klaipėdos miesto savivaldybė, uždaroji akcinė bendrovė „Naujakiemio vaistinė“, institucija, teikianti išvadą byloje, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Byloje sprendžiamas klausimas dėl viešo negyvenamųjų patalpų nuomos konkurso teisėtumo.

82.

9Ieškovės UAB „Medicinos įrangos sprendimai“ ir UAB „Linų“ vaistinė ieškiniais prašė pripažinti atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos paskelbtą negyvenamųjų patalpų: 44,23 kv. m, esančių Liepojos g. 41, Klaipėdoje (toliau – ir Patalpa 1); 57,44 kv. m, esančių Liepojos g. 43, Klaipėdoje (toliau – ir Patalpa 2); 64,13 kv. m, esančių Taikos pr. 76, Klaipėdoje (toliau – ir Patalpa 3), ir 72,99 kv. m, esančių Galinio Pylimo g. 3, Klaipėdoje (toliau – ir Patalpa 4), viešą nuomos konkursą neteisėtu.

103.

11Ieškovė UAB „Medicinos įrangos sprendimai“ nurodė, kad ginčo patalpos buvo nuomojamos vienam tikslui – vaistų ir vaistinių preparatų prekybai. Toks atsakovės sprendimas neatitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.947 straipsnio 1 dalyje ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-172 patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso organizavimo taisyklių (2015 m. vasario 13 d. redakcija) (toliau – ir Taisyklės) 8 punkte įtvirtinto viešo nuomos konkurso dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos tikslo – pasiekti, kad negyvenamosios patalpos būtų išnuomojamos už didžiausią galimą nuompinigių sumą. Taip pat esą buvo pažeidžiamos ieškovės teisės ir teisėti interesai, nes iš konkurso buvo eliminuojami visi kiti ūkio subjektai, kurie turi tikslą negyvenamosiose patalpose vykdyti kitokio pobūdžio sveikatinimo veiklą. Atsakovė nepagrindė savo sprendimo ginčo patalpas nuomoti vien tik vaistinių tinklams, toks atsakovės sprendimas yra diskriminacinio pobūdžio. Ieškovė nurodo, kad dalį patalpų atsakovė nusprendė nuomoti, neturėdama Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – ir Savivaldybė) tarybos pritarimo, t. y. turtui nesant įtrauktam į nuomojamo turto sąrašą.

124.

13Ieškovė UAB „Linų“ vaistinė nurodė, kad atsakovė konkurso skelbime pateikė negyvenamųjų patalpų brėžinius, kuriuose užfiksuoti duomenys neatitiko realios faktinės situacijos, todėl potencialūs konkurso dalyviai buvo klaidinami. Konkursas buvo vykdomas, pažeidžiant imperatyvius teisės aktų reikalavimus bei Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme (toliau – VSTVNDĮ) numatytus principus. Didžioji dalis negyvenamųjų patalpų pagal paskelbto konkurso sąlygas negali būti nuomojamos vaistinės veiklai vykdyti, nes neatitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-7 „Dėl vaistinių patalpų ir įrengimų reikalavimų patvirtinimo“ patvirtintuose Vaistinių patalpų ir įrengimo reikalavimuose (toliau – ir Vaistinių patalpų reikalavimai) nustatytų reikalavimų. Minėto įsakymo 14.1.1 papunktis nustato, kad oficinos plotas turi būti ne mažesnis kaip 25 kv. m, tačiau Patalpa 1, Patalpa 2 ir Patalpa 4 neturi vienos vientisos patalpos, kurioje būtų galima įrengti minėtus reikalavimus atitinkančią vaistinės oficiną. Atsakovė, norėdama nuomoti negyvenamąsias patalpas vaistinės veiklai vykdyti, pirmiausia privalo pertvarkyti jas taip, kad patalpos atitiktų joms keliamus reikalavimus. Be to, atsakovė, paskelbusi negyvenamųjų patalpų nuomos konkursą, pažeidė ir teisės aktus, nustatančius savivaldybei nuosavybės teise priklausančio materialiojo turto išnuomojimo tvarką ir sąlygas. Atsakovė ginčo patalpas turėtų teisę nuomoti tik tokiu atveju, jeigu jos būtų įtrauktos į Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos patvirtintą nuomojamo turto sąrašą, tačiau dalies nuomojamų patalpų šiame sąraše nėra.

145.

15Atsakovė su ieškiniais nesutiko. Nurodė, kad Savivaldybės taryba 2011 m. balandžio 7 d. sprendimu Nr. T2-104 perdavė visą turtą patikėjimo teise valdyti atsakovei, todėl nepagrįstas argumentas, kad atsakovė nėra nuomojamų patalpų patikėtinė. Konkursai buvo paskelbti dėl Savivaldybei priklausančių patalpų, esančių gydymo įstaigose ar šalia jų, nuomos, todėl nuomojamose patalpose veikiant vaistinei bus tenkinamas ir viešasis interesas, pasiekiamas tiek turto valdymo efektyvumas, tiek racionalumas. Visos nuomojamos patalpos yra įtraukos į Savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. T2-30 patvirtintą nuomojamų patalpų sąrašą. Nuomojamų patalpų plotų netikslumai nėra pagrindas teigti, kad šios patalpos į sąrašą nėra įtrauktos. Be to, Savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T2-58 nuomojamų patalpų plotai buvo patikslinti ir šiuo metu sąraše nurodyti plotai atitinka konkurse nurodytus plotus. Nuomojamų patalpų plotai ir jų buvimo vieta atitinka viešai pateiktus duomenis, net patikslinus kadastrinius matavimus faktiškai nuomojamas plotas nesikeistų. Tai, kad kadastrinių matavimų bylose nėra vienos ar kitos pertvaros, kurios pažymėtos seniau atliktų kadastrinių matavimų pagrindu, nesudaro kliūties tokias patalpas nuomoti ir jomis naudotis.

16II.

17Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

186.

19Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. gegužės 28 d. sprendimu ieškovės UAB „Medicinos įrangos sprendimai“ ieškinį atmetė, ieškovės UAB „Linų“ vaistinės ieškinį tenkino iš dalies. Pripažino atsakovės paskelbtą Patalpos 1 ir Patalpos 2 viešą nuomos konkursą neteisėtu; panaikino Savivaldybės 2017 m. kovo 7 d. įsakymą Nr. AD2-194 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos; kitą ieškovės UAB „Linų“ vaistinės ieškinio dalį atmetė.

207.

21Teismas konstatavo, kad bylos nagrinėjimo dalykas yra atsakovės kaip viešo ūkio veiklos subjekto veiksmai, numatyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 3 punkte, bet ne administracijos kaip viešojo administravimo subjekto veiksmų vertinimas. Todėl atsakovės patikėjimo teise valdomų savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų nuoma nėra viešojo administravimo veiklos vykdymas ar viešųjų paslaugų teikimas ir šiuo atveju, vertinant jos priimtus sprendimus, Konkurencijos įstatymo 4 straipsnis netaikomas. Vertino, kad nei VSTVNDĮ, nei viešą konkursą reglamentuojančios CK nuostatos nenumato, jog viešo konkurso organizatorius neturi teisės nustatyti nuomojamose patalpose vykdytinos veiklos. Teismas ieškinio argumentus, kad atsakovės sprendimas nuomoti ginčo patalpas konkrečiai apibrėžtam subjektų ratui yra nesuderinamas su sąžiningos konkurencijos užtikrinimo imperatyvu, viešo konkurso tikslais ir pažeidžia savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo principus, pripažino nepagrįstais. Vertino, kad veiklos sritis nuomojamose patalpose buvo nustatyta, atsižvelgiant į šiose patalpose ar šalia jų veikiančių įstaigų išreikštus poreikius. O visuomenės interesų tenkinimą atitinka ne tik didžiausios nuomos kainos gavimas, bet ir daugumos pacientų poreikio gauti reikiamų medikamentų ar priemonių kuo arčiau ar pačioje gydymo įstaigoje užtikrinimas.

228.

23Nepagrįstas argumentas, kad konkursas paskelbtas dėl patalpų, kurios nėra įtrauktos į Savivaldybės tarybos sprendimu tvirtinamą nuomojamo turto sąrašą, nes ginčo patalpos į šį sąrašą buvo įtraukos Savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. T2-30. Teismas nustatė, kad dalis nuomojamų patalpų, paskelbiant ginčo patalpų konkursą 2017 m. kovo 14 d., į nuomojamo turtą aprašą nebuvo įtrauktos, tačiau proceso metu šis neatitikimas buvo ištaisytas: Savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T2-58 į nuomojamo turto sąrašą nuomojamos patalpos buvo įtrauktos, taip pat buvo patikslintas viešo konkurso skelbimas, jame nurodant nuomojamų patalpų plotą. Teismas vertino, kad patalpoms šiuo metu esant įtrauktoms į Savivaldybės tarybos patvirtintą nuomojamo turto sąrašą, nėra pagrindo pripažinti, kad viešas konkursas paskelbtas neteisėtai ir jo procedūros turėtų būti nutrauktos.

249.

25Teismas vertino, kad viešas nuomos konkursas dėl Patalpos 1 ir Patalpos 2 paskelbtas neteisėtai, nesilaikant norminių aktų reikalavimų. Patalpos 1 nuoma, atsakovei tinkamai įstatymų nustatyta tvarka neatlikus pertvarkytų nuomojamų patalpų kadastrinių matavimų ir neįregistravus šių patalpų pakeitimų Nekilnojamojo turto registre, taip pat esant neaiškiam šių patalpų plotui, nėra galima. Teismo vertinimu, neteisėtai paskelbtas ir Patalpų 2 konkursas, nes dėl dalies konkurso skelbime nurodytų patalpų nuomos nėra priimtas kompetentingo subjekto, t. y. Klaipėdos miesto savivaldybės direktoriaus, įsakymas, taip pat brėžiniuose, pridėtuose prie skelbimo, yra nurodoma tik dalis siekiamų išnuomoti patalpų, taip klaidinant potencialius nuomininkus.

2610.

27Teismas sprendė, kad ginčo patalpos atitinka Vaistinių patalpų reikalavimų 10, 14 ir 11 punktuose numatytus reikalavimus. Valstybinė vaistų ir kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos byloje pateikė išvadą, kurioje nurodė, kad ginčo patalpose gali būti vykdoma vaistinės veikla, šiai veiklai naudojamos patalpos atitinka joms keliamus reikalavimus. Teismas pažymėjo, kad ši išvada duota, atlikus vaistinių patikrinimus vietoje bei įvertinus vaistinių pateiktus institucijai dokumentus.

2811.

29Teismas sprendė, kad nėra pagrindo tenkinti UAB „Medicinos įrangos sprendimai“ ieškinio ir jame nurodytais motyvais pripažinti atsakovės paskelbtą ginčo patalpų viešą nuomos konkursą neteisėtu. Teismas, konstatavęs, kad Patalpos 1 ir Patalpos 2 viešas nuomos konkursas paskelbtas neteisėtai, UAB „Linų“ vaistinės ieškinį tenkino iš dalies ir pripažino šių patalpų viešą konkursą neteisėtu bei ex officio panaikino Savivaldybės 2017 m. kovo 7 d. įsakymą Nr. AD2-194 „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos“. Kitos UAB „Linų“ vaistinės ieškinio dalies teismas netenkino.

30III.

31Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

3212.

33Ieškovė UAB „Medicinos įrangos sprendimai“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. gegužės 28 d. sprendimo dalį, kuria ieškinys atmestas, bei šioje dalyje priimti naują sprendimą - UAB „Medicinos įrangos sprendimai“ ieškinį tenkinti; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

3412.1.

35Sprendimo dalis, kuria ieškinys atmestas, yra nepagrįsta ir neteisėta, priimta pažeidžiant materialines ir procesines teisės normas.

3612.2.

37Ginčijamas konkursas pažeidžia viešu nuomos konkursu siekiamus tikslus ir savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo principus. Nustačius siaurą ginčo patalpų panaudojimo paskirtį (tik vaistinės veiklai vykdyti) bei nesuteikiant galimybės konkurse dalyvauti kitiems ūkio subjektams, kurie turi interesą šiose patalpose vykdyti kitokios rūšies sveikatinimo veiklą, nepagrįstai susiaurintas potencialių konkurso dalyvių skaičius. Tokiu būdu neužtikrintas pagrindinis viešo nuomos konkurso tikslas – išrinkti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą.

3812.3.

39Atsakovė neįrodė, kad ginčo patalpų nuomojimas vien vaistinių tinklams užtikrina, jog šios patalpos būtų išnuomotos už didesnę (ar panašią) nuomos kainą, nei tuo atveju, jeigu jos būtų išnuomojamos sveikatinimo veiklai vykdyti. Nepagrįstos teismo išvados, kad atsakovės sprendimas išnuomoti ginčo patalpas vien vaistinių tinklams, eliminuojant kitus sveikatinimo veiklą vykdančius / norinčių vykdyti ūkio subjektus, nepažeidžia viešo nuomos konkurso tikslų bei VSTVNDĮ 9 straipsnyje įtvirtintų principų.

4012.4.

41Neegzistuoja realus poreikis visas ginčo patalpas išnuomoti tik vaistinių tinklams, nes netoli jų veikia ne viena vaistinė. Todėl poreikis visuomenę aprūpinti vaistais bei vaistiniais preparatais yra užtikrintas ir pakankamas.

4212.5.

43Atsakovės sprendimas išnuomoti strategiškai itin palankiose vietose esančias ginčo patalpas vien vaistinių tinklams nepagrįstai atima iš dalies subjektų galimybę išsinuomoti geroje vietoje esančias patalpas savo veiklos vykdymui ir plėtojimui, o tai pažeidžia sąžiningą konkurenciją, kurios užtikrinimas įtvirtintas Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje ir Konstitucijos 46 straipsnyje.

4412.6.

45Atsakovė nesilaikė imperatyvios Savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T2-401 patvirtintos Klaipėdos miesto savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos apraše (2017 m. vasario 23 d. redakcija) (toliau ir – Aprašas) nustatytos tvarkos ir sąlygų, todėl konkursas buvo vykdomas neteisėtai. Atsakovė skelbė konkursą daliai turto, kuris nebuvo įtrauktas į Savivaldybės tarybos patvirtintą nuomojamo turto sąrašą. Ta aplinkybė, kad Savivaldybės taryba jau po ginčijamo konkurso paskelbimo 2017 m. kovo 30 d. sprendimu išreiškė pritarimą Patalpos 1 ir Patalpos 2 nuomai, nepaneigia imperatyvios Apraše ir Taisyklėse įtvirtintos tvarkos pažeidimo.

4613.

47Ieškovė UAB „Linų“ vaistinė apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. gegužės 28 d. sprendimo dalį, kuria ieškovės reikalavimai atmesti ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

4813.1.

49Sprendimo dalis, kuria ieškinį tenkinti atsisakyta, yra nepagrįsta ir neteisėta, priimta pažeidus materialines teisės normas.

5013.2.

51Atsakovė, paskelbdama viešą nuomos konkursą ir 2018 m. kovo 21 d. patikslindama skelbimą, pateikė klaidinančius ir neteisingus duomenis – skelbime patalpino ginčo patalpų brėžinius, kurie yra neteisingi ir neatitiko realios situacijos. Tai patvirtina ieškovės pateikti pakoreguoti brėžiniai ir fotonuotraukos. Klaidinančios ir neteisingos informacijos pateikimu yra pažeidžiami visuomenės naudos, efektyvumo ir racionalumo principai (VSTVNDĮ 9 straipsnis).

5213.3.

53Iš Atsakovės pateiktų brėžinių matyti, kad Patalpa 1 ir Patalpa 2 neatitinka Vaistinių patalpų reikalavimų 11 ir 14 punktų sąlygų (vaistinės oficina negali būti mažesnė nei 25 kv. m; visos patalpos privalo būti tame pačiame pastate ir greta bei tarpusavyje susijusios), o Patalpa 3 ir Patalpa 4 – nėra itin patrauklios (palyginus su esama situacija patalpose) vaistinės veiklai jose vykdyti. Todėl nepagrįstai dalis potencialių konkurso dalyvių iš skelbime pateiktos informacijos prarado susidomėjimą paskelbtu konkursu.

5413.4.

55Atsakovė formaliai vykdė jai tenkančias pareigas bei nedėjo visų įmanomų pastangų tam, kad viešo konkurso skelbime būtų patalpinta teisinga ir farmacininkams patraukli informacija, susijusi su ginčo patalpomis (jų savybėmis). Tokiu būdu vykdomas konkursas būtų pritraukęs kiek tai yra įmanoma didesnį dalyvių skaičių, o ginčo patalpos būtų išnuomotos už pačią didžiausią galimą gauti nuomos kainą.

5613.5.

57Atsakovė neužtikrino imperatyvių VSTVNDĮ 9 straipsnyje įtvirtintų principų įgyvendinimo, todėl ginčijamas konkursas pripažintinas neteisėtu bei, ištaisius trūkumus (pateikus faktinę situaciją atitinkančius duomenis), turėtų būti skelbiamas iš naujo.

5814.

59Atsakovė atsiliepimu į apeliacinius skundus prašė juos atmesti kaip nepagrįstus. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

6014.1.

61Ginčo konkursai paskelbti dėl Savivaldybei priklausančių patalpų, esančių gydymo įstaigose ar šalių jų, nuomos, todėl nuomojamose patalpose veikiant vaistinei bus tenkinamas ir viešasis interesas, ir pasiekiamas tiek turto valdymo efektyvumas, tiek racionalumas.

6214.2.

63Nepagrįsti argumentai dėl sąžiningos konkurencijos neužtikrinimo ir varžymosi sveikatinimo rinkoje, nes ta pačia rinka nelaikomos visiškai viena su kita nekonkuruojančios ir viena kitą nepakeičiančios veiklos, pvz. vaistų prekyba ir ligų diagnostika. Kadangi konkurencija tarp skirtinga veikla užsiimančių subjektų nėra galima, nėra pagrindo išvadai, kad neužtikrinama sąžininga konkurencija, ribojama galimybė pateikti į rinką ir kt.

6414.3.

65Argumentai dėl procedūrų, paskelbiant pirkimą, nesilaikymo nepagrįsti ir neturi reikšmės konkurso teisėtumui. Ginčo patalpos yra įtraukos į Savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. T2-30 patvirtintą nuomojamų patalpų sąrašą. Nuomojamų patalpų plotų netikslumai buvo ištaisyti, tačiau tai negali būti aiškinama, kad konkursai paskelbti neteisėtai.

6614.4.

67Teismas pagrįstai nurodė, kad neesminiai netikslumai brėžiniuose negali būti pagrindu naikinti konkursus. Potencialūs nuomos konkurso dalyviai gali susipažinti ne tik su viešai paskelbtais duomenimis, bet ir su nuomojamomis patalpomis, vykdyti jų apžiūrą ir jas įvertinti.

6814.5.

69Valstybinė vaistų ir kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos byloje pateikė išvadą, kurioje nurodė, jog nuomojamos patalpos atitinka reikalavimus vaistinės veiklai, todėl abejonės dėl patalpų netinkamumo vykdyti farmacinę veiklą yra nepagrįstos.

7015.

71Ieškovė UAB „Medicinos įrangos sprendimai“ atsiliepimu į ieškovės UAB „Linų“ vaistinė apeliacinį skundą prašė jį tenkinti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

7215.1.

73Viešo nuomos konkurso skelbime patalpintos informacijos teisingumas, t. y. pateiktos informacijos apie nuomos objektą atitikimas faktinei padėčiai, gali turėti įtakos konkurso rezultatams bei konkurse dalyvaujančių asmenų skaičiui.

7415.2.

75Atsakovė, skelbime patalpinusi neteisingus duomenis apie ginčo patalpas, t. y. iš esmės potencialiems konkurso dalyviams perdavusi informaciją apie tai, kad jos nėra tinkamos vaistinės veiklai jose vykdyti, formaliai vykdė jai tenkančias pareigas, nes nesiekė, kad viešame nuomos konkurse užsiregistruotų dalyvauti kuo didesnis skaičius dalyvių, o patalpos būtų išnuomotos už didžiausią galimą gauti nuomos kainą. Todėl ginčo patalpų konkursas pripažintinas paskelbtu bei vykdytu, pažeidus VSTVNDĮ 9 straipsnyje įtvirtintus visuomenės naudos ir efektyvumo principus.

7616.

77Ieškovė UAB „Linų“ vaistinė atsiliepimu į ieškovės UAB „Medicinos įrangos sprendimai“ prašė dėl šio apeliacinio skundo spręsti teismo nuožiūra.

78Teisėjų kolegija

konstatuoja:

79IV.

80Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

8117.

82Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

8318.

84Byloje nustatyta, kad 2017 m. vasario 28 d. ir 2017 m. kovo 7 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, atitinkamai Nr. AD2-160 ir Nr. AD2-194, buvo nuspręsta išnuomoti viešo konkurso būdu atsakovės patikėjimo teise valdomą Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą – Patalpą 1, Patalpą 2, Patalpą 3 ir Patalpą 4, vaistinių (vaistų, vaistinių preparatų prekybai) veiklai vykdyti. Apie viešą konkursą buvo paskelbta Savivaldybės interneto tinklapyje. Apeliantės pareiškė ieškinius dėl atsakovės paskelbto minėtų patalpų viešo nuomos konkurso pripažinimo neteisėtu. Pirmosios instancijos teismas viešą nuomos konkursą dėl Patalpos 1 ir Patalpos 2 pripažino neteisėtu ir panaikino atsakovės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 7 d. įsakymą Nr. AD2-194, ieškinį dėl Patapos 3 ir Patalpos 4 atmetė. Apeliantės, nesutikdamos su pirmosios instancijos teismo sprendimu, padavė apeliacinius skundus.

8519.

86Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK reglamentuojamam civiliniam procesui yra būdinga ribota apeliacija, kuri, be kitų aspektų (pvz., CPK 306 straipsnio 2 dalis, 312 ir 314 straipsniai), pasireiškia tuo, kad apeliacinės instancijos teismas ne pakartotinai nagrinėja bylą iš esmės, o atsižvelgdamas į apeliacinio skundo argumentus, peržiūri pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, kartu, kaip minėta, patikrina, ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalys). (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-326-1075/2018). Apeliacinės instancijos teismas savo iniciatyva negali išplėsti apeliacinio skundo argumentų sąrašo ir pradėti analizuoti tokius argumentus, kuriais apeliaciniame skunde nesiremiama, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Apeliacinio skundo nustatytos ribos gali būti peržengtos tik tuo atveju, jeigu to reikalauja viešasis interesas. Taigi, apeliacinės instancijos teisme bylos nagrinėjimo ribas nusako apeliacinio skundo dalykas (apelianto prašymas) bei apeliacinio skundo pagrindas, argumentai, kuriais įrodinėjamas pirmosios instancijos teismo sprendimo ar jo dalies neteisėtumas ir nepagrįstumas (CPK 306 straipsnio 1 dalies 4 ir 5 punktai).

8720.

88Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, jų nenurodė ir apeliantės. Taip pat teisėjų kolegija nenustatė ir aplinkybių, leidžiančių peržengti apeliacinių skundų ribas, todėl apskųsto sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas vertinamas paduotų apeliacinių skundų ribose (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliantės nesutinka su skundžiamo sprendimo dalimi, kuria jų ieškiniai buvo atmesti, todėl apeliacinės instancijos teismas vertina pirmosios instancijos teismo sprendimo dėl Patalpos 3 ir Patalpos 4 vykdyto viešo nuomos konkurso teisėtumą ir pagrįstumą pagal apeliaciniuose skunduose nurodomus argumentus, t. y. apeliacinių skundų pagrindus (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

8921.

90Apeliantės nesutikimą su pirmosios instancijos teismo skundžiamo sprendimo dalimi grindžia iš esmės šiais argumentais: (1) konkursas vykdomas neteisėtai, nes atsakovė paskelbė konkursą daliai turto, kuris neįtrauktas į Savivaldybės tarybos patvirtintą nuomojamo turto sąrašą; (2) atsakovės sprendimas ginčo patalpas nuomoti vien vaistinių tinklams pažeidžia sąžiningą konkurenciją, viešo nuomos konkurso tikslus; (3) atsakovė pateikė klaidinančius ir neteisingus duomenis, nes skelbime patalpino ginčo patalpų brėžinius, kurie yra neteisingi ir neatitiko realios situacijos; (4) atsakovė neužtikrino VSTVNDĮ 9 straipsnyje įtvirtintų principų įgyvendinimo. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus bei šalių paaiškinimus, sprendžia, kad nurodyti apeliacinių skundų argumentai yra nepagrįsti.

9122.

92VSTVNDĮ 9 straipsnis nustato bendrus tiek valstybės, tiek savivaldybių turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo principus: visuomeninės naudos – valstybės ir savivaldybių turtas turi būti valdomas, naudojamas ir disponuojama juo rūpestingai, siekiant užtikrinti visuomenės interesų tenkinimą; efektyvumo – sprendimais, susijusiais su valstybės ir savivaldybių turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, turi būti siekiama maksimalios naudos visuomenei; racionalumo – valstybės ir savivaldybių turtas turi būti tausojamas, nešvaistomas, racionaliai valdomas ir naudojamas; viešosios teisės – sandoriai dėl valstybės ir savivaldybių turto turi būti sudaromi tik teisės aktų, reglamentuojančių disponavimą valstybės ir (ar) savivaldybių turtu, nustatytais atvejais ir būdais. Savivaldybėms nuosavybės teise priklausančio turto savininko funkcijas, vadovaudamosi įstatymais, įgyvendina savivaldybių tarybos. Kitos savivaldybių institucijos, savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos joms patikėjimo teise perduotą savivaldybių turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus savivaldybių tarybų sprendimuose nustatyta tvarka (VSTVNDĮ 12 straipsnio 1 ir 2 dalys).

9323.

94Kasacinis teismas yra nurodęs, kad šalys, sudarydamos sutartį dėl valstybės (savivaldybės) turto nuomos, gali veikti laisvai tiek, kiek tai leidžiama specialiuosiuose šiuos santykius nustatančiuose įstatymuose. Jos yra varžomos įstatyme nustatytų sąlygų, kurių privaloma laikytis. Toks civilinių teisių suvaržymas įstatymo pagrindu neprieštarauja CK normoms (CK 1.2 straipsnio 2 dalis). Tiek sutarčių dėl valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo sudarymas, tiek vėlesnis jų vykdymas turi atitikti principines šiuos santykius reglamentuojančių teisės aktų normas, sutarties laisvės principas turi būti derinamas su VSTVNDĮ 9 straipsnyje nustatytais visuomenės naudos, efektyvumo, racionalumo ir viešosios teisės principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-471/2014; 2015 m. balandžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252-248/2015).

9524.

96Apeliantės UAB „Medicinos įrangos sprendimai“ teigimu, konkursas buvo vykdomas neteisėtai, nes atsakovė paskelbė konkursą daliai turto, kuris nebuvo įtrauktas į Savivaldybės tarybos patvirtintą nuomojamo turto sąrašą. Teisėjų kolegija su šiuo argumentu nesutinka. Neginčytina, kad, paskelbiant ir vykdant viešą konkursą dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio materialiojo turto išnuomojimo suinteresuotiems asmenims, Savivaldybės taryba turi būti išreiškusi savo valią dėl konkretaus turto įtraukimo į nuomojamo turto sąrašą. Bylos duomenimis, Patalpa 3 ir Patalpa 4 yra įtrauktos į Savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. T2-30 patvirtintą nuomojamų patalpų sąrašą. Pažymėtina, kad į minėtą sąrašą, apeliančių teigimu, buvo neįtrauktos Patalpa 1 ir Patalpa 2, tačiau skundžiamu sprendimu paskelbtas viešas nuomos konkursas dėl šių patalpų pripažintas neteisėtu, minėta sprendimo dalis nėra skundžiama, todėl ji nėra apeliacinės instancijos teismo nagrinėjimo dalyku (šios nutarties 20 punktas). Atsižvelgiant į tai, kad Patalpa 3 ir Patalpa 4 yra įtrauktos į Savivaldybės tarybos patvirtintą nuomojamo turto sąrašą, tokiu būdu nėra pagrindo šiuo aspektu pripažinti, kad dėl minėtų patalpų viešas konkursas buvo vykdomas neteisėtai.

9725.

98Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantės UAB „Medicinos įrangos sprendimai“ argumentais, kad atsakovės sprendimas nuomoti ginčo patalpas tik vaistų ir vaistinių preparatų prekybai nesuderinamas su viešo konkurso tikslais bei VSTVNDĮ principais. Visų pirma, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad nei VSTVNDĮ, nei CK normos nenumato, kad viešo konkurso organizatorius neturi teisės nustatyti nuomojamose patalpose vykdytinos veiklos. Antra, Patalpa 3 ir Patalpa 4 yra gydymo įstaigose (šalia jų), todėl sutiktina su atsakovės pozicija, kad nuomojamose patalpose veikiant vaistinei taip pat bus tenkinamas ir viešasis interesas, taip pat bus pasiekiamas tiek turto valdymo efektyvumas, tiek racionalumas. Vien tai, kad netoli ginčo patalpų veikia ne viena vaistinė, nesuponuoja išvados, kad nėra poreikio šias patalpas taip pat nuomoti vaistų ir vaistinių preparatų prekybai. Be to, atsakovė nurodė, kad, nustatant veiklos sritį ginčo patalpose, buvo atsižvelgta į šiose patalpose ar šalia jų veikiančių įstaigų išreikštus poreikius. Trečia, išnuomojant patalpas pirmiausiai turi būti siekiama užtikrinti visuomenės interesų apsaugą. Todėl atsakovės pozicija, kad visuomenės interesų tenkinimą atitinka ne tik didžiausios nuomos kainos gavimas, bet ir daugumos visuomenės (pacientų) poreikio gauti reikiamų medikamentų ar priemonių kuo arčiau ar pačioje gydymo įstaigoje užtikrinimas, pripažįstama pagrįsta. Be to, UAB „Medicinos įrangos sprendimai“ neįrodinėjo, kad, ginčo patalpas išnuomojus vaistinės veiklai vykdyti, nebus užtikrintas viešo nuomos konkurso tikslas – išrinkti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą. Vien galimas didesnis konkurso dalyvių skaičius savaime nepagrindžia minėto tikslo užtikrinimo. Ketvirta, UAB „Medicinos įrangos sprendimai“ nepateikė įrodymų, kokią sveikatinimo veiklą Patalpoje 3 ir (ar) Patalpoje 4 ketino vykdyti, todėl su tuo susijusius apeliantės teiginius teisėjų kolegija vertina deklaratyviais. Todėl teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad UAB „Medicinos įrangos sprendimai“ argumentai, jog atsakovės sprendimas nuomoti negyvenamąsias patalpas tik konkrečiai apibrėžtam subjektų ratui yra nesuderinamas su sąžiningos konkurencijos užtikrinimo imperatyvu, viešo konkurso tikslais ir pažeidžia VSTVNDĮ 9 straipsnyje numatytus principus, yra nepagrįsti.

9926.

100Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad nagrinėjamu atveju Konkurencijos įstatymo nuostatos netaikomos (skundžiamo sprendimo 46-48 punktai), nes konkurencija tarp skirtinga veikla užsiimančių subjektų nėra galima. UAB „Medicinos įrangos sprendimai“ nenurodė aplinkybių dėl šios skundžiamo sprendimo dalies neteisėtumo, o tik pakartojo pirmosios instancijos teismui teiktuose procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus, todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau šiuo aspektu nepasisako. Taigi, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo išvadai, kad atsakovė, nusprendusi ginčo patalpas nuomoti konkrečiai paskirčiai – vaistų ir vaistinių preparatų prekybai, neužtikrino sąžiningos konkurencijos bei pažeidė Konstitucijos nuostatas.

10127.

102Apeliantės UAB „Linų“ vaistinės teigimu, atsakovės paskelbtuose brėžiniuose užfiksuoti duomenys apie patalpas neatitinka faktinės situacijos, todėl buvo klaidinami potencialūs konkurso dalyviai. Esą pagal paskelbtą informaciją Patalpa 3 ir Patalpa 4 nebuvo itin patrauklios vaistinės veiklai vykdyti, todėl nepagrįstai dalis potencialių konkurso dalyvių prarado susidomėjimą šių patalpų nuoma. Atsakovė pripažino tam tikrus paskelbtų duomenų apie patalpas neatitikimus realiai situacijai, o būtent: Patalpa 3 – nenurodytas praėjimas, pavaizduotas praėjimas (nors jo nėra), įrengta pertvara; Patalpa 4 – nepažymėti du praėjimai, pertvara (siena), pažymėtas neegzistuojantis praėjimas, patalpose yra įrengta buitinė patalpa (WC), tačiau laikėsi pozicijos, kad jie yra neesminiai. Teisėjų kolegija tokius atsakovės argumentus pripažįsta pagrįstais.

10328.

104Šiame kontekste teisėjų kolegija pirmiausiai konstatuoja, kad apeliantė nepateikė įrodymų, sudarančių pagrindą spręsti, jog duomenys dėl esminių patalpų charakteristikų būtų nesutapę ir jog esami paskelbtų duomenų neatitikimai faktinei situacijai iš esmės keistų patalpų vertinimą jų tinkamumo aspektu. Apeliantė neatskleidė, kuo pasireiškė Patalpos 3 ir Patalpos 4 nepatrauklumas dėl duomenų neatitikimo. Be to, iš atsakovės skelbimo dėl Patalpos 3 ir Patalpos 4 nuomos matyti, kad esminė informacija apie nuomojamas patalpas buvo paskelbta, taip pat nurodyti papildomą informaciją teikiantys asmenys bei jų kontaktai. Teisėjų kolegijos vertinimu, mažai tikėtina, kad asmenys – potencialūs nuomos konkurso dalyviai, būtų teikę paraišką dalyvauti konkurse, prieš tai neapžiūrėję ir neįvertinę nuomojamų patalpų tinkamumo planuojamai veiklai vykdyti, t. y. vadovaudamiesi tik skelbimo turiniu. Tokiu būdu ir apeliantė, tuo atveju, jeigu ją būtų sudominusi paskelbta informacija apie galimybę išsinuomoti atitinkamo dydžio tam tikroje vietoje esančias patalpas, ji, kaip apdairus ir rūpestingas asmuo, realiai ketindama nuomojamose patalpose vykdyti veiklą ir siekdama apsispręsti dėl paraiškos (ne)pateikimo, turėjo visas galimybes patalpas apžiūrėti natūroje ir priimti sprendimą dėl dalyvavimo konkurse. Todėl apeliacinio skundo argumentai, kad atsakovės paskelbtų brėžinių duomenų apie patalpas neatitikimas faktinei situacijai suklaidino potencialius konkurso dalyvius, pripažįstami nepagrįstais. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai vertino, jog neesminiai duomenų apie nuomojamas patalpas netikslumai negali būti pagrindu viešą nuomos konkursą dėl Patalpos 3 ir Patalpos 4 pripažinti neteisėtu.

10529.

106Valstybinė vaistų ir kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos byloje pateikė išvadą, kurioje nurodė, kad nuomojamose patalpose, be kita ko, ir Patalpoje 3 ir Patalpoje 4, gali būti vykdoma vaistinės veikla, šiai veiklai naudojamos patalpos atitinka Vaistinių patalpų reikalavimus.

10730.

108Pirmiau išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo spręsti, kad atsakovė neužtikrino imperatyvių VSTVNDĮ 9 straipsnyje įtvirtintų principų įgyvendinimo. Dėl bylos procesinės baigties

10931.

110Apibendrinus išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurio keisti ar naikinti apeliaciniuose skunduose nurodytais argumentais nėra pagrindo. Todėl Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. gegužės 28 d. sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalis 1 punktas).

111Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

112Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. gegužės 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Byloje sprendžiamas klausimas dėl viešo negyvenamųjų patalpų nuomos... 8. 2.... 9. Ieškovės UAB „Medicinos įrangos sprendimai“ ir UAB „Linų“ vaistinė... 10. 3.... 11. Ieškovė UAB „Medicinos įrangos sprendimai“ nurodė, kad ginčo patalpos... 12. 4.... 13. Ieškovė UAB „Linų“ vaistinė nurodė, kad atsakovė konkurso skelbime... 14. 5.... 15. Atsakovė su ieškiniais nesutiko. Nurodė, kad Savivaldybės taryba 2011 m.... 16. II.... 17. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 18. 6.... 19. Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. gegužės 28 d. sprendimu ieškovės UAB... 20. 7.... 21. Teismas konstatavo, kad bylos nagrinėjimo dalykas yra atsakovės kaip viešo... 22. 8.... 23. Nepagrįstas argumentas, kad konkursas paskelbtas dėl patalpų, kurios nėra... 24. 9.... 25. Teismas vertino, kad viešas nuomos konkursas dėl Patalpos 1 ir Patalpos 2... 26. 10.... 27. Teismas sprendė, kad ginčo patalpos atitinka Vaistinių patalpų reikalavimų... 28. 11.... 29. Teismas sprendė, kad nėra pagrindo tenkinti UAB „Medicinos įrangos... 30. III.... 31. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 32. 12.... 33. Ieškovė UAB „Medicinos įrangos sprendimai“ apeliaciniu skundu prašo... 34. 12.1.... 35. Sprendimo dalis, kuria ieškinys atmestas, yra nepagrįsta ir neteisėta,... 36. 12.2.... 37. Ginčijamas konkursas pažeidžia viešu nuomos konkursu siekiamus tikslus ir... 38. 12.3.... 39. Atsakovė neįrodė, kad ginčo patalpų nuomojimas vien vaistinių tinklams... 40. 12.4.... 41. Neegzistuoja realus poreikis visas ginčo patalpas išnuomoti tik vaistinių... 42. 12.5.... 43. Atsakovės sprendimas išnuomoti strategiškai itin palankiose vietose... 44. 12.6.... 45. Atsakovė nesilaikė imperatyvios Savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d.... 46. 13.... 47. Ieškovė UAB „Linų“ vaistinė apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 48. 13.1.... 49. Sprendimo dalis, kuria ieškinį tenkinti atsisakyta, yra nepagrįsta ir... 50. 13.2.... 51. Atsakovė, paskelbdama viešą nuomos konkursą ir 2018 m. kovo 21 d.... 52. 13.3.... 53. Iš Atsakovės pateiktų brėžinių matyti, kad Patalpa 1 ir Patalpa 2... 54. 13.4.... 55. Atsakovė formaliai vykdė jai tenkančias pareigas bei nedėjo visų įmanomų... 56. 13.5.... 57. Atsakovė neužtikrino imperatyvių VSTVNDĮ 9 straipsnyje įtvirtintų... 58. 14.... 59. Atsakovė atsiliepimu į apeliacinius skundus prašė juos atmesti kaip... 60. 14.1.... 61. Ginčo konkursai paskelbti dėl Savivaldybei priklausančių patalpų,... 62. 14.2.... 63. Nepagrįsti argumentai dėl sąžiningos konkurencijos neužtikrinimo ir... 64. 14.3.... 65. Argumentai dėl procedūrų, paskelbiant pirkimą, nesilaikymo nepagrįsti ir... 66. 14.4.... 67. Teismas pagrįstai nurodė, kad neesminiai netikslumai brėžiniuose negali... 68. 14.5.... 69. Valstybinė vaistų ir kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos... 70. 15.... 71. Ieškovė UAB „Medicinos įrangos sprendimai“ atsiliepimu į ieškovės UAB... 72. 15.1.... 73. Viešo nuomos konkurso skelbime patalpintos informacijos teisingumas, t. y.... 74. 15.2.... 75. Atsakovė, skelbime patalpinusi neteisingus duomenis apie ginčo patalpas, t.... 76. 16.... 77. Ieškovė UAB „Linų“ vaistinė atsiliepimu į ieškovės UAB „Medicinos... 78. Teisėjų kolegija... 79. IV.... 80. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 81. 17.... 82. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320... 83. 18.... 84. Byloje nustatyta, kad 2017 m. vasario 28 d. ir 2017 m. kovo 7 d. Savivaldybės... 85. 19.... 86. Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK reglamentuojamam civiliniam procesui yra... 87. 20.... 88. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje... 89. 21.... 90. Apeliantės nesutikimą su pirmosios instancijos teismo skundžiamo sprendimo... 91. 22.... 92. VSTVNDĮ 9 straipsnis nustato bendrus tiek valstybės, tiek savivaldybių turto... 93. 23.... 94. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad šalys, sudarydamos sutartį dėl... 95. 24.... 96. Apeliantės UAB „Medicinos įrangos sprendimai“ teigimu, konkursas buvo... 97. 25.... 98. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantės UAB „Medicinos įrangos... 99. 26.... 100. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad nagrinėjamu atveju... 101. 27.... 102. Apeliantės UAB „Linų“ vaistinės teigimu, atsakovės paskelbtuose... 103. 28.... 104. Šiame kontekste teisėjų kolegija pirmiausiai konstatuoja, kad apeliantė... 105. 29.... 106. Valstybinė vaistų ir kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos... 107. 30.... 108. Pirmiau išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo spręsti, kad atsakovė... 109. 31.... 110. Apibendrinus išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 111. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 112. Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. gegužės 28 d. sprendimą palikti...