Byla AS-858-239-12
Dėl sprendimo dalies panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramūno Gadliausko, Irmanto Jarukaičio (pranešėjas) ir Dalios Višinskienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos D. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 9 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos D. P. skundą atsakovui Druskininkų savivaldybės tarybai (tretieji suinteresuoti asmenys – Druskininkų savivaldybės administracija, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos) dėl sprendimo dalies panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja D. P. (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 4-6), prašydama panaikinti Druskininkų savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 20 d. posėdyje priimtus aktus, kuriais sklypas, esantis Druskininkų m. ( - ) tarp „Liepaitės“ parduotuvės ir Deklaravimo centro (teritorija Nr. 1), paskirtas ateityje numatomoms statyboms.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. sausio 27 d. nutartimi (b. l. 17) nustatė D. P. terminą iki 2012 m. vasario 10 d. pateikti teismui tris patikslinto skundo egzempliorius su patikslintu skundo reikalavimu – jį formuluojant konkrečiai skundžiamo Druskininkų savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. TI-171 2 punkto atžvilgiu (prašyti panaikinti ar pan. skundžiamą sprendimo punktą), pateikti mokėjimo dokumento, patvirtinančio žyminio mokesčio sumokėjimą, originalą arba motyvuotą ir atitinkamais įrodymais pagrįstą prašymą atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo bei pateikti skundžiamo Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimo originalą arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją arba įrodymus, kad pareiškėja kreipėsi į atsakovą su prašymu dėl sprendimo pateikimo, tačiau atsakovas atsisakė pateikti tokį sprendimą arba jo dar nepateikė.

6Teismas nurodė, jog pareiškėja skundžia Druskininkų savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. TI-171 2 punktą, todėl skundo reikalavimą turėtų formuluoti konkrečiai šio skundžiamo sprendimo atžvilgiu (prašyti panaikinti ar pan. skundžiamą sprendimo punktą). Pabrėžė, jog pareiškėjos skundas nepriklauso neapmokestinamų skundų kategorijai, todėl teismui turi būti pateiktas mokėjimo dokumento, patvirtinančio žyminio mokesčio sumokėjimą, originalas arba motyvuotas ir atitinkamais įrodymais pagrįstas prašymas atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Pareiškėja kartu su skundu nepateikė skundžiamo Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimo, todėl įpareigotina pateikti jo originalą arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją arba įrodymus, kad pareiškėja kreipėsi į atsakovą su prašymu dėl sprendimo pateikimo, tačiau atsakovas atsisakė pateikti tokį sprendimą arba jo dar nepateikė. Teismui turi būti pateikta tiek patikslinto skundo egzempliorių, kad juos būtų galima įteikti kiekvienai proceso šaliai ir dar liktų egzempliorius teisme.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. vasario 9 d. nutartimi (b. l. 46-47) atnaujino D. P. terminą skundui paduoti, priėmė D. P. skundą, tačiau atmetė pareiškėjos prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones.

9Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog 2012 m. vasario 3 d. buvo gautas pareiškėjos patikslintas skundas, kuriame prašoma panaikinti Druskininkų savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. Tl-171 2 punktą. Teismas nurodė, jog pareiškėja skundą dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. Tl-171 2 punkto padavė praleidusi terminą, tačiau teismui pateikė prašymą atnaujinti šį terminą. Prašyme dėl praleisto termino atnaujinimo paaiškino, kad 2010 m. spalio 18 d. pareiškėja pateikė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. Tl-171 2 punkto panaikinimo. Teismas 2010 m. spalio 28 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjos skundą, skundžiamą aktą nurodydamas esant norminiu. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas grąžino pirmosios instancijos teismui skundo priėmimo klausimą spręsti iš naujo. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. kovo 10 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjos skundą, skundžiamą aktą nurodydamas esant jį norminiu. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. liepos 1 d. skundžiamą aktą konstatavo esant norminiu ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. kovo 10 d. nutartį paliko nepakeistą. Tokį patį skundą 2010 m. lapkričio 15 d. pateikė Seimo narys M. M.. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. balandžio 18 d. priėmė sprendimą, kuriuo M. M. prašymą tenkino iš dalies – pripažino Druskininkų savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. Tl-171 2 punktą prieštaraujančiu aukštesnės galios teisės aktams ir panaikino. Dėl šio sprendimo Druskininkų savivaldybės taryba pateikė apeliacinį skundą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, kuris 2012 m. sausio 16 d. konstatavo, kad skundžiamas aktas yra individualus ir bylą nutraukė. Byla dėl individualaus akto nebuvo pradėta, konstatuojant aktą norminiu, o nagrinėjant bylą dėl norminio akto, ji nutraukta, konstatavus aktą individualiu. Atsižvelgęs į tai, teismas nurodė, jog pareiškėja rūpestingai domėjosi savo teisių gynimu ir siekė tinkamai įgyvendinti apskundimo tvarką, todėl terminą kreiptis teisminės gynybos ji praleido dėl svarbių priežasčių. Skundas atitiko įstatymų keliamus reikalavimus ir teismas jį priėmė nagrinėti.

10Skunde pareiškėja taip pat pateikė prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – laikinai sustabdyti Druskininkų savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. Tl-171 2 punkto galiojimą, uždrausti priimti aktus ir atlikti veiksmus teritorijose, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 19 d. sprendime administracinėje byloje Nr. I-841-142/2010 įvardintose teritorijomis Nr. 1, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8, kol neįvykdytas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 19 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I-841-142/2010. Teismas pažymėjo, jog, atsižvelgus į tai, kad, jei ir skundo patenkinimo atveju atsirastų neigiamų pasekmių, tai neapsunkintų sprendimo vykdymo, o atsiradusi žala galės būti išieškoma įstatymų nustatyta tvarka, todėl sprendimo įvykdymas šioje administracinėje byloje negali pasunkėti ar pasidaryti negalimas. Pabrėžė, jog byloje netikslinga taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones.

11III.

12Pareiškėja D. P. atskiruoju skundu (b. l. 52-54) prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria buvo atsisakyta taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, ir laikinai sustabdyti Druskininkų savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 20 d. posėdyje priimto sprendimo Nr. Tl-171 2 punkto galiojimą, uždrausti priimti aktus ir atlikti veiksmus teritorijose, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 19 d. sprendime administracinėje byloje Nr. I-841-142/2010 įvardintose teritorijomis Nr. l, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8, kol neįvykdytas 2010 m. balandžio 19 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas administracinėje byloje Nr. I-841-142/2010.

13Atskirajame skunde nurodoma, jog teismo posėdžių Vilniaus apygardos administraciniame teisme ir Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme metu Druskininkų savivaldybės tarybos ir Druskininkų savivaldybės administracijos atstovai tvirtino, kad Druskininkų savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. Tl-171 2 punkte nurodytas 5044 kv.m. sklypas, esantis Neravų g., Druskininkuose, kuriame numatoma įrengti seniūniją – bendruomenės namus, sutampa su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 19 d. sprendime Nr. I-841-142/2010 įvardinta teritorija Nr. 1, kurioje Druskininkų savivaldybės administracija įpareigota suformuoti sklypą grąžinimui natūra. Taip pat Druskininkų savivaldybės tarybos ir Druskininkų savivaldybės administracijos atstovai išaiškino, kad Druskininkų savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. Tl-171 2 punktas – tai aktas, kurio pagrindu skiriamos lėšos, atliekami projektavimo darbai ir išduodami statybą leidžiantys dokumentai. Įgyvendinant Druskininkų savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. Tl-171 2 punktą pradėtos statybos Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 19 d. sprendime administracinėje byloje Nr. I-841-142/2010 Nr. 1 įvardintoje teritorijoje šio įsiteisėjusio teismo sprendimo įvykdymą padarytų neįmanomu. Reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymu būtų užtikrinta, jog įsiteisėjęs Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 19 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I-841-142/2010 galės būti įvykdytas.

14Pareiškėja paaiškina, jog Druskininkų savivaldybės administracija nevykdo 2010 m. liepos 7 d. įsiteisėjusio Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 19 d. sprendimo administracinėje byloje Nr. I-841-142/2010, nors jo įvykdymo terminas jau yra seniai suėjęs. Pabrėžia, jog reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas būtų adekvatus siekiamam tikslui – pasiekti, kad Druskininkų savivaldybės administracija įgyvendintų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nuostatas ir vykdytų Lietuvos Respublikos vardu paskelbtus įsiteisėjusius teismų sprendimus, nepažeistų proporcingumo principo. Pretendentai atkurti nuosavybės teises nurodytoje teritorijoje neįvykdžius įsiteisėjusio Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 19 d. sprendimo administracinėje byloje Nr. I-841-142/2010 neabejotinai patirtų žalą.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16IV.

17Atskirasis skundas atmestinas.

18Nagrinėjamoje byloje ginčas kyla dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių – Druskininkų savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 20 d. posėdyje priimto sprendimo Nr. Tl-171 2 punkto galiojimo laikino sustabdymo, uždraudimo atsakovui priimti aktus ir atlikti veiksmus teritorijose, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 19 d. sprendime administracinėje byloje Nr. I-841-142/2010 įvardintose teritorijomis Nr. l, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8, kol neįvykdytas 2010 m. balandžio 19 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas administracinėje byloje Nr. I-841-142/2010 – taikymo. Pareiškėja mano, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepritaikė nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių.

19Teisėjų kolegija nurodo, jog reikalavimo užtikrinimo priemonės yra taikomos tik įstatymų nustatytais atvejais ir pagrindais. Administracinėje teisėje reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 71 straipsnis, pagal kurio 1 dalį teismas arba teisėjas gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti proceso dalyvių prašymu arba savo iniciatyva bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas. Pabrėžtina, jog reikalavimo užtikrinimo priemonė yra tas teisinis mechanizmas, remiantis kuriuo, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms bei įvertinus visas reikšmingas aplinkybes ir interesus, galėtų būtų užkertamas kelias neatitaisomam asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimui atsirasti (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P525-196/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-632/2011).

20Pagal ABTĮ normas būtina sąlyga skundo reikalavimo užtikrinimui taikyti – būsimo teismo sprendimo vykdymo pasunkėjimas arba negalėjimas jo įvykdyti, nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės (ABTĮ 71 str.). Teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 71 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą (veiksmą), iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 92 str.). Be to, prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones turi būti pagrįstas. Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-277/2008).

21Grįsdama reikalavimo užtikrinimo priemonių – Druskininkų savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 20 d. posėdyje priimto sprendimo Nr. Tl-171 2 punkto galiojimo laikino sustabdymo, uždraudimo atsakovui priimti aktus ir atlikti veiksmus teritorijose, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 19 d. sprendime administracinėje byloje Nr. I-841-142/2010 įvardintose teritorijomis Nr. l, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8, kol neįvykdytas 2010 m. balandžio 19 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas administracinėje byloje Nr. I-841-142/2010 – taikymą pareiškėja nurodo, jog jų nepritaikius Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 19 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I-841-142/2010 gali būti neįvykdomas. Nurodo, jog reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymu būtų ne prevenciškai apsaugomi pretendentai į nuosavybės teisių atkūrimą nurodytose teritorijose, bet ir būtų užtikrinta, kad įsiteisėjęs Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 19 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I-841-142/2010 bus įvykdytas. Pabrėžia, jog Druskininkų savivaldybės administracija nevykdo šio teismo sprendimo (b. l. 4-6, 20-29, 52-54).

22Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, pareiškėjos pateiktus argumentus dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, su pareiškėjos nuomone dėl reikalavimo užtikrinimo taikymo būtinybės nesutinka ir nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai netaikė prašytų reikalavimo užtikrinimo priemonių.

23Teisėjų kolegija nurodo, jog iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad 2010 m. balandžio 19 d. buvo priimtas Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas administracinėje byloje Nr. I-841-142/2010, kuriuo inter alia buvo nutarta: 1) įpareigoti Druskininkų savivaldybės administraciją per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos laisvoje (neužstatytoje) žemėje, kuri Druskininkų savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus kartografinėje medžiagoje (administracinės bylos t. I, b. l. 12) pažymėta teritorijų numeriais 1, 7, N. K. turėtos žemės vietoje suformuoti natūra grąžinamus žemės sklypus, atlikti šių sklypų kadastrinius matavimus, parengti ir patvirtinti žemės sklypų planus, pasiūlyti žemės sklypų specialiąsias naudojimo sąlygas, nustatyti žemės sklypų pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, pateikti pasiūlymą dėl žemės servitutų nustatymo ir perduoti patvirtintus žemės sklypų planus kartu su kitais dokumentais Alytaus apskrities viršininko administracijai; 2) įpareigoti Druskininkų savivaldybės administraciją per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos laisvoje (neužstatytoje) žemės dalyje, kuri Druskininkų savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus kartografinėje medžiagoje (administracinės bylos t. I, b. l. 12) pažymėta teritorijos numeriu 6, N. K. turėtos žemės vietoje suformuoti natūra grąžinamą žemės sklypą, toje vietoje, kur nėra kitiems asmenims nuosavybės teise įregistruoto daikto – inžinerinių tinklų, kurių unikalus Nr. 1598-1003-5011, atlikti sklypo kadastrinius matavimus, parengti ir patvirtinti žemės sklypo planą, pasiūlyti žemės sklypo specialiąsias naudojimo sąlygas, nustatyti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, pateikti pasiūlymą dėl žemės servitutų nustatymo ir perduoti patvirtintą žemės sklypo planą kartu su kitais dokumentais Alytaus apskrities viršininko administracijai; 3) įpareigoti Druskininkų savivaldybės administraciją per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos laisvoje (neužstatytoje) žemėje, kuri Druskininkų savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus kartografinėje medžiagoje (administracinės bylos t. I, b. l. 12) pažymėta teritorijos numeriu 8, tik N. K. turėtos žemės vietoje suformuoti natūra grąžinamą žemės sklypą, atlikti šio sklypo kadastrinius matavimus, parengti ir patvirtinti žemės sklypo planą, pasiūlyti žemės sklypo specialiąsias naudojimo sąlygas, nustatyti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, pateikti pasiūlymą dėl žemės servitutų nustatymo ir perduoti patvirtintą žemės sklypo planą kartu su kitais dokumentais Alytaus apskrities viršininko administracijai. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 9 d. nutartimi Nr. P63-52/2011 buvo atnaujintas procesas administracinėje byloje Nr. I-841-142/2010 toje dalyje, kuria atsakovas įpareigotas per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos laisvoje (neužstatytoje) žemėje, kuri Druskininkų savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus kartografinėje medžiagoje pažymėta teritorijų Nr. 7, N. K. turėtos žemės vietoje suformuoti natūra grąžinamus žemės sklypus, atlikti šių sklypų kadastrinius matavimus, parengti ir patvirtinti žemės sklypų planus, pasiūlyti žemės sklypų specialiąsias naudojimo sąlygas, nustatyti žemės sklypų pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, pateikti pasiūlymą dėl žemės servitutų nustatymo ir perduoti patvirtintus žemės sklypų planus kartu su kitais dokumentais Alytaus apskrities viršininko administracijai.

24Teisėjų kolegija pabrėžia, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą yra atkreiptas dėmesys į tai, jog negalima taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonių, tiesiogiai nesusijusių su ginčo dalyku, nes tokio sprendimo vykdymo pasekmėms minėtos priemonės neturės įtakos. Prašymai dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo gali būti tenkinami tik tuo atveju, jei jie yra tiesiogiai susiję su pareikštais reikalavimais, kuriuos teismas nutartimi priėmė nagrinėti (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. vasario 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-140/2008, 2006 m. spalio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS10-318/2006, 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS8-380/2004). Taigi reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas yra tiesiogiai siejamas su būtinybe užtikrinti būtent byloje keliamo reikalavimo įvykdymą tuo atveju, jeigu, nesiėmus atitinkamų priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas. Pažymėtina, jog nagrinėjamoje byloje pareiškėja jokių reikalavimų, susijusių su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 19 d. sprendime administracinėje byloje Nr. I-841-142/2010 įvardintomis teritorijomis Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8 nereiškė (pareiškėjos nuomone, Druskininkų savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. Tl-171 2 punkte nurodytas 5044 kv. m. sklypas, esantis Neravų g., Druskininkuose, sutampa su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 19 d. sprendime Nr. I-841-142/2010 įvardinta teritorija Nr. 1) (b. l. 4-6, 20-29). Teisėjų kolegija nurodo, jog nagrinėjamu atveju pareiškėja grįsdama reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymą iš esmės siekia užtikrinti, kad būtų įvykdytas kitoje byloje priimtas teismo sprendimas. Tačiau pabrėžtina, jog, atsižvelgus į reikalavimo užtikrinimo priemonių prigimtį, paskirtį, ABTĮ 71 straipsnyje įtvirtintą teisinį reguliavimą, negalima daryti išvados, kad reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymu gali būti užtikrinami kitose bylose priimtų teismo sprendimų įvykdymai. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos tik tada, kai siekiama, kad byloje, kurioje yra prašoma jas taikyti, būtų išvengta būsimo teismo sprendimo vykdymo pasunkėjimo arba negalėjimo jo įvykdyti. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai netaikė pareiškėjos prašytų reikalavimo užtikrinimo priemonių, kadangi pareiškėja nepateikė jokių pagrįstų argumentų, leidžiančių teigti, kad nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių būtent teismo sprendimo priimto dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. Tl-171 2 punkto panaikinimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomu.

25Teisėjų kolegija dėl pareiškėjos argumentų, susijusių nevykdomu teismo sprendimu, nurodo, jog priimtų teismo sprendimų vykdymui įstatymuose yra numatytos atitinkamos procedūros (ABTĮ 97 str.).

26Remiantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija pažymi, jog pareiškėja nepateikė konkrečių argumentų, kurie leistų spręsti, kad reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas nagrinėjamu atveju yra pagrįstas ir būtinas. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas skundžiama nutarties dalimi teisėtai ir pagrįstai nusprendė netaikyti prašomų reikalavimo užtikrinimo priemonių, todėl pareiškėjos atskirasis skundas atmestinas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis paliktina nepakeista.

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

28pareiškėjos D. P. atskirąjį skundą atmesti.

29Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 9 d. nutarties dalį, kuria buvo atsisakyta taikyti pareiškėjos D. P. prašomas reikalavimo užtikrinimo priemones, palikti nepakeistą.

30Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja D. P. (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi į teismą su skundu... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. sausio 27 d. nutartimi (b.... 6. Teismas nurodė, jog pareiškėja skundžia Druskininkų savivaldybės tarybos... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. vasario 9 d. nutartimi (b.... 9. Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog 2012 m. vasario 3 d. buvo gautas... 10. Skunde pareiškėja taip pat pateikė prašymą taikyti reikalavimo... 11. III.... 12. Pareiškėja D. P. atskiruoju skundu (b. l. 52-54) prašo panaikinti pirmosios... 13. Atskirajame skunde nurodoma, jog teismo posėdžių Vilniaus apygardos... 14. Pareiškėja paaiškina, jog Druskininkų savivaldybės administracija nevykdo... 15. Teisėjų kolegija... 16. IV.... 17. Atskirasis skundas atmestinas.... 18. Nagrinėjamoje byloje ginčas kyla dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių –... 19. Teisėjų kolegija nurodo, jog reikalavimo užtikrinimo priemonės yra taikomos... 20. Pagal ABTĮ normas būtina sąlyga skundo reikalavimo užtikrinimui taikyti –... 21. Grįsdama reikalavimo užtikrinimo priemonių – Druskininkų savivaldybės... 22. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, pareiškėjos pateiktus... 23. Teisėjų kolegija nurodo, jog iš teismų informacinės sistemos LITEKO... 24. Teisėjų kolegija pabrėžia, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo... 25. Teisėjų kolegija dėl pareiškėjos argumentų, susijusių nevykdomu teismo... 26. Remiantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija pažymi, jog pareiškėja... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 28. pareiškėjos D. P. atskirąjį skundą atmesti.... 29. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 9 d. nutarties dalį,... 30. Nutartis neskundžiama....