Byla e2-87-494/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zeniauskaitė,

2sekretoriaujant A.Višumirskajai,

3dalyvaujant ieškovo atstovui advokato padėjėjai V. V.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB DNB bankas (AB DNB lizingas teisių perėmėjo) ieškinį atsakovui UAB „( - )“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

5Ieškovas AB DNB bankas (AB DNB Lizingas teisių perėmėjas) ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo UAB „( - )“ 922,52 Eur pradelstų lizingo mokėjimų, 2432,69 Eur baudą, 139,68 Eur delspinigių, viso 3494,89 Eur, 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškinyje nurodė, kad 2011-12-21tarp AB DNB Lizingas (toliau – Lizingas) ir atsakovo buvo sudaryta Lizingo sutartis Nr. ( - ) (toliau – Lizingo sutartis), pagal kurios sąlygas Lizingas įsigijęs lizingo davėjo nurodytą automobilį R. S. 3 T. R. 1.5 dCi, kurio identifikacinis Nr.VF1JZ1G0645459673, suteikė teisę atsakovui lizingo termino metu šį turtą valdyti ir naudotis, o atsakovas įsipareigojo mokėti lizingo mokėjimus, nustatytus šalių pasirašytame mokėjimų grafike. V. L. sutarties 7.4 p., už laiku nesumokėtus mokėjimus skaičiuojami 0,1 proc. delspinigiai nuo laiku mesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. A. L. sutartimi prisiimtus įsipareigojimus vykdė netinkamai, t.y. nustatytais terminais nemokėjo lizingo mokėjimų pagal Lizingo sutartį sudarytą mokėjimų grafiką. Dėl to atsakovui – lizingo gavėjui 2015-03-13 buvo pateiktas priminimas Nr.30.56-37/1086, kuriuo lizingo gavėjas buvo informuotas apie susidariusį įsiskolinimą ir paragintas per nustatytą terminą jį padengti. Kadangi įsiskolinimas nebuvo padengtas, 2015-06-05 pranešimu dėl Lizingo sutarties nutraukimo Nr. 30.56-37/2256 Lizingas vienašališkai nutraukė su lizingo gavėju Lizingo sutartį.

7P. L. sutarties 8.9 p., nutraukus Lizingo sutartį, lizingo gavėjas turi pareigą grąžinti Lizingui lizingo objektą, sumokėti Lizingui skolas, kurių mokėjimo terminas suėjo iki sutarties nutraukimo dienos, taip pat sumokėti 30 poc. neapmokėtos lizingo objekto vertės dydžio baudą, kuri skaičiuojama nuo nesumokėtos lizingo objekto vertės. Po Lizingo sutarties nutraukimo lizingo objektas pagal 2015-06-23 turto priėmimo-perdavimo aktą Nr. LT-2015/10779 Lizingui buvo grąžintas, tačiau lizingo gavėjas nevykdė kitų savo įsipareigojimų, kurie turi būti įvykdyti lizingo sutarties nutraukimo atveju bei laiku nesumokant lizingo mokėjimų, t.y. nesumokėjo 922,52 Eur pradelstų lizingo mokėjimų, 2432,69 Eur baudos (30 proc. nuo neapmokėtos lizingo objekto vertės,t.y. 8108,98 Eur) ir priskaičiuotų 136,68 Eur delspinigių (delspinigiai paskaičiuoti už ne daugiau kaip 180 dienų), kuriuos prašo priteisti iš atsakovo. Taip pat iš atsakovo CK 6.37 str. 6.210 str. str. pagirindu priteistina 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

8Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė, palaikydama ieškinyje nurodytas aplinkybes, prašė ieškinį tenkinti, papildomai parodė, kad atsakovas skolos neginčijo, atsakovo atsiliepime į ieškinį nurodyti argumentai apie atsakovo buvusių akcininkų ir vadovų nevykdymą Lizingo sutarties, apie jų galimai padarytą žalą atsakovui, nagrinėjamu atveju neturi jokios reikšmės.

9Atsakovas UAB „( - )“ atsiliepime su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad 2014-12-17 vienintelio akcininko sprendimu nuo 2014-12-18 UAB „( - )“ (toliau – bendrovė) naujuoju direktoriumi paskirtas K. K.. Patikrinus turimus bendrovės dokumentus, paaiškėjo, kad 2014-05-20 bendrovės vienintelio akcininko sprendimu S. Ž. kaip R. Š. patikėtinė ir įmonės UAB „Laiptų fabrikas“ atstovė nuo 2014-05-21 buvo paskirta bendrovės direktore. Taip pat bendrovėje buvo įdarbinti kiti UAB „Laiptų fabrikas“ ir R. Š. lojalūs darbuotojai: buhalterė J. L., teisininkas S. S., jo brolis, kitoje R. Š. įmonėje dirbantis jo pavaldinys G. D. ir kt. Taigi faktiškai bendrovės valdymas buvo perduotas UAB „Laiptų fabrikas“ ir jo savininkui ir vadovui R. Š. ir jo verslo partneriui S. S.. S. Ž. per bendrovę vykdė veiklą – gamino baldus pagal UAB „Laiptų fabrikas“ užsakymus. Bendrovė UAB „Laiptų fabrikas“ pagamino produkcijos, tačiau bendrovei vadovavusi S. Ž. neišrašė sąskaitų, todėl yra neskolinga UAB „Laiptų fabrikas“. Bendrovei laikotarpyje nuo 2014-08-20 iki 2014-11-14 vadovavo UAB „Laiptų fabrikas“ direktorius ir akcininkas R. Š., o vėliau J. U.. Bendrovė negalėjo tinkamai vykdyti prisiimtų įsipareigojimų ir mokėti lizingo įmokų (taip pat atsiskaityti su lizingo bendrove) tik dėl to, kad buvę bendrovės vadovai S. Ž., J. U. padarė didelę žalą bendrovei ir nenaudingais bei nesąžiningais sandoriais sumažino bendrovės mokumą, o tai tiesiogiai lėmė, kad bendrovė negalėjo toliaiu mokėti lizingo įmokų. Todėl nurodyti asmenys yra pilnai atsakingi už susidariusią bendrovės skolą. Prašo ieškinio netenkinti.

10Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį pranešta tinkamai, teismo šaukimas įteiktas, todėl byla nagrinėjama atsakovui nedalyvaujant.

11Ieškinys tenkintinas.

12Kaip nustatyta byloje 2015-10-23 AB DNB Lizingas teisių ir pareigų perdavimo aktu, pasirašytu tarp AB DNB Lizingas ir AB DNB bankas, AB DNB Lizingas perdavė AB DNB bankas, o AB DNB bankas priėmė visą AB DNB Lizingas turą, teises bei pareigas, įskaitant AB DNB Lizingas teises ir pareigas visuose teismo, arbitražo ir kituose teisiniuose procesuose; AB DNB bankas yra AB DNB Lizingas teisių perėmėjas (CPK 48 str.). 2011-12-21tarp AB DNB Lizingas (toliau – Lizingas) ir atsakovo UAB „Baltas alksnis“ buvo sudaryta Lizingo sutartis Nr.201112F-9194 (toliau – Lizingo sutartis), pagal kurios sąlygas Lizingas įsigijęs lizingo davėjo nurodytą automobilį R. S. 3 T. R. 1.5 dCi (toliau – turtas), kurio identifikacinis Nr.VF1JZ1G0645459673, suteikė teisę atsakovui lizingo termino metu (60 mėn.) šį turtą valdyti ir naudotis, o atsakovas įsipareigojo mokėti lizingo mokėjimus (finansuojama suma 14431,63 Eur), nustatytus šalių pasirašytame mokėjimų grafike (Lizingo sutarties 1.1 p.). Atsakovui nevykdant tinkamai Lizingo sutartimi prisiimtū įsipareigojimų pagal Lizingo sutartį, 2015-03-13 buvo pateiktas priminimas Nr.30.56-37/1086, kuriuo lizingo gavėjas buvo informuotas apie 2015-03-13 dienai susidariusį 389,52 Eur įsiskolinimą ir paragintas per nustatytą terminą jį padengti; o atsakovui nepadengus įsikolinimo, 2015-06-05 pranešimu Nr. 30.56-37/2256 dėl Lizingo sutarties nutraukimo Nr. 30.56-37/2256 Lizingas vienašališkai nutraukė su lizingo gavėju - atsakovu Lizingo sutartį. Po Lizingo sutarties nutraukimo lizingo objektas pagal 2015-06-23 turto priėmimo-perdavimo aktą Nr. LT-2015/10779 Lizingui buvo grąžintas. P. L. sutarties 8.9 p., nutraukus Lizingo sutartį, lizingo gavėjas turi pareigą grąžinti Lizingui lizingo objektą, sumokėti Lizingui skolas, kurių mokėjimo terminas suėjo iki sutarties nutraukimo dienos, taip pat sumokėti 30 poc. neapmokėtos lizingo objekto vertės dydžio baudą, kuri skaičiuojama nuo nesumokėtos lizingo objekto vertės. P. L. sutarties 7.4 p., už laiku nesumokėtus mokėjimus skaičiuojami 0,1 proc. delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

13Lizingas yra finansinių paslaugų teikimo veikla, kai lizingo davėjas teikia finansavimo paslaugas lizingo gavėjui, kad pastarasis galėtų valdyti ir naudoti daiktą, gaudamas iš to naudos ir prisiimdamas su tuo susijusią riziką. CK 6.567 straipsnio 1 dalis nustato finansinės nuomos sutarties sampratą, pagal kurią viena šalis (lizingo davėjas) įsipareigoja įgyti nuosavybės teise iš trečiojo asmens kitos šalies (lizingo gavėjo) nurodytą daiktą ir perduoti jį lizingo gavėjui valdyti ir naudoti verslo tikslais už užmokestį su sąlyga, kad sumokėjus visą lizingo sutartyje numatytą kainą daiktas pereis lizingo gavėjui nuosavybės teise, jeigu sutartis nenumato ko kita. Jeigu finansinis lizingas nutraukiamas dar nepasibaigus nustatytam lizingo laikotarpiui, lizingo davėjas turi teisę į investuotų lėšų kompensaciją, kad galėtų atgauti negrąžintas kapitalo investicijas ir kitas išlaidas bei pelną, nesvarbu, ar lizingo sutarties terminas buvo nutrauktas lizingo gavėjo pageidavimu, ar dėl to, kad lizingo gavėjas neįvykdė įsipareigojimų (CK 6.574 str.).

14Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38, 6.256 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 str.). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 str. 1 d.). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70 str., 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (Lietuvos A. T. 2006-09-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367/2006; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.).

15Atsakovas pažeidė aukščiau nurodytas teisės normas, netinkamai vykdė Lizingo sutarties sąlygas, skolos dydžio neginčijo, todėl ieškovo teisės turi būti apgintos Lietuvos Respublikos CK 1.138 str. 6 p. tvarka. Atsakovo atsiliepime nurodyti argumentai, kuriais buvo grindžiamas nesutikimas su ieškiniu nėra susiję su ieškinio pagrindu ir dalyku, todėl atmestini. Taigi iš atsakovo ieškovui pagal Lizingo sutartį priteistina 922,52 Eur pradelstų lizingo mokėjimų, 2432,69 Eur baudos (30 proc. nuo neapmokėtos lizingo objekto vertės, t.y. 8108,98 Eur ir priskaičiuotų 136,68 Eur delspinigių (delspinigiai paskaičiuoti už ne daugiau kaip 180 dienų), viso 3494,89 Eur.

16Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, o CK 6.210 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti šešių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Tuo remiantis, iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo 3494,89 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2015-09-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

17Kadangi ieškinys tenkintinas, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 79 Eur žyminio mokesčio bei 800 Eur advokato pagalbai apmokėti, viso 879 Eur. Kadangi pašto išlaidos neviršija 3 EUR (sudaro 2,18 Eur), todėl iš atsakovo valstybei nepriteistinos, vadovaujantis Teisingumo ir Finansų ministrų 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-335 dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo (LR CPK 96 str. 6 d.).

18Vadovaudamasis LR ( - ) 263-270 str. str., teismas

Nutarė

19Ieškinį tenkinti.

20Priteisti iš atsakovo UAB „( - )“, j.a.k. ( - ), ieškovui AB DNB bankas, j.a.k. ( - ), 922,52 Eur pradelstų lizingo mokėjimų, 2432,69 Eur baudos, 136,68 Eur delspinigių, viso 3494,89 Eur (tris tūkstančius keturis šimtus devyniasdešimt keturis eurus 89 eurocentus), 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos 3494,89 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2015-09-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

21Priteisti iš atsakovo UAB „( - )“, j.a.k. ( - ), ieškovui AB DNB bankas, j.a.k. 112029270, 879 Eur (aštuonis šimtus septyniasdešimt devynis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

22Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zeniauskaitė,... 2. sekretoriaujant A.Višumirskajai,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui advokato padėjėjai V. V.,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Ieškovas AB DNB bankas (AB DNB Lizingas teisių perėmėjas) ieškiniu prašo... 6. Ieškinyje nurodė, kad 2011-12-21tarp AB DNB Lizingas (toliau – Lizingas) ir... 7. P. L. sutarties 8.9 p., nutraukus Lizingo sutartį, lizingo gavėjas turi... 8. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė, palaikydama ieškinyje nurodytas... 9. Atsakovas UAB „( - )“ atsiliepime su ieškiniu nesutiko, prašė jį... 10. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį pranešta tinkamai,... 11. Ieškinys tenkintinas.... 12. Kaip nustatyta byloje 2015-10-23 AB DNB Lizingas teisių ir pareigų perdavimo... 13. Lizingas yra finansinių paslaugų teikimo veikla, kai lizingo davėjas teikia... 14. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 15. Atsakovas pažeidė aukščiau nurodytas teisės normas, netinkamai vykdė... 16. Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, skolininkas privalo mokėti įstatymų... 17. Kadangi ieškinys tenkintinas, iš atsakovo ieškovui priteistinos... 18. Vadovaudamasis LR ( - ) 263-270 str. str., teismas... 19. Ieškinį tenkinti. ... 20. Priteisti iš atsakovo UAB „( - )“, j.a.k. ( - ), ieškovui AB DNB bankas,... 21. Priteisti iš atsakovo UAB „( - )“, j.a.k. ( - ), ieškovui AB DNB bankas,... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti...