Byla 2A-404-370/2015
Dėl skolos iš rangos teisinių santykių priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danguolės Martinavičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Egidijos Tamošiūnienės ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „MJ statyba“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 21 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-3250-262/2014 pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „MJ statyba“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „ViaCon Statyba“ dėl skolos iš rangos teisinių santykių priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas BUAB „MJ statyba“ (Panevėžio apygardos teismas 2012-11-13 nutartimi iškėlė UAB „MJ statyba“ bankroto bylą, o 2013-04-12 nutartimi įmonę pripažino bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto) ieškinyje prašė priteisti iš atsakovo UAB „ViaCon Statyba“ 220 234,31 Lt skolą; 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Nurodė, kad 2011-03-22 ieškovas ir atsakovas sudarė rangos sutartį Nr. 03260 W03 objektui „Panevėžio regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas“ (toliau tekste – ir Sutartis), iš viso darbų už 1 450 000 Lt sumą be PVM. Rangos sutarties suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje nurodyti darbai apima Panevėžio r. mažųjų sąvartynų uždarymą (1 010 000 Lt), kadangi šalys nesusitarė dėl Rokiškio r. mažųjų sąvartynų uždarymo darbų. Ieškovas teigė, kad atsakovas nesumokėjo pagal tris nepasirašytus darbų aktus – atliktų darbų aktus Nr. 6, Nr. 1 ir Nr. 5. Atliktų darbų aktas Nr. 6 atsakovui buvo nusiųstas elektroniniu paštu, atsakovas nepateikė dėl darbų jokių pretenzijų, nepasirašė ir nenurodė motyvuotų priežasčių, kodėl atsisako pasirašyti šį dokumentą. Atsakovas darbams sutarties objektui vykdyti nebuvo pateikęs patvirtinto darbo projekto, darbo projektai buvo gauti tik elektroninėse ir kompaktinių diskų laikmenose. Dėl atsakovo kaltės dar 2011 m. kilo būtinybė atlikti papildomus ir būtinus darbus, norint tinkamai vykdyti rangos sutartį. Atsakovui siųstuose pranešimuose nurodoma, jog atsakovo pateikti geodeziniai matavimai yra fiktyvūs ir neatitinka fakto, daugumoje sąvartynų nėra pakankamo kiekio grunto ir augalinio dirvožemio sąvartynų užpylimams; nėra grunto kaupui užpilti ir augalinio grunto, sklype egzistuoja pelkė, kyla būtinybė didinti kaupą. Ieškovas pranešęs atsakovui apie būtinus atlikti, normatyviniuose statybos dokumentuose nenumatytus darbus ir gavęs atsakovo pritarimą, atliko papildomus darbus. Ieškovas nuolat ragino atsakovą pasirašyti atliktų papildomų darbų aktus. Ieškovas ir atsakovas 2012-04-24 sudarė ir pasirašė defektų apžiūros aktą, kuriame nurodyti dar 2011 m. pagal papildomų darbų aktus Nr. 5-6 ieškovo atlikti būtini darbai objekte. Atsakovo rangos sutarties papildymo darbų aktų nepasirašymas nepanaikino jo, kaip darbų pagal rangos sutartį užsakovo, pareigos apmokėti už tarp šalių sutartus ir papildomų darbų akte nurodytus ir ieškovo tinkamai atliktus būtinus darbus.

6Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad ieškiniu prašoma priteisti skolos sumą, lygią 220 234,31 Lt, sudaro: 1) 188 651,55 Lt vertės papildomi darbai, ieškovo apskaičiuoti 2012-04-24 defektų priežiūros akto pagrindu; 2) 28 538,77 Lt skola pagal atsakovo nepasirašytą 2012-07-30 suvestinį atliktų darbų aktą; 3) 3 043,99 Lt skola pagal 2012-06-29 suvestinį atliktų darbų aktą Nr. 5, kurio pagrindu išrašyta ir visa apimtimi neapmokėta 2012-06-29 PVM sąskaita faktūra Nr. 2012002. Atsakovas nurodė, kad jis neprivalo mokėti 188 651,55 Lt už papildomai atliktus darbus, kadangi Sutartimi nustatyta kaina apima atlyginimą už visus darbus (ir tiesiogiai neįvardytus sutartyje ir jos prieduose), būtinus siekiant įgyvendinti sutartimi numatytus tikslus. Būtent tokio pobūdžio darbai ieškovo buvo atlikti, nes ieškovas netinkamai įvertino sutarties vykdymo apimtį. Ieškovas, būdamas savo srities profesionalas, prisiėmė riziką dėl tinkamo darbų apimties ir tinkamo atlyginimo už juos nustatymą sutartyje ir jo prieduose. Ieškovas pats prisiėmė visą riziką ir atsakomybę, susijusią su tuo, kad iškilus būtinybei atlikti papildomus darbus, būtinus siekiant sutartyje numatytų tikslų, visos išlaidos, susijusios su tokių papildomų darbų atlikimu, teks pačiam ieškovui. Ieškovas, atlikdamas papildomus darbus, tiesiogiai nenumatytus Sutartyje ar jos prieduose, neturėjo jokio pagrindo tikėtis, kad jo patirtos išlaidos bus kompensuotos ir už tokių darbų atlikimą bus papildomai apmokėta. Atsakovas taip pat nurodė, kad negali kilti pareiga mokėti ieškovui pagal jo nurodytą nepasirašytą ir su atsakovu nesuderintą atliktų darbų aktą Nr. 6, kurio suma yra 28 538,77 Lt. Atsakovas šių darbų nebuvo priėmęs Sutartyje nustatyta tvarka. Ieškovo atlikti darbai nebuvo kokybiški ir atsakovas reiškė dėl jų atitinkamas pastabas, nurodydamas, kas turi būti ištaisyta, tam kad darbai būtų priimti. Tačiau nėra įrodymų, patvirtinančių tai, kad atsakovo nurodyti trūkumai buvo tinkamai ištaisyti ir kad atliktų darbų aktu Nr. 6 siekiami perduoti darbai yra atitinkantys Sutarties reikalavimus. Atsakovas taip pat nurodė, kad jis neprivalo ieškovui mokėti 3 043,99 Lt pagal 2012-06-29 PVM sąskaitą faktūrą Nr.2012002, išrašytą suvestinio atliktų darbų akto Nr. 5 pagrindu. Atsakovas, vadovaudamasis Sutarties 8.6 punktu turėjo teisę sulaikyti dalį sumos (10 proc. bendros mokėjimo sumos) iki bus ištaisyti atitinkami atliktų darbų trūkumai.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 21 d. sprendimu ieškinį atmetė.

9Teismas konstatavo, kad nėra teisinio pagrindo ieškovui priteisti jo reikalaujamus 188 651,55 Lt už papildomus darbus pagal 2012-06-20 Suvestinį (supaprastintą) atliktų darbų aktą Nr. 1, nes ši suma yra įtraukta į bendrą Rangos sutarties vertę. Tokią išvadą teismas motyvavo tuo, kad Rangos sutartyje aiškiai nustatyta, kad už papildomus darbus nebus mokama, o šalių sutarta kaina apima visas sutartyje ir prieduose nenumatytus darbus, tačiau kurie būtini vykdant sutartį ir siekiant jos tikslų. Ieškovas, atlikdamas papildomus darbus, tiesiogiai nenumatytus sutartyje ar jos prieduose, neturėjo jokio pagrindo tikėtis, kad jo patirtos išlaidos bus kompensuojamos ir už tokių darbų atlikimą bus papildomai apmokėta. Apie šias aplinkybes, teismo vertinimu, ieškovas buvo papildomai informuotas UAB „ViaCon Statyba“ 2011-06-21 raštu, jame aiškiai nurodant, kad ieškovo pranešime išdėstoma pretenzija dėl nepakankamo grunto kiekių, yra nepagrįsta, nes pagal Sutarties nuostatas rangovas (ieškovas) įsipareigojo atlikti visus sutarties prieduose nustatytus darbus, veikti savo rizika ir atsakomybe tomis sąlygomis, kurios išdėstytos sutartyje. Šalys taip pat susitarė, kad jeigu vykdant darbus paaiškėtų, jog sutartyje nurodytiems darbams atlikti yra nurodyti ne visi reikalingi darbai ar veiksmai, šiuos darbus ir veiksmus savo sąskaita, rizika ir atsakomybe įsipareigoja atlikti rangovas (ieškovas).

10Teismas netenkino ieškovo reikalavimo priteisti iš atsakovo 28 538,77 Lt pagal Suvestinį (supaprastintą) atliktų darbų aktą Nr. 6 bei pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę motyvuodamas tuo, kad ieškovo atlikti darbai nebuvo kokybiški, atsakovas dėl jų reiškė pastabas, nurodydamas, kas turi būti pataisyta tam, kad darbai būtų priimti, o į bylą nėra pateikta įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovo nurodyti trūkumai buvo tinkamai ištaisyti ir kad atliktų darbų aktu Nr. 6 siekiami perduoti darbai atitinka Sutarties reikalavimus (Sutarties 8.4 p., CK 6.687 str. 1 d., 6.694 str. 4 d.).

11Teismas atmetė kaip nepagrįstą reikalavimą priteisti 3 043,99 Lt pagal 2012-06-29 PVM sąskaitą faktūrą MS Nr. 2012002 motyvuodamas tuo, kad atsakovas, vadovaudamasis Sutarties 8.6 punktu, turėjo teisę sulaikyti dalį sumos (10 proc.) nuo atliktų darbų vertės, siekiant užtikrinti, kad trūkumai, nustatyti iki darbų pabaigos, bus ištaisyti laiku bei bus pateikta garantinio laikotarpio garantija arba laidavimo raštas. Ieškovas neturi pagrindo reikalauti priteisti šios sumos, kol darbai nebus atlikti tinkamai ir perduoti atsakovui.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

13Ieškovas BUAB „MJ statyba“ apeliaciniame skunde prašo skundžiamą Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 21 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti.

14Nurodo, kad teismo sprendimas priimtas pažeidžiant procesinės ir materialinės teisės normas, todėl yra neteisėtas ir nepagrįstas.

15Teismas, atmesdamas reikalavimą dėl 188 651,55 Lt sumos už atliktus papildomus darbus, netinkamai išaiškino CK 6.193 straipsnyje nustatytas sutarčių aiškinimo taisykles, netinkamai išnagrinėjo tikruosius šalių ketinimus, neatsižvelgė į sutarties aiškinimui svarbias ir faktines aplinkybes, susijusias su sutarties sudarymu, vykdymu, kitais šalių veiksmais. Į bylą pateikti įrodymai patvirtina faktines aplinkybes, kad ieškovui atlikus 188 651,55 Lt vertės papildomus darbus ir sudarius 2012-06-20 papildomų darbų aktą Nr. 1 (perrašytas 2011-08-26 aktas, kurį sudaro 2011-05-26 aktas Nr. 5 dėl 83 098,63 Lt sumos su PVM ir 2011-06-26 aktas Nr. 6 dėl 105 552,92 Lt sumos), šalys tarėsi dėl papildomo susitarimo pasirašymo, t. y. Rangos sutarties pakeitimo / papildymo, kurio pagrindu atsakovas būtų pasirašęs 2012-06-20 papildomų darbų aktą Nr. 1 ir įgijęs neginčijamą pareigą apmokėti papildomus darbus.

16Teismas priėmė sprendimą neįvertinęs byloje surinktų įrodymų viseto, todėl pažeidė CPK 185 straipsnyje įtvirtintas įrodymų vertinimo taisykles. Teismas, atmesdamas ieškovo reikalavimą dėl 188 651,55 Lt sumos priteisimo, iš esmės vadovavosi CK 6.653 straipsnio 5 dalimi, kurioje numatyta, kad statybos rangos sutartyje nustačius konkrečią kainą, įstatyme neįtvirtinta galimybė jos keisti nei didinant, nei mažinant.

17Apeliantas nesutinka su teismo išvada atmesti reikalavimą dėl 28 538,77 Lt sumos pagal atliktų darbų aktą Nr. 6 priteisimo nurodydamas, kad šis aktas atsakovui pasirašyti buvo pateiktas elektroniniu paštu 2012-07-31, o atsakovas, grįsdamas teiginį dėl neva ieškovui pateiktų pretenzijų dėl šių darbų kokybės, vadovaujasi šalių susirašinėjimo medžiaga periodu nuo 2011-05-23 iki 2012-05-28, t. y. susirašinėjimu, buvusiu 3 mėnesiais anksčiau iki atliktų darbų akto pateikimo atsakovui. Atsakovas nepateikė jokių kitų tinkamų įrodymų dėl neva ieškovo nekokybiškai atliktų darbų, tačiau teismas nepagrįstai nevertino ieškovo pateiktų įrodymų, jog šalių susirašinėjimo medžiaga neapima reikalaujamos iš atsakovo 28 538,77 Lt sumos.

18Nors Rangos sutarties 8.6 punktas numato atsakovui teisę kiekvieno mokėjimo rangovui metu sulaikyti iki 10 proc. sumos nuo atliktų darbų vertės, tačiau atsakovas pasirašė 2012-06-29 Suvestinį (supaprastintą) atliktų darbų aktą Nr. 5, CK 6.694 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka priėmė ieškovo perduodamus tinkamai atliktus darbus, todėl ieškovas pagrįstai reikalauja 3 043,99 Lt sumos priteisimo iš atsakovo.

19Atsakovas UAB „ViaCon Statyba“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą.

20Nurodo, kad apeliacinio skundo argumentai yra nepagrįsti, nes atsakovas su ieškovu 2011-03-22 Rangos sutarties Nr. 03260 W03 papildymo Nr. 2 nesudarė, be to, ieškovas darbus atliko nekokybiškai, todėl nebuvo pagrindo mokėti jam 28 538,77 Lt, atsakovas teisėtai sulaikė dalies darbų apmokėjimą pagal ginčo sutartį.

21IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

23Apeliantas, nesutikdamas su skundžiamu pirmosios instancijos teismo sprendimu, nurodo, kad teismas netinkamai vertino įrodymus, taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias rangos teisinius santykius, todėl teisėjų kolegija pasisako dėl šių apeliacinio skundo argumentų, nes jie sudaro apeliacijos objektą (CPK 320 str.).

24Dėl reikalavimo priteisti 188 651,55 Lt pagal papildomų darbų aktą Nr. 1

25Bylos duomenimis nustatyta, kad 2011-03-22 UAB „MJ statyba“ ir UAB „ViaCon Statyba“ sudarė Rangos sutartį Nr. 03260 W03 (t. 1, b. l. 14–26), pagal kurią Sutarties prieduose numatytam objektui „Panevėžio regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas“ susitarė atlikti šiuos rangos darbus: „Panevėžio r. mažųjų sąvartynų uždarymas ir Rokiškio r. mažųjų sąvartynų uždarymas“ (toliau tekste – ir Darbai), iš viso darbų suma – 1 450 000,00 Lt be PVM (8.1 p.). Sutarties 7.1 punkte nustatyta, kad Darbų sutartinė kaina ir mokėjimo terminai yra fiksuojama Sutartyje arba jos priede. Šiame punkte įvardyta sutartinė kaina negali būti keičiama, išskyrus atvejį, kai Darbų apimtis padidinama užsakovo pageidavimu ir jeigu yra įvykdyti 4.2.2 punkte nurodyti reikalavimai, arba, kada Darbų apimtis sumažėja, palyginus su iki tol Sutarties dokumentuose nustatyta apimtimi. Darbų ir kainų detalizavimas pateikiamas kaip priedas prie šios Sutarties lokalinėse sąmatose. Sutarties 4.2.2 punkte nustatyta, kad rangovas turi teisę reikalauti Sutarties priede nustatytos kainos pakeitimo arba papildomų išlaidų, viršijančių pirminę kainą, kompensavimo tuo atveju, jei Darbų apimtis padidėja užsakovo rašytiniu pageidavimu. Kaina rangovo reikalavimu gali būti pakeičiama tik tokia suma, kiek dėl Darbų apimties padidėjimo padidėja tiesioginės rangovo išlaidos; kaina gali būti pakeičiama su sąlyga, kad per vieną savaitę nuo Darbų apimties padidinimo rangovas pagrindžia būtinumą pakeisti Sutarties kainą ir raštu pateikia užsakovui reikalavimą ją pakeisti. Kainos pakeitimas įforminamas užsakovo ir rangovo rašytiniu susitarimu. Pagal Suvestinį darbų kiekių žiniaraštį Nr. 6 objekto „Panevėžio r. mažųjų sąvartynų uždarymas“ darbų kiekis numatytas 1 010 000 Lt (t. 1, b. l. 32–58), o pagal Suvestinį darbų kiekių žiniaraštį Nr. 10 objekto „Rokiškio r. mažųjų sąvartynų uždarymas“ darbų kiekis – 440 000 Lt (t. 1, b. l. 59), tačiau faktiškai buvo atliekami darbai tik 12-oje Panevėžio r. mažųjų sąvartynų. Rangos sutartimi ieškovas (rangovas) įsipareigojo atlikti visus Sutarties prieduose nustatytus darbus savo ar užsakovo medžiagomis, veikti savo rizika ir savo atsakomybe sąlygomis, numatytomis Sutartyje, o atsakovas (užsakovas) įsipareigojo mokėti už tinkamai ir laiku atliktus pagal Sutartį Darbus Sutartyje ir jos prieduose nustatytomis sąlygomis, priimti atliktus Darbus, pasirašyti pateiktus aktus arba motyvuotai nuo to atsisakyti bei pasirašyti baigiamąjį darbų priėmimo – perdavimo aktą.

26Sutarties 1.4 punkte šalys susitarė, kad rangovas yra atsakingas už tinkamą Darbų apimties nurodymą šioje Sutartyje bei jos prieduose ir tinkamo kainos už darbus nustatymą, taip pat už kitos informacijos, susijusios su darbų atlikimu ir informacijos apie darbams reikalingus išteklius bei darbams atlikti reikalingą laiko nurodymą Sutartyje. Rangovas patvirtino ir užtikrino, kad, būdamas atitinkamos srities profesionalas bei turintis atitinkamos patirties, prisiima visą su tuo susijusią riziką ir atsakomybę, kad Sutartyje bei jos prieduose būtų tinkamai ir visiškai nurodyti visi Darbams atlikti reikalingi darbai ir veiksmai ir kad už juos yra numatytas pakankamas atlyginimas. Užsakovas Sutartį sudaro vadovaudamasis tokiu rangovo įsipareigojimu, todėl šalys susitaria, kad jeigu vykdant darbus paaiškėtų, kad sutartyje nurodytiems darbams atlikti yra nurodyti ne visi reikalingi atlikti darbai ar veiksmai, šiuos darbus ir veiksmus savo sąskaita, rizika ir atsakomybe įsipareigoja atlikti rangovas. Tokiu atveju bus laikoma, kad rangovui mokama Sutarties kaina taip pat įtraukia rangovo išlaidų padengimą ir atlyginimo jam sumokėjimą už tokių rangovo darbų ir veiksmų atlikimą, joks papildomas atlyginimas jam nebus mokamas ir jokios papildomos išlaidos nebus kompensuojamos. Sutarties 3.2 punkte nustatyta, kad Darbams priklauso ir jei tai yra reikalinga, rangovas privalo atlikti – darbus ir veiksmus, tiesiogiai nenumatytus Sutartyje ir / ar jos prieduose, tačiau būtinus atlikti vykdant Sutartį ir siekiant jos tikslų.

27Byloje kilo ginčas dėl to, ar atsakovas pagrįstai atsisakė mokėti ieškovui už šio nurodomus kaip papildomai atliktus darbus pagal ginčo Rangos sutartį. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad šalių sudarytoje Sutartyje šalys aiškiai susitarė dėl darbų kainos, numatė, kad papildomų darbų atlikimas yra rangovo rizika, todėl nepriteisė ieškovui iš atsakovo jo prašomos 188 651,55 Lt sumos. Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliacinio skundo argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimo neteisėtumas ir nepagrįstumas, nepaneigia šių teismo padarytų išvadų.

28Pažymėtina, kad darbų kaina arba jos apskaičiavimo būdas ir kriterijai nurodomi rangos sutartyje; į rangos sutartyje nurodytą kainą įeina rangovo atlikto darbo atlyginimas ir jo turėtų išlaidų kompensavimas (CK 6.653 str. 1, 2 d.). Kasacinis teismas, aiškindamas rangos sutartimi sutartų darbų kainą reglamentuojančias teisės normas, yra pažymėjęs, kad galimybė šią kainą keisti – išimtinio pobūdžio. Tuo atveju, kai statybos rangos sutartyje kaina apibrėžta konkrečia suma, o ne įtvirtinant kainos nustatymo kriterijus ar nurodant apytikrę sąmatą, įstatyme nenumatyta galimybė jos keisti nei didinant, nei mažinant (CK 6.653 straipsnio 5 dalis). Tai – imperatyvioji teisės norma, draudžianti keisti konkrečią kainą net ir tais atvejais, kai rangos sutarties sudarymo momentu nebuvo galima tiksliai numatyti viso darbų kiekio arba visų darbams atlikti būtinų išlaidų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-505/2005; 2006 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-543/2006). Šalys, sudarančios statybos rangos sutartį, kurioje nustatyta konkreti kaina, privalo prisiimti tokio susitarimo padarinius. Galimybė išimtiniais atvejais keisti (didinti) rangos sutartyje sulygtą darbų kainą nustatyta bendrosiose rangos teisinius santykius reglamentuojančiose normose (CK 6.653 straipsnio 6 dalis) bei specialiosiose statybos rangos sutartis reglamentuojančiose normose – CK 6.684 straipsnio 4 dalyje ir 6.685 straipsnyje. CK 6.684 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad rangovas, statybos metu padaręs išvadą, kad reikalingi normatyviniuose statybos dokumentuose nenumatyti darbai, dėl kurių būtina atlikti papildomus statybos darbus ir atitinkamai padidinti sutarties kainą, privalo apie tai pranešti užsakovui. Jeigu rangovas negauna užsakovo atsakymo į savo pranešimą per sutartyje nustatytą terminą, o jeigu toks terminas nenustatytas – per protingą terminą, tai rangovas turi teisę sustabdyti tų darbų atlikimą. CK 6.685 straipsnyje numatyti atvejai, kai sutarties kaina padidėja dėl sutarties dokumentų pakeitimo. Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad, atsižvelgiant į šalių lygiateisiškumo bei rungimosi principus, šalis, siekianti keisti rangos sutarties darbų kainą, privalo įrodyti šių būtinų sąlygų buvimą, todėl ir rangovas, siekiantis, kad rangos sutarties kaina būtų padidinta, privalo įrodyti buvus tokias išimtines aplinkybes. Be to, galimybė didinti darbų kainą, kai tai būtina dėl reikalingų atlikti papildomų darbų arba dėl kitų svarbių priežasčių, susaistyta CK 6.653 straipsnio 4 dalyje nustatyta sąlyga – rangovas apie tokius paaiškėjusius kainos padidinimo pagrindus privalo laiku pranešti užsakovui. Jeigu užsakovas nesutinka padidinti kainos, rangovas turi teisę atsisakyti sutarties. Tokiu atveju rangovas turi teisę reikalauti iš užsakovo sumokėti už atliktus darbus. Jeigu rangovas laiku neįspėja užsakovo, kad yra būtina didinti darbų kainą, jis privalo įvykdyti sutartį už joje nustatytą kainą. Atsižvelgiant į CK 6.653 straipsnio 4 dalies (taip pat CK 6.684 straipsnio 4 dalies) normų struktūrą, jose yra akivaizdi implicitine forma išreikšta nuostata, jog, pranešęs užsakovui apie būtinybę atlikti papildomų darbų ir dėl to padidinti sutarties kainą, rangovas turi sulaukti užsakovo atsakymo į jo įspėjimą, o tuomet apsispręsti, ar tęsti darbus už užsakovo sutinkamą mokėti kainą, ar atsisakyti sutarties. Tokį šių normų turinio aiškinimą lemia sutarties šalių pareiga laikytis sudarytų sutarčių sąlygų (CK 6.189 str. 1 d.), elgtis sąžiningai (CK 6.158 str. 1 d.), bendradarbiauti (CK 6.38 str. 3 d.), statybos rangovo teisių apsaugai darbų sustabdymo laikotarpiu nustatyta užsakovo pareiga atlyginti nuostolius, kilusius dėl pagrįsto darbų sustabdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-202-248/2015). Kasacinis teismas, aiškindamas CK 6.653 straipsnio 4 dalį, pažymėjo, kad joje nustatyta bendro pobūdžio rangos teisinių santykių taisyklė, kuria užsakovas apsaugomas nuo siurprizinių sutarties kainos pasikeitimų, kai rangovas, atlikdamas pagal sudarytą sutartį sulygtus darbus, nustato papildomų darbų poreikį. Rangovui apie papildomus darbus pranešus užsakovui, šis turi absoliučią sprendimo teisę dėl kainos padidinimo. Reikalavimas laiku pranešti reiškia ne tik rangovo pareigą sudaryti užsakovui sąlygas per protingą terminą apsispręsti dėl sprendimo ar sutikti su kainos padidėjimu, bet ir tai, kad pranešama prieš papildomų darbų atlikimą, o ne juos pradėjus atlikti ar jau atlikus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-281/2009).

29Kaip matyti iš bylos duomenų, ieškovas pradėjo vykdyti Sutartį 2011 m. balandžio mėn. 2011-05-06 ieškovas pranešė atsakovui, kad ginčo objektui tik elektroniniu paštu gautas dalinis sąrašas sąvartynų, kuriuose jis gali vykdyti darbus; negautas patvirtintas darbo projektas vykdyti statybos darbus; pateikti darbų projektai elektroninėse ir kompaktinių diskų laikmenose neatitinka daugumos sąvartynų projektų pagal ieškovo atliktus faktinius matavimus, t. y. geodeziniai matavimai yra fiktyvūs ir neatitinka fakto. Be to, daugumoje sąvartynų nėra pakankamo kiekio grunto ir augalinio dirvožemio sąvartynų užpylimams (t. 1, b. l. 94). 2011-06-16 rašte atsakovui (t. 1, b. l. 95) ieškovas nurodė, kad nėra projekto visų sąvartynų darbams atlikti, gauna tik atskirus eskizinius variantus, todėl skubiai reikia projekto. Be to, Masiokų k., Ramygalos sen., Panevėžio r. sąvartyne (6.12) netelpa šiukšlės, reikia didinti kaupą, šalia sąvartyno papildomos šiukšlės, nėra grunto kaupui užpilti ir augalinio grunto, sklypo kampe yra pelkė, iškėlė klausimą, ką daryti su tuo. Be to, nurodė, kad baigiami darbai Bartkūnų k., Ramygalos sen., Panevėžio r. sąvartyne (6.2); neturi sprendimo ir projekto vykdyti darbus Žižmių k., Ramygalos sen., Panevėžio r. sąvartyne (6.29); nesulaukė sprendimo dėl Vabolų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. sąvartyno (6.19), kuriame nėra grunto kaupui užpilti ir augalinio grunto. 2011-06-20 ieškovas pranešė atsakovui (t. 1, b. l. 96), kad vis dar nėra gavęs patvirtinto darbo projekto atliekamiems darbams vykdyti. Prašė skubiai pateikti darbų projektus, spręsti klausimą, iš kur paimti gruntą ir augalinį dirvožemį sąvartynams užpilti, priimti jau atliktus darbus ir nurodė, kad toliau negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų bei yra priversti stabdyti darbus.

302011-08-26 ieškovas sudarė Suvestinį (supaprastintą) atliktų darbų aktą Nr. 5–6 (papildomi darbai) dėl 188 651,55 Lt sumos (155 910,37 Lt + PVM) (t. 1, b. l. 80), kurį sudaro 2011-05-26 Atliktų darbų aktas Nr. 5 (papildomi darbai) už 2011 m. gegužės mėn. dėl 68 676,55 Lt sumos dėl Panevėžio r. mažųjų sąvartynų, pažymėtų žiniaraščių numeriais 6.2, 6.6, 6.7, 6.13, 6.16, 6.20, 6.27, papildomų darbų; 2011-06-23 Atliktų darbų aktas Nr. 6 už 2011 m. birželio mėn. dėl 87 233,82 Lt sumos dėl Panevėžio r. mažųjų sąvartynų, pažymėtų žiniaraščių numeriais 6.12, 6.28, papildomų darbų (t. 1, b. l. 81–83, ). Remdamasis šiais duomenimis, ieškovas 2012-06-20 pakartotinai surašė Suvestinį (supaprastintą) atliktų darbų aktą Nr. 1 (papildomi darbai) (t. 1, b. l. 105–111).

312012-06-21 ieškovo atstovas elektroniniame laiške, adresuotame atsakovo atstovui (t. 1, b. l. 112), teiravosi, kas paruoš sutartį dėl papildomų darbų atlikimo. Atsakovo atstovas 2012-08-01 atsakė, kad papildymo redakcija bus pradėta derinti nuo pirmadienio (t. 1, b. l. 114), tačiau tai nebuvo padaryta.

32Ieškovas apeliuoja į tai, kad byloje nėra ginčo dėl papildomų darbų atlikimo fakto, tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad vien ši aplinkybė nėra pakankama pripažinti pagrįstu jo reikalavimą atlyginti išlaidas, patirtas dėl tokių papildomų darbų atlikimo. Visų pirma, kaip matyti iš šalių sudarytos Sutarties nuostatų, šalys aiškiai susitarė, kad Sutarties kaina negali būti keičiama. Pritartina pirmosios instancijos teismo išvadoms, kad ieškovas su atsakovu aiškiai susitarė dėl to, kad į sutartinę kainą įeina ir Sutartyje nenumatyti darbai, jeigu tokių darbų atlikimas yra būtinas siekiant Sutartyje numatytų tikslų. Šis faktas byloje nėra nuginčytas. Kaip matyti iš nustatytų aplinkybių, ieškovas, pradėjęs vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, kreipėsi į atsakovą dėl iškilusių Sutarties vykdymo sunkumų, susijusių su faktiniais geodeziniais matavimais ir nepateiktu darbo projektu, leidžiančiu vykdyti statybos darbus Objekte, tačiau, nesulaukęs iš atsakovo jokio rašytinio atsakymo dėl šių problemų sprendimo būdų, tęsė rangos darbus, susijusius su šiukšlių tankinimu, žemių užpylimu, žolės užsėjimu ir kt., taip patvirtindamas, kad jis prisiima atsakomybę bei riziką dėl atliekamų Darbų apimties, taip pat, kad neketina atsisakyti Sutarties, pasikeitus esminėms sutarties sąlygoms, susijusioms su apmokėjimu už darbus (CK 6.653 str. 4 d.).

33Pažymėtina, kad, kaip jau minėta, sprendžiant dėl ieškovo teisės reikalauti išlaidų, patirtų dėl papildomų darbų atlyginimo, kompensavimo, turi būti nustatyta, ar ieškovas tinkamai realizavo sąlygas, būtinas siekiant pakeisti, šiuo atveju – padidinti, sulygtą galutinę sutarties kainą. Ieškovas apeliaciniame skunde nurodo, kad atsakovas laikotarpiu nuo 2012-05-28 iki 2012-08-01 aiškiai išreiškė savo valią dėl Sutarties papildymo dėl 2011 m. ieškovo atliktų papildomų darbų sutartiniais įkainiais, tačiau toks argumentas, atsižvelgiant į pirmiau nurodytas teisės normas ir pateiktus kasacinio teismo išaiškinimus, pripažintinas neturinčiu įtakos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui. Kaip matyti iš bylos duomenų, papildomi darbai, dėl kurių apmokėjimo šioje byloje kilęs ginčas, buvo atlikti 2011 m. gegužės ir birželio mėn., tuo tarpu ieškovo pateikti įrodymai apie atsakovo išreikštą valią dėl papildomo susitarimo patvirtina, kad šiuo klausimu buvo bandoma tartis jau po papildomų darbų atlikimo. Tuo laikotarpiu, kai faktiškai buvo atlikti ieškovo nurodomi papildomi darbai, t. y. 2011 m. gegužės ir birželio mėn., ieškovas kreipėsi į atsakovą su raštais, nurodydamas Sutarties vykdymo sunkumus dėl darbo projekto nepateikimo, faktinių geodezinių matavimų neatitikimo, nepakankamo grunto kiekio sąvartynams užpilti, tačiau šių problemų nesusiejo su būtinybe atlikti papildomus darbus ir tokių darbų išlaidų kompensavimu. Be to, į bylą nėra pateikta įrodymų, kad ieškovas, prieš atlikdamas papildomus darbus, kaip nors būtų įspėjęs atsakovą apie būtinumą juos atlikti, t. y. bendradarbiavęs su atsakovu, kaip to reikalauja statybos rangos teisinių santykių specifika (CK 6.691 str.), o atsakovas dėl tokių darbų atlikimo bei papildomo apmokėjimo davęs sutikimą ir taip pakeitęs šalių susitarimą, numatantį, jog rangovo patirtos papildomos išlaidos nėra kompensuojamos (CK 6.156 str., 6.206 str., 6.259 str.). Be to, ieškovas, teigdamas, kad atsakovas darbams ginčo objekte vykdyti nebuvo pateikęs patvirtinto darbo projekto, darbo projektai buvo gauti tik elektroninėse ir kompaktinių diskų laikmenose, ieškovas ne kartą jį ragino pateikti visą projektą darbams vykdyti, 2011-05-06, 2011-06-16, 2011-06-20 išsiųsdamas atsakovui pranešimus, todėl dėl atsakovo kaltės 2011 metais kilo būtinybė atlikti papildomus ir būtinus darbus, norint tinkamai vykdyti Rangos sutartį, nepateikė įrodymų, kad, matydamas, jog atliekami darbai neatitinka darbų apimčių, numatytų šiuose dokumentuose, būtų kreipęsis į atsakovą dėl darbų apimties padidinimo ir atitinkamai jų apmokėjimo.

34Taigi pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias sutarčių aiškinimo taisykles (CK 6.193 str.), ir nagrinėjamu atveju nėra pagrindo padaryti išvadą, kad ieškovas pagrindė reikalavimą priteisti jo patirtas išlaidas dėl papildomų darbų atlikimo, nes tokie darbai buvo atlikti jo paties rizika (CPK 178 str.).

35Dėl reikalavimo priteisti 28 538,77 Lt pagal 2012-07-30 atliktų darbų aktą Nr. 6

36Ieškovas taip pat pareiškė reikalavimą priteisti iš atsakovo 28 538,77 Lt sumą, atitinkančią atliktų darbų vertę objekte „Panevėžio r. mažųjų sąvartynų uždarymas“ (žiniaraščiuose Nr. 6.25–6.28 pažymėti sąvartynai), pagal 2012-07-30 atliktų darbų aktą Nr. 6 (t. 1, b. l. 91) nurodydamas, kad atsakovas dėl šiame akte nurodytų darbų nepareiškė pretenzijų, nepasirašė ir nenurodė motyvuotų priežasčių, kodėl atsisakė pasirašyti šį dokumentą. Atsakovas su tokiu reikalavimu nesutiko nurodydamas, kad ieškovo atlikti darbai nebuvo kokybiški, atsakovas dėl jų reiškė atitinkamas pastabas, tačiau nėra įrodymų, kad atsakovo nurodyti trūkumai buvo tinkamai ištaisyti ir kad šiuo aktu siekiami perduoti darbai yra atitinkantys Sutarties reikalavimus. Pirmosios instancijos teismas šį reikalavimą atmetė motyvuodamas tuo, kad byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, jog ieškovas pašalino nekokybiškai atliktų darbų trūkumus, kuriuos nurodė atsakovas, kad šie darbai atitinka Sutarties reikalavimus. Teisėjų kolegijos vertinimu, nėra pagrindo sutikti su tokia teismo išvada.

37CK 6.687 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad užsakovas privalo apmokėti už atliktus statybos darbus statybos rangos sutartyje nustatytais terminais ir tvarka. Pagal CK 6.694 straipsnio 4 dalį darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo dvi šalys. Jeigu viena iš šalių atsisako pasirašyti aktą, jame daroma žyma apie atsisakymą ir aktą pasirašo kita šalis. Vienašalis perdavimo aktas gali būti teismo pripažintas negaliojančiu, jeigu teismas pripažįsta, kad kita šalis atsisakė pasirašyti aktą pagrįstai. Sutarties 8.4 punkte nustatyta, kad likusią sutarties kainą užsakovas sumoka rangovui tik už tinkamai ir kokybiškai užbaigtus ir užsakovo priimtus darbus ar jų dalis Sutartyje nustatyta tvarka, t. y. pateikus atliktų darbų aktus F-2, pažymas apie atliktų darbų ir išlaidų vertę F-3 ir PVM sąskaitas faktūras. Sutarties 13.6 punkte nurodyta, kad baigiamasis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas visiškai užbaigus Darbus ir Sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus visą vykdomąją dokumentaciją. Užsakovas organizuoja galutinį Darbų priėmimą ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo rangovo pranešimo gavimo dienos ir per kitas 7 darbo dienas pasirašo baigiamąjį darbų priėmimo ir perdavimo aktą, jei yra tinkamai atlikti visi Darbai, ištaisyti nurodyti Darbų trūkumai ir defektai; visiškai ir tinkamai sutvarkyta Darbų zona; užsakovui perduota tinkamai užpildyta Darbų atlikimo ar kita dokumentacija ir įvykdyti kiti Sutartyje numatyti įsipareigojimai. Pagal Sutarties 13.8 punktą, jeigu baigiamojo Darbų priėmimo perdavimo metu nustatomi nežymūs nukrypimai ir / ar trūkumai arba dalį Darbų (išbandymų) tikslinga atlikti vėliau, užsakovas turi teisę pasirašyti baigiamąjį priėmimo ir perdavimo aktą, nurodydamas atitinkamas pastabas ir sulaikyti galutinį atsiskaitymą su rangovu.

38Kaip matyti iš bylos duomenų, 2012-03-23 UAB „ViaCon Statyba“ pateikė prašymą UAB „MJ statyba“ nuo 2012-03-30 atnaujinti darbus pagal Sutartį bei priminė, kad, tęsiant darbus pradėtuose vykdyti 12-oje Objekto sąvartynų, atsižvelgtų į techninės priežiūros vadovo pareikštas pastabas dėl visų šių sąvartynų; dėl 6.25 sąvartyno nurodyta pašalinti iš teritorijos ribų plėveles ir šiferio atliekas, jas utilizuojant, pateikti augalinio grunto storio matavimo žiniaraštį, fotofiksaciją ir slepiamų darbų aktą (1 472 kv. m plotas), dėl 6.26 sąvartyno nurodyta prie kelio 200 kv. m teritorijos plotą užpilti juodžemiu ir apsėti žole; pateikti augalinio grunto storio matavimo žiniaraštį, fotofiksaciją ir slepiamų darbų aktą (5 160 kv. m plotas), dėl 6.27 sąvartyno nurodyta, kad neleidžiamas dalinis aktavimas, kol nepatvirtintas pakeitimas, numatantis betono laužo utilizavimą ir duobės užpylimą, dėl 6.28 sąvartyno nurodyta nurinkti nuo visos teritorijos akmenis, užpilti juodžemiu iki projektinio storio, užsėti žole, pateikti augalinio grunto storio aktavimo žiniaraštį, fotofiksaciją ir slepiamų darbų aktą (5 270 kv. m) (t. 2, b. l. 6–7). 2012-04-24 Defektų apžiūros akte nustatyta, kad 6.25, 6.28 sąvartynuose nustatyti trūkumai, 6.25 turi būti išvežtas šiferis, nuleistas vanduo, surinktos likusios šiukšlės, 6.28 – turi būti surinktos šiukšlės, suplaniruota teritorija, užpilta juodžemiu, atsėta vietomis žolė (t. 1, b. l. 104). Iš Statybos darbų žurnalo (t. 3, b. l. 6–38) matyti, kad 6.25–6.28 sąvartynuose 2012 m. birželio mėn. buvo atliekami darbai, susiję su šiukšlių kasimu, jų pakrovimu, transportavimu, dirvožemio supylimu, grunto planiravimu, gazonų užsėjimu. Į bylą pateikta objekto „Panevėžio r. senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas“ atliktų darbų išpildomoji dokumentacija, taip pat ir dėl 6.25–6.28 sąvartynų (t. 2, b. l. 208–239). Iš šių dokumentų matyti, kad dėl 6.25–6.27 sąvartynų pasirašyti darbų pridavimo – priėmimo aktai, kuriais pažymima, kad šiuose objektuose visiškai atlikti visi darbai, numatyti Sutartyje. Dėl atliktų darbų pretenzijų nėra. UAB „ViaCon Statyba“ projekto vadovas R. B. pasirašė šiuos aktus bei papildomai nurodė, kad išpildomąją dokumentaciją gavo. Joje nurodyta, kad pateikta sąvartynų inžinerinė išpildomoji nuotrauka, sąvartyno inžinerinė išpildomoji nuotrauka kompaktiniame diske, žolių sėklų mišinio sudėties ir kokybės duomenų lentelė, pH analizės grunte rezultatų lentelė bei užpildytas statybos darbų žurnalas. Dėl 6.28 sąvartyno pateiktas darbų pridavimo ir priėmimo aktas nepasirašytas.

39Teisėjų kolegijos vertinimu, šie į bylą pateikti įrodymai sudaro pagrindą daryti išvadą, kad ieškovas įgijo teisę reikalauti atlyginimo už atliktus darbus, numatytus 2012-07-30 atliktų darbų akte Nr. 6 dėl 6.25–6.27 sąvartynų, kadangi šalys pasirašė Darbų priėmimo ir perdavimo aktus, kuriais buvo patvirtinta, kad šie darbai visiškai atlikti ir dėl darbų šiuose sąvartynuose atlikimo kokybės atsakovas neturi pretenzijų. Pažymėtina, kad atsakovas nepateikė įrodymų, kad ieškovo reikalaujama priteisti suma už šiuose sąvartynuose atliktus darbus neatitinka Sutartyje numatytos šių darbų vertės, taip pat jis atsiliepime į apeliacinį skundą nenurodo, kokie darbai nebuvo atlikti ar atlikti netinkamai surašant paminėtus Darbų pridavimo ir priėmimo aktus.

40Dėl 6.28 sąvartyne atliktų darbų apmokėjimo pažymėtina, kad į bylą pateikti įrodymai patvirtina atsakovo išdėstytą poziciją bei teismo nustatytą aplinkybę, kad šie darbai buvo atlikti su trūkumais ir į bylą nėra pateikta pakankamai duomenų, patvirtinančių, kad šie trūkumai ieškovo buvo pašalinti.

41Todėl yra pagrindas tenkinti ieškinio dalį dėl 21 823,21 Lt (28 538,77 Lt – 6 715,56 Lt) (6 320,44 Eur) sumos už atliktus darbus 6.25–6.27 sąvartynuose priteisimo. Atitinkamai pripažintinas pagrįstu bei tenkintinas reikalavimas priteisti 6 proc. metines palūkanas, skaičiuojamas už šią priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str.).

42Dėl reikalavimo priteisti 3 043,99 Lt sumą

43Ieškovas prašė priteisti 3 043,99 Lt, kuri liko nesumokėta nuo bendros 81 651,78 Lt sumos pagal 2012-06-29 PVM sąskaitą faktūrą MJS Nr. 2012002, išrašytą 2012-06-29 suvestinio (supaprastinto) atliktų darbų akto Nr. 5 už 2012 m. birželio mėn. pagrindu (t. 1, b. l. 90). Kaip matyti iš 2012-06-29 atliktų darbų akto Nr. 5 (t. 1, b. l. 89), buvo atlikti darbai sąvartynuose Nr. 6.2, 6.6, 6.7, 6.12, 6.16, 6.20, bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas dėl šiuose sąvartynuose atliktų darbų turėjo pastabų (t. 3, b. l. 57), 2012-03-23, 2012-04-24 nustatė trūkumus (t. 1, b. l. 104, t. 2, b. l. 7). Kaip matyti iš į bylą pateiktų Darbų pridavimo ir priėmimo aktų dėl šių sąvartynų (t. 2, b. l. 51–208), atsakovas priėmė 6.2, 6.6, 6.7, 6.16 ir 6.20 sąvartynuose atliktus darbus, dėl jų neturėdamas pretenzijų, o 6.12 sąvartyne atlikti darbai yra nepriimti, todėl sutiktina su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad atsakovas turėjo teisę sulaikyti nurodytos sumos mokėjimą iki tol, kol bus tinkamai atlikti pagal šį aktą atlikti darbai, vadovaujantis Sutarties 8.6 punktu. Tokių duomenų apeliantas į bylą nepateikė.

44Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas dėl netinkamo materialinės teisės normų taikymo bei aiškinimo ir netinkamo įrodymų vertinimo ir priimtinas naujas sprendimas, ieškinį tenkinant iš dalies (Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 2 p., 329 str. 1 d., 330 str.).

45Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose

46Tenkinus ieškinį iš dalies, vadovaujantis CPK 93 straipsnio 5 dalies nuostatomis, atitinkamai paskirstomos bylinėjimosi išlaidos. Ieškinį tenkinus iš dalies apie 10 proc. bei atsižvelgiant į tai, kad ieškovas kaip bankrutavusi įmonė yra atleistas nuo žyminio mokesčio bei kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 8 p.), iš atsakovo valstybei priteistina 190 Eur (655 Lt) proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (21 823,21 Lt (6 320 Eur) x 3 proc.) (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 2 d., 96 str.). Teismo priteistos atsakovui iš ieškovo 5 000 Lt išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti mažintinos iki 4 500 Lt (1 303,29 Eur), atsižvelgiant į tai, kad ieškinys tenkintas iš dalies apie 10 proc. nuo viso pareikšto reikalavimo sumos (CPK 98 str. 1 d.).

47Tenkinus iš dalies ieškovo apeliacinį skundą, iš atsakovo valstybei priteistina 190 Eur (655 Lt) proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (21 823,21 Lt (6 320 Eur) x 3 proc.) (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 2 d., 3 d., 96 str.). Atsakovas už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą patyrė 700,88 Eur išlaidų (t. 3, b. l. 150–151). Iš dalies tenkinus apeliacinį skundą, atsakovui iš ieškovo, vadovaujantis CPK 98 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo, priteistina 405 Eur, juolab kad nėra pagrindo peržengti nurodytomis rekomendacijomis nustatytų maksimalių dydžių už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą (8.11 p.). Nurodytos išlaidos turi būti atlyginamos iš ieškovo bankroto administravimo išlaidų. Tokios praktikos laikosi kasacinis teismas, nurodydamas, kad priešingu atveju bankrutuojanti įmonė turėtų nepateisinamą galimybę piktnaudžiauti savo padėtimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2013). Dėl šios priežasties atsakovui priteistos išlaidos advokato pagalbai apmokėti pripažintinos ieškovo administravimo išlaidomis (ĮBĮ 36 str. 3 d.), kurios apmokamos ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

48Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 straipsniais,

Nutarė

49Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 21 d. sprendimą panaikinti.

50Ieškinį tenkinti iš dalies.

51Priteisti ieškovui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „MJ statyba“, j. a. k. 300577841, iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ViaCon Statyba“, j. a. k. 300665309, 6 320 Eur (šešis tūkstančius tris šimtus dvidešimt eurų) skolos, 6 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-08-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

52Kitą ieškinio dalį atmesti.

53Priteisti iš bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „MJ statyba“, j. a. k. 300577841, uždarajai akcinei bendrovei ViaCon Statyba“, j. a. k. 300665309, 1 303,29 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus tris eurus 29 centus) bylinėjimosi išlaidų, kurios laikytinos ieškovo administravimo išlaidomis.

54Priteisti iš bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „MJ statyba“, j. a. k. 300577841, uždarajai akcinei bendrovei ViaCon Statyba“, j. a. k. 300665309, 405 Eur (keturis šimtus penkis eurus) bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų, kurios laikytinos ieškovo administravimo išlaidomis.

55Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės UAB „ViaCon Statyba“ valstybei 380 Eur (tris šimtus aštuoniasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas BUAB „MJ statyba“ (Panevėžio apygardos teismas 2012-11-13... 5. Nurodė, kad 2011-03-22 ieškovas ir atsakovas sudarė rangos sutartį Nr.... 6. Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame prašė ieškinį... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 21 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 9. Teismas konstatavo, kad nėra teisinio pagrindo ieškovui priteisti jo... 10. Teismas netenkino ieškovo reikalavimo priteisti iš atsakovo 28 538,77 Lt... 11. Teismas atmetė kaip nepagrįstą reikalavimą priteisti 3 043,99 Lt pagal... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 13. Ieškovas BUAB „MJ statyba“ apeliaciniame skunde prašo skundžiamą... 14. Nurodo, kad teismo sprendimas priimtas pažeidžiant procesinės ir... 15. Teismas, atmesdamas reikalavimą dėl 188 651,55 Lt sumos už atliktus... 16. Teismas priėmė sprendimą neįvertinęs byloje surinktų įrodymų viseto,... 17. Apeliantas nesutinka su teismo išvada atmesti reikalavimą dėl 28 538,77 Lt... 18. Nors Rangos sutarties 8.6 punktas numato atsakovui teisę kiekvieno mokėjimo... 19. Atsakovas UAB „ViaCon Statyba“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo... 20. Nurodo, kad apeliacinio skundo argumentai yra nepagrįsti, nes atsakovas su... 21. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 22. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 23. Apeliantas, nesutikdamas su skundžiamu pirmosios instancijos teismo sprendimu,... 24. Dėl reikalavimo priteisti 188 651,55 Lt pagal papildomų darbų aktą Nr. 1... 25. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2011-03-22 UAB „MJ statyba“ ir UAB... 26. Sutarties 1.4 punkte šalys susitarė, kad rangovas yra atsakingas už tinkamą... 27. Byloje kilo ginčas dėl to, ar atsakovas pagrįstai atsisakė mokėti... 28. Pažymėtina, kad darbų kaina arba jos apskaičiavimo būdas ir kriterijai... 29. Kaip matyti iš bylos duomenų, ieškovas pradėjo vykdyti Sutartį 2011 m.... 30. 2011-08-26 ieškovas sudarė Suvestinį (supaprastintą) atliktų darbų aktą... 31. 2012-06-21 ieškovo atstovas elektroniniame laiške, adresuotame atsakovo... 32. Ieškovas apeliuoja į tai, kad byloje nėra ginčo dėl papildomų darbų... 33. Pažymėtina, kad, kaip jau minėta, sprendžiant dėl ieškovo teisės... 34. Taigi pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės teisės... 35. Dėl reikalavimo priteisti 28 538,77 Lt pagal 2012-07-30 atliktų darbų aktą... 36. Ieškovas taip pat pareiškė reikalavimą priteisti iš atsakovo 28 538,77 Lt... 37. CK 6.687 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad užsakovas privalo apmokėti už... 38. Kaip matyti iš bylos duomenų, 2012-03-23 UAB „ViaCon Statyba“ pateikė... 39. Teisėjų kolegijos vertinimu, šie į bylą pateikti įrodymai sudaro... 40. Dėl 6.28 sąvartyne atliktų darbų apmokėjimo pažymėtina, kad į bylą... 41. Todėl yra pagrindas tenkinti ieškinio dalį dėl 21 823,21 Lt (28 538,77 Lt... 42. Dėl reikalavimo priteisti 3 043,99 Lt sumą... 43. Ieškovas prašė priteisti 3 043,99 Lt, kuri liko nesumokėta nuo bendros 81... 44. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, skundžiamas pirmosios instancijos... 45. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pirmosios ir apeliacinės instancijos... 46. Tenkinus ieškinį iš dalies, vadovaujantis CPK 93 straipsnio 5 dalies... 47. Tenkinus iš dalies ieškovo apeliacinį skundą, iš atsakovo valstybei... 48. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 49. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 21 d. sprendimą panaikinti.... 50. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 51. Priteisti ieškovui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „MJ... 52. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 53. Priteisti iš bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „MJ statyba“,... 54. Priteisti iš bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „MJ statyba“,... 55. Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės UAB „ViaCon Statyba“...