Byla e2-87-418/2015
Dėl nuompinigių ir delspinigių priteisimo

1Druskininkų miesto apylinkės teismo teisėja Leonora Jakubauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Druskininkų savivaldybės, atstovaujamos Druskininkų savivaldybės administracijos, ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Terameda“ dėl nuompinigių ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

2ieškovė Druskininkų savivaldybė, atstovaujama Druskininkų savivaldybės administracijos, kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Terameda“ 2 666,82 Eur (9 208,00 Lt) nuompinigius ir 501,36 Eur (1 731,10 Lt) delspinigius.

3Atsakovei UAB „Terameda“ ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas apie pareigą pateikti atsiliepimą į ieškinį įteikti tinkamai 2015 m. vasario 19 d. viešo paskelbimo būdu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str., 44-45 b. l.). Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti baigėsi 2015 m. kovo 5 d.

4Ieškovė ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jeigu nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Atsakovė be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl teismas, esant ieškovės prašymui, nepranešdamas šalims, priima sprendimą už akių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 str. 4 d., 285 str. 1 d., 6 d.).

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d. numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y., įsitikina, kad, pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad šalys 2005 m. rugpjūčio 19 d. sudarė nuomos sutartį Nr. 26-05-335 (toliau – Sutartis), kurios pagrindu ieškovė išnuomojo atsakovei negyvenamąsias patalpas, ( - ), kurias sudaro: sandėlio pastatas – 920,80 kv. m., kompresorinės pastatas – 229,24 kv. m., o atsakovė įsipareigojo nuo negyvenamųjų patalpų perdavimo ir priėmimo akto Sutartyje nustatyta mokėjimo tvarka ir terminais mokėti nuomojamojo ploto 1,00 Lt už kv. m., iš viso per mėnesį – 1 150,00 Lt nuomos mokestį (Sutarties I d. 1.4.1. p., 1.4.2. p., II d. 2 p., IV d. 13 p.). 2005 m. rugpjūčio 29 d. Savivaldybės turto perdavimo ir priėmimo aktu Nr. 26-05-364, remiantis Druskininkų savivaldybės tarybos 2005 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T1-919, Sutarties 8 p., Druskininkų savivaldybei priklausančios patalpos buvo perduotos UAB „Terameda“. 2009 m. balandžio 16 d. šalys pasirašė papildomą susitarimą dėl 150 kv. m. dydžio priestato nuomos, nustatant viso 150 kv. m. ploto 1,00 Lt mėnesio nuomos kainą. Atsakovė nuo 2014 m. sausio 1 d. sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdo – nemoka nuompinigių pagal pateiktas ieškovės sąskaitas-faktūras ir už laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. ieškovei yra skolinga 2 666,82 Eur (9 208,00 Lt) nuompinigių. Sutarties 29 p. numatyta, kad už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną atsakovė įsipareigoja mokėti 0,2 procentų dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos. Ieškovė šiuo pagrindu paskaičiavo 501,36 Eur (1 731,10 Lt) delspinigių.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. 1 d. numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama (CK 6.59 str.). Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). CK 6.213 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo. CK 6.189 straipsnio 1 dalis nustato, jog teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d.). Atsakovė pagal sudarytą nuomos sutartį prievolės mokėti nuompinigius nuo 2014 m. sausio 1 d. nevykdė, duomenų, kad su ieškove atsiskaitė byloje nėra, todėl ieškovei iš atsakovės priteistina 2 666,82 Eur (9 208,00 Lt) nuompinigių ir 501,36 Eur (1 731,10 Lt) delspinigių, iš viso 3 168,18 Eur (10 939,10 Lt) skola (CK 6. 71 str., 6.200 str. 1 d. 6.205 str.).

8Pagal CPK 96 straipsnio 1 dalies nuostatas, bylinėjimosi išlaidos (žyminis mokestis), nuo kurių mokėjimo ieškovas yra atleistas pagal įstatymą (CPK 83 str. 1 d. 10 p.), priteisiamos iš atsakovo į valstybės biudžetą, todėl iš atsakovės valstybės naudai priteistinas 71,00 Eur žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 1 p.), ir 3,48 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 259 str., 262 str. 2 d., 263 str., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str.,

Nutarė

10ieškinį tenkinti visiškai.

11Priteisti iš atsakovės UAB „Terameda“, įmonės kodas 300016331, ieškovės Druskininkų savivaldybės, atstovaujamos Druskininkų savivaldybės administracijos, įmonės kodas 188776264, naudai 3 168,18 Eur (trijų tūkstančių vieno šimto šešiasdešimt aštuonių eurų 18 ct (10 939,10 Lt)) skolą.

12Priteisti iš atsakovės UAB „Terameda“, įmonės kodas 300016331, valstybės naudai bylinėjimosi išlaidas – 71,00 Eur (septyniasdešimt vieno euro 00 ct) žyminį mokestį ir 3,48 Eur (trijų eurų 48 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, į. k. 188659752, sąskaitą, įmokos kodas 5660.

13Atsakovė negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti Druskininkų miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

14Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per šį sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai