Byla 2A-162-267/2019
Dėl testamento pripažinimo negaliojančiu

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų Danutės Burbulienės (pirmininkės ir pranešėjos), Vytauto Kursevičiaus, Birutės Simonaitienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų K. D. ir Š. D. apeliacinį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų 2018 m. spalio 30 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1965-766/2018 pagal ieškovų K. D. ir Š. D. ieškinį atsakovei V. D., trečiajam asmeniui Radviliškio 1-ojo notarų biuro notarei R. P. dėl testamento pripažinimo negaliojančiu.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51. Ieškovai K. ir Š. D. ieškiniu kreipėsi į teismą prašydami pripažinti negaliojančiu testatorės S. M., mirusios ( - ), 2014 m. spalio 23 d. sudarytą Radviliškio 1-ajame notarų biure testamentą, registro Nr. R-4163. Nurodė, kad ieškovai yra broliai, o jų mama, D. D., mirė ( - ), nuo tada ieškovai tapo našlaičiais. Ieškovų mama buvo S. M. duktė, tai yra testatorė buvo ieškovų močiutė iš mamos pusės. Ieškovų močiutė mirė ( - ). Pagal 2014 m. kovo 13 d. sudarytą testamentą S. M. savo turtą buvo palikusi anūkų globėjai A. M.. Šis testamentas šiuo metu yra negaliojantis, nes testatorė vėliau sudarė kitą testamentą, kuriuo visą savo turtą paliko atsakovei. Testamentas surašytas tuo metu, kai mirusioji sunkiai sirgo, ne kartą gulėjo ligoninėje, vartojo vaistinį preparatą „Lorafen“, kuris turi įtakos asmens psichinei būklei, o iš gydymo įstaigos 2014 m. spalio 23 d., atsakovės įbauginta, kad jai bus nutrauktas gyvybiškai svarbus gydimas, buvo nuvežta į Radviliškio 1-ąjį notarų biurą siekiant sudaryti testamentą, kuriuo visas turtas būtų paliktas gydymo įstaigos darbuotojai V. D.. Testamentą ieškovai prašo pripažinti negaliojančiu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 1.89 str. pagrindu, nes S. M. testamento surašymo momentu buvo tokios būsenos, kad negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti.

62. Atsakovė V. D. su ieškiniu nesutiko visiškai, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad testatorė S. M. 2014 m. spalio 23 d. negulėjo ligoninėje, ji buvo savo namuose ir niekieno neverčiama savo valia paprašė, kad ją nuvežtų į Radviliškį pas notarę. S. M. buvo sveiko proto ir savo valia surašė testamentą, kuriuo visą savo turtą paliko jai, nes ji ja rūpinosi, prižiūrėjo, veždavo pas gydytojus. S. M. sirgo onkologine liga, todėl jai reikėjo nuolatinės priežiūros ir pagalbos, o kadangi jų butai buvo šalia, ji beveik kiekvieną dieną ją lankė. Ieškovai pas senelę atvažiuodavo retai, be to, jie nėra našlaičiai, o turi tėvą Z. D.. S. M. pageidavimu ją palaidoti Radviliškio miesto kapinėse atsakovė negalėjo, kadangi UAB „Atjauta“ neišdavė leidimo kapavietėje Nr. ( - ) laidoti S. M., nes nėra pasibaigęs V. M. ir D. D. kapų ramybės laikotarpis.

73. Trečiasis asmuo Radviliškio 1-ojo notarų biuro notarė R. P. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad 2014 m. spalio 23 d. patvirtino S. M. testamentą Nr. R-4163, kuriuo ji visą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą paliko V. D.. Testatorė asmeniškai 2014 m. spalio 23 d. buvo atvykusi į minėtą notarų biurą ir laisva valia sudarė testamentą, bei paprašė panaikinti anksčiau sudarytus testamentus. Notarė neturėjo duomenų, kad S. M. būtų pripažinta neveiksnia, o, jei būtų kilusi abejonė dėl testatorės veiksnumo, notarė būtų atsisakiusi tvirtinti ginčijamą testamentą. Testamentas buvo sudarytas ir patvirtintas laikantis įstatymų reikalavimų.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

94. Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmai 2018 m. spalio 30 d. sprendimu ieškinį atmetė. Priteisė iš ieškovų K. D. ir Š. D. lygiomis dalimis 1200,00 Eur, tai yra iš kiekvieno po 600,00 Eur, bylinėjimosi išlaidų atsakovės V. D. naudai, 386,50 Eur pomirtinės teismo psichiatrijos ekspertizės išlaidas bei bylinėjimosi išlaidas: 77,10 Eur žyminio mokesčio, 1033,53 Eur valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų, 53,32 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, paliko valstybei.

105. Byloje atliktos teismo psichiatrijos ekspertizės aktas Nr. 86TPK-215/2018 nepatvirtina, jog

11S. M. dėl savo sveikatos būklės 2014-10-23 negalėjo teisingai suprasti savo veiksmų esmės ir negalėjo teisingai jų valdyti, išreikšti savo valią sudaryti testamentą, jį suprasti ir pasirašyti. Teismas nenustatė ir jokių objektyvių duomenų apie galimus S. M. psichikos sutrikimus nei iki testamento sudarymo, nei 2014-10-23 ginčijamo testamento sudarymo metu, todėl sprendė, kad byloje neįrodyta, jog testamento sudarymo dieną testatorė buvo neveiksni. Akcentavęs reikšmingą sandorio elementą – testatoriaus valią, teismas pripažino, kad R. P. nekilo abejonių dėl S. M. veiksnumo, testamentą pasirašė pati testatorė, o ne kitas asmuo. Teismas vertino, kad testatorė buvo apsisprendusi, kam palikti savo turtą, pasirinko atsakovę, kuri ją prižiūrėjo ir rūpinosi ja, dėl to laisva valia testamentu paliko savo turtą. Įvertinęs įrodymų visumą teismas sprendė, kad testamentas, koks buvo sudarytas, buvo testatorės apsisprendimo ir valios rezultatas.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

136. Apeliaciniu skundu ieškovai K. ir Š. D. prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų 2018 m. spalio 30 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliantai bylą prašo nagrinėti žodinio proceso tvarka, kviečiant ir apklausiant liudytojus: A. S. M., L. Š., L. V., Z. U.. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

146.1. Apeliantai mano, kad teismas, besąlygiškai vadovaudamasis Teismo psichiatrijos ekspertizės aktu Nr. 86TPK-215/2018, pažeidė įrodymų vertinimo taisykles ir suteikė nepagrįstą prioritetą jo išvadoms. Ekspertas nurodo, kad iš medicinos dokumentų nėra nustatyta, ar „Lorafen“ būtų turėjęs neigiamą poveikį testatorės psichinei sveikatai, tačiau ekspertas nepasisakė, kaip reikia vertinti testatorės psichinę būklę, kuomet asmuo nepažįsta jam artimų asmenų, painioja juos, neatskleidė, ar tai atitinka sveiko ir protingo asmens kriterijus. Apeliantų teigimu, liko neįvertinta, jog medicinos dokumentuose galėjo būti ir nefiksuota neigiamo „Lorafen“ vaisto poveikio aspektų, kadangi dėl savo garbaus amžiaus ir padėties pati testatorė galėjo objektyviai nesuvokti, kaip ją veikia skirtas preparatas, kad dėl to patiria šalutinį poveikį, veikiantį jos psichiką. Teismas netenkino prašymo proceso metu apklausti išvadą rengusį ekspertą, todėl liko abejonių dėl akto išvadų pagrįstumo.

156.2. Ieškovų teisės buvo suvaržytos, netenkinant jų prašymo dėl liudytojų, kurie bendravo su testatore jos testamento sudarymo periodu ir anksčiau, apklausos. Apeliantai pastebi, kad atsakovės prašyti apklausti liudininkai, kurių dauguma net neturėjo tiesioginių sąsajų su velione, buvo apklausti byloje. Apeliantai kritiškai vertina ir dalį atsakovės pusėje liudijusių liudytojų parodymų.

166.3. Pasisakydami dėl poveikio testatorės realiai valiai darymo, apeliantai nurodo, kad teismas vertino tik vieną aplinkybę, jog notarei nekilo abejonių dėl S. M. neveiksnumo, testamentą pasirašė pati testatorė, o ne kitas asmuo. Byloje nustatyta, kad velionė buvo atvežta pas notarę iš gydymo įstaigos, tačiau nėra duomenų, kad tuo metu testatorė būtų buvusi gydymo įstaigoje. Atsakovė V. D. ir jos vyras nepagrįstai neigia poveikį testatorei. Įvertinus vykimo pas notarę aplinkybes abejonės kyla, kaip testatorė galėjo turėti atsakovės privačius duomenis ir juos nurodyti notarui. Teismas nepasisakė ir dėl apeliantų liudijimo, kad jų, žiniomis, jau po testamento sudarymo S. M. minėjo buvusi suklaidinta, spaudžiama sudaryti testamentą. Be to, testamentas sudaromas velionės gydymo metu, būnant atsakovės darbovietėje ir užuot notarinį veiksmą atlikus gydymo įstaigoje, pati atsakovė veža testatorę pas notarę. Teismo išvada, kad notarė nematė velionės neveiksnumo, nepaneigia fakto, kad testamentas buvo sudarytas panaudojant spaudimą ir palaužiant realią testatorės valią. Todėl, apeliantų teigimu, turi būti vertinama ne tik S. M. psichinė sveikata, tačiau ir testamento sudarymo aplinkybės. Teismas nevertino, kad testamentas buvo pakeistas atsakovės naudai, tik testatorei patekus į gydymo įstaigą, kurioje atsakovė dirbo ir turėjo galimybes daryti poveikį.

176.4. Apeliantai prašė pridėti prie bylos vaisto „Lorafen“ informacinį lapelį, kurį nepagrįstai atsisakyta pridėti, nevertinant net šalutinių poveikių. Dėl nežinomų aspektų į bylą ilgą laiką nebuvo teikiami 2014 m. velionės medicinos duomenys, apie jų pateikimą tapo žinoma tik po ekspertizės atlikimo, apeliantams nesudarytos sąlygos teikti papildomus įrodymus ir atlikti papildomą jų įvertinimą, apklausti ekspertą.

187. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė V. D. prašo apeliantų apeliacinį skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas apeliacinėje instancijoje. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:

197.1. Teismas teisingai vertino įrodymus ir nepažeidė įrodymų vertinimo taisyklių. Apeliantų samprotavimai apie „Lorafen“ poveikį yra niekuo nepagrįsti ir prieštarauja ekspertizės akto išvadai. Visuose pateiktuose medicininiuose dokumentuose nėra jokių duomenų apie

20S. M. psichikos sutrikimus, nėra jokių duomenų apie kokį nors individualų neigiamą preparato „Lorafen“ poveikį S. M. psichikos sveikatai. Apeliantai mažai ir nereguliariai bendravo su testatore, jos beveik nelankė, todėl jie nurodo klaidingas aplinkybes.

217.2. Apeliantų teiginys, kad proceso metu nebuvo apklaustas ekspertas tam, kad būtų galima pašalinti akto trūkumus, tiek dėl akto neišsamumo, tiek dėl nustatytų aplinkybių neobjektyvumo, yra nepagrįstas. Apeliantų siekiamybė yra ne objektyviai išsiaiškinti testatorės psichinę būklę, bet abejotinais teiginiais, nepagrįstais samprotavimais ir prielaidomis dirbtinai suklaidinti teismą ir vilkinti teismo procesą.

227.3. Apeliantų nurodyti neapklausti liudytojai tiesiogiai nebendravo su testatore S. M. ir nieko objektyvaus ir konkretaus dėl testatorės psichinės būklės testamento sudarymo metu negali paliudyti. Liudytojas A. G., kaip ir jo sesuo, testatorė S. M. gyveno Baisogaloje, dažnai lankydavosi pas ją namuose, jų tarpusavio santykiai kaip giminaičių buvo artimi ir draugiški. Apeliantai nenurodė rimtų prieštaravimų, kodėl netikėti kitais atsakovės iškviestais ir teisme apklaustais liudytojais.

237.4. Testamentui svarbiausia yra testatoriaus valia, kuri buvo tinkamai išreikšta. Testatorė S. M. buvo sveiko proto ir laisva valia sudarė testamentą, kuriuo atsakovei paliko visą turtą, nes atsakovė ją prižiūrėjo, rūpinosi, veždavo ją pas gydytojus, padėdavo apsiprausti, nupirkdavo maisto produktų, pagamindavo valgyti. Testatorė testamento surašymo metu nebuvo jokioje gydymo įstaigoje, o atvyko pas notarę iš savo namų. Apeliantai visiškai nepagrįstai akcentuoja, kad teismas turėjo tirti, kodėl reikėjo vežti testatorę iš gydymo įstaigos pas notarą, o nebuvo organizuotas notaro atvykimas į gydymo įstaigą. Nepagrįstas apeliantų teiginys, kad pirmosios instancijos teismas nekreipė dėmesio į faktą, kad analizuojant ginčo testamentą jame nurodytas ne tik atsakovės vardas ir pavardė, tačiau testatorė S. M. notarės akivaizdoje laisva valia sudarė testamentą ir paliko turtą atsakovei. Aplinkybių, kad, apeliantų žiniomis, jau po testamento sudarymo S. M. minėjo buvusi suklaidinta, spaudžiama sudaryti testamentą, apart pačius apeliantus, niekas teisme nepatvirtino.

247.5. Apeliantai nepagrįstai prašė pridėti prie bylos vaisto „Lorafen“ 2,5mg dengtos tabletės N25 informacinį lapelį. Tai informacinio pobūdžio pakuotės lapelis, pridedamas prie konkretaus vaisto. Apeliantai, būdami ieškovais ir naudodamiesi paskirta antrine teisine pagalba ir advokato teikiamomis teisinėmis paslaugomis, turėjo visas galimybes būti aktyvūs teismo posėdžio metu ir ieškinį įrodyti patikimais įrodymais.

258. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo notarė R. P. prašo apeliantų apeliacinį skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:

268.1. Byloje nėra duomenų, kad dėl sveikatos būklės testatorė negalėjo vykti iš savo buvimo vietos į pasirinktą notaro biurą. Testatorė pati atvyko į notaro biurą ir pati asmeniškai išreiškė savo valią aiškiai ir pagrįstai.

278.2. Apeliantai nepateikė jokių konkrečių įrodymų dėl testatorės suklaidinimo, spaudimo ar poveikio jos laisvai valiai sudaryti konkretų testamentą. Testatorė, atvykusi į notarų biurą, nurodė, kad, sudarydama naują testamentą, pageidauja panaikinti anksčiau sudarytus testamentus. Testatorė S. M. pati asmeniškai nurodė jos sudaromo testamento sąlygas bei aiškiai nurodė savo valią dėl sudaromo sandorio.

28Teisėjų kolegija

konstatuoja:

29IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

309. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas tarp šalių kilęs ginčas dėl testamento, kuris, ieškovų teigimu, neatitiko tikrosios testatorės, jų močiutės, valios, nes ji dėl savo psichikos būsenos negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti, pripažinimo negaliojančiu (CK 1.89 straipsnis).

31Dėl žodinio bylos nagrinėjimo

3210. Apeliantai apeliaciniame skunde išreiškė pageidavimą, kad byla būtų nagrinėjama žodinio proceso tvarka. Remiantis bendrąja CPK 322 straipsnio 1 dalyje nurodyta taisykle, apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka. CPK 322 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, jog žodinis nagrinėjimas būtinas. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje esančius rašytinius įrodymus, į bylos nagrinėjimo dalyką, šalių procesiniuose dokumentuose nurodytas aplinkybes bei argumentus, daro išvadą, jog nėra pagrindo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Prielaidų, suponuojančių būtinumą bylą nagrinėti žodine apeliacinio proceso tvarka, teisėjų kolegija, išanalizavusi bylos medžiagą, nenustatė. Teisėjų kolegija sprendžia, jog nėra pagrindo tenkinti apeliantų pageidavimą dėl bylos nagrinėjimo žodiniame procese. Apeliacinis procesas yra pirmosios instancijos teismo sprendimų kontrolės forma, skirta neįsiteisėjusio teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui patikrinti, o ne dar kartą išnagrinėti visą bylą iš naujo, todėl, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas gali būti pasiektas rašytinio proceso priemonėmis.

33Dėl naujų įrodymų pridėjimo

3411. Apeliacinės instancijos teismui pateiktas apeliantų prašymas sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą, pavedant prokurorui atlikti 2014 metų S. M. ligos istorijos galimo suklastojimo tyrimą. Netenkinimo atveju apeliantai prašo pareiškimą su priedais nagrinėti drauge su apeliaciniu skundu. Apeliantai nurodo, kad prašymą dėl testatorės ligos istorijos kopijų pasidarymo tenkino tik Šiaulių apygardos teismas, todėl, susipažinus su šiais duomenimis, apeliantams kilo abejonių dėl šios ligos istorijos autentiškumo, nuoseklumo apsektu ir jie kreipėsi į teisėsaugos įstaigas, tačiau gautu atsakymu buvo nurodyta šiuos klausimus spręsti per bylą nagrinėjantį teismą. Atsižvelgiant į tai, apeliantai prašo pridėti prie bylos 2019-02-18 nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą.

3512. Teisėjų kolegija atmeta apeliantų prašymą dėl civilinės bylos sustabdymo, kadangi civilinio proceso kodekso nuostatos nenumato galimybės stabdyti bylą apeliantų nurodomu pagrindu. Teisėjų kolegija pasisakydama dėl prašomo pridėti prie bylos nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą pažymi, kad naujų įrodymų pateikimas apeliacinės instancijos teisme yra ribojamas. Apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau (CPK 314 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl kiekvieno naujai pateikto įrodymo, turi aiškintis, ar galėjo šis konkretus įrodymas būti pateiktas pirmosios instancijos teismui, ar vėlesnis įrodymo pateikimas neužvilkins bylos nagrinėjimo, bei atsižvelgti į prašomo pridėti naujo įrodymo įtaką šalių ginčui išspręsti. Atsižvelgdama į tai, kad šalių teikiami nauji įrodymai pagal jų parengimo, gavimo datą negalėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui iki apskųstojo sprendimo priėmimo, įvertindama aplinkybę, jog pateiktais įrodymais grindžiami šalių procesiniuose dokumentuose išdėstyti argumentai, tiesiogiai susiję su byloje įrodinėjamomis aplinkybėmis ir šalių paaiškinimais (atsikirtimais), teisėjų kolegija sprendžia, kad objektyvi būtinybė priimti į bylą naujus informacinius duomenis iškilo vėliau, t. y. jau po apskųsto sprendimo priėmimo, kad kiti byloje dalyvaujantys asmenys turėjo galimybę pasisakyti dėl teikiamų įrodymų turinio, todėl naujus įrodymus priima ir vertina kartu su kitais bylos duomenimis.

36Dėl testamento nuginčijimo

3713. Įstatymo nustatyta galimybė asmeniui savo nuožiūra nuspręsti, kam po jo mirties atiteks teisė disponuoti likusiu turtu. Tokios valios išraiškos forma – testamentas, kuris apibrėžtinas kaip asmeninis, vienašalis, rašytinis, įstatymo nustatyta tvarka testatoriaus sudarytas sandoris, kurio teisinių padarinių atsiranda tik testatoriui mirus ir kuris suteikia pirmenybę paveldėti jame nurodytiems asmenims (CK 5.2 straipsnio 2 dalis). Testamentų, kaip vienašalių sandorių, sudarymui ir galiojimui taikytini bendrieji sandoriams (CK pirmosios knygos II dalis ,,Sandoriai“) ir specialieji – paveldėjimo teisės normų (CK 5.15-5.18 straipsniai, 5.28, 5.30 straipsniai, 5.35 straipsnis, kt.) – nustatyti reikalavimai. Testamento sudarymo metu testatorius turi būti veiksnus, suprasti savo veiksmų reikšmę ir jų padarinius. Testamentas, sudarytas neveiksnaus asmens, negalioja (CK 5.16 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Pažymėtina, kad, ginčijant testamentą, galima remtis ir kitais sandorių negaliojimo pagrindais (CK 5.16 straipsnio 2 dalis), tarp jų ir tuo, kuris nustato, jog teismas gali pripažinti negaliojančiu sandorį, kuris sudarytas asmens, kuris, nors ir būdamas veiksnus, sandorio sudarymo metu buvo tokios būsenos, kad negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti (CK 1.89 straipsnis). CK 1.89 straipsnio pagrindu nuginčijami sandoriai priskiriami prie sandorių su valios trūkumais. Sandoris gali būti pripažįstamas negaliojančiu tik tuo atveju, kai jame išreikšta asmens valia dėl kokios nors priežasties (ligos ar kt.) neatitinka tikrosios sandorio šalies valios. Kasacinis teismas bylose dėl testamentų pripažinimo negaliojančiais yra konstatavęs, kad testamento atveju itin reikšmingas sandorio elementas – testatoriaus valia, t. y. ar testamento turinys atitinka palikėjo valią. Nagrinėdami bylas dėl testamentų pripažinimo negaliojančiais, teismai, atsižvelgdami į ieškinio pagrindu nurodytas aplinkybes, turi tirti ir vertinti, ar tam tikra įstatymo reikalaujama forma išreikšta palikėjo valia atitinka jo tikrąją valią, nes tarp vidinės testatoriaus valios ir jos išreiškimo negali būti prieštaravimų. Vertinant testatoriaus vidinės valios turinį, be kitų aplinkybių, yra reikšminga tai, ar testatorius suprato savo veiksmų reikšmę, ar pats sąmoningai suformavo savo valią ir ją autentiškai išreiškė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-190/2013).

3814. Bylų, kuriose ginčijamas mirusio testatoriaus testamentas CK 1.89 straipsnio pagrindu, nagrinėjimo ypatumas yra tas, kad testatoriaus gebėjimai suvokti savo veiksmų reikšmę ir padarinius vertinami retrospektyviai, neišklausant paties testatoriaus, paprastai pagal liudytojų parodymus ar ekspertų išvadas, priimtas remiantis medicininiuose dokumentuose išlikusiais įrašais apie testatoriaus sveikatos būklę. Savo praktikoje dėl testamento pripažinimo negaliojančiu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas jau yra pažymėjęs, kad gerbti testatoriaus valią reikalauja gero elgesio (geros moralės) taisyklės. Ši moralinė nuostata taikant testamento sudarymo tvarką reglamentuojančias normas įgyvendinama per civilinių teisinių santykių subjektų teisinę pareigą įgyvendinant savo teises bei atliekant pareigas veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus (CK 1.5 straipsnio 1 dalis) bei įstatyme nustatytą pareigą vadovautis šiais principais ir teismui aiškinant įstatymus bei taikant juos (CK 1.5 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. S. v. V. V. ir kt., bylos Nr. 3K-3-303/2010). Analogiška nuostata turi būti taikoma ir įrodymų vertinimui, todėl teismo išvada, kad testamento surašymo metu testatorius negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų padarinių, gali būti padaryta, tik tuo atveju, jei pašalinamos visos pagrįstos abejonės dėl išreikštos palikėjo valios atitikimo jo tikrajai valiai.

3915. Pasisakydamas dėl CK 1.89 normos aiškinimo ir taikymo, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad teismai, nagrinėdami ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, kai sandorį sudarė fizinis asmuo, negalėjęs suprasti savo veiksmų reikšmės, turi atsižvelgti į duomenis apie šio asmens būseną sandorio sudarymo metu ir sudaryto sandorio turinį (sandorio naudingumą ar žalingumą, pagrįstumą ir kt.). Asmens būseną, kaip juridinį faktą, gali patvirtinti teismo psichiatrinė ekspertizė, tačiau teismas privalo vertinti ir kitus įrodymus, patvirtinančius ar paneigiančius tam tikrą asmens būseną sandorio sudarymo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. K. v. V. C., bylos Nr. 3K-3-451/2005; 2009 m. birželio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. A. K. v. V. Z. ir kt., bylos Nr.3K-3-278/2009; 2009 m. lapkričio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje B. S. S. v. S. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-421/2009; kt.). Taigi, ekspertizės aktą teismas vertina pagal vidinį savo įsitikinimą, kaip ir kitus įrodymus, o vidinis teismo įsitikinimas dėl eksperto išvados turi susiformuoti visapusiškai, išsamiai ir objektyviai ištyrus visus byloje esančius įrodymus. Turi būti įvertinami įrodymai, kurie patvirtina ar paneigia ekspertizės akte ir išvadoje esančias aplinkybes, o atliekant šį vertinimą atsižvelgiama į visų įrodymų tikslumą, detalumą, išsamumą, patikimumą, prigimtį ir kitas svarbias aplinkybes, sudarančias pagrindą eksperto išvadą vertinti patikimu įrodymu arba priešingu atveju motyvuotai spręsti, kad eksperto išvados yra nepagrįstos ir teismas jomis kaip įrodymais nesivadovaus. Ekspertizės aktas turi būti vertinamas kartu su kitais įrodymais pagal bendrąsias įrodymų vertinimo taisykles (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UADB ,,Ergo Lietuva“ v. H. P. B., bylos Nr. 3K-3-503/2009; 2010 m. gegužės 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. M. v. E. N., bylos Nr. 3K-3-163/2010; kt.).

4016. Apeliacinis skundas grindžiamas argumentu, kad teismas, besąlygiškai vadovaudamasis Teismo psichiatrijos ekspertizės aktu Nr. 86TPK-215/2018, pažeidė įrodymų vertinimo taisykles ir jo išvadoms suteikė nepagrįstą prioritetą. Apeliantų teigimu, liko neįvertinta, jog medicinos dokumentuose galėjo būti ir nefiksuota neigiamo „Lorafen“ vaisto poveikio aspektų. Ekspertas nepasisakė, kaip reikia vertinti testatorės psichinę būklę, kuomet asmuo nepažįsta jam artimų asmenų, painioja juos, neatskleidė, ar tai atitinka sveiko ir protingo asmens kriterijus. Teismas netenkino prašymo proceso metu apklausti išvadą rengusį ekspertą, todėl apeliantas liko abejonių dėl akto išvadų pagrįstumo.

4117. Bylos duomenimis nustatyta, kad, siekiant išsiaiškinti testatorės gebėjimą testamento sudarymo metu suvokti savo veiksmų reikšmę ir juos valdyti, buvo atlikta Teismo psichiatrijos ekspertizė, 2018 m. gegužės–rugpjūčio 7 d. akto Nr. 86TPK-215/2018 pomirtinės teismo psichiatrijos ekspertizės išvadoje nurodoma, kad S. M. daug metų buvo nustatoma ( - ) liga, ( - ), ( - ), tačiau neatžymėta jokių duomenų, kad tai turėjo neigiamos įtakos S. M. psichikos sveikatos būklei nei testamento surašymo laikotarpiu, nei vėliau. S. M. nuo 2005 m. buvo nustatytas ( - ), taikytas spindulinis gydymas, taip pat operacija – tiesiosios ( - ), buvo suformuota sigmostoma; 2013-05-30 S. M. taip pat buvo nustatytas ( - ), taikytas spindulinis gydymas. 2014-09-26 ir 2014-11-18 S. M. buvo aplankyta namuose šeimos gydytojo, abiejų vizitų metu jokių psichikos sutrikimo požymių neaprašyta. 2015-06-01 S. M. kreipėsi dėl ( - ), 2015-06-01 nustatytas ( - ). 2016-09-23 S. M. buvo stacionarizuota į Baisogalos palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninę, nustatyta diagnozė – ( - ), lydintis sutrikimas – ( - ). ( - ) tiriamoji mirė nuo ( - ). 2014 metų laikotarpiu S. M. buvo išrašomas trumpo veikimo benzodiapinas „Lorazepami“. Visuose pateiktuose duomenyse nėra jokių duomenų apie

42S. M. psichikos sutrikimus. Jokių duomenų, kad S. M. 2014-10-23 testamento sudarymo metu buvo veikiama kokių nors lėtinių ar ūminių psichikos sutrikimų nėra. Yra objektyvių duomenų, kad S. M. buvo išrašomas trumpo poveikio benzodiapinas „Lorafen“ 2,5 mg Nr. 25 dozuote, kurią S. M. vartojo miego kokybei gerinti, bet jokių duomenų apie kokį nors individualų neigiamą preparato „Lorafen“ poveikį S. M. psichikos sveikatai, nėra. Taip pat nėra jokių objektyvių duomenų, kad S. M. dėl savo sveikatos būklės 2014-10-23 negalėjo teisingai suprasti savo veiksmų esmės ir negalėjo juos teisingai valdyti, išreikšti valią sudaryti testamentą, jį suprasti ir pasirašyti. Jokių duomenų, kad S. M. neturėjo galimybės savarankiškai priimti sprendimus ir atlikti įvairius teisines pasekmes sukeliančius veiksmus, nėra.

4318. Pirmosios instancijos teismas byloje įvertino ne tik visas ekspertizės išvadas, bet ir kitus byloje surinktus įrodymus, tarp jų ir medicininius dokumentus, išklausė liudytojų paaiškinimus. Apeliantų nurodomi testatorės sutrikimai negalėjo lemti S. M. psichinės būsenos, o preparato „Lorafen“ poveikis neturėjo įtakos į jos valios išreiškimą. Byloje nėra jokių objektyvių duomenų apie galimus S. M. psichikos sutrikimus nei iki testamento sudarymo, nei 2014-10-23 ginčijamo testamento sudarymo metu. Teisėjų kolegija, patikrinusi civilinėje byloje surinktą medžiagą apeliaciniame skunde išdėstytų motyvų kontekste, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad vien tik palikėjos ligos faktas ir preparato „Lorafen“ vartojamas nesudaro pagrindo konstatuoti palikėjos valios trūkumų testamento sudarymo metu.

4419. Apeliantai mano, kad jų teisės buvo suvaržytos, netenkinant jų prašymo dėl liudytojų apklausos, todėl juos prašo apklausti apeliacinėje instancijoje. Nurodo, kad šie liudytojai bendravo su testatore jos testamento sudarymo periodu ir anksčiau, todėl nesutinka su dalimi atsakovės pusėje liudijusių liudytojų parodymais.

4520. Iš tiesų, pirmosios instancijos teismas, 2018-01-09 teismo posėdyje išklausęs šalių nuomonę, atmetė ieškovų prašymą dėl liudytojų S. A. M., L. Š., L. V., Z. U. ir J. S. apklausos nurodydamas ieškovams, kad neužkertamas kelias dėl liudytojų pakartotinio iškvietimo. Byloje nėra duomenų apie tai, kad ieškovai vėlesniuose teismo posėdžiuose būtų kėlę klausimą dėl šių liudytojų apklausos. Teismo procese ieškovai naudojosi paskirta antrine teisine pagalba ir advokato teikiamomis teisinėmis paslaugomis, todėl teisėjų kolegija atmeta apeliacinio skundo argumentus dėl jų procesinių teisių pažeidimo.

4621. Apeliantai nurodo, kad teismas vertino tik vieną aplinkybę, jog notarei nekilo abejonių dėl S. M. veiksnumo, testamentą pasirašė pati testatorė, o ne kitas asmuo. Teismo išvada, kad notarė nematė velionės neveiksnumo, nepaneigia fakto, kad testamentas buvo sudarytas panaudojant spaudimą ir palaužiant realią testatorės valią, todėl, apeliantų teigimu, turi būti vertinama ne tik testatorės psichinė sveikata, tačiau ir pačios testamento sudarymo aplinkybės. Su tokia apeliantų dėstoma pozicija teisėjų kolegija nesutinka.

4722. Nagrinėjamu atveju testamentą tvirtino Radviliškio 1-ojo notarų biuro notarė R. P.. Notarė, būdama valstybės įgaliotas asmuo, atliekanti Lietuvos Respublikos notariato įstatyme nustatytas funkcijas, užtikrinančias, kad civiliniuose teisiniuose santykiuose nebūtų neteisėtų sandorių ir dokumentų (LR Notariato įstatymo 2 straipsnio 1 dalis), privalo įsitikinti testatoriaus veiksnumu (LR Notariato įstatymo 31, 48 straipsniai). Iš notarės paaiškinimų bei testamento sudarymo aplinkybių matyti, kad jai nekilo jokių abejonių dėl testatorės S. M. gebėjimo suvokti savo veiksmų reikšmę bei juos valdyti, testatorė pati asmeniškai nurodė jos sudaromo testamento sąlygas bei aiškiai nurodė savo valią dėl sudaromo sandorio. Taigi, notarė su testatore bendravo tiesiogiai testamento sudarymo dieną, jai nekilo abejonių dėl testatorės galėjimo suprasti savo veiksmų reikšmę ir išreikšti valią palikti visą turtą atsakovei. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pripažįsta, kad notarė veiksmus atliko laikantis atidumo ir rūpestingumo pareigos, kaip tai nustato notarų veiklą ir atsakomybę reglamentuojantys teisės aktai.

4823. Teisėjų kolegija pasisakydama dėl testamento sudarymo aplinkybių ir galimo poveikio testorės valiai darymo pažymi, kad apeliantai klaidina teismą tvirtindami, kad velionė pas notarę buvo atvežta iš gydymo įstaigos. Byloje esantys medicininiai dokumentai šios aplinkybės nepatvirtina. Atsakovė ir jos sutuoktinis, S. M. paprašius, nuvežė ją pas notarą, ten testatorė notaro akivaizdoje savarankiškai išreiškė valią ir testamentu V. D. paliko jai priklausantį turtą. Liudytojų V. D., L. J., S. B., Z. L., J. D., E. A. G. parodymai patvirtina, kad atsakovė prižiūrėjo S. M. ir ja rūpinosi, testatorė buvo šviesaus proto, apsiskaičiusi, be elgesio nukrypimų, o su tokia testatorės valia sutiko ir pritarė testatorės S. M. brolis E. A. G., kuris pats ir pasiūlė seseriai jos turtą perrašyti atsakovei. Teisėjų kolegija papildomai vertina tai, kad testatorė S. M. sirgo onkologine liga, jai reikėjo nuolatinės priežiūros ir pagalbos, atsakovė beveik kiekvieną dieną ją lankė ir prižiūrėjo iki pat testatorės mirties. Apeliantai pas velionę atvažiuodavo labai retai, vieną kitą kartą, per du tris mėnesius, keletą valandų pabuvę greitai išvažiuodavo. Nuo 2016 m. spalio mėnesio iki 2017 m. vasario mėnesio testatorei gulint slaugos ligoninėje Baisogaloje ieškovai ją aplankė gal 3 kartus. Testatorė skųsdavosi, kad vaikaičiai jos nelanko, ją nesirūpina. Apeliantai teiginiams, kad testamentas buvo pakeistas atsakovės naudai, tik testatorei patekus į gydymo įstaigą, kurioje dirbo atsakovė ir turint galimybes daryti poveikį, pagrįsti jokių įrodymų nepateikė. Apeliantų liudijimo, kad jų žiniomis jau po testamento sudarymo S. M. minėjo buvusi suklaidinta, spaudžiama sudaryti testamentą, teisme niekas nepatvirtino, tokie apeliantų nepagrįsti teiginiai prieštarauja faktinėms bylos aplinkybėms (CPK 178 straipsnis).

4924. Papildomai teismas vertina tai, kad ieškovai teikdami 2017 m. spalio 18 d. ieškinį dėl testamento pripažinimo negaliojančiu, pateikė 2014 m. kovo 13 d. Radviliškio rajono 2-ojo notaro biuro notarės A. S. patvirtinto testamento, notarinio registro Nr. 2152, kopiją, iš kurio turinio matyti, kad testatorė S. M. visą savo turtą po savo mirties paliko S. M.. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį ir į tai, kad ir šiuo testamentu testatorė savo turtą paliko ne apeliantams, kurie yra testatorės vaikaičiai, o galbūt jokiais giminystės ryšiais nesusijusiam asmeniui. Šios aplinkybės kontekste teisėjų kolegija pažymi, kad nuo ginčijamo testamento sudarymo dienos iki testatorės mirties praėjo daugiau nei dveji metai ir testatorė savo valios nepakeitė.

5025. Apeliantai kartu su apeliaciniu skundu teikia vaisto „Lorafen“ 2,5mg dengtos tabletės N25 informacinį lapelį. Teismo vertinimu, tai informacinio pobūdžio pakuotės lapelis pridedamas prie konkretaus vaisto, kuris negali būti siejamas su šalutiniu poveikiu testatorei. Be to, ekspertizės išvadose vertinta, jog S. M. vaistą „Lorafen“ vartojo miego kokybei gerinti, bet jokių duomenų apie kokį nors individualų neigiamą preparato „Lorafen“ poveikį testatorės psichikos sveikatai nėra. Apeliantų prie bylos pridėtas 2019-02-18 nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą ir jame nurodytos abejonės dėl testatorės ligos istorijos autentiškumo nepaneigia skundžiamo teismo sprendimo išvadų pagrįstumo. Priešingai, nei tvirtina apeliantai, įvertinus byloje esančių įrodymų visetą: ekspertizės išvadą, rašytinius įrodymus, medicininius dokumentus, liudytojų, kurie betarpiškai bendravo su testatore ginčijamo testamento sudarymo laikotarpiu, testatorės testamentą tvirtinusios notarės paaiškinimus, spręstina, kad jie yra nuoseklūs, neprieštaringi ir pirmosios instancijos teismo išvados dėl testatorės galimybių testamento sudarymo dieną suprasti savo veiksmų reikšmę bei juos valdyti apeliaciniame skunde nepaneigtos. Minėta, kad pagal kasacinio teismo praktiką bylose dėl testamento pripažinimo negaliojančiu lemiamą reikšmę turi testatorės tikroji valia, kuri yra gerbtina, o testamento pripažinimas negaliojančiu yra laikytina ultima ratio (kraštutinė) priemonė. Tai, kad testatorės tikroji valia dėl įpėdinio skyrimo nesutampa su apeliantų samprotavimais ir aplinkybių vertinimu, nepaneigia testatorės išreikštos valios.

5126. Esant išdėstytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje esančių įrodymų visumą, jų pakankamumą, sąsajumą, leistinumą, patikimumą ir įrodomąją reikšmę nepažeisdamas įrodymų vertinimo taisyklių (CPK 177, 185 straipsniai), vadovavosi CPK 185 straipsnio 1 dalyje nustatytomis taisyklėmis, todėl padarė teisėtą ir pagrįstą išvadą, kad byloje surinktų įrodymų visuma yra pakankama patvirtinti faktui, jog 2014 m. spalio 23 d. testamento sudarymo dieną testatorė S. M. suprato savo veiksmų reikšmę, o ginčijamas testamentas buvo sudarytas ir jame išreikšta tikroji palikėjos valia, proceso teisės normų nepažeidė, nuo kasacinio teismo suformuotos praktikos nenukrypo, todėl sprendžia, kad skundžiamas Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų 2018 m. spalio 30 d. sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, jis paliktinas nepakeistas, o ieškovų apeliacinis skundas atmetamas kaip nepagrįstas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

52Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje

5327. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad atsakovė už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą jai atstovavusiam advokatui sumokėjo 800,00 Eur. Diskrecija spręsti dėl konkrečios priteistinos išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti sumos yra suteikta bylą nagrinėjančiam teismui, tačiau teismas šią teisę turi įgyvendinti atsižvelgdamas į teisės aktuose įtvirtintus kriterijus. Bylinėjimosi išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti dydis yra nustatomas, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą, advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas (CPK 98 straipsnio 2 dalis), o taip pat ir į kitus kriterijus, reikšmingus sprendžiant bylinėjimosi išlaidų dydžio klausimą. Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad atsakovės patirtos 800 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymas, yra pagrįstos ir neprieštarauja Rekomendacijose nustatytiems advokatų atskirų darbų maksimaliems dydžiams. Tačiau, vertindama atsakovės advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme patirtų išlaidų dydį, teisėjų kolegija atsižvelgia į jauną apeliantų amžių, į tai, kad ieškovams buvo suteikta valstybės garantuojama teisinė pagalba, į atsakovei suteiktų teisinių paslaugų kompleksiškumą, advokato darbo laiko sąnaudas bei tai, kad atsakovei atstovaujantis advokatas atstovavo ir pirmosios instancijos teisme, bei vadovaudamasi CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo protingumo ir sąžiningumo principais, iš apeliantų atsakovei priteistiną 800 Eur dydį išlaidoms advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti mažina iki 400 Eur (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d., 4 d., 98 str.).

54Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

55Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų 2018 m. spalio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

56Priteisti iš ieškovų K. D., asmens kodas ( - ) ir Š. D., asmens kodas ( - ) lygiomis dalimis 400,00 Eur (keturis šimtus eurų), tai yra iš kiekvieno po 200,00 Eur, bylinėjimosi išlaidų atsakovės V. D., asmens kodas ( - ) naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1. Ieškovai K. ir Š. D. ieškiniu kreipėsi į teismą prašydami pripažinti... 6. 2. Atsakovė V. D. su ieškiniu nesutiko visiškai, prašė jį atmesti kaip... 7. 3. Trečiasis asmuo Radviliškio 1-ojo notarų biuro notarė R. P. su ieškiniu... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. 4. Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmai 2018 m. spalio 30 d.... 10. 5. Byloje atliktos teismo psichiatrijos ekspertizės aktas Nr. 86TPK-215/2018... 11. S. M. dėl savo sveikatos būklės 2014-10-23 negalėjo teisingai suprasti savo... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 13. 6. Apeliaciniu skundu ieškovai K. ir Š. D. prašo panaikinti Šiaulių... 14. 6.1. Apeliantai mano, kad teismas, besąlygiškai vadovaudamasis Teismo... 15. 6.2. Ieškovų teisės buvo suvaržytos, netenkinant jų prašymo dėl... 16. 6.3. Pasisakydami dėl poveikio testatorės realiai valiai darymo, apeliantai... 17. 6.4. Apeliantai prašė pridėti prie bylos vaisto „Lorafen“ informacinį... 18. 7. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė V. D. prašo apeliantų... 19. 7.1. Teismas teisingai vertino įrodymus ir nepažeidė įrodymų vertinimo... 20. S. M. psichikos sutrikimus, nėra jokių duomenų apie kokį nors individualų... 21. 7.2. Apeliantų teiginys, kad proceso metu nebuvo apklaustas ekspertas tam, kad... 22. 7.3. Apeliantų nurodyti neapklausti liudytojai tiesiogiai nebendravo su... 23. 7.4. Testamentui svarbiausia yra testatoriaus valia, kuri buvo tinkamai... 24. 7.5. Apeliantai nepagrįstai prašė pridėti prie bylos vaisto „Lorafen“... 25. 8. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo notarė R. P. prašo... 26. 8.1. Byloje nėra duomenų, kad dėl sveikatos būklės testatorė negalėjo... 27. 8.2. Apeliantai nepateikė jokių konkrečių įrodymų dėl testatorės... 28. Teisėjų kolegija... 29. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 30. 9. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas tarp šalių kilęs ginčas dėl... 31. Dėl žodinio bylos nagrinėjimo... 32. 10. Apeliantai apeliaciniame skunde išreiškė pageidavimą, kad byla būtų... 33. Dėl naujų įrodymų pridėjimo... 34. 11. Apeliacinės instancijos teismui pateiktas apeliantų prašymas sustabdyti... 35. 12. Teisėjų kolegija atmeta apeliantų prašymą dėl civilinės bylos... 36. Dėl testamento nuginčijimo... 37. 13. Įstatymo nustatyta galimybė asmeniui savo nuožiūra nuspręsti, kam po... 38. 14. Bylų, kuriose ginčijamas mirusio testatoriaus testamentas CK 1.89... 39. 15. Pasisakydamas dėl CK 1.89 normos aiškinimo ir taikymo, Lietuvos... 40. 16. Apeliacinis skundas grindžiamas argumentu, kad teismas, besąlygiškai... 41. 17. Bylos duomenimis nustatyta, kad, siekiant išsiaiškinti testatorės... 42. S. M. psichikos sutrikimus. Jokių duomenų, kad S. M. 2014-10-23 testamento... 43. 18. Pirmosios instancijos teismas byloje įvertino ne tik visas ekspertizės... 44. 19. Apeliantai mano, kad jų teisės buvo suvaržytos, netenkinant jų prašymo... 45. 20. Iš tiesų, pirmosios instancijos teismas, 2018-01-09 teismo posėdyje... 46. 21. Apeliantai nurodo, kad teismas vertino tik vieną aplinkybę, jog notarei... 47. 22. Nagrinėjamu atveju testamentą tvirtino Radviliškio 1-ojo notarų biuro... 48. 23. Teisėjų kolegija pasisakydama dėl testamento sudarymo aplinkybių ir... 49. 24. Papildomai teismas vertina tai, kad ieškovai teikdami 2017 m. spalio 18 d.... 50. 25. Apeliantai kartu su apeliaciniu skundu teikia vaisto „Lorafen“ 2,5mg... 51. 26. Esant išdėstytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismo teisėjų... 52. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje... 53. 27. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 54. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 55. Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų 2018 m. spalio 30 d. sprendimą... 56. Priteisti iš ieškovų K. D., asmens kodas ( - ) ir Š. D., asmens kodas ( - )...