Byla e2A-838-368/2016
Dėl automobilio pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo sudaryta

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Bartašienės, Egidijaus Mockevičiaus (pirmininkas ir pranešėjas), Irenos Stasiūnienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo L. J. apeliacinį skundą dėl Akmenės rajono apylinkės teismo 2016 m. birželio 14 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-733-1007/2016 pagal ieškovo A. S. ieškinį atsakovui L. J., tretiesiems asmenims S. S. ir L. J. dėl automobilio pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo sudaryta.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

 1. Ieškovas A. S. ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti sudaryta 2009-02-27 pirkimo-pardavimo sutartį tarp ieškovo A. S. ir atsakovo L. J., kuria ieškovas pardavė atsakovui automobilį BMW 525, valst. Nr. ( - ).
 1. Ieškovas nurodė, kad jis dirbo Airijoje, tačiau prarado darbą, todėl nusprendė parduoti jam kartu su sutuoktine bendrosios nuosavybės teise priklausantį automobilį BMW 525, valst. Nr. ( - ). Minėtą automobilį iš ieškovo 2009-02-27 nupirko atsakovas L. J., kuris kartu su ieškovu uždarbiavo Airijoje. Sutarties sudarymo momentu ieškovas perdavė atsakovui automobilį kartu su transporto priemonės registracijos pažymėjimu, galiojančia techninės apžiūros pažyma ir transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo polisu, atsakovas už automobilį ieškovui sumokėjo sutartą 200 Eur kainą. Vienok, šalys neįformino rašytinės automobilio pirkimo-pardavimo sutarties. 2009-03-07 ieškovas išvyko iš Airijos į Lietuvą, kur bandė perregistruoti VĮ Regitra transporto priemonę, tačiau paaiškėjo, kad tai padaryti neįmanoma be originalių transporto priemonės dokumentų ir rašytinės pirkimo-pardavimo sutarties. Atsakovas atsisako gera valia įforminti sudarytą automobilio pirkimo-pardavimo sutartį.
 1. Atsakovas L. J. atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, nurodė, kad Lietuvos Respublikos nuolatinio gyventojo įvežtas į Airijos Respubliką automobilis negali būti perleistas, parduotas, išnuomotas ar kitaip naudojamas Airijos Respublikos nuolatinio gyventojo, atsakovas tai žinojo, todėl tikrai nebūtų pirkęs automobilio, nes automobilis Airijoje išbuvo daugiau nei 3 mėnesius, draudimas negaliojo (žalia korta), automobilis išbuvęs daugiau nei 6 mėnesius Airijos Respublikoje turėjo būti perregistruotas, už jį sumokėti visi mokesčiai ir tik tada juo buvo galima dalyvauti eisme. Ieškovas 2009 metais išvykdamas į Lietuvą paprašė parduoti kam nors jo automobilį, tačiau automobiliu niekas nesidomėjo, atvykus į namo kiemą metalo laužo supirkėjams, atsakovas ieškovo automobilį pardavė už 100 Eur. Faktas, kad atsakovo prašymu, tarpininkaujant jo žmonai L. J. buvo apdrausta transporto priemonė, jokiu būdu neįrodo, kad atsakovas buvo apdraustos transporto priemonės savininkas.

4II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

 1. Akmenės rajono apylinkės teismas 2016 m. birželio 14 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai, pripažino sudaryta 2009 m. vasario 27 d. pirkimo-pardavimo sutartį tarp A. S. ir L. J., kuria A. S. pardavė L. J. automobilį BMW 525, valst. Nr. ( - ).
 1. Teismas sprendė, kad byloje esančių įrodymų pakanka konstatuoti, jog 2009-02-27 ieškovas A. S. žodinės sutarties pagrindu pardavė atsakovui L. J. jam nuosavybės teise priklausantį Lietuvos Respublikoje registruotą automobilį BMW 525, valst. Nr. ( - ) už 200 Eur, perdavė L. J. minėtą automobilį, visus automobilio dokumentus, tame tarpe galiojančią transporto priemonių valdytojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį, o L. J. pirktą automobilį, prie jo pateiktus dokumentus priėmė, už automobilį A. S. sumokėjo sutartą kainą – 200 Eur, po to jį valdė. Tokią išvadą teismas padarė remdamasis liudytojo R. J., R. P. parodymais, duotais 2014-04-28 teismo posėdyje Rokiškio rajono apylinkės teisme civilinėje byloje Nr. 2-6-233/2015, ieškovo pateiktais rašytiniais įrodymais bei L. J. sudaryta ginčo automobilio AB Lietuvos draudimo transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartimi ir draudimo polisu. Atsakovo nurodytas aplinkybes, kad jis veikė kaip įgaliotas automobilio savininko A. S. atstovas, bet ne automobilio savininkas, teismas vertino kritiškai, konstatuodamas, kad jos nepagrįstos rašytiniais įrodymais.

5III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

 1. Atsakovas L. J. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Akmenės rajono apylinkės teismo 2016 m. birželio 14 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, iki bus baigtas ikiteisminis tyrimas – sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą, prijungti prie bylos naujus įrodymus – 2016-06-20 Šiaulių apygardos prokuratūros Telšių apylinkės prokuratūrai pateiktą skundą ir prokuroro S. B. raštą dėl skundo persiuntimo.

6Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teisme liudytojas R. J. davė melagingus parodymus. Ieškovo iniciatyva pakviestas liudytojas R. J., duodamas parodymus teisme teigė, jog buvo ginčo automobilio pirkimo-pardavimo sandorio liudininkas. Tačiau tai, kad liudytojas R. J. niekaip negalėjo būti tariamo sandorio liudininku įrodo byloje esantys liudytojo D. J. parodymai. Liudytojo D. J. parodymais R. J. tariamo automobilio pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu buvo išvykęs iš Airijos. Šią aplinkybę patvirtina ne tik D. J. parodymai, bet ir V. L. parodymai, taip pat darbo baigimo pažyma iš SperrinGalvaniser kompanijos. Aplinkybę, kad R. J. tikrai nebuvo tariamo sandorio liudininkas, patvirtina ir paties R. J. nenuoseklūs parodymai Rokiškio rajono apylinkės teisme. Liudytojo R. P. parodymai, kuriais teismas rėmėsi, taip pat melagingi, todėl minėtų liudytojų parodymai turi būti vertinami kritiškai. Visi ieškovo liudininkai yra labai artimai susiję su ieškovu.
6.2. Automobilis privalėjo būti perregistruotas Airijoje, pagal šios šalies įstatymus t. y. sumokėtas transporto priemonės registracijos mokestis, turėjo būti iš naujo patikrinta techninė automobilio būklė. Visą aukščiau minėtą procedūrą atlikus ir dargi, sumokėjus kelių mokestį, tik tada automobiliui būtų galima dalyvauti Airijos keliuose. Todėl negalima sutikti su teismo nuomone, kad pagal Airijos įstatymus automobilis buvo „techniškai tvarkingas“ ir praėjęs techninę apžiūrą. 6.3. Lietuvos Respublikos nuolatinio gyventojo įvežtas į Airijos Respubliką automobilis negali būti perleistas, parduotas, išnuomotas, ar kitaip naudojamas Airijos Respublikos nuolatinio gyventojo, dėl šių priežasčių automobilio Airijoje nebuvo galima naudoti pagal paskirtį. 6.4. Atsakovas apdraudė automobilį tik dėl ieškovo prašymo, kad automobilis būtų patrauklesnis pirkėjams. Ieškovas paprašė apdrausti ginčo automobilį 3 mėnesiams dėl patrauklumo galimam pirkėjui, o praėjus šiam laiko tarpui ir neatsiradus pirkėjui - atiduoti į metalo laužą. 6.5. Įgaliojimo, kaip rašytinio dokumento tarp ieškovo ir atsakovo nebuvimas, nepaneigia fakto, kad tarp jų buvo sudaryta įstatymo leidžiama žodinės formos pavedimo sutartis. 6.6. Teismas nevertino ir nieko nepasisakė apie atsakovo ir kitų byloje esančių liudytojų parodymus, nenurodė kodėl juos atmeta, bei niekaip neargumentavo kokie įrodymai paneigia atsakovo teiginius, kad jis tikrai nesudarė pirkimo-pardavimo sutarties. Teismas taip pat nevertino ir nepasisakė dėl liudytojo V. L. duotų parodymų. Liudytojų A. V., I. L., D. J. parodymai akivaizdžiai paneigia ieškovo liudytojų teiginius, kad į darbą atsakovas važinėjo su ieškovo automobiliu BMW 525, valst. Nr. ( - ) Nei vienas iš šių liudytojų net neužsimena apie tai, kad matė ar žinojo, jog atsakovas pirko ar net turėjo (naudojo) ieškovo automobilį BMW 525, valst. Nr. ( - ) 6.7. Teismas nepasisakė, o ir byloje nėra jokių duomenų, kad atsakovas, prieš sudarydamas tariamą ginčo automobilio pirkimo-pardavimo sutartį būtų apžiūrėjęs ieškovo automobilį, patikrinęs jį servise, atlikęs bandomąjį važiavimą, ką perkant transporto priemonę dažniausiai daro eilinis protingas asmuo. Tariamos ieškovo automobilio įsigijimo aplinkybės, kaip mėgina jas pateikti ieškovas ir ką tvirtina jo pusėje liudiję liudininkai, prieštarauja protingo asmens elgsenai. 6.8. Jei ikiteisminio tyrimo metu pasitvirtins byloje liudijusių asmenų melagingi parodymai, tai turės reikšmės šiai bylai teisingai išspręsti ir teismas neturėtų jais vadovautis. Teismas pagrinde ir vadovavosi išimtinai ieškovo liudytojų parodymais.

77. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas A. S. nurodo, kad ieškovui perdavus automobili atsakovui, atsakovas pilnai jį valdė, rūpinosi, naudojo kaip savą, apdraudė civilinę atsakomybe ir netgi pilnai disponavo, perleisdamas jį kito asmens nuosavybėn, kas rodo, jog atsakovas elgėsi su automobiliu kaip su savo nuosavybe. Tai leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad ieškovas žodine pirkimo - pardavimo sutartimi automobilį perleido atsakovo nuosavybėn. Byloje pateiktos šalių pokalbio išklotinės turinys leidžia daryti išvadą apie šalis siejusius pirkimo - pardavimo santykius. Pokalbio metu atsakovas niekada neprieštaravo, kad tarp šalių buvo sudaryta automobilio pirkimo - pardavimo sutartis ir nė karto nenurodė, jog jis veikė atstovavimo sutarties pagrindu. Faktą, kad šalys buvo sudariusios automobilio pirkimo - pardavimo sutartį, patvirtina liudytojų R. J. ir R. P. parodymai. Atsakovas nepateikia jokių įrodymų, kurie pagrįstų šalis siejusius pavedimo santykius ir įgaliojimą automobilio pardavimui. Atsakovo pateikti rašytiniai liudijimai yra vertinti kritiškai, nes liudytojai nebuvo apklausti teisme, jie nėra davę priesaikos.

88. Atsiliepime į apeliacinį skundą trečiasis asmuo L. J. nurodė, kad tikrieji ieškovo ketinimai šioje byloje yra ne siekis pripažinti tariamai sudarytą automobilio pirkimo-pardavimo sutartį, o išvengti jam gręsiančios atsakomybės dėl žalos atlyginimo. Byloje nėra jokių duomenų (be melagingų artimai susijusių su ieškovu liudytojų parodymų), kad apeliantas ginčo automobilį buvo nusipirkęs (įsigijęs sau nuosavybės teise). Apeliantas neturėjo nei noro, nei poreikio įsigyti BMW 525, reiškia ir negalėjo būti tikrosios jo valios įsigyjant iš ieškovo automobilį. L. J. Lietuvoje turėjo savo automobilį, Linas J. A. turėjo du automobilius - VW Passat ir Opel Vivaro, todėl nei jam, nei jiems abiems, nebuvo reikalinga dar viena transporto priemonė.

9Teismas

konstatuoja:

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

11teisiniai argumentai ir išvados

129. Atsakovas L. J. apeliacinės instancijos teismui pateikė prašymą sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą iki bus baigtas ikiteisminis tyrimas, pradėtas pagal jo pateiktą skundą Šiaulių apygardos prokuratūros Telšių apylinkės prokuratūrai, prijungti prie bylos naujus įrodymus – skundą ir raštą dėl skundo persiuntimo.

1310. CPK 164 straipsnyje nustatyti fakultatyvūs bylos sustabdymo pagrindai, inter alia kai teismas pripažįsta, kad bylą sustabdyti yra būtina (4 punktas). Fakultatyvinių bylos sustabdymo pagrindų taikymas priklauso teismo diskrecijai, ši teismo teisė turi būti įgyvendinama įvertinus bylos sustabdymo būtinumą pagal konkrečioje byloje susiklosčiusią procesinę situaciją, nepažeidžiant proceso koncentracijos principo, užtikrinančio vieno iš pagrindinių civilinio proceso tikslų – kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių – tinkamą taikymą (CPK 2 str.) bei asmens teisės, kad bylą, kurioje sprendžiamas jo civilinio pobūdžio teisių ir pareigų klausimas, teismas išnagrinėtų per kiek įmanoma trumpesnį laiką, realizavimą (Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d.).

1411. Teisėjų kolegijos vertinimu, aplinkybė, jog atsakovas kreipėsi į Telšių apylinkės prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo dėl liudytojų R. J. ir R. P. melagingų parodymų, nėra pagrindas sustabdyti atsakovo apeliacinio skundo nagrinėjimą. Pažymėtina, kad ieškinys pirmosios instancijos teismui pateiktas 2015 m. spalio mėnesį, t. y. daugiau nei prieš metus laiko, todėl atsakovas prašymą pradėti ikiteisminį tyrimą liudytojų R. J. ir R. P. atžvilgiu galėjo pateikti pirmosios instancijos teismo nagrinėjimo metu, tuo labiau kad šias aplinkybes atsakovas nurodė atsiliepime į ieškinį. Nors apeliantas prašo sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą iki bus baigtas ikiteisminis tyrimas, tačiau teismui nepateikė jokių įrodymų, kad ikiteisminis tyrimas pagal atsakovo skundą aplamai yra pradėtas.

1512. CK 6.305 straipsnio 1 dalis nustato, kad pirkimo–pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą).

1613. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad automobilio pirkimo–pardavimo sutarčiai teisės aktuose nenustatyta privalomų formos reikalavimų (išskyrus, kai formos reikalavimas išplaukia iš kitų CK nuostatų, kaip antai CK 1.73 str. 1 d. 1, 3 p.), todėl tokia sutartis, kaip ir bet kuris kitas sandoris, gali būti sudaroma žodžiu, raštu (paprasta arba notarine forma) arba konkliudentiniais veiksmais (CK 1.71 str. 1 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-04-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-180/2014).

1714. Ieškovas A. S. kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti sudarytą žodinę 2009-02-27 pirkimo pardavimo sutartį, kuria ieškovas pardavė atsakovui L. J. automobilį BMW 525, valst. Nr. ( - ). Akmenės rajono apylinkės teismas 2016 m. birželio 14 d. sprendimu ieškovo ieškinį tenkino, pripažino sudaryta 2009-02-27 automobilio BMW 525 pirkimo-pardavimo sutartį. Apeliantas L. J. su teismo sprendimu nesutinka, nurodydamas, jog tarp ieškovo A. S. ir atsakovo L. J. nebuvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis, ginčo automobiliu jis disponavo atstovavimo sutarties pagrindu.

1815. Pažymėtina, kad CK 2.137 straipsnio 1 dalis, įgaliojimui, kurį asmuo turi teisę duoti kitam asmeniui atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis, įstatymų leidėjas nustato rašytinę jo formą. Pažymėtina, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas įpareigoja šalis įrodyti tas aplinkybes, kuriomis jos remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 str.). Apeliantas, nurodydamas aplinkybes apie buvusius atstovavimo santykius, turėjo pateikti objektyvius įrodymus, patvirtinančius šias aplinkybes, tačiau pripažintina, kad apeliantas rašytinės formos atstovavimo sutarties, patvirtinančios A. S. suteiktą teisę atsakovui parduoti automobilį BMW 525, nepateikė. Sutiktina su atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentu, kad atsakovas savo procesiniuose dokumentuose nedetalizuoja įgaliojimo apimties, nėra jokių įrodymų, kad atsakovas prieš parduodamas automobilį būtų derinęs su ieškovu kainą, skambinęs jam, norėdamas pranešti apie automobilio pardavimą ar perdavęs gautus už automobilį pinigus. Šių aplinkybių atsakovas nenurodė ir jų net neįrodinėjo, o apsiribojo vien tik deklaratyviais argumentais apie atstovavimą. Telefoninio pokalbio įraše taip pat nėra jokių užuominų, kad atsakovas veikė kaip ieškovo atstovas parduodant automobilį, priešingai pokalbio turinys leidžia daryti išvadą, kad atsakovas automobilį buvo nusipirkęs. Pastebėtina, kad atstovas, kurio teisės įgaliojime nėra apibrėžtos, turi teisę atlikti tik tuos veiksmus, kurių reikia atstovaujamojo turtui apsaugoti ir turtiniams interesams išsaugoti bei turto priežiūrai (CK 2.137str. 2d.). Kaip matyti iš įstatymų leidėjo suteiktų įgaliotiniui teisių, kurios neapibrėžtos įgaliojime, disponavimas įgaliotiniui kito asmens turtu, tame tarpe ir teisę jį parduoti, jeigu tai nėra apibrėžta įgaliojime, įgaliotiniui nesuteikiama. Vadovaujantis aukščiau nurodytomis aplinkybėmis, konstatuotina, kad atsakovas neįrodė tarp šalių buvusius atstovavimo santykius parduodant automobilį BMW 525.

1916. Pirmosios instancijos teismas kaip vienu iš įrodymų, patvirtinančių tarp šalių buvusius pirkimo-pardavimo santykius, vadovavosi 2009-05-02 L. J. sudaryta ginčo automobilio AB Lietuvos draudimas transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomo draudimo sutartimi ir jos pagrindu išduotu draudimo polisu, galiojusiu nuo 2009-05-04 iki 2009-08-03. Apeliantas nurodo, kad automobilį jis apdraudė ieškovo prašymu, kad automobilis būtų patrauklesnis pirkėjams, ieškovas paprašė apdrausti ginčo automobilį 3 mėnesiams. Teisėjų kolegija kritiškai vertina šį argumentą, konstatuodama, kad ieškovui A. S. nebuvo jokio teisinio pagrindo prašyti atsakovo sudaryti automobilio draudimo sutartį kitoje draudimo bendrovėje, t. y. AB Lietuvos draudimas, nes tuo metu galiojo jo sudaryta draudimo sutartis su BTA draudimo bendrove. Draudimo įmoką ieškovas galėjo sumokėti pats tiesiogiai draudiko atstovui ar pasinaudodamas elektroninės bankininkystės paslaugomis. Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija vertina, kad ginčo automobilį atsakovas L. J. apdraudė ne ieškovo prašymu, o kaip automobilio savininkas.

2017. Apeliacinis skundas grindžiamas argumentu, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi liudytojų R. J. ir R. P. melagingais parodymais. Apeliantas kartu su apeliaciniu skundu pateikė skundą, adresuotą Telšių apylinkės prokuratūrai, kuriame L. J. prašo pradėti ikiteisminį tyrimą pagal nusikaltimo, numatyto LR BK 235 str. 1 d. požymius, nurodydamas kad liudytojai R. J. ir R. P. 2015-03-16 Rokiškio rajono apylinkės teismo posėdyje davė melagingus parodymus. L. J. skundas persiųstas Telšių apskrities VPK Akmenės rajono Policijos komisariatui, tačiau nepateikta įrodymų, kad atsakovo L. J. skundo pagrindu būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas R. J. ir R. P. atžvilgiu. Kadangi nėra duomenų apie R. J. ir R. P. atžvilgiu pradėtą ikiteisminį tyrimą, o tuo labiau teismo nuosprendžio dėl melagingų parodymų davimo, todėl nėra pagrindo šių liudytojų parodymus vertinti kaip melagingus.

2118. Apeliantas nurodo, kad liudytojas R. J. negalėjo būti automobilio BMW 525 pirkimo-pardavimo sandorio liudininku, nes liudytojo D. J. teigimu, R. J. 2008 m. lapkričio mėnesį išvyko iš Airijos. Liudytojo D. J. parodymuose nurodyta, kad R. J. Sperrin Galvanisers (Irl) LTD gamykloje dirbo iki 2008 m. lapkričio mėnesio, nutraukęs darbo santykius jis išvyko iš Airijos ir jis daugiau jo nematė. Aplinkybę, kad R. J. minėtoje gamykloje dirbo iki 2008-11-12 patvirtina Sperrin Galvanisers (Irl) LTD gamyklos išduota pažyma. Tačiau byloje nėra įrodymų, kad R. J., baigęs darbą Sperrin Galvanisers (Irl) LTD gamykloje, išvyko iš Airijos. Teisėjų kolegija nesutinka su argumentu, kad liudytojo R. J. parodymus paneigia liudytojo D. J. parodymai. Liudytojas D. J. parodymus davė notarui, minėtas liudytojas teismo posėdyje nedalyvavo, prieš duodamas parodymus neprisiekė, nebuvo įspėtas dėl atsakomybės už priesaikos sulaužymą, todėl jo parodymai vertintini kritiškai.

2219. Apelianto teigimu, liudytojas R. P. melavo, duodamas parodymus, kad 2009 metais vasario mėnesį jis ieškojosi darbo ir praėjus pusei mėnesio po, neva, sandorio sudarymo išvyko į Dubliną, iš darbo baigimo pažymos matyti, kad darbą R. P. baigė 2009-05-04, tai reiškia kad jis meluoja apie tų dienų įvykius. Teisėjų kolegija pažymi, kad liudytojo R. P. išvykimas į Dubliną mėnesiu anksčiau, ar mėnesiu vėliau po 2009-02-27 sandorio sudarymo, neturi teisinės reikšmės 2009-02-27 įvykusiam pirkimo-pardavimo sandorio sudarymui. Darbo pažyma patvirtina, kad A. P. Sperrin Galvanisers (Irl) LTD gamykloje dirbo nuo 2008-10-06 iki 2009-05-04, t. y. sandorio sudarymo dieną jis buvo Airijoje ir dalyvavo parduodant automobilį. Visiškai sutiktina su ieškovo atstovo argumentu, kad liudytojai parodymus davė praėjus 6-8 metams po sandorio sudarymo, todėl negalima tikėtis, kad jų nurodomos aplinkybės yra itin tikslios. Visiškai sutiktina su ieškovo argumentu, kad liudytojų parodymai yra tik antraeiliai įrodymai, patvirtinantys automobilio pirkimo-pardavimo sandorį. Kaip jau minėta pirkimo-pardavimo sandorį patvirtina automobilio, jo dokumentų perdavimas – priėmimas, pinigų sumokėjimas, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sudarymas ir kt. Teisėjų kolegijos vertinimu, liudytojų R. J. ir R. P. duoti parodymai neprieštarauja bylos medžiagai bei surinktiems įrodymams, patvirtina tarp šalių buvusius pirkimo- pardavimo santykius.

2320. Atsakovas apeliacinį skundą grindžia argumentais, kad automobilis privalėjo būti perregistruotas Airijoje, pagal šios šalies įstatymus, Lietuvos Respublikos nuolatinio gyventojo įvežtas į Airijos Respubliką automobilis negali būti perleistas, parduotas, išnuomotas, ar kitaip naudojamas Airijos Respublikos nuolatinio gyventojo, dėl šių priežasčių automobilio negalima Airijoje buvo naudoti pagal paskirtį, tačiau teisėjų kolegijos vertinimu šie apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi bylos nagrinėjimo dalykui ir neturi įtakos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

2421. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad daikto perdavimas pirkėjui valdyti bei kainos ar jos dalies sumokėjimas – tai šalių veiksmai, paprastai laikytini pirkimo - pardavimo sutarties elementais (CK 6.305 str.), kuriuos atlikus, dažniausiai konstatuotina, kad šalys vykdo tokią sutartį (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-255/2013).

2522. Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę, dalyvaujantys civiliniame teisiniame ginče asmenys turi įstatyminę pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 str.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo suformuluotoje praktikoje pripažįstama, kad civiliniame procese įrodymų pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu, kas reiškia, kad išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo.

2623.Teisėjų kolegija, vadovaudamasi teisminio nagrinėjimo metu surinktų įrodymų visuma, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog 2009-02-27 tarp A. S. ir L. J. buvo sudaryta žodinė automobilio pirkimo pardavimo sutartis, kurios sudarymui įstatymų leidėjas nėra nustatęs privalomos rašytinės formos, kuria A. S. atsakovui L. J. perdavė automobilį BMW 525, valstyb. Nr. ( - ) L. J., visus automobilio dokumentus, tame tarpe galiojančią transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį, o L. J. nupirktą automobilį, prie jo pateiktus dokumentus priėmė, už automobilį A. S. sumokėjo sandorio sudarymo metu sutartą kainą – 200 Eur. Po 2009-02-27 sudarytos ginčo automobilio pirkimo pardavimo sutarties L. J., o pagal jo įgaliojimus ir L. J. veikė kaip teisėti ginčo automobilio savininkai, savarankiškai nuspręsdami dėl ginčo automobilio apdraudimo jų nutartam laikotarpiui akcinėje bendrovėje “Lietuvos draudimas”, o vėliau ir dėl automobilio pardavimo kitam asmeniui.

2724. Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama, kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.). Kaip minėta, teisėjų kolegija plačiau nepasisako dėl kitų atsakovo apeliaciniame skunde išdėstytų argumentų, kaip neturinčių įtakos teismo sprendimo teisėtumui.

2825. Ieškovas atsiliepime į apeliacinį skundą prašo iš atsakovo priteisti 250 Eur bylinėjimosi išlaidas už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą.

2926. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalies bei CPK 98 straipsnio 1 dalies nuostatas šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato, dalyvavusio nagrinėjant bylą pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Šios išlaidos pagrįstos pateikta sąskaita faktūra ir pinigų priėmimo kvitu, neviršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikimą teisinę pagalbą (paslaugas) priteistino maksimalaus dydžio, todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos 250 Eur bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme.

3027. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi anksčiau išdėstytais motyvais konstatuoja, kad Akmenės rajono apylinkės teismo 2016 m. birželio 14 d. sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl paliekamas nepakeistas, apeliacinis skundas atmetamas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

31Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

32Akmenės rajono apylinkės teismo 2016 m. birželio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.

33Priteisti ieškovui A. S. (a. k. ( - ) iš atsakovo L. J. (a. k. ( - ) 250 Eur (du šimtai penkiasdešimt eurų) dydžio bylinėjimosi išlaidas.

Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė
 1. Ieškovas A. S. ieškiniu kreipėsi į... 4. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
   5. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai 6. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:
     7. 7. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas A. S. nurodo, kad ieškovui... 8. 8. Atsiliepime į apeliacinį skundą trečiasis asmuo L. J. nurodė, kad... 9. Teismas... 10. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 11. teisiniai argumentai ir išvados... 12. 9. Atsakovas L. J. apeliacinės instancijos teismui pateikė prašymą... 13. 10. CPK 164 straipsnyje nustatyti fakultatyvūs bylos sustabdymo pagrindai,... 14. 11. Teisėjų kolegijos vertinimu, aplinkybė, jog atsakovas kreipėsi į... 15. 12. CK 6.305 straipsnio 1 dalis nustato, kad pirkimo–pardavimo sutartimi... 16. 13. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad automobilio... 17. 14. Ieškovas A. S. kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti sudarytą... 18. 15. Pažymėtina, kad CK 2.137 straipsnio 1 dalis, įgaliojimui, kurį asmuo... 19. 16. Pirmosios instancijos teismas kaip vienu iš įrodymų, patvirtinančių... 20. 17. Apeliacinis skundas grindžiamas argumentu, kad pirmosios instancijos... 21. 18. Apeliantas nurodo, kad liudytojas R. J. negalėjo būti automobilio BMW 525... 22. 19. Apelianto teigimu, liudytojas R. P. melavo, duodamas parodymus, kad 2009... 23. 20. Atsakovas apeliacinį skundą grindžia argumentais, kad automobilis... 24. 21. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad daikto perdavimas... 25. 22. Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę, dalyvaujantys... 26. 23.Teisėjų kolegija, vadovaudamasi teisminio nagrinėjimo metu surinktų... 27. 24. Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą... 28. 25. Ieškovas atsiliepime į apeliacinį skundą prašo iš atsakovo priteisti... 29. 26. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalies bei CPK 98 straipsnio 1 dalies nuostatas... 30. 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi anksčiau išdėstytais motyvais... 31. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 32. Akmenės rajono apylinkės teismo 2016 m. birželio 14 d. sprendimą palikti... 33. Priteisti ieškovui A. S. (a. k. ( - ) iš atsakovo L. J. (a. k. ( - ) 250 Eur...