Byla B2-382-544/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė rašytinio proceso tvarka nagrinėdama civilinę bylą Nr.B2-382-544/2016 pagal ieškovės UAB „( - )“ (j. a. k. ( - ), buveinės adresas – ( - ) g. , ( - )) ieškinį atsakovei UAB „( - )“ (j. a. k. ( - ), buveinės adresas – ( - ) g. ( - ), ( - ), veiklos adresas - ( - ) al. ( - ), ( - )) dėl bankroto bylos iškėlimo

Nustatė

22016-01-06 iškelta civilinė byla Nr.eB2-335-544/2016 pagal ieškovės UAB „( - )“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „( - )“ (1 t., b .l. 2-3).

32016-01-19 priimtas pareiškėjos UAB „( - )“ pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „( - )“ (civilinė byla Nr. B2-348-544/2016), kuri 2016-01-19 teismo nutartimi sujungta su virš minėta byla suteikiant bendrą numerį B2-348-544/2016 (2 t., b. l. 38-39).

42016-01-29 ir 2016-02-04 į bylą bendraieškiais įtrauktos UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ (1 t., b. l. 67-69).

52016-02-04 teismo nutartimi civilinė byla Nr. B2-348-544/2016 dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „( - )“ sujunta su civiline byla Nr.eB2-358-544/2016 dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „( - )“ ir bylai suteiktas bylos Nr. B2-348-544/2016.

62016-02-22 priimtas ieškovės UAB „( - )“ pareiškimas atsakovei UAB „( - )“ dėl bankroto bylos iškėlimo. Ši ieškovė pareiškė savarankišką reikalavimą iškelti atsakovei UAB „( - )“ bankroto bylą ir pateikė preliminarius įrodymus apie tai, kad yra atsakovės kreditorė ir kad piniginis reikalavimas pradelstas. Susipažinus su bylų esme matyti, kad jos yra vienarūšės, kreditoriai reikalavimus reiškia tai pačiai įmonei. Teismas, nustatęs, kad teismo žinioje yra kelios vienarūšės bylos, kuriose dalyvauja tos pačios šalys, arba pagal skirtingų ieškovų ieškinius tam pačiam atsakovui, gali sujungti tas bylas į vieną, kad jos būtų kartu išnagrinėtos, jeigu taip sujungus greičiau ir teisingiau bus išnagrinėti ginčai, taip pat tais atvejais, kai jose nagrinėjami reikalavimai susiję ir dėl to bylų negalima išnagrinėti skyrium (CPK 136 str. 4 d.). Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 5 str. 4 d. numatyta, kad jeigu teismas gauna pareiškimą ar kelis pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo ir (arba) pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo tai pačiai įmonei, jie privalo būti nagrinėjami kartu. Jeigu pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo paskyrus nagrinėti konkrečiam teisėjui teismas gauna kitų asmenų pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo tai pačiai įmonei, visus šiuos pareiškimus nagrinėja teisėjas, kuriam yra paskirtas anksčiausiai teismo gautas pareiškimas. Teismo nuomone, šios aplinkybės nustatytos, nes bankroto bylą prašoma kelti tai pačiai įmonei, prie pareiškimo pridėti įrodymai, kurių visuma leis operatyviau, išsamiau ir teisingiau išnagrinėti klausimą. Teismo posėdis bankroto (restruktūrizavimo) bylos iškėlimo klausimui išspręsti paskirtas rašytinio proceso tvarka 2016-02-29 d. 9.30 val. Apie posėdžio laiką ir vietą nustatyta tvarka paskelbta specialiame internetiniame tinklapyje.

7Panevėžio apygardos teismas civilinėje byloje Nr.eB2-358-544/2016 dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, kuri sujungta su civiline byla Nr. B2-348-544/2016, su kuria sujungiama ir ši byla, išsprendė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą pagal ĮRĮ nuostatas ir 2016-02-04 nutartimi nutarė sustabdyti atsakovės UAB „( - )“ turto, turtinių teisių ir piniginių lėšų realizavimą ir (ar) išieškojimą pagal vykdomuosius dokumentus, išduotus pagal teismų ir kitų institucijų sprendimus bei leisti bendrovei iš sąskaitos Nr. ( - ) ( - ), AB atlikti visus įmonės ūkinei komercinei veiklai reikalingus mokėjimus ir įmokas, iš jų - ir privalomąsias įmokas bei išmokas, kilusias iš darbo teisinių santykių, o konkrečią pinigų sumą, kurią leidžiama per mėnesį panaudoti šiems tikslams, pavesti nustatyti antstoliui. Bankroto byloje laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas buvo išspręstas įsiteisėjusia 2016-01-07 nutartimi pagal kreditorės UAB „( - )“ prašymą. Kadangi laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimai išspręsti, laikinosios apsaugos priemonės pagal ĮRĮ numatytus reikalavimus pritaikytos, bankroto ir restruktūrizavimo bylų iškėlimo ar atsisakymo jas kelti klausimai bus sprendžiami kartu vienoje byloje, tenkinti ieškovės UAB „( - )“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nėra pagrindo.

8Vadovaujantis išdėstytu ir ĮBĮ 5 str. 4 d., 10 str. 1 d., CPK 136 str. 4 d., 290 str., 291 str.

Nutarė

9Civilinę bylą Nr.B2-382-544/2016 pagal ieškovės UAB „( - )“ dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „( - )“ sujungti su civiline byla Nr. B2-348-544/2016 ir suteikti byloms bendrą Nr.B2-348-544/2016.

10Bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka 2016 m. vasario 29 d. 9.30 val.

11Ieškovės UAB „( - )“ prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones netaikyti.

12Išsiųsti dalyvaujantiems byloje asmenims šios nutarties kopiją, o atsakovei UAB „( - )“ - ir ieškovės UAB „( - )“ dokumentų kopijas.

13Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai