Byla eB2-335-544/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė rašytinio proceso tvarka nagrinėdama civilinę bylą Nr. ( - ) pagal ieškovės UAB „( - )“ (j. a. k. ( - ), buveinės adresas – ( - ) g. ( - ), A. R., ( - ) rajonas) ieškinį atsakovei UAB „( - )“ (j. a. k. ( - ), buveinės adresas – ( - ) g. ( - ), ( - ), veiklos adresas - ( - ) al. ( - ), ( - )) dėl bankroto bylos iškėlimo

Nustatė

22016-01-06 iškelta civilinė byla Nr. ( - ) pagal ieškovės UAB „( - )“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „( - )“. Bylos nagrinėjimas buvo paskirtas 2016-01-19 d. 9.30 val. rašytinio proceso tvarka.

32016-01-19 priimtas pareiškėjos UAB „( - )“ pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „( - )“ (civilinė byla Nr. ( - )). Ši pareiškėja pareiškė savarankišką reikalavimą iškelti atsakovei UAB „( - )“ bankroto bylą ir pateikė preliminarius įrodymus apie tai, kad yra atsakovės kreditorė ir kad piniginis reikalavimas pradelstas. Susipažinus su bylų esme matyti, kad jos iš esmės yra vienarūšės, kreditoriai reikalavimus reiškia tai pačiai įmonei. Teismas, nustatęs, kad teismo žinioje yra kelios vienarūšės bylos, kuriose dalyvauja tos pačios šalys, arba pagal skirtingų ieškovų ieškinius tam pačiam atsakovui, gali sujungti tas bylas į vieną, kad jos būtų kartu išnagrinėtos, jeigu taip sujungus greičiau ir teisingiau bus išnagrinėti ginčai, taip pat tais atvejais, kai jose nagrinėjami reikalavimai susiję ir dėl to bylų negalima išnagrinėti skyrium (CPK 136 str. 4 d.). Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 5 str. 4 d. numatyta, kad jeigu teismas gauna pareiškimą ar kelis pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo ir (arba) pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo tai pačiai įmonei, jie privalo būti nagrinėjami kartu. Jeigu pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo paskyrus nagrinėti konkrečiam teisėjui teismas gauna kitų asmenų pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo tai pačiai įmonei, visus šiuos pareiškimus nagrinėja teisėjas, kuriam yra paskirtas anksčiausiai teismo gautas pareiškimas. Teismo nuomone, šios aplinkybės nustatytos, nes bankroto bylą prašoma kelti tai pačiai įmonei, prie pareiškimo pridėti įrodymai, kurių visuma leis operatyviau, išsamiau ir teisingiau išnagrinėti klausimą. Nors teismo posėdis bankroto bylos iškėlimo klausimui išspręsti paskirtas 2016-01-19 d. 9.30 val., tačiau sujungus bylas yra galimybė procesinius dokumentus dalyvaujantiems byloje asmenims išsiųsti ir teismo posėdį paskirti taip, kad nebūtų pažeistas ĮBĮ 9 str. 6 d. numatytas vieno mėnesio terminas nuo pareiškimo gavimo dienos priimti nutartį iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją iškelti.

4Pasirengimo nagrinėti bylą teisme veiksmai atlikti anksčiau gautoje byloje, ĮBĮ 9 str. nurodyti įrodymai, reikalingi bankroto bylos iškėlimo (atsisakymo iškelti bankroto bylą) klausimui išspręsti, gauti.

5Vadovaujantis išdėstytu ir ĮBĮ 10 str. 1 d., CPK 136 str. 4 d., 290 str., 291 str.

Nutarė

6Civilinę bylą Nr. ( - ) pagal ieškovės UAB „( - )“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „( - )“ sujungti su civiline byla Nr. ( - ) pagal pareiškėjos UAB „( - )“ (j. a. k. ( - ), buveinės adresas – ( - ) g. ( - ), ( - )) pareiškimą atsakovei UAB „( - )“ (j. a. k. ( - ), buveinės adresas – ( - ) g. ( - ), ( - ), veiklos adresas - ( - ) al. ( - ), ( - )) dėl bankroto bylos iškėlimo ir suteikti byloms bendrą Nr. ( - ).

7Bylos nagrinėjimą rašytinio proceso tvarka atidėti 2016 m. vasario 4 d. 14.00 val. Apie teismo posėdžio laiką ir vietą nustatyta tvarka paskelbti specialiame internetiniame tinklapyje.

8Išsiųsti dalyvaujantiems byloje asmenims šios nutarties kopiją, o ieškovei UAB „( - )“, atsakovei UAB „( - )“ - pareiškėjos UAB „( - )“ pareiškimo kopiją.

9Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai