Byla 1A-574-332-2014
Dėl Šiaulių apylinkės teismo 2014-03-26 nuosprendžio, kuriuo P. E. pripažintas kaltu:

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Raimundo Jurgaičio, teisėjų Vidmanto Mylės, Zigmo Kavaliausko, sekretoriaujant Raimondai Katiliūtei, dalyvaujant prokurorei Gitanai Mačiulienei, gynėjams advokatams Ramūnui Dobrovolskiui, Vidmantui Skaburskui, nuteistiesiems P. E., A. A., teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistųjų P. E. ir A. A. apeliacinį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2014-03-26 nuosprendžio, kuriuo P. E. pripažintas kaltu:

2pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK) 272 str. 1 d. (dėl 2012-12-12 neteisėto medžiojimo) jam paskirta 180 MGL (23400 Lt) dydžio bauda;

3pagal BK 272 str. 1 d. (dėl 2012-12-14 neteisėto medžiojimo) jam paskirta 200 MGL (26000 Lt) dydžio bauda.

4Vadovaujantis BK 63 str. 1, 4 d., šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės subendrintos dalinio sudėjimo būdu prie griežtesnės bausmės pridedant dalį švelnesnės bausmės ir nustatyta subendrinta 240 MGL (31200 Lt) dydžio bauda.

5Vadovaujantis BK 641 straipsniu, P. E. paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir galutinė bausmė paskirta 160 MGL (20800 Lt) dydžio bauda.

6Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į paskirtą bausmę įskaitytas laikinajame sulaikyme išbūtas laikas nuo 2012-12-15 03.00 val. iki 2012-12-15, 18.05 val., viena para ir laikyti, kad P. E. yra sumokėjęs 2 MGL (260 Lt) baudos.

7Vadovaujantis BK 67 str. 2 d. 1 p., 68, str. paskirta P. E. baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas naudotis specialia teise medžioti 3 metams skaičiuojant nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

8A. A. pripažintas kaltu pagal BK 272 str. 1 d. ir jam paskirta120 MGL (15600 Lt) dydžio bauda.

9Vadovaujantis BK 641 straipsniu, A. A. paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir galutinė bausmė paskirta 80 MGL (10400 Lt) dydžio bauda.

10Vadovaujantis BK 66 straipsniu į bausmės laiką įskaitytas laikinajame sulaikyme išbūtas laikas nuo 2012-12-14 iki 2012-12-15 dvi paras ir laikyti, kad A. A. yra sumokėjęs 4 MGL (520 Lt) baudos.

11Vadovaujantis BK 67 str. 2 d. 1 p., 68, str., A. A. paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas naudotis specialia teise medžioti 1 metų laikotarpiui skaičiuojant nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

12Tuo pačiu Šiaulių apylinkės teismo 2014-03-26 nuosprendžiu R. B. atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jo atžvilgiu nuosprendis neskundžiamas.

13Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

14P. E. ir A. A. nuteisti už tai, kad jie iš anksto susitarę ir veikdami bendrininkų grupėje, A. A. vairuojamu automobiliu 2012-12-12, apie 21 val., nuvyko į (duomenys neskelbtina), šalia ( - ) miško, kur P. E., naudodamas jam išduotą ginklą „TIKKA T3“ ir draudžiamas priemones – civilinėje apyvartoje draudžiamą A kategorijos ginklo priedėlį – duslintuvą, tuo pažeisdamas Lietuvos Respublikos Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 3 straipsnio 6 punkto ir 7 straipsnio 3 dalies 1 punkto reikalavimus, uždraustoje vietoje, neturėdami medžioklės dokumentų – medžioklės lapo bei licencijos medžiojamiems gyvūnams medžioti, tuo pažeisdami Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 16.2 ir 16.4 punktų reikalavimus, o taip pat nesilaikydami draudimų, numatytų Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 58.1, 58.2, 58.3, 58.6 ir 58.33 punktuose, tai yra medžiojo be reikiamų dokumentų bei be medžioklės vadovo svetimuose medžioklės plotuose tamsiu paros metu, ir sumedžiojo 3 stirnų jauniklių patinėlius, kurių vieno vertė 318,90 litų, o bendra vertė 956,70 litų, tuo padarydami 956,70 litų turtinę žalą Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai bei didelę žalą gyvūnijai, bei sumedžiotus stirnų jauniklių patinėlius A. A. vairuojamu automobiliu parvežė į A. A. namus.

15P. E. nuteistas už tai, kad jis ir R. B. iš anksto susitarę ir veikdami bendrininkų grupėje, R. B. vairuojamu automobiliu 2012-12-14, apie 1 val., nuvyko į ( - ), pamiškę, kur P. E. naudodamas jam išduotą ginklą „TIKKA T3“ ir naudodamas draudžiamas priemones – civilinėje apyvartoje draudžiamą A kategorijos ginklo priedėlį – duslintuvą, tuo pažeisdamas Lietuvos Respublikos Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 3 straipsnio 6 punkto ir 7 straipsnio 3 dalies 1 punkto reikalavimus, uždraustoje vietoje, neturėdami medžioklės dokumentų - medžioklės lapo bei licencijos medžiojamiems gyvūnams medžioti, tuo pažeisdami Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 16.2 ir 16.4 punktų reikalavimus, o taip pat nesilaikydami draudimų, numatytų Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 58.1, 58.2, 58.3, 58.6, 58.28 ir 58.33 punktuose, tai yra medžiojo be reikiamų dokumentų bei be medžioklės vadovo svetimuose medžioklės plotuose tamsiu paros metu iš automobilio, ir sumedžiojo dvi tauriojo elnio pateles ir 9 tauriojo elnio jauniklius, kurių vieno vertė 1116, 15 litų, o bendra vertė 12277,65 litai, tuo padarydami 12277,65 litų turtinę žalą Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai ir didelę žalą gyvūnijai, bei dalį sumedžiotų gyvūnų R. B. vairuojamu automobiliu parvežė į A. A. namus.

16Apeliaciniu skundu nuteistasis P. E. prašo Šiaulių miesto apylinkės teismo 2014-03-26 nuosprendį pakeisti ir sumažinti jam paskirtos baudos dydį.

17Apeliaciniame skunde nuteistasis nurodo, kad su skundžiamu nuosprendžiu nustatyta jo padarytos nusikalstamos veikos, numatytos BK 272 str. 1 d., kvalifikacija ir tuo, kad būtent jis įvykdė šią veiką, sutinka visiškai, tačiau mano, kad teismas skyrė jam aiškiai per griežtą bausmę.

18Teigia, kad jis visiškai suvokia savo veikos pavojingumą ir ydingumą, nuoširdžiai gailisi nusikaltęs. Visa tai ir jo padarytos nusikalstamos veikos aplinkybės, o būtent tai, kad jis neteisėtai medžiojo, buvo nukreiptos ne į siekį pasipelnyti, tačiau tai daugiau neapgalvotų veiksmų paseka, kas, rodo, kad jis nėra potencialus nusikaltėlis, o tiesiog jis yra pagundai neatsilaikęs žmogus. Mano, kad teismas skirdamas jam subendrintą 240 MGL dydžio baudą neįvertino, jog jis jau ir taip atlygino padarytą žalą gamtai ir savo veiksmais (žalos atlyginimu) atkūrė padarytą žalą, kad padarytais nusikaltimais nebuvo siekiama pasipelnyti, ar gauti kokios nors kitos naudos, jog jis supranta, kad antra nusikalstama veika buvo žymiai pavojingesnė ir sukėlė didesnes pasekmes. Teigia, kad teismų praktikoje 200–250 MGL baudų dydžiai dažnai skiriami už sunkius nusikaltimus, o šiuo atveju padaryti du nesunkūs nusikaltimai, už kuriuos paprastai skiriamos baudos 10–20 MGL dydžio. Mano, kad šiuo atveju jam paskirta bausmė yra ne tik neteisinga bausmė, tačiau tai iškreipia ir formuojamą praktiką. Pasak apelianto, jam skirtinas dydis turėtų būti artimas minimaliam, kuris taip pat jam darytų pakankamą poveikį, kad jis suvoktų padarytos nusikalstamos veikos pavojingumą ir žalingumą visuomenei, taip pat pajustų neigiamas pasekmes, kurias nusikalstamų veikų padarymas sukelia pačiam kaltininkui. Tokia bausmė visiškai atitiktų teisingumo principą ir būtų pakankama ne tik jį nubausti už nusikalstamos veikos padarymą, bet ir perauklėti.

19Apeliaciniu skundu nuteistasis A. A. prašo Šiaulių apylinkės teismo 2014-03-26 nuosprendį panaikinti ir priimti naują nuosprendį, jo atžvilgiu taikant švelnesnę bausmės rūšį.

20Nurodo, kad teismo priimtas nuosprendis jo atžvilgiu yra per griežtas. Padaryta žala gyvūnijai atlyginta pilnai. Dėl padarytos nusikalstamos veikos prisipažino ir padėjo pareigūnams nusikaltimo tyrime. Dėl padaryto nusikaltimo nuoširdžiai gailisi ir tai pareiškė teisme.

21Teigia, kad nustatant sankcijas už teisės pažeidimus privalu paisyti konstitucinio teisinės valstybės principo, inter alia protingumo, teisingumo, proporcingumo reikalavimų. Iš Konstitucijos kylantis proporcingumo principas reiškia, kad nustatytos teisinės priemonės turi būti būtinos demokratinėje visuomenėje ir tinkamos siekiamiems teisėtiems bei visuotinai svarbiems tikslams (tarp tikslų ir priemonių turi būti pusiausvyra), jos neturi varžyti asmens teisių labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti, o jeigu šios teisinės priemonės yra susijusios su sankcijomis už teisės pažeidimą, tai minėtos sankcijos turi būti proporcingos padarytam teisės pažeidimui (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimai). Už teisės pažeidimus negalima nustatyti tokių bausmių arba nuobaudų (inter alia ir tokių jų dydžių), kurios būtų akivaizdžiai neproporcingos (neadekvačios) teisės pažeidimams ir bausmės paskirčiai. Tad įstatymuose sankcijos turi būti konstruojamos taip, kad jas taikant būtų galima atsižvelgti į teisės pažeidimo pobūdį, į atsakomybę lengvinančias ir kitas aplinkybes, idant skiriama bausmė nebūtų neteisinga, neadekvati padarytam teisės pažeidimui. Skiriama bausmė arba nuobauda turi būti teisinga. Pagal Konstituciją teismas, taikydamas sankciją už teisės pažeidimą, turi turėti galimybę atsižvelgti į visas atsakomybę lengvinančias aplinkybes, taip pat ir į tas, kurios nėra expressis verbis nurodytos įstatyme, ir paskirti teisės pažeidėjui švelnesnę negu įstatymo numatyta sankcija bausme. Pasirinkęs tokį sankcijos - piniginės baudos už teisei priešingos veikos padarymą konstravimo būdą, kai pačiame teisinę atsakomybę už nurodytą teisei priešingą veiką nustatančiame straipsnyje yra nustatyta tokia piniginė bauda, kuri yra išties didelė, t. y. tokia sankcija, kuri teisės pažeidėjams yra griežta, įstatymų leidėjas kartu turi įstatymu nustatyti ir tokį teisinį reguliavimą, kad teismas, taikydamas sankciją už šią teisei priešingą veiką – skirdamas piniginę baudą, galėtų atsižvelgti į visas atsakomybę lengvinančias aplinkybes, taip pat ir į tas, kurios nėra expressis verbis nurodytos įstatyme.

22Taip pat nurodo, kad teismas skirdamas man bausmę pripažino, kad jo padaryta gamtai žala yra didelė, vadovavosi ( - ) miške sumedžiotų stirnų skaičiumi. Teismas vadovavosi byloje pateiktu Valstybinio mokslinio instituto Gamtos tyrimo centro 2013-01-15 raštu Nr. SR-56 dėl Šiaulių rajono ( - ) kaimo ribose žalos gamtai masto nustatymui, o realiai vertino tik ( - ) miške nušautų gyvūnų per metus skaičių. ( - ) kaimo teritorijos ribos apima ne vien ( - ) mišką. Šių kaimo teritorijoje yra ( - ) miškas, ( - ) miškas, ( - ) miškas. Mano, kad teismas remdamasis raštu neteisingai įvertino žalos dydį, pripažindamas jo padarytą žalą didele, nes sumedžiotų būrelio stirnų skaičius yra 34, todėl remtis ( - ) medžiotojų pateikta informacija vien tik ( - ) miške ir aplink ji laukuose sumedžiotų stirnų skaičiumi, negalima, nes tai prieštarauja Gamtos tyrimo centro raštui esančiam byloje. Mano, kad jo padaryta žala gyvūnijai laikytina tik vidutinio dydžio, kaip nurodoma rašte.

23Teigia, kad BK numato švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės skyrimą, kai kaltinamasis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi, padėjo teismui išaiškinti nusikalstamą veiką ir pilnai atlygino žalą. Teismas BK 62 str. pagrindu gali skirti švelnesnę, negu įstatymo numatyta, bausmę ir tuo atveju, kai yra atsakomybę lengvinančių aplinkybių, bent iš dalies atlyginta žala ir kaltininkas išlaiko mažamečius vaikus arba kaltininko kaip bendrininko vaidmuo darant nusikalstama veiką buvo antraeilis. Mano, kad teismas priimdamas nuosprendį neatsižvelgė į BK 62 str. išdėstytą teisės normą, jos netaikė, nuosprendyje nepasisakė, kodėl šios teisės normos netaiko, nors pagal BK 62 str. 3 d. galėjo paskirti mažesnę bausmę negu straipsnio sankcijoje už padarytą nusikalstamą veiką numatytą mažiausią bausmę, paskirti švelnesnę bausmės rūšį, nei numatyta straipsnio sankcijoje už padarytą veiką. Nurodo, jog teismui priimant nuosprendį jo šeimoje gimė dukra, kurią jis materialiai turi išlaikyti, o paskirtoji bauda apsunkins dukros išlaikymą. Apelianto manymu, pirmos instancijos teismas netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, todėl teismo nuosprendis kaip neteisėtas ir nepagrįstas turi būti naikinamas.

24Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistieji P. E. ir A. A., jų gynėjai prašė nuteistųjų apeliacinius skundus tenkinti, prokurorė prašė nuteistųjų apeliacinius skundus atmesti.

25Nuteistųjų P. E. ir A. A. apeliaciniai skundai atmetami.

26Apeliaciniais skundais nuteistieji neginčija teismo nustatytų faktinių nusikalstamų veikų aplinkybių, jiems inkriminuotų nusikalstamų veikų kvalifikacijos, tačiau prašo jiems skirti švelnesnes bausmes. Taigi apeliacinės instancijos teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniu skundu (Lietuvos Respublikos BPK 320 str. 3 d.).

27Pagal BK 54 str. 1 d. teismas skiria bausmę vadovaudamasis straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankcija ir BK bendrosios dalies nuostatomis. BK 54 str. 2 d. nurodytos aplinkybės, į kurias privalu atsižvelgti skiriant bausmę, t. y. į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, o BK 61 str. 2 d. nustato teismui pareigą skiriant bausmę įvertinti ne tik atsakomybę lengvinančias ir (ar) atsakomybę sunkinančias aplinkybes, jų kiekį, pobūdį ir tarpusavio santykį, bet ir kitas BK 54 str. 2 d. numatytas aplinkybes. Visos šios aplinkybės turi vienodą reikšmę skiriant bausmę, jas įvertinęs teismas motyvuotai parenka skiriamos bausmės dydį, skaičiuodamas nuo jos vidurkio. Išimtys iš šios bendros taisyklės yra numatytos LR BK 62 str. ir 54 str. 3 d. ir jos suteikia išskirtinę galimybę išeiti už sankcijos ribų bei paskirti kaltininkui švelnesnę, negu įstatymo numatyta, bausmę.

28Teisėjų kolegija pažymi, kad paskirdamas nuteistiesiems P. E. ir A. A. bausmes už jų padarytus nusikaltimus, pirmosios instancijos teismas nepažeidė Lietuvos Respublikos BK 54 str. reikalavimų.

29Pirmosios instancijos teismas P. E. atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis pripažino tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.) bei visiškai atlygino nusikaltimu padarytą turtinę žalą (BK 59 str. 1 d. 3 p.). P. E. atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažinta tai, kad jis nusikalstamą veiką padarė veikdamas bendrininkų grupėje (BK 60 str. 1 d. 1 p.).

30P. E. skiriant bausmes už kiekvieną nusikalstamą veiką, teismas atsižvelgė į tai, kad jis padarė du tyčinius nesunkius nusikaltimus, anksčiau neteistas, galiojančių administracinių nuobaudų neturi, registruotas darbo biržoje ir įvertinęs atsakomybę lengvinančias bei atsakomybę sunkinančią aplinkybes, neteisėtai sumedžiotų gyvūnų didelį skaičių, už kiekvieną nusikalstamą veiką skyrė švelniausią BK 272 str. 1 d. sankcijose numatytą bausmės rūšį – baudą. BK 47 straipsnis numato, kad už nesunkų nusikaltimą skiriama bauda iki 500 MGL dydžio. Apeliantui paskirtų baudų dydžiai yra mažesni nei šios bausmės rūšies vidurkis, o be to, teismas vadovaudamasis BK 641 straipsniu paskirtą subendrintą bausmę – baudą sumažino vienu trečdaliu. Atsižvelgiant į visas bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad P. E. už atskiras nusikalstamas veikas paskirtos bausmės ir galutinė subendrinta bausmė nėra per griežtos, švelninti jas nuteistojo apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra teisinio pagrindo.

31Taip pat nėra pagrindo švelninti A. A. paskirtos bausmės dydį, kadangi pirmosios instancijos teismas atsižvelgęs į A. A. atsakomybę lengvinančias aplinkybes, t. y. jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.), visiškai atlygino nusikaltimu padarytą turtinę žalą (BK 59 str. 1 d. 3 p.), atsakomybę sunkinančią aplinkybę, kad jis nusikalstamą veika padarė veikdamas bendrininkų grupėje (BK 60 str. 1 d. 1 p.), jo asmenybę, kad neteistas, galiojančių administracinių nuobaudų neturi, dirbantis, darbe charakterizuojamas teigiamai, padarė vieną tyčinį nesunkų nusikaltimą, skyrė švelniausią BK 272 str. 1 d. sankcijoje numatytos bausmės rūšį – baudą, kurios dydį nustatė mažesnį nei BK 47 straipsnio 3 dalies 2 punkte už nesunkius nusikaltimus nustatytos baudos vidurkį.

32Nesutikdamas su paskirta bausme nuteistasis A. A. prašo taikyti BK 62 straipsnio nuostatas.

33Pagal baudžiamąjį įstatymą už nusikalstamos veikos padarymą skiriama tik tokios rūšies ir tokio dydžio bausmė, kokia numatyta BK straipsnio, pagal kurį asmuo teisiamas, sankcijoje (BK 54 straipsnio 1 dalis). BK 62 straipsnio 1, 2, 4 dalyse nustatytos šios bendrosios taisyklės išimtys ir nurodyta sąlygų visuma, kuriai esant nusikalstamą veiką padariusiam asmeniui gali būti paskirta švelnesnė, negu įstatymo numatyta, bausmė. Teismas gali taikyti BK 62 straipsnį tik konstatavęs visų įstatyme numatytų būtinų sąlygų visumą ir atsižvelgęs į visas bylos aplinkybes. Tai reiškia, kad teismas, taikydamas BK 62 straipsnį, privalo vadovautis BK 54 straipsnyje nustatytais bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais ir BK 41 straipsnio nuostatomis, reikalaujančiomis, jog paskirtąja bausme turi būti siekiama visų šiame straipsnyje nurodytų tikslų. Be to, pagal įstatymą švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės paskyrimas, net ir esant konkrečioje baudžiamojoje byloje BK 62 straipsnio 2 ar kitose dalyse nustatytų sąlygų visumai, yra teismo, nagrinėjančio bylą, teisė, bet ne pareiga. Dėl to teismas, įvertinęs nusikalstamos veikos pavojingumo pobūdį, laipsnį, kitas byloje esančias reikšmingas aplinkybes, gali neskirti švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės, nors būtinos sąlygos yra (kasacinės nutartys Nr. 2K-323/2008, 2K-435/2008, 2K-43/2014).

34Pagal BK 62 straipsnio 2 dalies 2, 3 punktus teismas, atsižvelgęs į visas bylos aplinkybes, gali už kiekvieną nusikalstamą veiką paskirti švelnesnę, negu įstatymo numatyta, bausmę, kai yra atsakomybę lengvinančių aplinkybių, bent iš dalies atlyginta ar pašalinta turtinė žala, jeigu ji buvo padaryta, o kaltininkas išlaiko mažamečius vaikus, kurių dėl įstatyme numatytos paskirtos bausmės nebūtų kam prižiūrėti arba kaltininko kaip bendrininko vaidmuo darant nusikalstamą veiką buvo antraeilis. Nagrinėjamu atveju, nustatytos dvi A. A. atsakomybę lengvinančios aplinkybės – nuteistasis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi, visiškai atlygino nusikaltimu padarytą turtinę žalą, jog išlaiko mažametį, 2014-03-23 gimusį vaiką, jo vaidmuo darant nusikalstamą veiką buvo antraeilis, taikyti BK 62 str. būtų pagrindas. Tačiau atsižvelgus į tai, kad apylinkės teismas A. A. skyrė švelniausią BK 272 str. 1 d. numatytą bausmės rūšį, baudą paskyrė mažesnę nei už nesunkius nusikaltimus nustatytos baudos vidurkį, jog A. A. pats būdamas medžiotoju suprato, kad vykdo neteisėtą medžioklę, jog daro didelę žalą gyvūnijai, kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo taikyti BK 62 str. ir skirti A. A. švelnesnę, negu įstatymo numatyta, bausmę. Pažymima, kad kiekvienas padaręs nusikalstamą veiką asmuo turi susilaukti bausmės arba kitokių baudžiamojo teisinio poveikio priemonių, kurias numato baudžiamasis įstatymas, taip atgrasant jį bei kitus asmenis nuo vėlesnių nepageidaujamo elgesio apraiškų.

35Didelės žalos gyvūnijai padarymas A. A. apeliaciniame skunde ginčijamas nepagrįstai. Apeliantas teigia, kad teismas neteisingai įvertino žalos dydį, pripažindamas jo padarytą žalą didele, mano, kad jo padaryta žala gyvūnijai laikytina tik vidutinio dydžio. Toks teiginys kyla iš pernelyg siauros vertinamojo požymio – didelės žalos gyvūnijai – traktuotės. Šis požymis, atsižvelgiant į BK 272 straipsnio specifiką, negali būti suvedamas vien į sumedžioto laimikio dydžio apskaičiavimą, sumedžiotų gyvūnų skaičių, vertę pinigais ir pan. Privalu atsižvelgti ir į kitas konkrečias bylos aplinkybes, reikšmingas vertinant gyvūnijai padarytą žalą. Pirmosios instancijos teismas nuosprendyje nurodė nustatęs, kad P. E. ir A. A., veikdami bendrininkų grupe, medžiojo be reikiamų dokumentų bei be medžioklės vadovo svetimuose medžioklės plotuose, tamsiu paros metu, ir sumedžiojo 3 stirnų jauniklių patinėlius, ir taip padarė didelę žalą gyvūnijai. Nuosprendyje pateikiama nuoroda į Valstybinio mokslinio instituto Gamtos tyrimų centro raštą, kuriame detaliai aprašoma kaip nustatoma didelė žala, į ką atsižvelgiama, kaip ji paskaičiuojama. Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo nuosprendyje padarytos žalos dydžio įvertinimui. Šiuo požiūriu teismas, išsiaiškindamas vertinamąjį didelės žalos gyvūnijai požymį ir taikydami jį byloje nustatytoms faktinėms bylos aplinkybėms, klaidos nepadarė.

36Remiantis tuo, kas išdėstyta, daroma išvada, kad naikinti ar keisti skundžiamą nuosprendį P. E. ir A. A. apeliaciniuose skunduose nurodytais argumentais nėra pagrindo, todėl apeliaciniai skundai netenkinami.

37Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

38nuteistųjų P. E. ir A. A. apeliacinius skundus atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK) 272 str. 1 d. (dėl... 3. pagal BK 272 str. 1 d. (dėl 2012-12-14 neteisėto medžiojimo) jam paskirta... 4. Vadovaujantis BK 63 str. 1, 4 d., šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės... 5. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, P. E. paskirta bausmė sumažinta vienu... 6. Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į paskirtą bausmę įskaitytas laikinajame... 7. Vadovaujantis BK 67 str. 2 d. 1 p., 68, str. paskirta P. E. baudžiamojo... 8. A. A. pripažintas kaltu pagal BK 272 str. 1 d. ir jam paskirta120 MGL (15600... 9. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, A. A. paskirta bausmė sumažinta vienu... 10. Vadovaujantis BK 66 straipsniu į bausmės laiką įskaitytas laikinajame... 11. Vadovaujantis BK 67 str. 2 d. 1 p., 68, str., A. A. paskirta baudžiamojo... 12. Tuo pačiu Šiaulių apylinkės teismo 2014-03-26 nuosprendžiu R. B. atleistas... 13. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 14. P. E. ir A. A. nuteisti už tai, kad jie iš anksto susitarę ir veikdami... 15. P. E. nuteistas už tai, kad jis ir R. B. iš anksto susitarę ir veikdami... 16. Apeliaciniu skundu nuteistasis P. E. prašo Šiaulių miesto apylinkės teismo... 17. Apeliaciniame skunde nuteistasis nurodo, kad su skundžiamu nuosprendžiu... 18. Teigia, kad jis visiškai suvokia savo veikos pavojingumą ir ydingumą,... 19. Apeliaciniu skundu nuteistasis A. A. prašo Šiaulių apylinkės teismo... 20. Nurodo, kad teismo priimtas nuosprendis jo atžvilgiu yra per griežtas.... 21. Teigia, kad nustatant sankcijas už teisės pažeidimus privalu paisyti... 22. Taip pat nurodo, kad teismas skirdamas man bausmę pripažino, kad jo padaryta... 23. Teigia, kad BK numato švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės skyrimą,... 24. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistieji P. E. ir A. A., jų... 25. Nuteistųjų P. E. ir A. A. apeliaciniai skundai atmetami.... 26. Apeliaciniais skundais nuteistieji neginčija teismo nustatytų faktinių... 27. Pagal BK 54 str. 1 d. teismas skiria bausmę vadovaudamasis straipsnio,... 28. Teisėjų kolegija pažymi, kad paskirdamas nuteistiesiems P. E. ir A. A.... 29. Pirmosios instancijos teismas P. E. atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis... 30. P. E. skiriant bausmes už kiekvieną nusikalstamą veiką, teismas... 31. Taip pat nėra pagrindo švelninti A. A. paskirtos bausmės dydį, kadangi... 32. Nesutikdamas su paskirta bausme nuteistasis A. A. prašo taikyti BK 62... 33. Pagal baudžiamąjį įstatymą už nusikalstamos veikos padarymą skiriama tik... 34. Pagal BK 62 straipsnio 2 dalies 2, 3 punktus teismas, atsižvelgęs į visas... 35. Didelės žalos gyvūnijai padarymas A. A. apeliaciniame skunde ginčijamas... 36. Remiantis tuo, kas išdėstyta, daroma išvada, kad naikinti ar keisti... 37. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p.,... 38. nuteistųjų P. E. ir A. A. apeliacinius skundus atmesti....