Byla 2-37-878/2013
Dėl civilinės bylos pagal ieškovų V. B. ir S. B. ieškinį atsakovei UAB „Prienų energija“ dėl įpareigojimo laikytis sutarties sąlygų, perskaičiuoti nepagrįstas sąskaitas ir atlyginti ieškovų patirtą žalą

1Prienų rajono apylinkės teisėja Inga Liubinienė, sekretoriaujant Gailinai Jankauskienei, dalyvaujant ieškovams V. B. ir S. B., atsakovės UAB „Prienų energija“ atstovui advokatui V. R., viešame parengiamajame teismo posėdyje spręsdama klausimą dėl civilinės bylos pagal ieškovų V. B. ir S. B. ieškinį atsakovei UAB „Prienų energija“ dėl įpareigojimo laikytis sutarties sąlygų, perskaičiuoti nepagrįstas sąskaitas ir atlyginti ieškovų patirtą žalą,

Nustatė

2Ieškovai V. B. ir S. B. ieškiniu prašo įpareigoti atsakovę teikti paslaugas ir sąskaitas už jas pagal esamą sutartį, kaip tai buvo daroma iki 2010 spalio 1 d., per vieną mėnesį nuo sprendimo įsigaliojimo pateikti suderinimui suskaičiuotas ieškovams tenkančias padidėjusias išlaidas už sunaudotą elektros energiją bendro naudojimo patalpų apšvietimui per visą siurblių darbo laiką (2005 m. spalio 1 d. - 2012 m. birželio 15 d.) pagal nominalią galią, laikant, kad karšto vandens cirkuliacinės sistemos siurblys veikia 50 savaičių per metus, o šildymo sistemos siurblys veikia vidutiniškai 30 savaičių per metus duomenis apie nedeklaruoto karšto vandens paruošimui sunaudotos šilumos energijos išdalinimą, kaip panaudotos šildymui bei šilumos perdavimui per cirkuliacinę sistemą per 2009 m. gegužės 1 d. - 2011 m. gruodžio 31 d. laikotarpį, perskaičiuotą pagal buvusią iki 2010 m. spalio 1 d. tvarką bendro naudojimo patalpų šildymui ieškovams tenkančią šilumos energijos dalį 2010 m. spalio 1 d.- 2012 m. birželio 15 d. laikotarpiu, pasiūlymus, kaip bus kompensuota jiems padaryta žala.

3Nuo 2012 m. sausio 1 d. įsigaliojusios redakcijos Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 34 straipsnyje nustatyta privaloma išankstinė skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka, pagal kurią Valstybinė energetikos inspekcija išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių skundus ir ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir apmokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, o Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių skundus ir ginčus dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, dėl prisijungimo, energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo.

4Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovė V. B. 2011 m. gruodžio 5 d. skundu kreipėsi į Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją (toliau – Komisija), pareikšdama reikalavimus, analogiškus Prienų rajono apylinkės teismui pateiktame ieškinyje (b.l. 13-14). Ši Komisija V. B. pateikė 2012 m. vasario 23 d. raštą dėl jos skundo nagrinėjimo Nr. R2-483. Kaip paaiškino ieškovai teismo parengiamajame posėdyje, ieškovė V. B. nesikreipė į Vilniaus apygardos teismą ir neprašė ginčo nagrinėti iš esmės. Komisijos rašte faktiškai nepriimtas joks aiškus sprendimas dėl V. B. skundo – tenkinti jį visiškai ar iš dalies ar atmesti. Taigi, darytina išvada, kad ieškovai gali pasinaudoti išankstine privaloma skundo sprendimo ne teisme tvarka šioje Komisijoje. Ieškovai nepasinaudojo ir Energetikos įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje numatyta privaloma išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka kreiptis į Valstybinę energetikos inspekciją, nors ieškinyje kelia reikalavimus, kurie būtų priskirtini ir šios inspekcijos kompetencijai (apmokėjimas už suvartotą energiją, energetikos įrenginių eksploatavimas ir pan.). Iš ieškinyje ir ieškovų papildomai pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose (b.l. 31-32) nurodytų aplinkybių matyti, kad ieškovai ginčija atsakovės taikomą visame Mindaugo g. 18, Trakuose esančiame daugiabučiame name sunaudotos šilumos kiekio paskirstymą, energijos tiekimą ir apskaitą ne pagal V. B. 2000 m. lapkričio 2 d. su SP UAB „Trakų šilumos tinklai“ sudarytą Šilumos ir karšto vandens tiekimo ir atsiskaitymo sutartį Nr. 200011A, taip pat ginčija ieškovei priklausančių šilumos prietaisų prijungimo ir eksploatavimo teisėtumą. Taigi, tokiems skundams ir ginčams nagrinėti Energetikos įstatymo nuo 2012 m. sausio 1 d. nustatytos privalomos išankstinės skundo ar ginčo sprendimo ne teisme tvarkos ieškovai nesilaikė ir dar gali ja pasinaudoti, todėl ieškinys paliktinas nenagrinėtas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 296 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 384 straipsnio 3 dalis, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.54 straipsnio 3 dalis). Pažymėtina, kad pagal Energetikos įstatymo 34 straipsnio 16 dalies nuostatas, ginčo šalys per 30 dienų nuo vartotojų ir energetikos įmonių ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimo, kuriuo ginčas išsprendžiamas iš esmės ar ginčo nagrinėjimas nutraukiamas, priėmimo turi teisę kreiptis į Vilniaus apygardos teismą ir prašyti nagrinėti jų ginčą iš esmės.

5Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 296 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 290-291 straipsniais,

Nutarė

6Ieškinį palikti nenagrinėtą.

7Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai