Byla 2-1798/2013
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 24 d. nutarties, kuria nurodytos pareiškėjos pareiškimas laikytas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjos V. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 24 d. nutarties, kuria nurodytos pareiškėjos pareiškimas laikytas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėja V. B. kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. kovo 18 d. sprendimą Nr. R2-852 niekiniu ir jį panaikinti bei išreikalauti iš Prienų rajono apylinkės teismo civilinę bylą Nr. 2-37-878/2013 ir jos pagrindu išspręsti ginčą iš esmės.

5Vilniaus apygardos teismas 2013 m. balandžio 29 d. nutartimi nurodė, kad pareiškėjos V. B. pateiktame procesiniame dokumente nėra nurodyta jokių aplinkybių, kuriomis pareiškėja grindžia savo reikalavimą, ir nustatė terminą iki 2013 m. gegužės 14 d. pašalinti šį procesinio dokumento trūkumą – nurodyti ieškinio faktinį pagrindą.

62013 m. gegužės 13 d. pareiškėja, vykdydama minėtą nutartį, pateikė paaiškinimus. Nurodė, kad jos pateikto ieškinio esmė yra įpareigoti atsakovą UAB ,,Prienų energija“ laikytis 2000 m. lapkričio 23 d. sutarties Nr. 200011A sąlygų: 1) pateikti sąskaitas už bendro naudojimo (laiptinės) šildymą taikant 3.53 kv.m. ieškovės butui tenkantį sąlyginį laiptinis normatyvą; 2) nepriskaičiuoti kaimynų nedeklaruoto karšto vandens paruošimui sunaudotos šilumos energijos, kaip sunaudotos patalpų šildymui; 3) pristatyti šilumnešį iki sutartyje numatytų šildymo prietaisų (laiptinės šildymo radiatoriaus ir ,,gyvatuko“) atsakovo sąskaita. Pareiškėja nurodė, kad dėl pirmojo reikalavimo Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija yra priėmusi sprendimą, kurį pareiškėja prašo panaikinti, o dėl antrojo ir trečiojo reikalavimų pareiškėja laukia sprendimo iš Valstybinės energetikos inspekcijos, kurį gavusi patikslins ieškinį.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gegužės 24 d. nutartimi pareiškėjos V. B. pareiškimą laikė nepaduotu ir grąžino jį pareiškėjai.

9Teismas nurodė, kad pareiškėjos pateiktame 2013 m. gegužės 15 d. dokumente yra nurodytos aplinkybės, kuriomis grindžiamas reikalavimas, kartu pažymėdamas, kad yra nurodytos ir aplinkybės, dėl kurių nėra priimti sprendimai Valstybinėje energetikos komisijoje. Teismas nurodė, kad pareiškėjos pateiktas dokumentas neatitinka CPK 111 straipsnio 2 dalies 4 punkto ir 135 straipsnio 1 dalies 4 punkto reikalavimų.

10III. Atskirojo skundo argumentai

11Pareiškėja V. B. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 24 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą apygardos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

121) Teismas nepagrįstai nurodė, kad pareiškėja procesinį dokumentą pateikė 2013 m. gegužės 15 d., t. y. pavėlavusi, nors ieškovė minėtą dokumentą pašto tarnybai pateikė 2013 m. gegužės 13 d.

132) Teismas nurodė, kad pateiktame dokumente išdėstytos aplinkybės, dėl kurių nėra priimti sprendimai Valstybinėje energetikos komisijoje. Ši teismo išvada yra nesuprantama, nes tokia valstybinė institucija (Valstybinė energetikos komisija) neegzistuoja.

143) Teismas nepagrįstai sprendė, kad pareiškėja nenurodė teismui reikalavimo, kadangi pateiktame pareiškime yra du reikalavimai: 1. pripažinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. kovo 18 d. sprendimą Nr. R2-852 niekiniu ir jį panaikinti; 2. išreikalauti iš Prienų rajono apylinkės teismo civilinę bylą Nr. 2-37-878/2013 ir jos pagrindu išspręsti ginčą iš esmės, t. y. įpareigoti šilumos tiekėją UAB ,,Prienų energija” laikytis sutarties sąlygų ir perskaičiuoti kainas.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas netenkinamas.

17Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas, nutaręs, kad apeliantė nepašalino ieškinio trūkumų, pagrįstai ieškinį laikė nepaduotą ir grąžino jį padavusiam asmeniui.

18Ieškinio formos ir turinio reikalavimai nustatyti CPK 111 ir 135 straipsniuose. Bet kurio ieškinio turinį sudaro ieškovo reikalavimas ir jį pagrindžiančios aplinkybės (CPK 135 str. 1 d. 2 p., 4 p.). Ieškovė į teismą kreipėsi, prašydama panaikinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sprendimą (b. l. 1-2); reikalavimą pagrindžiančių aplinkybių nenurodė, todėl apygardos teismas 2013 m. balandžio 29 d. nutartimi ieškovei nustatė terminą ieškinio trūkumams pašalinti –nurodyti ieškinio reikalavimą patvirtinančias aplinkybes.

19Vykdydama minėtą teismo nutartį, apeliantė 2013 m. gegužės 13 d. pateikė paaiškinimus, nurodydama, kad ieškinio esmė yra įpareigoti atsakovą UAB ,,Prienų energija“ laikytis 2000 m. lapkričio 23 d. sutarties Nr. 200011A sąlygų ir išvardydama pažeidimus, kuriuos, jos nuomone, atlieka atsakovas UAB ,,Prienų energija“.

20Susipažinus su apeliantės 2013 m. gegužės 13 d. pateiktais paaiškinimais matyti, kad juose nurodytos faktinės aplinkybės nėra susiję su pirminiame procesiniame dokumente nurodytu reikalavimu - panaikinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sprendimą. Be to, reiškiamas ir visiškai kito pobūdžio reikalavimas – įpareigoti atsakovą UAB ,,Prienų energija“ laikytis 2000 m. lapkričio 23 d. sutarties Nr. 200011A sąlygų, nors tokio reikalavimo pirminiame ieškinyje (prašyme) nebuvo suformuluota.

21Be to, 2013 m. gegužės 13 d. pateiktuose paaiškinimuose nurodyti reikalavimai yra suformuluoti netinkamai, iš jų neaišku, kokius konkrečius veiksmus prašoma įpareigoti atlikti atsakovą UAB ,,Prienų energija“ (pavyzdžiui, apeliantei nurodant, kad atsakovas nuo 2010 m. spalio 1 d. netinkamai skaičiuoja mokesčius ir prašant įpareigoti juos skaičiuoti tinkamai, neaišku, ar šis reikalavimas yra nukreiptas į ateitį ar siekiama ir prisiteisti įsiskolinimą už laikotarpį, kai buvo netinkamai skaičiuojami mokesčiai; ir kt.). Pagal apeliantės suformuluotus reikalavimus neaišku, ar tarp šalių kilęs ginčas turi būti nagrinėjamas išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka (Energetikos įstatymo 34 str.).

22Dėl nurodytų aplinkybių pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti apeliantės ieškinį, kaip pateiktą nepašalinus teismo nutartimi nustatytų trūkumų.

23Skundžiamos nutarties teisėtumo nepaneigia apeliantės pateiktas prašymas išreikalauti užbaigtą civilinę bylą iš Prienų rajono apylinkės teismo, kurios medžiaga neva pagrįstų ieškovės reikalavimą ir faktinį pagrindą. Suformuluoti ieškinio pagrindą yra ieškovo pareiga (CPK 12, 178 str.); apeliantė turi teisę prašyti išreikalauti įrodymus, kurių ji negali gauti, tačiau teismas negali nagrinėti bylos kitoje byloje pateiktų procesinių dokumentų pagrindu.

24Kaip minėta, apeliantės pirminis procesinis dokumentas ir po trūkumų šalinimo pateiktas dokumentas yra tarpusavyje nesusiję, priėmus tokius dokumentus būtų apsunkinta priešingos šalies teisė teikti atsikirtimus, tokių procesinių dokumentų pagrindu negali būti nagrinėjama byla, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad apeliantė neįvykdė 2013 m. balandžio 29 d. nutarties dėl trūkumų šalinimo.

25Dėl nurodytų aplinkybių, pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai ieškinį paliko nenagrinėtą, nepašalinus jo trūkumų (CPK 115 str. 3 d.), o naikinti skundžiamą nutartį dėl atskirajame skunde išdėstytų argumentų nėra pagrindo.

26Pažymėtina, kad skirtingai nei teigia apeliantė, skundžiamoje nutartyje teismas nenurodė, kad patikslintas procesinis dokumentas buvo pateiktas praleidus terminą ir šiuo pagrindu priimti pateikto dokumento neatsisakė. Iš skundžiamos nutarties turinio matyti, kad teismas, nurodydamas, kad dėl dalies apeliantės reikalavimų nėra priimti sprendimai Valstybinėje energetikos komisijoje, padarė rašymo apsirikimą, kadangi iš bylos duomenų aišku, jog turėjo būti nurodyta Valstybinė energetikos inspekcija. Šie apeliantės argumentai neturi įtakos skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagristumui.

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėja V. B. kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti Valstybinės... 5. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. balandžio 29 d. nutartimi nurodė, kad... 6. 2013 m. gegužės 13 d. pareiškėja, vykdydama minėtą nutartį, pateikė... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gegužės 24 d. nutartimi pareiškėjos V.... 9. Teismas nurodė, kad pareiškėjos pateiktame 2013 m. gegužės 15 d. dokumente... 10. III. Atskirojo skundo argumentai... 11. Pareiškėja V. B. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2013 m.... 12. 1) Teismas nepagrįstai nurodė, kad pareiškėja procesinį dokumentą... 13. 2) Teismas nurodė, kad pateiktame dokumente išdėstytos aplinkybės, dėl... 14. 3) Teismas nepagrįstai sprendė, kad pareiškėja nenurodė teismui... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Atskirasis skundas netenkinamas.... 17. Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas, nutaręs, kad apeliantė... 18. Ieškinio formos ir turinio reikalavimai nustatyti CPK 111 ir 135... 19. Vykdydama minėtą teismo nutartį, apeliantė 2013 m. gegužės 13 d. pateikė... 20. Susipažinus su apeliantės 2013 m. gegužės 13 d. pateiktais paaiškinimais... 21. Be to, 2013 m. gegužės 13 d. pateiktuose paaiškinimuose nurodyti... 22. Dėl nurodytų aplinkybių pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė... 23. Skundžiamos nutarties teisėtumo nepaneigia apeliantės pateiktas prašymas... 24. Kaip minėta, apeliantės pirminis procesinis dokumentas ir po trūkumų... 25. Dėl nurodytų aplinkybių, pirmosios instancijos teismas teisėtai ir... 26. Pažymėtina, kad skirtingai nei teigia apeliantė, skundžiamoje nutartyje... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1... 28. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 24 d. nutartį palikti nepakeistą....