Byla eB2-167-640/2020
Dėl įmonės pabaigos civilinėje byloje pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Blue Bridge“ pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Copictures Holding“ dėl bankroto bylos iškėlimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Veniulytė-Jankūnienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Copictures Holding“ nemokumo administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Relina“ prašymą dėl įmonės pabaigos civilinėje byloje pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Blue Bridge“ pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Copictures Holding“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

31.

4Vilniaus apygardos teismas 2019 m. gegužės 7 d. nutartimi iškėlė UAB „Copictures Holding“ bankroto bylą, nemokumo administratoriumi paskyrė UAB „Relina“. Nutartis įsiteisėjo 2019 m. gegužės 20 d.

52.

6Vilniaus apygardos teismas 2019 m. gegužės 28 d. nutartimi patvirtino administravimo išlaidų sąmatą, o 2019 m. rugsėjo 3 d. nutartimi kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, bei pritaikė bendrovei supaprastintą bankroto procedūrą.

73.

8Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 24 d. nutartimi BUAB „Copictures Holding“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

94.

10Teisme gautas BUAB „Copictures Holding“ nemokumo administratoriaus prašymas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos. Prašyme nurodoma, kad bankroto administratoriui buvo perduoti bendrovės dokumentai, tačiau bendrovė turto neturi, lėšų nėra gauta, todėl kreditorių reikalavimų tenkinti galimybių nėra.

11Prašymas tenkintinas.

125.

13Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 155 straipsnio 1 dalis numato, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus šio įstatymo nuostatas, reguliuojančias 1) atlygį nemokumo administratoriui; 2) kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką; 3) reikalavimus restruktūrizavimo plano turiniui ir įgyvendinimo trukmei; 4) kreditorių balsavimą dėl restruktūrizavimo plano; 5) nemokumo administratoriaus skyrimą bankroto byloje. Aptariamo straipsnio 2 dalyje nurodoma, jog šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms išimtims taikomi JANĮ 153 straipsnyje nurodyti įstatymai.

146.

15Klausimas dėl įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro nepatenka į JANĮ 155 straipsnyje nurodytas išimtis, tačiau atsižvelgiant į tai, kad bankroto byla UAB „Copictures Holding“ iškelta dar 2019 m. gegužės 7 d., šiuo atveju taikytinos Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau-ĮBĮ) nuostatos galiojusios iki 2019 m. sausio 31 d.

167.

17ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis numato, kad teismas priima sprendimą dėl įmonės pabaigos, kai likviduojant bankrutavusią įmonę, administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba pervedimo aktus, bei Aplinkos apsaugos departamento pažymą.

188.

19Teismų praktikoje pažymima, jog teismo sprendimas dėl įmonės pabaigos yra konstatavimas, kad visos įmonės bankroto procedūros yra užbaigtos, įmonės turtas yra realizuotas arba nurašytas, kreditorių reikalavimai, kiek leido turto vertė, patenkinti. Šiame procesiniame teismo dokumente apsiribojama konstatavimu, kad administratorius pateikė visus dokumentus, reikiamus priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos, todėl kliūčių užbaigti įmonės veiklą nėra (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1684/2012).

209.

21Iš viešai prieinamų duomenų matyti, kad įmonė neturi registruoto kilnojamojo ar nekilnojamojo turto. Nenustatyta, kad įmonė turėtų kito materialaus turto ar lėšų banko sąskaitoje, kasoje. Taigi, galimybių gauti pajamų kreditorių finansiniams reikalavimams patenkinti nėra. Nepatenkintų finansinių reikalavimų bendra suma sudaro – 113 727,02 Eur.

2210.

23Bankroto administratorius pateikė teismui Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos 2019 m. spalio 28 d. raštą Nr. (18.1)-AD5-19395, kuriame nurodoma kad BUAB „Copictures Holding“ už teršimą bausta nebuvo, duomenų, kad paliko sukauptas atliekas ar užterštą gruntą nėra, kitų neįvykdytų aplinkosauginių įsipareigojimų neturi. Esant nurodytoms aplinkybėms ir jas patvirtinantiems įrodymams bei vadovaujantis ĮBĮ nuostatomis, priimtinas sprendimas dėl BUAB „Copictures Holding“ pabaigos.

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 236, 270 straipsniais ir Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi,

Nutarė

25prašymą dėl įmonės pabaigos tenkinti.

26Pripažinti bankrutavusią uždarąją akcinę bendrovę „Copictures Holding“ (įmonės kodas: ( - ), buveinės adresas: (duomenys nesklebtini)) pasibaigusia ir išregistruoti ją iš juridinių asmenų registro.

27Pavesti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Copictures Holding“ bankroto administratoriui atlikti veiksmus, numatytus įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

28Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai