Byla 2A-711-450/2014

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Andriaus Ignoto ir Astos Radzevičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Aldonos Tilindienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos apeliacinį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2012 m. balandžio 10 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui Trakų rajono savivaldybei, tretieji asmenys Trakų rajono savivaldybės administracija, Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos dėl statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4ieškovas prašė įpareigoti atsakovą per 6 mėnesius po teismo sprendimo įsiteisėjimo parengti projektinę dokumentaciją, gauti statybą leidžiantį dokumentą bei pertvarkyti du pradėtus statyti daugiabučius mažaaukščius gyvenamuosius namus Plomėnų gatvėje, Trakuose, greta sklypo Veterinarijos g. 2. Trakuose, kuriems buvo išduotas VAVA Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2007-11-29 leidimas Nr.(100)-11.16-07. Per 6 mėnesius po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos negavus naujo statybą leidžiančio dokumento ir nepertvarkius gyvenamųjų namų pagal naujai parengtą dokumentaciją, įpareigoti atsakovą per 3 mėnesius savo, Trakų rajono savivaldybės administracijos ir Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos lėšomis nugriauti du pradėtus statyti daugiabučius mažaaukščius namus gyvenamuosius namus Plomėnų gatvėje Trakuose, greta sklypo Veterinarijos g. 2, Trakuose ir sutvarkyti statybvietę. Atsakovui per teismo nustatytą terminą neįvykdžius teismo sprendimo leisti ieškovui pačiam nugriauti statinius ir sutvarkyti statybvietę reikiamas lėšas išieškant iš atsakovo. Nurodė, kad atsakovas pagal VAVA Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2007-11-29 leidimą Nr.(100)-11.16-07 Plomėnų gatvėje, Trakų mieste pradėjo statyti du daugiabučius mažaaukščius gyvenamuosius namus. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010-06-04 sprendimu administracinėje byloje Nr. I-282-331/2010 panaikino atsakovui išduotą 2007-11-29 statybos leidimą Nr.(100)-11.16-07. Taip pat buvo panaikinti ir kiti administraciniai aktai, kurių pagrindu buvo išduotas neteisėtas statybos leidimas. Buvo nustatyta, kad detaliojo plano sprendiniai prieštarauja Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemai. Neteisėti statybą leidžiantys dokumentai sukėlė pasekmes, nes statiniai yra pastatyti. Naujas statybą leidžiantis dokumentas dėl ginčo statinių atsakovui nebuvo išduotas. Todėl šios statybos padariniai turi būti pašalinti pagal Statybos įstatymą.

5Atsakovas ir tretysis asmuo Trakų rajono savivaldybės administracija su ieškiniu sutiko. Nurodė, kad teismui panaikinus statybą leidžiantį dokumentą, atsakovas ėmėsi priemonių statybai įteisinti, parengiant reikalingus dokumentus statybos leidimui gauti. Tačiau dėl dokumentų rengimo procedūrų, procesas užtruko. Šiuo metu jau yra patvirtintas detalusis planas, rengiami kiti reikalingi dokumentai. Per 6 mėnesius galimai spės pertvarkyti statinius pagal naujai perengtus dokumentus.

6Tretieji asmenys Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija su ieškiniu sutiko.

7II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

8Trakų rajono apylinkės teismas 2013 m. balandžio 10 d. sprendimu ieškinį tenkino, įpareigojo Trakų rajono savivaldybę per 6 mėnesius po teismo sprendimo įsiteisėjimo parengti projektinę dokumentaciją, gauti statybą leidžiantį dokumentą bei pertvarkyti du pradėtus statyti daugiabučius mažaaukščius gyvenamuosius namus Plomėnų gatvėje, Trakuose, greta sklypo Veterinarijos g. 2, Trakuose, kuriems buvo išduotas VAVA Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2007-11-29 leidimas Nr.(100)-11.16-07. Per 6 mėnesius po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos negavus naujo statybą leidžiančio dokumento ir nepertvarkius gyvenamųjų namų pagal naujai parengtą dokumentaciją, įpareigojo atsakovą per 3 mėnesius savo, Trakų rajono savivaldybės administracijos ir Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos lėšomis, nugriauti du pradėtus statyti daugiabučius mažaaukščius namus gyvenamuosius namus Plomėnų gatvėje Trakuose, greta sklypo Veterinarijos g. 2, Trakuose, ir sutvarkyti statybvietę. Trakų rajono savivaldybei per 9 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo neįvykdžius teismo sprendimo, leido ieškovui pačiam nugriauti statinius ir sutvarkyti statybvietę, reikiamas lėšas išieškant iš atsakovo. Priteisė iš Trakų rajono savivaldybės 15,85 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei. Nurodė, kad be ieškinio pripažinimo, jo pagrįstumą patvirtina byloje esantys įrodymai. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010-06-04 sprendimu administracinėje byloje Nr. I-282-331/2010 panaikino atsakovui išduotą 2007-11-29 statybos leidimą Nr.(100)-11.16-07. Taip pat buvo panaikinti Trakų rajono savivaldybės tarybos 2006-05-25 sprendimas Nr. S1-214 „Dėl žemės sklypo skirto socialinio būsto statybai gyventojams, kurie bus iškeldinti iš Užutrakio dvaro sodybos teritorijos, Trakų m. Plomėnų g., greta žemės sklypo Trakų m. Veterinarijos g. 2 , detaliojo plano rengimo“; Trakų rajono savivaldybės tarybos 2006-12-28 sprendimas Nr. S1-462 „Dėl žemės sklypo skirto socialinio būsto statybai gyventojams, kurie bus iškeldinti iš Užutrakio dvaro sodybos teritorijos, Trakų m. Plomėnų g., greta žemės sklypo Trakų m. Veterinarijos g. 2, detaliojo plano koncepcijos nustatymo stadijos“; Trakų rajono savivaldybės tarybos 2007-09-14 sprendimas Nr. S1-157 „Dėl žemės sklypo skirto socialinio būsto statybai gyventojams, kurie bus iškeldinti iš Užutrakio dvaro sodybos teritorijos, Trakų m. Plomėnų g., greta žemės sklypo Trakų m. Veterinarijos g. 2, detaliojo plano patvirtinimo“ ( b. l. 23 - 26). Lietuvos Vyriausias administracinis teismas šį sprendimą paliko nepakeistą. Iš faktinių duomenų patikrinimo vietoje 2012-01-17 akto Nr. FAK-149 matyti, kad Plomėnų gatvėje stovi du mažaaukščiai daugiabučiai namai. Pastatyto sienos, uždengti stogai, sudėtos durys ir langai, vienas namas apšiltintas ir nutinkuotas, kitas namas be apdailos. Todėl panaikinto statybą leidžiančio dokumento pagrindu atsiradę padariniai šalintini Statybos įstatymo nustatyta tvarka.

9Statybos įstatymo 281 str. nustato, statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimo būdus, vienas iš kurių yra leidimas per nustatytą terminą pagal reikiamai pertvarkytą projektinę dokumentaciją gavus naują statybą leidžiantį dokumentą perstatyti ar pertvarkyti statinį ar jo dalį, jeigu toks statinio perstatymas ar pertvarkymas yra galimas pagal galiojančius teisės aktus, o šių veiksmų per nustatytą terminą neatlikus, nugriauti neteisėtai pastatytą statinį ir sutvarkyti statybvietę. Ginčo ar Plomėnų gatvėje gali būti vykdomos statybos, nėra. Tam, kad ginčo statinių statyba būtų teisėta, turi būti gautas statybą leidžiantis dokumentas, išduotas teisės aktų reikalavimus atitinkančių parengiamųjų dokumentų pagrindu. Būtent tokio statybos padarinių šalinimo prašo ieškovas, su kuriuo kiti proceso dalyviai sutinka. Todėl ieškinys tenkintas.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

11Trečias asmuo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija, nesutikdama su Trakų rajono apylinkės teismo 2013-04-10 sprendimo dalimi, kuria ginčo statinius, Trakų rajono savivaldybei neįvykdžius įpareigojimo parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, nurodyta griauti bei sutvarkyti statybvietę ir TINP direkcijos lėšomis, pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo pakeisti Trakų rajono apylinkės teismo sprendimo atitinkamą dalį sekančiai: „Per 6 mėnesius po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos negavus naujo statybą leidžiančio dokumento ir nepertvarkius gyvenamųjų namų pagal naujai parengtą dokumentaciją, įpareigoti atsakovą per tris mėnesius savo ir Trakų rajono savivaldybės administracijos lėšomis nugriauti du pradėtus statyti daugiabučius mažaaukščius gyvenamuosius namus Plomėnų gatvėje, Trakuose, greta sklypo Veterinarijos g. 2, Trakuose ir sutvarkyti statybvietę“. Nurodė, kad teismas netinkamai taikė ir aiškino teisės normas, reglamentuojančias statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimą. Trakų rajono apylinkės teismas savo 2013-04-10 sprendimą iš esmės motyvavo įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010-06-04 sprendimu administracinėje byloje Nr. I-282-331/2010, Faktinių duomenų patikrinimo vietoje 2012-01-17 aktu Nr. FAK-149 bei Statybos įstatymo 281 straipsniu. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 281 str. 2 d. 1 p., kaltus asmenis, kurių lėšomis turi būti nugriautas statinys ir sutvarkyta statybvietė, nustato teismas. Tiek Vilniaus apygardos administracinis teismas administracinėje byloje Nr. I-282-331/2010, tiek šio teismo 2010-06-04 sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tikrinęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. A-556-1076/2011, nesprendė proceso dalyvių kaltės klausimo, nagrinėjimo dalykas buvo administracinių aktų teisėtumo klausimas. Kaltų asmenų nenustatinėjo ir Trakų rajono apylinkės teismas, nagrinėdamas civilinę bylą Nr. 2-83-424/2013, savo 2013-04-10 sprendimo motyvuojamojoje dalyje šiuo klausimu nepasisakė, tuo tarpu sprendimo rezoliucinėje nurodė, jog Trakų rajono savivaldybei neįvykdžius įpareigojimo parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, ginčo statiniai turi būti griaunami bei statybvietė sutvarkyta ir TINP direkcijos lėšomis. Todėl akivaizdu, jog priimdamas tokį sprendimą, Trakų rajono apylinkės teismas ne nustatė, bet tiesiog preziumavo TINP direkcijos kaltę.

12Taigi, tiek aukščiau paminėtų administracinių bylų, tiek civilinės bylos nagrinėjimo dalykas nebuvo kaltės klausimai, teismai nesprendė dėl asmenų, dalyvavusių detaliojo teritorijų planavimo ir statybos leidimo išdavimo procesuose, taip pat valstybinės žemės sklypo formavimo teisiniuose santykiuose, atsakomybės. Trakų rajono savivaldybės tarybos, Vilniaus apskrities viršininko, jo administracijos administracinių aktų panaikinimas nėra teisinis pagrindas statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinius šalinti ir TINP direkcijos lėšomis. Pagal Statybos įstatymo 281 str. 2 d. 1 p., kaltus asmenis, kurių lėšomis turi būti nugriautas statinys pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą ir sutvarkyta statybvietė, nustato tik teismas. Įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010-06-04 sprendimu administracinėje byloje Nr. I-282-331/2010 nebuvo panaikintas nė vienas individualiai TINP direkcijos priimtas teisės aktas, kad būtų galima konstatuoti jos kaltę. TINP direkcija nepriėmė nė vieno administracinio teisės akto, kurio prieštaravimas aukštesnės galios teisės aktams būtų nustatytas minėtu įsiteisėjusiu administracinio teismo sprendimu. Byloje TINP direkcija palaikė Trakų rajono savivaldybės poziciją, išdėstytą 2012-12-17 atsiliepime Nr. AP3-5203, kuriame iš esmės kalbama apie galimybę ginčą baigti taikos sutartimi.

13Ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, kad su apeliaciniu skundu nesutinka. Nurodė, kad teismas tinkamai išnagrinėjo civilinę bylą, įvertino byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimus, nustatė visas reikšmingas nagrinėjamos bylos aplinkybes ir tinkamai nagrinėjamam ginčui pritaikė teisės normas, priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą. Statybos įstatymo 281 str. aiškiai reglamentuoja statybos padarinių atsiradusių dėl neteisėtai išduoto statybą leidžiančio dokumento šalinimo tvarką ir veiksmus. Šių veiksmų per nustatytą terminą neatlikus, teismas įpareigoja statytoją (užsakovą) ar kitą įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą asmenį per nustatytą terminą teismo nustatytų kaltų asmenų lėšomis nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę (281 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

14Byloje neginčijama aplinkybė, nustatyta ir administracinių teismų, nagrinėjusių Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimų, VAVA įsakymo bei statybos leidimo teisėtumą, kad panaikintų aktų priėmimo metu Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos, patvirtintos Vyriausybės 1993-12-06 nutarimu Nr. 912 (Žin., 1993, Nr. 68-1287) sprendiniuose gyvenamųjų namų statyba ginčo teritorijoje nebuvo numatyta ir todėl vadovaujantis Saugomų teritorijų įstatymo (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902), 13 straipsnio 2 dalies 4 punktu tokia statyba draudžiama. Atsižvelgiant į šias imperatyvias nuostatas niekas negali turėti jokių teisėtų lūkesčių statyti statinius saugomoje teritorijoje, kurioje akivaizdžiai statyba negalima, todėl kaltė dėl tokios neteisėtos statybos tenka ne tik tokią statybą vykdantiems asmenims, bet ir neteisėtus statybos leidimus išdavusioms ar jų išdavimui pritarusioms valstybės ar savivaldybės institucijoms.

15Konkrečiai kalbant apie Trakų istorinio nacionalinio parko direkciją (toliau - TINP) pažymėjo, kad direkcijos atstovas dalyvavo nuolatinės statybos komisijos posėdžiuose, t. y. tiek sprendžiant klausimą dėl detaliojo plano derinimo, tiek dėl statybos leidimo išdavimo, kuris priimdamas sprendimą privalėjo vadovautis Teritorijų planavimo įstatymo, Statybos įstatymo, Saugomų teritorijų įstatymo bei kitų teisės aktų nuostatomis. Saugomų teritorijų įstatymo 3 straipsnyje nurodyta, kad saugomos teritorijos steigiamos siekiant išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes), kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę, užtikrinti kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, gamtos išteklių subalansuotą naudojimą ir atkūrimą, sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui, moksliniams tyrimams ir aplinkos būklės stebėjimams propaguoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes). Šių tikslų tinkamam įgyvendinimui yra steigiamos parkų direkcijos, kurios atsako už kraštovaizdžio kompleksų ir objektų (vertybių) apsaugą, organizuoja nuolatinę jų priežiūrą ir tvarkymą skatina pažintinį turizmą, racionalų gamtos išteklių naudojimą bei pagal kompetenciją kontroliuoja kad fiziniu ir juridinių asmenų veikla teritorinio atitiktų nustatytą saugomos teritorijos apsaugos ir naudojimo tvarką (Saugomų teritorijų įstatymo 27 straipsnio 8 dalis). Veiklą TINP organizuoja, ko apsauga ir naudojimu pagal paskirtį rūpinasi TINP direkcija. Kultūros ministro 2055-06-22 įsakymu Nr. ĮV-260 (Žin., 20U5, Nr. 81-29/2) patvirtintų TINP direkcijos nuostatų 6 punkte nurodyta, kad direkcijos veiklos tikslas yra užtikrinti TINP nuostatuose įtvirtintų uždavinių įgyvendinimą (saugoti, tvarkyti ir prižiūrėti Lietuvos valstybės istoriją reprezentuojančias vertybes, ieškoti istorinio nacionalinio parko teritorijos kultūros vertybių, rūpintis objektais, turinčiais nekilnojamųjų kultūros vertybių požymių, teikti pasiūlymus dėl jų įrašymo į Lietuvos Respublikos ar vietinį nekilnojamųjų kultūros vertybių registrus, saugoti ir puoselėti gamtos vertybes: natūralių ekotopų, augalų, grybų ir gyvūnų biologinę įvairovę, remiantis mokslo duomenimis, riboti introdukuotų rūšių įvairovės plitimą, nuolat stebėti aplinką ir pan.). Užtikrinant šių uždavinių įgyvendinimą, Vyriausybės 2000-04-04 nutarimu Nr. 388 (Žin., 2000, Nr. 30-834) patvirtintų TINP nuostatų 7 punkte nurodoma, kad nauji statiniai ir įrenginiai istorinio nacionalinio parko teritorijoje turi derėti su kultūros paveldu ir gamta, todėl teritorijų planavimo dokumentų bei statinių rengiamų projektų sprendiniai neturi prieštarauti TINP planavimo schemai (8 punktas). TINP direkcijos nuostatų 7.5 punktas įpareigoja direkciją pagal kompetenciją kontroliuoti fizinių ir juridinių asmenų ūkinę (taip pat ir rekreacinę) veiklą visoje TINP ir apsaugos (buferinėse) zonų teritorijoje. Tačiau atsižvelgiant į įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimu konstatuotus imperatyvių teisės normų pažeidimus tvirtinant detalųjį planą, išduodant statybą leidžiantį dokumentą, akivaizdu, kad TINP direkcija 2006-07-19 išdavė specialiąsias sąlygas teritorijos Trakų m., Plomėnų g., greta žemės sklypo Veterinarijos g. 2, detaliojo plano parengimui, vėliau Komisijoje suderino teritorijos detalųjį planą, 2007-05-23 raštu Nr. S-277 išdavė specialiąsias sąlygas projektavimui, taip pat Komisijoje pritarė statybą leidžiančio dokumento išdavimui, veikdama priešingai savo steigimo tikslams, pažeidė esminius savo veiklos principus, o taip pat netinkamai įgyvendino jai nustatytus veiklos uždavinius.

16Taigi pirmosios instancijos teismas išnagrinėjęs išdėstytas aplinkybes, taikydamas apelianto minimą Statybos įstatymo 281 straipsnį, savo sprendimu būtent ir nustatė, kad TINP direkcija yra vienas iš kaltų statybos leidimo išdavimo procese asmenų, kurio lėšomis turėtų būti šalinami statybos padariniai. Šie argumentai nebuvo paneigti. Todėl apeliacinio skundo teiginiai, kad direkcijos kaltė buvo preziumuojama, o ne nustatyta teismo sprendimu, atmestini. Prašė apeliacinį skundą atmesti ir Trakų rajono apylinkės teismo 2013-04-10 sprendimą palikti nepakeistą.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Trečiojo asmens apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, Trakų rajono apylinkės teismo 2013 m. balandžio 10 d. sprendimas naikintinas, byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

19LR CPK 327 str. 1 d. 2 p. nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas panaikina apskųstą teismo sprendimą ir perduoda bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, jeigu neatskleista bylos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme. Byla gali būti grąžinta iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui tik tada, kai šių pažeidimų negali ištaisyti apeliacinės instancijos teismas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad įstatymų leidėjas, įtvirtindamas civiliniame procese kooperacijos principą, nustatė teismui pareigą imtis visų būtinų priemonių, kad būtų visapusiškai išaiškintos bylos aplinkybės, kad byla būtų tinkamai išnagrinėta (LR CPK 8 str.). Atskleisti bylos esmę bei priimti sprendimą dėl pareikštų konkrečių reikalavimų pagal konkrečias byloje nustatytas faktines aplinkybes yra pirmosios instancijos teismo pareiga.

20Apeliacinio skundo ribas sudaro pirmos instancijos teismo sprendimo dalis, kuria ginčo statinius, pradėtus statyti du daugiabučius mažaaukščius gyvenamuosius namus Plomėnų gatvėje, Trakuose, greta sklypo Veterinarijos g. 2, Trakuose, atsakovui Trakų rajono savivaldybei neįvykdžius įpareigojimo parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, nurodymas per 3 mėnesius savo (atsakovo Trakų rajono savivaldybės), Trakų rajono savivaldybės administracijos ir Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos lėšomis nugriauti ir sutvarkyti statybvietę.

21Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 281 str. 2 d. 1 p. reglamentuoja statybos padarinių atsiradusių dėl neteisėtai išduoto statybą leidžiančio dokumento šalinimo būdus. 281 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodyta, kad teismui pripažinus statybą leidžiantį dokumentą negaliojančiu, teismas savo sprendimu leidžia per nustatytą terminą pagal reikiamai pertvarkytą dokumentaciją gavus naują statybą leidžiantį dokumentą perstatyti ar pertvarkyti statinį ar jo dalį, jeigu toks statinio perstatymas ar pertvarkymas yra galimas pagal detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams. Šių veiksmų per nustatytą terminą neatlikus, teismas įpareigoja statytoją (užsakovą) ar kitą įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą asmenį per nustatytą terminą teismo nustatytų kaltų asmenų lėšomis nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę (281 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

22Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis, nusprendė, kad ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos reikalavimai yra visiškai pagrįsti. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmos instancijos teismas, priimdamas sprendimą dalyje dėl įpareigojimo per tris mėnesius atsakovo Trakų rajono savivaldybės kartu su trečiaisiais asmenimis Trakų rajono savivaldybės administracija ir Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos lėšomis nugriauti pastatus, jei atsakovas prieš tai per nustatytą terminą negaus statybą leidžiančių dokumentų, priimtas formaliai įvertinant byloje esančius duomenis, neįsigilinant į bylos esmę, netiriant ir nesiaiškinant su nagrinėjamo reikalavimo susijusias faktines aplinkybes. Iš esmės teismas, pasisakydamas dėl trečiųjų asmenų pareigos savo lėšomis nugriauti neteisėtus statinius, iš viso nenagrinėjo proceso dalyvių kaltės klausimo, nenustatinėjo kaltų asmenų priimant administracinius aktus, nenurodė asmenų, dalyvavusių detaliojo plano teritorijų planavimo ir statybos leidimų išdavimo procesuose, kurių sprendimų pagrindu ir buvo pastatyti statiniai, kurių teisėtumą panaikinus, tokie statiniai pripažinti neteisėtai pastatytais statiniais ir taikytos tokių padarinių pasekmės. Tuo tarpu sprendimo rezoliucinėje dalyje, neaišku kuo remiantis nurodė, kad atsakovui Trakų rajono savivaldybei neįvykdžius įpareigojimo parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, ginčo statiniai turi būti griaunami bei statybvietė sutvarkyta tiek trečiojo asmens Trakų rajono savivaldybės administracijos, tiek ir TINP direkcijos lėšomis. Todėl sutiktina su apelianto argumentu, kad pirmos instancijos Trakų rajono apylinkės teismas, priimdamas tokį sprendimą nenustatė, bet tiesiog preziumavo tiek Trakų rajono savivaldybės administracijos, tiek TINP direkcijos kaltę. Šalinant tokių statybų padarinius, t.y. nugriaunant pastatus, kai atsakovas Trakų rajono savivaldybė yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, o vienas iš įpareigotų savo lėšomis pašalinti juridinių asmenų yra Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija, valstybės institucija, svarbu nustatyti, kokiomis lėšomis, iš savivaldybės ar valstybės biudžeto, tokios neteisėtos statybos turi būti nugriautos ir sutvarkyta statybvietė. Pažymėtina, kad pagal LR Statybos įstatymo 281 str. 2 d. 1 p. kaltus asmenis, kurių lėšomis turi būti nugriautas statinys ir sutvarkyta statybvietė, nustato teismas.

23Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad ieškovas patikslintame ieškinyje tiek Trakų rajono savivaldybės administraciją, tiek Trakų istorinio nacionalinio parko direkciją byloje nurodė trečiaisiais asmenimis be savarankiškų reikalavimų, tuo tarpu formuluodamas reikalavimą, jis prašė įpareigoti atsakovą kartu su įvardintais trečiaisiais asmenimis savo lėšomis nugriauti pradėtus statyti du pastatus ir sutvarkyti statybvietę, t.y. pareiškė reikalavimą ir asmeniui neįtrauktam į bylą atsakovu.

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

25Trakų rajono apylinkės teismo 2013 m. balandžio 10 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. ieškovas prašė įpareigoti atsakovą per 6 mėnesius po teismo sprendimo... 5. Atsakovas ir tretysis asmuo Trakų rajono savivaldybės administracija su... 6. Tretieji asmenys Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 7. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 8. Trakų rajono apylinkės teismas 2013 m. balandžio 10 d. sprendimu ieškinį... 9. Statybos įstatymo 281 str. nustato, statybos pagal neteisėtai išduotą... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 11. Trečias asmuo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija, nesutikdama su... 12. Taigi, tiek aukščiau paminėtų administracinių bylų, tiek civilinės bylos... 13. Ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 14. Byloje neginčijama aplinkybė, nustatyta ir administracinių teismų,... 15. Konkrečiai kalbant apie Trakų istorinio nacionalinio parko direkciją (toliau... 16. Taigi pirmosios instancijos teismas išnagrinėjęs išdėstytas aplinkybes,... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Trečiojo asmens apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, Trakų rajono... 19. LR CPK 327 str. 1 d. 2 p. nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas... 20. Apeliacinio skundo ribas sudaro pirmos instancijos teismo sprendimo dalis,... 21. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 281 str. 2 d. 1 p. reglamentuoja... 22. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis,... 23. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad ieškovas... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326... 25. Trakų rajono apylinkės teismo 2013 m. balandžio 10 d. sprendimą panaikinti...