Byla 2A-1465-230/2014
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Nijolios Indreikienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Algimanto Kukalio, Albinos Rimdeikaitės apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo antstolio R. V. apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. vasario 25 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2106-638/2014 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VSA Vilnius“ ieškinį atsakovui antstoliui R. V., trečiajam asmeniui „BTA Insurance Company“ SE, Lietuvoje veikiančiam per įgaliotą atstovą „BTA Insurance Company“ SE filialą, dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą ir civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė ieškiniu pirmosios instancijos teismo prašė priteisti iš atsakovo 79 745,09 Lt žalos atlyginimą, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad jai Kauno miesto apylinkės teismo 2008-10-28 įsakymu buvo priteista iš skolininko UAB „Baltpaper“ 82 839,28 Lt skola, 280 Lt delspinigiai, 6 proc. dydžio metinės palūkanos ir 941 Lt bylinėjimosi išlaidos. Tos pačios dienos teismo nutartimi buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, areštuota turto ir lėšų už tokią pačią sumą. Laikinųjų apsaugos priemonių nutartį ir teismo įsakymą vykdė atsakovas antstolis R. V.. Vykdant teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo antstolio R. V. 2008-11-21 patvarkymu per tarpbankinę sistemą LITO buvo blokuota skolininkės UAB „Baltpaper“ sąskaita banke. 2008-11-27 skolininkės UAB „Baltpaper“ sąskaita buvo blokuota pagal antstolės S. V. 2008-11-24 patvarkymą dėl 75 489,65 Lt arešto. Antstolio R. V. 2008-12-11 patvarkymu kitoje vykdomojoje byloje buvo nurodyta areštuoti skolininkės UAB „Baltpaper“ sąskaitoje 94 515,94 Lt sumą ir pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą. Šis patvarkymas buvo pastatytas į eilę DnB Nord banke. 2009-01-23 gautas antstolės S. V. patvarkymas (kuris keitė 2008-11-27 patvarkymą dėl arešto) pervesti iš skolininkės UAB „Baltpaper“ sąskaitos priteistą sumą į kreditoriaus sąskaitą, šis patvarkymas buvo pastatytas į eilę. 2009-01-27 buvo gautas pakartotinis antstolio R. V. patvarkymas dėl areštuotų ir saugomų UAB „Baltpaper“ 82 839,28 Lt pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą 2009-02-02 antstolis R. V. atsiuntė bankui paaiškinimą, kad jo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra skirtos jo vykdomo išieškojimo pagal 2008-12-11 patvarkymą užtikrinimui. Lėšos antstoliui R. V. buvo pervestos 2009-02-02. Tačiau 2009-01-19 Kauno apygardos teismas areštavo visą UAB „Baltpaper“ turtą bankroto byloje ir nurodė antstoliui sustabdyti išieškojimą iš UAB „Baltpaper“. Antstolis lėšas, gautas iš UAB „Baltpaper“, grąžino į bankrutuojančios UAB „Baltpaper“ sąskaitą. Ieškovė nurodė, kad UAB „Baltpaper“ yra bankrutavusi, todėl ji neteko galimybės atgauti priteistas lėšas. Skolininkė dar teismo proceso metu dalį skolos sumokėjo, todėl negauta suma yra mažesnė, negu priteista teismo įsakymu. Ieškovė nurodė, kad neteko galimybės gauti teismo įsakymo įvykdymą dėl atsakovo neteisėtų veiksmų – jis supainiojo vykdomosios bylos numerius, nesirūpino ir nesidomėjo tinkamu vykdymu, nesilaikė Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatų, nustatančių, kad jeigu iš skolininko išieškota piniginė suma vienam išieškotojui, o esant keliems išieškotojams – kiekvienam išieškotojui tenkanti suma viršija 200 litų, antstolis ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sumos įmokėjimo į antstolio depozitinę sąskaitą išmoka išieškotojui, o esant keliems išieškotojams, – paskirsto išieškotas pinigines lėšas išieškotojams ir pateikia pinigų paskirstymo išieškotojams patvarkymą tvirtinti teisėjui. Nustatyta tvarka patvirtinus išieškotų lėšų paskirstymą, piniginės lėšos nedelsiant išmokamos išieškotojams. Todėl, jei antstolis būtų tinkamai nurodęs vykdomosios bylos numerį, domėjęsis vykdymo procesu, patikrinęs, kodėl nevykdomi jo patvarkymai, bankas pagal 2008-12-10 antstolio patvarkymą būtų ne vėliau kaip kitą dieną pervedęs lėšas į antstolio depozitinę sąskaitą, o antstolis ne vėliau kaip per 14 dienų būtų turėjęs jas išmokėti ieškovei. Dėl antstolio neteisėtų veiksmų ieškovė prarado galimybę išsiieškoti teismo įsakymu priteistą skolą.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Kauno apylinkės teismas 2014 m. vasario 25 d. sprendimu ieškinį patenkino. Priteisė iš atsakovo ieškovei 79 745,09 Lt žalos atlyginimą, 6 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos (79 745,09 Lt) nuo ieškinio priėmimo teisme dienos (2013-09-05) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1 000 Lt žyminį mokestį ir 3 300 Lt už teisinę pagalbą, o iš atsakovo valstybei – 1 392 Lt žyminį mokestį ir 47 Lt pašto išlaidas.

7Teismas iš prijungtos vykdomosios bylos Nr. 0147/08/03538 duomenų nustatė, kad 2008-11-17 ieškovė ir atsakovas sudarė vykdomojo dokumento vykdymo sutartį Nr. VS-08-89, pagal kurią atsakovas įsipareigojo vykdyti išieškotojo pateiktą vykdomąjį dokumentą CPK ir Sprendimų vykdymo instrukcijos nustatyta tvarka bei imtis visų teisėtų priemonių, kad vykdomajame dokumente nurodytas sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas. Pagal šią sutartį atsakovas 2008-11-11 patvarkymu priėmė vykdyti 2008-10-28 Kauno miesto apylinkės teismo nutartį taikyti laikinąsias apsaugos priemones. 2008-11-21 atsakovas priėmė tris patvarkymus, kuriais aprašė 82839,28 Lt pinigines lėšas UAB „Baltpaper“ sąskaitose Nr. ( - ), ( - ) ir ( - ), esančiose AB „DnB Nord bankas“. Banko pateiktos elektroninio dokumento kortelės patvirtina aplinkybę, kad atsakovas 2008-11-21 pateikė bankui nutartį dėl UAB „Baltpaper“ sąskaitų blokavimo (turto arešto) bendrai 82 839,28 Lt sumai, nurodydamas civilinės bylos numerį Nr. 2-19754-657/2008. Atsakovas teisingai nurodė civilinės bylos numerį, nes Kauno miesto apylinkės teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo pažymėta būtent tokiu numeriu. Iš prijungtos Vilniaus 2-os apylinkės teismo civilinės bylos Nr. 2-83-833/2012 dokumentų teismas nustatė, kad 2008-11-26 BUAB „Baltpaper“ sąskaitos, esančios AB „DnB Nord banke“ buvo blokuotos pagal 2008-11-24 antstolės S. V. patvarkymą areštuoti lėšas 75 489,65 Lt sumai vykdomojoje byloje Nr. 0114/08/01556. Iš prijungtos vykdomosios bylos Nr. 0147/08/03578 duomenų nustatė, kad atsakovas 2008-12-08 priėmė vykdyti išieškotojo UAB „VSA Vilnius“ pateiktą Kauno miesto apylinkės teismo įsakymą byloje Nr. L-2-19754-657/2008. 2008-12-10 patvarkymais atsakovas areštavo skolininkės UAB „Baltpaper“ 94 515,94 Lt lėšas sąskaitose Nr. ( - ), ( - ) ir ( - ), esančiose AB „DNB Nord banke“, nurodė areštuotas lėšas per 1 dieną pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą. Teismas pažymėjo, kad atsakovas bylos numerį L-2-19754-657/2008 nurodė teisingai, nes būtent toks numeris buvo nurodytas ant vykdomojo dokumento – teismo įsakymo. Bankui šie patvarkymai buvo perduoti 2012-12-10 elektroniniu būdu užpildant nustatytas formas, kuriose tiek bylos numeris, tiek vykdomosios bylos numeris nurodyti teisingai. Teismas taip pat nustatė, kad AB „DnB Nord banke“ iš antstolės S. V. 2009-01-23 buvo gautas 2009-01-21 patvarkymas areštuoti UAB „Baltpaper“ 75 489,65 Lt lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą vykdomojoje byloje Nr. 0114/08/01556, kuriame ji nurodė, kad šis patvarkymas keičia antstolės 2008-11-24 patvarkymą Nr. 0114/08/01556, kuriuo 2008-11-27 UAB „Baltpaper“ lėšoms sąskaitoje buvo pritaikytas areštas (taikytos laikinosios apsaugos priemonės).

8Teismas nurodė, kad Sprendimų vykdymo instrukcijos (redakcija, galiojusi nuo 2008-07-13) 12 p. nustato, kad jeigu skolininko lėšas areštuoja keli antstoliai, lėšos nurašomos tam antstoliui, kurio areštas įregistruotas anksčiau, išskyrus tuos atvejus, kai vėliau sąskaitą areštavęs antstolis vykdo vykdomuosius dokumentus dėl piniginių sumų išieškojimo pirmesnės eilės išieškotojams. Remdamasis nustatytomis aplinkybėmis, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad 2009-01-23 AB „DnB Nord banke“ buvo gauti keturi antstolių patvarkymai, kuriais buvo areštuotos lėšos UAB „Baltpaper“ sąskaitose. Antstolei S. V. 2009-01-21 nurodžius, kad jos antrasis patvarkymas yra tęsinys išieškojimo, pradėto pagal 2008-11-24 patvarkymą, lėšos į antstolės S. V. depozitinę sąskaitą negalėjo būti pervestos, nes galiojo anksčiau, t. y. 2008-11-21 antstolio R. V. patvarkymas užblokuoti sąskaitas bendrai 82 839,28 Lt sumai. Teismas taip pat konstatavo, kad atsakovas, 2008-12-10 teikdamas bankui patvarkymą areštuoti skolininkės UAB „Baltpaper“ 94 515,94 Lt lėšas sąskaitose, esančiose AB „DNB Nord banke“, ir per 1 dieną pervesti jas į antstolio depozitinę sąskaitą, nors ir teisingai nurodė vykdomosios bylos ir vykdomojo dokumento numerį, tačiau nenurodė, kad šis 2012-12-10 patvarkymas keičia 2008-11-21 patvarkymą ir yra jau pradėto vykdymo tęsinys. Teismas padarė prielaidą, kad jeigu antstolis būtų nurodęs šią aplinkybę 2008-12-10 patvarkyme, tai jo uždėtasis areštas būtų atsidūręs pirmoje eilės vietoje ir ieškovas būtų galėjęs gauti savo reikalavimo patenkinimą. Galimybė gauti ieškovui reikalavimo patenkinimą (94 515,94 Lt) iš UAB „Baltpaper“ sąskaitų egzistavo nuo 2008-12-10 iki 2009-01-19 Kauno apygardos teismo nutarties taikyti laikinąsias apsaugos priemones priėmimo bankroto byloje. Tikrindamas hipotezę, ar laikotarpiu nuo 2008-12-10 iki 2009-01-19 egzistavo galimybė ieškovei gauti savo reikalavimų patenkinimą iš skolininkės UAB „Baltpaper“ sąskaitų, teismas išanalizavo UAB „Baltpaper“ sąskaitų išklotines, kurios buvo prijungtos Vilniaus 2-ojo apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-83-833/2012, ir nustatė, kad nagrinėjamu laikotarpiu sąskaitoje Nr. ( - ) lėšų nebuvo, sąskaitoje Nr. ( - ) buvo lėšų: 2008-11-28 likutis 4 376,85 Lt, 2009-01-06 likutis 4 395,73 Lt, sąskaitoje Nr. ( - ) eurais buvo lėšų: 2008-12-31 likutis 23 857,93 eurai, t. y. 82 376,66 Lt, kita suma patenka į sąskaitą jau 2009-01-19; sąskaitoje Nr. ( - ) tiriamu laikotarpiu lėšų nebuvo. Todėl teismas sprendė, kad laikotarpiu nuo 2008-12-10, kai antstoliui jau buvo pateiktas vykdyti teismo įsakymas byloje Nr. L-2-19754-657/2008 iki 2009-01-19, kai Kauno apygardos teismas sustabdė išieškojimą iš UAB „Baltpaper“ turto, egzistavo reali galimybė įvykdyti teismo įsakymą, nes lėšų skolininko sąskaitose buvo.

9Teismas pažymėjo, kad antstolis 2008-12-10 pateikdamas bankui patvarkymus areštuoti skolininkės UAB „Baltpaper“ 94 515,94 Lt lėšas sąskaitose Nr. ( - ), ( - ) ir ( - ), esančiose AB „DNB Nord banke“, bei nurodydamas areštuotas lėšas per 1 dieną pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą nepažymėjo, kad šie patvarkymai yra pagal tą patį išieškojimą, t. y. tęsinys išieškojimo, pradėto 2008-11-21, tolesne vykdymo eiga ir jo operatyvumu nesidomėjo, bankui pretenzijų ir paklausimų neteikė. Atsakovas tik 2009-02-02 faksu atsiuntė patvarkymą, kuriuo nurodė savo paties uždėtų areštų eiliškumą ir telefonu patvirtino faksu atsiųsto patvarkymo tikrumą, tačiau 2009-02-02 duotas antstolio nurodymas buvo per vėlyvas, nes nutartis taikyti laikinąsias priemones bankroto byloje buvo priimta 2009-01-19. Todėl teismas sprendė, kad atsakovo neteisėtus veiksmus sudarė jo neveikimas laikotarpiu nuo 2008-12-10 iki 2009-01-19, kai, turėdamas pareigą būti aktyvus, imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, veikti itin atidžiai, bendradarbiauti su banku, domėtis patvarkymo vykdymo eiga bei, žinodamas apie vykdomųjų bylų numerių patvarkymuose nesutapimą, 2008 m. gruodžio 10 d. patvarkymo pastatymą laukti eilėje apmokėjimui, nuo 2008 m. gruodžio 10 d. iki Kauno apygardos teismo 2009-01-19 nutarties dėl išieškojimo iš UAB „Baltpaper“ sustabdymo nepatikslino savo patvarkymų duomenų ir tokiu būdu nepašalino kliūčių išieškojimui įvykdyti. Teismas sprendė, kad dėl šio antstolio neveikimo ieškovė neteko galimybės išieškoti teismo įsakymu priteistos sumos iš skolininko UAB „Baltpaper“, kuri yra išregistruota 2013-01-10.

10Atsakovas prašė taikyti ieškinio senatį, kurios eiga, jo nuomone, skaičiuotina nuo ieškovės sužinojimo apie žalos padarymą, t. y. nuo 2009-03-05, kai ji teikė skundą dėl antstolio veiksmų civilinėje byloje Nr. 2-8041-429/2009. Ieškinys pareikštas 2013-08-27, t. y. praėjus daugiau kaip trejiems metams. Teismas pažymėjo, kad civilinėje byloje Nr. 2-8041-429/2009 ieškinys antstoliui dėl žalos atlyginimo nebuvo reiškiamas, šioje byloje buvo skundžiami antstolio veiksmai. Teismas sprendė, kad ieškovo teisė į ieškinį atsirado 2013-01-10, kai buvo išregistruota UAB „Baltpaper“, kas reiškia, jog išnyko bet kokia galimybė atgauti priteistą sumą iš skolininko. Todėl ieškovė, pateikdama ieškinį 2003-08-27, ieškinio senaties termino nepraleido. Teismas vertino, kad aplinkybės, jog 2009-02-02 atsakovo patvarkymas buvo įvykdytas ir ieškoma suma buvo pervesta į antstolio depozitinę sąskaitą, neturi teisinės reikšmės ir atsakovo atsakomybės nepanaikina, nes Kauno apygardos teismo 2009-01-19 nutartimi dėl keliamos bankroto bylos buvo sustabdytas išieškojimas iš UAB „Baltpaper“. 2009-02-10 pranešimu UAB „Financeline“ kreipėsi į antstolį nedelsiant sugrąžinti į BUAB „Baltpaper“ sąskaitą išieškotą pinigų sumą, ką antstolis ir padarė, todėl šie veiksmai pripažinti teisėtais civilinėje byloje Nr. 2-8041-429/2009.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atsakovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2014 m. vasario 25 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad sprendimas nepagrįstas, neteisėtas ir naikintinas, kadangi priimtas neteisingai nustačius bylos aplinkybes, pažeidžiant procesinės ir materialiosios teisės normas. Apeliantas skundą prašo nagrinėti žodinio proceso tvarka, skundą grindžia šiais argumentais:

131) Nurodo, kad teismas neteisingai nustatė, kad atsakovo neteisėtus veiksmus sudarė jo neveikimas laikotarpiu nuo 2008-12-10 – 2009-01-19, t. y. laikotarpiu, kuomet atsakovo 2008-12-10 patvarkymas laukė eilėje apmokėjimui. Lietuvos Banko 2011-02-07 raštas Nr. S2011(14.2-0400)-12-315 prijungtoje civilinėje byloje Nr. 2-83-833/2012 patvirtina, kad pats DnB Nord bankas, net ir nežinodamas apie vykdomosios bylos numerius, mokėjimo sistemoje LITAS-MMS gautiems atsakovo 2008-12-10 elektroniniams patvarkymams – debeto mokėjimams 94 515,94 Lt sumai 2008-12-11 nedavė sutikimo juos vykdyti, pašalino juos iš mokėjimo sistemos eilės ir įtraukė tik 2009-02-02, todėl pats DnB NORD bankas sudarė kliūtis, jog elektroniniai patvarkymai nebūtų vykdomi. Atsakovas nėra atsakingas už šiuos banko veiksmus, tarp atsakovo tariamo neveikimo nėra priežastinio ryšio su faktu, kad ieškovė neteko galimybės išieškoti nesumokėtą priteistos sumos dalį.

142) Nepagrįsta teismo išvada, kad elektroniniuose 2008-11-21 ir 2008-12-10 patvarkymuose ir civilinės bylos, ir vykdomosios bylos numeriai nurodyti teisingai, kadangi šiuose patvarkymuose vykdomosios bylos numeris nebuvo nurodytas. Mokėjimo nurodymuose buvo nurodytas tik civilinės bylos numeris, tačiau tai nesudarė kliūčių DnB Nord bankui duoti sutikimą ir leisti įvykdyti LITAS-MMS sistemai atsakovo inkasinį 2008-12-10 nurodymą. Kadangi atsakovas nenurodė vykdomosios bylos numerio elektroniniu būdu užpildant nustatytas formas, todėl bankas 2008-12-10 negalėjo žinoti, jog elektroniniu būdu užpildytos nustatytos formos yra iš skirtingų vykdomųjų bylų ir tuo pagrindu pašalinti atsakovo nurodymus iš vykdymo eilės. Be to, kadangi priverstinio vykdymo priemonės galioja iki vykdomojo dokumento įvykdymo, todėl bankui negalėjo būti nežinoma, kad 2008-11-27 taikytos priverstinio vykdymo priemonės galioja iki jo įvykdymo. Kadangi banko sąskaitoje esančios ir atsakovo areštuotą sumą viršijančios piniginės lėšos galėjo būti pervestos į depozitinę antstolės S. V. sąskaitą, todėl atsakovo areštas negalėjo būti kliūtimi bankui vykdyti jos 2009-01-21 nurodymą tuo atveju, jei UAB „Baltpaper“ sąskaitoje būtų buvę pakankamai lėšų.

153) Nepagrįsta teismo išvada, jog S. V. 2009-01-21 nurodžius, kad jos antrasis patvarkymas yra tęsinys išieškojimo, pradėto pagal 2008-11-24 patvarkymą, lėšos į antstolės S. V. depozitinę sąskaitą negalėjo būti pervestos, nes galiojo anksčiau, t. y. 2008-11-21 antstolio R. V. patvarkymas užblokuoti sąskaitas 82 839,28 Lt bendrai sumai. Kaip nurodė pirmosios instancijos teismas, Sprendimų vykdymo instrukcijos (redakcija, galiojusi nuo 2008-07-13) 12 p. nustato, kad jeigu skolininko lėšas areštuoja keli antstoliai, lėšos nurašomos tam antstoliui, kurio areštas įregistruotas anksčiau, išskyrus tuos atvejus, kai vėliau sąskaitą areštavęs antstolis vykdo vykdomuosius dokumentus dėl piniginių sumų išieškojimo pirmesnės eilės išieškotojams. Tačiau teismas neįvertino tai, kad galiojo ir CPK 677 str. 2 dalis, draudžianti antstoliui aprašyti skolininko turto iš esmės daugiau, negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. Atsakovas pagal CPK 587 str. 2 p. iš UAB „Baltpaper“ nuo 2008-12-10 buvo areštavęs ir vykdė tik 94 515,94 Lt sumos išieškojimą, todėl tuo atveju, jei UAB „Baltpaper“ sąskaitoje būtų buvusi didesnė pinigų suma, atsakovo areštuotą 94 515,94 Lt sumą viršijanti suma galėjo būti pervesta kitam areštą ir debetinį nurodymą vykdžiusiam antstoliui, šiuo atveju S. V.. Todėl atsakovo arešto buvimas, esant pakankamai lėšų sąskaitoje, nesudarė jokių kliūčių vykdyti S. V. išieškojimą. Be to, jeigu laikyti pagrįsta ir teisėta teismo sprendime nurodytą išvadą, jog UAB „Baltpaper“ sąskaitoje 2009-01-19 buvo 111 505,42 Lt, vadinasi laisva nuo atsakovo vykdytino arešto suma buvo 28 666,14 Lt, kuri galėjo ir turėjo būti pervesta į depozitinę antstolės S. V. sąskaitą pagal jos 2009-01-21 nurodymą, tačiau realiai tai nebuvo padaryta. Todėl teismo išvada, jog lėšos į antstolės S. V. depozitinę sąskaitą negalėjo būti pervestos, nes galiojo anksčiau, t. y. 2008-11-21 antstolio R. V. patvarkymas užblokuoti sąskaitas 82 839,28 Lt bendrai sumai, neatitinka tikrovės.

164) Atsakovas neprivalėjo patikslinti savo paties patvarkymų duomenų ir tokiu būdu pašalinti tariamas kliūtis išieškojimui įvykdyti. Atsakovas nurodo, kad jei ir būtų patikslinęs duomenis apie vykdomosios bylos numerius, kurių skirtumo DnB Nord bankas 2008-12-10 ir 2008-12-11 nežinojo, bankas pinigų vis tiek nebūtų pervedęs, kadangi DnB Nord bankas, vykdydamas S. V. 2009-01-21 nurodymą, kuriame ji paaiškino, jog jos antrasis patvarkymas yra tęsinys išieškojimo, pradėto pagal 2008-11-24 patvarkymą, privalėjo nedelsiant, t. y. vėliausiai 2009-01-22 pervesti jai UAB „Baltpaper“ sąskaitoje buvusias ir atsakovo arešto mąstą viršijusią 28 666,14 Lt sumą. Tačiau tai padarė tik po dešimties dienų, t. y. 2009-02-02, kas įrodo, jog būtent DnB Nord bankas savo nuožiūra ir pagal savo sugalvotas aplinkybes sprendė, kada ir kam leisti vykdyti debetinius nurodymus LITAS-MMS mokėjimo sistemoje. Todėl ši aplinkybė visiškai paneigia teismo hipotezę, jog tuo atveju, jei atsakovas būtų patikslinęs savo paties patvarkymų duomenis, tokiu būdu būtų pašalinęs kliūtis išieškojimui įvykdyti. Dėl šios priežasties teismo išvada, jog atsakovas neatliko konkrečių veiksmų ir yra atsakingas už žalą, yra visiškai nepagrįsta ir naikintina.

175) S. V. 2009-01-21 nurodymas niekaip nesusijęs su šios bylos nagrinėjimo dalyku. S. V. 2009-01-21 nurodyme ir 2008-11-24 patvarkyme vykdomosios bylos numeris yra toks pats, kas reiškia, kad turto areštas ir nurodymas pervesti pinigus į jos depozitinę sąskaitą buvo atliekamas toje pačioje vykdomojoje byloje, kai tuo tarpu šioje byloje nagrinėjamu atveju – skirtingose. Atsakovas nurodo, kad jis negalėjo pakeisti ar panaikinti savo 2008-11-21 patvarkymo, vėlesniu 2008-12-10 patvarkymu, kadangi, vykdomoji byla Nr. 0147/08/03538, kurioje buvo priimtas 2008-11-21 patvarkymas, buvo pabaigta įvykdžius 2008-10-28 teismo nutartį. Todėl visiškai nelogiškas teismo sprendimo motyvas dėl atsakovo tariamo galėjimo pakeisti įvykdytoje (užbaigtoje) vykdomojoje byloje patvarkymą.

186) Pirmosios instancijos teismas, nesivadovaudamas kitose išnagrinėtose civilinėse bylose nustatytais prejudicinę reikšmę turinčiais faktais, pažeidė CPK 182 straipsnio 2 dalį. Nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad Kauno miesto apylinkės teisme nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-8041-429/2009 dėl antstolio veiksmų nebuvo nagrinėjami neteisėti antstolio veiksmai vykdymo procese. Šioje byloje ieškovė skundė antstolio R. V. veiksmus vykdant teismo įsakymu priteistos skolos išieškojimą. Teismas šioje byloje 2009-06-17 priimtoje nutartyje, konstatavo, kad byloje nenustatyta aplinkybių, jog antstolis vilkino procesą bei nevykdė savo pareigos imtis visų neatidėliotinų priemonių dėl vykdomojo dokumento įvykdymo, priešingai, visi veiksmai atlikti savalaikiai nepažeidžiant vykdymo procesą reglamentuojančių normų. Kauno apygardos teismas 2010-01-15 nutartimi šią nutartį paliko nepakeistą. Todėl tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai civilinėje byloje Nr. 2-8041-429/2009 nagrinėjo ir pasisakė dėl ieškovės nurodytų aplinkybių, kurios yra įrodinėjimo dalykas iš šioje byloje – apie tariamai vilkintą vykdymo procesą nuo 2008-12-10 iki 2009-02-02. Taigi teismai, išnagrinėję analogiškas šiai bylai aplinkybes, konstatavo, jog atsakovas nevilkino proceso, t. y. nenustatė jo veiksmuose jokių pažeidimų (neteisėto neveikimo). Todėl teismas šioje byloje turėjo vadovautis įsiteisėjusiomis ir prejudicinę galią turinčiomis Kauno miesto apylinkės teismo 2009-06-17 ir Kauno apygardos teismo 2010-01-15 nutartimis civilinėje byloje Nr. 2-8041-429/2009, ir konstatuoti, kad atsakovas šio vykdymo proceso metu nepažeidė jokių teisės normų, t. y. neatliko jokių neteisėtų veiksmų. Taip pat Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-02-10 sprendime, priimtame civilinėje byloje Nr. 2-83-833/2012, nustatyta, jog atsakovo areštuotoje UAB „Baltpaper“ sąskaitoje 2008-12-10 patvarkymo priėmimo metu banke nebuvo pakankamai piniginių lėšų įvykdyti atsakovo 2008-12-10 patvarkymą dėl 94 515,14 Lt pervedimo į depozitinę sąskaitą. Teismas nurodė, kad sąskaitoje buvo tik 4 736,85 Lt. Pinigai į sąskaitą buvo įnešti tik 2009-02-02, t. y. praėjus 14 dienų po Kauno apygardos teismo 2009-01-19 nutarties, kuria buvo sustabdytas išieškojimas iš UAB „Baltpaper”, priėmimo. Šis prejudicinis faktas patvirtina, kad tarp teismo nurodytų neva neteisėtų atsakovo veiksmų bei ieškovės patirtos žalos nėra nei faktinio, nei teisinio priežastinio ryšio.

197) Ieškovė praleido 3 metų senaties terminą kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Pirmosios instancijos teismas spręsdamas, kad ieškovės teisė į ieškinį atsirado 2013-01-10, kai buvo išregistruota UAB ,,Baltpaper“, kas reiškia, jog išnyko bet kokia galimybė atgauti priteistą sumą iš skolininko, nepagrįstai sprendė, kad ieškovė nėra praleidusi trijų metų termino ieškiniui pareikšti. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė apie savo teisių pažeidimą (atsiradusią žalą) sužinojo dar 2009 m. pradžioje, kai 2009-02-28 kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą dėl atsakovo galimai neteisėtų veiksmų (neveikimo) civilinėje byloje Nr. 2-8041-429/2009. Jau tuomet ieškovė savo skunde nurodė, kad dėl neteisėtų antstolio veiksmų ji patyrė ir patiria turtinę žalą. Laikant, jog teisė į ieškinį atsirado nuo 2013-01-10, kai buvo išregistruota UAB „Baltpaper“, tarp atsakovo R. V. vykdyto išieškojimo proceso ir ieškovės dar 2009-02-28 nurodytos turtinės žalos nėra jokio priežastinio ryšio, nes laikotarpiu tarp vykdomųjų veiksmų ir įmonės likvidavimo kiti asmenys bei institucijos atliko įmonės bankroto procedūras, kurios turėjo esminės įtakos tam, kad neliko galimybės atsiskaityti su ieškove. Be to, ieškovė dar 2009-02-12, kai buvo iškelta bankroto byla UAB „Baltpaper“, turėjo ir galėjo žinoti apie tai, kad nebus galimybės atgauti priteistos sumos iš skolininkės UAB „Baltpaper“.

208) Teismas nepagrįstai priteisė ieškovei 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos. Pagal Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 2 str. 1 d. ir 18 str. 2 d. antstolis (antstolių) kontora nėra civilinių teisinių santykių, įskaitant ūkinę komercinę veiklą, subjektas. Pagrindinė valstybės suteikta antstolių užduotis – vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitų įstatyme nustatytų funkcijų vykdymas. Todėl antstolis dėl vykdymo veiksmų pagal CPK normas atlikimo negali būti laikomas verslininku CK 6.210 str. 2 d. prasme.

21Tretysis asmuo „BTA Insurance Company“, kaip antstolio draudikas, prisideda prie atsakovo antstolio R. V. paduoto apeliacinio skundo ir pritaria jame nurodytiems apelianto reikalavimams bei juos pagrindžiantiems argumentams dėl Kauno apylinkės teismo 2014-02-25 sprendimo. Pritaria tam, kad pirmosios instancijos teismas neįrodė antstolio neteisėtų veiksmų ir priežastinio ryšio tarp antstolių veiksmų ir tariamos žalos išieškant skolą iš BUAB „Baltpaper“ ieškovei UAB „VSA Vilnius“.

22Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė prašo jį atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad apeliacinio skundo argumentai yra nepagrįsti, kadangi atsakovas siekia iškreipti faktines bylos aplinkybes, tokiu būdu nukreipdamas dėmesį nuo ginčo esmės. Atsakovo apeliaciniame skunde nurodytos aplinkybės, kad bankas 2008-12-11 nedavė sutikimo įvykdyti jo patvarkymus ir kad jo areštuotoje UAB „Baltpaper“ banko sąskaitoje 2008-12-10 patvarkymo priėmimo metu banke nebuvo pakankamai lėšų įvykdyti jo 2008-12-10 patvarkyme nurodytą 94 515,14 Lt sumą, prieštarauja byloje nustatytoms faktinėms aplinkybėms ir pateiktiems rašytiniams įrodymams, o atsakovas skunde nurodytoms aplinkybėms pagrįsti įrodymų nepateikė. Klausimas dėl banko veiksmų (ne)teisėtumo išnagrinėtas civilinėje byloje, kurioje trečiuoju asmeniu dalyvavo ir atsakovas ir kurioje buvo priimtas galutinis ir neskundžiamas kasacinio teismo sprendimas (civ. bylos Nr. 3K-3-298/2013). Byloje nustatytos aplinkybės turi prejudicinę galią ir spręsti iš naujo klausimą dėl banko atsakomybės nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013-07-05 d. nutartyje nurodė, kad iniciatyvą vykdymo procese kylančioms problemoms spręsti visų pirma turi rodyti pats antstolis, bet ne sąskaitų tvarkytojas. Antstolių profesinis atidumas reikalauja veikti taip, kad jų veiksmai neklaidintų kitų asmenų, tretieji asmenys turi teisę vadovautis antstolio jiems pateikta informacija, tuo labiau, kad nuo 2008-12-10 iki 2009-01-19 buvo daugiau nei kalendorinis mėnuo laiko: atsakovas savo patvarkyme pats nurodė 1 dienos terminą patvarkymui įvykdyti, tačiau nesiėmė jokių veiksmų išsiaiškinti, kodėl tokį ilgą laiką į depozitinę sąskaitą nėra nurašyta apskritai jokių lėšų. Bylos nagrinėjimo teisme metu nebuvo paneigta ta aplinkybė, jog antstolis nebendradarbiavo nei su skolininku, nei su kreditoriumi, t. y. ieškove. Pažymi ir tai, jog Vilniaus apygardos teismas apeliacine tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą dėl nuostolių konstatavo, jog apie antstolio 2008-12-10 patvarkymo pastatymą laukti eilėje apmokėjimui buvo informuotas antstolis R. V., tačiau jis pretenzijų dėl to bankui nereiškė. Todėl akivaizdu, kad atsakovas, būdamas antstoliu, netinkamai vykdė įstatymuose jam numatytas pareigas, nebuvo pakankamai rūpestingas ir atidus, o tai yra pagrindas jo atsakomybei kilti. Bylos duomenys ir banko paaiškinimai patvirtina, jog nurašymai yra atliekami automatiškai per bankinę LITO sistemą, popieriniai patvarkymai fiziškai nėra vykdomi. Sistema gali nereaguoti į antstolio atliekamus veiksmus per sistemą tuo atveju, jeigu antstolis netiksliai ar netinkamai užpildo patvarkymą, nenurodo, jog vėliau pateiktas patvarkymas keičia anksčiau pateiktą. Todėl pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo, kad atsakovas bankui nenurodė, jog 2012-12-10 patvarkymas keičia 2008-11-21 patvarkymą ir yra jau pradėtos vykdomosios bylos tęsinys. Jeigu antstolis šią aplinkybę būtų nurodęs, tai areštas būtu atsiradęs pirmoje eilės vietoje ir ieškovė būtų gavusi savo reikalavimo įvykdymą. Remiantis Sprendimų vykdymo instrukcijos (redakcija, galiojusi 2008-07-13) 12 punktu, jeigu skolininko lėšas areštuoja keli antstoliai, lėšos nurašomos tam antstoliui, kurio areštas įregistruotas anksčiau. Antstoliui nurodžius, jog vėliau teiktas patvarkymas keičia pirmąjį, antstolio veiksmai įregistruoti kaip antras areštas, neužtikrinant vykdymo tęstinumo toje pačioje vykdomojoje byloje. Bankas į bylą pateikė papildomus pavyzdinius duomenis, kokiu būdu teikiami patvarkymai yra vykdomi. Tai, jog lėšos laiku faktiškai nebuvo nurašytos į antstolio depozitinę sąskaitą ir pervestos ieškovei dėl antstolio klaidų, pagrindžia ir į civilinę bylą pateikti rašytiniai įrodymai dėl antstolės S. V. vykdomosios bylos, kurioje vykdymo veiksmai sąlygojo, jog laikinąsias apsaugos priemones keitė lėšų areštas su nurašymu. Nors ieškovo reikalavimas būtų tenkinamas pirmiausiai (laikinosios apsaugos priemonės įregistruotos nesant kitų kreditorių areštų), dėl atsakovo kaltės įregistruotas antras areštas nepakeitė prieš tai taikyto arešto, kad pinigines lėšas būtų galima nurašyti, bet buvo įregistruotas kaip dar vienas areštas. Kaip byloje nustatyta, antstolio patvarkymui įvykdyti lėšų visą laiką pakako, tačiau atsakovas nepagrįstai delsė, juo labiau, kad lėšos galėjo būti nurašomos dalimis, nes antstolis nebuvo nurodęs, kad jas reikia nurašyti tik tada, kai bus surinkta visa suma.

23Atsakovas apeliaciniame skunde neteisingai remiasi ta aplinkybe, jog civilinėje byloje dėl antstolio veiksmų teismas nenustatė antstolio veiksmų neteisėtumo. Toje byloje buvo keliamas klausimas ne dėl nuostolių atlyginimo ar antstolio veiksmų (ne)teisėtumo viso vykdymo proceso aspektu, bet konkrečiai dėl to, ar antstolis privalo paskirstyti į depozitinę sąskaitą nurašytas lėšas išieškotojui tuo atveju, kai skolininkui yra iškeliama bankroto bylą ir joje taikomos laikinosios apsaugos priemonės. Byloje teismas neturi pagrindo išeiti už ieškinio (skundo) ribų, todėl teismui išnagrinėjus nurodytą civilinę bylą būtent konkretūs antstolio veiksmai grąžinant nurašytas lėšas skolininkui, kuriam bankroto byloje buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, buvo pripažinti tinkamais. Byloje nebuvo keliamas klausimas dėl antstolio veiksmų teisėtumo ar jo neveikimo iki lėšų į depozitinę sąskaitą nurašymo 2009-02-02. Todėl apeliaciniame skunde pateikta civilinės bylos, iškeltos dėl skundo dėl antstolio veiksmų, analizė yra teisiškai nereikšminga.

24Ieškovė prašo atmesti atsakovo argumentus dėl ieškinio senaties eigos pradžios skaičiavimo. Ieškovė nurodo, kad ji UAB ,,Baltpaper“ bankroto byloje buvo pateikusi kreditorinį reikalavimą, tačiau jis nebuvo patenkintas. Todėl pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, kad ieškovės teisė į ieškinį atsirado tik 2013-01-10, kai BUAB „Baltpaper“ buvo išregistruota ir išnyko bet kokia galimybė atgauti priteistą sumą iš skolininkės.

25Ieškovė nesutinka su apelianto argumentu, kad apeliacinės instancijos teismas negalėtų pakeisti sprendimo dalies dėl procesinių palūkanų, kol nepakeistas ieškinio reikalavimas, kadangi apeliacinės instancijos teismas tokią teisę turi, o ieškovės teisę reikalauti procesinių palūkanų numato CK 6.210 straipsnis, be to, antstolis veikia kaip savo srities profesionalas, todėl nėra teisinio pagrindo mažinti ieškovei priteistų 6 proc. metinių procesinių palūkanų dydžio, nes įstatymas šio dydžio antstolio atžvilgiu neriboja.

26IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

27Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuodamas apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis, kurios nagrinėjamoje byloje nebuvo nustatytos (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas taip pat nenustatė (CPK 329 straipsnis).

28Byloje nustatyta, kad antstolis R. V. vykdė ieškovės pateiktą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir toje pačioje byloje priimtą teismo įsakymą dėl skolos iš UAB „Baltpaper“ išieškojimo. Ieškovei priteista suma nebuvo išieškota, kadangi vykdymo proceso metu Kauno apygardos teismui priėmus nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bankroto byloje buvo areštuotas visas UAB „Baltpaper“ turtas ir sustabdytas išieškojimas iš turto. Todėl antstolis R. V. lėšas, gautas iš UAB „Baltpaper“ po šios nutarties priėmimo, turėjo grąžinti į bankrutavusios UAB „Baltpaper“ sąskaitą, o UAB „Baltpaper“ dėl bankroto išregistravus iš Juridinių asmenų registro, ieškovė prarado galimybę gauti savo reikalavimo patenkinimą, dėl ko jai atsirado žala. Ieškovės manymu, už šią žalą, yra atsakingas antstolis R. V., kuris nesiėmė visų tinkamų ir savalaikių vykdymo priemonių tam, kad priteista suma ieškovei būtų išieškota iš UAB „Baltpaper“ dar iki Kauno apygardos teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių bankroto byloje taikymo. Ginčo esmę sudaro žalos padarymo aplinkybės ir antstolio civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygos.

29Dėl apelianto prašymo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka

30Atsakovas paduodamas apeliacinį skundą suformulavo prašymą bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, tačiau nenurodė jokių tokį prašymą pagrindžiančių argumentų. CPK 321 straipsnio 1 dalis pagrindine apeliacinio proceso forma laiko rašytinį procesą, o apeliacinės bylos nagrinėjimas žodine tvarka yra išimtinė forma. Apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Dalyvaujantys byloje asmenys apeliaciniame skunde, atsiliepime į apeliacinį skundą arba pareiškime dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas (CPK 322 straipsnis). Kadangi atsakovas prašymo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka apskritai niekaip nepagrindė, o apeliacinės instancijos teismas nepripažįsta būtinumo aiškintis bylos aplinkybes, bylą nagrinėjant žodinio proceso tvarka, todėl kolegija šio atsakovo prašymo netenkina (CPK 322 straipsnis).

31Dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, kaip civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygos

32Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad atsakovas, teikdamas AB DnB Nord bankui 2008-12-10 patvarkymą areštuoti skolininkės UAB „Baltpaper“ lėšas sąskaitose ir nurodydamas per 1 dieną jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą, nenurodė, kad šis patvarkymas keičia jo ankstesnį 2008-11-21 patvarkymą, kas būtų užtikrinę tai, kad antstolio taikytas areštas būtų atsidūręs pirmojoje eilės vietoje ir ieškovė būtų gavusi savo reikalavimo patenkinimą. Taip pat teismas konstatavo, kad tokia galimybė ieškovei gauti reikalavimo patenkinimą egzistavo nuo 2008-12-10, kai antstolis pateikė patvarkymą dėl pakartotinio lėšų arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą, iki 2009-01-19, kai buvo priimta teismo nutartis taikyti laikinąsias apsaugos priemones UAB „Baltpaper“ bankroto byloje. Pirmosios instancijos teismas taip pat įvertino tai, kad antstolis ne tik, kad nenurodė bankui vykdymo veiksmų, t. y. 2008-11-21 ir 2008-12-10 patvarkymų tęstinumo, bet ir toliau nesidomėjo vykdymo eiga, išieškojimo vykdymu, neteikė bankui nei pretenzijų, nei paklausimų ir tik 2009-02-02 faksu nurodė savo taikytų areštų eiliškumą. Kolegija sutinka su tokiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis, padarytomis įvertinus antstolio R. V. veiksmus, kaip neteisėtus ir neatitinkančius antstoliui keliamus reikalavimus tinkamai organizuoti vykdymo procesą, būti rūpestingam ir reaguoti į išieškojimo procese atsiradusias kliūtis, trukdančias vykdyti išieškojimą, ir nedelsiant jas šalinti.

33Atsakovas, nesutikdamas su tokiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis, apeliaciniame skunde nurodo, kad ne jis, o būtent AB DnB Nord bankas sudarė kliūtis tam, kad nebūtų vykdomi antstolio elektroniniai patvarkymai, kadangi bankas antstolio 2008-12-10 patvarkymą pašalino iš mokėjimo eilės ir įtraukė tik 2009-02-02, šį argumentą grindžia Lietuvos banko 2011-02-07 raštu Nr. S2011(14.2-0400)-12-315. Tačiau klausimas dėl AB DnB banko atsakomybės jau yra išspręstas įsiteisėjusia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. liepos 5 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2013 pagal tos pačios ieškovės ieškinį atsakovei AB DnB bankas, dalyvaujant trečiajam asmeniui antstoliui R. V., dėl tos pačios žalos atlyginimo. Šioje byloje jau buvo konstatuota, kad atsakovė (AB DnB bankas) nepažeidė jokių privalomų pareigų bei neatliko jokių neteisėtų veiksmų ir ieškovei atsiradusi žala yra nesusijusi su atsakovės veiksmais, todėl jai (AB DnB bankas) negali būti taikoma civilinė atsakomybė. Tokiu būdu byloje nustatytos aplinkybės, kurioje dalyvavo ir nagrinėjamos bylos atsakovas – antstolis R. V., sprendimui įsiteisėjus, byloje dalyvavusių asmenų nebegali būti ginčijamos. Tai yra įtvirtinta CPK 279 straipsnio 4 dalyje, kurioje numatyta, kad sprendimui, nutarčiai ar įsakymui įsiteisėjus, šalys ir kiti dalyvavę byloje asmenys, taip pat jų teisių perėmėjai nebegali iš naujo pareikšti teisme tų pačių ieškinio reikalavimų tuo pačiu pagrindu, taip pat kitoje byloje ginčyti teismo nustatytus faktus ir teisinius santykius, tačiau tai netrukdo suinteresuotiems asmenims kreiptis į teismą dėl pažeistos ar ginčijamos teisės arba įstatymų saugomo intereso gynimo, jeigu toks ginčas įsiteisėjusiu teismo sprendimu nėra išnagrinėtas ir išspręstas. Tai reiškia, kad atsakovas – antstolis R. V. nebegali ginčyti tų faktų ir tų teisinių santykių, kurie buvo nustatyti išnagrinėtoje byloje jam dalyvaujant, o pastarojoje buvo ne tik konstatuotas AB DnB banko civilinės atsakomybės sąlygų nebuvimas, bet ir pripažinti nustatytais tam tikri faktai, patvirtinantys būtent antstolio civilinės atsakomybės galimumą, kaip pvz.: kad antstolis R. V. buvo informuotas apie 2008-12-10 patvarkymo pastatymą laukti eilėje apmokėjimui, tačiau tam pretenzijų nereiškė ir nuo 2008-12-10 iki Kauno apygardos teismo 2009-01-19 nutarties dėl išieškojimo iš UAB „Baltpaper“ sustabdymo nepasinaudojo galimybe tikslinti savo paties patvarkymų duomenis tam, kad būtų pašalintos kliūtys patvarkymui vykdyti. Todėl pirmosios instancijos teismo išvados dėl antstolio neteisėtų veiksmų yra pagrįstos ir įsiteisėjusiame teismo sprendime, priimtame dalyvaujant atsakovui, nustatytomis aplinkybėmis, faktais ir teisiniais santykiais.

34Atsižvelgiant į tai, atmestini ir pripažintini neesminiais apeliacinio skundo argumentai ir įvairios apelianto interpretacijos apie antstolio nurodytus (ar nenurodytus) vykdomųjų bylų numerius, apie galimumą (ar negalimumą) vykdyti antstolės S. V. išieškojimą, jei UAB „Baltpaper“ sąskaitoje būtų daugiau piniginių lėšų, nei areštavo atsakovas, tokiu būdu apeliantui siekiant pagrįsti, jog būtent AB DnB bankas yra atsakingas už tai, kad pinigai iki 2009-01-19 nebuvo pervesti į atsakovo depozitinę sąskaitą, nes tai buvo kitos jau išnagrinėtos bylos dalykas, o joje nustatyta, kad žala ieškovei atsirado ne dėl neteisėtų AB DnB banko veiksmų. Iš naujo nagrinėti AB DnB banko veiksmų teisėtumo (neteisėtumo) klausimą kitoje, nei buvo išnagrinėta, byloje nėra jokio pagrindo, be to, tai draudžia nurodyta CPK norma (279 straipsnio 4 dalis), o nagrinėjant iš naujo banko veiksmų teisėtumo klausimą neabejotinai būtų pažeistos AB DnB Nord teisės, kadangi ji šioje byloje nėra įtraukta dalyvauti.

35Todėl kolegijai sutinkant su apylinkės teismo nustatytomis žalos padarymo aplinkybėmis ir jo padarytomis išvadomis dėl antstolio atsakomybės, tai pagrindžiančios aplinkybės iš naujo neanalizuotinos. Pažymėtina, kad antstolio R. V. 2009 -01-27 patvarkymas dėl areštuotų piniginių lėšų pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą (vykdomosios bylos Nr. 0147/08/03538 b. l. 41–42) patvirtina, kad tik tuomet antstolis nurodė bankui pagal jo 2008-11-21 patvarkymą saugomas areštuotas lėšas (kurias buvo nurodyta bankui saugoti iki antstolio atskiro patvarkymo) pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą. Tai reiškia, kad pervesti 2008-11-21 patvarkymu areštuotas lėšas antstolis bankui nurodė ne 2008-12-10, bet būtent 2009-01-27 patvarkymu. Tai atitinka ir patvarkymų priėmimo metu galiojusios redakcijos CPK 689 straipsnio 6 dalies nuostatas, kuriomis buvo numatyta, kad kredito įstaiga ar kitas asmuo saugo areštuotas pinigines lėšas iki antstolio atskiro patvarkymo. Antstolio patvarkymo pagrindu kredito įstaiga ar kitas asmuo privalo pervesti nurodytą pinigų sumą į antstolio depozitinę sąskaitą. Todėl būtent antstolio, o ne banko veiksmai lėmė tai, kad tinkamas patvarkymas pervesti pinigines lėšas, banko saugomas pagal antstolio pirmąjį 2008-11-21 patvarkymą, buvo duotas pavėluotai, kai faktiškai jau buvo prarasta galimybė tinkamai įvykdyti išieškojimą.

36Dėl civilinės bylos, išnagrinėtos pagal ieškovės skundą dėl antstolio R. V. neteisėtų veiksmų, prejudicinio pobūdžio

37Antstolis apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas negalėjo konstatuoti jo veiksmų, vykdant išieškojimą iš UAB „Baltpaper“ ieškovei UAB „VSA Vilnius“, neteisėtumo, kadangi apylinkės teismas, nagrinėdamas ieškovės skundą dėl antstolio veiksmų vykdant šį išieškojimą, nutartimi skundą atmetė, o Kauno apygardos teismas šią nutartį paliko nepakeistą. Antstolio teigimu, šioje byloje buvo konstatuota, jog nebuvo nustatyta, kad antstolis vilkino procesą ar nevykdė pareigos imtis visų neatidėliotinų priemonių dėl dokumento įvykdymo, o priešingai visi veiksmai atlikti savalaikiai ir nepažeidžiant vykdymo procesą reglamentuojančių normų. Atsakovo nuomone, nagrinėjamoje byloje dėl žalos atlyginimo nustatinėtinos aplinkybės buvo ir išnagrinėtos bylos dėl antstolio neteisėtų veiksmų nagrinėjimo dalykas. Kolegija nesutinka su tokiais apelianto argumentais, kadangi sprendžia, jog šių bylų nagrinėjimo dalykas ir įrodinėtinos jose aplinkybės buvo skirtingos. Iš prijungtos civilinės bylos Nr. 2-8041-429/2009 matyti, kad ieškovės paduoto skundo dėl antstolio veiksmų dalykas buvo ne visų antstolio vykdymo proceso eigoje atliktų veiksmų teisėtumas ir pagrįstumas, bet tik vieno iš jų, o būtent antstolio atsisakymo iš skolininko UAB „Baltpapaer“ išieškotas lėšas pervesti į ieškovės sąskaitą pagrįstumas ir teisėtumas. Tokiu būdu išnagrinėtoje byloje buvo sprendžiamas antstolio vieno konkretaus veiksmo teisėtumo ir pagrįstumo klausimas, kurio vertinimas nagrinėjamoje byloje dėl žalos atlyginimo neturi jokios reikšmės, nes žalos atsiradimas siejamas su netinkamais antstolio veiksmais, t. y. faktiškai jo neveikimu iki piniginių lėšų pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą, kurios dėl taikytų apribojimų pažeidimo turėjo būti grąžintos į bankrutavusios UAB „Baltpaper“ sąskaitą ir nebuvo pervestos ieškovei. Išnagrinėtoje byloje teismų išvados dėl antstolio veiksmų teisėtumo ir pagrįstumo yra padarytos, įvertinus būtent antstolio veiksmus jam sustabdant vykdymo veiksmus dėl Kauno apygardos teismo 2009-01-19 nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, dėl ko antstolis teisėtai neatliko į jo depozitinę sąskaitą po nurodyto apribojimo pervestų lėšų paskirstymo ir išmokėjimo ieškovei.

38Dėl kitoje civilinėje byloje nustatyto piniginių lėšų buvimo skolininkės sąskaitoje fakto

39Atsakovo teigimu, pirmosios instancijos teismas nesivadovavo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-83-833/2012 priimtame teismo sprendime nustatytu prejudicinę reikšmę turinčiu faktu, kad antstolio areštuotoje UAB „Baltpaper“ sąskaitoje 2008-12-10 patvarkymo priėmimo metu banke nebuvo pakankamai piniginių lėšų įvykdyti antstolio patvarkymą dėl 94 515,14 lėšų pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą, nes buvo nustatyta, kad tuo metu lėšų sąskaitoje buvo tik 4 736,85 Lt. Todėl atsakovas mano, kad šis nustatytas faktas paneigia antstolio neteisėtų veiksmų ir ieškovei atsiradusios žalos priežastinį ryšį. Iš tikrųjų Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. vasario 10 d. sprendime (civ. bylos Nr. 2-83-833/2012 t. 2, b. l. 193–196) toks faktas buvo nustatytas, tačiau nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas papildomai nustatė, kad laikotarpiu nuo 2008-12-10 iki 2009-01-19 kitoje UAB „Baltpaper“ sąskaitoje be nurodytų lėšų buvo dar 23 857,93 eurai, t. y. 82 376,66 Lt. Tokia pirmosios instancijos teismo nustatyta aplinkybė yra pagrįsta byloje surinktais įrodymais, todėl nustatyta pagrįstai, ir ji pilnai pagrindžia teismo išvadą, kad šiuo laikotarpiu egzistavo reali galimybė ieškovei gauti savo reikalavimo patenkinimą iš skolininkės IAB „Baltpaper“ sąskaitose areštuotų piniginių lėšų.

40Dėl ieškinio senaties termino pradžios

41Byloje nekyla ginčo, jog šiuo atveju taikytinas CPK 1.125 straipsnio 8 dalyje numatytas ieškinio senaties terminas, o būtent, kad reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo taikomas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas. Ginčas tarp šalių kyla dėl ieškinio senaties eigos pradžios. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovės teisė į ieškinį atsirado 2013-01-10, kai iš Juridinių asmenų registro buvo išregistruota skolininkė UAB „Baltpaper“, kadangi nuo to momento ieškovei išnyko galimybė išsiieškoti priteistą sumą iš skolininkės, ir todėl ieškovė ieškinio senaties nėra praleidusi. Atsakovo nuomone, ieškovė apie savo teisių pažeidimą sužinojo tuomet, kai 2009-02-28 kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą, paduodama skundą dėl antstolio neteisėtų veiksmų, kadangi jau tuomet ji nurodė, kad patyrė ir patiria žalą.

42CK 1.127 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Sužinojimo apie teisės pažeidimą momentu laikytina diena, kada asmuo faktiškai suvokia, kad jo teisė ar įstatymo saugomas interesas yra pažeisti. Be to, teismas turi atsižvelgti į teisės pažeidimo nustatymo sudėtingumą, atsakovo veiksmų ar neveikimo įtaką ieškovo subjektyviam susiklosčiusios situacijos vertinimui, kitas konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. D. v. Individualių gyvenamųjų namų statybos bendrija Nr. 676, bylos Nr. 3K-3-447/2008). Remiantis tokiu ieškinio senaties termino pradžios reglamentavimu ir aiškinimu, darytina išvada, jog nustatant ieškinio senaties termino pradžią būtina remtis konkrečiomis bylos aplinkybėmis, lėmusiomis asmens suvokimą, kad jo teisės buvo pažeistos ir buvo pažeistos dėl tam tikro asmens veiksmų. Todėl, nors ieškovei jau 2009 m. pradžioje paaiškėjo, kad antstolio vykdytas išieškojimas neužtikrino ieškovės reikalavimo patenkinimo, tačiau būtent situacijos sudėtingumas, nustatant dėl kieno veiksmų (banko ar antstolio) buvo prarasta galimybė savalaikiai įvykdyti išieškojimą lėmė vėlesnį ieškovės suvokimą, kad už atsiradusią žalą yra atsakingas būtent antstolis. Tai patvirtina ir bylos dėl žalos atlyginimo iškėlimas kitam atsakovui, dalyvavusiam išieškojimo procese – AB DnB bankas. Tik Lietuvos Aukščiausiajam Teismui 2013 m. liepos 5 d. išnagrinėjus ir atmetus ieškovės kasacinį skundą dėl procesinių sprendimų priimtų nurodytoje byloje, ieškovei tapo aišku, kad žalos atsiradimą ieškovei lėmė ne banko, o antstolio veiksmai. Todėl ieškovei 2013-08-27 pareiškus ieškinį antstoliui ieškinio senaties terminas nebuvo praleistas. Be to, reali žala paaiškėjo tik tuomet, kai skolininkė UAB „Baltpaper“ buvo likviduota ir išregistruota iš Juridinių asmenų registro, nes tik tuomet buvo galima konstatuoti, kad išieškojimas iš skolininkės yra nebegalimas.

43Dėl procesinių palūkanų

44Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo priteistų procesinių palūkanų dydžiu (6 procentų metinių palūkanų) teigdamas, kad antstolis nevykdo ūkinės veiklos ir negali būti laikomas verslininku CK 6.210 straipsnio 2 dalies prasme. CK 6.210 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. LR antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad antstolis – tai valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas, o šio įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad antstolio (antstolių) kontora nėra civilinių teisinių santykių, įskaitant ūkinę komercinę veiklą, subjektas. Todėl antstolis iš tikrųjų nėra tinkamas subjektas mokėti 6 procentų dydžio palūkanas už prievolės neįvykdymą, nes nėra verslininkas ar privatus juridinis asmuo. Todėl pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė CK 6.210 straipsnio reikalavimus ir nepagrįstai iš atsakovo priteisė 6 procentų dydžio metines palūkanas ir šiuo atveju turėtų būti nustatytos 5 procentų dydžio palūkanos pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį. Dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismo sprendimas priteistų palūkanų dalyje keistinas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

45Be to teismo sprendimas patikslintinas, kadangi jo rezoliucinėje dalyje dėl akivaizdaus apsirikimo yra neįrašyta, kad patenkinto ieškinio pagrindu išieškotos iš antstolio sumos yra priteistos ieškovei.

46Dėl bylinėjimosi išlaidų

47Kadangi apeliacinis skundas laikytinas pagrįstu tik procesinių palūkanų dydžio dalyje, sumažinant priteistų procesinių palūkanų dydį nuo 6 iki 5 procentų, todėl toks teismo sprendimo pakeitimas laikytinas neesminiu ir nenulemiančiu pirmosios instancijos atlikto bylinėjimosi išlaidų perskirstymo.

48Atsakovas, paduodamas apeliacinį skundą, žyminį mokestį sumokėjo nuo teismo priteistos žalos atlyginimo sumos, t. y. nevertinant priteistų procesinių palūkanų, todėl apeliacinį skundą patenkinus tik procesinių palūkanų dalyje nėra pagrindo atsakovui priteisti iš ieškovės dalį jo sumokėto žyminio mokesčio. Kadangi apeliacinis skundas iš esmės yra atmetamas, todėl į tai, kad yra sumažinamas procesinių palūkanų dydis, neatsižvelgtina ir priteisiant iš atsakovo ieškovės turėtas atstovavimo išlaidas apeliacinės instancijos teisme. Ieškovė pateikė duomenis, kad dėl atstovavimo apeliacinės instancijos teisme ji turėjo 1 500 Lt išlaidų (t. 2, b. l. 167–170), kurios ir priteistinos iš atsakovo, remiantis CPK 98 straipsniu.

49Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

50Patikslinti Kauno apylinkės teismo 2014 m. vasario 25 d. sprendimą, nurodant, kad iš antstolio R. V. priteistos 79 745,09 Lt žalos atlyginimo, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos, 1 000 Lt žyminio mokesčio ir 3 300 Lt išlaidų už teisinę pagalbą sumos yra priteistos ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „VSA Vilnius“ (įmonės kodas 220074960).

51Pakeisti sprendimo dalį dėl priteistų procesinių palūkanų ir jas sumažinti iki 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos (79 745,09 Lt) nuo ieškinio priėmimo teisme dienos (2013-09-05) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

52Likusios sprendimo dalies nekeisti.

53Priteisti iš antstolio R. V. (a. k. ( - ) ieškovei akcinei bendrovei „VSA Vilnius“ (įmonės kodas 220074960) 1 500 Lt atstovavimo išlaidas apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą ir civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė ieškiniu pirmosios instancijos teismo prašė priteisti iš atsakovo... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Kauno apylinkės teismas 2014 m. vasario 25 d. sprendimu ieškinį patenkino.... 7. Teismas iš prijungtos vykdomosios bylos Nr. 0147/08/03538 duomenų nustatė,... 8. Teismas nurodė, kad Sprendimų vykdymo instrukcijos (redakcija, galiojusi nuo... 9. Teismas pažymėjo, kad antstolis 2008-12-10 pateikdamas bankui patvarkymus... 10. Atsakovas prašė taikyti ieškinio senatį, kurios eiga, jo nuomone,... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Atsakovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2014 m.... 13. 1) Nurodo, kad teismas neteisingai nustatė, kad atsakovo neteisėtus veiksmus... 14. 2) Nepagrįsta teismo išvada, kad elektroniniuose 2008-11-21 ir 2008-12-10... 15. 3) Nepagrįsta teismo išvada, jog S. V. 2009-01-21 nurodžius, kad jos... 16. 4) Atsakovas neprivalėjo patikslinti savo paties patvarkymų duomenų ir tokiu... 17. 5) S. V. 2009-01-21 nurodymas niekaip nesusijęs su šios bylos nagrinėjimo... 18. 6) Pirmosios instancijos teismas, nesivadovaudamas kitose išnagrinėtose... 19. 7) Ieškovė praleido 3 metų senaties terminą kreiptis į teismą dėl žalos... 20. 8) Teismas nepagrįstai priteisė ieškovei 6 proc. dydžio metines procesines... 21. Tretysis asmuo „BTA Insurance Company“, kaip antstolio draudikas, prisideda... 22. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė prašo jį atmesti, pirmosios... 23. Atsakovas apeliaciniame skunde neteisingai remiasi ta aplinkybe, jog... 24. Ieškovė prašo atmesti atsakovo argumentus dėl ieškinio senaties eigos... 25. Ieškovė nesutinka su apelianto argumentu, kad apeliacinės instancijos... 26. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 27. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 28. Byloje nustatyta, kad antstolis R. V. vykdė ieškovės pateiktą nutartį dėl... 29. Dėl apelianto prašymo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka ... 30. Atsakovas paduodamas apeliacinį skundą suformulavo prašymą bylą nagrinėti... 31. Dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, kaip civilinės atsakomybės atsiradimo... 32. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad atsakovas, teikdamas AB DnB Nord... 33. Atsakovas, nesutikdamas su tokiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis,... 34. Atsižvelgiant į tai, atmestini ir pripažintini neesminiais apeliacinio... 35. Todėl kolegijai sutinkant su apylinkės teismo nustatytomis žalos padarymo... 36. Dėl civilinės bylos, išnagrinėtos pagal ieškovės skundą dėl antstolio... 37. Antstolis apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas... 38. Dėl kitoje civilinėje byloje nustatyto piniginių lėšų buvimo skolininkės... 39. Atsakovo teigimu, pirmosios instancijos teismas nesivadovavo Vilniaus miesto 2... 40. Dėl ieškinio senaties termino pradžios ... 41. Byloje nekyla ginčo, jog šiuo atveju taikytinas CPK 1.125 straipsnio 8 dalyje... 42. CK 1.127 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad ieškinio senaties terminas... 43. Dėl procesinių palūkanų ... 44. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo priteistų procesinių... 45. Be to teismo sprendimas patikslintinas, kadangi jo rezoliucinėje dalyje dėl... 46. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 47. Kadangi apeliacinis skundas laikytinas pagrįstu tik procesinių palūkanų... 48. Atsakovas, paduodamas apeliacinį skundą, žyminį mokestį sumokėjo nuo... 49. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 50. Patikslinti Kauno apylinkės teismo 2014 m. vasario 25 d. sprendimą, nurodant,... 51. Pakeisti sprendimo dalį dėl priteistų procesinių palūkanų ir jas... 52. Likusios sprendimo dalies nekeisti.... 53. Priteisti iš antstolio R. V. (a. k. ( - ) ieškovei akcinei bendrovei „VSA...