Byla 2-529-732/2015
Dėl padarytos žalos atlyginimo

1Molėtų rajono apylinkės teismo teisėjas Liudvikas Myško, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento ieškinį atsakovui J. R. dėl padarytos žalos atlyginimo ir

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo J. R. 318,71 EUR žalos, padarytos aplinkai, taip pat 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad 2015-04-08 atsakovui buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas už tai, kad jis Naujasodžio k., Molėtų r., esančiame miškelyje, draudžiamu medžioklės įrankiu ir draudžiamu būdu – kilpa, neteisėtai sumedžiojo bebrą. Molėtų rajono apylinkės teismas 2015-04-30 nutarimu administracinėje byloje atsakovą pripažino kaltu ir skyrė 868 EUR baudą. Teismo nutarimas įsiteisėjęs. Buvo padaryta ir 318,71 EUR dydžio žala aplinkai – laukinių gyvūnų ištekliams, tačiau atsakovas žalos neatlygino. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovas nepateiks atsiliepimo.

3Atsakovas įstatymo nustatyta tvarka ir teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

4Ieškinys tenkintinas.

5Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas įstatymo nustatyta tvarka bei teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo sprendimas priimtinas už akių. Ieškinys su priedais atsakovui įteiktas tinkamai, apie atsiliepimo nepateikimo pasekmes įspėtas (b. l. 13-14).

6Ieškiniui pagrįsti buvo pateikti šie įrodymai: administracinio teisės pažeidimo protokolas AM Nr. 104865 (b. l. 5-7), nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.3.-185-732/2015 (b. l. 8), žalos paskaičiavimas (b. l. 9), pretenzija dėl žalos aplinkai (b. l. 10), fotonuotraukos (b. l. 11-12).

7Pagal LR Aplinkos apsaugos įstatymo 9 str. piliečiai, suinteresuota visuomenė, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys privalo saugoti aplinką, tausoti gamtos išteklius ir nepažeisti kitų gamtos išteklių naudotojų teisių bei interesų. Pagal LR Laukinės gyvūnijos įstatymo 22 str. 1 d. fiziniai ir juridiniai asmenys privalo atlyginti laukinei gyvūnijai padarytą žalą.

8LR Aplinkos ministro 2000-06-27 įsakymu Nr. 258 patvirtintų “Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių” (su vėlesniais pakeitimais) (toliau- taisyklės) 58.1.1. ir 58.5.10. p. nurodyta, kad draudžiama asmeniui, neturinčiam teisės medžioti - medžioti arba medžioklės plotuose naudoti medžioklės įrankius (šaunamuosius ginklus, spąstus) ar medžioklės priemones (kilnojamus bokštelius, naktinio matymo taikiklius, specialią virvę su vėliavėlėmis); statant kilpas gyvūnams gaudyti; 58.6. p. nurodyta, kad draudžiama laikyti, gaminti, pirkti ar parduoti kilpas, skirtas medžiojamiesiems gyvūnams gaudyti). Atsakovas medžiojo 2015-04-08, taigi pažeidė minėtų punktų reikalavimus. Nurodytos aplinkybės užfiksuotos administracinio teisės pažeidimo protokole ir nutarime, taigi laikytinos įrodytomis. Pagal minėtų taisyklių 76 punktą asmenys, pažeidę taisykles, atsako LR įstatymų nustatyta tvarka. Žala, padaryta laukinių gyvūnų rūšims apskaičiuota vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. D1-695 patvirtinta Laukinių gyvūnų rūšims ir jų buveinėms padarytos žalos apskaičiavimo metodika (pakeitimas 2015 m. sausio 13 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-29) taikant aplinkai padarytos žalos atlyginimo dydžių indeksavimo koeficientus, kurie skelbiami Aplinkos ministerijos interneto svetainėje www.am.lt rubrikoje „Aplinkosauginiai mokesčiai ir su jais susijusios programos“, porubrikėje „Indeksavimo kooficientai“. Suskaičiuotos laukinių gyvūnų ištekliams dydis – 318,71 EUR (b. l. 9).

9Atsakovas pažeidė „Medžioklės Lietuvos Respublikos taisyklių“ reikalavimus ir atliko neteisėtus veiksmus, todėl pagal LR CK 6.246 str. 1 d. jam kyla civilinė atsakomybė. Pagal LR CK 6.249 str., 6.251 str. atsakovas privalo visiškai atlyginti neteisėtais veiksmais padarytus nuostolius. Ieškovo reikalavimas priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.). Kadangi byla Molėtų rajono apylinkės teisme iškelta 2015-07-10 (b. l. 3), palūkanos skaičiuotinos nuo minėtos dienos.

10Teismas, atlikęs formalų įrodymų vertinimą ir atsakovui nepateikus įrodymų, leidžiančių daryti priešingą išvadą, konstatuoja, kad yra pagrindas ieškinį tenkinti.

11Pagal LR CPK 83 str. 1 d. 5 p. ieškovas atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl pagal LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 82 str., 96 str. 1 d. iš atsakovo priteistinos valstybei bylinėjimosi išlaidos – 20 EUR dydžio žyminis mokestis.

12Vadovaudamasis LR CPK 185 str., 259 str., 285 str., 286 str., teismas,

Nutarė

13ieškinį tenkinti ir priteisti ieškovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui, į.k. 190742867, Metalo g. 11, Utena, iš atsakovo J. R., a.k. ( - ), gyv. ( - ), 318,71 EUR (tris šimtus aštuoniolika eurų, 71 ct) padarytos žalos laukinių gyvūnų ištekliams ir 5 (penkis) proc. metinių palūkanų už priteistą sumą (318,71 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme (2015-07-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šią sumą sumokant į ieškovo LR Aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento sąskaitą Nr. LT85 7044 0600 0254 6370, AB SEB bankas, banko kodas 70440.

14Priteisti iš atsakovo J. R. 20 EUR (dvidešimt eurų) žyminio mokesčio, kuris turi būti sumokėtas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, Swedbank, AB, įmokos kodas 5660.

15Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Molėtų rajono apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Molėtų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai