Byla 2-1990/2012
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė ,,Tiketa“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūnio, Konstantino Gurino (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Kazio Kailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės ,,Tiketa“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 21 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-5586-798/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Nacionalinis bilietų platintojas“ ieškinį atsakovui koncertinei įstaigai „Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė ,,Tiketa“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ dalyvavo atsakovo koncertinės įstaigos „Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras“ vykdytame bilietų platinimo paslaugų pirkimo konkurse, vykdytame apklausos būdu, tačiau ieškovo pasiūlymas buvo atmestas, o išspręsti ginčo ikiteismine tvarka nepavyko.

5Ieškovas UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ kreipėsi į teismą ir ieškiniu prašė panaikinti atsakovo koncertinės įstaigos „Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras“ 2012 m. liepos 10 d. sprendimą, kuriuo buvo sudaryta konkursinė pasiūlymų eilė, ir įpareigoti atsakovą priimti naują sprendimą – trečiojo asmens UAB „Tiketa“ pasiūlymą atmesti bei sudaryti naują pasiūlymų eilę. Ieškovas nurodė, kad konkurso laimėtoju paskelbtas UAB „Tiketa“ pateikė melagingus duomenis apie turimą bilietų platinimo kasų skaičių ir klaidingus duomenis dėl informacijos apie ieškovo renginius talpinimo tiekėjo interneto puslapyje trukmės. Be to, ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atsakovo vykdomo konkurso procedūras ir neleisti atsakovui sudaryti viešojo pirkimo sutarties. Ieškovas nurodė, kad viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo ir užtikrinant, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Teisė prašyti sustabdyti pirkimo procedūras yra labai svarbi, nes pagal VPĮ 7 str. 3 d. 1 p. viešasis pirkimas baigiasi, kai sudaroma pirkimo sutartis arba nustatomas konkurso laimėtojas. Priešingu atveju, t. y. nesustabdžius viešojo pirkimo procedūrų, tiekėjų teisėtų interesų teisminė gynyba būtų nebeįmanoma, nebetektų prasmės tiek ieškovo reikalavimų pateikimo, tiek ir ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo vykdymo požiūriu. Šio ginčo atveju neigiamų pasekmių dėl konkurso procedūrų sustabdymo negali kilti ir nekils, nes atsakovas platina bilietus senos sutarties pagrindu. Tuo tarpu nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių būtų pažeistas viešasis interesas, nes atsakovas sudarytų sutartį su tiekėju, kuris tikėtinai neturėjo laimėti konkurso.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi ieškovo UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino – taikė laikinąją apsaugos priemonę - atsakovo koncertinės įstaigos „Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras“ vykdomo bilietų platinimo paslaugų pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą ir draudimą atsakovui koncertinei įstaigai „Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras“ sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Teismas nurodė, kad tiekėjo teisėtų interesų požiūriu, teisė prašyti sustabdyti pirkimo procedūras yra labai svarbi, nes pagal Viešųjų pirkimų įstatymą viešasis pirkimas baigiasi, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas. Teismas pažymėjo, kad nesustabdžius viešo pirkimo procedūrų, tiekėjų teisėtų interesų teisminė gynyba būtų nebeįmanoma, nebetektų prasmės tiek ieškovo reikalavimų pateikimo, tiek ir ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo vykdymo požiūriu. Teismas nurodė, kad viešieji pirkimai yra susiję su viešuoju interesu, kuris apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti pirkimo dalyvių sąžiningą varžymąsi. Viešojo intereso apsauga taikant laikinąsias apsaugos priemones turi apimti abu jo aspektus, nė vienas iš jų a priori neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu. Teismas nurodė, kad šiuo atveju realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindų nenustatyta. Teismas, nenustatęs realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei, taip pat preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus, nusprendė pritaikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB ,,Tiketa“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 21 d. nutartį ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Nurodo šiuos argumentus:

  1. Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmestinas pirmiausiai dėl to, kad ieškinys yra nepagrįstas ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymas tokiu atveju yra netikslingas. Ieškovo ieškinys pagrįstas klaidinančiais teiginiais. Trečiojo asmens pasiūlyme nurodytas bilietų platinimo kasų skaičius ir interneto tinklapių matomumas, skirtingai nei nurodo ieškovas, yra visiškai teisingas.
  2. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones žala būtų padaryta ne tik atsakovui, bet ir viešajam interesui, nes atsakovas, būdamas biudžetinė įstaiga, netektų galimybės platinti bilietus į savo organizuojamus renginius, būtų nesurinktos lėšos, negalėdami įsigyti bilietų nukentėtų atsakovo lankytojai.
  3. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo ir proporcingumo principais. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos tokios, kad nei vienai iš šalių nesuteiktų nepagrįsto pranašumo ir nevaržytų vienos proceso šalies teisių labiau nei būtina tikslui pasiekti. Teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovo teisės yra neproporcingai pažeidžiamos, dėl ko atsakovas patirs ekonominę žalą, nors tuo tarpu nestabdant viešojo pirkimo procedūrų, ieškovas, jam palankaus sprendimo atveju, neprarastų galimybės užtikrinti savo interesų apsaugą. Ieškovas turi teisę pasinaudoti kitais gynimo būdais, vienas iš kurių – reikalauti atlyginti patirtą žalą.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas koncertinė įstaiga „Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras“ prašo tenkinti trečiojo asmens skundą ir panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 21 d. nutartį. Atsakovas nurodo, kad priimdamas skundžiamą nutartį teismas vadovavosi klaidingais ieškovo pateiktais duomenimis, kadangi ankstesnė bilietų platinimo sutartis pasibaigė 2012 m. rugpjūčio 13 d. susitarimu su ieškovu. Sutarties su trečiuoju asmeniu UAB ,,Tiketa“ sudarydamas sudarytų galimybes atsakovui gauti gerokai didesnes pajamas. Pagal sutartį sudarytą su ieškovu atsakovas gavo 1,10 Lt komisinį atlyginimą, tuo tarpu pagal sutartį su UAB ,,Tiketa“ atsakovas gautų 1,20 Lt dydžio komisinį atlyginimą. Teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, kiekvienas papildomo bilieto pardavimas į atsakovo renginius reiškia 0,10 Lt nuostolius atsakovui. Atsakovas nurodė, kad šis ginčas iš esmės vyksta tarp ieškovo ir trečiojo asmens siekiant sudaryti vienas kitam mažiau palankias konkurencijos sąlygas. Atsakovas prašo panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, tokiu būdu sudarant galimybę atsakovui vykdyti savo veiklą, kadangi be bilietų pardavimo veiklos negali vykdyti jokia koncertinė įstaiga. Net ir priėmus ieškovui palankų sprendimą, jis neprarastų galimybės ginti savo teises, nes tam yra skirtas nuostolių atlyginimo institutas.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Ieškovas pažymėjo, kad atskirąjį skundą pateikė ne perkančioji organizacija, o trečiasis asmuo, kuris turi tik finansinį suinteresuotumą šiuo teisminiu ginču. Nepaisant to, trečiasis asmuo atskirajame skunde nurodo tik tokius motyvus, kurie yra reikšmingi tik perkančiajai organizacijai, bet ne trečiajam asmeniui, todėl vien dėl šios priežasties atskirasis skundas yra atmestinas. Atskirajame skunde trečiasis asmuo analizuoja ne laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą/nebūtinumą, bet ieškinio pagrįstumą. Ieškovo nuomone, nepagrįstas trečiojo asmens teiginys apie tai, kad ieškinio tenkinimo atveju, ieškovas galėtų reikalauti atlyginti žalą, kadangi tokiu atveju laikinųjų apsaugos priemonių institutas civilinio proceso teisėje apskritai nebūtų reikalingas. Panaikinus laikinąsias apsaugos priemones būtų pažeistas viešojo intereso apsaugos principas, nes nebūtų tinkamai užtikrinta atsakovo priimtų sprendimų teisėtumo kontrolė bei galimai neracionaliai būtų panaudotos valstybės lėšos, be to, teismo sprendimo įvykdymas taptų neįmanomas. Atskirajame skunde nėra pateikta jokių objektyvių priežasčių, dėl kurių būtų neproporcingai suvaržytos trečiojo asmens ar atsakovo, kaip perkančiosios organizacijos, teisės.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

13Atskirasis skundas tenkinamas.

14Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, yra pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis apelianto skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

15Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 93 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad tiekėjas gali pateikti prašymą teismui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Tačiau spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių klausimą, teismas turi įvertinti ne tik tai, ar nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str. 1 d.), bet ir tai, ar, atsižvelgiant į ekonomiškumo, efektyvumo, proporcingumo principus, viešąjį interesą, neigiamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pasekmės neviršys jų teikiamos naudos (CPK 4237 str. 1 d.). Vadinasi, jeigu konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

16Šiuo atveju atsakovas vykdė bilietų platinimo paslaugų pirkimo konkursą, kuriuo ieškojo bilietų platinimo paslaugos teikėjo, teikiančio bilietų platinimo ir pardavimo paslaugas elektroninėmis priemonėmis ir per bilietų platinimo kasas Lietuvos Respublikoje (Konkurso sąlygų 2 punktas). Pirmosios instancijos teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, atsižvelgė į apelianto nurodytą aplinkybę, kad atsakovas platina bilietus senos sutarties pagrindu. Tačiau atsakovo apeliacinės instancijos teismui pateiktais duomenimis nustatyta, kad atsakovas su bilietų platintoju UAB ,,Nacionalinis bilietų platintojas“ 2012 m. rugpjūčio 13 d. susitarimu nutraukė kompiuterinės kasos sistemos panaudos sutartį ir minėtą sistemą grąžino atsakovui (b.l. 84-85). Tai reiškia, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, atsakovas neturi galimybės platinti bilietus į organizuojamus renginius. Atsakovas yra biudžetinė įstaiga, kurios pagrindiniai tikslai puoselėti, kurti ir plėtoti nacionalinės ir pasaulio profesionaliosios muzikos ir scenos meno kultūrą ir tradicijas; ugdyti, formuoti ir tenkinti visuomenės poreikį profesionaliam muzikos ir scenos menui. Teisėjų kolegijos nuomone, perkamos paslaugos glaudžiai susiję su viešuoju interesu – visuomenės meniniu ugdymu. Kadangi atsakovas su buvusiu bilietų platintoju yra nutraukęs sutartį, o viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas ir draudimas sudaryti viešojo pirkimo sutartį iki bylos iš esmės išnagrinėjimo eliminuoja bilietų platinimo galimybę, todėl sustabdžius pirkimo procedūras nuostolių patiria ne tik atsakovas, kaip perkančioji organizacija, neturėsianti galimybės išplatinti bilietų, bet tam tikra visuomenės dalis, negalėsianti įsigyti bilietų į atsakovo organizuojamus koncertus. Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, šiuo atveju – pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1665/2012). Teisėjų kolegijos nuomone, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamu atveju sąlygotų didesnių neigiamų pasekmių atsakovui ir tam tikrai visuomenės daliai atsiradimą, nei neigiamos pasekmės, galimai atsirasiančios nepritaikius procesinių teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo priemonių. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad šiuo atveju paslauga, kurią perkančioji organizacija ginčijamu viešuoju konkursu siekė įsigyti yra tęstinė, todėl, nustačius perkančiosios organizacijos pažeidimų, susijusių su trečiojo asmens išrinkimu laimėtoju, faktą, yra įmanomas jo pakeitimas kitu, nesudarant grėsmės viešajam interesui. Be to, ieškinio tenkinimo atveju apeliantas savo subjektines teises galėtų ginti pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles paduodamas ieškinį dėl žalos atlyginimo (CPK 5 str., VPĮ 96 str.), o ieškinio atmetimo atveju atsakovui būtų padaryta žala, kuri negalėtų būti atlyginta.

17Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nesprendžia ginčo iš esmės, o tik preliminariai įvertina, ar ieškinys nėra akivaizdžiai netenkintinas. Klausimas dėl ieškinio pagrįstumo sprendžiamas ištyrus ir įvertinus pateiktus įrodymus, priimant sprendimą dėl ginčo esmės, todėl teisėjų kolegija plačiau nepasisako dėl apelianto argumentų, susijusių su tuo, kad ieškovo pateiktas ieškinys yra nepagrįstas.

18Kiti atskirojo skundo bei atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai nėra teisiškai reikšmingi nagrinėjamo klausimo apeliacine tvarka teisingam išsprendimui, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

20Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 21 d. nutartį, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytos atsakovo koncertinės įstaigos „Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras“ vykdomo bilietų platinimo paslaugų pirkimo konkurso procedūros ir uždrausta atsakovui koncertinei įstaigai „Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras“ sudaryti viešojo pirkimo sutartį, panaikinti.

21Ieškovo UAB ,,Nacionalinis bilietų platintojas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo - atsakovo koncertinės įstaigos „Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras“ vykdomo bilietų platinimo paslaugų pirkimo konkurso procedūrų sustabdymo ir draudimo sudaryti viešojo pirkimo sutartį, atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ dalyvavo atsakovo... 5. Ieškovas UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ kreipėsi į teismą ir... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi ieškovo UAB... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB ,,Tiketa“ prašo panaikinti Vilniaus... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas koncertinė įstaiga „Lietuvos... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Nacionalinis bilietų... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 13. Atskirasis skundas tenkinamas.... 14. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 15. Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 93 straipsnio 2 dalyje... 16. Šiuo atveju atsakovas vykdė bilietų platinimo paslaugų pirkimo konkursą,... 17. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad teismas, spręsdamas klausimą dėl... 18. Kiti atskirojo skundo bei atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai nėra... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 20. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 21 d. nutartį, kuria taikytos... 21. Ieškovo UAB ,,Nacionalinis bilietų platintojas“ prašymą dėl laikinųjų...