Byla 2-1665/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Rimvydo Norkaus ir Alvydo Poškaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Smulkus urmas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 5 d. nutarties, kuria teismas tenkino ieškovo viešosios įstaigos ,,Kretingos maistas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, sustabdė Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių maitinimo paslaugų pirkimo Nr. 118947 konkurso procedūrų vykdymą ir uždraudė atsakovui Kėdainių rajono savivaldybės administracijai sudaryti viešojo pirkimo sutartį su trečiuoju asmeniu uždarąja akcine bendrove ,,Smulkus urmas“, o jei sutartis jau sudaryta – sustabdyti jos vykdymą, civilinėje byloje Nr. 2-2076-259/2012 pagal ieškovo viešosios įstaigos ,,Kretingos maistas“ ieškinį atsakovui Kėdainių rajono savivaldybės administracijai dėl neteisėtų veiksmų ir priimtų sprendimų vykdant viešojo pirkimo procedūras, tretysis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė ,,Smulkus urmas“

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje nagrinėjamas ginčas dėl neteisėtų veiksmų ir priimtų sprendimų, vykdant viešojo pirkimo procedūras.

5Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties, kuria teismas tenkino ieškovo VšĮ ,,Kretingos maistas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, sustabdė Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių maitinimo paslaugų pirkimo Nr. 118947 konkurso procedūrų vykdymą ir uždraudė atsakovui Kėdainių rajono savivaldybės administracijai sudaryti viešojo pirkimo sutartį su trečiuoju asmeniu UAB ,,Smulkus urmas“, o jei sutartis jau sudaryta – sustabdyti jos vykdymą, teisėtumo klausimas.

6Ieškovas VšĮ ,,Kretingos maistas“ pateikė ieškinį atsakovui Kėdainių rajono savivaldybės administracijai, kuriuo prašė: 1) pripažinti neteisėtu viešojo pirkimo Nr.118947 konkurso sąlygų 15 punkto 2 lentelės ,,Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ 5 papunktyje nustatytą reikalavimą pateikti dekados (10 dienų) valgiaraščius; 2) panaikinti atsakovo sprendimą, kuriuo tiekėjo UAB ,,Smulkus urmas“ pasiūlymas buvo pripažintas laimėjusiu pirkimą ir apie kurį ieškovas buvo informuotas 2012 m. balandžio 25 d. raštu Nr. VPS-318; 3) nutraukti viešąjį pirkimą. Ieškinio užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių maitinimo paslaugų pirkimo Nr. 118947 procedūrų sustabdymą ir uždrausti atsakovui sudaryti viešojo pirkimo sutartį, o jei sutartis jau sudaryta – įpareigoti atsakovą sustabdyti jos vykdymą. Nurodė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būtų pažeisti ne tik ieškovo interesai, bet ir viešasis interesas, kadangi dėl neteisėtų konkurso sąlygų bei neteisėtai atliktų pirkimo procedūrų laimėtoju buvo išrinktas ne tik konkurso sąlygų neatitinkantis, bet ir ne geriausios kainos vertinimo aspektu pasiūlymas. Pažymėjo, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nesutrikdys nepertraukiamo maitinimo paslaugų teikimo atsakovui, kadangi laikotarpiu nuo 2012 m. birželio 4 d. iki 2012 m. rugpjūčio 31 d. tęsiasi mokinių vasaros atostogos.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Kauno apygardos teismas 2012 m. birželio 5 d. nutartimi ieškovo VšĮ ,,Kretingos maistas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino, sustabdė Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių maitinimo paslaugų pirkimo Nr. 118947 konkurso procedūrų vykdymą ir uždraudė atsakovui Kėdainių rajono savivaldybės administracijai sudaryti viešojo pirkimo sutartį su trečiuoju asmeniu UAB ,,Smulkus urmas“, o jei sutartis jau sudaryta, įpareigojo sustabdyti jos vykdymą.

9Teismas pažymėjo, kad pirkimo procedūrų sustabdymas ir įpareigojimas atsakovui nesudaryti pirkimo sutarties su konkurso laimėtoju, kaip laikinoji apsaugos priemonė, yra tiekėjo interesų gynimo priemonė, taikytina pareiškus teisme ieškinį dėl atsakovo sprendimo atmesti ieškovo pasiūlymą. Įvertinęs ieškinio argumentus bei tai, jog ieškovas tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimą, teismas sprendė, jog nepritaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovo ieškinio patenkinimo atveju teismo sprendimo įgyvendinimas iš esmės taptų neįmanomas, tokiu atveju būtų pažeisti ne tik ieškovo interesai, bet ir viešasis interesas. Teismas, atsižvelgdamas į tai, jog Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (toliau – CPK) įtvirtina glaustus šios kategorijos bylų nagrinėjimo terminus bei į tai, kad ginčo pirkimas nėra atliekamas pagal projektą ar programą, finansuojamą iš Europos sąjungos (toliau – ES) lėšų, sprendė, jog aiškiai prognozuojamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo šioje byloje terminas nepažeis atsakovo teisių ir teisėtų interesų, o taip pat ir viešojo intereso, tačiau kartu užtikrins galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Konstatavo, kad ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo šioje byloje yra pagrįstas, todėl jį tenkino.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

11Atskiruoju skundu tretysis asmuo UAB „Smulkus urmas“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 5 d. nutartį ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmesti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

121. Všį „Kretingos maistas“ ieškinio reikalavimai dėl pirkimo sąlygų pripažinimo neteisėtomis yra pateikti praleidus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 94 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą, todėl šie reikalavimai turėtų būti palikti nenagrinėti, jiems turi būti pritaikyta ieškinio senatis.

132. Všį „Kretingos maistas“ ieškinio pagrindas, susijęs su tariamu trečiojo asmens UAB „Smulkus urmas“ pasiūlymo neatitikimu pirkimo sąlygų reikalavimams dėl Mokinių maitinimo organizavimo bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos aprašo (toliau - aprašas) 34 punkto reikalavimų laikymosi, nebuvo keltas pretenzijoje, todėl ši ieškinio dalis neatitinka CPK 423 straipsnio 3 dalies reikalavimų. Be to, ieškovo ieškinio reikalavimas nutraukti pirkimo procedūras taip pat nebuvo keltas pretenzijoje.

143. Ieškovo ieškinio pagrindas bei reikalavimai prieštarauja ir yra nesuderinami su argumentais, išdėstytais ieškinio 3.4 „Dėl laikinųjų apsaugos priemonių“ dalyje, tačiau teismas šių prieštaravimų neįvertino. Darytina išvada, kad teismo 2012 m. birželio 5 d. nutartis buvo priimta visiškai neįsigilinus į situaciją ir preliminariai neįvertinus kartu su ieškiniu pateiktų įrodymų turinio.

154. Ieškovas pateikė įrodymus, kad jis kartu su pasiūlymu perkančiajai organizacijai taip pat pateikė ne 10 dienų, bet 20 dienų valgiaraščius, taigi ieškovo Všį „Kretingos maistas“ pasiūlymas taip pat turėtų būti atmestas, todėl nėra jokių galimybių, kad pirkimo sutartis galėtų būti sudaroma su VšĮ „Kretingos maistas“.

165. Ieškovas prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones taip pat nurodo, kad tuo atveju, jei bus sudaryta sutartis su ne palankiausią pasiūlymą pateikusiu tiekėju, t. y. su UAB „Smulkus urmas“, bus pažeisti viešųjų pirkimų principai ir tikslai, nes laimėtojas išrinktas nesivadovaujant geriausios kainos kriterijumi. Pažymėtina, kad šie ieškovo argumentai taip pat yra nesuderinami su paties ieškovo pasiūlyme pateiktu 2012 m. balandžio 17 d. perkančiosios organizacijos raštu, kuriame nurodyta, kad UAB „Smulkus urmas“ pasiūlymo kaina pirkime yra mažiausia. UAB „Smulkus urmas“ pasiūlymo kaina yra 6 802 650 Lt, VšĮ „Kretingos maistas“ pasiūlymo kaina – 6 836 200 Lt, o UAB „Dussmann Service” – 7 774 431,50 Lt.

176. Teismo sprendimo įvykdymas yra susijęs su viešuoju interesu, tačiau grėsmė šiam interesui atsirastų tik tuo atveju, jeigu ieškovas įrodytų savo ieškinio pagrįstumą. Tuo tarpu įrodymų, pagrindžiančių ieškinį, byloje nėra, todėl nėra ir pagrindo teigti, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, galėtų būti pažeistas viešasis interesas.

187. Pažymėtina, kad pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis pirkime ginamas vien tik privatus ieškovo interesas, kurio esminis siekis yra sužlugdyti pirkimą, taip pažeidžiant viešąjį interesą. Pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis pažeidžiami proporcingumo, efektyvumo bei ekonomiškumo principai.

198. Racionalus biudžeto lėšų naudojimas yra visuomenės saugoma ir ginama vertybė, kuri viešuosiuose pirkimuose yra itin aktuali. UAB „Smulkus urmas“ pasiūlymo kaina yra mažiausia pirkime, todėl nėra jokio pagrindo tikėti tuo, kad, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių pirkime, galėtų būti pažeistas viešasis interesas dėl racionalaus lėšų naudojimo. Perkančiosios organizacijos biudžetas sudarius sutartį su UAB „Smulkus urmas“ ne nukentėtų, bet dar ir būtų sutaupyta pirkimui skirtų lėšų, o šis pinigų likutis galėtų būti panaudotas kitoms savivaldybės funkcijoms vykdyti.

20Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Kėdainių rajono savivaldybės administracija prašo Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 5 d. nutartį panaikinti ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmesti. Atsiliepime nurodo, kad sutinka su trečiojo asmens UAB „Smulkus urmas“ atskiruoju skundu.

21Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ prašo Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 5 d. nutartį palikti nepakeistą ir trečiojo asmens atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

221. Senaties termino praleidimą lėmė objektyvios priežastys, be to, byla yra glaudžiai susijusi su poreikiu užtikrinti viešąjį interesą, todėl senaties terminas dėl konkurso sąlygų ginčijimo yra netaikytinas, o trečiojo asmens argumentai atmestini.

232. Tretysis asmuo, teigdamas, kad ieškovas nekėlė reikalavimo dėl konkurso procedūrų nutraukimo pretenzijoje, todėl šis reikalavimas tariamai negali būti vertinamas, klaidina apeliacinės instancijos teismą, kadangi tai nėra naujas ieškovo reikalavimas. Ieškovas prašo teismo, įvertinus visas bylos aplinkybes, ex officio spręsti dėl konkurso procedūrų nutraukimo, o ne kelia jį kaip savarankišką ieškinio reikalavimą.

243. Atsakovo padaryti pažeidimai yra akivaizdūs, t. y. konkurso sąlygos prieštarauja imperatyviam teisiniam reglamentavimui, atsakovas, vykdydamas pirkimo procedūras, savavališkai nesivadovavo konkurso sąlygomis ir laimėtoju išrinko konkurso sąlygų neatitinkantį pasiūlymą.

254. Pažymėtina, kad realų ir neapsunkintą teismo sprendimo įvykdymą gali užtikrinti tik laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – draudimas sudaryti viešojo pirkimo sutartį ar jos vykdymo sustabdymas.

265. Nepriklausomai nuo to, ar ieškovo pasiūlymas būtų buvęs atmestas, ar liktų antras eilėje (kaip yra dabar), ieškinio reikalavimai dėl konkurso sąlygų neteisėtumo ir neteisėto trečiojo asmens pasiūlymo pripažinimo laimėtoju nesikeistų. Tretysis asmuo, kritikuodamas ieškovo ieškinio reikalavimus bei teismo nutartį, remiasi tik teiginiais ir nepateikia jokių įrodymų, kurie pagrįstų jo poziciją.

276. Pažymėtina, kad trečiojo asmens pasiūlymas negali būti laikomas mažiausios kainos pasiūlymu, o sutarties su trečiuoju asmeniu sudarymas reikštų viešųjų pirkimų tikslo racionaliai panaudoti pirkimui skirtas lėšas pažeidimą. Be to, ginčijamas viešasis pirkimas yra išskirtinis ir dėl didelės vertės, nes sutartį ketinama sudaryti 36 mėnesių, t. y. trejų metų, laikotarpiui, sutarties vertė bus ne mažesnė nei 6 mln. litų ir sutartimi bus teikiamos nemokamo mokinių maitinimo paslaugos, todėl šiuo atveju būtina atsižvelgti į VPĮ įtvirtintą viešųjų pirkimų tikslą. Akivaizdu, kad šis tikslas nebūtų pasiektas, kadangi konkursą laimėtų tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu pažeidžiant imperatyvias VPĮ ir kitų teisės aktų nuostatas.

287. Viešasis interesas, kad mokiniai gautų maitinimo paslaugas, nebus pažeistas, kadangi vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. V-1017 „2011-2013 metų pradinio ugdymo programos bendrasis ugdymo planas“ 15.1 punktu, ugdymo proceso metu mokiniams skiriamos vasaros atostogos tęsiasi laikotarpiu nuo 2012 m. birželio 4 d. iki 2012 m. rugpjūčio 31 d., todėl taikant laikinąsias apsaugos priemones bylos nagrinėjimo pirmoje instancijoje metu, nėra jokios grėsmės, kad būtų sutrikdytas nepertraukiamas maitinimo paslaugų teikimas perkančiajai organizacijai. Pažymėtina, kad bylos nagrinėjimas pirmoje instancijoje yra paskirtas 2012 m. liepos 2 d., taigi jau 2012 m. liepos mėnesio viduryje bus žinoma tolesnė proceso eiga.

29IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

30Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai (lot. „prima facie“) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010). Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Tuo tarpu teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011). Teismų praktikoje laikoma, jog pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tuomet, kai ieškovui nepalankus teismo sprendimas yra priimtas po teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjo, nes yra apskųstas apeliacine tvarka (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-780/2012).

31CPK 145 straipsnio 1 dalies 13 punkte nustatyta, kad teismas gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos ne tik CPK 145 straipsnio 1 dalyje, bet ir kitų įstatymuose numatytų ar teismo pritaikytų priemonių, kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. CPK 4237 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas viešųjų pirkimų bylose be CPK 145 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių taip pat gali taikyti viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą, įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties ir kitas. Viešųjų pirkimų bylose teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (CPK 4237 str. 1 d.).

32Galiojantys įstatymai nepateikia viešojo intereso sampratos. Tai vertinamojo pobūdžio sąvoka, kurios turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Teismų praktikoje ne kartą buvo pasisakyta, kad bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-155/2011). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką viešųjų pirkimų bylose viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu (preke, paslauga, darbų rezultatu) ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi. Tokia viešojo intereso samprata kyla iš turiningųjų VPĮ tikslų – racionalaus lėšų panaudojimo, konkurencijos ir rinkos plėtros skatinimo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principus įgyvendinančių priemonių užtikrinimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-416/2005). Taigi viešojo intereso apsauga sprendžiant ginčus viešųjų pirkimų srityje turi apimti abu jo aspektus, nė vienas iš jų a priori neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu. Sprendimas ginti viešąjį interesą kaip visuomenės suinteresuotumą pirkimo objektu ir jo teikiama nauda turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindais. Vis dėlto šie pagrindai, teisėjų kolegijos vertinimu, turėtų būti aiškinami ir taikomi siaurai bei apimti tik tam tikras išskirtines situacijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-155/2011). Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo (VPĮ 3 straipsnio 2 dalis, 95 straipsnio 5 dalis) ir užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis; Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1762/2010). Tik užtikrinus skaidrų ir racionalų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, bus įgyvendinti nurodyti viešųjų pirkimų tikslai ir užtikrintas viešasis interesas. Kita vertus, viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių neįsigijus, ar paslaugas, kurių nesuteikus skubiai, gali ženkliai nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės ir teisėti interesai ir dėl to padaryta žala socialiai itin reikšmingoms vertybėms (sveikatai, aplinkai, valstybės saugumui ir pan.).

33Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, šiuo atveju – pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala. Jeigu iš ieškovo pateiktų duomenų preliminaraus įvertinimo negalima daryti vienareikšmės išvados dėl viešojo pirkimo esminių principų pažeidimo, o pirkimo dalykas susijęs su poreikiu užtikrinti visuomenei ar jos pažeidžiamai grupei būtinų prekių įsigijimą kuo skubiau, kad nebūtų padaryta nepataisoma žala šiems asmenims, taigi, ir konstitucinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala, šiuo atveju - turi būti toliau vykdomos pirkimo procedūros. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog vykstant ginčui dėl viešojo pirkimo teikti nemokamo mokinių maitinimo paslaugas, turi būti atsižvelgiama į tai, jog šios paslaugos skirtos mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams; tokia paslauga, kurios teikimo pareiga tenka savivaldybėms (Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 10 punktas), užtikrina ir įgyvendina Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatų, inter alia 38 straipsnio (valstybė saugo ir globoja šeimą), 39 straipsnio (valstybė šeimoms, auginančioms ir auklėjančioms vaikus namuose, teikia paramą) ir 52 straipsnio (valstybė laiduoja piliečių teisę gauti socialinę paramą įstatymų numatytais atvejais), įgyvendinimą; mokinių nemokamas maitinimas bendrojo lavinimo mokyklose yra sudėtinė valstybės socialinės apsaugos sistemos dalis. Viešasis interesas apsaugoti socialiai pažeidžiamą visuomenės grupę, užtikrinant jų nemokamo maitinimo nepertraukiamumą, turi būti ginamas prioritetiškai. Tokiu viešuoju pirkimu įsigyjamos paslaugos yra tęstinės ir dalomos, todėl, nustačius perkančiosios organizacijos pažeidimų, susijusių su vieno tiekėjo išrinkimu laimėtoju, faktą, įmanomas jo pakeitimas kitu, nesudarant grėsmės viešajam interesui, teikiamos paslaugos kokybei ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-155/2011). Todėl pirmosios instancijos teismas, gavęs tiekėjo ieškinį dėl neteisėtų veiksmų ir priimtų sprendimų vykdant nemokamo mokinių maitinimo viešojo pirkimo procedūras, paprastai neturėtų stabdyti viešojo pirkimo procedūrų, išskyrus atvejus, kai tokiu stabdymu nėra pažeidžiamos nei perkančiosios organizacijos ar kitų tiekėjų teisės, nei paslaugos gavėjų teisės ir teisėti interesai (pavyzdžiui, ginčai dėl viešųjų pirkimų procedūros teisėtumo gali būti išspręsti per moksleivių vasaros atostogas). Jeigu žemenės instancijos teismas vis dėlto sustabdė tokio viešojo pirkimo procedūras, t. y. taikė CPK 4237 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytą laikinąją apsaugos priemonę, o bylos duomenys leidžia manyti, kad tuo pažeidžiamos socialiai jautrios visuomenės grupės (šiuo atveju paslaugos gavėjų – nemokamą maitinimą gaunančių mokinių) teisės bei teisėti lūkesčiai, yra pagrindas panaikinti tokią laikinąją apsaugos priemonę. Juo labiau, jeigu iš bylos duomenų preliminaraus įvertinimo galima manyti, jog egzistuoja pagrįstos abejonės dėl ieškinio patenkinimo, pavyzdžiui, po nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių priėmimo teismas ieškinį atmetė.

34Nagrinėjamu atveju viešuosius pirkimus „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių nemokamo maitinimo paslaugų“ organizuoja Kėdainių rajono savivaldybės administracija. Šie pirkimai vykdomi iš valstybės lėšų. Ieškinį atsakovu patrauktai perkančiajai organizacijai Kėdainių rajono savivaldybės administracijai padavęs ieškovas (tiekėjas) VšĮ „Kretingos maistas“ įrodinėja, kad viešojo pirkimo Nr.118947 konkurso sąlygų 15 punkto 2 lentelės ,,Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ 5 papunktyje nustatytas reikalavimas pateikti dekados (10 dienų) valgiaraščius yra neteisėtas, todėl turi būti pripažintas negaliojančiu. Ieškovas taip pat prašo panaikinti atsakovo sprendimą, kuriuo tiekėjas UAB ,,Smulkus urmas“ pripažintas laimėtoju ir nutraukti viešąjį pirkimą (ieškinio dalykas). Ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių maitinimo paslaugų pirkimo Nr. 118947 procedūras ir uždrausti atsakovui sudaryti viešojo pirkimo sutartį, o jei sutartis jau sudaryta – įpareigoti atsakovą sustabdyti jos vykdymą. Vienas iš ieškovo prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nurodytų argumentų, su kuriuo sutiko ir 2012 m. birželio 5 d. nutartį priėmęs Kauno apygardos teismas, buvo tas, jog laikotarpiu nuo 2012 m. birželio 4 d. iki 2012 m. rugpjūčio 31 d. tęsiasi mokinių vasaros atostogos. Teisėjų kolegija, spręsdama procesinį klausimą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teisėtumo ir pagrįstumo, pažymi, jog šiuo metu jau baigiasi terminas, kurio metu mokiniams nėra teikiamos nemokamos maitinimo paslaugos, t. y. artėja mokslo metų pradžia, 2012 m. rugsėjo 1 d. Kaip minėta, viešasis interesas, visų pirma, reikalauja užtikrinti bendrojo lavinimo mokyklose teikiamo nemokamo maitinimo mokiniams paslaugų nepertraukiamumą. Kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas pagal nutarties priėmimo metu buvusius duomenis gal ir turėjo pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, įvertinus prasidėjusias moksleivių vasaros atostogas, tačiau iš esmės nevertino santykio tarp skirtingų viešųjų interesų dėl viešojo pirkimo dėl nemokamo mokinių maitinimo procedūrų skaidrumo užtikrinimo ir poreikio užtikrinti nepertraukiamą paslaugų teikimą socialiai pažeidžiamai visuomenės grupei. Apeliacinės instancijos teismo nutarties priėmimo metu yra akivaizdu, jog prioritetiškai turi būti ginami socialiai jautrios visuomenės grupės – paslaugas gaunančių mokinių interesai. Be to, teismas neatsižvelgė į tai, kad ieškovas, kaip minėta, savo subjektines teises gali apginti ir po sutarties tarp perkančiosios organizacijos ir pirkimą laimėjusio tiekėjo dėl paslaugų teikimo sudarymo, nes teikiamos paslaugos yra tęstinio pobūdžio ir dalomos.

35Pažymėtina ir tai, jog iš teismų informacinėje sistemoje esančių duomenų matyti, kad Kauno apygardos teismas 2012 m. liepos 13 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-2076-259/2012 ieškinio reikalavimą pripažinti neteisėtu viešojo pirkimo Nr. 118947 konkurso sąlygų 15 punkto 2 lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ 5 papunktyje nustatytą reikalavimą pateikti dekados (10 dienų) valgiaraščius paliko nenagrinėtą, o ieškinio reikalavimus panaikinti atsakovo sprendimą, kuriuo tiekėjo UAB „Smulkus urmas“ pasiūlymas buvo pripažintas laimėjusiu pirkimą ir nutraukti viešąjį pirkimą Nr. 118947, atmetė. Teismas, atmesdamas ieškinį, taip pat nutarė panaikinti ir laikinąsias apsaugos priemones. Nors dėl šio sprendimo ieškovas padavė apeliacinį skundą, t. y. sprendimas neįsiteisėjo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo negali būti vykdoma (CPK 152 str. 4 d.), ši aplinkybė gali būti vertinama kaip prima facie sudaranti pagrindą manyti, jog ieškovui palankus sprendimas gali būti ir nepriimtas.

36Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl kolegija dėl jų nepasisako.

37Esant tokioms aplinkybėms, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą viešųjų pirkimų bylose ir dėl to neteisingai išsprendė nagrinėjamą klausimą. Dėl padarytų proceso teisės normų pažeidimų, turinčių esminę reikšmę nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, žemesnės instancijos teismo nutartis, kuria sustabdytos atsakovo vykdomos viešojo pirkimo procedūros bei uždrausta trečiajam asmeniui sudaryti pirkimo sutartį su konkurso laimėtoju, naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas (CPK 149 str., 4237 str. 1 d.).

38Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

39Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 5 d. nutartį, kuria teismas tenkino ieškovo viešosios įstaigos ,,Kretingos maistas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir sustabdė Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių maitinimo paslaugų pirkimo Nr. 118947 konkurso procedūrų vykdymą bei uždraudė atsakovui Kėdainių rajono savivaldybės administracijai sudaryti viešojo pirkimo sutartį su trečiuoju asmeniu uždarąja akcine bendrove ,,Smulkus urmas“, o jei sutartis jau sudaryta – sustabdyti jos vykdymą, civilinėje byloje Nr. 2-2076-259/2012, panaikinti.

40Ieškovo viešosios įstaigos ,,Kretingos maistas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo - Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių maitinimo paslaugų pirkimo Nr. 118947 konkurso procedūrų vykdymo sustabdymo bei uždraudimo atsakovui Kėdainių rajono savivaldybės administracijai sudaryti viešojo pirkimo sutartį su trečiuoju asmeniu uždarąja akcine bendrove ,,Smulkus urmas“, o jei sutartis jau sudaryta – sustabdyti jos vykdymą, atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl neteisėtų veiksmų ir priimtų sprendimų,... 5. Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties, kuria teismas tenkino ieškovo... 6. Ieškovas VšĮ ,,Kretingos maistas“ pateikė ieškinį atsakovui Kėdainių... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Kauno apygardos teismas 2012 m. birželio 5 d. nutartimi ieškovo VšĮ... 9. Teismas pažymėjo, kad pirkimo procedūrų sustabdymas ir įpareigojimas... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu tretysis asmuo UAB „Smulkus urmas“ prašo panaikinti... 12. 1. Všį „Kretingos maistas“ ieškinio reikalavimai dėl pirkimo sąlygų... 13. 2. Všį „Kretingos maistas“ ieškinio pagrindas, susijęs su tariamu... 14. 3. Ieškovo ieškinio pagrindas bei reikalavimai prieštarauja ir yra... 15. 4. Ieškovas pateikė įrodymus, kad jis kartu su pasiūlymu perkančiajai... 16. 5. Ieškovas prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones taip pat nurodo,... 17. 6. Teismo sprendimo įvykdymas yra susijęs su viešuoju interesu, tačiau... 18. 7. Pažymėtina, kad pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis pirkime... 19. 8. Racionalus biudžeto lėšų naudojimas yra visuomenės saugoma ir ginama... 20. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Kėdainių rajono savivaldybės... 21. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“... 22. 1. Senaties termino praleidimą lėmė objektyvios priežastys, be to, byla yra... 23. 2. Tretysis asmuo, teigdamas, kad ieškovas nekėlė reikalavimo dėl konkurso... 24. 3. Atsakovo padaryti pažeidimai yra akivaizdūs, t. y. konkurso sąlygos... 25. 4. Pažymėtina, kad realų ir neapsunkintą teismo sprendimo įvykdymą gali... 26. 5. Nepriklausomai nuo to, ar ieškovo pasiūlymas būtų buvęs atmestas, ar... 27. 6. Pažymėtina, kad trečiojo asmens pasiūlymas negali būti laikomas... 28. 7. Viešasis interesas, kad mokiniai gautų maitinimo paslaugas, nebus... 29. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 30. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje ar... 31. CPK 145 straipsnio 1 dalies 13 punkte nustatyta, kad teismas gali imtis... 32. Galiojantys įstatymai nepateikia viešojo intereso sampratos. Tai vertinamojo... 33. Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, šiuo atveju – pirkimo... 34. Nagrinėjamu atveju viešuosius pirkimus „Dėl Kėdainių rajono... 35. Pažymėtina ir tai, jog iš teismų informacinėje sistemoje esančių... 36. Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai neturi teisinės... 37. Esant tokioms aplinkybėms, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas... 38. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 39. Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 5 d. nutartį, kuria teismas tenkino... 40. Ieškovo viešosios įstaigos ,,Kretingos maistas“ prašymą dėl laikinųjų...