Byla 2-581/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Gintaro Pečiulio ir Donato Šerno teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo likviduojamos Turizmo ir sveikatingumo akcinės bendrovės „Juknaičiai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 26 d. nutarties, kuria teismas ieškovo likviduojamos Turizmo ir sveikatingumo akcinės bendrovės „Juknaičiai“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei draudimo kompanijai „PZU Lietuva“ dėl draudimo išmokos priteisimo paliko nenagrinėtą (civilinės bylos Nr. 2-543-258/2010).

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovas likviduojama Turizmo ir sveikatingumo AB „Juknaičiai“ Klaipėdos apygardos teisme padavė ieškinį dėl 1 317 747,66 Lt nesumokėtos draudimo išmokos priteisimo iš atsakovo UAB DK „PZU Lietuva“. Ieškinyje nurodė, kad tarp šalių buvo sudaryta turto draudimo sutartis, pagal kurią nuo 2002 m. liepos 5 d. iki 2009 m. birželio 15 d. apdraustas ieškovui nuosavybės teise priklausantis sveikatingumo kompleksas, esantis ( - ). Draudimo suma– 1 738 351 Lt. 2006 m. gegužės 14 d. įvyko draudiminis įvykis - kilo gaisras, kurio metu sudegė 80 procentų komplekso unikalaus stogo. Atsakovas sumokėjo dalį draudimo išmokos, tačiau nesutinka sumokėti kitą išmokos dalį.

5Klaipėdos apygardos teismas ieškovo ieškinį priėmė ir išsiuntė jį atsakovui, kad pateiktų atsiliepimą į pareikštus reikalavimus. Atsakovas UAB DK „PZU Lietuva“ atsiliepime į ieškinį prašė perduoti bylą nagrinėti pagal teismingumą Vilniaus apygardos teismui, kadangi šio teismo veiklos teritorijoje yra atsakovo buveinė.

6Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. sausio 27 d. nutartimi bylą pagal teismingumą perdavė nagrinėti Vilniaus apygardos teismui. Ši nutartis, pasibaigus jos apskundimo terminui, įsiteisėjo.

7Nagrinėjant bylą Vilniaus apygardos teisme, paaiškėjo, kad Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. birželio 16 d. nutartimi iškėlė ieškovui bankroto bylą ir ši nutartis įsiteisėjo. Ieškovo bankroto administratorius pateikė Vilniaus apygardos teismui prašymą perduoti ieškovo iniciatyva iškeltą bylą nagrinėti bankroto bylą nagrinėjančiam Klaipėdos apygardos teismui.

8Vilniaus apygardos teisme 2009 m. rugsėjo 24 d. įvykusiame teismo posėdyje, esant ieškovo atstovo advokato R. Lignugario prašymui, nutarta atidėti bylos nagrinėjimą 2010 m. sausio 26 d. 13:00 val., įpareigojant ieškovą iki 2009 m. spalio 26 d. pateikti teismui atsiliepimą į atsakovo prašymą dėl ieškinio senaties termino taikymo byloje. Apie teismo atidėto posėdžio datą proceso šalių atstovai posėdžio metu informuoti pasirašytinai.

9Vilniaus apygardos teisme 2010 m. sausio 26 d. 13:00 val. įvyko teismo posėdis byloje. Į posėdį neatvykus ieškovui ir jo atstovui, o atvykus atsakovo atstovui, teismas tos pačios dienos nutartimi ieškinį paliko nenagrinėtą ir priteisė atsakovui iš ieškovo 10 832,40 Lt advokato pagalbos išlaidų, įtraukdamas atsakovą UAB DK „PZU Lietuva“ į likviduojamo ieškovo kreditorių sąrašą. Teismas nutartį motyvavo tuo, kad į teismo posėdį neatvykus ieškovui bei jam atstovaujančiam advokatui R. Lignugariui, kuriam pasirašytinai pranešta apie bylos nagrinėjimo vietą, laiką ir iki bylos nagrinėjimo pradžios nepateikus dokumentų, pateisinančių neatvykimą, atsakovui neprašant priimti sprendimo už akių, ieškinys turi būti paliktas nenagrinėtas (CPK 296 str. 1 d. 5 p.). Ieškinio palikimas nenagrinėto reiškia atsakovui palankaus sprendimo priėmimą byloje. Todėl jo patirtos advokato pagalbos išlaidos priteisiamos iš ieškovo. Kadangi ieškovas yra likviduojama įmonė, teismas nutarė atsakovą įtraukti į ieškovo kreditorių trečios eilės sąrašą.

10Atskiruoju skundu ieškovas likviduojama Turizmo ir sveikatingumo AB „Juknaičiai“ prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir perduoti šią bylą nagrinėti ieškovo bankroto bylą nagrinėjančiam Klaipėdos apygardos teismui. Skundą grindžia šiais motyvais:

111) Teismas apie posėdį informavo tik ieškovo atstovą, bet ne patį ieškovą. Todėl suprantama, kad ieškovas negalėjo atvykti į posėdį, nes apie jį nežinojo.

122) Be to, ieškovo atstovas advokatas R. Lignugaris į teismo posėdį pavėlavo dėl pateisinamų priežasčių. Likus dviem valandom iki teismo posėdžio pradžios ieškovo atstovas advokatas R. Lignugaris iš Kauno išvyko į teismo posėdį Vilniaus apygardos teisme. Tačiau dar Kaune sugedo automobilis, kuriuo ketinta vykti posėdį. Dėl automobilio gedimų advokatas užtruko. Jis kelis kartus iškart po posėdžio pradžios skambino bylą nagrinėjančiai teisėjai, tačiau su ja telefonu pavyko susisiekti jau pasibaigus bylos nagrinėjimui. Nuvykus į Vilniaus apygardos teismą, šiam advokatui apie 16 val. buvo įteiktas priimtos nutarties nuorašas.

133) Teismo nutartis pažeidžia ieškovo kreditorių bankroto byloje teisę į teisminę gynybą bei kitas teises. Teismui ieškinį palikus nenagrinėtą byloje, kurioje pasirengta nagrinėjimui iš esmės, ieškovas vėl turės kreiptis į teismą bendra tvarka. Tai neatitiks proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principų (CPK 7 str.).

14Atsakovas UAB DK „PZU Lietuva“ atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą prašo jį atmesti kaip neapgrįstą ir priteisti atsakovui iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia šiais motyvais:

151) Ieškovo atstovas, kuris neatvyko į posėdį, yra profesionalus teisininkas. Sugedus automobiliui, jis iš karto turėjo imtis priemonių, kad informuotų bylą nagrinėjančią teisėją apie savo pavėlavimą į teismo posėdį. Juolab, kad ir teismo posėdis prasidėjo ne 13:00 val., kaip buvo skelbta, o keliomis minutėmis vėliau.

162) Ieškovo atstovo kartu su atskiruoju skundu pateikti duomenys apie sugedusio automobilio taisymą, neatitinka įrodymams keliamų reikalavimų, kadangi tai yra dokumentų kopijos.

173) Įmonių bankroto įstatymo nuostatos nenumato galimybės ieškovo bankroto bylą nagrinėjančiam teismui perduoti kitame teisme nagrinėjamą ieškovo iniciatyva iškeltą civilinę bylą kitai įmonei. Be to, Klaipėdos apygardos teismas nutartimi perdavė šią bylą Vilniaus apygardos teismui, ir nutartis įsiteisėjo.

18Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

19Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai ieškovo ieškinį atsakovui paliko nenagrinėtą ieškovui ir jo atstovui neatvykus į teismo posėdį. Siekiant teisingai išspręsti šį klausimą, reikia atsižvelgti į bylos pobūdį (ar ji turi viešąjį interesą), ieškinio palikimo nenagrinėto teisinius padarinius, nustatyti, ar teismas tinkamai informavo į posėdį neatvykusius asmenis apie posėdžio datą ir vietą, ar priežastys, dėl kurių neatvykta į posėdį, yra svarbios.

20Kiekviena civilinė byla gali būti užbaigiama tiek ją išsprendžiant iš esmės, tiek ir nepriimant teismo sprendimo – bylą nutraukiant ar ieškinį paliekant nenagrinėtą (CPK 259, 293, 296 str.). Kai į teismo posėdį neatvyksta ieškovas ir jo atstovas, kurie tinkamai informuoti apie posėdį ir neprašo atidėti bylos nagrinėjimo, o atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių, teismas pagal įstatymą turi ieškinį palikti nenagrinėtą (CPK 246 str. 1 d.). Tuo atveju, kai ieškovas byloje yra bankrutuojanti (likviduojama) įmonė, pareiškusi kitai įmonei turtinio pobūdžio reikalavimą, byla neabejotinai turi viešąjį interesą, nes jos išsprendimas gali turėti įtakos kreditorių galimybėms gauti savo finansinių reikalavimų patenkinimą. Tokiu atveju, palikdamas ieškinį nenagrinėtą, teismas kiekvienu atveju turi įvertinti, ar tokiu procesiniu sprendimu nėra pažeidžiamas viešasis interesas. Neretai tai įmanoma patikrinti tik tuomet, kai į posėdį neatvykusi šalis pateikia teismui priežasčių, dėl kurių ji nedalyvavo teismo posėdyje, svarbą pagrindžiančius įrodymus. Įstatymų leidėjas neatsitiktinai suteikia teismui, priėmusiam nutartį dėl ieškinio palikimo nenagrinėto, teisę pačiam pasinaikinti tokią nutartį ir bylą nagrinėti iš esmės, jeigu ieškovas (jo atstovas) kartu su atskiruoju skundu dėl tokios nutarties pateikia pirmosios instancijos teismui įrodymus, kurie pagrindžia, jog jis negalėjo dalyvauti posėdyje dėl svarbių priežasčių (CPK 296 str. 1 d. 5 p., 334 str. 2 d.). Kai nustatoma, kad ieškovas ir jo atstovas į posėdį neatvyko dėl priežasčių, kurios atsirado prieš pat posėdžio pradžią ir ėmėsi maksimalių pastangų, kad dalyvautų jame, civilinė byla nagrinėta ilgą laiko tarpą, o ieškinio palikimas nenagrinėto pažeistų ieškovo bei kitų byloje dalyvaujančių byloje asmenų, patyrusių daug laiko ir finansinių sąnaudų, interesus ir teisę į ginčo išnagrinėjimą iš esmės, nutartį priėmęs teismas turėtų ją pasinaikinti. Tokios išvados atitinka Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą praktiką (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriau teisėjų kolegijos 2007 m. vasario 20 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-79/2007; 2010 m. vasario 25 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-411/2010). Spręsdamas, ar tenkinti tokį ieškovo atskirąjį skundą, teismas taip pat turi atsižvelgti ir į tai, ar į posėdį neatvykęs asmuo aktyviai dalyvavo bylos nagrinėjime, vykdė teismo nurodymus, netrikdė proceso (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriau teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 10 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-486/2008).

21Nagrinėjamu atveju teismas ieškovo – likviduojamos įmonės ieškinį kitai įmonei dėl draudimo išmokos priteisimo paliko nenagrinėtą į teismo posėdį neatvykus ieškovo atstovui, su kuriuo ieškovas yra sudaręs atstovavimo sutartį byloje. Ieškovui byloje dėl draudimo išmokos priteisimo atstovavo advokatas R. Lignugaris (b.l. 147). Jis dalyvavo teismo posėdyje, kuriame bylos nagrinėjimas buvo atidėtas. Šis advokatas pasirašė po teismo posėdžio protokolu, jog jam yra žinoma kita teismo posėdžio data ir neatvykimo teisiniai padariniai (b.l. 148). Į atidėtą bylos nagrinėjimą neatvyko nei ieškovas, nei jam atstovaujantis advokatas, kuris visiškai pakeičia savo atstovaujamąjį procese. Iki posėdžio pradžios nebuvo pateikta įrodymų apie negalėjimą dalyvauti posėdyje dėl svarbių priežasčių. Esant tokioms aplinkybėms, bylą nagrinėjantis teismas teisėtai ir pagrįstai ieškinį paliko nenagrinėtą (CPK 246 str. 1 d., 296 str. 1 d. 5 p.). Tačiau ieškovo atstovo atskirajame skunde pateikti įrodymai – jo paties, kaip advokato, patvirtintos ieškovo atstovui nuosavybės teise priklausančio automobilio registracijos liudijimo, remonto darbų sutarties ir jos priedų, automobilį remontavusios įmonės išrašytos PVM sąskaitos faktūros kopijos leidžia manyti, kad prieš pat teismo posėdį Vilniaus apygardos teisme sugedo advokato R. Lignugario automobilis, kuriuo jis vyko iš Kauno į Vilnių (b.l. 154-156, CPK 114 str. 1 d.). Byloje nėra kitų, šiuos ieškovo atstovo pateiktus dokumentus paneigiančių įrodymų. Abejoti šio advokato pateiktų duomenų tikrumu nėra pagrindo. Tuo pačiu pastebėtina, kad advokatas, būdamas profesionalus teisininkas, galėjo iki teismo posėdžio pradžios tinkamu būdu ir priemonėmis informuoti bylą nagrinėjančią teisėją apie tai, kad vėluos į posėdį. Tačiau atsižvelgiant į tai, jog ieškovas ir jo atstovas tinkamai vykdė teismo nurodymus iki posėdžio, netrikdė proceso, ieškovo atstovas stengėsi atvykti į posėdį, netgi prisiskambino bylą nagrinėjančiai teisėjai ir informavo ją apie neatvykimo priežastis (nors ir praėjus pusvalandžiui nuo posėdžio pradžios), o posėdžio dieną atvyko į Vilniaus apygardos teismą (nors ir pasibaigus posėdžiui), taip pat viešąjį interesą byloje, bylos nagrinėjimo trukmę (ieškinys teisme paduotas prieš vienerius metus ir devynis mėnesius), padarinius, kurie atsirastų įsiteisėjus teismo nutarčiai ieškinį palikti nenagrinėtą (galimai pasibaigtų ieškinio senaties terminas ieškovui ginti savo subjektines teises, jei jis dar nėra pasibaigęs, užsitęstų bankroto procedūros, galimai būtų pažeisti ieškovo kreditorių interesai bankroto byloje), pirmosios instancijos teismas turėjo pasinaikinti ieškovo skundžiamą nutartį. To nepadarius, buvo pažeisti proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principai (CPK 3 str. 1 d., 7 str.).

22Žemesnės instancijos teismas iš esmės teisingai taikė ieškinio palikimo nenagrinėto institutą reglamentuojančias teisės normas, tačiau netinkamai įvertino ieškovo atstovo pateiktus įrodymus apie neatvykimo į teismo posėdį priežastis, neatsižvelgė į viešąjį interesą ir neigiamus padarinius, kurie kiltų įsiteisėjus nutarčiai ieškinį palikti nenagrinėtą. Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis ieškinį palikti nenagrinėtą naikintina ir byla perduotina šiam teismui nagrinėti iš esmės (CPK 337 str. 2 p.).

23Spręsti bylos perdavimo kitam teismui klausimą apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo ir įgaliojimų. Visų pirma, šios apeliacinės bylos nagrinėjimo dalykas – ieškinio palikimo nenagrinėto, o ne bylos perdavimo kitam teismui klausimas. Pirmosios instancijos teismui nutartyje nesprendus klausimo dėl bylos perdavimo kitam teismui, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija negali spręsti šio klausimo. Antra, apeliacinės instancijos teismo įgaliojimus nustato proceso įstatymas (CPK 337 str.). Bylos perdavimo iš teismo, kuriam ji teisminga, kitam teismui, klausimas sprendžiamas ne bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, o specialia CPK nustatyta tvarka (CPK 35 str.).

24Kiti atskirajame skunde bei atsiliepime į jį išdėstyti argumentai nėra reikšmingi nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui.

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu ir 338 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

26Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 26 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. Ieškovas likviduojama Turizmo ir sveikatingumo AB „Juknaičiai“ Klaipėdos... 5. Klaipėdos apygardos teismas ieškovo ieškinį priėmė ir išsiuntė jį... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. sausio 27 d. nutartimi bylą pagal... 7. Nagrinėjant bylą Vilniaus apygardos teisme, paaiškėjo, kad Klaipėdos... 8. Vilniaus apygardos teisme 2009 m. rugsėjo 24 d. įvykusiame teismo posėdyje,... 9. Vilniaus apygardos teisme 2010 m. sausio 26 d. 13:00 val. įvyko teismo... 10. Atskiruoju skundu ieškovas likviduojama Turizmo ir sveikatingumo AB... 11. 1) Teismas apie posėdį informavo tik ieškovo atstovą, bet ne patį... 12. 2) Be to, ieškovo atstovas advokatas R. Lignugaris į teismo posėdį... 13. 3) Teismo nutartis pažeidžia ieškovo kreditorių bankroto byloje teisę į... 14. Atsakovas UAB DK „PZU Lietuva“ atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą... 15. 1) Ieškovo atstovas, kuris neatvyko į posėdį, yra profesionalus... 16. 2) Ieškovo atstovo kartu su atskiruoju skundu pateikti duomenys apie sugedusio... 17. 3) Įmonių bankroto įstatymo nuostatos nenumato galimybės ieškovo bankroto... 18. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 19. Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai... 20. Kiekviena civilinė byla gali būti užbaigiama tiek ją išsprendžiant iš... 21. Nagrinėjamu atveju teismas ieškovo – likviduojamos įmonės ieškinį kitai... 22. Žemesnės instancijos teismas iš esmės teisingai taikė ieškinio palikimo... 23. Spręsti bylos perdavimo kitam teismui klausimą apeliacinės instancijos... 24. Kiti atskirajame skunde bei atsiliepime į jį išdėstyti argumentai nėra... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu ir 338... 26. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 26 d. nutartį panaikinti ir perduoti...