Byla 2-411/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo akcinės bendrovės „Specializuotas transportas“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2009 m. gruodžio 10 d. nutarties, kuria nutarta ieškinį palikti nenagrinėtą, civilinėje byloje Nr. 2-116-154/2009 pagal ieškovo akcinės bendrovės „Specializuotas transportas“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“, trečiajam asmeniui atsakovo pusėje Šiaulių miesto savivaldybei, Viešųjų pirkimų tarnybai prie LR Vyriausybės dėl viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas AB „Specializuotas transportas“ kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą su ieškiniu atsakovui VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ ir prašė teismo:

41. Pripažinti atsakovo VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ vykdyto Šiaulių miesto komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugos pirkimo atvirojo konkurso sąlygas neatitinkančiomis LR Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų, t.y.: pripažinti, kad šio pirkimo sąlygų punktai 5.1, 12.3.10.1.5, 12.3.10.1.7, 12.4, 12.9 bei sąlygų priedo „Techninė specifikacija“ 14.5 punktas neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 3, 24 straipsnių nuostatų bei CK 1.2 straipsnyje įtvirtintų subjektų lygiateisiškumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių, neleistinumo piktnaudžiauti teise principų; pripažinti, kad perkančios organizacijos netinkamai, t.y. netiksliai, neaiškiai su dviprasmybėmis ir neišsamiai parengtos šio pirkimo sąlygos pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 1, 2 ir 7 dalių nuostatas;

52. Pripažinti atsakovo VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ vykdyto Šiaulių miesto komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugos pirkimo atvirojo konkurso procedūras neteisėtomis, t.y. vykdytas pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas;

63. Įpareigoti atsakovą VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ nutraukti Šiaulių miesto komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugos pirkimo atvirojo konkurso procedūras.

7Šiaulių apygardos teismas 2009 m. gruodžio 10 d. nutartimi nutarė ieškovo AB „Specializuotas transportas“ ieškinį atsakovui VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ palikti nenagrinėtą, priteisti iš ieškovo AB „Specializuotas transportas“ atsakovui VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ 9 694,78 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti bei 40,24 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

8Teismas nutartyje nurodė, kad apie teismo posėdžio vietą ir laiką ieškovo atstovams

9R. S. , V. M. ir adv. M. Ramanauskui yra pranešta tinkamai. V. M. ir M. Ramanauskas yra pasirašę byloje esančiame pranešime, o R. S. pranešta per ieškovo atstovus V. M. ir M. Ramanauską, dalyvavusius praeitame teismo posėdyje, be to, iš pateikto R. S. prašymo matyti, kad apie teismo posėdį jam yra žinoma. Teismas nelaikė advokato Mariaus Ramanausko neatvykimo į teismo posėdį priežasties – jo ligos, svarbia (CPK 246 str. 1 d.), tuo labiau, kad teismo posėdyje jo paties dalyvavimas buvo pripažintas būtinu. Iš pateikto nedarbingumo lapelio matyti, kad ieškovo atstovas susirgo 2009 m. gruodžio 9 d., ši byla nagrinėjama 2009 m. gruodžio 10 d. po pietų, todėl ieškovas turėjo galimybę pasirūpinti kitu atstovu, turinčiu teisinį išsilavinimą. Teismas nurodė, kad apie atstovo V. M. neatvykimą ir jo tolimesnį dalyvavimą byloje teismui nepranešta, nors jis pasirašė pranešime apie kitą teismo posėdį. Teismas taip pat nurodė, kad ieškinys dėl viešųjų pirkimų yra pareikštas 2008 m. balandžio 30 d., ieškinys tikslintas du kartus, kelis kartus bylos nagrinėjimas atidėtas dėl esą su atsakovu pasirašomos taikos sutarties ir vykstančių derybų, be to, ieškovas reikalavo skirti ekspertizę, nepateikdamas nei klausimų ekspertui, nei garantijų dėl ekspertizės išlaidų apmokėjimo, kas rodo, kad ieškovas akivaizdžiai piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis ir vilkina bylos nagrinėjimą. Viešųjų pirkimų įstatymo 95 str. 4 d. numato itin trumpus šios kategorijos bylų nagrinėjimo terminus, apie ką ieškovui yra žinoma. Atsakovas neprašė priimti sprendimo už akių (CPK 246 str. 1 d.).

10Atskiruoju skundu ieškovas AB „Specializuotas transportas“ prašo Šiaulių apygardos teismo 2009 m. gruodžio 10 d. nutartį panaikinti.

11Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

121. Teismas, aiškindamas CPK 246 straipsnio 1 dalį, nebuvo objektyvus. Teismas nutartį priėmė, kai visoje Lietuvoje, o prieš tai Šiaulių mieste, buvo paskelbta gripo epidemija su visomis iš to sekančiomis pasekmėmis ir gydytojų rekomendacijomis. Tad teismo nutartis yra neadekvati ir pažeidžia ieškovo teisėtus interesus ir lūkesčius. Advokatas M. Ramanauskas susirgo gripu, jam buvo skirtas atitinkamas gydymas. Ieškovas per tokį trumpą laiką negalėjo rasti kvalifikuoto teisininko, sutikusio atstovauti teisme. Byla yra didelės apimties, procesas įpusėjęs ir reikalauja specifinių žinių, posėdžio metu buvo numatyta apklausti nemažai liudytojų.

132. Teismas formavo ir formuoja praktiką, kad posėdžio atidėjimas dėl šalies atstovo ligos yra priimtinas, kad atstovo neatvykimas į posėdį yra laikoma svarbia priežastimi. Teismo nutartis pažeidžia nusistovėjusią praktiką, ypač gripo epidemijos metu.

143. Teismo nutartis paneigia teisingumą šioje byloje. Akivaizdu, kad atsakovas šiukščiai pažeidė Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas procedūras ir įstatymo nuostatas dėl atsakovo veiksmų, taikant konkurso sąlygas, techninę specifikaciją ir pačios sutarties projektą (CK 1.2 str., 1.5 str.). Ieškovas nepagrįstai patirtų finansinių pasekmių.

154. Teismas pažeidė CPK 292 str., nes ieškovui nutarties nepateikė per 3 dienas.

165. Teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovas vilkina bylą. Byloje ne dėl ieškovo kaltės vyksta nesusipratimai. Visi ieškovo atskirieji skundai buvo patenkinti. Ilgą bylos nagrinėjimą įtakojo teismo ar teismo administracijos klaidos, ilgi procesinių dokumentų priėmimo ir vykdymo terminai, naujai paaiškėjusios aplinkybės ir kt., t.y. objektyvios priežastys, nepriklausančios nuo ieškovo valios.

17Atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą atsakovas VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ prašo atskirąjį skundą atmesti, o Šiaulių apygardos teismo 2009 m. gruodžio 10 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad ieškovo atstovas V. M. teismo posėdyje nedalyvavo dėl nežinomos priežasties. Ieškovas, kaip juridinis asmuo, turėjo užtikrinti bent vieno iš 3 atstovų dalyvavimą teismo posėdyje. Ieškovas piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, vilkino bylos nagrinėjimą. Teismas pagrįstai iš ieškovo atsakovui priteisė bylinėjimosi išlaidas.

18Atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą trečiasis asmuo Šiaulių miesto savivaldybės administracija prašo atskirąjį skundą atmesti, o Šiaulių apygardos teismo 2009 m. gruodžio 10 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta. Į teismo posėdį neatvyko nei vienas iš trijų ieškovo atstovų. Apie V. M. neatvykimo į teismo posėdį priežastis byloje duomenų nėra. R. S. dalyvavimas buvo pripažintas būtinu. Ieškovas neapdairiai, nerūpestingai ir neatidžiai naudojosi savo procesinėmis teisėmis, piktnaudžiavo jomis.

19Atskirasis skundas tenkintinas.

20Pagal CPK 296 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatą, teismas ieškinį palieka nenagrinėtą, jeigu atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių CPK 246 straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju. CPK 246 straipsnio 1 dalis reglamentuoja ieškovo ir jo atstovo neatvykimo į teismo posėdį pasekmes. Taigi, CPK 296 straipsnio 1 dalies 5 punkte įtvirtintoje proceso teisės normoje, kurios pagrindu teismas paliko ieškinį nenagrinėtą, nurodyto ieškinio palikimo nenagrinėto pagrindo taikymas tiesiogiai susijęs su šalies neatvykimo į teismo posėdį pasekmėmis.

21Pagal CPK 246 straipsnio 1 dalies nuostatą, bylos nagrinėjimas atidedamas, kai į teismo posėdį neatvyksta ieškovas, kuriam tinkamai nepranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą ir jis neturi atstovo, taip pat kai į teismo posėdį neatvyksta vedantis bylą per atstovą ieškovas ir jo atstovas ir tinkamai apie posėdžio laiką ir vietą nepranešta ieškovo atstovui.

22Teisės būti išklausytam, tinkamo pranešimo ir kiti civilinio proceso principai reikalauja, kad apie bylos nagrinėjimą teismo posėdyje būtų tinkamai informuoti visi byloje dalyvaujantys asmenys, kurie turi teisę dalyvauti bylą nagrinėjant teisme. CPK 7 straipsnio antrojoje dalyje, 42 straipsnio 5 dalyje yra įtvirtinta ir bendroji šalių pareiga procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai ir jomis nepiktnaudžiauti, rūpintis kuo greitesniu bylos išnagrinėjimu, laiku pateikti teismui argumentus bei įrodymus, gavus tinkamą teismo pranešimą, atvykti į posėdį, laiku pasirūpinti atstovavimu ir kt. Įstatymas (CPK 246 str. 1 d.) nustato, jog kai ieškovas ar jo atstovas, kuriems apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, dėl objektyvių priežasčių negali atvykti į teismo posėdį, teismas gali atidėti bylos nagrinėjimą esant dviems sąlygoms: 1) ieškovas ar jo atstovas prašymą atidėti bylos nagrinėjimą ir neatvykimą pateisinančius dokumentus pateikia iki teismo posėdžio, į kurį neturi galimybių atvykti, pradžios; 2) teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis (CPK 246 str. 1 d.). Kitais atvejais teismas atsakovo prašymu ir CPK nustatyta tvarka priima sprendimą už akių, o kai tokio prašymo nėra - palieka ieškinį nenagrinėtą.

23Remiantis bylos duomenimis, 2009 m. lapkričio 9 d. vykusiame teismo posėdyje (t. 2, b.l. 107-112) ieškovui AB „Specializuotas transportas“ pagal įgaliojimą atstovavo V. M. ir advokatas Marius Ramanauskas. Šie asmenys buvo pasirašytinai informuoti, kad kitas teismo posėdis įvyks 2009 m. gruodžio 10 d. (t. 2, b.l. 113).

24Kaip matyti iš byloje esančio AB „Specializuotas transportas“ 2009 m. lapkričio 9 d. įgaliojimo (t. 2, b.l. 104), V. M. atstovauti šios bendrovės interesams buvo įgaliotas tik 2009 m. lapkričio 9 d. teismo posėdyje. Byloje nėra duomenų, kad V. M. būtų buvę suteikti įgaliojimai atstovauti ieškovui 2009 m. gruodžio 10 d. teismo posėdyje, tad nėra pagrindo teigti, kad jis, kaip ieškovo atstovas, į teismo posėdį neatvyko be svarbių priežasčių.

25Ieškovo atstovas advokatas Marius Ramanauskas pateikė teismui faksu 2009 m. gruodžio 9 d. siųstą prašymą atidėti bylos nagrinėjimą (t. 2, b.l. 121). Prašyme advokatas nurodė, kad negalės dalyvauti teismo posėdyje dėl ligos ir pridėjo 2009 m. gruodžio 9 d. išduotą nedarbingumo pažymėjimą (t. 2, b.l. 122).

26Ieškovo AB „Specializuotas transportas“ vadovas 2009 m. gruodžio 10 d. išsiuntė faksu ir pateikė teismui prašymą atidėti bylos nagrinėjimą (t. 2, b.l. 123, 124), kuriame nurodė, kad įmonei atstovaujantis advokatas dėl ligos negalės dalyvauti teismo posėdyje, o kitų į teismą kviestų asmenų atvykimas į teismą, nedalyvaujant įmonės atstovui, turinčiam teisinį išsilavinimą, pažeistų ieškovo procesines teises, įskaitant šalių procesinio lygiateisiškumo principą.

27Pirmosios instancijos teismas nelaikė ieškovo advokato neatvykimo į teismo posėdį priežasties svarbia bei nurodė, kad ieškovas turėjo galimybę pasirūpinti kitu atstovu, turinčiu teisinį išsilavinimą.

28Pagal CPK 51 straipsnio pirmosios dalies nuostatą, asmenys gali vesti savo bylas teisme patys arba per atstovus. Paties asmens dalyvavimas byloje neatima iš jo teisės turėti šioje byloje atstovą. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad bylą ieškovas vedė per atstovą, t.y. advokatą.

29Kadangi ši civilinė byla yra nagrinėjama ilgą laiko tarpą, ieškinio palikimas nenagrinėto pažeistų tiek paties ieškovo, vedančio bylą per atstovą, teises ir interesus, tiek ir kitų byloje dalyvaujančių byloje asmenų, patyrusių daug laiko ir kitokių sąnaudų šioje byloje, interesus ir teisę į ginčo išnagrinėjimą iš esmės, baigiant bylą galutiniu procesiniu sprendimu dėl ginčo esmės. Tad atsižvelgiant į protingumo, proceso koncentruotumo bei ekonomiškumo principus, taip pat į tai, kad ieškovo atstovas pirmosios instancijos teismui pateikė jo neatvykimą į šioje byloje vykusį teismo posėdį iš esmės pateisinančius dokumentus, t.y. nedarbingumo pažymėjimo kopiją, yra pagrindas pripažinti, kad ieškovo atstovas į teismo posėdį šioje byloje neatvyko dėl svarbių priežasčių. Be to, teisėjų kolegijos nuomone, ieškovas dėl objektyvių priežasčių negalėjo per tokį trumpą laiką pasirūpinti kvalifikuota teisine pagalba ir jo interesų atstovavimo teisme.

30Remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ieškinio palikimo nenagrinėto klausimą, tinkamai neįvertino svarbių šiam klausimui išspręsti faktinių aplinkybių, neteisingai taikė proceso teisės normas ir klausimą išsprendė neteisingai. Tai yra pagrindas skundžiamą nutartį panaikinti, o bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės (CPK 329 str. 1 d.).

31Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

32Šiaulių apygardos teismo 2009 m. gruodžio 10 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą Šiaulių apygardos teismui nagrinėti iš esmės.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovas AB „Specializuotas transportas“ kreipėsi į Šiaulių apygardos... 4. 1. Pripažinti atsakovo VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“... 5. 2. Pripažinti atsakovo VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“... 6. 3. Įpareigoti atsakovą VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo... 7. Šiaulių apygardos teismas 2009 m. gruodžio 10 d. nutartimi nutarė ieškovo... 8. Teismas nutartyje nurodė, kad apie teismo posėdžio vietą ir laiką ieškovo... 9. R. S. , V. M. ir adv. M. Ramanauskui yra pranešta tinkamai. V. M. ir M.... 10. Atskiruoju skundu ieškovas AB „Specializuotas transportas“ prašo... 11. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 12. 1. Teismas, aiškindamas CPK 246 straipsnio 1 dalį, nebuvo objektyvus. Teismas... 13. 2. Teismas formavo ir formuoja praktiką, kad posėdžio atidėjimas dėl... 14. 3. Teismo nutartis paneigia teisingumą šioje byloje. Akivaizdu, kad atsakovas... 15. 4. Teismas pažeidė CPK 292 str., nes ieškovui nutarties nepateikė per 3... 16. 5. Teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovas vilkina bylą. Byloje ne dėl... 17. Atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą atsakovas VšĮ „Šiaulių... 18. Atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą trečiasis asmuo Šiaulių miesto... 19. Atskirasis skundas tenkintinas.... 20. Pagal CPK 296 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatą, teismas ieškinį palieka... 21. Pagal CPK 246 straipsnio 1 dalies nuostatą, bylos nagrinėjimas atidedamas,... 22. Teisės būti išklausytam, tinkamo pranešimo ir kiti civilinio proceso... 23. Remiantis bylos duomenimis, 2009 m. lapkričio 9 d. vykusiame teismo posėdyje... 24. Kaip matyti iš byloje esančio AB „Specializuotas transportas“ 2009 m.... 25. Ieškovo atstovas advokatas Marius Ramanauskas pateikė teismui faksu 2009 m.... 26. Ieškovo AB „Specializuotas transportas“ vadovas 2009 m. gruodžio 10 d.... 27. Pirmosios instancijos teismas nelaikė ieškovo advokato neatvykimo į teismo... 28. Pagal CPK 51 straipsnio pirmosios dalies nuostatą, asmenys gali vesti savo... 29. Kadangi ši civilinė byla yra nagrinėjama ilgą laiko tarpą, ieškinio... 30. Remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro... 31. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 32. Šiaulių apygardos teismo 2009 m. gruodžio 10 d. nutartį panaikinti ir...