Byla eI-12137-596/2015
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, rašytinio proceso tvarka

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Jolita Rasiukevičienė administracinėje byloje pagal pareiškėjos VšĮ Tauragės ligoninės skundą atsakovui Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, rašytinio proceso tvarka

Nustatė

2Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2015-11-26 per LITEKO Viešųjų elektroninių paslaugų posistemio paskyrą gautas pareiškėjos VšĮ Tauragės ligoninės skundas, kuriame prašoma: 1) įpareigoti Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondą per teismo nustatytą terminą pasirašyti Finansavimo ir priežiūros sutartį; 2) įpareigoti Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondą pratęsti Finansavimo ir priežiūros sutarties projekto 2 priede nurodytą projekto techninio įgyvendinimo pabaigos terminą iki 2016-12-30.

3Per LITEKO Viešųjų elektroninių paslaugų posistemio paskyrą 2015-11-30 pareiškėja teismui pateikė prašymą, kuriuo nurodo atsiimanti skundą, kadangi tarp šalių nebeliko ginčo, nes atsakovas 2015-11-26 pasirašė Finansavimo ir priežiūros sutartį, atitinkamai numatant ir vėlesnį projekto techninį įgyvendinimo terminą.

4Iki prašymo atsiimti skundą pateikimo pareiškėjos skundo priėmimo klausimas ir jo atitikimas Administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimams nebuvo spręstas. Administracinių bylų teisenos įstatymo 52 str. nustato, kad pareiškėjas turi teisę atsiimti skundą (prašymą) iki jo priėmimo. Kadangi Administracinių bylų teisenos įstatymas nenumato, kaip teismas įformina skundo atsiėmimą ir kokias pasekmes tai sukelia pareiškėjui, šiuo atveju taikytina Civilinio proceso kodekso 139 str. 2 d. ir pareiškėjos VšĮ Tauragės ligoninės skundas atsakovui Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus paliktinas nenagrinėtu.

5Teismas, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 52 str., 101 str. 3 p., 102 str., Civilinio proceso kodekso 139 str. 2 d.,

Nutarė

6Tenkinti pareiškėjos VšĮ Tauragės ligoninės prašymą dėl skundo atsakovui Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus atsiėmimo ir VšĮ Tauragės ligoninės skundą palikti nenagrinėtu.

7Nutartis atskiruoju skundu per 7 dienas nuo jos įteikimo gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai